španielčina

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
španielčina
Krajiny a regióny, kde je úradným jazykom španielčina, sú označené tmavomodrou farbou
Krajiny a regióny, kde je úradným jazykom španielčina, sú označené tmavomodrou farbou
Vlastné meno español
kastelána
Krajina Španielsko , Andorra , Latinská Amerika , Stredná Amerika , Karibik , čiastočne Severná Amerika
Oficiálny stav

Španielska vlajka Španielsko
vlajka Andorry Andorra
vlajka Argentíny Argentína
vlajka Belize Belize
vlajka Bolívie Bolívia
Vlajka Čile Čile
vlajka Kolumbie Kolumbia
vlajka Kostariky Kostarika
vlajka Kuby Kuba

Vlajka Dominikánskej republiky Dominikánska republika
Ekvádorská vlajka Ekvádor
Vlajka El Salvador Salvador
Vlajka Rovníkovej Guiney rovníková Guinea
Vlajka Gibraltáru Gibraltár
Vlajka Guatemaly Guatemale
vlajka Hondurasu Honduras
vlajka Mexika Mexiko
Vlajka Nikaraguy Nikaragua
Panamská vlajka Panama
Paraguajská vlajka Paraguaj
vlajka Peru Peru
vlajka USA USA
Vlajka Uruguaja Uruguaj
vlajka Venezuely Venezuela
Regulačná organizácia Asociácia španielskych akadémií
Celkový počet reproduktorov 450 miliónov ľudí (2020)
Postavenie bezpečný[1]
Klasifikácia
Kategória Jazyky Eurázie

Indoeurópska rodina

Jazyky kurzívy
románske jazyky
Západné románske jazyky
Iberorománske jazyky
západné iberské jazyky [ru]
španielčina
Písanie latinčina ( španielska abeceda )
Jazykové kódy
GOST 7.75–97 isp 230
ISO 639-1 es
ISO 639-2 kúpele
ISO 639-3 kúpele
WALS kúpele
Etnológ kúpele
Linguasphere 51-AAA-b
ABS ASCL 2303
IETF es
Glottolog stan1288
Wikipedia v tomto jazyku
Znalosť španielčiny v Európskej únii v roku 2006 v % populácie krajiny:      úradný jazyk      9 % alebo viac      od 4 % do 8,99 %      od 1 % do 3,99 %      menej ako 1 %

Španielčina alebo kastílčina ( španielsky el español, el castellano ) je pluricentrický iberorománsky jazyk, ktorý vznikol v stredovekom kráľovstve Kastílie , ktoré zahŕňalo moderné územie provincie Burgos a autonómne oblasti La Rioja a Kantábria a široko rozšírený v iných regiónoch sveta (predovšetkým v Južnej a Strednej Amerike) v ére veľkých geografických objavov . Patrí do indoeurópskej rodiny jazykov ( románska skupina , ibero-románska podskupina ). Písanie založené na latinskej abecede . Druhý najbežnejší rodný jazyk na svete (po čínštine) so 470 miliónmi hovoriacich [2] a najrozšírenejším románskym jazykom . Podľa rôznych odhadov až 548 miliónov ľudí na celom svete hovorí po španielsky [3] [4] (vrátane tých, pre ktorých je španielčina druhým jazykom a tých, ktorí ju študujú ako cudzí jazyk – 20 miliónov ľudí). Najväčšou španielsky hovoriacou krajinou na svete z hľadiska počtu obyvateľov je Mexiko (vyše 120 miliónov obyvateľov), z hľadiska územia - Argentína . 9/10 rodených španielskych ľudí v súčasnosti žije na americkom superkontinente.

Geografické rozšírenie

Španielčinou hovorí v Spojených štátoch 34,5 milióna ľudí; v Portoriku ju spolu s angličtinou uznáva aj štát. V štáte Nové Mexiko má v skutočnosti oficiálny štatút, štátna legislatíva štatút úradného jazyka nestanovuje, ale hovorí o povinnom alebo možnom používaní španielčiny v úradných dokumentoch spolu s angličtinou.

Okrem toho existuje niekoľko miliónov španielskych rodených hovoriacich v štátoch Kalifornia , Florida , Texas a New York . Španielsky hovorí aj 15 % obyvateľov Amerických Panenských ostrovov .

Väčšina obyvateľov britského územia Gibraltáru hovorí po španielsky, hoci úradným jazykom je angličtina. Používa tiež zmes španielčiny a angličtiny s názvom Yanito .

