Internet

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Čiastočná internetová mapa na základe údajov z 15. januára 2005 z https://www.opte.org/ . Každý riadok je nakreslený medzi dvoma uzlami spájajúcimi IP adresy . Dĺžka riadka označuje časové oneskorenie ( ping ) medzi uzlami. Mapa predstavuje menej ako 35% sietí triedy C dostupných na zber údajov v roku 2005 . Farba čiary zodpovedá jej umiestneniu podľa RFC 1918 . Používajú sa nasledujúce farby:
     tmavo modrá: .net, .ca, .us      zelená: .com, .org      červená: .mil, .gov, .edu      žltá: .jp, .cn, .tw, au, .de      fialová: .uk, .it, .pl, .fr      zlatý: .br, .kr, .nl      biela: doména neznáma

Internet [1] ( anglicky Internet , IPA: [ˈɪn.tə.net] ) je celosvetový systém spojených počítačových sietí na ukladanie a prenos informácií [2] .

Predtým označovaný ako World Wide Web a Global Network , a tiež jednoducho web . Postavený na základe súboru protokolov TCP / IP [3] . Internetová práca World Wide Web (World Wide Web, WWW) a množstvo ďalších systémov na prenos údajov . Do začiatku roku 2020 dosiahol počet používateľov 4,5 miliardy ľudí, čo je viac ako 50% všetkých obyvateľov planéty Zem. Dôvodom bolo do značnej miery rozsiahle používanie mobilných sietí s prístupom na internet štandardov 3G , 4G a 5G , rozvoj sociálnych sietí a zníženie nákladov na internetový prenos [4] .

Superúspešný rozvoj internetu je do značnej miery spôsobený aj tým, že v druhej polovici roku 2010 sa World Wide Web skutočne stal plnohodnotnou náhradou všetkých klasických nástrojov na získavanie informácií, komunikácie a komunikácie. Všetky „klasické“ médiá - televízia, rozhlas a tlač - majú plnohodnotné online verzie, navyše existuje nekonečné množstvo online mediálnych a blogových platforiem, ktoré kombinujú všetky znaky rôznych foriem komunikácie a robia tak obsah „živším“ a menej závislé na známkach. Dnes sú najpopulárnejšími internetovými zdrojmi sociálne siete (facebook, instagram, twitter, VKontakte, Odnoklassniki), instant messengery (WhatsApp, Viber, Telegram), ako aj encyklopédia Wikipedia a video hostiteľ youtube. Ten sa často nazýva „nová televízia“, „výmena televízie“ atď.

Počas pandémie koronavírusu COVID-19 si získali popularitu rôzne služby, ktoré umožňujú aspoň čiastočne doplniť obvyklý spôsob života (doručovacie služby, internetové obchody, online kiná, videokonferenčné programy a ďalšie).

Písanie

Veľké alebo malé písmená

Vo 4. vydaní Ruského pravopisného slovníka Ruskej akadémie vied (2012) sa v súlade s praxou písania a rozhodnutím Pravopisnej komisie Ruskej akadémie vied navrhujú dve možnosti pravopisu - s malými a veľké písmeno [5] [6] .

Deklinácia

Slovo „internet“ sa podľa pravidiel ruskej gramatiky skloňuje ako mužské podstatné meno, ničím sa nelíši od slov ako internátna škola a rozhranie a má druhý typ skloňovania. Preto by sme mali napísať: v I / Internet štruktúra I / internetu [7] [8] .

História

35 rokov internetu, 1969-2004. Značka 2004.

Princípy, na ktorých je postavený internet, boli prvýkrát uplatnené v sieti ARPANET , vytvorenej v roku 1969 na príkaz americkej agentúry DARPA . S využitím vývoja ARPANET v roku 1984 Americká národná vedecká nadácia vytvorila sieť NSFNET na komunikáciu medzi univerzitami a počítačovými centrami. Na rozdiel od uzavretého ARPANETu bolo pripojenie NSFNET pomerne bezplatné a do roku 1992 bolo k nemu pripojených viac ako 7 500 malých sietí, vrátane 2 500 mimo USA. S prechodom chrbticovej siete NSFNET na komerčné využitie vznikol moderný internet.

