Blog

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Blog
Angličtina blog
Obrázok
Je bezprostrednou príčinou blogovanie [d]
Výrobca bloger [d]
ACM kód 2012 10003288
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Blog ( angl. The blog, on the we b log - Internet Magazine Events, Internet diary , Online diary) - webová stránka , ktorej hlavný obsah - pravidelne pridávaný záznam užívateľa môže obsahovať text, obrázky alebo multimédiá . Blogy sa vyznačujú schopnosťou publikovať recenzie ( komentáre ) návštevníkov; robí z blogov médium na vytváranie sietí, ktoré má niekoľko výhod oproti e-mailu , diskusným skupinám a chatovacím miestnostiam .

Ľudia, ktorí blogujú, sa nazývajú blogeri [1] [2] . Zbierka všetkých blogov na webe sa nazýva blogosféra .

Za prvý blog sa považuje stránka Tima Bernersa-Leeho , kde od roku 1992 publikoval novinky. Blogovanie sa stalo rozšírenejším od roku 1996. V auguste 1999 počítačová spoločnosť Pyra Labs so sídlom v San Franciscu spustila Blogger.com, prvú bezplatnú blogovaciu službu.

V dnešnej dobe je vlastnosť blogov nielen v štruktúre príspevkov, ale aj v jednoduchosti pridávania nových príspevkov. Používateľ jednoducho kontaktuje webový server , prejde procesom overenia používateľa a potom pridá nový záznam do svojej zbierky. Server prezentuje informácie ako postupnosť správ, pričom najnovšie správy umiestňuje úplne hore. Štruktúra zbierky pripomína známu sekvenčnú štruktúru denníka alebo časopisu.

História

Termín „blog“ zaviedol Jorn Barger [3] 17. decembra 1997 . Skrátenú formu slova „blog“ vymyslel Peter Merholz, ktorý vtipne použil na svojom blogu Peterme.com v apríli alebo máji 1999 [4] [5] [6] . Evan Williams z Pyra Labs používal výraz „blog“ ako podstatné meno a sloveso ( anglicky „to blog“ , čo znamená „zmeňte svoj blog alebo odošlite na svoj blog“), čo viedlo k vytvoreniu pojmu „bloger“. Blogger.com vznikol v Pyra Labs, čo viedlo k popularizácii blogovania [7] .

Motivácia pre účasť a funkcie blogovania

Treba si uvedomiť, že čítanie blogov a autorstvo sú z hľadiska obsahu dva odlišné procesy. Ľudia, ktorí využívajú komunikačnú silu blogov mimo kontextu vlastného blogu, poukazujú na možnosti komunikácie s ľuďmi, s ktorými nemajú možnosť priamo komunikovať, napríklad s priateľmi žijúcimi v iných mestách. Alternatívna ekonomika správ [8] fungujúca v blogoch robí túto formu komunikácie najpohodlnejšou, keďže nezahŕňa povinnú reciprocitu a iné obmedzenia individuálnej komunikácie.

Evgeny Gorny vo svojom článku [9] identifikuje okrem udržiavania kontaktu s blízkymi aj nasledujúce ciele, ktoré môže čitateľ blogu sledovať:

 • prijímanie informácií;
 • zábava pri čítaní;
 • sledovanie reakcie verejnosti na určité akcie (v skutočnosti sú blogy hotová obrovská ohnisková skupina);
 • čítanie kvôli socializácii, pocit zapojenia sa do života slávnych ľudí.

V priebehu prieskumu medzi blogermi LiveJournal , ktorý sa uskutočnil v roku 2005 [10] , boli identifikované nasledujúce funkcie blogov.

Komunikatívna funkcia

Najčastejšie sa spomína komunikatívna funkcia. Väčšina blogerov tvrdí, že blogujú alebo čítajú kvôli interakcii s ľuďmi, o ktorých sa zaujímajú. V prvom rade je to príležitosť povedať niečo raz, aby to počuli mnohí. Aký má zmysel rozprávať desiatim, dvadsiatim, tridsiatim známym o výlete do prímestského parku, ak ho môžete opísať vo svojom blogu, ozdobiť vstup fotografiami? Každý o tom bude čítať v pre neho vhodnom čase alebo nebude čítať vôbec, pričom sa rozhodne, že ho to nezaujíma. („Niekedy sa chcete v noci porozprávať, ale všetci spia. Potom môžete napísať do živého denníka a potom si ho prečítať“). Z tejto situácie však vzniká protiproblém, keď sa dvaja blogeri, ktorí sa stretli „v reálnom živote“, ak nemajú patričnú fantáziu, niet o čom baviť.

