Talianske kráľovstvo (1861 – 1946)

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Historický stav
Talianske kráľovstvo
Regno d'Italia
Vlajka Erb
Vlajka Erb
Motto : " FERT "
hymna :
(1861-1943, 1944-1946)
Marcia Reale d'Ordinanza
("kráľovský pochod")

(1924-1943)
Giovinezza
("Mládež") [a]

(1943-1944)
La Leggenda del Piave
("Legenda o Piave ")
Územie Talianskeho kráľovstva spolu s kolóniami počas druhej svetovej vojny.
Územie Talianskeho kráľovstva spolu s kolóniami počas druhej svetovej vojny .
Kapitál Turín (do roku 1864),
Florencia (1864-1870),
Rím (od roku 1870)
Najväčšie mestá Rím , Miláno , Turín , Neapol
jazyky) taliansky
Úradný jazyk taliansky
Náboženstvo katolicizmus
Menová jednotka talianska líra
Námestie 310 196 km² ( 1936 )
Populácia 42 399 000 ľudí ( 1936 )
(136,7 ľudí / km²)
Forma vlády konštitučná monarchia
dynastie Savoy
Časové pásmo GMT + 1
Talianski králi :
• 1861-1878 Viktor Emanuel II
• 1878-1900 Umberto I
• 1900-1946 Viktor Emanuel III
• 9. mája – 12. júna 1946 Umberto II
Príbeh
March 17, z roku 1861 Vzdelávanie
do 2. novembra 1870 Zjednotenie Talianska
1922 - 1943 Fašistické Taliansko
2. júna 1946 Vyhlásenie republiky ľudovým hlasovaním
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Talianske kráľovstvo ( Talian: Regno d'Italia) je stav , ktorý vznikol v roku 1861 v priebehu Risorgimento a zjednotil všetky nezávislé talianske štátmi na jednej krajine pod vládou v Sardínskom kráľovstva . Savojská dynastia, ktorá vládla v Sardínskom kráľovstve, sa stala vládnucou dynastiou Talianska. Po referende v roku 1946 Taliansko prešlo z monarchického systému na republikánsky a kráľovská rodina krajinu opustila.

⚙️ História Talianska
Štátny znak Talianska
Staroveký svet
Stredovek
Nový čas
Moderné dejiny
Vybrané témy

Príbeh

Združenie

Tábor talianskych jednotiek počas bitky pri Magente ( rakúsko-taliansko-francúzska vojna )

Do roku 1861 neexistoval na území Talianska jediný štát. Na Apeninskom polostrove existovalo niekoľko samostatných talianskych štátov, jeho severovýchodná časť bola pod nadvládou Habsburského rakúskeho cisárstva .

Začiatkom 19. storočia sa začali vojny za zjednotenie Talianska pod zástavou Sardínskeho kráľovstva . A hoci sa nepriateľské akcie proti Rakúskej ríši spočiatku skončili neúspešne, zohrali dôležitú úlohu pri vzbudzovaní a šírení vlasteneckého cítenia. Počas rakúsko-taliansko-francúzskej vojny a následného vylodenia Garibaldiho vojsk na Sicílii bolo sardínske kráľovstvo zjednotené s Lombardskom , Toskánskom , Romagna , Parma , Modena a Kráľovstvom dvoch Sicílií . 17. marca 1861 parlament Sardínie vyhlasuje nezávislé Talianske kráľovstvo s hlavným mestom Turín a jeho hlavou sa stáva kráľ Viktor Emanuel II .

Nie celé Taliansko však bolo jednotné. Časť Apeninského polostrova bola stále pod nadvládou Rakúska a v Ríme , obsadenom francúzskymi jednotkami, zostala moc pápeža . 18. februára 1861 sa v Turíne zišiel parlament, zvolaný z celého zjednoteného Talianska. 14. marca 1861 prevzal Victor-Emmanuel titul kráľa Talianska pod menom Victor-Emmanuel II. Po 10 dňoch parlament uznal Rím za „budúce hlavné mesto Talianska“. To postavilo Taliansko do bezpodmienečne nepriateľského vzťahu so Svätou stolicou . Ľudia sa neochotne zmierili so stratou Savojska a Nice , ale nemohli považovať národnú vec za ukončenú, zatiaľ čo v Ríme vládol ako kráľ Pius IX . a v Benátskej oblasti cudzí panovník . Talianska vláda však mala príliš veľa vecí na to, aby začala novú vojnu. Financie boli rozvrátené, štát bol zaťažený miliardovými dlhmi. Spojenie s bývalými talianskymi majetkami s ešte viac rozbúrenými financiami, s rovnako veľkými dlhmi, nemohlo zlepšiť stav. Zbojnícke tlupy, obzvlášť silné na juhu, našli podporu u duchovných a bourbonistov . 6. júna 1861 Cavour zomrel a vedenie prešlo do rúk menej nadaných ľudí: Ricasoli , potom Rattazzi ( 1862 ), Minghetti (1862), generál Lamormora ( 1864 ), opäť Ricasoli ( 1866 ), potom opäť Rattazzi. Kráľ odmietol služby Garibaldiho, ktorý sa chcel (1860) stať dočasným guvernérom južného Talianska - légia Garibaldi bola rozpustená.

