Ruské kráľovstvo

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Kráľovstvo
Ruské kráľovstvo
Obchodná vlajka Ruska (1709-1721) [~ 1] [~ 2] Erb ruského kráľovstva
Obchodná vlajka Ruska
(1709-1721) [~ 1] [~ 2]
Erb ruského kráľovstva
Územie ruského štátu v rokoch 1500, 1600 a 1700.
Územie ruského štátu v      1500,      1600 a      1700.
Lob flag moskovskiy.svg
Kapitál Moskva (1547-1712)
Petrohrad (1712-1721)
jazyky) cirkevná slovančina , ruština ( písmo: poloustav pred rokom 1708, civilné písmo po roku 1708)
Úradný jazyk cirkevná slovančina
Náboženstvo ortodoxie
Menová jednotka rubľov
Námestie
v roku 1547 - 2,5 milióna km² - 3 milióny km² [ zdroj neuvedený 191 dní ] na konci 17. storočia - 14 miliónov km² - 14,5 milióna km² [ zdroj neuvedený 193 dní ]
Populácia koncom 16. storočia - 6 miliónov
v 20. rokoch 16. storočia - 3,5 milióna [1]
v 40. rokoch 16. storočia - 7 miliónov
v 70. rokoch 16. storočia - 11 miliónov
v roku 1722 - 14 miliónov
Forma vlády stavovsko-zastupiteľská monarchia
dynastie

Rurikovič

parlament Zemský chrám
Najväčšie mestá Moskva, Jaroslavľ , Kazaň , Novgorod , Smolensk
mena rubeľ
Monomakh hat.svg
Cár celého Ruska
• 1547-1584 Ivan IV Hrozný (prvý)
• 1682-1721 Peter I. Veľký (posledný)
Kontinuita

Moskovské veľkovojvodstvo

Ruské kniežatstvá
Ruská ríša
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons
⚙️ ruská história
Pečať Alexandra Nevského - kniežaťa Novgorodského, veľkovojvodu Vladimíra Erb Ivana III Malý štátny znak Ruskej ríše Erb ZSSR Štátny znak Ruskej federácie
Východní Slovania , obyvatelia Ruska
Kyjevská Rus ( IX - XII storočia )
Špecifické Rusko ( XII - XVI storočia )
Ruský štát ( 1478 - 1721 )
Ruské impérium ( 1721 - 1917 )
Ruská republika ( 1917 )
ZSSR ( 1922 - 1991 )
Ruská federácia (od roku 1991 )

Ruské kráľovstvo[2] [3] , alebo Ruské kráľovstvo [4] [5] [6] [7] , Rusko [8] , tiež Moskovské kráľovstvo [9] , je názov ruského štátu medzi rokmi 1547 a r. 1721 [~ 3] [7] .

V roku 1547 bol cisár celej Rusi a veľkovojvoda Moskvy , Ivan IV. Hrozný, korunovaný za kráľa a získal plný titul: „Veľký panovník, milosť Božia, kráľ a veľkovojvoda celej Rusi, Vladimír, Moskva, Novgorod, Pskov , Rjazaň, Tver, Jugra, Perm, Vyattsky, Bulhar a ďalšie " [10] , následne s rozšírením hraníc ruského štátu pribudol titul " Cár Kazaňský, Cár Astrachaňský , Cár Sibír ", " a suverén všetkých severných krajín " [11] .

Podľa názvu ruskému kráľovstvu predchádzalo Moskovské veľkovojvodstvo a jeho nástupcom sa stalo Ruské impérium [~ 4] [~ 5] [~ 6] . Podľa inej tradičnejšej periodizácie ruských dejín v historiografii sa však zvykne tvrdiť, že jediný a nezávislý centralizovaný ruský štát vznikol o pol storočia skôr – za vlády Ivana III. Veľkého , s čím sa spája aj titul suverén celého Ruska .

Myšlienka zjednotenia ruských krajín (vrátane tých, ktoré po mongolskej invázii skončili vo Veľkovojvodstve Litvy a Poľska ) a obnovenia staroruského štátu sa tiahla počas celej existencie ruského štátu a bola zdedená Ruským impériom [12 ] [13] .

názov

Ako A. Khoroshkevich a A. Mylnikov písať, oficiálnym názvom krajiny po svadbe kráľovstve Ivan Hrozný v roku 1547 sa stal "Ruská ríša" [7] [14] . V titule kráľa sa krajina nazývala „Rus (s) іya“ alebo „Ros (s) іya“ [14] . Pôvodne bolo ruské kráľovstvo považované za konglomerát rôznych štátov, na tróne ktorých sedel jediný panovník a ktoré boli uvedené v jeho titule [15] . Moskovské kniežatstvo bolo jedným z nich spolu s Novgorodskou republikou , Kazanským chanátom , Astrachanským chanátom a ďalšími anektovanými, kedysi nezávislými politickými jednotkami. Preto sa v historických dokumentoch často vyskytuje slovné spojenie „ moskovský štát ruského kráľovstva“, napríklad v katedrálnom zákonníku z roku 1649 [16] . Najmä S.F. Platonov zdôraznil:

V 16. a 17. storočí naši predkovia nazývali „štáty“ tie oblasti, ktoré boli kedysi samostatnými politickými jednotkami a potom sa stali súčasťou moskovského štátu. Z tohto hľadiska potom existovali „štát Novgorod“, „štát Kazaň“ a „štát Moskva“ často znamenal vlastnú Moskvu s jej obvodom. Ak chceli vyjadriť pojem celého štátu v našom zmysle, potom povedali: „všetky veľké štáty ruského kráľovstva“ alebo jednoducho „ruské kráľovstvo“.

