Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
     členských krajinách      Oficiálni kandidáti: Severné Macedónsko , Albánsko , Srbsko , Turecko a Čierna Hora      Potenciálny žiadateľ o pripojenie: Bosna a Hercegovina      Potenciálny nežiadateľ: Kosovo      Zrušená prihláška: Island , Nórsko , Švajčiarsko      Krajiny, ktoré podpísali asociačnú dohodu s EÚ: Gruzínsko , Moldavsko , Ukrajina      Bývalý člen EÚ: Spojené kráľovstvo

Ďalšie rozširovanie Európskej únie je otvorené pre každú európsku demokratickú krajinu s voľným trhom, ktorá má chuť a schopnosť uviesť legislatívu do súladu s právom EÚ [1] . Od založenia Európskej únie ako Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952 minulé rozšírenia zvýšili počet členských krajín zo šiestich na dvadsaťosem. Podmienky pristúpenia sú zahrnuté v kodanských kritériách , dohodnutých v roku 1992 a zakotvených v Maastrichtskej zmluve (článok 49). O tom, či je krajina európskou, rozhoduje politické hodnotenie inštitúcií EÚ [2] .

V súčasnosti má štatút kandidátskej krajiny päť krajín: Severné Macedónsko (aplikované v roku 2004), Albánsko (v roku 2009 [3] ), Srbsko (v roku 2009 [4] ), Turecko (v roku 1987) a Čierna Hora (v roku 2008 [5] ), pričom Severné Macedónsko a Albánsko ešte nezačali prístupové rokovania [6] . Štáty západného Balkánu podpísali Stabilizačnú a asociačnú dohodu , ktorá už nadobudla platnosť pre Albánsko, Macedónsko, Srbsko a Čiernu Horu a ktorá zvyčajne predchádza podaniu žiadosti o členstvo [7]. Čierna Hora je navyše po Chorvátsku druhá, pokiaľ ide o plnenie kodanských kritérií , a podľa odborníkov by sa jej pristúpenie mohlo uskutočniť do roku 2014 [8] . Island podal žiadosť v roku 2009 [9] , no v máji 2013 sa nová islandská vláda rozhodla zmraziť prístupové rokovania krajiny s EÚ [10] .

Zástupkyňa Centra pre európske reformy Heather Greib k rozšíreniu Európskej únie na úkor krajín východnej Európy povedala: „ Bielorusko je príliš autoritárske, Moldavsko je príliš chudobné, Ukrajina je príliš veľká a Rusko je príliš desivé. aby EÚ zvážila ich potenciálne členstvo v blízkej budúcnosti“ [11] ... Napriek tomu všetky krajiny Východného partnerstva v tej či onej miere prejavili záujem o vstup do EÚ z dlhodobého hľadiska.

Krajiny v aktuálnom programe rozšírenia

Mapa potenciálnych kandidátskych štátov EÚ na Balkáne s dátumom posledného kroku procesu.      Členské štáty      Kandidáti na vyjednávanie členstva      Kandidáti      Potenciálnych záujemcov, ktorí požiadali o členstvo      Potenciálnych záujemcov, ktorí nepožiadali o členstvo

V súčasnosti je na programe Európskej únie prijatie Turecka a západného Balkánu . Turecko má dlhú históriu európskej integrácie a prístupové rokovania môžu trvať ešte mnoho rokov. Krajiny západného Balkánu sa zaviazala prijať po občianskych vojnách, ktoré sa v nich odohrali , av súčasnosti už dve krajiny vstúpili do EÚ, štyri sú kandidátmi a ostatné podpísali asociačné dohody pred pristúpenie.

Ostatné krajiny východnej a západnej Európy nie sú zahrnuté do súčasného programu rozširovania, ale buď ašpirujú na členstvo, alebo teoreticky môžu požiadať, ak sa ich zahraničná politika zmení alebo Európska únia dá jasne najavo, že rozsah rozšírenia sa teraz vzťahuje aj na ne. . Tempo rozširovania sa spomalilo v dôsledku bilaterálnych sporov na Balkáne, problémov s inštitucionálnymi reformami EÚ, ako aj ťažkostí s adaptáciou krajín na acquis communautaire (v súčasnosti prijímaný súbor právnych noriem EÚ). V roku 2014 budúci šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker na vypočutí v Európskom parlamente povedal, že expanzia sa v najbližších piatich rokoch neočakáva [12] .

Krajina Postavenie Zmluva
združenia
Žiadosť o
členstvo
Postavenie
kandidáta
Štart
rokovania
Albánsko vyjednávanie 12. júna 2006 ( CCA ) 28. apríla 2009 24. júna 2014 26. marca 2020
Bosna a Hercegovina pridružený člen 16. júna 2008 (SSA) 15. február 2016 [13] - -
Kosovská republika ( rezolúcia BR OSN 1244 ) pridružený člen 24. marca 2016 (SSA) - - -
Severné Macedónsko vyjednávanie 9. apríla 2001 (SSA) 22. marca 2004 17. december 2005 26. marca 2020
Srbsko vyjednávanie 29. apríla 2008 (SSA) 22. december 2009 1. marca 2012 21. januára 2014
Turecko vyjednávanie 12. september 1963 ( UNA ) 14. apríla 1987 12. december 1999 3. októbra 2005
Čierna Hora vyjednávanie 15. október 2007 (SSA) 15. december 2008 17. december 2010 29. júna 2012

Oficiálni kandidáti

K dnešnému dňu boli prijaté a oficiálne posúdené žiadosti piatich krajín a týmto krajinám bol udelený štatút kandidátskej krajiny [6] . Tieto krajiny začali alebo čoskoro začnú prístupový proces, čím zosúladia svoju legislatívu s právnymi normami EÚ. Nedávno požiadali Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko, pričom všetky tri krajiny sú súčasťou Juhoslávie (do Európskej únie sa chystá aj Bosna a Hercegovina ). Turecko má štatút kandidáta od roku 1999, o členstvo požiadalo v roku 1987 [14] . Dôvodom takého dlhého procesu sú ťažkosti pri zosúladení krajiny s normami EÚ, ako aj politické problémy sprevádzajúce pristúpenie [15] . Albánsko získalo štatút kandidátskej krajiny v roku 2014.

Albánsko

Európska únia (zelená) a Albánsko (oranžová)

V roku 2000 bolo Albánsko oficiálne uznané ako „potenciálna kandidátska krajina“ na vstup do Európskej únie, v roku 2003 začali strany rokovania o podpísaní dohody o stabilizácii a pridružení . 12. júna 2006 zmluvné strany podpísali túto dohodu, čím zavŕšili prvý dôležitý krok k plnému členstvu Albánska v EÚ. 28. apríla 2009 Albánsko požiadalo o vstup do Európskej únie. Rada Európskej únie schválila 8. novembra 2010 zavedenie bezvízového styku pre občanov Albánska, ktorí chcú navštíviť krajiny Európskej únie za účelom cestovného ruchu, 10. decembra 2010 toto rozhodnutie oficiálne nadobudlo účinnosť. Albánsko získalo 24. júna 2014 oficiálny štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] .

Severné Macedónsko

Európska únia (zelená) a Severné Macedónsko (oranžová)

Macedónska republika sa stala žiadateľom o členstvo v Únii 22. marca 2004. Európska komisia 9. novembra 2005 odporučila krajine udeliť štatút kandidátskej krajiny. Lídri krajín EÚ na základe odporúčania 17. decembra oficiálne pridelili krajine požadovaný štatút, no termín začiatku prístupových rokovaní ešte nebol oznámený.