Vývoj konceptu

Prvý výskumný program zameraný na rýchle zasielanie správ viedol Joseph Licklider , ktorý v roku 1962 publikoval Galactic Network. Vďaka Licklideru vznikol prvý detailný koncept počítačovej siete. Bola podporená prácou Leonarda Kleinrocka v oblasti teórie prepínania paketov pre prenos dát (1961-1964). V roku 1962 napísal Paul Baran z RAND Corporation dokument s názvom „O distribuovaných komunikačných sieťach“. Navrhol použiť decentralizovaný systém prepojených počítačov (všetky počítače v sieti sú si rovné), ktorý bude funkčný, aj keď bude zničená jeho časť. Tým sa vyriešili dve dôležité úlohy - zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému a nezničiteľnosti údajov, ktoré sú uložené v počítačoch od seba vzdialených. Bolo navrhnuté prenášať správy skôr v digitálnej než v analógovej forme. Samotná správa bola navrhnutá rozdeliť na malé časti - „pakety“ a prenášať všetky pakety po distribuovanej sieti súčasne. Správa bola „znova zostavená“ z diskrétnych paketov prijatých na mieste určenia. V roku 1967 Larry Roberts navrhol prepojenie počítačov ARPA. Začína sa práca na vytvorení prvého ARPANetu. V rovnakom čase v Anglicku Donald Davis [ru] vyvinul koncept webu a pridal k nemu podstatný detail - počítačové uzly by mali nielen prenášať údaje, ale mali by sa stať aj prekladateľmi rôznych počítačových systémov a jazykov. Je to Davis, kto vlastní výraz „paket“ na označenie fragmentov súborov odoslaných oddelene. Medzi Kalifornskou univerzitou v Los Angeles , Stanfordským výskumným ústavom [sk] , Kalifornskou univerzitou v Santa Barbare a Univerzitou v Utahu sa kladie špeciálny komunikačný kábel. Tím Franka Harta v BBN začal riešiť technické problémy s ARPANET [4] [9] .

ARPANET

Vývojom takejto siete boli poverené Kalifornská univerzita, Los Angeles , Stanford Research Center , University of Utah a California State University Santa Barbara . Počítačová sieť sa volala ARPANET ( angl. Advanced Research the Projects Agency the Network) a v roku 1969 projekt spojil sieť štyroch týchto vedeckých inštitúcií. Celú prácu financovalo americké ministerstvo obrany. Potom sa sieť ARPANET začala aktívne rozvíjať a rozvíjať, začali ju používať vedci z rôznych oblastí vedy.

Prvý server ARPANET bol nainštalovaný 2. septembra 1969 na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. Počítač Honeywell DP-516 mal 24 KB RAM [10] .

29. októbra 1969 o 21:00 sa uskutočnilo komunikačné stretnutie medzi prvými dvoma uzlami ARPANET, ktoré sa nachádza vo vzdialenosti 640 km - na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a na Stanfordskom výskumnom ústave ( SRI). Charley Kline sa pokúšal vzdialene pripojiť z Los Angeles k počítaču na Stanforde. Jeho kolega Bill Duvall zo Stanfordu potvrdil úspešný prenos každej zadanej postavy telefonicky .

Prvýkrát bolo možné odoslať iba dva znaky „LO“ (pôvodne mal odosielať „LOG“), potom sieť prestala fungovať. LOG malo byť slovo LOGIN (príkaz na prihlásenie). Do 22:30 bol systém vrátený do prevádzkyschopného stavu a ďalší pokus bol úspešný. Tento dátum možno považovať za narodeniny internetu [11] .

V roku 1971 bol vyvinutý prvý program na odosielanie e-mailov prostredníctvom siete. Tento program sa okamžite stal obľúbeným medzi sieťami.

V roku 1973 boli k sieti prostredníctvom transatlantického telefónneho kábla pripojené prvé zahraničné organizácie z Veľkej Británie a Nórska a sieť sa stala medzinárodnou.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa sieť používala predovšetkým na odosielanie e-mailov, keď sa objavili prvé zoznamy adries , diskusné skupiny a nástenky . V tom čase však sieť ešte nemohla ľahko spolupracovať s inými sieťami postavenými na iných technických normách. Na konci 70. rokov sa začali rýchlo rozvíjať protokoly prenosu údajov, ktoré boli štandardizované v rokoch 1982-1983. John Postel hral aktívnu úlohu vo vývoji a štandardizácii sieťových protokolov. 1. januára 1983 prešiel ARPANET z protokolu NCP na TCP / IP , ktorý sa stále úspešne používa na prepájanie („vrstvenie“) sietí. V roku 1983 bol ARPANETU priradený termín „internet“. [ zdroj neuvedený 155 dní ]

V roku 1984 vyvinula systém doménových mien ( angl. The Domain the Name the System, the DNS ).

Rýchly rozvoj internetu

NSFNet

V roku 1984 sa v sieti ARPANET vyskytol vážny uchádzač: National Science Foundation USA (NSF) založila rozsiahlu medziuniverzitnú sieť NSFNet ( angl. National Science Foundation the Network), ktorá sa skladala z menších sietí (vrátane vtedy známych sieť Usenet a Bitnet ) a mala oveľa väčšiu šírku pásma ako ARPANET . Za rok bolo k tejto sieti pripojených asi 10 000 počítačov, názov „Internet“ začal plynule prechádzať na NSFNet .

V roku 1988 bol vyvinutý protokol Internet Relay Chat ( IRC ), ktorý umožňuje komunikáciu ( chat ) v reálnom čase na internete.

