francúzsky

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
francúzsky
materinský jazyk administratívny jazyk dôležitý, druhý alebo kultúrny jazyk frankofónne menšiny
     materinský jazyk      administratívny jazyk      dôležitý, druhý alebo kultúrny jazyk      frankofónne menšiny
Vlastné meno français,
langue française
Krajina Francúzsko , Belgicko , Švajčiarsko , Kanada , niektoré africké krajiny a iné[1] , pozri frankofónne krajiny
Regulačná organizácia Vrchná rada pre francúzštinu
Celkový počet reproduktorov 280 miliónov ľudí (2020)[1]
Hodnotenie štrnásť
Postavenie bezpečný[2]
Klasifikácia

Indoeurópske jazyky

Kurzíva
románske jazyky
galorománske jazyky
francúzsky
Písanie latinčina ( francúzska abeceda )
Jazykové kódy
GOST 7.75–97 Fra 745
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 zadarmo a fra
ISO 639-3 fra
WALS zadarmo
Etnológ fra
Linguasphere 51-AAA-i
ABS ASCL 2101 a 21
IETF fr
Glottolog stan1290
Wikipedia v tomto jazyku

Francúzština (vlastné meno - le français , la langue française ) je jazyk francúzštiny (oficiálny jazyk Francúzska ). Jeden z úradných jazykov francúzsky hovoriacej populácie Belgicka , Švajčiarska (hlavne v romandii ) a Kanady (hlavne v Quebecu ). Obyvateľstvo mnohých štátov Afriky , Karibiku ( Haiti a ďalšie), Francúzskej Guyany používa francúzsky jazyk, a to aj ako úradný jazyk .

Patrí do indoeurópskej rodiny jazykov ( talianska vetva , románska skupina , galsko-románska podskupina ). Vyvinul sa z ľudovej latinčiny a išiel od nej ďalej ako ktorýkoľvek iný románsky jazyk [3] . Písanie založené na latinskej abecede .

Jeden z oficiálnych jazykov Organizácie Spojených národov a UNESCO . Francúzština je oficiálnym jazykom mnohých medzinárodných organizácií a jedným z najviac študovaných cudzích jazykov. Podľa medzinárodnej organizácie „ Frankofonie “ je počet ľudí, ktorí skutočne hovoria po francúzsky, asi 274 miliónov [4] .

História

Pozri: stará francúzština , stredná francúzština .

Proces, ktorý determinoval vývoj ľudovej hovorovej latinčiny do špeciálneho francúzskeho jazyka, trval epochu od 6. do 8. storočia.

Najstaršie zachované texty v starej francúzštine sú Štrasburgské prísahy (842) a Sekvencia svätej Eulálie (koniec 9. storočia). Stredná francúzština bola silne ovplyvnená klasickou latinčinou .

Po dobytí Anglicka Normanmi v roku 1066 sa francúzština (vo formách ako Anglo-Norman , francúzština ako právny jazyk ) zakorenila v Anglicku na tri storočia ako jazyk šľachty. Francúzština bola tiež spoločným jazykom rôznych križiakov a stala sa jazykom križiackych štátov na Blízkom východe .

V XII-XIII storočia sa francúzsky jazyk šíril v dvorných kruhoch Nemecka , Flámska a Holandska . Na konci 13. storočia niektorí talianski spisovatelia písali po francúzsky, najmä po francúzsky Marco Polo napísal slávnu esej o svojich cestách.

Nariadenie z Ville-Cotrets z roku 1539 upevnilo postavenie francúzštiny ako jediného štátneho jazyka vo Francúzsku a zaviazalo miestnu správu, aby sa pri vypracovávaní všetkých administratívnych dokumentov spoliehala na svoju parížsku normu namiesto latinčiny. Dôležitým medzníkom v histórii jazyka je vytvorenie Francúzskej akadémie v roku 1635 kardinálom Richelieuom . O niečo neskôr (od polovice 17. storočia) sa francúzština začala používať ako medzinárodný jazyk, no napriek tomu hlavný vrchol jej popularity nastal v 18. storočí, keď francúzštinu nahradila latinčinu v diplomacii, vede, medzinárodnej kultúrnej výmene. a literatúru. Používal sa v aristokratických a akademických kruhoch vo Veľkej Británii , Nemecku , Rakúsku , Holandsku , Taliansku , škandinávskych krajinách , Rusku , Poľsku , Maďarsku . Nefrancúzi ako Leibniz , Galiani , Frederick II. , Katarína II. , Casanova písali svoje diela vo francúzštine. Francúzština zostala jediným oficiálne uznaným medzinárodným jazykom až do prvej svetovej vojny [5] [6] .

Francúzština vo svete

Pozri: Francophones , Frankophone Countries , Colonies of France , Category: French in the World .
Regionálne a národné varianty francúzskeho jazyka

Európe

Znalosť francúzštiny v Európskej únii [7]
Pozri: Belgická francúzština , francúzština vo Švajčiarsku .
Francúzsko
Pozri: Zákon Toubon , Jazyková politika vo Francúzsku .