Španielčina je rozšírená v Andorre a Belize (60 %), na Arube (85 %) a na Curacau (65 %). Hovorí sa ním aj v Bonaire (35 %), v Brazílii , Trinidade a Tobagu , Západnej Sahare (na území kontrolovanom Frontom Polisario ), na Filipínach (podľa rôznych zdrojov po španielsky hovorí 0,01 % obyvateľstva resp. 2 658 ľudí [5] až 2 % alebo 2,9 milióna [6] ) a v komunitách Sefardi v Maroku , Srbsku , Čiernej Hore , Turecku a Izraeli .

V Brazílii, kde obyvateľstvo hovorí portugalsky , sa španielčina stala druhým jazykom medzi študentmi a absolventmi. Keďže ekonomika krajiny oslabila závislosť od obchodu s USA a Európou a zvýšila sa obchod so susednými španielsky hovoriacimi krajinami (najmä s blokom MERCOSUR ), viac pozornosti sa začalo venovať dvojjazyčnosti a znalosti španielskeho jazyka. Dňa 7. júla 2005, brazílsky národný kongres schválil zákon zaisťujúci španielčinu ako druhý jazyk vo verejných aj súkromných škôl v krajine. [7] Obľúbenosť španielčiny v Brazílii zvyšuje skutočnosť, že je veľmi podobná portugalčine a je úradným jazykom takmer vo všetkých susedných krajinách. Brazílske pohraničné mestá (najmä na brazílsko-uruguajskej hranici) tiež hovoria zmesou španielčiny a portugalčiny s názvom Portuñol .

Španielčina je oficiálnym jazykom Organizácie Spojených národov , Európskej únie , Africkej únie a Organizácie amerických štátov . Podľa rozhodnutia Oddelenia pre informovanie verejnosti OSN z roku 2010 sa každoročne 23. apríl oslavuje ako Deň španielskeho jazyka .

V 21. storočí sa španielčina stala hlavným jazykom Veľkonočného ostrova v Čile.

Štandardizácia

Prvé pokusy o štandardizáciu španielskeho jazyka sa datujú do konca 15. storočia, kedy sa tento jazyk začal šíriť aj mimo Ibérie. Kráľovská akadémia španielskeho jazyka plní funkcie hlavného regulátora jazykových a literárnych noriem moderného španielskeho jazyka na všetkých územiach svojej existencie, od roku 1780 pravidelne vydáva Akademický slovník španielskeho jazyka . Historicky sa procesy formálnej štandardizácie španielskeho jazyka dotýkali predovšetkým fonetiky, pravopisu a ortoepie a prakticky sa netýkali gramatiky, syntaxe a morfológie. Na jednej strane v dôsledku týchto procesov je pravopis španielskeho jazyka čo najbližšie k výslovnosti (s výnimkou nemého h a variácií -sión / ción ). Na druhej strane Kráľovská akadémia španielskeho jazyka, na rozdiel od francúzskej, nezabránila vývoju nových (väčšinou analytických) slovesných tvarov a nových lexikálnych a morfologických variácií v jazyku, vďaka čomu bol španielsky jazyk dosť flexibilný a rôznorodý. z hľadiska gramatiky, slovnej zásoby a syntaxe [8 ] . Španielske sloveso má 16 gramatických časov, ako aj početné parafrázy .

Dialekty a jazykové varianty španielskeho jazyka

Odvodené jazyky

Spolu s dialektmi španielčiny existuje aj množstvo jazykov, ktoré sú z nej odvodené. Medzi nimi sú kreolské so zjednodušenou gramatickou štruktúrou: Chabacano ( Filipíny ), Papiamentu - odroda Papiamento ( Aruba , Antily ) a Palenquero ( Kolumbia ).

Zmiešané a kontaktné jazyky so španielskym kmeňom a silnou cudzojazyčnou supervrstvou alebo substrátom :

Španielčina alebo kastílčina?

V Španielsku aj v Latinskej Amerike sa španielčina nazýva aj kastílčina ( španielčina. Castellano) v súlade s názvom regiónu, kde sa narodil. To podčiarkuje jeho odlišnosť od ostatných jazykov Španielska . Toto rozdelenie je pomerne populárne medzi obyvateľstvom krajín južného kužeľa a hovorcami katalánčiny , galícijčiny , baskičtiny a ďalších španielskych jazykov .