V roku 1989 sa v Európe v stenách Európskej rady pre jadrový výskum (CERN) zrodil koncept World Wide Web. Navrhol to slávny britský vedec Tim Berners-Lee . V priebehu dvoch rokov vyvinul aj protokol HTTP , HTML a URI .

Spoluautor Tim Berners-Lee o formulácii cieľov a cieľov projektu World Wide Web v CERN, belgický výskumníkRobert Cayo , neskôr objasnil svoje chápanie pôvodu projektu:

História všetkých veľkých vynálezov, ako je už dlho známa, je založená na veľkom počte tých, ktoré im predchádzali. V prípade World Wide Web (WWW) by v tejto súvislosti zrejme mali byť zaznamenané najmenej dve cesty rozvoja a zhromažďovania znalostí a technológií, ktoré sú najdôležitejšie pre úspech projektu: 1) história vývoj systémov, ako je hypertext ...; 2) internetový protokol, ktorý v skutočnosti urobil z celosvetovej siete počítačov pozorovateľnú realitu.

- Z prejavu pri otvorení Európskej kapitoly konzorcia W3. Paríž. Novembra 1995 [12] .

V roku 1990 ARPANET prestal existovať a úplne stratil konkurenciu voči NSFNet . V rovnakom roku, prvé pripojenie k Internetu cez telefónnu linku (tak- zvanej došlo k dial-up).

Celosvetový web

V roku 1991 sa World Wide Web stal verejne prístupným na internete a v roku 1993 sa objavil známy webový prehliadač NCSA Mosaic . World Wide Web získaval na popularite.

Je možné usúdiť, že v histórii webu existujú dve odlišné éry: [pred prehliadačom Mosaic] od Marca Andreessena a po ňom.

Práve kombinácia webového protokolu Tima Berners-Leeho, ktorý umožňoval komunikáciu, a prehliadača Marca Andreessena (Mosaic), ktorý poskytoval funkčne dokonalé používateľské rozhranie, vytvorila podmienky pre pozorovaný výbuch (záujem o web). Za prvých 24 mesiacov, ktoré uplynuli od objavenia sa prehliadača Mosaic, prešiel web od úplného zatemnenia (okrem niekoľkých ľudí v úzkej skupine vedcov a špecialistov iba jedného málo známeho profilu činnosti) k svojmu úplnému a absolútne všade vo svete jeho prevalencie.

- Stručná história kyberpriestoru, Mark Pesce, ZDNet, 15. októbra 1995 [13]

V roku 1995 sa NSFNet vrátil k svojej úlohe výskumnej siete, pričom poskytovatelia sietí teraz smerovali všetok internetový prenos namiesto superpočítačov National Science Foundation.

Aj v roku 1995, World Wide Web sa stal hlavným poskytovateľom informácií na internete, predbiehanie na FTP súboru preberací protokol v cestnej premávke. Vytvorilo sa konzorcium World Wide Web Consortium (W3C). Môžeme povedať, že World Wide Web transformoval internet a vytvoril jeho moderný vzhľad. World Wide Web od roku 1996 takmer úplne nahradil pojem „internet“.

V 90. rokoch minulého storočia internet konsolidoval väčšinu vtedy existujúcich sietí (aj keď niektoré, podobne ako Fidonet , zostali oddelené). Fúzia vyzerala atraktívne kvôli nedostatku jednotného vedenia a tiež kvôli otvorenosti technických štandardov internetu, vďaka ktorým boli siete nezávislé od podnikania a konkrétnych spoločností. Do roku 1997 bolo na internete už asi 10 miliónov počítačov, bolo zaregistrovaných viac ako 1 milión doménových mien. Internet sa stal veľmi obľúbeným médiom na výmenu informácií.

V súčasnosti sa môžete na internet pripojiť pomocou komunikačných satelitov , rádiových kanálov, káblovej televízie , telefónu , mobilnej komunikácie, špeciálnych optických liniek alebo elektrických káblov. World Wide Web sa stal neoddeliteľnou súčasťou života vo vyspelých a rozvojových krajinách .

Za päť rokov dosiahol internet viac ako 50 miliónov používateľov. Iným komunikačným prostriedkom trvalo dosiahnutie takej popularity [14] oveľa dlhšie:

Informačné prostredie Čas, roky
Rádio 38
TV 13
Káblová televízia desať
Internet 5

Od 22. januára 2010 má posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice priamy prístup na internet [15] .

V septembri 2017 OSN oznámila, že menej ako polovica (48%) svetovej populácie má prístup na internet. Od roku 2010 sa zároveň počet používateľov internetu zvýšil o 1,5 miliardy ľudí [16] .

