Staroveký grécky jazyk

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Staroveký grécky jazyk
AncientGreekDialects (Woodard) en.svg
Vlastné meno ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα (γλῶττα)
Krajina Východné Stredomorie
Postavenie klasický, jazyk bohoslužieb
Zaniknutý sa do stredného Grécka vyvinul v 4. storočí
Klasifikácia
Kategória Jazyky Eurázie

Indoeurópska rodina

Paleo-balkánska vetva
Grécka skupina
Písanie Grécka abeceda , lineárna B
Jazykové kódy
GOST 7,75–97 drg 186
ISO 639-1 -
ISO 639-2 grc
ISO 639-3 grc
Etnológ grc
IETF grc
Glottolog anci1242

Staroveká gréčtina (samonazv ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα [γλῶττα], hē Hellēnikḗ glôssa [glôtta].) - jazyk indoeurópskej rodiny , predchodca gréckeho jazyka , bežný na území gréckeho ekumény v ére od začiatku r. II tisícročie pred n. l. NS. až do 4. storočia n. l. Dnes sa používa v kostoloch a kláštoroch v krajine.

Existujú rôzne obdobia jazykového vývinu: protogrécky ( XX - XVII. Storočie pred n . L.), Mykénsky ( XVI - XII. Storočie pred n. L. ), Postmykénsky ( XI - IX. Storočie pred n. L. ), Archaický ( VIII - VI. Storočie pred n. L. ), Klasický ( V - IV storočie pred n . L.), Helenistické ( III. Storočie pred n. L. - IV. Storočie n. L.).

V každej fáze vývoja jazyka existovali výrazne odlišné dialekty .

Grécky jazyk - jazyk básne HoméraIliada “ a „ Odysea “, filozofia a literatúra doby zlatého veku v Aténach , Septuaginta (preklad Starého zákona ) a Nového zákona . Hovorilo sa o tom v politike klasickej éry, ríše Alexandra Veľkého a kráľovstiev Diadochi , staroveký grécky jazyk bol druhým oficiálnym jazykom rímskej ríše a hlavným jazykom v počiatočných fázach existencie Východorímska ríša (postupne zdegenerovaná do stredovekej (byzantskej) gréčtiny). V stredoveku sa stal príkladom byzantského spisovného jazyka , počas renesancie získal status klasika v západnej Európe a ovplyvnil vývoj moderného gréckeho jazyka - kafarevus , na rozdiel od dimotiky orientovanej nie na spisovnú tradície, ale do hovoreného jazyka.

História

Protogrécke obdobie

Existuje niekoľko teórií o pôvode gréckeho jazyka. Podľa jedného z nich jazyk vynikal v procese migrácie hovorcov protogréčtiny na územie Grécka , pričom k presídleniu mohlo dôjsť v období od XXV do XVII. Storočia pred n. L. NS. Podľa inej verzie prišli do Grécka kmene, ktoré hovorili neskorým protoindoeurópskym jazykom, a neskôr tu nastali fonetické zmeny, v dôsledku ktorých protogrécky jazyk vyčnieval z indoeurópskej jednoty. Protogrécky jazyk vstúpil do centum isogloss , pretože poschodovo-jarná séria zvukov sa zhodovala s velarským, neunikla však vplyvu satemovej skupiny, o čom svedčí prechod labeovelarných zvukov na zubné pred r. predné samohlásky (protogrécky * kʷe> τε postpozitívne „a“), ale to sa stalo potom, ako sa gréčtina stala jazykom Centum, v post-mycenskom období.

Nasledujúce procesy oddelili grécky jazyk od indoeurópskej jednoty:

 • počiatočné a medzivokálne (medzi samohláskami) prešli na h, ktoré sa neskôr stali silnou aspiráciou na začiatku slova a zmizli medzi samohláskami
 • ohromujúce vyjadrené aspiráty [bʰ], [dʰ], [gʰ] - vznik niekoľkých bezhlasých aspirátov φ [pʰ], θ [tʰ] a χ [kʰ]
 • odraz indoeurópskych slabičných sonantov: ṃ> a, am; ṇ> a, an; ṛ> ra, ar; ḷ> la, al, v rôznych dialektoch je možná vokalizácia ă alebo o: * πατρσί > πατράσι - dátumy. množné číslo pre otcov
 • stres začal určovať trojslabičný zákon: bolo možné zdôrazniť iba posledné tri slabiky slova.
 • vzhľad správneho gréckeho zakončenia prípadu miestneho množného čísla. h -si pre indoeurópske -su

Pri absencii písomných pamiatok je obnovená porovnávacími štúdiami .

Mykénske obdobie

Prechod z protogréckeho do mykénskeho obdobia bol charakterizovaný nasledujúcimi znakmi:

 • zachovanie labiovelových foném a polosamohlásky i (prechod začína na začiatku slova polosamohlásky i> dz)
 • odpadávanie na konci slova o hlučných stop spoluhláskach (* kʷid> τιδ > τί „what?“ - latinský quid )
 • konečné m ide na n (konce kastrovaného rodu n.p. singulár: grécky -ον a latinský -um)
 • prechod laryngálov h₁, h₂, h₃ medzi samohláskami a na začiatku slova pred spoluhláskami v / e /, / a /, / o /.
 • Sekvencia CRHC (C = spoluhlásky, R = zvučný , H = laryngal) sa stane Crécy, CRAC, croc, kde, v tomto poradí, H = h₁, vodíkom, h₃.
 • Sekvencia CRHV (C = spoluhlásky, R = zvučný , H = laryngal, V = samohláska) sa stane Carv.
 • zachovanie nezávislého indoeurópskeho inštrumentálneho prípadu; spájajúci genitív s odkladom a datív s miestnym prípadom
 • žiadny článok a slovné doplnenie (prírastok)

Najstaršie známe písomné pamiatky gréckeho jazyka sú zapísané v archaickom mykénskom dialekte („jazyku“), vytvorenom slabičnom lineárnom B , ktoré je prepisované v dvojročnom období 1950 - 1953 . Michael Ventris a John Chadwick (týmto sa podarilo zrekonštruovať fonetiku mykénskej gréčtiny).