Mnoho filológov verí, že kastílčina by sa mala nazývať jazykom, ktorým sa hovorilo v Kastílii v stredoveku. Iní však s nimi nesúhlasia – navrhujú nepoužívať názov „španielčina“, pretože to naznačuje, že tento jazyk je v Španielsku jedným, že katalánčina, galícijčina, baskičtina , aránčina , aragónčina a astúrčina nie sú španielske jazyky.

Španieli zvyčajne označujú svoj jazyk ako španielčinu, keď sa spomína v spojení s cudzími jazykmi, a kastílčinu, keď sa spomína v spojení s inými jazykmi v Španielsku. Oba názvy sa používajú vo zvyšku španielsky hovoriaceho sveta. „Španielčina“ prevláda v Kolumbii , Paname , Nikarague , Salvádore , Kostarike , Guatemale , Hondurase , Mexiku , USA , Dominikánskej republike a Venezuele (teda hlavne v Severnej a Strednej Amerike); Kastílčina prevláda na Kube , Peru , Bolívii , Paraguaji , Čile , Argentíne a Uruguaji .

Antroponymia

História

História modernej literárnej španielčiny a jej mnohých hovorených a písaných jazykových variantov odráža vývoj miestneho ľudového dialektu Ibérie . V chronologickom poradí je vývoj španielskeho jazyka nasledujúci:

Орфография

Кроме ñ, испанская орфография использует следующие дополнительные буквы: Á á, É é, Í í, Ó ó, Ú ú, Ü ü (буквы с акутным ударением — для исключений из общих правил ударения и различения омонимов; ü с диерезисом — для обозначения читаемости этой буквы в сочетаниях g перед e и i .)

В диалектах испанского можно встретить буквы с грависным ударением: À à, È è, Ì ì, Ò ò, Ù ù и Ç ç — се- седилья .

Правила чтения

В основном слова читаются так же, как пишутся. Этому способствует особый вокализм испанского языка в кругу романских. Для испанского характерно чёткое и стабильное произношение всех гласных. Несмотря на то, что они составляют 47 % фонического материала, их количество ограничено пятью: A, E, I, O, U. Это наименьшее количество гласных по сравнению с другими романскими языками, и одно из самых малых в мировых языках вообще (за исключением арабского). Относительная простота испанских гласных заключается в том, что они не обнаруживают фонематически значимых различий по долготе-краткости, открытости-закрытости и не подвергаются редукции в безударной позиции. В живой речи некоторых карибских говоров отмечается аллофоническая назализация гласных перед n , m , но и она лежит за пределами литературной нормы. В то же время, в литературном языке согласные звуки характеризуются наличием большого количества аллофонов . Исследования живой речи по диалектам и региональным вариантам обнаруживают ещё более широкий спектр аллофонической вариации согласных, где они могут глотаться, ассимилироваться, ослабляться и т. д.

Основные правила

 • ch — в кастильском читается приблизительно как твёрдый белорусский ч или польский cz ; в чилийском диалекте — как мягкий русский [ч'].
 • ll — как «йй», в некоторых диалектах как «жь», «джь», «ш» или «лль».
 • h — не читается никогда, однако в старом андалузском говоре [h] сохраняется.
 • с — перед a, o, u — как «к»; перед e, i — как «c» ( Латинская Америка ) или глухой английский «th» (Испания).
 • z — как «c» (Латинская Америка) или глухой английский «th» (Испания).
 • g — перед i и e — как русский «х», перед остальными гласными «г».
 • j — как русский «х», но более напряжённый.
 • s — как русский «c», но, как правило, с несколько отодвинутым к альвеолам языком.
 • x — в зависимости от положения — как русские «кс», «гс», «с» (в отдельных названиях в Америке «х» и «ш»).
 • сочетание gu — перед e, i читается как «г», «u» не произносится (кроме написания ).
 • сочетание qu — перед e, i читается как «к», «u» не произносится (кроме написания ).
 • b и v — « фрикативный б». В начале слова и после носовых и губных согласных эти буквы обозначают смычный звук [b], по произношению соответствующий русскому «б». В остальных случаях эти буквы обозначают полусмычный звук между «б» и «в».

Ударение в испанском языке

Ударение в испанском языке может падать на 1—5 слог с конца. Если графическое ударение (называемое tilde или также acento) не проставлено, то ударение падает на последний слог, когда слово оканчивается на согласную кроме n и s, либо на предпоследний, если слово заканчивается на гласную или согласные n или s.

В противном случае при письме обязательно ставится знак ударения над ударной гласной, например, préstamo, carácter, llegué.