Predpovede vzhľadu

 • Ruský spisovateľ, filozof a verejný činiteľ 19. storočia Vladimir Odoevsky vo svojom nedokončenom utopickom románe „ Rok 4338 “, napísanom v roku 1837 , sa zdá byť prvým, kto predpovedal vznik moderných blogov a internetu: text románu obsahuje riadky: „Magnetické telegrafy sú usporiadané medzi známymi domami, prostredníctvom ktorých medzi sebou komunikujú ľudia žijúci na diaľku.“
 • Myšlienku využívania elektrickej informačnej komunikácie na obchodné účely spomenul v roku 1908 Nikola Tesla [17] :
" Keď je projekt dokončený, newyorský podnikateľ bude môcť diktovať pokyny a okamžite sa objavia v jeho kancelárii v Londýne alebo inde. Zo svojho pracoviska bude môcť zavolať každému predplatiteľovi planéty bez toho, aby zmenil existujúce zariadenie. Lacné zariadenie, nie väčšie ako hodinky, umožní svojmu majiteľovi počúvať hudbu, piesne, prejavy politikov, vedcov, kázne kňazov prednášané na dlhé vzdialenosti po vode i po zemi. Rovnakým spôsobom je možné prenášať ľubovoľný obrázok, symbol, kresbu, text z jedného miesta na druhé. Milióny takýchto zariadení je možné ovládať pomocou jednej stanice.

Najdôležitejším zo všetkého však bude bezdrôtový prenos energie ...

»
 • Английский писатель Эдвард Морган Форстер в фантастической повести- антиутопии « Машина останавливается » (1909) изобразил всемирную автоматическую систему, обслуживающую человечество. Люди становятся полностью зависимы от неё, постепенно деградируют физически и живут почти безвылазно и одиноко в своих квартирах-сотах, общаясь только виртуально. Система даёт сбой и останавливается, все погибают. Предсказана будущая для тогдашнего времени проблема, связанная с интернетом — далеко зашедшая интернет-зависимость [18] .
 • В рассказе Мюррея Лейнстера « Логический компьютер по имени Джо » (1946) описана мировая сеть, объединяющая «логиков» (компьютеры), которые контролируют банки, телекоммуникации, авиарейсы и многое другое. Главный герой — бракованный логик Джо по заданию пользователей ищет в сети людей, рецепты изготовления бомбы на дому и т. п.
 • Многие писатели-фантасты описывали большие общенациональные или общепланетные компьютеры, которые можно назвать прообразом современных интернет-серверов. Среди них Multivac (англ.) (1955—1979), придуманный Айзеком Азимовым , Большой Всепланетный Информаторий (1970—80-е годы) братьев Стругацких , Большая Академическая Машина в романе « Люди как боги » (1966) Сергея Снегова [19] . В этих случаях писатели-фантасты отталкивались от современных им мэйнфреймов , увеличивая их масштабы.
 • В 1974 году Андрей Сахаров писал в своей работе «Мир через полвека» [20] :
« В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики , диспетчерские пункты , управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи , кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора , который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности. »

Перспективы

Подобно тому, как коммерческие интернет-провайдеры соединяются посредством точек обмена трафиком , исследовательские сети объединяются в свои подсети, такие как:

В России наиболее известен проект «А́билин» ( англ. Abilene Network ) — высокоскоростная экспериментальная сеть, созданная и поддерживаемая американским консорциумом « Интернет 2 » ( англ. Internet2 ). Сам консорциум является некоммерческой организацией и занимается разработкой передовых приложений и сетевых технологий . Его сеть Абилин уже объединяет более 230 американских университетов, научных центров и других учреждений. Особенностью сети Абилин является высокая скорость передачи данных, теоретически она может достигать 200 Гбит/с.

Дальнейшее совершенствование общедоступной сети интернет многие связывают с внедрением концепции семантической паутины , что позволило бы людям и компьютерам более эффективно взаимодействовать в процессе создания, классификации и обработки информации.

Ключевые принципы

См. также: Маршрутизация в сети Интернет

Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей разной архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP ( англ. Internet Protocol ) и принципу маршрутизации пакетов данных .

Сам протокол IP был рождён в дискуссиях внутри организации IETF ( англ. Internet Engineering Task Force ; Task force — группа специалистов для решения конкретной задачи), чьё название можно вольно перевести как «Группа по решению задач проектирования интернета». IETF и её рабочие группы по сей день занимаются развитием протоколов Всемирной сети. IETF открыта для публичного участия и обсуждения. Комитеты организации публикуют так называемые документы RFC . В этих документах даются технические спецификации и точные объяснения по многим вопросам. Некоторые документы RFC возводятся организацией IAB ( англ. Internet Architecture Board — Совет по архитектуре интернета) в статус стандартов интернета ( англ. Internet Standard ). С 1992 года IETF, IAB и ряд других интернет-организаций входят в Общество интернета ( англ. Internet Society, ISOC ). Общество интернета предоставляет организационную основу для разных исследовательских и консультативных групп, занимающихся развитием интернета.