- Platonov S.F.Úplný kurz prednášok o ruských dejinách

Ako poznamenáva Khoroshkevich, na prelome 15. – 16. storočia nadobudla otázka titulu hlavy ruského štátu osobitnú akútnosť, ktorá súvisela s charakterom rusko-litovských vzťahov [17] . V Litovskom veľkovojvodstve a v Poľskom kráľovstve tvrdošijne odolávali uznaniu titulu cára moskovskými veľkovojvodami , pričom prvé nároky siahajú až do éry Ivana III . Nemenej ostré námietky a obavy vyvolala aj predpona Celé Rusko . Preto sa poľskí a litovskí lídri snažili slovu Rusko úplne vyhnúť a súperiaci štát na východe naďalej tvrdohlavo nazývali výlučne moskovským štátom [18] , pričom v západnej Európe súčasne šírili pojem Moskovsko [19] [20]. . Vo svojom populárnom diele z roku 1993 „Symboly ruskej štátnosti“ Khoroshkevich píše: vo Vilne „Ivan III bol tvrdohlavo nazývaný kniežaťom" Moskva "a krajina -" moskovský štát "". Podobná terminológia sa začala používať od 19. storočia v ruskej historiografii, no pre historikov Ruskej ríše išlo o protiklad dvoch hlavných miest – Moskvy a Petrohradu [15] .

„Ruské kráľovstvo (z koncepčného, ​​ideologického a inštitucionálneho hľadiska) malo dva zdroje: „kráľovstvo“ (chanát) Zlatej hordy a byzantské pravoslávne kráľovstvo (impérium)“ [21] [~ 7] . Ivan III a Vasily III sa nemohli stať skutočnými cármi kvôli nedostatku ideologického základu pre kráľovstvo v Rusku. Ako základ pre to nemohla slúžiť calca z byzantského rádu alebo "kráľovstva" -Khanate. Preto sa v prvej polovici 16. storočia v oficiálnej ideológii a v povedomí verejnosti sformoval pojem „kráľovstvo“.

Ideologická formulácia pojmu „kráľovstvo“ sa uskutočnila v prvej polovici 16. storočia. Najdôležitejšiu úlohu v ňom zohrali Spiridon- Savvov list (1511-1523) a „Legenda o veľkých vojvodoch z Vladimíra“ (prvé vydanie – do roku 1527). Uviedli dve politické legendy odôvodňujúce práva ruských panovníkov na kráľovský titul. Prvý hovoril o priamom vzťahu Rurikovičov s cisármi starovekého Ríma prostredníctvom istého Prusa (príbuzného Caesara Augusta). Druhou legendou bol príbeh o zaslaní kráľovských regálií Vladimírovi Monomachovi z Byzancie a o jeho svadbe s kráľovstvom metropolitom Neofytom. V polovici 16. storočia boli obe legendy zahrnuté ako oficiálne fakty ruských dejín do najvýznamnejších štátnych dokumentov - Obrad svadby s kráľovstvom, Cárske pokolenie, Kniha stupňov. Zahraniční veľvyslanci ich citovali ako dôkaz práv Ivana IV. na kráľovský titul. Ideologické koncepcie prvej polovice 16. storočia zdôrazňovali potrebu skorého vzniku kráľovstva v Rusku... S budúcim cárom Ivanom IV. sa v spoločnosti nepochybne spájali veľké nádeje [21] .

„Ioannes Basilius Magnus Imperator Russiae, Dux Moscoviae“ (Ioannes Basilius Magnus Imperator Russiae). Fragment mapy Abraháma Orteliusa (1574).

Jedným z prvých, ktorí sformulovali novú myšlienku cisárskej moci moskovských kniežat, bol metropolita Zosima . V eseji „Vyhlásenie Veľkej noci“, predloženej moskovskej katedrále v roku 1492, zdôraznil, že Moskva sa stala novým Konštantínopolom vďaka vernosti Ruska Bohu. Sám Boh ustanovil Ivana III. - "nového cára Konštantína do nového mesta Konštantína - Moskvy a celej ruskej krajiny a mnohých ďalších panovníckych krajín" [22] . K ideologickému zdôvodneniu práv moskovských panovníkov na kráľovský titul významne prispel Jozef Volotskij . V liste Bazilovi III. potvrdil tézu o božskom pôvode kráľovskej moci: „Kráľ je podobný svojou povahou (telom) všetkým ľuďom, ale mocou je podobný vyššie uvedenému (všemohúcemu) Bohu“ [23 ] . Dôležitú úlohu pri zdôvodňovaní právneho nástupníctva Ruska Byzanciou zohrala „Legenda o kniežatách Vladimíra“. Podľa neho dostal kyjevský princ Vladimír Monomach od svojho starého otca cisára Konštantína Monomacha kráľovskú korunu (" monomachova čiapka ") a ďalšie klenoty. Ďalším v rade ideologických základov vyhlásenia ruského štátu za kráľovstvo bolo posolstvo mnícha pskovského Eliazarovského kláštora Philotheus Vasilijovi III., ktorý predložil známu tézu „ Moskva je tretí Rím “. Ako uvádza R. Skrynnikov , koncept Philotheus bol založený na myšlienke istého „nedotknuteľného rímskeho kráľovstva“: rozpad dvoch kráľovstiev, Rímskej ríše a Byzancie, uvoľnil cestu Moskovskému pravoslávnemu kráľovstvu [24]. .

Za kráľa bol 16. januára 1547 korunovaný Ivan IV. Podľa Skrynnikova k tejto udalosti došlo predovšetkým z vnútorných dôvodov. Popularita panovníka rýchlo klesala, pretože začiatok jeho vlády bol poznačený hanbou a popravami. Prijatie kráľovského titulu malo pozdvihnúť autoritu moci panovníka [25] . V Európe bol postoj k tejto udalosti nejednoznačný. Poľskí veľvyslanci požadovali písomné zdôvodnenie prijatia kráľovského titulu Ivanom IV. Ako odpoveď si od ruských poslov vypočuli nasledovné vysvetlenie: teraz je ruská zem vo vlastníctve nášho panovníka, preto ho metropolita korunoval korunou Monomacha (ako ho prerozprával Skrynnikov) [26] . Anglicko ochotne uznalo Ivanov nový titul a dokonca ho nazvalo „cisárom“. V katolíckych krajinách prišlo uznanie neskôr: v roku 1576 cisár Svätej ríše rímskej Maximilián II. uznal Ivana za kráľa celého Ruska [~ 8] .

V západnej Európe sa v tejto dobe pozoruje koexistencia pojmov Rusko a Moscovia . Pojem „pižma“ je rozšírený v strednej a južnej Európe v štátoch, ktoré dostávali informácie prostredníctvom Litovského veľkovojvodstva a Poľského kráľovstva [27] .