Pre „čitateľov“ aj „spisovateľov“ možno rozlíšiť dva smery komunikačnej motivácie pri používaní blogov - komunikácia s priateľmi a rozšírenie okruhu komunikácie. Zatiaľ čo niektorí ľudia si zakladajú blog pre pohodlie komunikácie s existujúcimi známymi, iní si zakladajú blog preto, aby spoznali nových ľudí, aby si rozšírili svoje publikum. Tieto dve frázy – „spoznajte nových ľudí“ a „rozšírte publikum“, ktoré v skutočnosti použili respondenti prieskumu – odrážajú ďalší rozdiel: zatiaľ čo niektorí potrebujú priateľov, iní potrebujú poslucháčov.

Funkcia sebaprezentácie

Viacerí respondenti uviedli, že spočiatku uvažovali o vytvorení osobnej stránky (webu na internete), no neskôr, keď sa dozvedeli, aké jednoduché je blogovať, uprednostnili túto formu prezentácie informácií o sebe. Existuje trieda blogov určených na publikáciu a diskusiu o autorových dielach (próza, poézia, fotografie, kresby), no obyčajný denník nepochybne nesie informácie o osobnosti autora. „Vediem si denník, aby si ma mohli prečítať,“ môžu povedať mnohí blogeri.

Zábavná funkcia

Mnoho ľudí uprednostňuje blogovanie, čítanie blogov a diskusiu v komentároch ako zábavnú zábavu, najmä ak sú z nejakého dôvodu obmedzení v iných spôsoboch zábavy okrem internetu a majú veľa voľného času, ktorý môžu tráviť napríklad mladé matky. významnú časť blogerskej komunity – na svojom blogu majú vždy o čom písať, majú množstvo otázok, ktoré môžu položiť ostatným atď. Blogy sú nevyčerpateľným zdrojom zábavného čítania.

Niektorí používatelia využívajú blogy na plytvanie časom, ktorého majú veľa, iní ho využívajú z dôvodu nedostatku voľného času na plnohodnotnú komunikáciu. Mechanizmus komunity blogerov teda umožňuje komunikáciu v režime vyhovujúcom každému užívateľovi a s intenzitou, akú potrebuje (alebo si môže dovoliť).

Funkcia súdržnosti a udržania sociálnych väzieb

Ako už bolo spomenuté, komunita Livejournal združuje desaťtisíce rusky hovoriacich používateľov, medzi ktorými mnohí nájdu ľudí, s ktorými sa kedysi poznali. Blogy, ktoré plnia funkcie sociálnych sietí, vám umožňujú udržiavať prerušené sociálne spojenia v reálnom živote a lepšie spoznať svojich priateľov.

Kvôli funkcii odloženej viacužívateľskej komunikácie niektorí respondenti využívajú blogy na netradičný účel – organizovať interakciu pracovnej skupiny a diskutovať o pracovných problémoch, keďže pre mnohé úlohy je tento spôsob pohodlnejší ako e-mail, okamžitý služby zasielania správ atď. založené na e-mailových distribučných zoznamoch môžu tiež vykonávať podobnú úlohu, avšak v situácii, keď všetci účastníci projektu blogujú na rovnakej službe, sa pridanie ďalšieho komunikačného kanála môže zdať zbytočné.

Memoárová funkcia

Podobne ako tradičný papierový denník, aj blog možno okrem nových funkcií vnímať aj ako funkciu spomienok, miesta na poznámky, ktoré sa môžu hodiť v budúcnosti, ako nezabudnúť na detaily niektorých udalostí v váš život. Respondenti využívajúci túto funkciu veria, že si vedú denník pre seba, aby si ho neskôr prečítali, aby si zapísali niečo, čo si chcú zapamätať. A premýšľajte o tom neskôr. Autori sami so sebou vytvárajú akúsi odloženú komunikáciu.

Sebarozvojová funkcia, čiže reflexia

Táto funkcia je spôsobená tým, že blog poskytuje účastníkom možnosť vytvoriť si obraz iného ja, možno toho, ku ktorému autor túži. ("Časopis som začal ako cvičenie v otvorenosti a spontánnosti.") Niektorí poznamenávajú, že publicita denníka ich núti naďalej si ho viesť a tiež ich núti naučiť sa kompetentnejšie štruktúrovať svoje myšlienky, čo im pomáha lepšie porozumieť udalostiam, ktoré zažívajú („Keď svoj problém alebo nápad predstavíte v písaním, je jednoduchšie analyzovať situáciu“).

Psychoterapeutická funkcia

Objavujú sa aj zmienky o psychoterapeutickej funkcii blogu, ktorá sa buď vopred predpokladala, alebo sa realizovala v procese evidencie – „vyhodiť emócie“, „uviesť bolestivé“, „upokojiť nervy v koniec." Túto funkciu tradičného denníka, vedeného v odlúčenom zošite, opakovane spomínali rôzni autori a očividne nadobudla novú formu a nové možnosti ako spôsob, ako sa sťažovať na život mnohých ľudí naraz a získať upokojenie. pohladenie“ ako odpoveď. Ak vezmeme do úvahy obsah pravidelných dialógov v komunite používateľov livejournalu „ru_psychology“, a nielen tam, potom je tento druh transakcie jednou z najpopulárnejších foriem komunikácie: jeden „klient“ sa sťažuje na život a druhý „klienti“ ho utešujú.