Протоколы

Протокол, в данном случае, — это, образно говоря, «язык», используемый компьютерами для обмена данными при работе в сети . Чтобы различные компьютеры сети могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на одном «языке», то есть использовать один и тот же протокол. Проще говоря, протокол — это правила передачи данных между узлами компьютерной сети. Систему протоколов интернета называют « стеком протоколов TCP/IP ».

Наиболее распространённые в интернете протоколы (в алфавитном порядке, сгруппированные в примерном соответствии модели OSI ):

Уровень OSI Протоколы, примерно соответствующие уровню OSI
Прикладной BGP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , IMAP , LDAP , POP3 , SNMP , SMTP , SSH , Telnet , XMPP ( Jabber )
Сеансовый / Представления SSL , TLS
Транспортный TCP , UDP
Сетевой EIGRP , ICMP , IGMP , IP , IS-IS , OSPF , RIP
Канальный Arcnet , ATM , Ethernet , Frame relay , HDLC , PPP , L2TP , SLIP , Token ring

Есть ещё целый ряд протоколов, ещё не стандартизированных , но уже очень популярных в интернете:

Эти протоколы в большинстве своём нужны для обмена файлами и текстовыми сообщениями, на некоторых из них построены целые файлообменные сети .

Структура (службы и услуги)

В настоящее время в интернете существует достаточно большое количествослужб , обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. Наиболее известными среди них являются:

 • служба DNS , или система доменных имён, обеспечивающая возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имён вместо числовых адресов;
 • электронная почта ( E-mail ), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами;
 • служба IRC , предназначенная для поддержки текстового общения в реальном времени (chat);
 • телеконференции , или группы новостей ( Usenet ), обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями;
 • служба FTP — система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов;
 • служба Telnet , предназначенная для управления удалёнными компьютерами в терминальном режиме;
 • World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») — гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство;
 • Потоковое мультимедиа .

Перечисленные выше службы относятся к стандартным. Это означает, что принципы построения клиентского и серверного программного обеспечения, а также протоколы взаимодействия сформулированы в виде международных стандартов. Следовательно, разработчики программного обеспечения при практической реализации обязаны выдерживать общие технические требования.

Наряду со стандартными службами существуют и нестандартные, представляющие собой оригинальную разработку той или иной компании. В качестве примера можно привести различные системы типа Instant Messenger (своеобразные интернет-пейджеры — ICQ, AOL и т. п.), системы интернет-телефонии, трансляции радио и видео и т. д. Важной особенностью таких систем является отсутствие международных стандартов, что может привести к возникновению технических конфликтов с другими подобными сервисами.

Для стандартных служб также стандартизируется и интерфейс взаимодействия с протоколами транспортного уровня. В частности, за каждым программным сервером резервируются стандартные номера TCP- и UDP-портов, которые остаются неизменными независимо от особенностей той или иной фирменной реализации как компонентов сервиса, так и транспортных протоколов. Номера портов клиентского программного обеспечения так жёстко не регламентируются. Это объясняется следующими факторами:

 • во-первых, на пользовательском узле может функционировать несколько копий клиентской программы, и каждая из них должна однозначно идентифицироваться транспортным протоколом, то есть за каждой копией должен быть закреплён свой уникальный номер порта;
 • во-вторых, клиенту важна регламентация портов сервера, чтобы знать, куда направлять запрос, а сервер сможет ответить клиенту, узнав адрес из поступившего запроса.
Услуги

В настоящее время наиболее популярные услуги интернета — это:

Браузеры

Браузер — компьютерная программа для просмотра веб-страниц .

Существует довольно много браузеров. Одни из самых популярных: Google Chrome , Internet Explorer , Microsoft Edge , Mozilla Firefox , Safari и Opera .

Языки

Свобода доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам не ограничивается государственными границами и/или национальными доменами, но языковые границы сохраняются. Преобладающим языком Интернета является английский язык . Русский язык занимает 2 место [21] .

Язык является одним из часто используемых признаков деления Интернета, наряду с делением по государствам, регионам и доменам первого уровня . Название языковых сфер Интернета даётся по названию используемого языка. Русскоязычная сфера Интернета получила название « Русский интернет », сокращённо Рунет .

Рунет

Рунет (с прописной буквы, читается [ рунэ́т ]) — русскоязычная часть всемирной сети Интернет. Более узкое определение гласит, что Рунет — это часть Всемирной паутины, принадлежащая к национальным доменам .su , .ru и .рф . 19871994 годы стали ключевыми в зарождении русскоязычного Интернета. 28 августа 1990 года профессиональная научная сеть, выросшая в недрах Института атомной энергии им. И. В. Курчатова и ИПК Минавтопрома и объединившая учёных-физиков и программистов, соединилась с мировой сетью Интернет, положив начало современным российским сетям. 19 сентября 1990 года был зарегистрирован домен первого уровня .su в базе данных Международного информационного центра InterNIC . В результате этого Советский Союз стал доступен через Интернет. 7 апреля 1994 года в InterNIC был зарегистрирован российский домен .ru.

