Čínska civilizácia

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Mapa Číny s vyznačením hlavných regiónov

Čína ( čínsky trad.中國, ex.中国, pinyin Zhōngguó , Pall. Zhongguo , "centrálny štát", "stredný štát", "stredná ríša" [1] ) je krajina východnej Ázie . Čína patrí k najstarším civilizáciám, ktoré pohltili veľké množstvo štátov a kultúr.

Čína má dlhú a takmer nepretržitú históriu, ako aj jeden z najstarších a najkomplexnejších systémov písania. Až do 19. storočia bol jedným z najvyspelejších štátov sveta a hlavným kultúrnym centrom východnej Ázie . Čínsky vplyv na susedné štáty je dodnes významný. Čína je domovom mnohých vynálezov , ktoré zmenili osud ľudstva . Medzi nimi sú štyri veľké vynálezy : papier , kompas , pušný prach a typografia .

Etymológia

Zhongguo

Zhongguo (中國 alebo 中国) je vlastné meno Číny. Prvý hieroglyf zhong (中) znamená stred alebo stred. Druhý znak „ choď “ (國 alebo 国) sa interpretuje ako „krajina“ alebo „štát“. Od 19. storočia v západnej a ruskej [na objasnenie ] historiografia tento názov Číny sa prekladá ako „Štát Stredu“ alebo „Ríša Stredu“. Takýto preklad však nie je úplne správny, pretože slovo „ zhongguo “ už dlho označuje centrum „Nebeskej ríše “ – územia, na ktoré sa vzťahuje moc cisára – „ Syna nebies “, s „ Nebeským mandátom. „vládnuť, predĺžený. Presný preklad je teda „Central Country“ alebo „Central State“.

Výraz „ Zhongguo “ sa v čínskej histórii nepoužíva dôsledne. Mala rôznorodý kultúrny a politický podtext v závislosti od éry [2] .

Začiatkom 1. tisícročia pred Kr. NS. význam slova „zhongguo“ sa vyvinul smerom k rozšíreniu hraníc pojmu. Súdiac podľa odkazov v „ Knihe piesní[Comm. 1] , napísaný okolo roku 1000 pred Kristom. e., toto slovo označovalo hlavné mesto, centrálne kráľovstvo alebo politické a kultúrne združenie takmer všetkých feudálnych štátov regiónu [3] .

Počas obdobia Chunqiu (722 – 481 pred Kristom) slovo „zhongguo“ označovalo štátne entity, ktoré odvodili svoju politickú genealógiu od dynastie Western Zhou (1122 – 771 pred Kristom) v údolí Žltej rieky . Tým sa postavili proti kráľovstvu Chu, ktoré sa nachádza na juhu, na rieke Jang-c'-ťiang , a štátu Qin na „ barbarskom západe“.

Počas obdobia Hanskej ríše ( 206 pred Kristom - 220 ) sa však darebné štáty Chu a Qin stali súčasťou čínskej ríše, takže boli automaticky zahrnuté do „ Zhongguo “. Tak sa vytvoril širší koncept „Centrálnej krajiny“. Postupom času sa tento koncept začal nazývať územia podriadené „centrálnej“ vláde. Ako dosvedčujú „Historické poznámky“ Simy Qian : „V ríši je známych osem hôr. Tri z nich sú u barbarov Man a I. Päť - u "Zhongguo" " .

Existovalo tiež chápanie „Zhongguo“ ako krajiny Severnej čínskej nížiny . Preto Kronika troch kráľovstiev ( III. storočie ) stavia proti týmto územiam a nazýva ich „centrálnymi“, až po okraje v údolí rieky Yangtze – Wu a Yue. V tomto zmysle sa Zhongguo spája s etnickými čínskymi (hua 华 alebo 華, xia 夏) krajinami.

Zmena významu termínu nastala so začiatkom invázií severných nomádskych kmeňov do Číny, ktoré dobyli „kolísku“ čínskej civilizácie a vytvorili si vlastné štáty v nížine Žltej rieky . Nové, etnicky nečínske dynastie severnej Číny začali nazývať svoje majetky „ Zhongguo “ a nepriateľské južné vlády etnických Číňanov z južnej Číny „barbari“. Podľa toho došlo v polovici 1. tisícročia k transformácii pojmu „ Zhongguo “ a presunul sa z etnickej roviny na politickú. Odvtedy sa pojem „centrálny štát“ spája skôr s určitou geografickou a politicko-civilizačnou komunitou ako s etnickou skupinou.