Ochridská dohoda zachováva mier a poriadok uprostred etnického napätia s albánskou menšinou na západe krajiny, ktorá dosiahla významnú autonómiu. Na rozdiel od Srbska je suverenita zachovaná na celom území. Premiér Nikola Gruevski navrhol, že by sa krajina mohla pripojiť v roku 2012 alebo 2013 [23] . Z EÚ však neexistuje žiadne potvrdenie dátumov.

Európska rada 17. decembra 2005 schválila a privítala úspechy v reforme krajiny a implementácii zmlúv ( kodanské kritériá , dohoda o stabilizácii a pridružení, dohoda z Ochridu ) [24] .

Do februára 2019 bol vstup Macedónska čiastočne blokovaný nezhodou medzi republikou a jej južným susedom, členom EÚ, Gréckom o názve krajiny (pozri Spor o pomenovanie Macedónska ) [25] , resp. vyriešenie sporu sa stalo jedným z predpokladov vstupu do únie [ 26] . 12. februára 2019 však vstúpila do platnosti Prespanská dohoda podpísaná v júni 2018, ktorá vyriešila dlhodobý konflikt a Macedónska republika oficiálne zmenila svoj názov na Republika Severné Macedónsko [27] . Vo všeobecnosti je kandidatúra krajiny stále spochybňovaná z dôvodu ťažkostí pri dosahovaní európskych štandardov v právnych a ekonomických normách.

Srbsko

Európska únia (zelená), Srbsko (oranžová) a Kosovo (červená)

Hoci Srbsko získalo štatút kandidáta na členstvo v EÚ v roku 2009 a Európska únia je hlavným zahraničnoobchodným partnerom krajiny (bilaterálny obchod v roku 2013 dosiahol 16,3 miliardy eur [28] ), proces vstupu Srbska do EÚ je pomalý. Hlavnými prekážkami sú nízka úroveň ekonomického rozvoja krajiny (zasiahnutá vojnami a sankciami z 90. rokov), nevyriešený problém Kosova , ako aj odmietnutie Belehradu pripojiť sa k sankciám voči Rusku uvaleným po udalostiach na Ukrajine v roku 2014. Na vstup Srbska do EÚ vyčlenil Brusel napríklad v rokoch 2007 – 2013 v rámci nástroja pomoci pri pristúpení 1,1 miliardy eur [29] .

Turecko

Európska únia (zelená) a Turecko (oranžová)

Turecko je od roku 1949 jedným zo zakladateľov Rady Európy a vďaka Asociačnej dohode medzi EHS a Tureckom podpísanej 12. septembra 1963 je od roku 1964 „pridruženým členom“ Európskej únie a jej predchodcov. Krajina formálne požiadala o členstvo 14. apríla 1987, ale štatút kandidáta získala až na summite v Helsinkách v roku 1999. Po summite v Bruseli 17. decembra 2004 (po veľkom rozšírení ) Európska rada oznámila oficiálny dátum začiatku rokovaní o pristúpení Turecka na 3. októbra 2005. Proces legislatívneho preskúmania sa začal 20. októbra 2005 a skončil 18. októbra 2006.

Podľa americkej klasifikácie CIA je Turecko rozvinutou krajinou so siedmou najväčšou ekonomikou v Rade Európy a pätnástou na svete a je členom colnej únie s EÚ od nadobudnutia platnosti colnej únie. Dohoda medzi Tureckom a EÚ z roku 1996. Turecko je jedným zo zakladajúcich členov OECD (1961), OBSE (1971) a od roku 1992 aj pridruženým členom Západoeurópskej únie . Okrem toho je Turecko zakladajúcim členom skupiny Industrial G20 (1999), ktorá má úzke vzťahy s Európskou úniou. Krajina je tiež súčasťou Regionálnej skupiny OSN pre západnú Európu a ostatné štáty .

Zástancovia vstupu krajiny do EÚ tvrdia, že Turecko ako kľúčová veľmoc v regióne s veľkou ekonomikou a druhou najväčšou vojenskou silou NATO posilní pozíciu EÚ ako globálneho geostrategického hráča. Vzhľadom na geografickú polohu Turecka, jeho hospodárske, politické, kultúrne a historické väzby v regiónoch bohatých na užitočné zdroje je toto priamo v geopolitickej sfére vplyvu Európskej únie: východné pobrežie Stredozemného mora a Čierneho mora , Blízky východ , Kaspické more a Stredná Ázia .

Podľa Karla Bildta v rokoch 2006-2014. Minister zahraničných vecí Švédska , vstup Turecka do Európskej únie „poskytne EÚ rozhodujúcu úlohu pri stabilizácii východného Stredozemného mora a Čierneho mora, čo je nepochybne v strategických záujmoch Európy“. Spojené kráľovstvo je jednou z kľúčových krajín, ktoré podporujú vstup Turecka. V máji 2008 kráľovná Alžbeta II. počas návštevy Turecka povedala, že „Turecko zohráva úlohu mosta medzi Západom a Východom v kritickom čase pre EÚ a celý svet“.

Podporovatelia vstupu navyše tvrdia, že Turecko splnilo väčšinu prístupových podmienok. Niektorí tiež trvajú na tom, že EÚ už nemôže odmietnuť Turecko, keďže má štatút kandidátskej krajiny už viac ako šestnásť rokov a urobilo veľký pokrok v ochrane ľudských práv, aby splnilo podmienky na pristúpenie.

Napriek tomu v Európskej únii existuje aj opozícia voči pristúpeniu Turecka, ktorú podporujú najmä bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a nemecká kancelárka Angela Merkelová . Odporcovia pristúpenia tvrdia, že s právnymi predpismi podobnými potenciálne represívnemu článku 301 tureckého trestného zákonníka (článok zakazujúci „urážku tureckej identity“ reformovaný 30. apríla 2008) a významnou úlohou armády v tureckej politike, implementované prostredníctvom tureckej národnej bezpečnostnej rady (táto štruktúra bola tiež reformovaná 23. júla 2003 v súlade s požiadavkami EÚ), Turecko nedodržiava kľúčové princípy očakávané od liberálnej demokracie , ako je napríklad sloboda prejavu . Okrem toho početná populácia Turecka zmení pomer síl v reprezentatívnych európskych inštitúciách. Po vstupe do EÚ bude mať 70 miliónov obyvateľov druhé najväčšie zastúpenie v Európskom parlamente . Podľa demografických prognóz sa Turecko do roku 2020 stane najľudnatejšou krajinou v Európe a predbehne Nemecko. V roku 2019 je počet obyvateľov Nemecka o 1 000 000 vyšší ako počet obyvateľov Turecka.

Valéry Giscard d'Estaing , bývalý francúzsky prezident, bol proti vstupu, pretože sa obával, že členstvo Turecka by mohlo ovplyvniť budúce plány rozširovania, najmä zvýšením počtu krajín ochotných vstúpiť. Podľa jeho názoru sa po Turecku môžu do Európskej únie prihlásiť krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky a predovšetkým Maroko [30] . Maroku už bolo odmietnuté členstvo na základe geografickej polohy a Turecko má na rozdiel od Maroka územie v Európe . V januári 2007 Nicolas Sarkozy ako prezidentský kandidát povedal, že „Európa má určité hranice a nie všetky krajiny sa môžu stať jej plnohodnotnými členmi, to platí aj pre Turecko, ktoré nemá v Európskej únii miesto; neobmedzené rozširovanie EÚ môže viesť k zničeniu európskej politickej únie“ [31] . Niektorí navyše namietajú proti vstupu silne moslimskej krajiny. V roku 2004 budúci predseda Európskej rady Herman Van Rompuy povedal: „Turecko nie je súčasťou Európy a nikdy sa jej súčasťou nestane. Расширение ЕС за счёт Турции не может быть приравнено к любым расширениям, имевшим место в прошлом. Универсальные ценности, которые воплощают могущество Европы и которые являются фундаментальными ценностями христианства, потеряют силу с присоединением большого исламского государства — такого, как Турция» [32] .