Podľa francúzskej ústavy sa tento jazyk stal oficiálnym v roku 1992. Všetky úradné dokumenty a zmluvy musia byť vo francúzštine. Ak inzerát obsahuje cudzie slová, je potrebné uviesť ich preklad.

Na území Francúzska existujú tieto skupiny dialektov[8] :

V modernom Francúzsku sa dialekty používajú v obmedzenej miere; vyznačujú sa rôznym stupňom zachovania: vo väčšine regiónov môžeme hovoriť o zachovaní niektorých nárečových štruktúr v tej či onej časti nárečového územia, prípadne o prítomnosti miestnych osobitostí v regionálnych variantoch francúzskeho jazyka; centrálne dialekty (Francis, Orléans a iné) sú takmer úplne nahradené spisovným jazykom; relatívne stabilne sa používajú iba nárečia severnej skupiny ( valónsky a pikardiský dialekt používa vlastný pravopis , v týchto nárečiach vznikajú literárne diela, materiály o nich sú publikované v periodikách)[9] .

Severná Amerika

Pozri: Francúzi v USA ( Louisiana , New England[1] [10] ).
Distribúcia francúzsky hovoriacich ľudí v 6 krajinách v roku 2021.
Kanada
Pozri: Francúzština v Kanade .

Je to úradný jazyk provincie Quebec a jeden z dvoch úradných jazykov celej Kanady a provincie New Brunswick . V Quebecu francúzsky jazykový zákon vyžaduje, aby sa všetky deti, okrem detí anglicky hovoriacich kanadských občanov, vyučovali vo francúzštine na verejných školách.

karibské krajiny

Afriky

Francúzi v Afrike
Pozri: Francúzština v Maghrebe (Mauritánia, Maroko, Alžírsko, Tunisko).

Obmedzená distribúcia [11] :

Blízky východ

V prvej polovici 20. storočia sa v Sýrii a Libanone používala francúzština, neskôr ju však nahradila arabčina a angličtina. V súčasnosti si zachováva niektoré pozície v Libanone [12] .

Oblasť Indického oceánu

Juhovýchodná Ázia

Pozri: Francúzi v Kambodži , Francúzi vo Vietname .

krajiny Oceánie

Medzinárodný význam

Pozri: Gallománia .

Francúzština bola ako prostriedok medzinárodnej komunikácie rozšírená najmä v Európe od Portugalska po Rusko v 17. – prvej polovici 19. storočia. Bol to jazyk kultúry a vzdelanosti, ktorým hovoril učený svet a aristokracia [12] .

Francúzština je už dlho jazykom diplomacie. Francúzština nahradila latinčinu v diplomacii; Prvou medzinárodnou zmluvou, ktorá bola plne vysvetlená vo francúzštine, bol Rastattský mier (1714). Rokovania na Viedenskom kongrese prebiehali vo francúzštine, sám Metternich považoval francúzštinu za najlepší lingua franca pre diplomaciu. Francúzština ako jazyk diplomacie začala strácať na význame, počnúc rokovaniami o Versaillskej zmluve (aj keď aj tam by v prípade nezrovnalostí prevládal francúzsky text) [13] .

Dnes je zreteľný pokles frekvencie používania francúzskeho jazyka v medzinárodných organizáciách. Francúzština si síce o sebe vo svete zachováva pozitívnu mienku, no používa sa čoraz menej. Agentúra Frankofónia má v OSN od roku 1995 štatút pozorovateľa. Napriek tomu angličtina ako pracovný jazyk zaujíma prevládajúce miesto, hoci 56 zo 185 členských štátov OSN je členmi Frankofónie a väčšina z nich žiada sekretariát OSN, aby s nimi komunikoval vo francúzštine. Malé používanie francúzštiny závisí vo veľkej miere od podmienok náboru zamestnancov (znalosť francúzštiny nie je podmienkou), rozšírenosti anglicky hovoriaceho prostredia a od rozpočtových škrtov [14] .

Francúzština je úradným jazykom v . Budúcnosť francúzštiny závisí od jej postavenia v meniacej sa EÚ. Vstup Fínska , Rakúska a Švédska do EÚ ešte viac oslabil pozíciu francúzštiny, keďže tieto krajiny používajú angličtinu ako komunikačný prostriedok. Rozširovanie EÚ vedie k nemožnosti dodržať zásadu Rímskej zmluvy , že jazyky všetkých členských štátov sú úradnými jazykmi EÚ [15] .

Slávny francúzsky lingvista R. Chaudanson predložil radikálny návrh: ponechať tri pracovné jazyky – angličtinu , francúzštinu a nemčinu . Podľa bývalého francúzskeho premiéra L. Jospina je „jazyková rozmanitosť v rámci EÚ jednou z najdôležitejších úloh. Záleží na tom, aké miesto zaujme francúzština v Európe, nakoľko si zachová svoju príťažlivú silu vo svete. Žiadny jazyk sa nemôže stať jediným komunikačným jazykom v inštitúciách EÚ. Preto Francúzsko pracuje na posilnení francúzštiny ako pracovného jazyka “ [16] .