Napriek tomu v stredoveku „Zhongguo“ úplne nestratilo svoj etnický kontext. Počas dynastie Tang došlo k zjednoteniu čínskych krajín na severe a juhu, čo prispelo k rozšíreniu používania mena „Zhongguo“ na južnom území. Ďalšie rozdelenie Číny v súvislosti s nájazdmi severských nomádov upevnilo názov „centrálnej krajiny“ pre južné čínske krajiny práve preto, že boli tradičným sídlom etnickej čínskej moci.

Na začiatku 20. storočia sa výraz „Zhongguo“ prvýkrát použil v názve štátu Čínska republika (中華民國, „Ľudový štát Zhongguo“). Od roku 1949 má toto slovo v oficiálnom názve aj Čínska ľudová republika (中华人民共和国).

Tento výraz obsahuje aj moderný názov pre národnosť „Číňan“ (中国 人, zhongguo ren ). Časté používanie slova „Zhongguo“ prispieva k formovaniu čínsko-centrického svetonázoru obyvateľov Číny a postupnej „sinifikácii“ národnostných menšín ČĽR a Čínskej republiky.

Na označenie Číny ako historicky rozšírenej civilizácie je moderný politický kontext, Číňania tiež použili slovo Huaxia ( Angl .) 华夏a Zhonghua ( Angl .) 中华

Serika

Serika [4] ( grécky Σηρική , latinsky Serica ) je staroveký názov Číny [5] . Označuje krajinu Serov ( starogrécky Σῆρες , latinsky Seres "hodvábny ľud") [6] [7] [8] . S najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z čínskeho sy (絲, 丝 - hodváb). Z tohto názvu pochádza lat. sericum - "hodvábna tkanina".

Sinaji, Sinyanami [5] (Old Greek. Σῖναι, Latin Sinai) starovekých autorov, najmä Claudia Ptolemaia [9] , s názvom obyvatelia južnej Číne [6] . Starovekí autori nazývajú mestá Sera Metropolis a Sinae Metropolis ako posledné východné body Veľkej hodvábnej cesty. Presná poloha týchto dvoch miest ešte nie je známa, ale predpokladá sa, že Sera Metropolis bola západne od metropoly Sinae , keďže Xi'an je západne od mesta Luoyang , o ktorom sa niektorí vedci domnievajú, že ide o metropolu Sinae [10] . Sinae sa zmenilo na latinské predpony Sino- a Sin- , ktoré začali označovať predmety a javy súvisiace s Čínou [11] . V ruštine sa tieto predpony používajú v slovách „ sinológia “, „sinológ“ a ďalšie.

Čína

Mapa "správnej Číny" začiatku XX storočia .

Názov „Čína“ podľa rozšírenej verzie pochádza z názvu „Katai“, ktorý zase nevznikol z mena Číňanov, ale protomongolskej skupiny kočovných kmeňov z Mandžuska - Khitan (Číňan). . V roku 907 dobyli severnú Čínu a založili tam svoju dynastiu Liao . Ich miesto v storočiach XII-XIII zaujali iní kočovníci - Jurcheni a Mongoli , ale etnonymum ich predchodcov bolo zafixované ako toponymum severnej Číny. Najmä vďaka európskym obchodníkom, Marco Polo , je názov formy „Kathy“ (Cathay) uväznený v stredovekej západnej Európe . Odtiaľto to prešlo [ nešpecifikovaný zdroj 185 dní ] do väčšiny slovanských jazykov, kde sa stala „Čínou“. Na Západe sa „Katay“ príležitostne používa ako poetické meno pre Čínu.