Propagácia tovarov a služieb

Pomocou blogov môžete sledovať, čo veľa ľudí hovorí o vašom trhu, organizácii, produktoch. Zapojte sa priamo do diskusie uverejňovaním komentárov na blogoch iných ľudí. Môžete spolupracovať s blogermi píšucimi na podobné témy a nakoniec mať priamy vplyv na diskusiu prostredníctvom vlastného blogu [11] .

Odrody blogov

Blogy môžu byť podľa autorského zloženia osobné, skupinové (firemné, klubové), verejné (otvorené).
Podľa obsahu – tematického alebo všeobecného.
Umiestnením - sieťové (v službe blogov ) a samostatné (na nezávislom redakčnom systéme a self- hostingu ).

Podľa autorstva

Podľa tematického zamerania

Osobné blogy sú zvyčajne osobného charakteru. V prostredí osobných, ako aj v prostredí kolektívnych a firemných blogov však existujú špecializované blogy venované určitým oblastiam života:

 • Politika – Blogy venované politike. Politické blogy zvyčajne vedú politickí lídri, predstavitelia politických strán a politických združení a politológovia .
 • Život - blogy, ktoré sa zvyčajne dotýkajú otázok vzťahov medzi ľuďmi, psychológie , starostlivosti o domácnosť - všetko, čo je spojené s pojmami " každodenný život ", " osobný život ".
 • Cestovanie - blogy, v ktorých sa autori delia o svoje dojmy z cestovania, radia, ako sa správať v konkrétnej krajine , hovoria o tradíciách a zvykoch iných národov .
 • Vzdelávanie – Blogy venované vzdelávaniu . Často sú to blogy určitých vzdelávacích inštitúcií , na ktorých účastníci diskutujú o procese učenia a iných témach vzdelávania.
 • Móda - Blogy, ktoré pojednávajú o novinkách vo svete módy, trendoch , módnych prehliadkach. Tu si môžete prečítať názory profesionálov, rady stylistov a ľudí, ktorým móda nie je ľahostajná.
 • Hudba – Blogy, kde autori vyjadrujú svoje hudobné preferencie, diskutujú o nových veciach vo svete hudby. Hudobné blogy môžu byť venované konkrétnemu hudobnému smeru alebo môžu pokrývať rôzne hudobné žánre a štýly .
 • Informačné a analytické - blogy obsahujúce relevantné materiály a analyzujúce tieto materiály.
 • Šport – Blogy venované športovým udalostiam a súvisiacim témam.
 • Filmy - v takýchto blogoch ľudia píšu recenzie a kritiku rôznych filmov.
 • Erotika je vzácny trend, no napriek tomu sa nájde. Blogy zamerané na erotický obsah.
 • WEB – do tejto kategórie blogov patria ako SEO blogy, tak blogy, ktoré píšu o internete, ale aj layout či programovanie webu.
 • Zdravie – Blog môže pokrývať rôzne témy súvisiace so zdravotnými problémami, ako je výživa a diéta, kondícia , riadenie hmotnosti , choroby, choroby, analýza zdravia, výskum zdravia a zdravia.
 • Podnikateľské blogy o zarábaní peňazí na internete, forexe, binárnych opciách, investovaní.

Podľa prítomnosti / typu multimédií

Podľa funkcií obsahu

 • Obsahový blog je blog, ktorý publikuje obsah primárneho autora .
 • Monitorovací ( link ) blog - blog, ktorého hlavným obsahom sú komentované odkazy na iné stránky .
 • Quote Blog – Blog, ktorého hlavným obsahomcitáty z iných blogov.
 • Tumblelog, Tumblelog, Tlog – takmer to isté ako bežný blog, s jedným rozdielom: blogový príspevok môže mať len určitý formát. Napríklad citát, video, odkaz, pieseň, konverzácia atď.). Tumblelog nie je systém typu denníka, ale koncept alebo zápisník.
 • Splog je spamový blog.
 • Dofollow blogy (pozri Nofollow , Noindex ).
 • Ph [en] alebo phishingové webové blogy. Spolu s bežnými blogmi existujú takzvané flogy (falošné blogy). Spoplatnené príspevky s reklamným obsahom sú zverejnené vo flogoch, ktoré sú maskované ako osobné dojmy. Takáto činnosť porušuje európske zákony na ochranu spotrebiteľa a v niektorých krajinách je trestná. Napríklad v Spojenom kráľovstve je od roku 2007 bičovanie trestné [12] .