Лишь малая часть территории Турции находится в Европе, как ту общепринято географически определять. Также в Европе расположена большая часть крупнейшего города страны, Стамбула . Член ЕС Республика Кипр располагается к югу отАнатолии и является частью континентального шельфа полуострова, таким образом географически находясь в Азии.

Ещё одной проблемой является продолжающийся Кипрский конфликт . Евросоюз и большинство стран мира считают северную треть Кипра частью Республики Кипр . Однако де-факто эта часть острова контролируется признанным только Турцией правительством Северного Кипра . Турция, в свою очередь, не признаёт правительство Республики Кипр, затягивая решение конфликта, предлагаемое ООН, а также содержит на территории Северного Кипра 40 000 турецких военнослужащих. Инициированный ООН план Аннана по объединению острова был поддержан ЕС и Турцией. Проведённые в апреле 2004 года референдумы дали противоположные результаты по частям острова: будучи поддержанным турками-киприотами план был отвергнут киприотами-греками.

Также, признание геноцида армян официально не является обязательным условием для вступления Турции в ЕС , однако некоторые авторы считают, что Турции придётся сделать это на пути к членству в ЕС [33] [34] .

Черногория

Европейский союз (зелёный) и Черногория (оранжевый)

В ходе референдума о независимости 21 мая 2006 года большинство голосов проголосовавших было отдано за выход из Союза Сербии и Черногории . После провозглашения независимости Черногория официально подала заявку на членство в Европейском союзе 15 декабря 2008 года [5] . Однако государство продолжает испытывать проблемы в сферах экологии, законодательства и борьбы с преступностью, которые могут замедлить или усложнить достижение цели.

Черногория без договорённости с ЕС использует евро с момента его выхода в 2002 году, ранее используя немецкую марку . Переговоры о Соглашении о стабилизации и ассоциации (ССА) начались в сентябре 2006 года. ССА было подписано 15 октября 2007 года и вступило в силу 1 мая 2010 года после того, как все 27 стран Европейского союза его ратифицировали.

Список вопросов, касающихся выполнения страной критериев вступления и степени соответствия праву ЕС, был послан Европейской комиссией правительству Черногории 22 июля 2009 года; ответ получен 9 декабря 2009 года. Еврокомиссия рекомендовала Совету министров ЕС присвоить стране статус кандидата 9 ноября 2010 года. 17 декабря 2010 года Черногория стала официальным кандидатом на вступление в ЕС.

Большинство жителей страны выступают за присоединение к Евросоюзу: согласно опросам 76,2 % населения за вступление и 9,8 % — против [ когда? ] .

29 июня 2012 года лидеры стран Евросоюза одобрили начало переговоров о вступлении Черногории в ЕС [35] .

Потенциальные кандидаты

Босния и Герцеговина

Европейский союз (зелёный) и Босния и Герцеговина (оранжевый)

Вступление в Евросоюз — одна из внешнеполитических целей современной Боснии и Герцеговины.

С декабря 2010 года граждане Боснии и Герцеговины с биометрическим паспортом получили доступ в Шенгенскую зону без визы.

В 2008 году было подписано соглашение о стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины с Европейским союзом, вступившее в силу 1 июня 2015 года. 15 февраля 2016 года Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Европейский союз [36] .

Косово

Европейский союз (зелёный), Косово (оранжевый)

Провозгласившее независимость 17 февраля 2008 года Косово и Европейский союз подписали соглашение о стабилизации и ассоциации 27 октября 2015 года [37] , а 21 января 2016 года Европарламент ратифицировал его [38] . Однако подаче полноценной заявки на вступление мешает неопределённый международно-правовой статус Косова . Из 27 стран — членов Европейского союза 5 (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) не признают независимость Косова и считают его частью Сербии [39] , тогда как вступление новых государств в Евросоюз возможно с согласия только всех его членов [40] .

Страны вне текущей программы расширения

Азербайджан

Европейский союз (зелёный) и Азербайджан (оранжевый)

С 1993 года Азербайджан заявил о своей заинтересованности в отношениях с ЕС и приступил к планированию связей с ним в различных областях. В 1996 года президент Азербайджанской Республики Г. Алиев подписал Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве и установил официальные связи.

Армения

Европейский союз (зелёный) и Армения (оранжевый)

Армения ранее заявляла о намерениях в отношении европейской интеграции [41] и даже декларировала вступление в ЕС долгосрочной целью [42] , участвуя в программе «Европейской политики соседства» с 2004 года, а в «Восточном партнёрстве» — с момента его создания в 2009 году. Проведённый в 2005 году опрос населения показал, что почти две трети населения страны желали бы видеть страну в ЕС [43] .

Армения долгие годы имеет тесные отношения с Россией, заявляя, как в 2006 [44] , так и в 2010 году [45] , что альтернативы им нет. В 2013 году президент Армении Серж Саргсян заявил об отказе от курса на евроинтеграцию. 10 октября 2014 года Армения вступила в Таможенный союз ЕАЭС . 2 января 2015 года Армения официально вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

24 ноября 2017 года Армения и Европейский союз подписали Договор о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве ( hy ), которое предусматривает широкий спектр политико-экономических, финансовых, гуманитарных вопросов [46] .

Белоруссия

Европейский союз (зелёный) и Белоруссия (оранжевый)

Евросоюз неоднократно осуждал белорусское правительство за авторитарность государственного правления, несоответствие выборов общеевропейским демократическим нормам и вполне реальные нарушения прав человека и гражданина в республике и даже вводил санкции в отношении страны [47] [48] [49] , вследствие чего Белоруссия имеет напряжённые отношения с ЕС. Кроме того, правительство Белоруссии выбрало курс на интеграцию с Россией в рамках Союзного государства .

Тем не менее, в мае 2009 года Евросоюз пригласил Белоруссию в программу « Восточное партнёрство » [50] . Однако после президентских выборов 19 декабря 2010 года, не признанных ОБСЕ , Евросоюзом и странами Северной Америки демократическими, и последовавших за выборами арестом участников оппозиционного митинга, министры иностранных дел Швеции, Чехии, Польши и Германии в совместной статье заявили, что продолжение сотрудничества с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «в настоящий момент выглядит пустой тратой сил и времени» [51] .

6 июля 2010 года Белоруссия вступила в Таможенный союз ЕАЭС . 1 января 2015 года Белоруссия вступила в Евразийский экономический союз , являясь, наряду с Казахстаном и Россией, страной-основателем этой организации.

Однако за активную интеграцию с Европейским союзом высказывается подавляющее большинство политиков и политических партий, позиционирующих себя как оппозиция действующему правительству Александру Лукашенко, конечной целью своих программ декларируя вступление Белоруссии в ЕС. В случае смены политического режима и прихода к власти в Белоруссии ныне оппозиционных движений, подача заявки на вступление Белоруссии в ЕС представляется вполне вероятной. По опросу, проведённому Независимым институтом социально-экономических и политических исследований в декабре 2012 года, среди граждан Белоруссии более популярной является интеграция с ЕС (43,4 % опрошенных), нежели с Россией (37,7 %) [52] .