S úpadkom mykénskej civilizácie na niekoľko storočí sa písmo nepoužívalo na opravu starovekého gréckeho jazyka.

Asi od 8. storočia pred n NS. grécky jazyk začal fixovať grécka abeceda, odvodená z fénického písma. Možnú zmienku o lineárnom B možno nájsť v Homerovi ( Ill., VI 168-9):

Poslal ho do Lycie a podal mu zlé znamenia,
Veľa z nich je založených na dcére, ktorá ich vysledovala, kvôli jeho zničeniu ...

Post-mycénske obdobie

V post -mycenskej ére ( XI. Storočie pred n. L. - IX. Storočie pred n. L. ), Pri prechode do archaického obdobia, došlo v gréckom jazyku k nasledujúcim fonetickým zmenám:

a, o e, i u
* kʷ p t k
* gʷ b d g
* gʷʰ
Napríklad * kʷukʷlos> κύκλος , „kruh“; * kʷi> τίς - „kto?“ lat. quis , * kʷo> πότε - „keď“ - lat. quando .
 • prechod polosamohlásky i na h, potom na začiatku slova - do silnej aspirácie (* iekʷrt> ἧπαρ , pečeň) a v medzipriestorovej polohe buď vypadne, alebo prejde inými zmenami (* treies> trehes> τρεῖς , tri; * pedios> πεζός , chodec); * fugia> φύζα alebo φυγή, let, ako v lat. fuga ;
 • prechod polosamohlásky u na samohlásku u a na spoluhlásku Ϝ [w], ktorá pred klasickou érou zanikla v iónskych nárečiach, ale zostala v eolických a dorianskych: * uoikos> iónoch. οἶκος, ale dor. a eol. Ϝοῖκος, lat. vicus - „dedina“.

Vývoj v archaickej a klasickej ére

V archaickom aj v klasickom období vývoja mal staroveký grécky jazyk tri hlavné skupiny dialektov patriacich k trom gréckym kmeňom - iónsky, doriansky a eolický. Na základe miestnych dialektov sa vytvorili miestne Koine - zovšeobecnené varianty príbuzných dialektov určitého regiónu, napríklad Dorian Koine z Peloponézu alebo Malý Ázia Iónsky Koine. Iónsky dialekt (v ktorom písal najmä Hippokrates ) zostal hlavným spisovným jazykom až do nástupu Atén na začiatku 5. storočia, keď tento status prešiel do podkrovného dialektu. Aténsky jazyk tejto doby (V-IV. Storočia pred n. L.), Reprezentovaný dielami filozofov Platóna a Aristotela , historikov Thucydidesa a Xenofona („Attic muse“, ktorého jazyk je považovaný za vzor podkrovnej prózy), tragédie Aischyla , Sofokla , Euripida , komédie Aristofanes , už v III. storočí pred n. NS. bol Alexandrijskými učencami považovaný za kanonický. Hnutie aticizmu sa zameriavalo na atický dialekt ako základ spisovného jazyka až do 20. storočia, keď vzniklo hnutie, ktoré preorientovalo normu na moderný hovorený jazyk.

Koine a prechod do stredovekej gréčtiny

Dobytím Alexandra Veľkého sa rozsiahle, predtým roztrúsené územia gréckej ekumény stali súčasťou jedného štátu, čo slúžilo ako impulz pre rozvoj Koine ( κοινὴ [ διάλεκτος ] - spoločný [jazyk]), spoločný jazyk na iónsko-podkrovný základ, zrozumiteľný pre všetkých Grékov. Oblasti použitia eolických a dórskych nárečí sa zužujú. Vznik Koine bol tiež uľahčený migráciou gréckych obyvateľov hovoriacich rôznymi dialektmi na nové územia; koine začalo používať aj miestne obyvateľstvo, ktoré prišlo do styku s administratívou a gréckymi osadníkmi. Napriek tomu v tomto období existovala priepasť medzi rozvíjajúcou sa hovorovou rečou, spájajúcou znaky miestnych variantov, a písomnou rečou, ktorá sa snažila zachovať normy podkrovného dialektu klasického obdobia.

V storočiach III-II. Pred Kr NS. v Alexandrii bol Starý zákon Biblie - Septuaginta - preložený do starovekej gréčtiny. Potom, čo Rimania dobyli kráľovstvá Diadochi v II. Pred Kr NS. - Ja storočie. n. NS. Koine zostal lingua franca vo východných provinciách Rímskej ríše, pričom ho latinský jazyk vytlačil iba zo administratívnej sféry. Všetky dostupné staroveké rukopisy Nového zákona , najmä papyrusy z prvých storočí n. L. prežil iba v starovekej gréčtine, aj keď sa pre evanjelium a jeho zdroje predpokladá možný aramejský základ . Kresťanská literatúra prvých storočí na východe ríše bola vytvorená v gréčtine, ktorá sa stala jazykom teologického myslenia.