Fragment mapy Fra Maura z roku 1459 s toponymami Rossia

Ruské krajiny na mape Fra Mauro z roku 1459 sú rozdelené do piatich oblastí [28] :

 • "Rossia" ( Červené Rusko , taliansky Rossia Rossa ) - južné a juhozápadné Rusko;
 • "Rusko", "Európa" ( talianska Evropa Rossia ) - severozápadné krajiny;
 • „Rusko Sarmatia alebo Rusko v Európe“ ( talianska Sarmatia nad Rossiou v Európe) - severné krajiny;
 • "Rusko Bianca, Sarmatia alebo Rusko v Ázii" ( Biele Rusko , Tal . Rossia Biancha, Sarmatia nad Rossiou v Ázii , Veľké Rusko ) - východný;
 • "Russia Negra" ( Čierne Rusko , Tal . Rossia Negra ) stredné a severovýchodné Rusko.

Samotný zostavovateľ mapy - Fra Mauro - v legende umiestnenej pod názvom "Biele Rusko" uvádza nasledujúci komentár k farebným definíciám rôznych Rusov [29] :

Toto rozdelenie [krajiny] na Biele, Čierne a Červené Rusko nemá iné vysvetlenie ako skutočnosť, že tieto časti Ruska sú pomenované nasledovne. Russia White dostala svoje meno od [neďalekého] Bieleho mora , druhá časť - Russia Black sa tak nazýva od Čiernej rieky a Russia Red je pomenovaná podľa názvu Červenej rieky. Tatári nazývajú biele more „Akteniz“, čiernu rieku „Karasu“ a červenú rieku „Kozusu“.

- Karta Fra Mauro , list XXXIX

Rozsiahla legenda umiestnená v regióne Russia Negra, napravo od názvu „Európa“, naznačuje, že táto konkrétna oblasť je jadrom ruských krajín [29] :

Tento obrovský región, nazývaný Rusko alebo Sarmatia, má hranicu na východe pozdĺž Bieleho mora, na západe hraničí s Nemeckým morom, na juhu siaha po mesto Saray a Kumania a na severe s Permským morom. regiónu. Pozdĺž neho prúdia rieky obrovskej veľkosti, z ktorých najväčšia je Edil , ktorá svojou veľkosťou nie je o nič nižšia ako Níl. Aj v tejto krajine sú najväčšie močiare, v ktorých sa ľudia kvôli bolestivej klíme nemôžu zdržiavať.

- Mapa Fra Maura , list XXXIV

Западнее области Тангут расположено Белое море (возможно, озеро Байкал), близ которого присутствует комментарий: «Это море тартары именуют „Актенис“ , что означает „Белое море“, зимой оно всё покрывается льдом». На западном берегу сибирского Белого моря присутствует легенда, в которой говорится, что здесь проходит восточная граница России: «Здесь берёт своё начало Великая Россия и простирается она до Скандинавии» [29] .

Граница «Московского княжества» на «генеральной» карте Азии 1567 г. Абрахама Ортелия проведена по Китайскому озеру ( лат. Kitaia lacus ), из которого берёт истоки река Обь . О порубежном значении этого озера читатель мог узнать из помещённой близ миниатюры озера легенды: «Вот озеро, которое разделяет Империю Великого Хама, или Тартаров от Московского Княжества, или царства России» [29] .

История

Русское государство в 1547—1725 годах

В XIV—XV веках начался процесс объединения раздробленных русских земель вокруг нескольких новых политических центров, приведший в конечном итоге к образованию централизованного Русского государства и его последующему возобладанию над внешними политическими конкурентами в борьбе за земли Руси. Объединение Северо-восточной Руси завершилось в правление Ивана III и Василия III. Иван III стал также первым суверенным правителем Руси после татаро-монгольского ига , отказавшимся подчиняться ордынскому хану. Он принял титул государя всея Руси, претендуя этим на все русские земли [30] .

Наследие Византии

Иванов С. В. «Великий государь, царь и самодержец всея Руси».
иллюстрация из издания И. Н. Кнебеля «Картины по русской истории», 1908

К середине XVI века правитель Русского государства стал сильным самодержцем — царём. Принятием этого титула московский государь подчеркнул, что является главным и единственным правителем России, равным византийским императорам или монгольским ханам . После венчания в 1472 Ивана III и Софьи Палеолог , наследницы последнего византийского императора, Великое княжество Московское наследовало византийские традиции, ритуалы, титулы и герб Византийской империидвуглавый орёл , ставший гербом России .

Чуть позже, в конце XV века, возникает идея о мессианской роли России, о её богоизбранности . Она получила название теории « Москва — Третий Рим ». Впервые эта концепция встречается в предисловии к труду «Изложение Пасхалии» (1492 год) митрополита Зосимы . Впоследствии, эту теорию развил в своих посланиях старец псковского Елеазарова монастыря Филофей [31] .

Правление Ивана IV

Первоначально, византийский термин самодержец означал только независимого правителя, но в царствование Ивана Грозного (1533—1584) он стал означать неограниченную внутреннюю власть. Иван Грозный короновался царём и признавался, по крайней мере Русской православной церковью , императором. В своих посланиях в 1523—1524 годах старец псковского Елизарова монастыря Филофей провозгласил, что, поскольку Царьград пал под натиском Османской империи в 1453 году, Русский царь является главным защитником православия , и назвал Москву Третьим Римом, духовным наследником Римской и Византийской империй, центров раннего христианства . Эта концепция получила большой резонанс в российском обществе последующих веков.

C помощью бояр Иван IV провёл в раннем периоде своего правления ряд полезных реформ. Был издан новый Судебник , регулирующий административные и военные дела, на фоне непрерывных войн, которые вело русское государство. При Иване IV России удалось существенно расширить свои владения. В результате похода на Казань и её взятия в 1552 году она обрела среднее Поволжье, а в 1556 году со взятием Астрахани — нижнее Поволжье и выход к Каспийскому морю , что открывало новые торговые возможности с Персией , Кавказом и Средней Азией . В 1557 году подданными России стали башкиры . Было разорвано стеснявшее Русь кольцо из враждебных татарских ханств, открылась дорога в Сибирь . В то же время резко ухудшились отношения с Портой и Крымским ханством .