Кроме того, Россия и Белоруссия , подписавшие договор о создании Союзного государства , не могут в принципе начать никакие действия по самостоятельному вступлению в ЕС, не расторгнув этот договор.

Грузия

Европейский союз (зелёный) и Грузия (оранжевый)

О своём намерении вступить в ЕС неоднократно заявляло руководство Грузии , но никаких конкретных документов, которые обеспечивали начало переговорного процесса по этому вопросу, пока ещё не подписано и, скорее всего, не будет подписано до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт с Южной Осетией и Абхазией .

В мае 2010 года глава представительства Евросоюза в России Фернандо Валенсуэла заявил, что в обозримой перспективе присоединения Грузии к Евросоюзу не будет [53] .

В июле 2010 года в Батуми стартовали переговоры представителей ЕС и Грузии по поводу заключения двустороннего соглашения об ассоциации [54] .

25 февраля 2013 года Грузия получила план действий по либерализации визового режима с ЕС. [55]

На Вильнюсском саммите 29 ноября 2013 года состоялась церемония парафирования соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом [56] [57] [58] . Кроме того, грузинская сторона подписала второе соглашение, предполагающее вовлечение страны в операции по управлению кризисами [59] .

27 июня 2014 года состоялась церемония подписания соглашения об ассоциации. Сейчас идёт процесс ратификации данного договора.

Исландия

Европейский союз (зелёный) и Исландия (оранжевый)

Исландия подала заявку на членство в союзе вследствие экономического спада. Данный шаг идёт вразрез с традиционным скептицизмом Исландии по поводу присоединения к ЕС, и исход референдума зависит в большой степени от того, сможет ли правительство убедить своих граждан в необходимости присоединения. До этого отношения Исландии с ЕС определялись её членством в Европейской экономической зоне , предоставляющим доступ к общему рынку ЕС, и Шенгенским соглашением . Как результат, исландское право уже включает значительную часть торгового права ЕС и ожидается, что переговоры о присоединении завершатся быстро (однако, исследование, проведённое в 2005 году секретариатом ЕАСТ , показало, что точный процент включения законодательства ЕС составляет лишь 6,5 % [60] [61] ) [62] .

Как и в Норвегии , основной аргумент Исландии против членства в союзе — страх потерять контроль над своими рыбными ресурсами. Однако, финансовый кризис 2008 года заставил правящую партию, Партию независимости , пересмотреть свои позиции и согласиться начать переговоры после проведения общенационального референдума (в дополнение к референдуму по вопросу о присоединении). При этом бывший премьер-министр страны Йоханна Сигурдардоттир и меньшая, не входящая в правящую коалицию, Прогрессивная партия поддержали лишь заключительный референдум. Вопрос о переговорах был поставлен на голосование в парламенте Исландии в июле 2009 года и утверждён (без проведения референдума о начале переговоров) с небольшим перевесом 16 июля 2009 года. Заявка шведскому председательству в совете ЕС , датированная тем же днём, была принята к рассмотрению в совете 27 июля. 8 сентября Еврокомиссия послала Исландии список из 2500 вопросов, касающихся выполнения страной критериев вступления и степени соответствия праву ЕС, ответы на которые были присланы 22 октября 2009 года. 9 ноября был выбран главный представитель для предстоящих переговоров, Стефан Хаукур Йоханессон, посол Исландии в Бельгии. В феврале 2010 года европейский комиссар по вопросам расширения рекомендовал Совету ЕС начать переговоры с Исландией, после чего 17 июня стране был присвоен статус кандидата, а 27 июля 2010 года — начаты переговоры.

Новое исландское правительство в мае 2013 года приняло решение о замораживании переговоров о вступлении страны в ЕС [63] . 13 июня министр иностранных дел Гуннар Браги Свенссон проинформировал Еврокомиссию о том что правительство Исландии отзывает свою заявку на вступление в Европейский Союз [10] . На июнь 2013 года, согласно опросам, вступление Исландии в Европейский союз поддерживает менее четверти населения страны [10] .

В феврале 2014 года кабинет министров Исландии подробно изучил доклад Института экономических исследований, в котором рассказывается о ситуации в Евросоюзе и о последствиях, которые могут возникнуть в случае присоединения Исландии к ЕС. Вследствие этого правительство Исландии одобрило инициативу неприсоединения к ЕС и власти решили отказаться от проведения референдума по поводу того, стоит ли стране продолжать переговоры с Евросоюзом. Согласно опросу, проведённому в январе 2014 года, более 60 % населения Исландии выступает против интеграции в ЕС [64] .

5 января 2015 года премьер-министр Исландии Сигмундюр Давид Гуннлаугссон заявил, что намерен в начале того же года отозвать заявку на членство его страны в Евросоюзе [65] , что было сделано 12 марта 2015 года [66] .

Карликовые государства

В Западной Европе расположено пять карликовых государств : Андорра , Ватикан , Лихтенштейн , Монако иСан-Марино . Лихтенштейн является членом ЕАСТ. Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино подписали соглашения, позволяющие им не только использовать евро , но и чеканить собственные монеты . Все они также де-факто участвуют в Шенгенском соглашении либо имеют почти полностью открытую границу с ЕС и тесные отношения с граничащими государствами. Например, Монако в полной мере является частью таможенной территории ЕС через Францию и использует большую часть права ЕС в отношении НДС и акцизов .

Лихтенштейн

Европейский союз (зелёный) и Лихтенштейн (оранжевый)

Лихтенштейн входит в Европейскую экономическую зону наряду с Исландией и Норвегией и, таким образом, тесно интегрирован с Евросоюзом. Находясь при этом в таможенном и валютном союзе со Швейцарией, страна может соответственно рассмотреть возможность присоединиться к ЕС, если такое решение примет Швейцария [67] . Например, Лихтенштейн подписал Шенгенское соглашение вслед за Швейцарией.

Молдавия

Европейский союз (зелёный) и Молдавия (оранжевый)

Соглашение между Молдавией и Европейским союзом о партнёрстве и сотрудничестве было подписано 28 ноября 1994 года и вступило в силу 1 июля 1998 года. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики не поддерживает стремление Молдавии вступить в Евросоюз. И хотя Молдавия не входит в официальную программу расширения, в ноябре 2010 года действовавший премьер-министр страны Влад Филат заявил, что Молдавия подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2011 году [68] .

27 июня 2014 года состоялась церемония подписания нового соглашения об ассоциации. 1 июля 2016 года Соглашение вступило в силу [69] .

Вступивший в должность в 2016 году президент Молдавии Игорь Додон в 2017 году заявлял о том, что намерен аннулировать Соглашение с Европейским союзом после очередных парламентских выборов в случае, если Партия социалистов получит большинство мест в парламенте [70] .

Норвегия

Европейский союз (зелёный) и Норвегия (оранжевый)

Население Норвегии дважды на национальных референдумах1972 и 1994 годах) отвергало предложение о вступлении в ЕС, страна осталась в ЕАСТ.

Россия

Вопрос о рассмотрении России в контексте расширения ЕС поднимался наряду с другими постсоветскими государствами, включая Казахстан , западная часть территории которого расположена в Восточной Европе. Россия неоднократно объявляла о нежелании и невозможности вступления в Евросоюз [71] [72] , предлагая вместо этого реализовать концепцию « четырёх общих пространств », сопровождаемых «дорожными картами» и облегчающих трансграничное перемещение граждан, экономическую интеграцию и сотрудничество в ряде других областей. В октябре 2005 года президент России Владимир Путин заявил о том, что он «был бы счастлив», если бы Россия получила приглашение вступить в ЕС, однако, это заявление было сопровождено оговоркой о том, что сам он не будет выступать с просьбой о принятии в ЕС [73] .