V tomto období dochádza k výrazným zmenám vo fonetike a morfológii jazyka:

 • opozícia samohlások v zemepisnej dĺžke / stručnosti zmizne, do 3. storočia. n. NS. stres sa stáva dynamickým, silná aspirácia zmizne;
 • celkovo je vokalizmus obmedzený: η, ει, u, υι, οι> i (proces itacizmu / jiotizmu ), „pripisovaná jota“ zmizne v dvojhláskach s prvou dlhou samohláskou; v hláskovom systéme zostáva päť zvukov: a, o, u, i, e;
 • dvojhlásky sú monofthongizované:
 • ou> ọ> ū> u
 • ei> ẹ> ī> i
 • ui> ū> i
 • oi> oe> ö> ü (> v strednom gréčtine, do X. storočia - i)
 • ai> ae> ę> e
 • druhý prvok diftongov αυ a ευ sa stáva spoluhláskou: au> af; eu> ef;
 • bezhlučné odsávanie (φ, θ, χ) a vyjadrené zastavenie (β, δ, γ) sa stávajú frikatívnymi, v uvedenom poradí: pʰ> f; tʰ> θ (medzizubné nepočujúce); kʰ> x; b> v, d> ð (medzizubné), g> γ;
 • nové vyjadrené zarážky vychádzajú z kombinácií μβ, μπ - b, νδ, ντ - d, γγ, γκ - g a palatalizovaných variantov zadných jazykových zarážok - k ', g' a zadných jazykových frikatív - h 'a j ( spárované γ);
 • dz (ζ) ide do z, začína opozícia z / s;
 • vzniknú afrikátne ts.

Podľa morfológie názvu:

 • duálny a datívny prípad zmizne;
 • Deklinácie I a II sa miešajú s III ( kontaminácia ), skloňuje sa podkrovie, dochádza k postupnému prechodu na skloňovanie pohlaví v dôsledku rozkladu stoniek v prospech koncov;
 • objaví sa neurčitý článok .

Moderný stav

Počnúc 19. storočím sa staroveký grécky jazyk stal neoddeliteľnou súčasťou gymnázia a univerzitného vzdelávania v západnej Európe a ako taký sa do roku 1917 používal aj v Rusku. Ako vyučovací štandard sa zvyčajne používa podkrovný dialekt sokratovskej éry so samostatnými textami v iónskom dialekte; ostatné nárečia a časové obdobia sa študujú len v rámci špeciálnej filologickej (lingvistickej) výchovy. V pravoslávnej duchovnej výchove sa študuje grécky jazyk novozákonného obdobia.

Dnes sa staroveká gréčtina stále vyučuje na strednej škole v Belgicku a na gymnáziách v Holandsku a Nemecku, ako aj na stredných a vysokých školách v Grécku. Preložená starogrécka literatúra klasického a čiastočne archaického (Homérovho) obdobia sa stala neoddeliteľnou súčasťou európskej a severoamerickej kultúrnej tradície.

Staroveké grécke dialekty

Rozšírenie starovekých gréckych dialektov [en] v klasickom období [1] [kom. 1] .
Západná skupina:      Dorian      Severozápad Centrálna skupina:      Liparské      Arcado-Cyperčan Východná skupina:      Podkrovie      Iónsky
     Achájsky (severný) Dorian

Pôvod, rané formy a počiatočný vývoj jazyka sú zle pochopené. Existujú rôzne názory na to, ktoré skupiny dialektov vznikli v období od 20. storočia pred n. NS. - oddelenie protogréckeho jazyka od bežného indoeurópskeho jazyka - až do XIII. storočia pred n. NS. Jediným doloženým jazykom tej doby je mykénsky jazyk, ktorý sa po rozlúštení krétsko-mykénskeho lineárneho B v roku 1953 označuje ako starogrécky jazyk.

Hlavné skupiny dialektov starovekého gréckeho jazyka sa vytvorili pravdepodobne podľa začiatku 11. storočia pred naším letopočtom. NS. , to znamená v čase mýtického dobývania Dorian, a začnú sa odrážať v dokumentoch z VIII. storočia pred n. l. NS.

Starí Gréci verili, že ich ľudia boli rozdelení do troch kmeňov: Dorians , Eolské a Ionians ; každá z národností hovorila svojim dialektom, odlišným od ostatných. Ak opomenieme skutočnosť, že v tejto klasifikácii chýbajú málo známe arkádske a cyperské dialekty (vyvinuté z mykénskeho jazyka, ktorým v dávnych dobách hovorili Achájci ), ktoré stratili svoj pôvodný význam po dórskom dobytí Peloponézu , v kultúrnych centrách starovekého Grécka v klasickom období prakticky neznámy, vo všeobecnosti je rozdelenie správne a zhoduje sa s výsledkami moderného archeologického a lingvistického výskumu.

Štandardná klasifikácia dialektov:

 • západné dialekty:
 • severozápadný;
 • Dorian (Doric);
 • Iónske dialekty:
 • dialekt iónčiny (ázijský iónsky jazyk);
 • dialekt Euboie a kolónií v Taliansku;
 • nárečie Kykladských ostrovov;
 • podkrovie;
 • Liparské dialekty:
 • Egejské a ázijské Liparské;
 • thessalian;
 • Boeotian;
 • Arcado-cyperské dialekty:
 • Arcadian;
 • Cyperský.

Existujú rôzne možnosti zoskupenia dialektov podľa opozície a vzájomnej blízkosti. V skutočnosti môže byť rozdelenie znížené na „jazyky“ mestských štátov (a priľahlé územia) alebo na „jazyk“ malého ostrova. Dialekty, ktoré nepatria do Iónskeho skupiny sú známe z prežívajúcich nápisov, literárne spracované formy - z diel Liparských a Dorian básnikov: Liparských Sappho a Alkeus , Spartan Alcmanus .

Arcado-cyperské a Liparské skupiny sú geneticky príbuzné starovekému jazyku krétsko-mykénskych lokalít; prvá sa niekedy nazýva juhoaajská (alebo juhoeolská) skupina na rozdiel od severoaajských (vlastných alebo severoolovských) - thessalských, boeotských a egejských eolických dialektov. Boeotský dialekt bol silne ovplyvnený západnou skupinou a v niektorých ohľadoch ho možno považovať za prechodný medzi eolickým a západným. Фессалийский диалект также не избежал влияния западной группы, хотя и в меньшей степени.