Pojem „Čína“ môže tiež definovať:

Slovo „Číňan“ alebo „Číňan“ znamená príslušnosť k Číne ako univerzálnej entite „Zhongguo“ – „Centrálny štát“, a nie k etnickej skupine. V tomto zmysle má blízko k významom slov „ruský“ alebo „americký“. Netreba však zabúdať, že v Číne dlhodobo prevláda etnická skupina Han ( titulárny národ , ktorý tvorí vyše 90 % obyvateľstva ČĽR a Čínskej republiky), s ktorou je obyvateľstvo krajiny spojené. hlavne spojené, ako sú Rusi z Ruskej federácie a Anglosasovia v Spojených štátoch. ... Toto etnikum malo pôvodne názov Číňania a časom ho extrapolovali na iné etnické skupiny. Preto nerozlišujúce používanie názvu „Číňania“ v etnickom zmysle pre imigrantov z modernej ČĽR alebo Čínskej republiky len prispieva k asimilačnej politike vlád týchto krajín vo vzťahu k etnickým „nečínskym“ národom.

Čína

Názov Čína pochádza z perzštiny. چین (Čini) «čínština ' [12] z Skt. चीन (cīna) z čínštiny, názov čínskej dynastie Qin ( 221 - 206 pred Kr. ) [11] . Prvýkrát použité v knihe portugalského dôstojníka Duarte Barbosa , napísanej okolo roku 1518 [13] a preloženej Richardom Edenom (anglicky) do ( Richard Eden ) do angličtiny v roku 1555 [11] .

Názov Čína sa používa pre Čínu v strednej Európe , najmä v portugalčine, španielčine, angličtine, nemčine a rumunčine. V poľštine sa používa čínština . Názov Kina sa používa predovšetkým v severnej Európe , najmä v Dánsku, Nórsku a Švédsku , ako aj v srbsko-chorvátskom jazyku . V Grécku sa používa názov Κίνα .

História

Čína je jednou z najstarších civilizácií na svete. Je na rovnakej úrovni ako civilizácie Sumerov na Tigrise a Eufrate , Indiánov z Indu a Egypťanov na Níle . Črtou čínskej civilizácie je, že sa vyvíjala izolovane od iných civilizačných centier. Jej úspechom bol predovšetkým systém logografického písania, ktorý sa dnes používa v krajinách východnej Ázie .

Praveké obdobie

Archeologické nálezy ukazujú, že starovekí ľudia druhu Homo erectus osídlili územie modernej Číny pred 2,24 miliónmi až 250 tisíc rokmi. V oblasti Zhoukoudian neďaleko Pekingu boli nájdené pozostatky takzvaného Sinanthropus , ktoré sa datujú pred 550-300 tisíc rokmi. Sinanthropus vedel vyrábať jednoduché kamenné nástroje a zakladať oheň.

Približne pred 70 000 rokmi sa na Čínskej nížine usadili noví ľudia moderného druhu Homo sapiens, ktorí vytlačili Sinanthropus a ich potomkov. Najstaršie osteologické potvrdenie existencie moderných ľudí v Číne (ľudské pozostatky z lokality Lujiang ) sa datujú do roku 67 tisícročia pred Kristom. NS.

Čínska štátnosť má veľmi dlhú históriu. Legendy, ktorých pôvod historici pripisujú tretiemu tisícročiu pred Kristom , nám priniesli mená prvých troch panovníkov a piatich čínskych cisárov .

Podľa modernej historiografie bola prvou dynastiou Číny Xia . Niektorí čínski vedci sa domnievajú, že dôkazom jeho existencie je vykopávka mestských sídiel a hrobov v blízkosti Erlitou v provincii Henan . Táto archeologická kultúra pochádza z rokov 2070 až 1600 pred Kristom. NS. Na sídliskách sa našli dielne na výrobu bronzových nádob, keramiky, kolkov s najjednoduchšími hieroglyfmi. Väčšina západných učencov existenciu tejto dynastie popiera.

Staroveké štáty na území Číny

Prvou historicky presnou dynastiou je dynastia Shang (iný názov pre Yin), ktorá v období od 18. do 12. storočia pred Kristom ovládala územia Žltej riečnej nížiny vo východnej Číne. NS. Zničila ho jedna zo západných vazalských rodín, ktorá založila dynastiu Zhou , ktorá vládla od 12. do 5. storočia pred Kristom. NS. Ústredná moc novej dynastie sa oslabila v dôsledku nárastu politickej a ekonomickej moci panovníkov apanáže, ktorí vytvorili v polovici VIII storočia pred naším letopočtom. NS. množstvo formálne nezávislých štátov. Od 5. do 2. storočia pred Kr NS. tieto štáty medzi sebou neustále bojovali, no v roku 221 pred Kr. NS. boli zjednotené Qin Shi Huang-di do jedinej ríše. Nová dynastia Qin trvala niekoľko desaťročí, no bola to práve ona, kto formoval Čínu ako imperiálny celok.