Во время подготовительной стадии Европейской политики соседства (ЕПС) Россия настояла на создании четырёх общих пространств ЕС — России вместо участия в ЕПС, так как видела его «неравным» соглашением с Евросоюзом в доминирующей роли последнего. В мае 2005 года в рамках общих пространств был принят план действий, близкий по содержанию к плану действий ЕПС. Как ЕПС, так и Общие пространства ЕС — России реализованы через Европейский инструмент соседства и сотрудничества.

Кроме того, Россия и Белоруссия , подписавшие договор о создании Союзного государства , не могут в принципе начать никакие действия по самостоятельному вступлению в ЕС, не расторгнув этот договор.

Украина

Европейский союз (зелёный) и Украина (оранжевый)

Стремление Украины к евроинтеграции проявилось во внешней политике страны к концу 2004 года с приходом к власти Виктора Ющенко , сделавшего программные заявления о постановке четырёх главных задач: получении статуса страны с рыночной экономикой, вступлении в ВТО , получение статуса ассоциированного члена ЕС, а затем — полноправного [74] . Признание Украины страной с рыночной экономикой произошло 1 декабря 2005 года [75] , а 16 мая 2008 года страна стала 152-м членом ВТО [76] . Вместе с тем, несмотря на постоянную поддержку членства Украины со стороны европарламентариев, тон резолюций Европарламента отражает оценки политической ситуации и развития демократии в стране: если резолюция 2005 года призывает предоставить стране четкую перспективу с возможностью вступления в ЕС [77] , а в резолюции февраля 2010 года, помимо признания права страны подать заявку о членстве, предлагается предоставить Еврокомиссии мандат на разработку плана действий по отмене визового режима для Украины [78] , то резолюция от 25 ноября 2010 года (после вступления в должность президента Украины Виктора Януковича ) критикует последние местные выборы , проблемы со СМИ, нарушение прав и свобод, а также вмешательство СБУ в демократический процесс [79] .

В феврале 2011 года посол ЕС на Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил, что в настоящее время Украина не соответствует минимальным условиям для обсуждения вопроса членства в ЕС [80] .

В конце марта 2012 года Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации, включающее положения о создании углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли [81] .

В начале июня 2012 года посол ЕС на Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил, что Европейский союз не возражает против членства Украины в организации. [82]

23 июля 2012 года Украина и ЕС расширили договор об упрощении визового режима [83]

Про поддержку евроинтеграции Украины своими странами заявили представители Польши [84] , Эстонии [85] , Литвы [86] , Греции [87] , Великобритании [88] , Ирландии [89] , Испании [90] , Португалии [91] , Бельгии [92] , Румынии [93] , Венгрии [94] , Италии [95] , Люксембурга [96] , Финляндии [97] , Австрии [98] , Швеции [99] , Кипра [100] , Латвии [101] , Мальты [102] , Словакии [103] , Словении [104] , Болгарии [105] .

21 ноября 2013 года Кабинет министров Николая Азарова заявил о приостановлении подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС с целью «обеспечения национальной безопасности Украины» и «восстановления утраченных объёмов производства и торгово-экономических отношений с Российской Федерацией» [106] [107] . 28 ноября 2013 года подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли на саммите Восточного партнёрства в Вильнюсе не состоялось, что послужило одной из причин массовых протестов населения и последующей смене власти на Украине .

21 марта 2014 года новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал политическую часть соглашения [108] . 27 июня 2014 года в Брюсселе состоялось подписание экономической части соглашения с участием избранного 25 мая 2014 года президента Украины Петра Порошенко . 16 сентября 2014 года Верховная рада Украины и Европейский парламент одновременно ратифицировали соглашения о ассоциации [109] , в этот же день Пётр Порошенко подписал закон о ратификации данного соглашения [110] . В настоящее время идёт процесс ратификации соглашения парламентами 28 стран ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная рада Украины приняла постановление «О европейском выборе Украины». В нём, в частности, было отмечено, что Верховная Рада Украины рассматривает ратификацию Соглашения об ассоциации не только как стимулирующий фактор для осуществления дальнейших реформ на Украине, но также как очередной шаг на пути к достижению конечной цели европейской интеграции — приобретение полноправного членства в Европейском Союзе [111] .

8 сентября 2014 года Европейский парламент резолюцией «Ситуация на Украине и состояние дел в отношениях ЕС-Россия» подтвердил, что, в соответствии со статьёй 49 Соглашения о ЕС, Украина, как и любая другая европейская страна, имеет европейскую перспективу и может стать членом ЕС при условии, что будет придерживаться принципов демократии, уважать основные свободы, права человека, права меньшинств и обеспечивать верховенство права [112] . 25 февраля 2015 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в эфире британского телеканала Sky News, отвечая на вопрос, о планах ЕС принять Украину в свой состав, заявила:

«Каждая страна на европейской территории имеет право или возможность рано или поздно подать заявку о вступлении. Это не было в повестке дня в последние годы, это не стоит на повестке дня сейчас…». [113]

1 сентября 2017 года соглашение полностью вступило в силу [114]

Швейцария

Европейский союз (зелёный) и Швейцария (оранжевый)

В замороженном состоянии долгое время находилась заявка Швейцарии , вступление которой было остановлено референдумом. Эта страна, тем не менее, присоединилась к Шенгенскому соглашению с 1 января 2007 года. 1 января 2011 года президентом страны снова стала Мишлин Кальми-Ре , поддерживающая идею вступления Швейцарии в Европейский союз, однако во время своего первого визита в должности президента в январе 2011 года сообщила, что членство в ЕС, как и переход к системе автоматического применения права ЕС, неприемлемы для Швейцарии [115] . 27 июня 2016 года совет ЕС получил уведомление об отзыве заявки на вступление [116] .

Особые территории государств-членов

По особому договору об ассоциации в делах ЕС ограниченно и не в полном объёме участвуют финская автономия Аландские острова и заморские территории Франции, Нидерландов, Великобритании. Имеющие автономный статус в составе Дании Гренландия (вышла после референдума в 1985 году) и Фарерские острова вовсе не входят в состав ЕС.