Дорический диалект имел заметно отличающиеся варианты: островной (например, дорический Крита ), дорический юга Пелопоннеса (наречие ЛаконииСпарты ) и дорический севера полуострова, на котором говорили, например, в Коринфе . В колониях за пределами Греции происходило «смешение» выходцев из различных районов Эллады, и как следствие смешение диалектных форм. Дорический диалект развивался обособленно от других диалектов и достаточно сильно отличался от них фонетически; современными потомками дорического диалекта является современный цаконский язык в западной Греции и итало-румейский язык в южной Италии.

Существовала особая разновидность греческого языка в Памфилии , небольшой области на юго-западном побережье Малой Азии, однако весьма скудно зафиксированная; это наречие выделяется в пятую большую группу диалектов или считается реликтом микенского языка с наложившимся дорическим и местным негреческим влиянием.

Степень отношения древнемакедонского языка к греческому недостаточно ясна: он мог быть как близким негреческим индоевропейским языком, так и связан некоторым родством с ветвью западных диалектов.

Письменность

В нашем современном понимании греки часто были неграмотны и не имели развёрнутого (в нашем современном понимании) представления о греческом языке, которым они сами пользовались. Более образованные из них более ревниво относились к ошибкам в книгах и к звучанию греческого языка. Знатным неприятно резал слух звук неграмотно поставленной речи, среди разного рода рабов, приезжих и поселенцев. Так или иначе они дополняли письмо системой дополнительных знаков необходимых для правильного произношения (ударений, придыханий, краткости и долготы звука, и др.). Иногда такие знаки дополнительно способствовали пониманию семантики.

Буквы древнегреческого алфавита и их названия:

 1. ΑαАльфа , = ΆᾸἈἌἎᾍἉἍ ᾰᾶᾷάᾴάἅ ᾅἁᾁᾇὰᾱᾳ ἂἃἀἄᾀἇᾄ ἆᾆ
 2. ΒβБета
 3. ΓγГамма
 4. ΔδДельта
 5. ΕεЭпсилон , = ΈΕἘἙἜἝ εέέὲἕἑἐ ἒἔ
 6. ΖζДзета
 7. ΗηЭта , = ΉἨἬἮἩἯἭᾙᾟ ἠἤἦἧῃῄῆ ῇᾐᾔᾖὴή ήἥᾕᾗἡᾑ
 8. ΘθТета
 9. ΙιЙота , = ΊἸἹἼἽἾ ΐῐῑΐῖῗἰἱ ἴἵἶἷὶίϊί
 10. ΚκКаппа
 11. ΛλЛямбда
 12. ΜμМю
 13. ΝνНю
 14. ΞξКси
 15. ΟοОмикрон , = ΌὈὌΌὍὉ ὀὄὸὁόὅό
 16. ΠπПи
 17. ΡρРо , = Ῥῥῤ
 18. ΣσςСигма
 19. ΤτТау
 20. ΥυИпсилон , = ΎὙὝὟ ὐὑὔὕὖὗῦῧ ΰϋύύῠῡΰ
 21. ΦφФи
 22. ΧχХи
 23. ΨψПси
 24. ΩωОмега = ΏὨὩὬὭὮὯᾨ ὠὡὤὥὦὧ ῳῴῶῷὼώ ᾠᾡᾤᾦᾧώ

Древние греки использовали греческий алфавит, произошедший, как считается, от финикийского письма . В классическом виде греческий алфавит, состоявший из 24 букв, сложился к концу V в. до н. э.

В древнейших надписях направление письма шло справа налево, затем в течение некоторого времени использовался способ письма под названием бустрофедон (буквально «поворот быка») — направление письма чередовалось от строки к строке. В IV в. до н. э. окончательно утвердилось современное направление — слева направо.

В эллинистическую эпоху в надписях стали применяться надстрочные знаки, обозначавшие три типа ударения и два типа придыхания.

Лингвистическая характеристика

Фонологические сведения

Согласные
Губные Переднеязычные Заднеязычные
Шумные смычные Звонкие β [b] δ [d] γ [g]
Глухие π [p] τ [t] κ [k]
Придыхательные φ [pʰ] θ [tʰ] χ [kʰ]
Сонанты Носовые μ [m] ν [n]
Плавные λ [l] ρ [r] [rʰ]
Аффрикаты ψ [ps] ζ [dz] ξ [ks]
Фрикативные Щелевые σ [s]

В системе древнегреческих согласных ( σύμφωνον — согласный) можно выделить 17 фонем (без дигаммы).

Звуки [ φ ], [ θ ], [ χ ] в классический период произносились именно как придыхательные [pʰ], [tʰ], [kʰ], что подтверждается латинскими заимствованиями из древнегреческого. Смычные согласные на конце слов исчезли в дописьменный период, в результате чего слово всегда оканчивается либо на гласный , либо на согласные ν , ρ , ς .

Буквы ζ [ds], ξ [ks], ψ [ps] на конце слова могли передавать как отдельные фонемы , так и сочетание согласных на границе двух частей слова .

Звук, обозначаемый дигаммой Ϝ, довольно долго сохранялся в дорийских и в эолийских диалектах, в отличие от аттического диалекта, в котором он исчез ещё в доклассический период.