Obdobie vlády dynastie Han trvalo od roku 206 pred Kristom. NS. do roku 220 n.l. V tomto období sa začalo formovanie Číňanov ako jednotného etnického spoločenstva.

Stredoveké štáty v Číne

Po rozpade Číny v III-VI storočí v dôsledku útokov nomádov zo severu bola ríša v roku 580 zjednotená dynastiou Sui . Storočia VII-XIV, za vlády dynastií Tang a Song , sa považujú za „zlatý vek“ Číny. Práve v tomto období sa odohrala väčšina vedeckých objavov a pokrokov v kultúre. V roku 1271 mongolský vládca Kublaj oznámil začiatok novej dynastie Yuan . V roku 1368 v dôsledku protimongolského povstania začala nová etnicky čínska dynastia Ming , ktorá vládla Číne až do roku 1644.

Ríša Qing

Posledný imperiálnej dynastie v Číne bol Qing dynastie, ktorá sa začala v Mandžuimi dobyvateľmi Číny. Zvrhla ju Xinhaiská revolúcia v rokoch 1911-1913.

Ako väčšina čínskych režimov, aj vláda Čchingu bola autoritárska . Na zabezpečenie stability moci sa často používali tvrdé metódy. Počas vlády mandžuskej dynastie Čching boli etnickí Hanskí Číňania nútení nosiť dlhý cop, ako Mandžuovia, na znak lojality k novej dynastii.

V 18. storočí technologicky silná Čína presadzovala aktívnu politiku podmaňovania si národov Strednej Ázie , ktoré Číňania od staroveku považovali za „barbarov“. Sám sa však v 19. storočí stal obeťou „barbarov Západu“ – koloniálnej politiky západnej Európy a Spojených štátov amerických . Наиболее разрушительную роль для цивилизации Китая сыграли Опиумные войны , в результате которых к 1860 году Китай окончательно попал в экономическую зависимость от Великобритании и Франции.

Республиканский Китай

1 января 1912 года с падением династии Цин была создана Республика Китай .Сунь Ятсен , лидер Национальной Партии Гоминьдан , был провозглашён первым президентом. Вскоре его сместил с этой должности бывший генерал цинских войскЮань Шикай , который провозгласил себя новым императором, однако его империя умерла вместе с ним.

После Юань Шикая Китай оказался де-факто раздробленным на ряд провинциальных правительств, хотя де-юре международная общественность признавала центральной только Пекинскую власть. В 1927 году партия Гоминьдан под командованием Чан Кайши смогла объединить страну. Столица была перенесена в город Нанкин . Поскольку националисты захватили власть и создали однопартийное правительство, в стране появилась мощная оппозиция — коммунисты . Продолжалась борьба между правительственными войсками и красными партизанами, которая ослабляла Китай и тормозила проведение демократических реформ.

Китайско-японская война 1937—1945 годов на некоторое время объединила националистов и коммунистов против общего врага. Но после капитуляции Японии в 1945 году, государственная сокровищница Республики оказалась пустой. Это стало причиной взаимных обвинений Гоминьдана и Компартии Китая, которые привели к гражданской войне . Победа коммунистов вынудила правительство Республики Китай перебраться на остров Тайвань , где она существует и сегодня.

«Два Китая»

С победой в гражданской войне Коммунистическая партия Китая провозгласила себя правопреемницей Республики Китай и 1 октября 1949 года основала новое государство — Китайскую Народную Республику ( КНР ).

Ровно по окончании сроков аренды, 1 июля 1997 года КНР вернула себе территорию Гонконг от Великобритании и в 1999 году территорию Макао от Португалии .

Современность

Гражданская война в Китае по окончании Второй мировой войны привела к фактическому разделению этого региона на два государства, которые продолжают использовать в своём названии слово «Китай». Это — Китайская Народная Республика (КНР), которая занимает территорию материкового Китая, и Китайская Республика , которая контролирует остров Тайвань и прилежащие к нему острова.