Na technickej báze

Podľa názvu domény

 • Názov domény druhej úrovne. Príklad: domain.ru
 • Názov domény tretej úrovne (alebo ďalšej). Príklad: subdomena.domena.ru

Technické zázemie

Technické možnosti a obmedzenia blogov sú úplne určené všeobecnými technológiami webu . Blogovanie predpokladá softvér, ktorý umožňuje bežnému používateľovi pridávať a upravovať príspevky a publikovať ich na World Wide Web . Такое ПО называется движком блога и является частным видом системы управления содержимым .

Помимо основополагающей функции блога — добавления автором записей и вывода их по порядку — стандартными для блоговых движков ныне являются функции создания автоматически обрабатываемых списков обновлений RSS и Atom , форматирования текста и вставки мультимедиа в записи и, как упоминалось, функция добавления читательских отзывов.

Движок блога может быть на личном веб-пространстве автора (в этом случае он называется stand alone блог ) или на мощностях одной из служб, предоставляющих место специально для блогов, — блог-платформ . Блоги могут быть связаны ссылками по технологии «трекбэк» ; а на блог-платформах часто создаются свои внутренние механизмы, способствующие росту связей и образованию социальных сетей среди блогеров. Например, механизм «друзей» ( френдов ) на популярнейшей в Рунете блог-платформе Живой журнал .

Размещение блогов

Сравнение по характеру получаемых услуг

Массовый сервис ведения блога Хостинг
Формат хранимых документов Формат данных зависит от возможностей сервиса. Любые форматы хранения данных — аудио, видео, фото, документы или книги.
Авторское право Вопрос об авторском праве обговаривается в пользовательском соглашении. Вопрос об авторском праве не стоит — всё, что создано автором блога, принадлежит ему.
Дизайн Многое зависит от возможностей внешнего сервиса: иногда предлагается установить на сайт одну из имеющихся тем по умолчанию, иногда разрешается загрузить свой шаблон, а иногда можно править HTML-код шаблона. Ограничений в дизайне нет — можно создать собственный, или найти готовый шаблон в Интернете.
Объём данных Обязательно существуют те или иные ограничения объёма хранимых данных. Объём хранимых данных ограничен размером жёсткого диска, предоставляемого хостинг-провайдером.
Сообщества Сообщества, существующие на сервисе, могут стать дополнительным способом заявить о своем блоге. Блог не будет иметь никакой связи с другими.
Стоимость создания и развития ресурса Создание и развитие бесплатно, за деньги могут продаваться дополнительные возможности. В большинстве случаев нужно оплатить хостинг и доменное имя.
Раскрутка и реклама Использовать блог как рекламную площадку может только его владелец, добавить туда другую рекламу невозможно. Запустив свой сайт, можно прилагать все усилия к его оптимизации и раскрутке, не опасаясь запрета размещения рекламы.
Сложность реализации и дополнительные возможности Идеальный выход для создания обычного блога (онлайн-дневника, фотоблога). Для создания файлового архива с программным обеспечением, музыкой и играми подобрать подходящий по всем параметрам сервис сложно. Более эффективное решение — создание собственного сайта.

Географическое размещение блога

При выборе страны-поставщика услуг хостинга для блога главное — это то, что его содержание подпадает под законодательство той страны, на базе которой он размещён. Однако сами действия блогера — совершение постинга — подпадают под законодательство страны, где он находится в момент совершения этих действий.

Наиболее распространёнными обвинениями против блогеров или активных посетителей форумов являются клевета, пропаганда экстремизма [13] и разжигание вражды на расовой, межнациональной или религиозной почве. Это случается нередко — Интернет давно стал трибуной для выражения собственных взглядов. Но ход судебных процессов, зачастую спорных, во многом зависит от сегодняшней законодательной неопределённости вопроса.

В ряде стран (например, в США) блоги приравниваются к средствам массовой информации со всеми вытекающими последствиями — соответствующими полномочиями и ответственностью блогеров. В современных условиях это вполне закономерно, поскольку популярный, регулярно обновляемый событийный или тематический онлайн-дневник справедливо считать средством массовой информации, или, скорее, коммуникации. Однако претендовать на это может далеко не каждый блог, и лишь небольшое число активных блогеров можно в полной мере считать журналистами. Кроме того, своего рода интернет-аналогом журнала является автономно существующий авторский ресурс, но не персональный дневник, размещённый на блог-сервисе.

В России, судя по количеству процессов над блогерами, власти определились: высказывания на веб-просторах приравниваются к публичным заявлениям согласно статье 282 Уголовного кодекса РФ — «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности, религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием средств массовой информации».