Гласные

Древнегреческий язык обладал богатой системой гласных фонем ( φωνῆεν — гласный), их система подразделяется на монофтонги и дифтонги , при том обе подсистемы имеют как долгие, так и краткие варианты. Система монофтонгов включает в себя 10 фонем — попарно противопоставляемые по долготе 5 звуков:

Краткие α [ă] ο [ŏ] ε [ĕ] ι [ ĭ ] υ [ ǚ ]
Долгие [ā] ω [ō] η [ē] [ ī ] [ ǖ ]

Различие по долготе было смыслоразличительным, краткий звук считают одноморным, долгий — двуморным, с соотношением равным примерно 1:2.

На письме по долготе/краткости последовательно различались ε и η , ο и ω , по мере надобности (различение смысла) над древнегреческими буквами проставляются латинские обозначения долготы ˉ или краткости ˘.

Дифтонги

Отличительной чертой древнегреческого языка является сохранение большого числа общеиндоевропейских дифтонгов ( δίφθογγοι — «двухзвучные»), первоначально сочетаний гласных с сонантами (полугласными); по количеству древнегреческие дифтонги равны долгому гласному, вторым элементом могут быть гласные ι или υ . Различаются явные (собственные) и неявные (несобственные, скрытые) дифтонги.

Явные дифтонги αι [ai] ει [ei] οι [oi] υι [üi] αυ [aü] ευ [eü] [ẹ] ου [oü] [ọ]
Неявные дифтонги ᾱι [āi] ηι [ēi] ωι [ōi] ( ηυ [ēü]) ( ωυ [ōü])

Явные дифтонги — долгие, произносились, как два гласных (но в одном слоге), αι и οι могли быть в конце слова и долгими, и краткими, во втором случае второй элемент редуцировался и мог произноситься как [j]. Диграфы ει и ου не всегда обозначали дифтонги [ei] и [oü]. Иногда они выступали для обозначения долгих глубоких звуков [ẹ] и [ọ] — это так называемые «ложные дифтонги». Вообще же дифтонг ου начал превращаться в монофтонг [u] с конца V века до н. э., но по традиции продолжал записываться в виде диграфа ου .

При отношении двух гласных к разным слогам, то есть при сочетании, не составляющем дифтонг, над вторым элементом ι или υ ставилась трема , например αϋ .

Скрытые дифтонги — три сочетания αι [āi], ηι [ēi], ωι [ōi], в аттическом диалекте потеряли конечный элемент ко II—I векам до н. э. Впоследствии в Византии с XII века восстанавливали диграфы — снизу к букве приписывали небольшую иоту , получившую название «иоты подписной»: ᾄδω — «я пою». Хотя второй элемент не произносился, бывший дифтонг оставался показателем некоторых морфологических форм (например, дательный падеж единственного числа в тематическом ( ο / ε ) склонении), тем самым иота подписная выполняла функцию различения форм, например, указанной формы дат. ед. ч. и формы им./вин. дв. ч. тематического склонения, родительного и дательного падежей аттического склонения. В случае появления скрытого дифтонга в начале слова и необходимости заглавного написания — иота не подписывается, а ставится рядом, и называется, соответственно, «иотой приписной».

Из дифтонгов с первым долгим элементом и вторым υ в аттическом диалекте сохранился дифтонг ηυ , появлявшийся только в определённых глагольных формах. Дифтонг ωυ существовал в других ионийских диалектах, но не в аттическом.

Ударение

В древнегреческом языке словесное ударение было музыкальным , то есть характеризовалось изменением тона подударного гласного. Краткий (одноморный) ударный гласный мог иметь только восходящий тон, обозначающийся знаком острого ударения ´, двухморный (долгий) гласный или дифтонг мог иметь как острое ударение (с поднимающимся на второй море тоном), так и облечённое ˜ или ῀, с преломленным тоном, восходящим на первой море и нисходящим на второй. Ударение в словоизменении (различных формах слова) подвижно.

Ударение в аттическом диалекте определялось законом трисиллабии ( τρεῖς — три, συλλαβή — слог), было свободным в рамках последних трёх слогов слова. Все слова делятся на имеющие обязательное ударение, проклитики и энклитики . Слова с обязательным ударением делятся на пять типов:

 • три с острым ударением, постановка которого возможна на трёх последних слогах:
 • оʰксИтон ( ὀξύτονον ) — слово с острым ударением на первом от конца слоге;
 • пароксИтон ( παροξύτονον ) — на втором от конца слоге;
 • пропароксИтон ( προπαροξύτονον ) — третьем от конца слоге (возможно только, если последний слог краткий);
 • и два типа с облеченным ударением на двух последних слогах:
 • периспОмен ( περισπώμενον ) — слово с облеченным ударением на конечном слоге;
 • пропериспОмен ( προπερισπώμενον ) — слово с облеченным ударением на предпоследнем слоге.

Типы словоформ с ударением не на последнем слоге объединяются под названием баритон ( βαρύτονος — низкозвучащий, от βαρύς — тяжёлый и τόνος — тон).

Острое ударение на последнем слоге слова, находящегося в середине синтагмы , изменялось, что на письме отражалось постановкой тяжёлого, или тупого, ударения ` вместо острого в конце слов, за которыми не следовало знака препинания. Острое ударение на последнем слоге также не переходило в тяжёлое, если за словом следовала энклитика . Также только острое ударение имеют вопросительные местоимения.

В явных дифтонгах знак ударения ставится над второй гласной. В словах, начинающихся с ударной гласной, в которых она заглавная, знак ударения ставится слева от буквы (а не над ней). При записи одними заглавными буквами знаки ударения не ставятся.

Придыхание

Гласный звук в начале древнегреческого слова характеризовался придыханием . Различается два вида придыхания, тонкое (на письме ʼ) и густое (на письме ʽ), которое произносится как фрикативные [ γ ] или [h].

О характере тонкого придыхания ничего не известно. Предположительно он мог действовать на следующую согласную меняя её звучание. Хотя могли быть исключения, например для рядом стоящих букв ρρ первая из которых с тонким придыханием, а вторая с густым.