Примечания

 1. Conditions for Enlargement (англ.) . Enlargement of the European Union . European Commission . Дата обращения: 20 февраля 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 2. Legal questions of enlargement (англ.) . Enlargement of the European Union . European Parliament (19 May 1998). Дата обращения: 20 февраля 2010. Архивировано 18 марта 2012 года.
 3. Александр Саможнев , Денис Ярославцев. Албания подала официальную заявку на получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз , Российская газета (29 апреля 2009). Дата обращения 22 февраля 2010.
 4. Людмила Божко . Сербия подала заявку на членство в ЕС в Стокгольме , РИА Новости (22 декабря 2009). Дата обращения 22 февраля 2010.
 5. 1 2 Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз , REGNUM (16 декабря 2008). Дата обращения 22 февраля 2010.
 6. 1 2 Countries (англ.) . Enlargement of the European Union . European Commission . Дата обращения: 13 июля 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 7. The Stabilisation and Association Process (англ.) . Enlargement of the European Union . European Commission . Дата обращения: 21 февраля 2010. Архивировано 18 марта 2012 года.
 8. Черногория может стать кандидатом на вступление в ЕС уже в ноябре , «Prian.ru» (13 октября 2010). Дата обращения 14 октября 2010. «Как заявил Джуканович на встрече со своим словенским коллегой Борутом Пахором, Черногория является второй после Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям — политическим, экономическим и юридическим требованиям, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС».
 9. Исландия подала заявку на вступление в ЕС , « Би-би-си » (23 июля 2009). Дата обращения 22 февраля 2010.
 10. 1 2 3 «Так работает демократия»: Исландия отозвала заявку на вступление в Евросоюз . Regnum (15 июня 2013). Дата обращения: 4 декабря 2013.
 11. Кастусь Лашкевич . Евроликбез. Расширения ЕС (рус.) , « TUT.BY » (9 апреля 2009). Архивировано 22 июня 2009 года. Дата обращения 22 февраля 2010. «Что до Восточной Европы, представитель Центра европейской реформы Хизер Грабе как-то сказала, что «Белоруссия слишком авторитарна, Молдова слишком бедна, Украина слишком велика, а Россия слишком страшна для ЕС, чтобы рассматривать их потенциальное членство в ближайшее время».».
 12. Юнкер не ожидает расширения ЕС в течение ближайших пяти лет , Брюссель : РИА Новости (15 июля 2014). Дата обращения 16 июля 2014. «Жан-Клод Юнкер не ожидает расширения ЕС в течение ближайших пяти лет, заявил он на слушаниях в Европарламенте перед голосованием по его кандидатуре на пост будущего главы Еврокомиссии (ЕК)».
 13. Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС — Slon.ru, 15.02.2016
 14. EU-Turkey relations (англ.) . Enlargement of the European Union . European Commission . Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года.
 15. EU-Turkey relations (англ.) . «EurActiv» (29 January 2010). Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года.
 16. Албания стала кандидатом в члены Евросоюза — LB.ua, 24 июня 2014
 17. INTERVIEW-Albania could apply next year to join EU , Forbes (11 сентября 2008).
 18. EUobserver / Ministers give nod to Albania's EU application
 19. Albania's Berisha delivers questionnaire responses to Brussels (15 апреля 2010).
 20. Visa liberalisation for Albania and Bosnia and Herzegovina (PDF). Council Of The European Union.
 21. Regulation (EU) no. 1091/2010 in the Official Journal
 22. Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process . Council of the European Union (17 декабря 2013).
 23. Mazedoniens Premier Gruevski im Interview: "Beitrittsverhandlungen ab 2008" (нем.) , «Der Standard» (8. November 2006). Дата обращения 2 марта 2010. «In den nächsten fünf Jahren können wir nicht beitreten, aber in sechs, sieben Jahren, warum nicht? 2012 oder 2013 glauben wir, dass wir Mitglied der EU sein werden.».
 24. Presidency Conclusions – Brussels, 15/16 December 2005, 15914/05 7, EN (англ.) . Council of the European Union (16 December 2005). Дата обращения: 3 марта 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года.
 25. Греция не пускает Македонию в НАТО и ЕС из-за названия (рус.) , « Сегодня » (29 февраля 2008). Дата обращения 3 марта 2010. «Премьер-министр Греции Костас Караманлис заявил, что его страна закроет Македонии путь в НАТО и ЕС, если не будет найдено решение вопроса о названии этой бывшей югославской республики.».
 26. Macedonia PM in Greek outburst after EU summit (англ.) . «EurActiv» (23 June 2005). Дата обращения: 3 марта 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года.
 27. Республика Македония официально сменила название , РБК , РБК (13 февраля 2019). Дата обращения 21 февраля 2019. «Республика Македония официально сменила название на Республику Северная Македония. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел страны Никола Димитров.».
 28. Нелаева Г. А., Семёнов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46
 29. Нелаева Г. А., Семёнов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46 — 47
 30. Антон Черных . Турция хочет развалить Европу , Газета « Коммерсантъ » (11 ноября 2002). Дата обращения 7 июля 2010. «По его мнению, вслед за Турцией в единую Европу попросятся страны Ближнего Востока и Северной Африки, и в первую очередь Марокко. Поэтому тех, кто выступает за приём Анкары в ЕС, Валери Жискар д`Эстен назвал "противниками Евросоюза".».
 31. Саркози: Турции нет места в ЕС , Газета « Коммерсантъ » (14 января 2007). Архивировано 4 августа 2012 года. Дата обращения 7 июля 2010. ««Я хочу сказать, что у Европы есть определённые границы, и далеко не все страны могут стать её полноправными членами», - сказал господин Саркози. «Это касается и Турции, которой нет места в Евросоюзе», - отметил он. "Безграничное расширение ЕС может привести к разрушению европейского политического союза», - подчеркнул Николя Саркози. «И я не могу принять этого», - добавил он.».
 32. Николай Анищенко . Господин председатель , « Лента.Ру » (20 ноября 2009). Дата обращения 7 июля 2010. «В 2004 году он недвусмысленно заявил: «Турция — не часть Европы и никогда не станет её частью. Расширение ЕС за счёт Турции не может быть приравнено к любым расширениям, имевшим место в прошлом. Универсальные ценности, которые воплощают могущество Европы и которые являются фундаментальными ценностями христианства, потеряют силу с присоединением большого исламского государства — такого, как Турция».».
 33. ЕС призывает Турцию признать геноцид армян (рус.) , Русская служба BBC (28 сентября 2005). Дата обращения 28 марта 2012.
 34. МК. 11 октября 2007. Армянский вопрос Архивная копия от 29 мая 2011 на Wayback Machine
 35. Евросоюз одобрили начало переговоров о вступлении Черногории в ЕС . РИА Новости (20120629T1719+0400Z). Дата обращения: 6 октября 2019.
 36. Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС . РИА Новости (15 февраля 2016). Дата обращения: 6 октября 2019.
 37. ЕС и Косово подписали соглашение о стабилизации и ассоциации . Взгляд . Дата обращения: 6 октября 2019.
 38. Европарламент ратифицировал соглашение об ассоциации ЕС и Косово . Взгляд. Дата обращения: 6 октября 2019.
 39. Европарламент призвал 5 стран ЕС, не признавших Косово, сделать это . РИА Новости (8 июля 2010). Дата обращения: 6 октября 2019.
 40. Состав Европейского Союза. Порядок вступления новых государств-членов . Дата обращения: 6 октября 2019.
 41. Матевосян, Гамлет . Армения последовательна в своей политике интеграции в европейские структуры — Кочарян (рус.) , Политика , Ереван: « РИА Новости » (28 июля 2003). Дата обращения 10 января 2011. «Армения последовательна в своей политике интеграции в европейские структуры. «Мы стремимся создать государство, основанное на европейских стандартах», — заявил президент Армении Роберт Кочарян в понедельник в ходе встречи со спецпредставителем Европейского союза в регионе Южного Кавказа Хейкки Талвитие.».