Впервые в РФ ЖЖ-блог зарегистрирован как СМИ в январе 2009 года. Автор ЖЖ-дневника Оттенки Серого Сергей Мухамедов первым в российской блогосфере получил лицензию, подтверждающую, что его блог является «электронным периодическим изданием». В лицензии указано: «Тематика данного блога — информационно-познавательная; реклама в соответствии с законодательством РФ».

Авторы тех российских блогов, которые средствами массовой информации не являются, могут подвергаться судебному преследованию за «публичные высказывания». Однако вопрос о степени этой публичности обсуждается до сих пор. Во многом «перекрёстное комментирование» в Интернете — это аналог беседы, свободу слова в ходе которой гарантирует статья 29 Конституции РФ . Тем не менее, блогеры вынуждены нести уголовную или административную ответственность за каждую фразу, в отрыве от контекста «разговора», его обстоятельств и общей стилистики.

В Казахстане согласно принятому летом 2009 года закону об Интернете, отныне все веб-сайты, включая блоги, чаты и форумы, приравниваются к средствам массовой информации с соответствующими обязательствами [14] . Судебные органы получили возможность требовать от их владельцев удаления материалов, противоречащих законодательству. В случае неподчинения решению суда доступ к сайту будет заблокирован, а его владелец может лишиться возможности использовать собственный домен и доменные имена с похожими названиями на срок от трёх месяцев до года. Владельцы блогов также несут ответственность за информацию и комментарии, размещённые на их страницах. Обращаться в суд «по месту заявителя» (то есть в Казахстане) можно против не только казахских интернет-ресурсов, но и на ресурсы из любой страны мира.

Поиск в блогах

Продвижение блогов

С конца 2006 года стало набирать популярность SMO и SMM. SMM ( social media marketing , маркетинг в социальных сетях) используется для продвижения сайтов/блогов в блогосфере и социальных медиа, таких как форумы , рассылки , ICQ , сайты digg -типа, социальные закладки и любые другие коммуникационные среды с профилями пользователей. SMO (social media optimization) используется для подготовки сайта/блога для более эффективного нахождения его пользователями.

Объединение блогов/планета блогов

Планета блогов — это RSS-агрегатор , предназначенный для объединения персональных блогов и агрегирования их на одном ресурсе . Это достаточно статичное объединение, желающие могут попросить включить их блог в объединение или посоветовать чужой блог. Посты участников располагаются в хронологическом порядке, новые посты идут в начале. Основанием для объединения блогов могут быть разные причины: принадлежность авторов к одной социальной группе, схожие хобби , увлечения и так далее.

Политическое значение блогов

По мнению журналиста Алана Волфе благодаря блогам мировая политика становится всё более мировой (то есть нюансы событий в пределах одной страны мгновенно привлекают внимание всего мира) и интернетизированной. В этом есть как плюсы — благодаря блогам люди становятся более информированными и заинтересованными, — так и минусы — «уход в виртуал» уменьшает привлекательность традиционных методов влияния на власти — например, демонстраций протеста [15] .

Для многих блоги — единственное доступное и безопасное средство выражения собственного мнения. Особенно актуально это для стран, где цензура , административное давление и «споры хозяйствующих субъектов» приводят к тому, что практически не остаётся СМИ , которые позволяли бы себе открыто придерживаться позиции, не совпадающей с официальной. Как правило, в этом случае сокращается вся сфера публичной политики, и ключевые политические вопросы решаются теперь преимущественно кулуарно . Всё это способствует тому, что критически мыслящие люди, занимающие активную гражданскую позицию , высказывают своё мнение в сферах, жёстко не контролируемых властью — в частности, в блогах.

Профессиональные политики также используют блоги — как для информирования, поиска сторонников и пропаганды своих идей, так и для контрпропаганды , борьбы с политическими оппонентами . Есть дневники, открытые от имени Хиллари Клинтон , Ангелы Меркель , Сеголен Руаяль и даже Махмуда Ахмадинежада . Постепенно растёт число российских политиков, ведущих дневники в Живом Журнале : Никита Белых , Гарри Каспаров , Леонид Невзлин , Валерия Новодворская и др. Ведут дневники Сергей Миронов , Виталий Третьяков и Владимир Жириновский .

Возрастает также информационная роль блогов как своеобразной альтернативы официальным СМИ [16] . Так, во время войны в Ираке появились блоги американских солдат [17] [18] [19] , сообщавших о том, что в действительности происходило на театре военных действий, а также их знакомых и родных, которые стали размещать солдатские письма с описанием происходящего. Эти блоги нанесли мощный удар по пропаганде администрации США. Самым известным блогером, писавшим о войне в Ираке, стал пехотинец Колби Баззел . Его блог «Колби Баззел посылает войну на…» [20] приобрёл огромную популярность. Когда Баззел вернулся домой, его пригласили на работу в журнал Esquire , а в 2007 году он получил престижную премию Lulu Blooker Prize за свою книгу «Моя война: убивая время в Ираке».