Два государства — Китайская Народная Республика и Китайская Республика — настаивают на легитимности своей власти и утверждают, что именно они являются полноправными правителями «Китая». КНР — коммунистическое государство, в то время как Китайская республика — либеральное. Хотя в 1949 году международная общественность признала за Китайской Республикой право на владение материковым Китаем, с 1970-х годов большинство стран изменило внешнеполитическую ориентацию на КНР и перенесли свои представительства из Тайбэя в Пекин .

Хотя правительство Китайской Республики не отказалось от своих претензий на Китай, Тибет и Внутреннюю Монголию , оно всё больше идентифицирует себя как правительство острова Тайвань . Политические круги Китайской Республики пребывают в постоянной диалектической борьбе относительно вопроса провозглашения независимости острова. КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своего государства, а потому постоянно пытается вытеснить представителей Китайской Республики из разных международных организаций, усиливая его изоляцию.

На сегодня 23 государства, включая Ватикан , продолжают признавать Китайскую Республику официальным Китаем. В противовес этому, большинство правительств мира рассматривают КНР как законного представителя Китая.

Территория

Историческое деление Китая

Административные единицы высшего уровня Китая изменялись в зависимости от правящей династии или правительства. К этим единицам относят, в первую очередь, края и провинции. Среди единиц нижнего уровня существовали префектуры, подпрефектуры, департаменты, командирства, уезды и округа. К современным административным единицам относят города уровня подпрефектуры, города уровня округа, населённые пункты и городские общины.

Большинство китайских династий размещали свою резиденцию в сердце Китая, его этнически китайской части — долине реки Хуанхэ . Эти династии расширяли свои владения за счёт иностранных территорий Внутренней Монголии , Маньчжурии , Синьцзяна , Тибета, Вьетнама и Кореи . Хотя последняя манчьжурская династия Цин, наследниками которой считают себя КНР и Китайская Республика (Тайвань) , включила в Китай большинство вышеупомянутых земель, сам Китай имеет определённые древние границы — Великая китайская стена на севере, Тибетское плато на западе и джунгли Индокитая на юге.

На север от Великой китайской стены находятся Внутренняя Монголия и Маньчжурия, исконные места проживания евразийских кочевников, которые сейчас освоены этническими китайцами. На Западе расположены Синьцзян-Уйгурский и Тибетский автономные районы, в которых существовали государства уйгуров и тибетцев . Сейчас там также ускоренными темпами проводится ассимиляция. Юг Китая был родиной многих народностей, малочисленность и раздробленность которых практически никогда не представляла угрозы для китайской власти.

К традиционному разделению Китая относят разделение на Южный и Северный Китай, граница между которыми проходит по реке Хуай и горам Циньлун.

География и климат

Спутниковый снимок Китая
Метеорологическая карта Китая

Ландшафты Китая разнообразны. Горы и плато преобладают на западе, а низменности — на востоке и юго-востоке. В результате этого, основные реки текут с запада на восток, включая большие реки Хуанхэ , Янцзы , Амур , а некоторые — на юг (реки Меконг , Брахмапутра ). Большинство рек Китая впадает в Тихий океан .

На востоке, вдоль побережья Жёлтого и Восточно-китайского морей находятся аллювиальные равнины, которые плотно заселены. На севере, на краю плато Внутренней Монголии можно увидеть травянистую степь. Юг Китая покрыт холмами и невысокими горами. В центрально-восточной части расположены дельты Хуанхэ и Янцзы . Большинство пахотных земель находятся вдоль этих рек. Южная провинция Юньнань является частью так называемого субрегиона «Большой Меконг», в который входят Мьянма , Лаос , Таиланд , Камбоджа и Вьетнам .

В западной части Китая на севере находится большая аллювиальная равнина, а на юге — известняковое плоскогорье, покрытое холмами средней величины. В этой части Китая расположены Гималаи , с самой высокой в мире горой Эверестом . Северо-запад покрыт пустынями, такими как Такла-Макан и пустыня Гоби , которые постоянно разрастаются. В течение тысячелетий горы провинции Юньнань служат природной границей, которая отделяет Китай от Бирмы , Лаоса и Вьетнама.

Климат Китая разнообразен. Северная зона, которая включает Пекин , характеризуется очень холодными зимами. Центральная зона, которая включает Шанхай , умеренная. Для южной зоны, которая включает Гуанчжоу , характерен субтропический климат.