Fonetika

Pozri: Francúzska fonológia .

Delenie slov

Počet slabík sa rovná počtu samohlások zvukov reči. Slabika je otvorená, ak končí na samohlásku: lit [li]; a uzavreté, ak sa končí na spoluhlásku: lire [liʁ]. Pravidlá sloganu [17] : 7 :

 • Hranica medzi samohláskami a spoluhláskami (okrem jednoslabičných slov). Varianty začiatku slabiky:
  • Súhláska medzi samohláskami: attaquer [a-ta-ke].
  • Spoluhlásky [ʁ, l] s predchádzajúcim spoluhláskou (s výnimkou dividenda RL): Patrie [pa-tʁ i], dvojveršia, [Ku pl ɛ].
  • Polosamohláska [j, w, ɥ] s predchádzajúcou spoluhláskou: le mariage [lə-ma- ʁj aʒ], moi [ mw a], spirituel [spi-ri- ɛl].
 • Hranica medzi spoluhláskami:
  • Po druhé: Parler [paʁ-le], pochodujúce [maʁ-ʃe].
  • Tri z nich prvé idú na predchádzajúcu slabiku a ďalšie dve na ďalšiu: actrice [ak-tʁis].
  • Dve zhodné spoluhlásky na styku dvoch slov sa vyslovujú oddelene: il lit [il-li].

Prízvuk v slovách je vždy na poslednej slabike. V rečovom prúde sa slová spájajú do rytmických skupín. V tomto prípade prízvuk padá len na poslednú slabiku posledného slova skupiny [18] : 34 .

Spájacie slová

Existujú prípady vytvorenia spoločnej slabiky medzi dvoma susednými slovami:

 • Elysia - strata koncovej samohlásky pri stretnutí s počiatočnou samohláskou. Nevysloviteľné písmeno sa nahrádza apostrofom >> : d'Artagnan [daʁ-ta-ɲɑ̃] namiesto de Artagnan [də aʁtaɲɑ̃].
 • Lièzon - spojenie konečnej nevysloviteľnej spoluhlásky so začiatočnou samohláskou so vznikom nového zvuku: trois amis [tʁwɑ-za-mi] namiesto [tʁwɑ ami]. Lièzon spája slová iba v rámci rytmickej skupiny.
 • Enchaînement [ɑ̃ʃɛnmɑ̃] - pripojenie koncovej spoluhlásky k počiatočnej samohláske bez objavenia sa novej hlásky: il est [i-le] namiesto [il e]. K začiatočnej hláske možno pripojiť aj koncovú hlásku: il a été [il ae -te] namiesto [il ɑ ete], il a appris [il aa -pʁi] [19] : 190-191 .

Spoluhlásky

Hlučný p
b
f
v
t
d
s
z
k
g
ʃ
ʒ
Sonanty [19] : 203 m
j
n
w
ɲ
ɥ
l

r

Väčšina francúzskych spoluhlások je podobná zodpovedajúcim spoluhláskam v ruštine. Finálové vyjadrené nie sú omráčené [18] : 18-19 .

Samohlásky

Predná časť [19] : 195 Zadné
Neporušený Zničený
čisté nosy. čisté nosy. čisté nosy.
Zatvorené i
e
r
ø
u
o
Otvorené ɛ
a
ɛ̃

œ, ə

œ̃

ɔ
ɑ
ɔ̃
ɑ̃

Prízvučné a neprízvučné samohlásky sa vyslovujú rovnako zreteľne [18] : 6 .

Historická (podľa povahy) dĺžka samohlások [o], [ø], [ɑ], nosových [ɑ̃, ɛ̃, ɔ̃, œ̃] sa objavuje v uzavretej prízvučnej slabike: jaune [ʒoːn], feutre [føːtr], plante [ plɑ̃ːt], centrum [sɑ̃ːtr] [18] : 18 . Historická zemepisná dĺžka sa často označuje písmenami s cirkumflexom >> : fête [fɛːt] [17] : 21 .

Rytmická zemepisná dĺžka akýchkoľvek iných samohlások sa tvorí v uzavretej prízvučnej slabike pred koncovkou [r, v, ʒ, z, vr]: dur [dyːr], veuve [vœːv], rouge [ruːʒ], grise [griːz], livre [liːvr] [18] : 18 .

Písanie

Aa ɑ Nn ɛn
Bb byť Oo o
Kópia se Pp pe
Dd de Qq ky
Ee ø Rr ɛr
Ff ɛf Ss ɛs
Gg ʒe Tt te
Hh Uu r
ja i i Vv ve
J J ʒi Ww dubləve
Kk Xx iks
Ll ɛl yy igrɛk
Mm ɛm Zz zɛd
Pozri: French Alphabet , Changes to French Spelling (1990) .