Домен «.рф» ( punycode : xn--p1ai ; Р оссийская Ф едерация), позволяющий использовать в адресе URL кириллические символы , делегирован в корневой зоне DNS 12 мая 2010 года около 17:20 по московскому времени [22] . По статистике Технического центра «Интернет» [23] , на конец 2010 года в зоне .рф зарегистрировано около 700 тыс. доменов, около 350 тыс. из них делегировано. По данным Координационного центра национального домена сети Интернет, из доменных имён в зоне .рф, зарегистрированных к настоящему времени, только 8 % представляют собой общеупотребительные слова русского языка. Ещё 30 % образованы несколькими словами, все остальные домены представляют собой имена людей, литературных персонажей, названий компаний. Подавляющее большинство имён принадлежит владельцам товарных знаков. Почти половина имён была зарегистрирована в Москве, ещё 9 % — в Московской области, 8 % — в Санкт-Петербурге [24] .

Юридические аспекты

3 июня 2011 года была принята резолюция ООН , признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Таким образом, отключение тех или иных регионов от Интернета является нарушением прав человека [25] .

Основные области использования

Электронный бизнес

По результатам исследований, большинство ресурсов Интернета так или иначе связаны с коммерческой деятельностью [26] . Интернет используется для рекламы и непосредственной продажи товаров и услуг, для маркетинговых исследований, электронных платежей и управления банковскими счетами .

Согласно докладу Oxford Economics , общий объём электронной торговли товарами и услугами, а также рынок цифровых продуктов и услуг в совокупности оценивается во всемирном масштабе в 20,4 триллионов долларов США, что составляет примерно 13,8 % всемирного объёма продаж [27] .

Средства массовой информации

По жанрам интернет-издания не отличаются от офлайновых — есть новостные сайты , литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если офлайновые издания выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то интернет-издания обновляются по мере появления нового материала. Также существует интернет-радио и интернет-телевидение .

Благодаря развитию интернет-СМИ, количество людей, предпочитающих читать бумажную прессу, с каждым годом сокращается. Так, опросы общественного мнения в 2009 г. показывали, что только 19 % жителей США в возрасте от 18 до 35 лет просматривают бумажную прессу. Средний возраст читателей бумажных газет в США равен 55 годам. Общий тираж выпускаемых в США газет с 1989 по 2009 годы сократился с 62 млн до 49 млн экземпляров в день [28] .

Литература, музыка, кино

Электронные библиотеки , доступные через Интернет, содержат огромное число произведений. При этом многие книги, доступные в сети, давно стали библиографической редкостью, а некоторые и вообще не издавались.

Как начинающие писатели и поэты, так и некоторые известные авторы выкладывают в Интернет свои творения.

Распространение музыки в Интернете началось с появления формата MP3 , сжимающего звуковые файлы до размеров, пригодных для передачи в Интернете при сохранении качества записи. Появление в Интернете отдельных песен с нового диска исполнителя служит для него хорошей рекламой и существенно повышает уровень продаж записей.

В Интернет также выложено множество кинофильмов, большей частью нелегально. Для доступа к ним широко используются файлообменные сети (в частности, с применением технологии BitTorrent ).

В связи с лёгкостью копирования и выкладывания в Интернет литературы, музыки и кинофильмов проблема защиты авторских прав приобрела особую актуальность.

Связь

Электронная почта в настоящее время является одним из наиболее используемых средств связи. Также популярны IP-телефония и использование таких программ, как Skype ( бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом , обеспечивающее шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами ( VoIP ), используя технологии пиринговых сетей , а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны ). В последние годы популярность обрели мессенджеры , передающие сообщения через Интернет, они стали вытеснять из повседневной жизни людей сотовую связь, которая в сравнении с ними чаще всего уступает в функциональности, скорости, а также стоимости [4] [29] .

Развитие Интернета, используемого как средство связи, приводит к всё большему распространению такой формы занятости как удалённая работа .

Общение

Интернет является способом массового общения людей, объединённых различными интересами. Для этого используются интернет-форумы , блоги и социальные сети . Социальные сети стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я». При этом каждый пользователь получил возможность не просто общаться и творить, но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той или иной социальной сети.

Краудсорсинг

Интернет оказался хорошим средством для решения общественно значимых задач силами множества добровольцев, координирующих при этом свою деятельность.

Википедия — онлайн-энциклопедия, создаваемая силами добровольцев, является одним из наиболее крупных проектов такого рода.