Звук [ υ ] в начале слова в аттическом диалекте всегда произносился с густым придыханием.

Над согласным звуком ρ в начале слова ставится знак тяжёлого придыхания ( ), так как в этой позиции он обладал придыхательным характером, что отражается в латинских заимствованиях, например ( лат. RhodusРодос ). Следует отличать произношение гласной и согласной в сочетании с придыханием.

Примеры:

 • в слове Рʰодос (густое придыхание идёт после буквы носителя), а в слове Ἅγιος густое придыхание идет перед буквой-носителем — ʰАгиос.
 • для имени Ἀφροδίτης с тонким придыханием логичнее предполагать произношение аʰфродИтэс чем ʰафродИтэс, следовательно, тонкое придыхание идёт после буквы носителя;
 • Ἅγιος — ʰАгиос, Ἄγιος — Аʰгиос.

Знаки придыхания, аналогично знакам ударения, в явных дифтонгах ставятся над второй гласной; в словах, начинающихся с заглавной гласной, ставятся слева от буквы (а не над ней); не ставятся при записи одними заглавными буквами.

При сочетании со знаком острого ударения знак придыхания ставится первым (левее). При сочетании со знаком облеченного ударения знак придыхания ставится под ним.

Слог

В древнегреческой поэзии развилась, в первую очередь, метрика , квантитативная сторона стиха — определённый ритм, чередование долгих и кратких звуков. Существовало два жанра поэзии, определявших структуру стиха — декламационный и мелический. Первый жанр выделял в произведении словесное содержание (как у Гомера ), и основой его метрического деления была повторяющаяся стопа. Основой второго жанра была музыка, метрический ряд включал в себя разные стопы, которые могли составлять несходные между собой сочетания (как у Сапфо или Алкея ).

Типы чтения древнегреческих текстов

Открыв для себя античное наследие в эпоху Возрождения , европейские учёные стали читать древнегреческие тексты со средневековым, византийским произношением. Иоганн Рейхлин способствовал распространению чтения подобного вида на территории Германии , получившего позже название «рейхлиново». Голландский учёный Эразм Роттердамский , сопоставляя греческие слова и заимствования из древнегреческого в латинском языке , пришёл к выводу, что рейхлиново чтение отражает фонетику средневекового греческого языка, но не древнегреческого, и разработал альтернативную систему чтения. Однако и эразмово чтение также не отражает в точности древнегреческую фонетику, являясь в известной мере условным. Правила чтения современного греческого языка фактически соответствуют рейхлинову произношению, ему же соответствует и произношение текстов на древнегреческом в богослужебной практике , в то время как при изучении древнегреческого языка в светских учебных заведениях принято эразмово чтение, которое может варьироваться в зависимости от фонетических особенностей языка данной территории. Например, немцы могут читать дифтонг ευ как [ɔʏ̯], так как его транслитерация в немецком языке eu читается так.

Ниже приводится таблица различий между рейхлиновым и эразмовым произношением.

Написание Рейхлиново Эразмово
ι [i] [i]
η [i] [eː]
υ [i] [y]
αι [e] [aj]
ει [i] [ej]
οι [i] [oj]
υι [ij] [yj]
αυ [av], [af] [aw]
ευ [ev], [ef] [ew]
β [v] [b]
γ [γ] [g]
θ [θ] [tʰ]
φ [f] [pʰ]
χ [χ] [kʰ]
ζ [z] [dz]
[h]

Морфология

Древнегреческий, как и большинство других древних индоевропейских языков , обладает сильно развитой синтетической структурой, сохранившей черты архаических протоиндоевропейских форм. Глаголы имели четыре формы наклонения (изъявительное, повелительное, сослагательное и желательное), три залога (действительный, страдательный и медиальный), три лица (первое, второе, третье), также допускалось спряжение по трём числам (но в двойственном числе только по второму и третьему лицам). Глаголы спрягались по трём видовым основам — основе настоящего времени (презенса), обозначавшей развивающееся действие, основе аориста , обозначавшей законченное действие, и основе перфекта , обозначавшей действие глагола с позиции результата и актуальности результата.

Имя , τὸ ὄνομα

Все имена подразделяются по типу склонения на две группы, в первую группу входят все имена, за исключением личных местоимений, составляющих вторую группу. У имени в древнегреческом языке три категории : род, число и падеж.

Категория рода у существительных классифицирующая (не изменяющаяся), у других согласующаяся (как у прилагательных) и может вообще отсутствовать (как у личных местоимений). Она представлена противопоставлением трёх родов.

Имена могли иметь три числа — единственное, двойственное и множественное.

Двойственное число употреблялось для обозначения двух объектов и имело усечённую парадигму — из двух падежей: именительно-звательно-винительного («сильного») и родительно-дательного («слабого») падежа.

Категория падежа представляла собой свёрнутые в 5 падежей праиндоевропейские 8 падежей:

Падежи группировались по двум признакам:

 • с одной стороны:
 • оппозиции сильных (прямообъектных — именительного и винительного);
 • и слабых (непрямообъектных — родительного и дательного) падежей;
 • с другой стороны:
 • оппозиции прямых (именительного и звательного);
 • и косвенных (родительного, дательного и винительного) падежей.

Основная группа имён делится на три склонения по типу основы (как и в латинском языке, а не по окончанию, как в русском ):

 • склонение на долгую ( ) и краткую ( ), или I склонение, нетематическое, но позже испытывавшее влияние тематического;
 • тематическое (на тематическую гласную) склонение на основу ο/ε (o/e), или II склонение;
 • атематическое склонение, при присоединении окончания к основе без соединительного гласного, или III склонение.