В связи с частыми засухами и несовершенным хозяйствованием часто случаются пылевые или песчаные штормы весной. Ветер разносит пыль в восточном направлении, до Тайваня и Японии . Шторма иногда достигают Западного побережья США . Вода, эрозия грунтов и загрязнение окружающей среды Китая перерастают из внутренних китайских проблем в международные.

Общество

Демография

Население Китая (КНР и Республики Китай) составляет 1390 миллионов человек в 2012. Это одна пятая часть всего населения Земли . Хотя в КНР проживает более 100 этносов, коммунистическое правительство признаёт только 56. Наибольшей этнической группой Китая являются ханьцы (собственно китайцы ) — 91,9 %. Она неоднородна и делится на ряд этнографических групп, большинство из которых — это бывшие самодостаточные этносы, ассимилированные китайцами-ханьцами.

Ассимиляция — древний метод правителей Китая, направленный на увеличение количества лояльных режиму подданных. Много не-китайских этносов северных степей или южных джунглей исчезли в «плавильном котле» китайской культуры. Как правило, начало экспорта китайских технических и культурных ноу-хау этническим группам, которые стояли на более низком научном и социальном уровне, чем китайцы, ознаменовывало начало исчезновения самобытной культуры этих групп, с дальнейшим абсорбированием их представителей в ханьское общество.

Хотя сегодняшний термин «китаец» (中国人, чжунго жэнь , «человек Центрального государства») или «китайская нация» (中華民族/中华民族чжунхуа минцзу , «народ Центрального государства») является политическим трансэтническим понятием, они имеют этнический подконтекст. Концепция « чжунго » — «Центральной державы» — была изобретена самими этническими китайцами. Её пропагандирование среди не-китайских обществ в виде надэтнической категории уменьшало сопротивление китаизации этих обществ и, соответственно, ускоряло ассимиляцию не-китайских этносов.

Языки

Большинство языков Китая принадлежит к сино-тибетской языковой семье . На них разговаривают около 29 этносов. Существует также несколько крупных и малых китайских языков , иногда называемых диалектами. Среди них наиболее используемыми являются севернокитайский (на нём разговаривают около 70 % населения), у (и его самый знаменитый шанхайский диалект ), юэ («кантонский»), миньская супергруппа , сян , гань и хакка . К не-китайским языкам относятся языки чжуан (тайцев), монголов , тибетцев , уйгуров (тюрков), хмонг и корейцев . На этих языках разговаривают преимущественно этнические меньшинства.

« Путунхуа » — основанный на северных диалектах произносительный стандарт, литературный язык, — официальный язык КНР и Китайской Республики . Этот вариант китайского языка преподают в школах, используют в средствах массовой информации, литературы, органах власти. Не-китайские языки признаны официальными в некоторых автономных регионах, где компактно проживают этнические меньшинства .

«Разговорный китайский» или « байхуа » — письменный стандарт для путунхуа, который используется официально с XX века. До этого стандартом письменного языка был классический китайский язык « вэньянь », по образцу средневековой латыни . Этот язык является до сих пор обязательным для изучения в высшей школе.

Китайские языки основаны на иероглифической письменности, в то время как языки чжуан, тибетский , уйгурский и монгольский имеют собственные алфавиты.

Религия

500 Будд в шанхайском храме Лунхуасы

Благодаря «культурной революции» 62 % населения КНР (797,7 миллионов человек) называют себя атеистами. Однако для значительной группы материковых китайцев религия играет очень важную роль, особенно буддизм , даосизм и конфуцианство (в последнее время и католичество — более 50 млн).

КНР — атеистическое секулярное государство, однако в нём позволяется следование религиозным практикам, которые признаны правительством. То есть, существует возможность реализовать, хотя и ограниченно, право свободы совести. Даосизм и буддизм, вместе с моралистическим конфуцианским кодексом были основными религиозными учениями Китая в течение 2 тысячелетий, поэтому даже коммунистическое правительство не может пренебрегать этой традицией.

КНР, согласно официальным данным китайского руководства, не ограничивает ни одну религию или вероучение. В ней не существует преград для реализации права на свободу совести. По некоторым данным, есть ограничения в религии для членов единственной в Китае партии — коммунистической партии чиновников. Также широко известны случаи запрета религиозных направление, например, Фалуньгун и радикального ислама.