Примерами программ так называемой гражданской науки являются Всемирный день Исследования воды , [email protected] и Clickworkers под эгидой НАСА , проект по классификации галактик Galaxy Zoo .

Проекты распределённых вычислений , такие как [email protected] , World Community Grid , [email protected] и другие, можно также рассматривать как гражданскую науку, хотя главная задача вычисления осуществляется с помощью компьютеров добровольцев.

Использование энергии

В 2011 году исследователи оценивали энергопотребление Интернета на уровне 170—307 гигаватт, менее двух процентов электроэнергии, используемой человечеством. При оценке учитывались затраты энергии на создание, эксплуатацию и периодическое обновление около 750 миллионов ноутбуков, миллиарда смартфонов, 100 миллионов серверов по всему миру, а также энергопотребление маршрутизаторов, станций сотовой связи, коммутаторов, радиопередатчиков, систем облачного хранения [30] [31] .

Цензура

Во многих странах существуют серьёзные ограничения на функционирование сети, то есть на государственном уровне осуществляется запрет на доступ к отдельным сайтам (СМИ, аналитическим, порнографическим) или ко всей сети. Одним из примеров может служить реализованный в КНР проект « Золотой щит » — система фильтрации трафика на интернет-канале между провайдерами и международными сетями передачи информации.

Поскольку в Интернете присутствуют информационные ресурсы, которые бывают неудобны для некоторых правительств, то последние пытаются декларировать Интернет как средство массовой информации , со всеми вытекающими ограничениями. Но на самом деле, Интернет — это только носитель, информационная среда, как и телефонная сеть или просто бумага. В мире встречается и государственная монополия на само подключение к сети Интернет.

Поскольку Интернет сначала развивался стихийно, то только на этапе превращения его в глобальную сеть государства стали проявлять интерес к его функционированию. Пока возможности цензуры ограничены, так как ещё ни одно государство в мире не решилось полностью отключить внутренние сети от внешних. По признанию Тима Бернерса-Ли, «мы не смогли бы сделать ничего подобного, если бы это с самого начала находилось под контролем государства».

В то же время многие информационные ресурсы официально подвергают цензуре ( модерации ) публикуемую ими информацию в зависимости от проводимой политики и собственных внутренних правил. Это не противоречит демократическим принципам свободы слова.

Россия два года подряд (2013, 2014) лидировала по числу обращений юных пользователей к нежелательному контенту, под которым подразумеваются сайты, содержащие информацию об оружии, ресурсы порнографического содержания, онлайн-казино. Из всех детей мира, обратившихся к источникам негативного содержания, 16 % проживают в России. На втором месте по этому показателю следует Индия, на третьем — Китай [32] .

От нежелательного контента можно защититься установкой фильтров на компьютере пользователя.

«Самый эффективный метод цензуры в Интернете — это работа с провайдерами . Можно ввести список адресов, которые будут недоступны пользователям» [33] .

Для преодоления цензуры в Интернете пользователи используют возможность доступа к заблокированным ресурсам через другие, разрешённые ресурсы. Таковыми могут выступатьвеб-прокси и прокси-серверы , анонимайзеры и анонимные сети , RSS-агрегаторы , веб-сервисы перевода содержимого веб-страниц по указанию адреса страницы (например, Google Translate ), VPN .

Субкультуры

Современный Интернет имеет также очень много социальных и культурных граней. Он является универсальной глобальной информационной средой.

Интернет-сообщества

Интернет предоставляет широчайшие технические возможности для общения. Кроме того, в Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир, или найти прошлых знакомых, которые в силу жизненных обстоятельств были разбросаны по всей Земле. Вдобавок общение в Сети начать психологически проще, чем при личной встрече. Эти причины обусловливают создание и активное развитие веб-сообществ — групп людей, имеющих общие интересы и общающихся преимущественно через Интернет. Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть ощутимую роль в жизни всего общества.

Интернет-зависимость

Киберпанк

Интернет, киберпространство и виртуальная реальность нашли своё отражение и в современном искусстве . Ещё в середине 1980-х годов сформировался особый поджанр научной фантастики , фокусирующийся на компьютерах, высоких технологиях и проблемах, возникающих в обществе в связи с губительным применением плодов технического прогресса. Сюжетом произведений этого жанра часто становится борьба хакеров с могущественными корпорациями. Жанр получил широкое распространение в литературе , кинематографе , альтернативной музыке , графических произведениях (особенно аниме ) и в компьютерных играх . Сам термин киберпанк придуман и введён в употребление писателем Брюсом Бетке , который в 1983 году опубликовал одноимённый рассказ. Меньшее распространение имеют такие ответвления жанра, как кибертрэш и нанопанк [34] .