В конце 1552 года вспыхнуло восстание на территории бывшего Казанского ханства . Центром восстания стал город Чалым . Восставшие даже восстановили ханскую власть: на престол был приглашён один из ногайских князей Али-Акрам. Подавление восстания сопровождалоcь жестокими казнями его участников, также были построены башни и остроги. В 1556 году был взят центр восстания, город Чалым. После этого дальнейшее сопротивление было прекращено. Против казанских татар начали выступать и некоторые местные народы, утомлённые бесконечной войной. Хан был убит самими восставшими, а основные лидеры движения погибли. В 1552—1557 годах также происходило восстание части марийского народа против присоединения к Русскому царству и ответные экспедиции русских войск. Итогом войны стало принесение присяги всеми группами марийцев русскому царю. Однако местное население не смирилось с новым положением, до конца века организовав два менее крупных восстания: в 1571—1574 и 1581—1585 годах.

Желая освободиться от ливонского и шведского контроля торговых путей на балтийском направлении, связывавших Русь с Европой, Иван IV начал Ливонскую войну . Её начало протекало для Москвы весьма успешно, однако вследствие Люблинской унии силы противников возросли. Враги наступали и на южном направлении — в 1569 году был отражён турецко-крымский поход под Астрахань , однако в 1571 году крымскому хану удалось сжечь Москву , нанеся колоссальный ущерб. Повторный завоевательный поход крымцев и турок, поставивший острый вопрос о независимости Руси, был отбит в следующем году в битве при Молодях . Помимо войны против всех, Русское царство было ослаблено эпидемиями, а также внутренними распрями нелояльных царской власти бояр. Ливонская война тем временем пришла из Балтики и Литвы на русскую землю. Лишь отчаянная оборона Пскова от войск С. Батория позволила заключить в 1582 году худой мир. За прочный выход к Балтийскому морю России суждено было бороться ещё более века, а торговые отношения с Англией и Голландией осуществлялись черезБелое море : сначала через Холмогоры , а затем в связи с увеличением товарооборота с 1584 года через новооснованный порт Архангельск .

Покорение Сибири Ермаком. Василий Суриков , 1895

На эпоху Ивана Грозного пришлось также начало завоевания Сибири. Немногочисленный отряд казаков Е. Тимофеевича , нанятый уральскими промышленниками Строгановыми для защиты от набегов сибирских татар, разбил войско сибирского хана Кучума и взял его столицу Кашлык . Несмотря на то, что из-за нападений татар мало кому из казаков удалось вернуться живым, распавшееся Сибирское ханство уже не восстановилось. Спустя несколько лет, царские стрельцы воеводы А. Воейкова подавили последнее сопротивление. Началось постепенное освоение русскими Сибири , мотором которого были казаки и поморские охотники за пушниной. В течение следующих десятилетий начали возникать остроги и торговые поселения, такие как Тобольск , Верхотурье , Мангазея , Енисейск и Братск .

Правление Бориса Годунова

После смерти Ивана IV Грозного последовали несколько лет правления его сына Фёдора , за которого де-факто правил боярин Б. Годунов [ источник не указан 2777 дней ] , возвысившийся благодаря браку его сестры с Фёдором. Со смертью Фёдора пресеклась и династия Рюриковичей, правивших Россией более 700 лет. Слухи о спасении царевича Дмитрия , сына Ивана Грозного, сопровождали правление Годунова и накаляли обстановку в стране. Неурожаи начала 1600-х годов вызвали тяжёлый экономический и общественный кризис.

Смутное время

Сдача поляками Кремля ополчению, возглавляемому Дмитрием Пожарским

В 1604 году польские магнаты Мнишеки оказали поддержку самозванцу Лжедмитрию I , признали его право на русский престол, организовали войско, состоявшее главным образом из казаков, и выступили с ним на Москву. После смерти Годунова Лжедмитрий вступил в Москву и был венчан на царство. В мае 1606 года в результате бунта москвичей, организованного Василием Шуйским , Лжедмитрий I был убит. Сторонники Шуйского объявили его царём.

Летом 1607 года объявился новый самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий II . Лжедмитрия II, как и его предшественника, поддержали многие польско-литовские магнаты, в том числе А. Лисовский и Я. Сапега , собравшие достаточно крупное войско. В 1609 году на фоне заключения русско-шведского союза войну Шуйскому объявил король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза . После поражения под Клушином Шуйский был свергнут. Власть оказалась в руках Семибоярщины , которая признали русским царём сына Сигизмунда, королевича Владислава . Начался период польско-литовской оккупации Москвы .

Недовольство населения интервентами постепенно возрастало. После неудачи первого ополчения в 1612 году в Нижнем Новгороде сформировалось второе ополчение под предводительством К. Минина и Д. Пожарского . Ополченцы осадили польско-литовский гарнизон в Московском кремле и принудили его к капитуляции. На трон был избран молодой Михаил Фёдорович , положив начало новой династии Романовых , правившей Россией до 1917 года.

Несмотря на то, что русско-польская война продлилась до 1618 года, венчание Михаила Романова на царство рассматривается как конец Смутного времени. Годовщина этого события отмечалась в Российской империи, а с 2005 года отмечается и в Российской Федерации как День народного единства .

Царствование Романовых до 1689 года

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон перед ракой святителя Филиппа

Последующие годы ознаменовались восстановлением экономики и государственного управления. Тем не менее, Смоленская война , в которой царь Михаил Фёдорович предпринял попытку вернуть захваченный Польшей в Смутное время Смоленск , окончилась безрезультатно. В 1654 году, в ходе восстания Хмельницкого царь Алексей Михайлович и Земский собор согласились на принятие Войска Запорожского в русское подданство и объявление новой войны Речи Посполитой . По окончании этой войны, начавшейся успешно, но омрачённой изменой части казацкой старшины и войной со Швецией , за Россией остались Левобережная Украина с Киевом , а также Смоленск.

Важным событием во время царствования Алексея Михайловича стали также церковные реформы патриарха Никона , вызвавшие сопротивление среди большой части населения. Впоследствии так называемые староверы , не принявшие реформы Никона, откололись от церкви и ещё многие десятилетия сталкивались с преследованием со стороны государства.