Однако существует и другое мнение о том, как относится коммунистическая партия Китая к верующим [14] [15] :

В середине февраля 2006 года группа экспертов по правам человека из Объединённого Королевства Jubilee Campaign опубликовала 140-страничный материал, состоящий из секретных документов, нелегально переданных сотрудниками Министерства общественной безопасности Китая в Комитет по расследованиям религиозных гонений. Ранее свидетельства о садистских преследованиях верующих в КНР просачивались сквозь информационные барьеры довольно часто, но упомянутый документ — это первый случай, когда в распоряжении ошеломлённых исследователей оказались официальные документы, по которым стало возможно судить о размахе антирелигиозной деятельности нео-маоистов, их методологии и планах.

Согласно этим документам, правительство Китая занимается планомерным исследованием «культов», которые способны стать «подкрадывающейся угрозой нашей безопасности и защиты». Под ними подразумеваются все религиозные организации, не зарегистрированные органами общественной безопасности, кроме четырнадцати зарегистрированных и, по мнению партийного руководства, «миролюбивых и безопасных». В составе же «подкрадывающейся угрозы», кроме местных культов, оказались общины католиков и протестантов, решившие не присоединиться к «патриотическим» религиозным организациям, которые контролирует атеистическая власть, нелегальные буддистские и прочие религиозные группы. За такого рода «угрозу национальной безопасности КНР» верующие — христиане, мусульмане и прочие, рискуют оказаться в пожизненном заключении либо быть казнёнными.

Культура

Каллиграфия Мифу ( Династия Сун )

События XIX—XX столетия вынудили китайцев задуматься над необходимостью отказа или сохранения собственной цивилизационной модели. Западники обещали Китаю «светлое будущее» при условии тотальной вестернизации и ставили в пример Японию . Политика насаждения демократии в традиционном китайском обществе потерпела поражение — частично из-за авторитарной «традиции» управления, а частично из-за внутренних и внешних войн.

Китайское общество сохраняло средневековые традиции до начала в КНР так называемой « культурной революции ». Её целью было реформирование китайского села, пропаганда новых коммунистических ценностей, создание новой передовой китайской культуры, «не ограниченной конфуцианскими догматами». В результате «революции» многие культурные деятели были репрессированы, а большинство традиций — ликвидированы как «регрессивные практики» или «феодальные пережитки». Было проведено реформирование иероглифической письменности, что сделало недоступными для будущих поколений тексты произведений, которые писались их предшественниками. Однако с 1980-х годов «культурная революция» была прекращена, а коммунистическое правительство взяло курс на формирование «патриотично настроенной нации», начав реставрацию традиций.

На Тайване подобных культурных реформ не проводили, уважая традиции письменности и чиновничества. Значительная часть бюджета Республики Китай шла на подготовку специалистов в области культуры.

Система письма

Китайская иероглифика насчитывает свыше 50 тысяч знаков. Она изменялась и имела разные стили написания. Первые знаки появляются на костях для гадания за 2 тысячелетия до н. э. Каллиграфия, умение красиво писать иероглифы, считается в Китае вершиной искусства. Большинство священных текстов буддизма, даосизма и конфуцианства написаны от руки.

Книгопечатание развивалось со времени правления династии Сун. Академии учёных, которые занимались изданием и переписыванием классики, традиционно спонсировались государством. Члены императорской семьи нередко принимали участие в учёных советах.

Экзамены

Одной из основных черт традиционной китайской культуры были государственные экзамены. Они способствовали воспитанию образованной элиты, поскольку кандидат, который хорошо знал классические тексты, независимо от социального происхождения был способен занять ранг чиновника. Последние имели высокий социально-экономический статус. Люди гуманитарных занятий — писатели, философы, учёные — были людьми «первого сорта» в Китае. Государство их всецело поддерживало.