Ударение также указывается при необходимости разбить дифтонг : «conocía» (знал), «tenía» (имел) или для различения некоторых ударных и безударных омонимов (напр. «tú» — ты, но «tu» — твой).

Практическая транскрипция на русский язык

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные

Передние Средние Задние
Закрытые i u
Средние e o
Открытые a

Согласные

Губные Зубные Альвеолярные Палатальные Велярные
Носовые m n ɲ
Взрывные pb td kg
Щелевые f θ s ʝ x
Дрожащие r
Одноударные ɾ
Латеральные l ʎ

Морфология

Артикль

Артикль в испанском языке (artículo) — это служебная часть речи , которая предшествует существительному и указывает на его род , число и падеж . Различают определённый ( el, los, la, las , иногда lo ), неопределённый артикль ( un, unos, una, unas ) и нулевой артикль (термин используется номинально как обозначение отсутствия артикля).

Формы артикля
Число Определённый артикль Неопределённый артикль
Мужской род Женский род Мужской род Женский род
Единственное el cuaderno la mesa un árbol una pluma
Множественное los cuadernos las mesas unos * árboles unas * plumas

* Считается, что артикли unos и unas ближе к неопределённым местоимениям, чем к артиклям.

Определённый артикль (artículo determinado), как правило, употребляется в тех случаях, когда предмет или явление, обозначаемое существительным, заведомо известны, определены или повторяются в речи и на письме уже не в первый раз. Также определённый артикль допускается, когда ясно, что речь идёт об единственном в своём роде предмете или абстрактном понятии. Например: Dame el libro que te regaló María; He roto el florero; La envidia es un vicio muy frecuente . Неопределённый артикль (artículo indeterminado), напротив, употребляется в случаях, когда предмет или явление неизвестны, упоминаются впервые. В некоторых случаях неопределённый артикль может быть использован в качестве стилистического средства выразительности для усиления (качественной характеристики предмета или явления). Например: En la playa vimos un barco; Mi tío era un hombre muy amable .

Артикль является нулевым, если он отсутствует, то есть опускается. Опускание артикля происходит, если существительное — имя собственное (например,личное имя María , название города Madrid или страны — España ), перед ним стоит притяжательное или указательное местоимение ( mi casa, este país ), существительное выполняет функцию дополнения и обозначает вещество ( María toma té; Pedro come carne ), а также в устойчивых выражениях типа tener hambre, tener miedo, tener frío, hace frío, hace calor .

Испанские артикли выполняют функцию показателя падежных отношений в предложении: поскольку сами существительные морфологически изменяются лишь во множественном числе , определить падеж можно только по артиклю. Например: María escribe a Pedro, No quiero hablar más de Juan, El carro de Miguel . В предложениях, где присутствуют однородные члены — существительные, например, когда имеется несколько подлежащих и общее сказуемое, артикль может относиться только к одному из них, безотносительно к роду каждого существительного в отдельности. Например: El celo, inteligencia y honradez de este doctor imponen .

Имя существительное

В испанском языке существительные имеют два рода : мужской и женский .

Существительные мужского рода

Как правило, все существительные, оканчивающиеся на -о — мужского рода: metro — метро, mercado — рынок.

Исключения: mano — рука, radio — радио и др.

Существительные женского рода

Как правило, существительные, оканчивающиеся на -а — женского рода: casa — дом, mesa — стол, discoteca — дискотека.

Существительные, оканчивающиеся на -ión, -d, -z , обычно женского рода: reunión — собрание, lección — урок, verdad — правда, ciudad — город, salud — здоровье, paz — мир, voz — голос, cruz — крест, luz — свет, nariz — нос.

Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на неударную гласную, образуют множественное число прибавлением окончания -s

Единственное

число

Множественное

число

тарелка plato platos
племя tribu tribus

Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на согласную, образуют множественное число прибавлением окончания -es :

Единственное

число

Множественное

число

животное animal animales
господин señor señores
король rey reyes
закон ley leyes

Исключение составляет также ряд заимствованных слов:

Единственное

число

Множественное

число

клуб club clubsclubes )
дефицит déficit déficitsdéficites )

и др.

Существительные, которые оканчиваются в единственном числе на -z , меняют их во множественном числе на -c :

Единственное

число

Множественное

число

карандаш lápiz lápices
свет luz luces
нос nariz narices

Немногие слова, оканчивающиеся на согласную -c , могут менять её во множественном числе на -qu , например, fracfraques (или fracs ).