Знаковое событие произошло в 2003 году . Британская газета Guardian в своей онлайн-версии разместила статью, в которой тогдашнему заместителю министра обороны США Полу Вулфовицу приписывалось заявление, что США вторглись в Ирак, чтобы обеспечить безопасность поставок нефти (чего он никогда не говорил) [21] . Эта цитата была скопирована многими мировыми СМИ. Однако блогеры быстро обнаружили ошибку. В результате Guardian была вынуждена принести извинения [22] и не поставила неточный материал в свой «бумажный» выпуск.

Во время выборов блоги становятся площадками для обмена данными о различных неформальных опросах. К примеру, пока действует запрет на публикацию данных exit-polls и других опросов избирателей в СМИ, в блогах пользователи Интернета уже делятся информацией о своих голосах.

Российские власти также активно используют блогеров «Живого журнала» и приглашают их для освещения своей деятельности. Рабочие поездки и мероприятия президента Дмитрия Медведева в 2010 году неоднократно освещал блогер «Живого журнала» Рустем Адагамов « Drugoi » [23] . В 2011 году в поездке с председателем правительства Владимиром Путиным ездил Илья Варламов « Zyalt » [24] .

Преследование блогеров

Распространение блогером общедоступной информации до 1 августа 2017 года регулировал Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» . Затем Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров [25] .

Блогер может подвергаться преследованиям по двум причинам.

Во-первых, причины могут быть политическими. Блоги гораздо труднее контролировать, чем зарегистрированные и незарегистрированные печатные и аудиовизуальные СМИ . Таким образом, авторитарные и тоталитарные режимы часто прибегают к карательным мерам против блогеров, высказавших неугодные политические взгляды в своём блоге или опубликовавших материалы, компрометирующие существующую власть [26] . Например, на Кубе , по данным, предоставленным организацией « Репортёры без границ », на данный момент осуждены и находятся в заключении 20 блогеров, в Китае — 24 [26] .

Во-вторых, блогер может преследоваться по личным причинам, оскорбив конкретное лицо в своём блоге, задев чужую сферу интересов (часто это касается деловых структур), или опубликовав данные, компрометирующие частное лицо или коммерческую структуру. В России уже имели место случаи судебного преследования блогеров.

В октябре 2004 года в Мордовии студент МГУ им. Огарёва был осуждён за то, что разместил в Интернете порнографический рассказ, героями которого были двое сотрудников ГИБДД одного из райцентров республики. Студента привлекли сразу по двум статьям УК РФ : «Оскорбление представителя власти» (исправительные работы на срок от 6 месяцев до года) и «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» (лишение свободы на срок до 2 лет) [27] .

В ноябре 2006 года прокуратура Москвы расследовала дело об оскорблении президента РФ . Житель села Погост Владимирской области Иван Зайцев распространял в Интернете сведения, оскорбляющие честь и достоинство президента Владимира Путина . Судебные психиатры пришли к выводу, что Зайцев невменяем. В связи с этим прокуратура ходатайствовала о его принудительном лечении [27] .

Самым громким прецедентом судебного преследования блогеров в России стало дело Саввы Терентьева . В августе 2007 года прокуратура Сыктывкара (Республика Коми) предъявила обвинение блогеру Савве Терентьеву по ст. 282.1 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») [28] . Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет [29] . Поводом послужило то, что Терентьев в Живом Журнале нелестно отозвался о местной милиции.

Процесс над Саввой Терентьевым стал первым в России судебным разбирательством над блогером и вызвал широкий общественный резонанс. Савву Терентьева приговорили к одному году условно.

Причиной для уголовного дела над Дмитрием Ширинкиным стала запись, оставленная им в своем журнале tetraox.livejournal.com:

Я вчера купил пистолет. Старый ТТ с затёртыми номерами. Коробку на 150 патронов. Патроны старые, на донышке выбит 64-й год, но сохранились хорошо, «маслята». Пистолет в промасленой бумаге, сегодня утром его почистил, смазал жидким оружейным маслом, проверил механизм. Заряжал магазин, но стрелять не пробовал — я уверен, что и так сработает хорошо. У кого купил, не скажу. Но у продавца были ещё пистолет Макарова — две штуки. Я не взял, плохо из него стреляю, да и мощность не та. ТТ — самое то. Я вас всех ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Макдональдс, ненавижу «Дом-2», ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой два-три десятка душ. Я пока не решил, в какой ВУЗ города я пойду. Наверное, всё-таки, в политех. Я его ненавижу. Хотя одинаково ненавижу и остальные «типа университеты». Я ненавижу людей.

Вы у меня попляшете. На раскалённой сковородке. [30] .

Прокуратора посчитала возможным возбудить уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма»).