Francúzska abeceda má 26 listy latinčiny , doplnené diakritiky a Latinskej Predzliatiny Æ æ , OE œ .

Písmená a kombinácie písmen používané v cudzích slovách : k (v angličtine, gréčtine, arabčine [20] : kilo ), w ( wagon [vagɔ̃] ), nevysloviteľné aspirát h (v germánskom, turkickom, arabskom [20] ), ch ( chœur [Koerich]), pH (grécky: philologue [filɔlɔg]) [18] : 20-21. Obväzy sú uvedené v slovách prevzatých z latinčiny: névus [až po maximum], [slepého čreva sekɔm], œsophage [ezɔfaʒ] Œdipe [Edip].

Písmená s diakritikou

Značky s písmenami A, E, I, O, U, Y, C označujú špecifickú výslovnosť a rozlišujú slová, ktoré v písaní znejú rovnako ( homofóny ).

Nahradenie písmen s diakritikou písmenami bez diakritiky je pravopisná chyba [21] [22] . Iniciálové skratky sa píšu bez diakritiky: CEE ( Communaute Economique Europeenne ); grafické skratky si zachovávajú: É .- U. ( Etats-Unis ).

Podpísať Listy Popis
Akut
prízvuk aigu
Éé [e] v otvorenej slabike: répétér [re-pe-te] [19] : 212
Gravis
prízvuk hrob
È

Ùù
[ɛ] v uzavretej slabike: mère [mɛr].
Для различения на письме: à — предлог, a — форма глагола avoir; là — наречие, la — артикль или местоимение, où — наречие, ou — союз…
Циркумфлекс
accent circonflexe
Ââ
Êê
Ôô
Î î
Ûû
â — [ɑ], ê — [ɛ], ô — [o]. Циркумфлекс может указывать на долготу в закрытом ударном слоге >> .
î, û — не изменяет произношение. Для различения на письме: dû — причастие, du — артикль… [18] :26 .
С 1990 года допускается неупотребление циркумфлекса над i, u , кроме слов dû, mûr, sûr, jeûne , форм глагола croître , имён собственных и некоторых других случаев [23]
Трема́
tréma
Ëë
Ï ï
Üü
Ÿÿ
Обозначает самостоятельно читаемую букву, исключая чтение диграфа : can [kanɔe] , ég ste [egɔist] . Встречается редко, особенно ü, ÿ , представленные только в редких именах собственных (Aÿ, Freÿr, Ysaÿe), а также в ставшем нарицательным слове capharnaüm и в глаголе crapaüter (вариант написания crapahuter ).
С 1990 года вместо традиционного -guë с непроизносимым ë допускается написание -güe: ciguë, cigüe [sigy] ; и вместо -geu- с непроизносимым e-geü-: vergeure, vergeüre [vɛrʒyr] [24]
Седиль
cédille
Çç Стоит только перед гласными a, o, u, означая звук [s] [19] :213 . Используется для сохранения орфографии морфемы во всех её формах: lancer — lançons, France — français

Апостроф

Знак апостро́фа заменяет выпадающие из произношения гласные буквы в конце слов, и соединяет со следующим словом, начинающимся с гласной буквы или немой h (явление элизии >> ) [19] :213-214 :

В каких словах используется Примеры
A la (артикль или приглагольное местоимение) l ' eau, je l ' aime
l ' habitude (но с h придыхательной: la haie [18] :25 )
E
[ə]
1. le, je, me, te, se, ce, ne
2. de, jusque (предлоги)
3. que (союз)
4. lorsque, quoique, parce que, puisque (союзы)
5. presque, quelque (наречия)
6. entre- (приставка)
1. je m ' appelle, c ' est loin, je n ' ai pas
2. un roman d ' Émile Zola, jusqu ' ici
3. qu ' il vienne
4. lorsqu ' il arrive
5. только: presqu ' île, quelqu ' un (une)
6. entr ' apercevoir, s ' entr ' aimer [25] :10-11
I si (союз, перед местоимением il, ils) s ' il vous plaît

Правила чтения

Орфография французского языка является в значительной степени этимологической, подобно английскому языку и отражает многие положения фонетики старофранцузского языка X—XIV вв. (в котором были дифтонги , трифтонги , аффрикаты , произносимые флексии[1] ), тогда как современная фонетика сильно ушла вперёд. По этой причине существует большое количество правил чтения и исключений из них. Наряду с английской орфографией, орфография французского языка является одной из самых сложных для изучения среди европейских языков. Чтение письменного текста по сравнению с английским языком опирается на более последовательные и однозначные правила, но в то же время правильное написание сложных слов нужно заучивать наизусть, как и в английском языке. В этих случаях в учебниках и словарях могут даваться транскрипции.