Имя прилагательное

Прилагательные в испанском языке согласуются с существительными в роде и числе.

По числам изменяются почти все прилагательные. Если прилагательное в единственном числе оканчивается на безударную гласную, то к нему во множественном числе добавляется окончание -s , если на согласную или ударную гласную — окончание -es . Если прилагательное оканчивается на букву z , то она меняется на c .

Единственное

число

Множественное

число

белый blanco blancos
трудный difícil difíciles
счастливый feliz felices

По родам изменяются не все прилагательные. В основном, изменяются прилагательные, оканчивающиеся на -o , у которых в женском роде окончание меняется на -a : el papel blanco — la mesa blanca (белая бумага — белый стол).

Прилагательные, оканчивающиеся на согласную или -e , как правило, не изменяются по родам, однако есть исключения:

 • прилагательные национальной принадлежности: japonés — japonesa, alemán — alemana, español — española ;
 • прилагательные с увеличительным ( -ote ) или уменьшительным ( -ete ) аффиксами : regordete — regordeta, grandote — grandota ;
 • большая часть прилагательных, оканчивающихся на -or , -ón или -án : trabajador — trabajadora, dormilón — dormilona, holgazán — holgazana .
Степени сравнения прилагательных

Как в большинстве языков, испанские прилагательные имеют степени сравнения. Различают положительную , сравнительную и превосходную степени.

Положительная степень — это прилагательное, употреблённое как свойство предмета, без сравнения с аналогичным. То есть, фактически, словарная форма: Esta casa es hermosa .

Сравнительная степень употребляется при сравнении двух объектов, имеющих одинаковые свойства, при этом у одного из них свойства выражены более или менее ярко. Сравнительная степень в основном образуется аналитическим путём с помощью конструкций más(menos) + прилагательное + que (более (менее) … чем) или tan + прилагательное + como (такой же … как). Например: Moscú es más grande que San Petersburgo ; Fiódor Dostoyevski es tan célebre como León Tolstói .

Превосходная степень указывает на высшую степень чего либо, при этом различают превосходную степень относительного и абсолютного плана.

Превосходная степень относительного плана показывает превосходство предмета в сравнении с ему подобными и за редким исключением образуется аналитическим путём с помощью конструкции определённый артикль + сравнительная степень прилагательного : Este libro es el más interesante de todos .

Превосходная степень абсолютного плана показывает превосходство предмета без какого-либо сравнения, может образовываться как аналитическим путём, так и синтетическим. При образовании аналитическим путём чаще всего используется конструкция muy (и некоторые другие наречия высшей степени) + прилагательное в положительной степени : Es una novela muy absorbente . При образовании синтетическим путём, к основе прилагательного добавляется аффикс -ísimo : Es un problema dificilísimo . Некоторые прилагательные имеют особые аффиксы для образования абсолютной превосходной степени: peor — pésimo, acre — acérrimo, simple — simplicísimo .

Наречие

Наречие (adverbio) , как часть речи, включает все слова, которые означают признак действия или состояния, признак качественного или обстоятельственного признака, реже — семантический признак (признак предмета). По форме все наречия можно разделить на простые, производные и сложные. Простые состоят из одной основы наречия ( nunca, mucho, sólo ). Производные наречия образуются из основы и суффикса ( perfectamente ). Сложные состоят из двух и более слов ( pasado mañana, de ningún modo, tal vez ). Слова с признаками наречия, но образованные сочетаниями существительных с предлогами (например, de repente, de vez en quando, a pie, al fin и т. д.), называются наречными выражениями. По значению все наречия можно разделить на: наречия времени ( ahora, hoy, ayer, mañana, antes, después, luego, nunca, siempre, temprano, tarde ), места ( aquí, allí, abajo, arriba, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, lejos, cerca ), образа действия ( bien, mal, despacio, apenas, rápidamente ), утвердительные ( sí, ciertamente, naturalmente, vale ), отрицательные ( no, tampoco ) и количественные ( mucho, poco, bastante ) наречия.

Как и прилагательные испанские наречия изменяются по трём степеням сравнения. Положительная степень представляет собой обычное наречие в своей неизменной (словарной) форме. Сравнительная степень образуется прибавлением усилительных наречий más и menos , которые придают значение большего или меньшего свойства признака наречия. В конструкциях « más / menos + наречие + que » имеется объект, на который происходит равнение изменяемого наречия. В конструкции « tan + наречие + como » такой объект считается равным по своим свойствам объекту, к которому относится наречие. Отдельная группа наречий, которые не подчиняются данному правилу, исторически имеют собственные формы. Среди них: bien — mejor, mal — peor, mucho — más, poco — menos . Превосходная степень может быть образована путём прибавления наречия muy к наречию в положительной степени или артикля среднего рода lo к форме сравнительной степени. Также превосходная степень может быть образована методом суффиксации, например, присоединением усилительного суффикса -ísimo .