Глаголы в Древнегреческом языке

Древнегреческий глагол ( τὸ ῥῆμα ) обладает следующими грамматическими категориями: виды, времена, наклонения, залоги, лица и числа.

Виды , τρόπος

Виды исторически называются по образованному от них времени:

 • основа презенса (для развивающегося действия);
 • основа аориста (обозначает законченное действие);
 • основа перфекта (для обозначения действия с позиции его результата).
Времена , χρόνος

Время подразделяются на актуальные и исторические.

Актуальные времена :

 1. Настоящее время , ἐνεστώς или ενεστώτας (обозначает незаконченное во времени действие) — 243373 соответствий в Perseus Project [2]
 2. Будущее время (Future) I, μέλλων или μέλλοντας (будущее, обозначает отнесенность действия к будущему, независимо от его завершенности) — 59510 соответствий в Perseus Project.
 3. Будущее время (Future) II, μέλλων (будущее неявно сигматическое, для групп глаголов с основой на сонорный или на - ιδ -; по значению же сходное с футурум I)
 4. Будущее время (Future) III, μέλλων τετελεσμένος (будущее завершенное, малоупотребительное)
 5. Будущее перфектное [en] , συντετελεσμένος μέλλοντας название этой используемой в Perseus Project глагольной видо-временной формы можно перевести на русский как Будущее перфектное время, а ближайшее русское соответствие для неё видимо Будущее время (Future) III. — 3720 соответствий в Perseus Project.
 6. Совершенная форма (Перфект) , παρακείμενος (в значении настоящего времени, для обозначения действия с позиции его результата)

Исторические времена :

 1. Имперфект , παρατατικός (прошедшее несовершенного вида) — 67463 соответствий в Perseus Project.
 2. Аорист , Аорист в древнегреческом [en] , ἀόριστος (прошедшее совершенного вида) — 156748 соответствий в Perseus Project.
 3. Совершенная форма (Перфект) , παρακείμενος (в значении прошедшего времени, для обозначения действия с позиции его результата)
 4. Плюсквамперфект , ὑπερσυντέλικος (обозначает действие, происшедшее до другого действия в прошлом) — 8657 соответствий в Perseus Project.
Наклонения , ἔγκλισις
 1. Изъявительное наклонение , ἀποφαντική έγκλιση или οριστική έγκλιση — 270393 соответствий в Perseus Project.
 2. Повелительное наклонение , προστακτική έγκλιση — 42342 соответствий в Perseus Project.
 3. Сослагательное наклонение , ὑποτακτική έγκλιση — 99306 соответствий в Perseus Project.
 4. Желательное наклонение , εὐκτική έγκλιση — 32307 соответствий в Perseus Project.
Инфинитив

Инфинитив , Инфинитив в древнегреческом [en] , απαρέμφατο древнегреческий инфинитив это не финитная (не конечная) форма глагола без окончания на лицо, число, время и наклонение. — 46728 соответствий в Perseus Project.

Залоги , διάθεσις
 1. Действительный залог , ἐνεργετική φωνή — 312638 соответствий в Perseus Project.
 2. Средний залог [en] (медиальный), μέση φωνή — 60732 соответствий в Perseus Project.
 3. Страдательный залог , παθητική φωνή — 34850 соответствий в Perseus Project.
 4. Медий-пассивный залог [en] , μεσοπαθητική φωνή — 132369 соответствий в Perseus Project.
Лица , πρόσωπον
 1. Первое лицо [en] , πρῶτον πρόσωπο — 126326 соответствий в Perseus Project.
 2. Второе лицо [en] , δεύτερον πρόσωπο — 97289 соответствий в Perseus Project.
 3. Третье лицо [en] , τρίτον πρόσωπο — 172183 соответствий в Perseus Project.
Числа , ἀριθμός
 1. Единственное число [en] , ἑνικός αριθμός — 655255 соответствий в Perseus Project.
 2. Двойственное число [en] , δυϊκός αριθμός — 58558 соответствий в Perseus Project.
 3. Множественное число [en] , πληθυντικός αριθμός — 325802 соответствий в Perseus Project.

Глагол изменяется по двум спряжениям : тематическому (так как они присоединяют окончание в презенсе с помощью т. н. тематического гласного ο/ε, эти глаголы в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога имеют окончание — ω ) и атематическому (присоединяют окончание непосредственно к основе, в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога имеют окончание - μι ).

Глагол в древнегреческом языке обладает двумя неличными формами: инфинитивом ( ἀπαρέμφατον ) и причастием ( μετοχή ).

К системе глагольных форм примыкают два типа отглагольных прилагательных ( ῥηματικὰ ἐπίθετα ).

Ударение в сослагательном, изъявительном, повелительном и желательном наклонениях отодвигается (насколько это возможно) дальше от конца слова. Это правило касается и сложных глаголов. Однако и среди них есть исключения.

Основные способы словообразования

Основные словообразовательные средства — аффиксация и словосложение .

Глаголы могут образовываться от:

 • от девербативов:
 • θεμᾰτίζω от θέμα девербатива глагола τίθημι;
 • δειγμᾰτίζω от δεῖγμα девербатива глагола δείκνῡμι;
 • καυματίζω от καῦμα девербатива глагола καίω;
 • σχημᾰτίζω от σχῆμα девербатива глагола ἔχω;
 • χρημᾰτίζω от χρῆμα девербатива глагола χράομαι;
 • τραυμᾰτίζω от τραῦμα девербатива глагола θραύω;
 • κερμᾰτίζω от κέρμα девербатива глагола κείρω;
 • γραμμᾰτεύω от γράμμα девербатива глагола γράφω;
 • πραγμᾰτεύομαι от πρᾶγμα девербатива глагола πράσσω;
 • δῠνατέω от δῠνάτης девербатива глагола δύνᾰμαι;
 • γονυπετέω от γονυπετής девербатива глагола πίπτω;
 • ὑπ-ηρετέω от ὑπ-ηρέτης девербатива глагола ἀράομαι;
 • εὐεργετέω от εὐεργέτης;
 • αὐθεντέω от αὐθέντης;
 • от отглагольных прилагательных:
 • ἀστᾰτέω от ἄστᾰτος;
 • ἀθετέω от ἄθετος;
 • ἀπιστέω от ἄπιστος;
 • ἀτακτέω от ἄτακτος;
 • εὐχᾰριστέω от εὐχάριστος;
 • εὐᾰρεστέω от εὐάρεστος.