Сам Ширинкин неоднократно подчёркивал в интервью, что данный текст не является ложным сообщением о готовящемся акте терроризма. По его словам, это был «злой памфлет », реакция на события, произошедшие в Виргинии (23-летний студент расстрелял 32 человека, преподавателя, затем покончил с собой).

Уголовное разбирательство длилось более трёх месяцев. После обыска, проведённого в квартире Ширинкина, был изъят компьютер автора. Судом были проведены две лингвистических экспертизы [30] , и обе пришли к выводу, что данный текст — сообщение о готовящемся акте терроризма. Отдельные блогеры высказали сомнение в объективности проведённых экспертиз [31] . Ширинкина приговорили к штрафу в 20 000 руб [30] .

Своеобразной «реакцией» на дело Дмитрия Ширинкина стало дело Юрия Котова. Этот автор интернет-дневника сообщил, что вмешался в систему навигации пермского аэропорта.

Я сделал просто: передвинул координаты, транслируемые спутником, на 25 сантиметров [32] .

Друзья по блогу Юрия Котова сочли необходимым немедленно сообщить о данном факте в правоохранительные органы с просьбой проверить данное сообщение. Узнав об этом, Котов немедленно сделал под своей записью пометку: «Данный текст не имеет никакого отношения к действительности, является вымыслом автора» [32] . Любопытным является тот факт, что Котов проходил как свидетель по делу Дмитрия Ширинкина.

Персональная безопасность блогера

Джулиен Пейн , глава департамента свободного использования Интернета в организации « Репортёры без границ », советует блогерам, которые собираются опубликовать информацию, угрожающую их безопасности, сохранять анонимность, поскольку государство наблюдает за блогосферой с целью хоть как-то наказать «возмутителей спокойствия».

Американский блогер и член организации « Репортёры без границ » Итан Цукерман советует для сохранения анонимности использовать псевдоним . Чтобы блогера было невозможно найти по адресу электронной почты, Цукерман предлагает регистрировать блог на адрес почтового ящика, размещённого непосредственно на блог-платформе . Также Цукерман высказал мысль использовать публичные компьютеры, которыми пользуется большое количество людей, например, компьютеры в компьютерных клубах и библиотеках, поскольку таким образом блогера будет не так просто вычислить и предъявить ему обвинение.

Междисциплинарная исследовательская группа Вашингтонского университета World Information Access (WIA) провела исследование и пришла к следующим выводам: по результатам пятилетнего изучения блогосферы , были арестованы 64 блогера , в том числе в 2007 году — 36 человек, что в 3 раза больше, чем в 2006-м. В числе недовольных своими блогерами оказались такие «передовики демократии» как: США , Великобритания , Канада , Франция . Средний срок провинившегося блогера — 15 месяцев. Самое впечатляющее наказание, к которому приговорили автора интернет-дневника, — 8 лет тюрьмы [33] .

Вопросы этики в блогах

С широким распространением блогов в сети Интернет начинает формироваться особый подвид компьютерной этики [ нет в источнике ] — блогерская этика, затрагивающая вопросы достоверности публикуемой информации, плагиата, соблюдения моральных и нравственных норм. В России также внимание уделяется проблеме использования в блогах элементов обсценной лексики и мата [ источник не указан 3348 дней ] .

Однако в апреле 2014 года Государственная Дума РФ приняла закон [34] , который приравнивает блогеров и популярных пользователей социальных сетей к СМИ. С 1 августа 2014 года будет создан специальный реестр авторов, чьи площадки ежедневно посещает более 3000 человек. После этого соответствующие данному требованию блогеры будут проинформированы, что, с момента внесения их площадки в реестр, они обязаны проверять достоверность размещаемой информации, соблюдать правила предвыборной агитации и маркировать свои издания по возрастной категории. Кроме того, блогерам запрещается: использовать ненормативную лексику, распространять экстремистские материалы и порнографию. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 10 до 30 тыс. руб. для физических лиц и от 50 до 300 тыс. руб. для юридических.

По «случайному» совпадению, вскоре после принятия закона, компания « Яндекс » закрыла рейтинг блогов, а « Rambler&Co » отключила рейтинг посещаемости блогов LiveJournal и скрыла данные о подписчиках своих пользователей. Теперь в профайлах популярных блогеров LiveJournal отображается «В друзьях у 2500+». Ряд известных блогеров также выразили сомнения относительно успешной реализации данного законопроекта. В их числе: Антон Носик , Сергей Доля [35] и Елена Бурдюгова .