Непроизносимые буквы [19] :211-212 [18] :25 :

 • Конечные согласные p, b, t, d, s, z, x : bras [brɑ] , camp [kɑ̃] , nid [ni] .
 • r в окончаниях -ier, -er (инфинитив глаголов I-й группы и другие слова): ouvrier [uvrije] , boulanger [bulɑ̃ʒe] , arriver [arive] . Кроме односложных слов: hier [jɛr] , cher [ʃɛr] ; и некоторых многосложных: hiver [i-vɛr] .
 • e конечная: fable [fɑbl] , joie [ʒwa] . Кроме односложных служебных слов: le, de, se… [lə], [də], [sə] .
  e после или перед гласной: je saluerai [ʒə salyre] , asseoir [aswar] .
 • h немая: l'homme [lɔm] , cahier [kaje] .
  h придыхательная (не участвует в элизии и льезоне ). В фонетической транскрипции отмечается апострофом: la haie [la 'ɛ] .

Двойные согласные буквы произносятся как один звук: pomme [pɔm] , addition [adisjɔ̃] [18] :19 .

В таблицах ниже приведены только основные правила [25] :3-5 :

Согласные звуки
Звук Буквы Примеры
p p pour [pur]
b b beau [bo]
t t tout [tu]
d d dans [dɑ̃]
k c (кроме перед: e, i, y),
qu, k, q, ch
coq [kɔk] , quel [kɛl]
g g (кроме перед: e, i, y),
gu (перед: e, i, y)
gare [gar] , guide [gid]
f f, ph femme [fam] , phare, [far]
v v vous [vu]
s s, ss, c (перед: e, i, y),
ç, sc, t (перед: i + гласн.)
sac [sak] , patience [pasjɑ̃s]
z z, s (между гласн.) zone [zon] , maison [mɛzɔ̃]
ks x, cc (перед: e, i) extra [ɛkstra] , accent [aksɑ̃]
gz x examen [ɛgzamɛ̃]
ʃ ch chose [ʃoz]
ʒ j, g (перед: e, i, y),
ge (перед: a, o, u)
jour [ʒur] , georgette [ʒɔrʒɛt]
l l les [le]
r r roue [ru]
m m même [mɛm]
n n non [nɔ̃]
ɲ gn ligne [liɲ]
Согласные в иностранных словах
ŋ ng (англ. [26] [27] :49 ) parking [parkiŋ] , meeting [mitiŋ]
j (англ. [27] :45 ) jazz [dʒaz] , jean [dʒin]
tch (англ., исп. [27] :39 ) Tchad [tʃad]
Гласные звуки
Звук Буквы Примеры
a a, à la [la]
ɑ a, â pas [pɑ] , pâte [pɑt]
e e, é les [le] , et [e] , été [ete]
ɛ e, è, ê, ei, ai, aî elle [ɛl] , frère [frɛr] , mais [mɛ]
i i, î, ï, y il [il]
o o, ô, au, eau mot [mo] , faute [fot]
ɔ o sort [sɔr]
y u, û, ü tu [ty]
ø eu, œu, eû jeûne [ʒøn] , œufs [ø] , feu [fø]
œ eu, œu, œ jeune [ʒœn] , œuf [œf] , œil [œj]
ə e le [lə] , regarder [rəgarde]
u ou, oû nous [nu]
Носовые
ɑ̃ an, am, en, em sans [sɑ̃] , présent [prezɑ̃]
ɛ̃ in, im, ain, aim, en, ein saint [sɛ̃]
ɔ̃ on, om bon [bɔ̃]
œ̃ un, um brun [brœ̃]
Полугласные
j il, ille, y,
i (перед гласн.)
rail [rɑj] , taille [tɑj] , fille [fij] ,
payer [peje] , pied [pje]
w
( + a, i, ɛ, ɛ̃)
oi, ou, w, wh, oin moi [mwa] , oui [wi] ,
ouest [wɛst] , oindre [wɛ̃dr]
ɥ
( + гласн.)
u lui [lɥi]

Грамматика

Разговорной форме французского языка свойственен аналитизм , когда грамматические категории выражаются в основном служебными словами (артиклями, предлогами, приглагольными местоимениями) и порядком слов. Письменная форма флективно -аналитическая с элементами агглютинации . Флексия у глаголов определяет формы единственного числа в презенсе и имперфекте индикатива[1] . Агглютинативно обозначаются признаки женского рода (окончание -e ) и множественного числа (окончание -s ) существительных и прилагательных[1] .

Имя существительное

Существительные характеризуются грамматическими категориями рода и числа, которые отчасти выражены морфологически (изменением существительного), но главным образом синтаксически [28] :24 — при помощи артиклей и местоимённых прилагательных ( детерминативов ). Во французском языке два грамматических рода: мужской и женский . Большинство латинских слов среднего рода во французском языке перешло в мужской [ источник не указан 712 дней ] .