Числительные

Испанские числительные (numerales) — части речи, обозначающие отвлечённые числа или количество предметов и их порядок по счёту. В связи с этим выделяют количественные числительные (números cardinales) и порядковые числительные (numerales ordinales) . Числительные стоят перед предшествующим существительным, согласуясь с ним в роде и числе. Порядковые числительные, как правило, употребляются только до 10, далее употребляют количественные числительные. Однако в грамматике имеются чёткие правила образования порядковых числительных после 10.


Числительные от 0 до 29
Цифра Числительное
Количественное Порядковое
0 cero
1 uno primero
2 dos segundo
3 tres tercero
4 cuatro cuarto
5 cinco quinto
6 seis sexto
7 siete séptimo
8 ocho octavo
9 nueve noveno
10 diez décimo
11 once undécimo
12 doce duodécimo
13 trece decimotercero
14 catorce decimocuarto
15 quince decimoquinto
16 dieciséis decimosexto
17 diecisiete decimoséptimo
18 dieciocho decimoctavo
19 diecinueve decimonoveno
20 veinte vigésimo
21 veintiuno vigésimo primero
22 veintidós vigésimo segundo
23 veintitrés vigésimo tercero
24 veinticuatro vigésimo cuarto
25 veinticinco vigésimo quinto
26 veintiséis vigésimo sexto
27 veintisiete vigésimo séptimo
28 veintiocho vigésimo octavo
29 veintinueve vigésimo noveno


Числительные от 30 до 1 000 000
Цифра Числительное
Количественное Порядковое
30 treinta trigésimo
31 treinta y uno trigésimo primero
40 cuarenta cuadragésimo
50 cincuenta quincuagésimo
60 sesenta sexagésimo
70 setenta septuagésimo
80 ochenta octogésimo
90 noventa nonagésimo
100 cien/ciento centésimo
101 ciento uno centésimo primero
200 doscientos ducentésimo
300 trescientos tricentésimo
400 cuatrocientos cuadringentésimo
500 quinientos quingentésimo
600 seiscientos sexcentésimo
700 setecientos septingentésimo
800 ochocientos octingentésimo
900 novecientos noningentésimo
1000 mil milésimo
1001 mil uno milésimo primero
2000 dos mil dosmilésimo
10 000 diez mil diezmilésimo
100 000 cien mil cienmilésimo
1 000 000 un millón millonésimo


Количественное числительное uno перед существительными мужского рода имеет усечённую форму un (например: un alumno , un libro ). Перед существительным женского рода вместо o на конце появляется a ( una casa , una hermana ). Подобным образом изменяются порядковые числительные primero и tercero , принимая усечённую форму перед существительным мужского рода и окончание a перед существительным женского рода. Во множественном числе — os и as , соответственно. Числительные от 200 до 900 оканчиваются на os и as , соответственно. Числительное ciento перед существительными имеет форму cien .

Сложные числительные, включающие несколько разрядов, читаются только слева направо, согласно общим правилам. Например: 569 300 203 — quinientos sesenta y nueve millones trescientos mil doscientos tres (пятьсот + шестьдесят девять + разряд миллионов + триста + разряд тысяч + двести + три).

Местоимение

Личные местоимения

Личные местоимения в испанском языке имеют следующие формы:

yo — я , — ты , él - он, ella — она, usted — Вы, nosotros (-as) — мы, vosotros (-as) — вы, ellos (-as) — они, ustedes — Вы

Usted используется при вежливом обращении на «Вы» к одному лицу, ustedes — к нескольким. Vosotros употребляется при обращении к группе лиц, к каждому из которых можно обратиться на «ты», то есть по сути, является множественным числом от . Местоимения nosotros , vosotros и ellos также изменяются по родам.