Соляной бунт в Москве, 1648 . Картина Эрнеста Лисснера , 1938

Правительственная политика во время царствования Алексея Михайловича привела к Соляному бунту в 1648 году и Медному бунту в 1662 году. Разорительная война с Польшей, церковный раскол и закрепощение крестьян привели к крупнейшему в допетровскую эпоху казацко-крестьянскому восстанию Степана Разина (1670—1671), охватившему всё Поволжье и юг. Восстание было подавленно царскими войсками, его руководители были казнены.

Сбор ясака казаками

В XVII веке стремительно шло продвижение русских землепроходцев от Енисея в Восточную Сибирь . Уже в 1643 году Михаил Стадухин добрался до реки Колымы , в тот же год в Приамурье отправилась экспедиция Василия Пояркова , в 1647 году Иван Москвитин основал Охотск на берегу Охотского моря . Благодаря походам Ерофея Хабарова в 1648—1653 годах Приамурье вошло в состав Российского государства, однако это вызвало конфликт с Китаем . В 1689 году с Китаем был заключён Нерчинский договор , по которому Россия отказалась от Приамурья.

После смерти Алексея Михайловича на престол взошёл его старший сын Фёдор Алексеевич . В период его правления произошла русско-турецкая война 1676—1681 , в которой Россия и запорожские казаки смогли остановить османскую экспансию в Левобережную Украину . После смерти Фёдора за власть начали бороться дома Милославских и Нарышкиных , к которым относились два младших сына Алексея Михайловича: Иван и Пётр . Вследствие стрелецкого бунта 1682 года к власти пришла партия Милославских , регентом при обоих малолетних престолонаследниках стала царевна Софья Алексеевна . Её правительство пало в 1689 году в связи с безуспешными крымскими походами .

Правление Петра I и преобразование в Российскую империю

После победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира в сентябре 1721 года Россия превратилась в Великую державу . Были присоединены Ингерманландия ( Ижора ), Карелия , Эстляндия , Лифляндия и южная часть Финляндии (до Выборга ). Российское влияние прочно утвердилось и в Курляндии . После войны Россия имела современный флот и сильную армию. «В день торжества и объявления [с]толь славного и благополучного мира» Сенат и Синод преподнесли Петру титул императора Всероссийского со следующей формулировкой: « как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны » [32] [33] .

22 октября ( 2 ноября ) 1721 года Пётр I принял титул, не просто почётный, но свидетельствующий о новой роли России в международных делах. Пруссия и Голландия немедленно признали новый титул русского царя, Швеция в 1723, Турция в 1739, Англия и Австрия в 1742, Франция и Испания в 1745 и, наконец, Польша в 1764 году [32] .

Секретарь прусского посольства в России в 1717—1733 года, И. Фоккеродт , по просьбе Вольтера , работавшего над историей царствования Петра, в 1737 году написал воспоминания о России при Петре. Фоккеродт попытался оценить численность населения Российской империи к концу царствования Петра I. По его сведениям количество лиц податного сословия составляло 5 198 000 человек, откуда число крестьян и горожан, включая лиц женского пола, оценивалось примерно в 10 млн. Много душ было утаено помещиками, повторная ревизия увеличила число податных душ до почти 6 млн человек. Русских дворян с семействами считалось до 500 тыс.; чиновников до 200 тыс. и духовных лиц с семьями до 300 тыс. душ [34] .

Жители покорённых областей, не состоящие под поголовною податью, составляли, по оценке, от 500 до 600 тыс. душ. Казаков с семействами на Украине, на Дону и Яике и в пограничных городах считалось от 700 до 800 тыс. душ. Численность сибирских народов была неизвестна, но Фоккеродт положил её до миллиона человек [34] .

Таким образом, население Российской империи Фоккеродт оценивал в 13—14 млн подданных [34] .

Правители

Представительные органы

Административное деление

Административно-территориальное деление в 1708 году

Основной административной единицей Русского царства был уезд , который делился на волости и станы . Уездные города являлись военными, судебными и административными центрами уездов. Уезды образовывались постепенно на основе прежних княжеств, из-за чего размеры уездов были различны. Из уездов выделялся большой Новгородский уезд, где сохранялось традиционное деление на пятины [35] . К середине XVII века сложилось более 250 уездов [36] .

В середине XVI века на приграничных территориях начали создаваться большие военно-административные районы — разряды . В первую очередь это объяснялось необходимостью лучшего управления войсками на границах. Первым таким военно-административным районом стал Украинный разряд, позже получивший название Тульского [37] . Постепенно число разрядов увеличивалось. Так, после присоединения Смоленска в 1654 году был образован Смоленский разряд, в 1658 году, в связи с укреплением обороны Белгородской черты , был образован Белгородский разряд [38] . Особыми военно-территориальными образованиями были слободские полки , входившие в состав Белгородского разряда.

18 декабря 1708 года в ходе административной реформы царя Петра I страна была разделена на восемь губерний: Московскую , Ингерманландскую , Архангелогородскую , Киевскую , Смоленскую , Казанскую , Азовскую и Сибирскую .

Выборная администрация

См. также: Местное управление и самоуправление

К выборной администрации относились Губные и Земские старосты , которые были введены в начале — середине XVI века. Губной староста, основной задачей которого являлась борьба с разбоями, выбирался местным дворянством. Земские старосты выбирались тягловым населением — крестьянами и посадскими. В обязанности земских старост входили управление своим посадом или волостью, суд по гражданским делам и сбор налогов [39] .

Военное дело

Армия

Въезд посольства императора Леопольда I в Москву в 1661 году , А. Майерберг, 1661—1662 гг.

В середине XVI века русские войска состояли из поместного ополчения сотенной службы и стрельцов. В 30-е года XVII века началось создание полков «нового строя» .

Флот

Во время русско-шведской войны 1656—1658 годов , русские силы захватили шведские крепости Дюнамюнде и Кокенгаузен (переименован в Царевичев-Дмитриев) на Западной Двине . Боярин А. Ордин-Нащокин основал судостроительную верфь в Царевичеве-Дмитриеве и начал строительство кораблей для плавания на Балтийском море . По окончании войны Россия и Швеция заключили Кардисский мирный договор в 1661 году, по результатам которого Россия возвратила Швеции все завоёванные земли и была вынуждена уничтожить все корабли заложенные в Царевичеве-Дмитриеве.