Артикльслужебное слово , используемое только вместе с существительным для обозначения его грамматических значений и категорий [29] :69 :

 • Род: un ami — une amie (друг — подруга).
 • Число: une mer — des mers (море — моря).
 • Определённость-неопределённость (известность или неизвестность): Le train est arrivé — Поезд пришёл (которого ждали) // Un train est arrivé — Пришёл поезд (какой-то) [30] :72 .
 • Обобщённость или единичность: L' homme peut transformer la nature — Человек (человечество) может преобразовать природу // Un homme peut transformer la nature — Человек (любой отдельно взятый) может преобразовать природу.
  В выражении одного понятия как части другого: La baleine est un mammifère — Кит это млекопитающее (один из млекопитающих).
 • Исчисляемость и неисчисляемость: Pour faire un gâteau il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes — Чтобы приготовить сладкий пирог нужна мука, масло, сахар, яйца, яблоки.
Вид артикля [18] :48-52 Муж. род, ед. ч. Жен. род, ед. ч. Множ. ч.
Неопределённый un une des
Определённый le (l') la (l') les
Частичный (предлог de + опр. арт.) du (de l') de la (de l')
Слитный
(предлоги de, à + опр. арт.)
du (de + le)
au (à + le)
des (de + les)
aux (à + les)

Есть множество случаев неупотребления артикля. Например, при наличии местоимённого прилагательного или количественного числительного. В тех случаях, когда слово используется вне контекста: это могут быть заголовки словарных статей и рекламных объявлений, магазинные вывески, товарные ярлыки, адреса, названия книг [29] :89-91 .

На род существительного может указывать его суффикс [29] :35-41 и значение . Женский род некоторых существительных, обозначающих людей и животных, образуется прибавлением немого (непроизносимого) окончания -e к существительному мужского рода: un ami — une amie [œ̃-na-mi] — [y-na-mi] [17] :39 (друг — подруга), un ours — une ourse [œ̃-nuʀs] — [y-nuʀs] (медведь — медведица). Множественное число, в общем случае, образуется прибавлением немого окончания -s : un enfant — des enfants [œ̃-nɑ̃-fɑ̃] — [de-zɑ̃-fɑ̃] (ребёнок — дети) [19] :10-15 . В данных примерах, в разговорной речи, на род и число существительного указывает только его артикль.

Имя прилагательное

Прилагательные (не все [28] :39 ) согласуются с существительными в роде и числе: un chapeau vert — une robe vert e (зелёная шляпа — зелёное платье), un livre intéressant — des livres intéressant s (интересная книга — интересные книги). Прилагательное в качестве определения как правило располагается после определяемого существительного. Прилагательное как именная часть сказуемого обычно стоит после глагола- связки : ses parents sont heureux (его родители (есть) счастливы) [31] :40, 46 . Перед существительным как правило стоят некоторые односложные и двусложные прилагательные: grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux… (большой, маленький, хороший, плохой, молодой, старый…). Некоторые прилагательные изменяют своё значение, в зависимости от позиции: un homme grand — un grand homme (высокий человек — великий человек), un cahier propre — mon propre cahier (чистая тетрадь — моя собственная тетрадь).

Местоименное прилагательное употребляется только вместе с существительным (в отличие от местоимения , которое заменяет существительное): « Ce tableau est joli. Quel tableau est joli? — Celui-ci // Эта картина красивая (указательное местоимённое прилагательное). Какая картина красивая? (вопросительное местоимённое прилагательное) — Эта (указательное местоимение)». Виды местоимённых прилагательных: указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые [31] :32-39 .

Местоимение

Приглагольные Самостоятельные
Подлежащее Прямое
дополнение
Косвенное
дополнение
Подлежащее
или дополнение
je я me меня me мне moi я
tu ты te тебя te тебе toi ты
il он le его lui ему lui он
elle она la её ей elle она
nous мы nous нас nous нам nous мы
vous вы vous вас vous вам vous вы
ils они les их leur им eux они
elles elles

Местоимение заменяет собой имена лиц, предметов, и целые высказывания. В предложении местоимение выполняет роль существительного. Виды местоимений [31] :54-87 :

 1. Личные (pronoms personnels):
  • Приглагольные. Личная форма глагола всегда употребляется с местоимением, кроме формы повелительного наклонения переходных и непереходных глаголов [29] :144-145 . Местоимение il может употребляться с безличным глаголом или глагольным оборотом: il pleut (идёт дождь), il fait… (нужно), il est… , il ya… (имеется) [32] :165-166 .
  • Самостоятельные: Je chante. Qui chante? — Moi // Я пою (приглагольное местоимение). Кто поёт? — Я (самостоятельное).
  • Возвратные для 3-го лица: приглагольное se : il se lave (он моется) и самостоятельное soi : il faut croire en soi (нужно верить в себя). Приглагольные местоимения в роли прямого дополнения me, te, nous, vous имеют возвратное значение, если они выражают то же лицо, что и подлежащее [19] :54 : je m' appelle… (меня зовут…), nous nous achetons des livres (мы покупаем себе книги).
  • Местоимения-наречия: en, y.
 2. Указательные (p. démonstratifs): / ce, это / celui, этот, тот / celle, эта, та….
 3. Притяжательные (p. possessifs): / le mien, мой / la mienne, моя / les miens, мои (муж. р.) / les miennes, мои (жен. р.)….
 4. Относительные (p. relatifs): / qui, который, которая, которое / que, которого, которую / quoi, что….
 5. Вопросительные (p. interrogatifs): / к подлежащему : qui? qui est-ce qui? кто? / qu' est-ce qui? что?… [18] :113 .
 6. Неопределённые (p. indéfinis): / quelque chose, что-то / quelqu'un, кто-то / on, personne, никто / rien, ничто / tout, всё….