Отрицательные местоимения

В испанском языке существует три отрицательных местоимения: nada (ничто) , nadie (никто) , ninguno (никакой). Первые два местоимения являются неизменяемыми, ninguno согласуется в роде и числе с существительным, к которому оно относится, либо которое оно заменяет, изменяясь аналогично неопределённому артиклю: ningún amigo, ninguna casa, ningunos libros, ningunas chicas . Если одно из отрицательных местоимений располагается перед глаголом, то отрицательная частица no опускается, так как в испанском языке перед глаголом может стоять только одно отрицание. Nadie vive en esta casa. = En esta casa no vive nadie. — «В этом доме никто не живёт».

Вопросительные слова

В испанском языке существуют вопросительные слова, которые делятся на [9]

 • вопросительные прилагательные (adjetivos interrogativos): ¿qué? (какой, какая, какое) , ¿cuál? (который, какой) , ¿cuánto? (сколько)
 • вопросительные местоимения (pronombres interrogativos): ¿quién? (кто) , ¿qué? (что) , ¿cuál? (который, какой) , ¿cuánto? (сколько)
 • вопросительные наречия (adverbios interrogativos): ¿cuánto? (сколько) , ¿cuándo? (когда) , ¿dónde? (где) , ¿cómo? (как)

Глагол

Служебные части речи

Предлог

В испанском языке, в отличие от русского языка , существительные и прилагательные не изменяются по падежам. Взаимосвязи между словами показывают предлоги . Падежному окончанию русского существительного в испанском языке соответствует предлог, который ставится перед данным словом. Между предлогом и словом часто стоит артикль. Например: en la piscina (в бассейне) . Наиболее часто используемые предлоги в испанском языке: a (в) , bajo (под) , con (с) , de (указывает на принадлежность предмета или лица при ответе на вопрос чей?) , desde (от) , en (в) , hasta (до) , para (для) , por (через) , sin (без) , sobre (на, о) , tras (за) [10] .

Союз

Союзы в испанском языке делятся на две большие группы: сочинительные союзы (conjunciones coordinantes) и подчинительные союзы (conjunciones subordinantes). Первые связывают слова, не устанавливая иерархических отношений между ними, а вторые устанавливают между связываемыми словами отношение зависимости. К сочинительным союзам относятся: y (и) , который перед словами, начинающимися на i- , hi- имеет форму e , например: Enrique y Ana ( Энрике и Ана ), но madre e hijo (мать и сын) ; ni (ни) ; o (или) , который перед словами, начинающимися на o- , ho- имеет форму u , например: Galicia o Cataluña (Галисия или Каталония), Madrid u Oviedo (Мадрид или Овьедо). Подчинительные союзы делятся на: [11]

 • дополнительные (completivas) — que (что) , si (ли)
 • условные (condicionales) — si (если) , como (так как)
 • причинные (causales) — porque (потому что) , como (так как)
 • уступительные (concesivas) — aunque (хотя) , si bien (хотя)
 • временные (temporales) — luego que (только)
 • последствия (consecutivas) — que (что)
 • следствия (ilativas) — luego (следовательно) , conque (следовательно)
 • сравнительные (comparativas) — que (чем) , como (как)

Лексика

Лексика испанского языка имеет своей основой латинские корни, которые имеются также в итальянском , французском и других романских языках. Некоторые латинские элементы и новообразования можно найти лишь в испанском ( comer < comedere , miedo < metus [12] ). В целом, в выборе лексики испанский язык консервативен, он ближе к классической латыни, а также имеет много параллелей с восточно-романскими языками, сохраняя корни, исчезнувшие из западно-романских языков , но сохранившиеся в балканской латыни и Иберии (например, слова mesa, hermoso ) [13] . Преимущественно лексика черпалась из народной латыни , но имеется множество дублетов и заимствований из классической латыни ( hecho vs. facto ; llamar vs. clamar ; agua vs. acuático ; hembra vs. femenino ). Во время распространения языка в Испании некоторое влияние на него оказал не связанный с ним баскский язык и язык вестготов .

В раннем средневековье , когда арабы заселили южную часть Пиренейского полуострова , ещё не сформировавшийся староиспанский язык и многие диалекты испытали на себе влияние арабского языка , который привнёс в испанский слова alcohol, naranja, zanahoria, tarea, albañil, alcalde, alguacil, almoneda . В одном из памятников испанской литературыCantar de mío Cid — имя главного героя Сида происходит от арабского سيد, что означает «господин» .

Позднее после реконкисты лексика испанского языка существенно пополнилась за счёт заимствований из соседних романских языков, в первую очередь из французского, в меньшей степени — из каталонского, итальянского и португальского языков. Ряд говоров и диалектов, в первую очередь мексиканский, пуэрто-риканский в настоящее время впитывают в себя большое количество англицизмов ( particear , hanguear , troque , drinks , in ).