 42. Кризис на Украине привёл к разногласиям между США, Европой и Россией: итоги внешней политики Армении (рус.) , ИА « REGNUM » (16 января 2005). Дата обращения 10 января 2011. «Став членом Совета Европы (СЕ) и подписав с Европейским Союзом (ЕС) Договор о Партнёрстве и Сотрудничестве, Армения присоединилась к евроинтеграционным процессам. Декларировав членство в ЕС долгосрочной целью, Армения продолжает последовательно осуществлять реформы по становлению демократических институтов и гражданского общества.».
 43. Даниелян, Эмиль . По данным опросов общественного мнения, настроения в Армении меняются в пользу Запада (рус.) , Взгляд на Евразию , « Eurasianet » (12 января 2005). Архивировано 2 апреля 2015 года. Дата обращения 10 января 2011. «Эти утверждения подтверждались и проведённым ACNIS в декабре на всей территории страны стране опросом общественного мнения. Почти две трети из 2000 респондентов ответили, что хотели бы, чтобы страна в конце концов вступила в ЕС, и только 12% высказались против членства в Евросоюзе.».
 44. Армения: Альтернативы стратегическому партнерству с Россией нет (рус.) , События , «Ukraine Daily» (21 ноября 2006). Архивировано 10 января 2011 года. Дата обращения 10 января 2011. «На сегодняшний день у Армении нет альтернативы стратегическому партнёрству с Россией, заявил глава партии „Союз Конституционное право“ Гайк Бабуханян.».
 45. Армения не ищет альтернативы стратегическому партнерству с Россией — МИД (рус.) , Новости Армении , Ереван: АМИ « Новости — Армения » (17 сентября 2010). Дата обращения 10 января 2011. «Армения не ищет альтернативы стратегическому партнёрству с Россией, сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью порталу Segodnya.ua.».
 46. Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС
 47. Лукашенко и 30 его подчиненных объявлены персонами нон грата в ЕС (рус.) , « Lenta.ru » (10 апреля 2006). Дата обращения 27 декабря 2010. «Как уже сообщалось, что, по оценкам ЕС и ОБСЕ, прошедшие 19 марта президентские выборы в Белоруссии, по итогам которых победу с большим перевесом одержал Александр Лукашенко, не соответствовали международным демократическим нормам.».
 48. ЕС заморозил несуществующие счета Лукашенко (рус.) , « Lenta.ru » (18 мая 2006). Дата обращения 27 декабря 2010. «Совет Евросоюза ввёл экономические санкции в отношении 36 высокопоставленных чиновников из руководства Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.».
 49. ЕС продлил до 2008 года санкции в отношении белорусского руководства (рус.) , Брюссель: « РИА Новости » (20 марта 2007). Дата обращения 27 декабря 2010. «Мотивом для свертывания отношений ЕС с официальным Минском стали авторитарность власти президента Белоруссии Александра Лукашенко, в частности, ущемления прав оппозиции и нарушения прав человека в республике.».
 50. Лукашенко получил приглашение на саммит «Восточного партнерства» (рус.) , « Правда.Ру » (17 апреля 2009). Дата обращения 27 декабря 2010. «Министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг сегодня передал президенту Белоруссии официальное приглашение на этот форум, который пройдёт 7 мая в Праге.».
 51. МИД Белоруссии призывает ЕС не руководствоваться эмоциями (рус.) , « REGNUM » (24 декабря 2010). Дата обращения 27 декабря 2010. «Министры иностранных дел Швеции, Чехии, Польши и Германии Карл Бильдт, Карел Шварценберг, Радослав Сикорски и Гидо Вестервелле опубликовали в совместную статью под названием „Лукашенко проиграл“ в газете „Нью-Йорк Таймс“, в которой заявили, что продолжение сотрудничества с Лукашенко „в настоящий момент выглядит пустой тратой сил и времени“.».
 52. Белорусы больше хотят в Евросоюз, чем в Россию. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 августа 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 53. Вопрос присоединения Украины и Грузии к ЕС из "области научной фантастики", считает глава представительства ЕС в России (рус.) , Москва: « ИТАР-ТАСС » (27 мая 2010). Архивировано 11 февраля 2012 года. Дата обращения 9 сентября 2011. «Перспектива присоединения Грузии и Украины к Евросоюзу относится к области „научной фантастики“. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в России Фернандо Валенсуэла в интервью „Независимой газете“, опубликованном сегодня.».
 54. ЕС и Грузия готовят договор об ассоциации | Euronews
 55. Грузия получила план действий по диалогу с Евросоюзом по либерализации визового режима.
 56. Маргвелашвили о желании Грузии «влиться в европейскую семью»
 57. Грузия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС
 58. Georgia-EU association agreement initialled (недоступная ссылка) . Дата обращения: 9 декабря 2013. Архивировано 4 декабря 2013 года.
 59. President: Georgia is ready to contribute to EU crisis management operations (недоступная ссылка) . Дата обращения: 9 декабря 2013. Архивировано 3 декабря 2013 года.
 60. 6,5% af ESB-gerðum tekin inn í EES-samninginn síðasta áratug (исланд.) , «mbl.is» (9. maí 2005). Дата обращения 12 июля 2010. «Samkvæmt upplýsingum EFTA-skrifstofunnar hafa 2527 tilskipanir, reglugerðir og ákvarðanir verið teknar inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið á síðasta áratug og er það um 6,5% af heildarfjölda Evrópusambandsgerða á tímabilinu.».
 61. Hjörtur J. Guðmundsson . Has Iceland really adopted two-thirds of EU legislation? (англ.) , «EUobserver» (29 July 2009). Дата обращения 12 июля 2010. «In the spring of 2005 research carried out by the EFTA [European Free Trade Association] secretariat in Brussels at the request of the Icelandic foreign ministry, however, revealed that only 6.5 percent of all EU legislation was subjected to the EEA agreement between 1994 (when it came into force) and 2004.».
 62. Исландия начнёт переговоры о вступлении в ЕС, но последнее слово — за народом (рус.) , « Euronews » (17 июля 2009). Дата обращения 26 февраля 2010. «Еврокомиссар по расширению Олли Рен так прокомментировал итоги голосования: «Такие вопросы как рыбный промысел и сельское хозяйство весьма чувствительны для Исландии и для Евросоюза. При этом подчеркну, что Исландия соответствует более, чем половине критериев, которые ЕС предъявляет стране-кандидату. Да, это государство выполянет многие наши требования, тем не менее переговоры могут оказаться довольно сложными». Еврокомиссар имел в виду тот факт, что Исландия давно входит в общее экономическое пространство Евросоюза и подписала Шенгенские соглашения. …Обозреватели, в свою очередь, отмечают, что ещё недавно перспектива вступления в ЕС представлялась руководству Исландии неактуальной. Однако экономический кризис, который фактически привёл к краху её финансовую систему, внес кардинальные изменения в позицию Рейкьявика. Как бы то ни было, окончательное решение примет народ Исландии на референдуме.».
 63. Nobel Laureate Phelps Warns Against EU as Iceland Drops Bid. // Businessweek.
 64. Исландия отказывается от вступления в ЕС .Газета.Ru . Дата обращения: 6 октября 2019.
 65. Исландия отзовёт заявку на членство в ЕС. // « Ведомости ».
 66. Власти Исландии официально отозвали заявку на вступление страны в Европейский Союз, поданную в 2009 году. АПН. 13.03.2015
 67. David Beattie. Liechtenstein: A Modern History . — IB Tauris , 2004. — P. 377. — ISBN 9781850434597 .
 68. Молдавия подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2011 году (рус.) , Новости в мире , « NEWSru.com » (11 ноября 2010). Дата обращения 9 сентября 2011. «Молдавия уже в 2011 году подаст заявку на вступление в Европейский союз. Как заявил в четверг премьер-министр республики Влад Филат, страна готова к этому шагу с учётом прогресса, достигнутого за последнее время в процессе проведения реформ и внедрения в стране европейских стандартов.».