Наука

Технологические открытия Китая были следующими:

Треугольник Паскаля был впервые нарисован китайцами [ источник не указан 3089 дней ]

Другие области знаний:

Примечания

Комментарии
 1. Слово «чжунго» ( кит. трад.中國) упоминается в трёх «Великих одах» из «Книги песен»: «Народ страждет» ( кит. трад. 民勞), «Слово Вэнь-вана последнему государю Шан» ( кит. трад. ) и «Ода бесчестным правителям» ( кит. трад. 桑柔), здесь русские названия даны по переводу А. А. Штукина 1957 года.
Источники
 1. Борис Акимович Исаев. Геополитика: Учебное пособие . — Санкт-Петерберг.: Питер, 2006. — С. 28. — 384 с. — ISBN 5-469-00651-4 .
 2. Дмитриев С. В., Кузьмин С. Л. Что такое Китай? Срединное государство в историческом мифе и реальной политике // Восток. — 2012. — № 3 . — С. 5—19 .
 3. Zhang Wanmin. The Concepts of Hua and Yi in the Book of Poetry .
 4. Раймонд Рамсей. Открытия, которых никогда не было = No Longer on the Map. — Амфора, 2002. — 253 с. — ISBN 5-94278-181-8 .
 5. 1 2 Serica // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке , Л. Георгиевского , Ф. Зелинского , В. Канского , М. Куторги и П. Никитина . — СПб. , 1885. — С. 1239—1240.
 6. 1 2 Серы // Словарь античности = Lexikon der Antike / Пер. с нем. / Редкол.: В. И. Кузищин (отв. ред.) и др.. — М. : Прогресс, 1989. — 704 с. — ISBN 5-01-001588-9 .
 7. Клавдий Птолемей . География . VII, 5
 8. Аммиан Марцеллин . Деяния. XXIII, 6, 1
 9. Клавдий Птолемей . География
 10. Luc-Normand Tellier. Urban World History . — Québec: Presses de l'Université du Québec, 2009. — P. 155. — 660 p. — ISBN 978-2760515888 .
 11. 1 2 3 Politics in China: An Introduction / Edited by William A. Joseph. — 2 edition. — Oxford University Press, 2014. — P. 6. — 576 p. — ISBN 978-0199339426 .
 12. china (англ.) . Oxford Dictionaries . Oxford University Press (2018). Дата обращения: 10 мая 2018.
 13. Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia / Edited by Jennifer Speake. — Routledge, 2003. — P. 593. — 1350 p. — ISBN 978-1579582470 .
 14. Ситников, Михаил. Ад в Поднебесной (недоступная ссылка) . БАБР.RU (11 апреля 2006). Дата обращения: 10 мая 2018. Архивировано 11 мая 2018 года.
 15. Бучаков, С. А. Религиозная ситуация в Китае // Противодействие этническому и религиозному экстремизму / С. А. Бучаков. — Омск: Омский государственный университет, 2008. — С. 121—125 .

Литература

 • Гордиенко А. Н. , Куделев П. Е., Перзашкевич О. В. Китай. История, культура, искусство. — М. : Эксмо , 2008. — 160 с. — (Иллюстрированные энциклопедии мировой культуры и истории). — 5000 экз.ISBN 978-5-699-29268-4 .
 • Кравцова М. Е. История культуры Китая. — СПб. : Лань, 1999. — 416 с. — 3000 экз.ISBN 5-8114-0063-2 .
 • Маслов А. А. Китай. Колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала. — М. : Алетейя, 2005. — 376 с. — (Сокровенная история цивилизаций). — 2000 экз.ISBN 5-98639-025-3 .
 • Дмитриев С. В., Кузьмин С. Л. Что такое Китай? Срединное государство в историческом мифе и реальной политике // Восток. — 2012. — № 3 . — С. 5—19 .
 • Дмитриев С. В., Кузьмин С. Л. Империя Цин как Китай: анатомия исторического мифа // Восток. — 2014. — № 1 . — С. 5—17 .
 • Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост. Б. С. Ерасов. — М. : Аспект пресс, 1999. — 555 с. — ISBN 5-7567-0217-2 .
 • Мясников, Владимир Степанович. Квадратура китайского круга: избранные статьи. Кн. 1 / В. С. Мясников; Институт востоковедения РАН . — М. : Восточная литература, Типография «Наука», 2006. — 547 с. — (Corpus Sericum).
 • Фортунатов, Владимир Валентинович. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. — М. : Питер, 2011. — 527 с. — ISBN 978-5-498-07315-6 .
 • Мигунов, Николай Иванович. О специфике трансформационных процессов китайской цивилизации // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина : Научный журнал / Под ред. В. Н. Скворцова. — СПб. : ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2011. — ISSN 1818-6653 .