Ордин-Нащокин не потерял своих надежд и повернулся к реке Волге и Каспийскому морю. Получив царское разрешение, боярин пригласил датских судостроителей в село Дединово находящееся на Оке . Строительство судов началось зимой 1667 года. В течение двух лет они закончили строительство четырёх судов: фрегата « Орёл » и трёх меньших судов. «Орёл» закончил своё плавание также плачевно, как и «Фредерик» — он был захвачен в Астрахани взбунтовавшимися казаками Стеньки Разина . Казаки ограбили и затем сожгли это судно.

В XVII веке русские купцы и казаки переплыли черезБелое море на кочах , достигли устьев рек Лена , Колыма , и Индигирка , и основали поселения в регионе верхнего Амура . Самым известным из этих первооткрывателей является С. Дежнёв — в 1648 году он проплыл по Северному Ледовитому океану всю длину современной России, обогнул Чукотский полуостров , пересёк Берингово море и вышел в Тихий океан . Первое трёхмачтовое судно построенное в России было спущено на воду в 1636 году во время правления царя Михаила Фёдоровича. Корабль был построен по западноевропейскому стандарту в Балахне кораблестроителями из Гольштейна , Дания , и был назван « Фредерик ». К несчастью, во время сильного шторма, корабль затонул в Каспийском море в своё первое плавание.

В связи с подготовкой Петра I к военным действиям против Османской империи [~ 9] к концу XVII века возникла необходимость в строительстве регулярного русского военно-морского флота, причём только на средства государства и с помощью отечественных специалистов.

В 1696—1711 годах в Воронеже было построено около 215 кораблей [40] для первого в истории России регулярного Российского императорского флота , благодаря которому удалось завоевать крепость Азов, а впоследствии подписать мирный договор с Турцией для начала войны со Швецией.

На борту галеры « Принципиум », собранной в Воронеже из частей, доставленных из села Преображенского , Пётр I по пути в Азов подписал «Устав по галерам», который можно рассматривать как первый военно-морской устав России. 27 апреля ( 8 мая ) 1700 года на верфи Воронежского адмиралтейства был спущен на воду русский 58-пушечный парусный линейный корабль « Гото Предестинация », который строился по проекту русского царя Петра I [41] под руководством известного в будущем корабельного мастера Ф. Скляева . Пётр I принимал участие и в кораблестроительных работах; он же руководил церемонией закладки корпуса «Гото Предестинации» и участвовал в спуске корабля на воду.

Дипломатия

Посольский приказ — центральное правительственное учреждение ( приказ ) в России в 1549—1720 годах, созданное для налаживания связей с иностранными государствами, выкупом и обменом пленными и управлявшее рядом территорий на юго-востоке страны.

Посольским приказом руководил Посольский дьяк или Приказной дьяк .

Посольство Фёдора Ивановича Умного-Колычёва в Гродно в 1576 г.

Геральдика

Своим возникновением геральдика на Руси обязана царю Алексею Михайловичу, так как именно при нём появились постоянные символы, принявшие окончательный вид. Первым крупным сочинением в данной области является т. н. Царский титулярник , подготовленный под руководством боярина А. Матвеева . Этот труд включал в себя гербы 33 русских земель, названия которых входили в большой государев титул Алексея Михайловича (поэтому официальное название рукописи — «Большая государева книга или Корень российских государей»).

Также крупным и значимым является сочинение герольдмейстера Лаврентия Хурелевича «О родословии российских великих князей и государей», поднесённое царю Алексею Михайловичу от цесарского советника и герольдмейстера Лаврентия Курелича, с показанием имеющегося, посредством браков, сродства между Россией и восмью европейскими державами, то есть цесарем римским и королями: англинским, дацким, французским, гишпанским, польским, португальским и шведским, и с изображением оных королевских гербов, а в средине их великого князя св. Владимира, на конце же портрета царя Алексея Михайловича».

Денежная система

В XVI и XVII веках денежная система Русского государства состояла из: рубля , полтины , гривны, гроша , копейки , денги , полуденги и пулы (название медных монет).

Самой распространённой монетой была денга.

Экономика

Чертёж Павловского железоделательного завода с водяным двигателем, XVII век

К концу XVI века насчитывалось около 220 городов , продолжалось развитие ремесленного производства, шёл процесс территориальной специализации. После присоединения поволжских ханств, началась торговля со странами Востока, продолжалась со странами Западной Европы. В целом, период до Смутного времени характеризуется укреплением традиционной феодальной экономики. Рост мелкотоварного производства в городах и торговли не привели к созданию очагов буржуазного развития. Поруха 1570—1580-х годов, сильно ударила по экономике России: опустели наиболее развитые в экономическом отношении центр и северо-запад, часть населения разбежалась, другая — погибла в результате опричнины и Ливонской войны. Более половины пашни оставалось необработанными, резко вырос налоговый гнёт. В 1570—1571 годах по стране прокатилась эпидемия чумы , в стране начался массовый голод .

В XVII веке начинается активное развитие торговли, торговые связи, основанные на естественно-географическом разделении труда и развитии городского ремесла, постепенно охватывают всю страну. Крупнейшим торговым центром была Москва, огромную роль играли ярмарки.

Религия

Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги, Алексей Кившенко (1880)

Религиозное мировоззрение определяло духовную жизнь общества. Заметную роль в этом сыграл Стоглавый собор 1551 года, который утвердил приоритет возникших на русской почве обычаев и традиций над греческими.

В середине XVII века началась реформа Русской церкви , повлёкшая за собой ряд серьёзных изменений в политической и духовной жизни русского общества.

Культура

В XVII веке русская литература перестаёт быть лишь богословской, церковной — появляется всё больше разнообразных светских произведений. Впервые стали записываться выдающиеся произведения устного народного творчества — былины , пословицы, песни, заговоры. Появились новые литературные жанры: демократическая сатираПовесть о Шемякином суде », « Повесть о Ерше Ершовиче », « Повесть о Фоме и Ерёме », « Сказание о куре и лисице »), в XVII веке был составлен первый русский библиографический труд «Оглавление книг, кто их сложил», автором которого считают Сильвестра Медведева . Первым произведением в жанре автобиографической повести стало « Житие » протопопа Аввакума . Симеон Полоцкий положил начало основам современного стихосложения.