Имя числительное

Количественные — отвечают на вопрос «сколько?». Не изменяются в роде и числе, кроме: un 1 (м. р.) — une (ж. р.), vingt 20, cent 100 (ед. ч.) — vingts, cents (мн. ч.). Делятся на простые (состоят из одного слова): единицы 0—16, десятки 10—60, 100, 1000; и сложные (состоят из двух и более слов): единицы 17—19, десятки 70—90 и все другие числа [31] :48-54 .

0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 100 cent 1000 mille (mil)
1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 101 cent un 1001 mille un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 102 cent deux 1900 mille neuf cent s
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 103 cent trois 1988 mille neuf cent quatre-vingt-huit
4 quatre 14 quatorze 2000 deux mille
5 cinq 15 quinze 40 quarante 200 deux cent s 2020 deux mille vingt
6 six 16 seize 50 cinquante 201 deux cent un
7 sept 17 dix-sept 60 soixante 202 deux cent deux 1 000 000 un million
8 huit 18 dix-huit 221 deux cent vingt et un 1 000 000 000 un milliard
9 neuf 19 dix-neuf 222 deux cent vingt-deux

Числительные от 70 до 99 имеют особенности составления:

70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze… 79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingt s 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux… 89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze… 99 quatre-vingt-dix-neuf

Названия десятков 80 и 90 основаны на двадцатеричной системе счисления , десятка 70 — на шестидесятеричной . На востоке и юго-востоке Франции, в Бельгии и Швейцарии встречаются другие их названия: 70 septante, 80 huitante / octante, 90 nonante [33] .

Количественные числительные могут субстантивироваться (становиться именами существительными):

 • При добавлении к ним артикля: deux — un deux (два — двойка), quatre — un quatre (четыре — четвёрка). Такие числительные всегда мужского рода и по числам не изменяются.
 • При добавлении артикля и суффикса -aine . Так образуются собирательные числительные [32] :57 женского рода, обозначающие приблизительное количество: huit — une huitaine (8 — примерно 8, неделя), dix — une dizaine (10 — десяток, примерно 10), douze — une douzaine (12 — дюжина , примерно 12), quinze — une quinzaine (15 — примерно 15, две недели).

Дробные числительные образуются при помощи количественных числительных в числителе и порядковых числительных в знаменателе начиная с числа «5»: un cinquième (1/5), deux sixièmes (2/6). Но: un demi или une moitié [32] :59 (1/2, половина), un tiers (1/3, треть), un quart (1/4, четверть). Десятичные дроби произносятся со словом virgule (запятая): 4,2 — quatre, virgule, deux.

Порядковые — отвечают на вопрос «какой?», «который?». Образуются прибавлением суффикса -ième к соответствующим количественным числительным (кроме premier, première / первый, первая): deux — deuxième (2 — второй), trois — troisième (3 — третий), dix-sept — dix-septième (17 — семнадцатый), vingt et un — vingt et unième (21 — двадцать первый).

Современная грамматика относит порядковые числительные к категории имён прилагательных.

Глагол

Глаголу присущи грамматические категории лица , числа, наклонения и времени . Залог выражается только переходными глаголами [34] . Есть и неличные формы глагола: инфинитив , причастие , деепричастие [31] :89 .

Группы спряжений

По типам спряжения глаголы делятся на три группы [31] :90 :

I — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er (кроме aller и envoyer ). Наиболее многочисленная группа, насчитывающая около 4 тыс. глаголов.
II — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir и имеющие суффикс -iss- во множественном числе в Indicatif Présent и во всех его производных формах. Таких глаголов порядка 300.
III — все остальные глаголы (около 100) с окончаниями инфинитива -re, -oir, -ir (без суффикса -iss- ), и глаголы aller и envoyer . Это мёртвый, архаичный тип спряжения, глаголы которого постепенно выходят из употребления, а новые не образуются.

Система времён

 • Абсолютные времена — отражают время какого-либо события по отношению к моменту речи. К абсолютным временам изъявительного наклонения относятся: Présent, Passé simple, Passé composé, Futur simple.
 • Вспомогательные времена — отражают время какого-либо события по отношению к прошедшему или будущему. К ним относятся: Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Futur dans le passé [29] :220 .

Образование времён.