Синтаксис

Структура простого предложения в испанском языке такова, что как и во многих других языках при построении предложений используется прямой порядок слов: подлежащее, сказуемое, дополнение (например: El coche es moderno, что означает: машина современная). А отрицательные предложения строятся с помощью добавления частицы «no» перед глаголом (например: El país no es grande, что означает: страна не большая) [14] . Для построения вопросительных предложений в испанском языке используется инверсия, то есть необходимо поменять местами глагол и подлежащее (например: повествовательное предложение Esto es… (это есть…); вопросительное ¿Es esto …?) [14] . В то же время в испанском (особенно в разговорном) широко практикуется свободный порядок слов, например для смыслового выделения, удобства произношения и т. п.

Испанский язык в мире

В ноябре 2004 года в Росарио ( Аргентина ) прошёл Третий международный конгресс испанского языка , организованный испанской Королевской академией испанского языка , Институтом Сервантеса и королевской четой Испании . Конгресс, проходивший на высшем уровне, открыли король Испании Хуан Карлос I и президент Аргентины Нестор Карлос Киршнер . Большинство выступающих составили известнейшие латиноамериканские писатели.

Проблемы, обсуждавшиеся конгрессом, касались не только испанского, но и любого языка международного общения, и речь при этом шла не столько о лингвистических изменениях, сколько о политических факторах, влияющих на его судьбу.

Во-первых, как отмечали выступавшие, испанский язык всё более разобщается на уровне диалектов . Во-вторых, процесс глобализации и стремительное развитие технического прогресса упрощают язык, который всё больше рассматривается его носителями лишь как средство элементарной коммуникации, вследствие чего он лишается литературной глубины и художественного разнообразия.

В Аргентине, выбранной местом обсуждения этих проблем, отличие испанского языка от классического кастильского варианта особенно заметно. В Аргентине и Уругвае массы говорят на так называемом лунфардо (lunfardo), диалекте испанских каторжников, которых ссылали в эти края в XVIIXVIII веках . К тому же в XX веке страну захлестнула волна иммиграции из Италии (сейчас потомки итальянцев составляют половину всех жителей страны), вследствие чего язык обогатился массой итальянских заимствований, морфологически оформленных в соответствии с правилами испанского языка.

Как утверждают специалисты, в настоящее время люди одной испаноязычной нации все меньше способны понимать разговорную речь другой испаноязычной нации. Как заявил король Хуан Карлос, «испанский язык — это единый, но полифонический голос. Это единый голос, состоящий из множества голосов, которые в разной степени ушли от первоначальной конфигурации».

Конгресс стал также местом острой дискуссии о последствиях глобализации для испанского языка. Большинство выступавших считают, что глобализация и развитие Интернета приводят к излишнему упрощению испанского языка и засорению его англицизмами .

См. также

Примечания

 1. Красная книга языков ЮНЕСКО
 2. В 2012 году испанский язык занял второе место в мире по распространенности
 3. Результаты анализа на I конгрессе испанского языка (исп.) . Дата обращения: 26 мая 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 4. Антонио Малино, директор института Сервантеса в 2014 году (исп.) . Дата обращения: 26 мая 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 5. Ethnologue report for language code: spa (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 октября 2005. Архивировано 27 сентября 2007 года.
 6. El idioma español en el mundo Архивная копия от 24 февраля 1998 на Wayback Machine
 7. Spanish becomes second language in Brazil — MercoPress (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 октября 2005. Архивировано 27 марта 2006 года.
 8. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 ноября 2014. Архивировано 29 ноября 2014 года.
 9. Словарь испанского языка на сайте Королевской академии испанского языка (исп.)
 10. Gintaras Kaminskas. Praktinė ispanų kalbos gramatika. — Vilnius: Rosma, 2005. — С. 19—20. — ISBN 9986004403 .
 11. Nueva gramática básica de la lengua española / Real Academia Española. Asociación de Academias de la Lengua Española. — Madrid: Espasa, 2015. — С. 168—171. — ISBN 9788467034714 .
 12. miedo | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE
 13. Испанский язык . Энциклопедия Кругосвет . Дата обращения: 7 марта 2012. Архивировано 8 января 2013 года.
 14. 1 2 Синтаксис испанского языка . es-spb.com. Дата обращения: 16 декабря 2012. Архивировано 16 декабря 2012 года.

Литература

Ссылки