Троллинг

Троллинг — психологическое и социальное явление, развившееся в Интернете в 1990-х годах и зачастую мешающее нормальному общению в Сети. Интернет-троллями или просто троллями ( англ. troll ) во Всемирной сети называют людей, которые намеренно публикуют провокационные сообщения и статьи (на Форумах , в группах новостей Usenet , в вики -проектах), т. н. «вброс», призванные разжечь конфликты между их участниками, вызвать флейм , оскорбления и так далее. Сами подобные статьи и сообщения также иногда называют троллями. Процесс написания таких сообщений и называется троллингом .

См. также

Примечания

 1. Интерне́т // Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина. — 4-е. — М. : АСТ-пресс книга, 2013. — С. 243. — ISBN 978-5-462-01272-3 .
 2. Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов . — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
 3. Интернет // Казахстан. Национальная энциклопедия . — Алматы: Қазақ энциклопедиясы , 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2 .
 4. 1 2 3 Интернет, краткая история и влияние на общество / 978-3-659-81847-9 / 9783659818479 / 365981847X . www.lap-publishing.com. Дата обращения: 1 марта 2016.
 5. «День словаря» на Московской международной книжной выставке-ярмаркеГрамота.ру , 08.09.2012.
 6. Предисловие к 4-му изданию // Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина. — 4-е. — М. : АСТ-пресс книга, 2013. — ISBN 978-5-462-01272-3 .
 7. Служба русского языка
 8. Вопрос № 233502 Архивная копия от 4 марта 2008 на Wayback MachineГрамота.ру
 9. Хроники ИТ-революции - Батыр Каррыев - Ridero . ridero.ru. Дата обращения: 1 марта 2016.
 10. Hobbes' Internet Timeline 10.1 by Robert H'obbes' Zakon
 11. Денис Борн. Интернету — 40 лет. Как всё начиналось… . 3DNews (30 октября 2009). Дата обращения: 2 декабря 2009.
 12. …путь развития Web-технологий
 13. Web как «следующий шаг» революции персональных компьютеров
 14. Новое лицо аукциона . Компьютерра–Онлайн (2 марта 1999). Дата обращения: 4 октября 2009. (недоступная ссылка)
 15. Экипаж МКС получил прямой доступ к интернету
 16. ООН: 52% населения Земли недоступен интернет . RuNews24.ru (19.09.2017).
 17. "The Future of the Wireless Art" by Walter W. Massie & Charles R. Underhill (англ.) . Wireless Telegraphy and Telephony (1908). Дата обращения: 4 октября 2009. Архивировано 21 августа 2011 года.
 18. Эй, там, за монитором! . Дата обращения: 7 октября 2011. Архивировано 1 апреля 2017 года.
 19. Почему фантасты не предсказали интернет и сотовую связь? . Сайт журнала Mobi (январь 2007). Дата обращения: 4 октября 2009. Архивировано 21 августа 2011 года.
 20. А. Д. Сахаров «Мир через полвека»
 21. Russian is now the second most used language on the web . Архивировано 24 мая 2013 года.
 22. Домен «.рф» доступен в Интернете . Дата обращения: 18 мая 2010.
 23. Статистика доменных имён в домене .РФ . Технический центр «Интернет» (7 октября 2010). Дата обращения: 30 декабря 2010.
 24. РИА Новости/ Подведены итоги приоритетной регистрации доменных имен в зоне .РФ
 25. ООН признала доступ в Интернет базовым правом человека. Архивная копия от 15 июня 2011 на Wayback Machine
 26. Сергей Гришин. Интернет как средство связи. // Интернет . Энциклопедия Кругосвет . — Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. Дата обращения: 6 января 2019.
 27. The New Digital Economy : How it will transform business : A research paper produced in collaboration with AT&T, Cisco, Citi, PwC & SAP : [ англ. ] : [ арх. 20 января 2013 ] : pdf. — Oxford Economics, 2011. — 15 June. — 34 p.
 28. Н. Асадова. Когда умрет бумажная пресса…
 29. Дмитрий Филонов . На связи: 10 самых популярных мессенджеров , Forbes (17.01.2014).
 30. «Internet responsible for 2 per cent of global energy usage» , Jim Giles, New Scientist (Reed Business Information Ltd.), 26 October 2011.
 31. «The Energy and Emergy of the Internet» , Barath Raghavan (ICSI) and Justin Ma (UC Berkeley), in Proceedings of the 10th ACM Workshop on Hot Topics in Networks , 14-15 November 2011, Cambridge, MA, USA. ACM SIGCOMM. ISBN 978-1-4503-1059-8 /11/11.
 32. Хвыля-Олинтер Н. А. Интернет-фактор в ценностном развитии молодежи России . — Alma mater. Вестник высшей школы. — 2016. — № 5 (май). — С. 104–109. — doi : 10.20339/AM.05-16.104 .
 33. Задушат ли российский Интернет? — «Наша Версия»
 34. Egypt severs internet connection amid growing unrest , BBC News (28 January 2011). Архивировано 23 января 2012 года.

Литература

Ссылки

История