 • Простые времена (temps simples) образуются спряжением основного глагола. (Présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Сложные времена (temps composés): «сложные времена» потому что, они образуются с помощью вспомогательного глагола avoir или être + Participe passé ( причастие прошедшего времени) основного глагола. (Passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur antérieur) Так же по мимо этих двух групп выделяют ещё две:
 • Непосредственные времена эти времена не входяи ни в одну из выше перечислиных групп. В эту группу входит только три спряжения Futur proche, passé récent et présent immédiatement
 • Сверхсложные времена (temps surcomposés) сейчас эта группа спряжений не используется во французском языке. Особенность глаголов в surcomposé это то что присутствует два вспомогательных глагола . Это спряжения относятся к сложным временам, только к ним добовляеться «surcomposé» (Passé surcomposé, plus-que-parfait surcomposé, passé antérieur surcomposé, futur antérieur surcomposé …)
Времена наклонений и неличных форм глагола [32] :86-87, 97
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Indicatif Présent Imparfait
Passé simple

Passé composé
Plus-que-parfait
Passé antérieur

Passé récent

Futur simple
Futur proche

Futur antérieur

Subjonctif Présent Imparfait

Passé
Plus-que-parfait

Conditionnel Présent Passé 1 re forme
Passé 2 e forme
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé
Gérondif
(деепричастие)
Présent (по форме совпадает
с Participe Présent [32] :193 )
passé

Пассивная форма

Пассивная форма глагола (в русском языке её ещё часто называют страдательная форма глагола)

Образуется с помощью глагола Être + Participe passé.

В современном французском иногда пассивный залог можно услышать через фразу «se faire»

Предложение

Порядок слов фиксированный. В повествовательном предложении типичный порядок прямой ( подлежащеесказуемоедополнение , SVO). Прямое дополнение предшествует косвенному: je donne le livre à mon frère (я даю книгу брату). Если дополнение выражено местоимением, используется порядок SOV: je vous connais (я вас знаю) [35] .

Общевопросительные предложения образуются в разговорной речи при помощи интонации : il vient? (он идёт сюда?); стандартно при помощи частицы est-ce que (так ли, что): est-ce qu'il vient? ; при помощи обратного порядка слов ( инверсии ), использующегося в литературе: vient-il? [35] .

Приглагольное отрицание двойное: je ne suis pas jeune (я не (есть) молодой). В современном разговорном языке частица ne часто опускается [35] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Челышева, 2017 .
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Du françois au français (фр.)
 4. La langue française dans le monde / Organisation internationale de la francophonie. — Paris: Nathan, 2014.
 5. Белякова Т. А. Французский язык в международном общении: Curiculum vitae
 6. Т. Скоробогатова. Язык международного общения
 7. Europeans and their Languages / European Commission. — 2006.
 8. Гак, 1990 .
 9. Реферовская и др., 2001 , с. 242—245.
 10. Реферовская и др., 2001 , с. 196.
 11. Реферовская и др., 2001 , с. 197.
 12. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 198.
 13. Le français, langue de la diplomatie?
 14. Чернов И. В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПб. , 2006. — С. 45.
 15. Treaty of Rome to build a European Economic Community, 25 March 1957// http://www.treatyofrome.com/treatyofrome.htm Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine
 16. Чернов И.В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПбГУ, 2006. — С. 83. — 224 с.
 17. 1 2 3 Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка. — МГУ, 1973. — 103 с.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Заславская П.И. и др. Грамматика французского языка. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1978. — 323 с.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дауэ К.Н., Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. — М. : Просвещение, 1977. — 272 с.
 20. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 203.
 21. Académie française, accentuation (недоступная ссылка) . Дата обращения: 8 февраля 2013. Архивировано 14 мая 2011 года.
 22. Banque de dépannage linguistique , Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1438 Архивная копия от 6 ноября 2014 на Wayback Machine
 23. II.4. Accent circonflexe // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 24. III.4. Tréma : déplacé sur la voyelle qui doit être prononcée // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 25. 1 2 Dubois J. et al. Orthographe. — P. : Larousse, 2011. — 114 с.
 26. Реферовская и др., 2001 , с. 205, 207.
 27. 1 2 3 Ганцкая Т. От буквы к звуку. Справочник по французской орфоэпии. — М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. — 64 с.
 28. 1 2 Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. — М. : Высшая школа, 1970. — 176 с.
 29. 1 2 3 4 5 Бабаян М.А., Флерова Н.М. Практическая грамматика французского языка. — М. : Внешторгиздат, 1964. — 502 с.
 30. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. — М. : Русский язык, 2000. — 1056 с.
 31. 1 2 3 4 5 6 Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. — М. : Высшая школа, 1990. — 239 с.
 32. 1 2 3 4 5 Костецкая И.О., Кардашевский В.И. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. — изд. 7-е, перераб. — М. : Высшая школа, 1973. — 278 с.
 33. Реферовская и др., 2001 , с. 246.
 34. Реферовская и др., 2001 , с. 220.
 35. 1 2 3 Реферовская и др., 2001 , с. 237—238.

Литература