Синтаксис

В связи с преобладанием синтетических форм выражения грамматических значений порядок слов в древнегреческом языке свободный.

Accusativus duplex

В зависимости от глаголов со значением считать (νομίζω, κρίνω, ἡγέομαι), называть (καλέω, ὀνομάζω), делать (ποιέω, παρέχω, καθίστημι), назначать , избирать (αἱρέομαι, ἀποδείκνυμι, χειροτονέω), находить кого-либо в каком виде (εὑρίσκω) употребляться конструкция accusativus duplex, два винительных падежа, один винительный прямого дополнения, другой винительный именной части составного сказуемого [3] .

Ὁ πλοῦτος ἡμᾶς ἐνίοτε τυφλοὺς ποιεῖ [4]

Accusativus relationis

Винительный отношения ставиться при переходных и пассивных глаголах, а также прилагательных, и указывает, что выражаемое глаголом или прилагательным свойство или состояние принадлежит логическому подлежащему не вообще, а только в некотором отношении.

Βέλτιόν ἐστι σῶμά γ' ἢ ψυχὴν νοσεῖν [5]

Следующие винительные отношения употребляются более часто:

 • γένος родом;
 • ὄνομα именем;
 • μῆκος длинной;
 • εὖρος шириной;
 • βάθος глубиной;
 • ὕψος высотой;
 • μέγεθος величиной;
 • πλῆθος многочисленностью (числом);
 • ἄριθμος числом;
 • τὴν φύσιν по природе;
 • πρόφασιν под предлогом;
 • τὰ ἄλλα в остальном.
 • καλὸς τὸ εἶδος — красивый видом.

Лексика

Генетическая и ареальная характеристика лексики

Лексическая система древнегреческого языка делится на несколько пластов:

 • пласты заимствований: семитский, персидский и латинский.

Из догреческих индоевропейских языков кроме слов заимствовались ещё и словообразовательные модели. Примеры заимствований:

 • θάλασσα — «море»;
 • πέργαμον — «крепость»;
 • πύργος — «башня»;
 • ἄστυ — «город».

Примеры заимствований из афразийских языков :

 • древнееврейские (в основном из языка Библии):
 • γέεννα — «геенна»;
 • σατανα̃ς — «сатана»;
 • σάββατον — «суббота»;
 • древнеегипетское:
 • πάπυρος — «папирус».

С завоеванием римлянами разрозненных территорий греческой ойкумены в 146—30 гг. до н. э. в греческий язык входят латинские заимствования, в основном из административной сферы. Примеры заимствований:

Международное значение

Древнегреческая лексика наряду с латинской является основой современной интернациональной лексики , в частности, научной и научно-технической терминологии.

Койне (народный, грубый) древнегреческий язык является языком священного писания Нового Завета. Изучение этого языка позволяет читать христианские греческие писания на языке оригинала. Постоянно ведётся научная работа по обновлению критических изданий Нового Завета с целью приблизится к тексту оригинала.

См. также

Примечания

Комментарии

 1. Сами древние различали четыре диалекта: аттический, ионический, дорийский, эолийский.

Источники

 1. Woodard, Roger D. Greek dialects // The Ancient Languages of Europe / ed. RD Woodard. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 51. — ISBN 978-1-139-46932-6 . (англ.)
 2. Perseus Project — морфологический индекс к библиотеке греческих текстов (2010).
 3. Янзина Е. В. Учебник древнегреческого языка. — 2014. — С. 102. — 512 с.
 4. Com. 3, 153
 5. Monost. 75

Литература

Словари и учебные пособия

 • Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. Древнегреческий язык: начальный курс. 4-е изд. В трех частях ( часть 1 часть 2 ). — М., 2004.
 • Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка . — М., 1975 (2-е, исправленное и дополненное, издание — 1981).
 • Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка . — М., 2003
 • Соболевский С. И. Учебник древнегреческого языка. — М., 1948. (учебник для ВУЗов)
 • Чёрный Э. Греческая грамматика. М: Академический проект. — М. 2008. — 800 с.
 • Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. — М., 1953.
 • Н. Н. Глубоковский. Библейский греческий язык в Писаниях Ветхого и Нового Завета. 1914.
 • Г. Курциус. Греческая грамматика. Ч. 1. Этимология (пер. Я. Кремер). 5-е изд. 1886.
 • Г. Курциус. Греческая грамматика. Ч. 2. Синтаксис (пер. Я. Кремер). 4-е изд. 1879.
 • Соболевский С. И. Койне. Греческий язык библейских текстов. 2013.
 • Э. Черный. Начальная греческая хрестоматия. Ч. 1. 6-е изд. 1901.
 • Э. Черный. Начальная греческая хрестоматия. Ч. 2. 4-е изд. 1899.
 • Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. 4-е изд. 2002.
 • Янзина Э. В. Учебник древнегреческого языка. 2014
 • Древнегреческо-русский словарь под ред. И. Х. Дворецкого . В 2 томах. — М., 1958.

Иноязычные издания

Ссылки