В конце XVI — начале XVII века в Русском царстве появились прямоугольные гусли . Их длина до 1,5 м. Количество струн — 55—66. Строй хроматический [42] .

Право

В Московском княжестве старые нормы русского права сохраняли большой авторитет, и государи не нарушали их в явном виде, но постепенно изменяли. Междукняжеские договоры прекращаются с объединением государства. Прежде имевшие большой вес договорные отношения ( др.-рус. рядъ — договор) в результате отмены в XVI веке вольной службы потеряли своё значение в области внутренних государственных отношений. Централизованное управление начинает преобладать над договорными отношениями, а законотворческая деятельность государственной власти — над прежней функцией охраны правового обычая .

В XVI веке взамен прежней вольной возникла обязательная служба. После смерти Василия III окончательно ликвидируется право отъезда. Указ 1556 года установил одинаковую норму службы с поместий или вотчин , в зависимости от их размера. Таким образом уничтожалась разница между двумя старыми типами службы. С конца XV века по 1682 год существовало местничество — система родовой аристократии , распределения государственных должностей в зависимости от знатности рода. Положение каждого служилого человека определялось унаследованной от отцов служилой честью, что называлось отечеством . Прочее население, кроме служилых людей и духовенства, образовало массу тяглых людей . По различию тягла (денежные и натуральные государственные повинности) население разделялось на посадских людей — торгово-промышленное население, проживавшее на посадах , и уездных людей , или крестьян . Крестьяне различались на владельческих (вотчинных, помещичьих и монастырских ), дворцовых и крестьян чёрных тяглых волостей[43] .

Основными письменными источниками права в Русском царстве стали Царский Судебник 1550 года и Соборное уложение 1649 года . Судебник 1550 года отразил изменения в российском законодательстве с 1497 по 1550 годы. В новом Судебнике был предусмотрен и порядок дальнейшего развития законодательства: по всем вопросам, не освещённым в Судебнике, предписывался доклад государю и всем боярам, решения которых должны были приписываться к Судебнику. Так возникли указные книги приказов — дополнительные статьи к Судебнику. С помощью указных книг законодательство развивалось в течение столетия. Другим существенным источником являлся Стоглав 1551 года — собрание постановлений Стоглавого Собора , содержащее главным образом нормы церковного права , но также ряд норм гражданского, семейного и уголовного права.

Крупнейшим законодательным актом данного периода является Соборное уложение 1649 года . Непосредственным поводом для его принятия стало восстание посадских людей Москвы в 1648 году. Для рассмотрения и утверждения Уложения был созван Земской собор . Соборное уложение 1649 года представляло собой значительный шаг в развитии законодательства. Этот закон касался большей части общественно-политической жизни того времени и различных отраслей права. Источники Уложения включали Правила святых апостолов и святых отцов, градские законы греческих царей , прежние государевы указы и боярские приговоры, сличённые со старыми судебниками, Литовский статут . Также Уложение включало новые правила. В дополнение его частей издавались новые указы, так называемые новоуказные статьи , чтобы искоренить «злодейства, превзошедшие в обычаи», по примеру «всех государств окрестных» и даже «по новым еуропским обычаям»[43][44] .