 69. Соглашение об ассоциации Молдовы и Евросоюза вступило в силу (1 июля 2016). Дата обращения: 6 октября 2019.
 70. Президент Молдавии заявил о намерении аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС . Lenta.ru . Дата обращения: 6 октября 2019.
 71. Россия не ставила и не ставит вопрос о вступлении в Евросоюз - глава МИД РФ . РИА Новости (11 июля 2003). Дата обращения: 6 октября 2019.
 72. Путин: Россия не войдет в Евросоюз . vesti.ru (25 октября 2012). Дата обращения: 6 октября 2019.
 73. Путин был бы счастлив, если Россия получит приглашение вступить в ЕС (рус.) , «Газета.Ru » (31 октября 2005). Архивировано 2 августа 2012 года. Дата обращения 27 февраля 2010. «Президент России Владимир Путин «был бы счастлив» получить от ЕС приглашение вступить в эту организацию, он считает Россию страной с европейским населением и предлагает для начала сделать Европу «континентом без границ».».
 74. Образцов, Петр . Вердикт: отравлен (рус.) , В мире , « Известия » (4 декабря 2004). Архивировано 2 августа 2012 года. Дата обращения 20 декабря 2010. «В долгосрочном плане, обнародованном в интервью газете Financial Times, четыре пункта: получить статус страны с рыночной экономикой, вступить в ВТО, получить статус ассоциированного члена ЕС, а со временем и полноправного.».
 75. Евросоюз признал Украину страной с рыночной экономикой (рус.) , Политика , Киев: « РИА Новости » (1 декабря 2005). Дата обращения 20 декабря 2010. «Евросоюз признал Украину страной с рыночной экономикой, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Тони Блэр на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.».
 76. Покровская, Оксана . Украина стала 152-й страной ВТО (рус.) , Экономика , «Утро.ru» (16 мая 2008). Дата обращения 20 декабря 2010.
 77. ЕС простимулирует Ющенко, как когда-то Путина в связи с Калининградом (рус.) , « Украинская правда » (14 января 2005). Дата обращения 20 декабря 2010. «До сих пор это самый четкий сигнал Киеву, что двери ЕС для него открыты. 467 депутатов Европарламента против 19 проголосовали за резолюцию, которая призывает предоставить Украине „четкую европейскую перспективу с возможностью вступления Украины в ЕС“.».
 78. Солодкий, Сергей . Бочка меда с ложкой дегтя от Европарламента (рус.) , « УНИАН » (26 февраля 2010). Дата обращения 20 декабря 2010. «Одним лишь будущим членством резолюция Европарламента не ограничивается. В ней содержится положение об облегчении визового режима для украинских граждан.».
 79. Европарламент дал Киеву последний шанс? (рус.) , « УНИАН » (30 ноября 2010). Дата обращения 20 декабря 2010. «Как сообщал УНИАН, 25 ноября Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, выразил сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до проведения местных выборов, высказал обеспокоенность по поводу последних попыток власти ограничить свободу слова, призвал Украину провести расследование факта исчезновения журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Депутаты призвали украинскую власть расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.».
 80. Посол Евросоюза: Членство Украины в ЕС обсуждать не приходится (рус.) , Власть , «Подробности» (10 февраля 2011). Дата обращения 9 сентября 2011. «Посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Жозе Мануэль Тейшейра считает, что ситуация в Украине не соответствует минимальным условиям для того, чтобы обсуждать вопрос её членства в ЕС.».
 81. МИД: Украина и ЕС парафировали соглашение об ассоциации (рус.) , « УНИАН » (30 марта 2012). Дата обращения 2 апреля 2012. «Сегодня руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).».
 82. ЕС не возражает против членства Украины — Тейшейра. ukrinform.ua. 2 июня 2012 года.
 83. Україна і ЄС розширили угоду про спрощення візового режиму. bbc.co.uk. 23 липня, 2012 p.
 84. Курс на євроінтеграцію залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики України — Перший національний
 85. Естонія підтримує Україну на шляху до Європи (недоступная ссылка) — ZN,UA
 86. Литва обіцяє ратифікувати «однією з перших» Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (недоступная ссылка) — Фонд Українська Політика/Інститут Української Політики
 87. Греція підтримує євроінтеграційні прагнення України — ZIK
 88. Британія підтримує євроінтеграцію України — Девід Лідінгтон (недоступная ссылка) — УКРінформ
 89. Ірландія підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України — МЗС — УНН
 90. Іспанія підтримує євроінтеграційні прагнення України — міністр — Радіо Свобода
 91. МЗС Португалії: Ми підтримуємо інтеграцію України в ЄС (недоступная ссылка) — Новинар
 92. Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины, — МИД Бельгии — РБК
 93. Румунія підтримує європейські прагнення Києва — Перший національний
 94. Угорщина підтримує євроінтеграційні прагнення Києва — Перший національний
 95. Коморовський: Італія підтримує Польщу в питанні наближення України до Євросоюзу — LB.ua
 96. Украина и Люксембург активизируют двустороннее сотрудничество — Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ
 97. Фінляндія допоможе Україні євроінтегруватися Архивная копия от 4 октября 2013 на Wayback Machine — Голос UA
 98. Австрія підтримує євроінтеграцію України — ЛІГА.Новини
 99. Швеція підтримує євроінтеграцію України — Радіо Свобода
 100. Кіпр заявляє про готовність сприяти євроінтеграції України — Радіо Свобода
 101. Латвія підтримує євроінтеграційні наміри України — 24
 102. МАЛЬТА ПІДТРИМУЄ НАМІРИ УКРАЇНИ СТАТИ ЧЛЕНОМ ЄС — ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛІКИ (недоступная ссылка) — УНІАН ЄС
 103. Словаччина буде активно підтримувати Україну на шляху євроінтеграції Архивная копия от 17 сентября 2010 на Wayback Machine — Новинар
 104. Словенія підтримує євроінтеграцію України — Харківська обласна державна адміністрація
 105. Болгарсько-українське співробітництво в політичній сфері — Посольство України у Республіці Болгарія
 106. Александр Колесниченко, Сергей Осипов. Что задумал Янукович? Украина снова развернулась лицом к России. Вопрос — надолго ли? // Аргументы и факты : газета. — 2013. — № 48 (1725) за 27 ноября . — С. 2, 12 . (Проверено 28 ноября 2015)
 107. Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторони . Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 21.11.2013 № 905-р (укр.) (21 ноября 2013) .
 108. Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС
 109. Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС (недоступная ссылка) — 24, 16.09.14
 110. Порошенко підписав закон про ратифікацію Угоди (недоступная ссылка) — Укрінформ, 16.09.2014
 111. Рада поддержала постановление «О европейском выборе Украины» — Обозреватель, 16 сентября 2014
 112. Украина имеет перспективу стать членом ЕС — резолюция Европарламента (недоступная ссылка) — Укринформ, 18.09.2014
 113. РИА Новости Украина . Вступление Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня - Могерини , РИА Новости Украина (25 февраля 2015).
 114. Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации с Украиной . Пятый канал (Россия). Дата обращения: 6 октября 2019.
 115. Швейцария и Германия — пожилая супружеская чета… (рус.) , «Русская Швейцария» (25 января 2011). Дата обращения 4 февраля 2011. «Швейцарская президент четко обозначила позицию Швейцарии – вступление в Евросоюз или переход к системе автоматического введения в Конфедерации права Европейского союза для альпийской республики неприемлемы.». (недоступная ссылка)
 116. Швейцария отказалась вступать в Евросоюз . Дата обращения: 2 августа 2016.