Конкурсы

С ростом популярности блога как нового способа вещания появляются конкурсы на наилучший блог в той или иной категории. С 2004 года международный конкурс на лучший блог The BOBs (The Best of the Blogs — Лучшие из блогов) [36] проводит немецкая медиакомпания Deutsche Welle . Конкурс The BOBs [37] организован среди блогов, написанных на 11 языках: английском , арабском , испанском , китайском , немецком , португальском , бенгальском, персидском, индонезийском, французском и русском . В 2009 году в Рунете появилась своя премия за достижения в сфере социальных медиа — «Блог Рунета», основная цель которой — выделить самые яркие Российские блоги, интернет-сообщества и социальные группы, а также лучших блогеров и компании, использующие социальные медиа в своей ежедневной деятельности и бизнес-активности.

Гендерные различия

Как показывают исследования западных социологов, на практики работы с блогами оказывают существенное влияние гендерные различия:

 1. Мотивация — для женщин главной функцией блога является удовлетворение эмоциональных потребностей через взаимодействие с людьми, удовлетворение потребности в общении посредством написания текстов, которые читают другие люди.
 2. Активность — девочки в целом более активны чем, мальчики — они чаще делают записи и комментируют записи других.
 3. Социализация — ведение блогов девочек и женщин в целом благоприятно сказывается на их отношениях в «реальной» жизни [38] .

Примечания

 1. Сотрудники «Грамоты.ру» — о том, склоняется ли слово «ИКЕА» и когда кофе стал среднего рода . The Village. Дата обращения: 20 декабря 2014.
 2. Блогер .Грамота.ру . Дата обращения: 20 декабря 2014.
 3. After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever
 4. It's the links, stupid | The Economist
 5. welcome to peterme.com
 6. It's «weblog» not «web log»
 7. LISTSERV 16.0 Архивировано 21 февраля 2009 года.
 8. Сафонова Т. В. Порядок интеракции в сетевых дневниках: альтернативная экономика сообщений // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность. / Под ред. Волохонского В. Л., Зайцевой Ю. Е., Соколова М. М. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006 Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
 9. Gorny E. (2004) Russian LiveJournal: National specifics in the development of a virtual community Version 1.0, 13.05.2004
 10. Волохонский В. Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность / Под ред. Волохонского В. Л., Зайцевой Ю. Е., Соколова М. М. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2006 Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
 11. Скотт, Дэвид Мирман, 2011 , с. 101.
 12. Александр Чумиков и др., 2010 , с. 36.
 13. О противодействии экстремистской деятельности (с изменениями на 24 июля 2007 года) (недоступная ссылка)
 14. Блогеров со всего мира будут судить в Казахстане | Информационный портал ZAKON.KZ
 15. Центр информационных коммуникаций
 16. Новая Газета | № 25 от 7 Апреля 2005 г. | РОССИЯ В ЛИРИКЕ БЛОГА (недоступная ссылка)
 17. a Soldier's blog
 18. Army of Dude
 19. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 октября 2009. Архивировано 22 апреля 2009 года.
 20. MY WAR
 21. http://www.arpp.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=15881&pop=1&page=0 (недоступная ссылка)
 22. Comment: A nasty slip on Iraqi oil | World news | The Guardian
 23. Гражданская журналистика — Рустем Адагамов
 24. Известный блогер Варламов снова побывал в поездке с премьером Путиным
 25. Роскомнадзор прекращает вести реестр блогеров (1 августа 2017). Дата обращения: 2 августа 2017.
 26. 1 2 Блогер, значит? В наручниках не попишешь! — Компьютерра-Онлайн (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 октября 2009. Архивировано 19 мая 2009 года.
 27. 1 2 Случаи судебного преследования блогеров в России и в мире . РИА Новости (14 сентября 2007). Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 28. Уголовные дела против блогеров: расчёт на самоцензуру — Радио Свобода © 2010 RFE/RL, Inc
 29. Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества
 30. 1 2 3 В Перми приговорили Интернет / Статьи / Молодёжная газета Эхо Свободы (недоступная ссылка)
 31. asper: Поскольку на суд к tetraox я вчера опозд
 32. 1 2 NEWSru.com
 33. Блогер считает обвинительный приговор несправедливым | Права человека в России
 34. Законопроект № 428884-6 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
 35. Блок-пост . Зачем парламентарии хотят приравнять блогеров к журналистам.
 36. The BOBs — Deutsche Welle — Blog Awards (недоступная ссылка)
 37. Конкурс The BOBs (недоступная ссылка)
 38. Ефимов Е. Г. Небыков И. А. Блоги как вид социальных сетей (гендерные аспекты) // Известия Волгоградского государственного технического университета. — 2012. — Т. 3, № 10.

Литература

 • Скотт, Дэвид Мирман . Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем = The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly. — М. : «Альпина Паблишер» , 2011. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1400-4 .
 • Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. — М. : Альпина Паблишер, 2010. — 136 с. — ISBN 978-5-9614-1342-7 .
 • Максим Капинус. Открываем блог: секреты и советы // Домашний ПК : журнал. — 2011. — № 6 (150) . — С. 64—67 .

Ссылки