См. также

Примечания

Комментарии
 1. «Торговый флаг, — устанавливал Пётр, — из трёх колороф выше-писанных составлен, то есть белой, синей, красной»… Бело-сине-красный флаг до 1883 года оставался флагом торгового и гражданского флота. Однако это не умаляло его значения. Скорее наоборот. Дело в том, что в соответствии с международной флажной традицией, как правило, национальный или государственный флаг одновременно является и флагом гражданского флота. В то же время военно-морские флаги, как правило, имеют особый рисунок, как бы предупреждая, что корабли под этим флагом вооружены. Именно поэтому бело-сине-красный флаг во всём мире воспринимался как русский флаг. ( Вилинбахов Г. В. Государственный флаг // Государственная геральдика в России: Теория и практика. 2003. )
 2. Впервые упомянут в этом качестве в 1709 году — см. Белавенец П. И. Цвета Русского Государственного национального флага: Записка Члена Особого Совещ., Кап.-Лейт. П.И. Белавенец / Выс. учрежд. при М-ве юст. Особое совещ. для выяснения вопроса о рус. гос. нац. цветах. — СПб. , 1910. — С. 24. ; официально утверждён Морским уставом 13 января 1720 года — см. Полное собрание законов Российской империи, Т.6. — СПб. , 1830. — С. 18.
 3. »22 октября 1721 года в Петербурге в Троицком соборе царю Петру I был поднесён титул «император». Принято считать, что именно в этот день Российское царство официально превратилось в Российскую империю и начался отсчёт нового, имперского периода в истории страны" См.: Агеева О. Г. Титул императора Петра I и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII в. // Межславянские взаимоотношения и связи. — М., 1999. — С. 5.
 4. «Смена внешних форм правления — сначала великое княжение, с 1547 года царство, с 1722 года империя — требовала и смены знаков власти, создания новых, переосмысления старых». — Хорошкевич А. Л. , 1993 , Большой государственный герб Российской империи. Венцы и короны, скипетры и державы
 5. «С 1547 года, с венчания Ивана IV на царство, Русь стала называться Россией. Официальное название страны — Российское государство, Россия» — Гл. 2. — § 1 // Культурология: Учебное пособие / Сост. и отв. ред. А. А. Радугин . — М. : Центр, 2001. — 304 с. — ISBN 5-88860-046-6 .
 6. «16 января 1547 года великий князь Иван IV Васильевич принял царский титул, а Московское великое княжество превратилось в Российское царство» — Перевезенцев С , д-р. ист. наук. Первый царь (недоступная ссылка) . «Единое Отечество» (31 января 2007). Дата обращения: 3 ноября 2017. Архивировано 7 мая 2007 года.
 7. О содержании понятия в средневековой Руси см.:
  Горский А. А. Представления о «царе» и «царстве» в средневековой Руси (до середины XVI века). // Царь и царство в русском общественном сознании — М. , 1999. (недоступная ссылка)
  Горский А. А. Русь от славянского Расселения до Московского царства — М. , 2004.
 8. «Иван IV отнёсся совершенно равнодушно к „цесарству греческому“, но потребовал немедленного признания себя царём „всея Руси“, и император уступил в этом важном принципиальном вопросе» — История дипломатии / Под ред. В. П. Потёмкина. — М. : ОГИЗ, 1941. — Т. I. — С 203. Архивировано 2 мая 2007 года.
 9. Усиление флота многопушечными кораблями было очень важно, так как Османская империя могла постараться вернуть город Азов , который был завоёван русской армией и флотом во время второго Азовского похода в 1696 году. [ источник не указан 2832 дня ] Однако, как отмечает военный историк генерал Ф. Ф. Веселаго использование кумпанств и иностранных специалистов при строительстве флота мешало решению этой задачи.
Источники
 1. Нефедов С. А., История России. Факторный анализ. Т. II. От окончания Смуты до Февральской революции. М.: Издательский дом "Территория будущего", 2010 (Серия "Университетская библиотека Александра Погорельского". - 688 с.). [Т. 2, Стр. 10 Academia.edu (28 Декабря 2010 г.). Retrieved on 24.04.21.
 2. Костомаров, 2004 , Царь Алексей Михайлович , с. 340.
 3. Крымское ханство — статья из энциклопедии «Кругосвет»
 4. Российский и русский // Справочно-информационный порталГрамота.ру − русский язык для всех (www.gramota.ru) (Проверено 15 января 2014)
 5. Зимин А. А. , Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного.М. : Наука , 1982.
 6. Перевезенцев, С. В. Смысл русской истории.М. : «Вече», 2004.
 7. 1 2 3 Хорошкевич А. Л. , 1993 , C. 40.
 8. Шарце М.Г., Петрушина М.Н. и др. Русское государство / председ. Ю. С. Осипов и др., отв. ред. С. Л. Кравец. — Большая Российская Энциклопедия (в 30 т.). — Москва: Научное издательство « Большая российская энциклопедия », 2005. — Т. 3. "Банкетная кампания" 1904 - Большой Иргиз. — С. 139—146. — 766 с. — 65 000 экз.ISBN 5-85270-331-1 .
 9. Шмидт, С. О. "Московское государство”: к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столетий // Россия Ивана Грозного : сборник. — М. : Наука , 1999. — С. 255, 278 .
 10. Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н. К. Гудзий — М. : Просвещение, 1973. — С. 296.
 11. Именной царский указ « О титулах царском и государевой печати », 1667. — цит. по Талина Г. В. Предисловие // Царская власть в XVII веке: титулование и положение // образовательный интернет-портал «Слово» (www.portal-slovo.ru) (Проверено 3 декабря 2013)
 12. Флоря Б. Н. . Русское государство и его западные соседи (1655-1661 гг.). — М. : Индрик, 2010. — С. 10. — ISBN 978-5-91674-082-0 .
 13. Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. , 1982 .
 14. 1 2 Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI − начала XVIII века. — СПб. , 1999.
 15. 1 2 Хорошкевич А. Л. Россия или Московия? // «Родина», 2005. — № 11.
 16. Введение // Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1961.
 17. Хорошкевич А. Л. , 1980 , С. 102.
 18. Шмидт Сигурд, д.и.н. В некотором царстве, в некотором государстве… // Журнал «Родина» — 2004. — № 12.
 19. Хорошкевич А. Л. Россия и Московия. Из истории политико-географической терминологии — Acta Baltico-slavica, 1976. — TX — С. 47−57.
 20. Хорошкевич А. Л. , 1980 , С. 104.
 21. 1 2 Филюшкин А. И. Понятие «царство» в средневековой Руси // «Воронежская беседа», 1999−2000. — С. 161−177.
 22. Скрынников Р. Г. , 1997 , С. 198.
 23. Скрынников Р. Г. , 1997 , С. 224−225.
 24. Скрынников Р. Г. , 1997 , С. 241.
 25. Скрынников Р. Г. , 1997 , С. 260.
 26. Скрынников Р. Г. , 1997 , С. 261.
 27. Хорошкевич А. Л. Русь, Русия, Московия, Россия, Московское государство, Российское царство // Спорные вопросы отечественной истории XI−XVIII веков: Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвящённых памяти А. А. Зимина — М. , 1990. — Вып. 2. — С. 290−292.
 28. Среднее Поволжье, 2012 , с. 10—11.
 29. 1 2 3 4 Среднее Поволжье, 2012 , с. 11.
 30. Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. , 1982 , С. 157.
 31. Послание Филофея, игумена Елизаровской пустыни, к Государю великому Василию Ивановичу всея Руси // БАН, собр. Ф. Плигина, № 57, 21.5.15, рук. XVII в. А. 121 об.
 32. 1 2 Шубинский С. Н. , 1911 , С. 44−51.
 33. Прошение сенаторов к царю Петру I о принятии им титула «Отца Отечества, императора Всероссийского, Петра Великого» (недоступная ссылка) . Российский общеобразовательный портал | Исторические документы . Дата обращения: 9 июля 2018. Архивировано 29 августа 2018 года.
 34. 1 2 3 Фоккеродт И. Г. Россия при Петре Великом / Пер. А. Н. Шемякина // Неистовый реформатор — М. : Фонд Сергея Дубова, 2000. — С. 9−104. Архивировано 13 октября 2007 года.
 35. Богоявленский С. К., Веселовский С. Б. , 1955 , с. 384.
 36. Богоявленский С. К., Веселовский С. Б. , 1955 , с. 392.
 37. Богоявленский С. К., Веселовский С. Б. , 1955 , с. 392—393.
 38. Богоявленский С. К., Веселовский С. Б. , 1955 , с. 393.
 39. Богоявленский С. К., Веселовский С. Б. , 1955 , с. 384—385.
 40. Пульвер Е. А., Пульвер Ю. А. Воронежская мозаика. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное издательство, 1983. — 207 с.
 41. РГЭС, 2002 , «Гото Предестинация» .
 42. РГЭС, 2002 , Гусли .
 43. 1 2 Дьяконов М. А. Россия/Русское право/История русского права // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 44. История отечественного государства и права / Под ред. О. И. Чистякова ; Издание 3-е, переработанное и дополненное. М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005. Часть 1. 430 с.

Литература

Общая информация
Дополнительная

Ссылки