Revolučný kvas v krajine neutíchal a v roku 1862 sa prejavil v novej výprave Garibaldiho, ktorý sa vylodil v Palerme, odtiaľ sa presunul na pevninu a so svojimi dobrovoľníkmi sa presunul do Ríma. Kráľ ostrým vyhlásením proti nemu vystúpil ako proti rebelovi a poslal vojsko, aby ho upokojilo. Na úpätí Aspromonte bola Garibaldiho légia porazená a jej vodca bol zranený a zajatý, no čoskoro bol prepustený. Hnutie bolo potlačené.

Vláda v tom čase rokovala o Ríme v nádeji, že rovnaký cieľ dosiahne diplomatickou cestou. Najprv sa snažila odtiaľ odstrániť francúzsky oddiel, ktorý stále strážil pápežské hlavné mesto. Napokon septembrovým dohovorom ( 1864 ) Napoleon súhlasil s postupnou (do 2 rokov) evakuáciou Ríma, aby pápež dostal možnosť zorganizovať si vlastnú armádu a Taliansko sa nielen zaviazalo, že na ňu nezaútočí, ale na ochranu pred akýmkoľvek vonkajším útokom navždy opustí Rím a presunie svoje hlavné mesto z Turína do Florencie. Zmluva vyvolala veľké podráždenie v celom Taliansku a dokonca aj povstanie v uliciach Turína, ktoré bolo veľmi tvrdo potlačené. Nepokoje sa opakovali aj začiatkom roku 1865 , no napriek tomu sa kráľ so súhlasom parlamentu presťahoval 3. februára do Florencie aj s celým dvorom a vládou. Toto presídlenie však neprinieslo zmierenie s Rímom. Pápež v encyklike a osnove vydanej v decembri 1864 vyhlásil, že neodmieta ani kúsok svojich nárokov – a v talianskom parlamente vláda schválila zákony o civilnom sobáši, o sekularizácii duchovných statkov, o uzavretí kláštorov.

Nový krok k zjednoteniu urobilo Taliansko zásluhou Pruska a Bismarcka. Keď sa tento rozhodol ísť do vojny s Rakúskom, považoval za výhodné získať Taliansko na svoju stranu. 8. apríla 1866 bola uzavretá obranná a útočná aliancia medzi Pruskom a Talianskom, podľa ktorej mala byť mierová zmluva s Rakúskom uzavretá len so súhlasom oboch spojencov a Bismarck v predstihu postúpil Benátsku oblasť Taliansku. V skutočnosti bola účasť Talianska vo vojne úplne zbytočná, pretože Benátky bolo možné získať zadarmo: Rakúsko, keď sa dozvedelo o zmluve, ponúklo Taliansku túto oblasť bez vojny, aby odvrátilo pozornosť Talianska od aliancie, ale talianska diplomacia nebola schopná zariadiť to. Minister Lamororu, ako neskôr vysvetlil, považoval za hanbu, že Taliansko porušuje podpísanú zmluvu, a rozhodol sa zasiahnuť do vojny. Vojna však bola neúspešná, napriek Garibaldiho účasti s jeho dobrovoľníkmi. Talianski generáli sa medzi sebou pohádali a zatiaľ čo Prusi víťazne tiahli do Viedne, Taliani boli porazení: 24. júna (na súši) pri Custozze a 20. júla pri Lisse (pri pobreží Dalmácie). na mori. Rakúsko však odstúpilo Benátky Napoleonovi, ktorý ich 3. októbra odovzdal Taliansku , medzi Talianskom a Rakúskom bola uzavretá Viedenská mierová zmluva (oddelená od Prusko-rakúskej zmluvy v Prahe), podľa ktorej boli Benátky postúpené Taliansku; potvrdilo to ľudové hlasovanie. Koncom roku 1866 Napoleon stiahol z Ríma posledné jednotky svojej armády, ktorá toto mesto okupovala už 17 rokov.

Pamätník vo Florencii na pamiatku 150 statočných Garibaldovcov, ktorí zahynuli v bitke pri Mentane

O rok neskôr Garibaldi opäť zavolal svojich dobrovoľníkov a opäť sa presťahoval do Ríma. Potom bol francúzsky zbor okamžite poslaný späť do Ríma a spolu s pápežovými jednotkami porazil Garibaldiho 3. novembra 1867 pri Mentane (neďaleko Ríma), on sám bol zajatý a poslaný na ostrov Caprera. Francúzsky zbor opäť zostal strážiť pápežské majetky. Táto skutočnosť (ako aj podozrenie, že Garibaldi konal so súhlasom kráľa a vlády) viedla k mrazu medzi Napoleonom a Victorom Emmanuelom, Francúzskom a Talianskom. Mrazenie sa ešte zintenzívnilo, keď Napoleon začal hľadať spojencov pre nadchádzajúci boj s Pruskom a nestretol sa v Taliansku s najmenším sklonom k ​​spojenectvu s ním, ani keď sľúbil stiahnutie francúzskej posádky z Ríma.

Keď sa začala francúzsko-nemecká vojna , talianska vláda bola najskôr pripravená držať sa septembrového dohovoru, ale katastrofa sedanu ( 2. septembra 1870 ) a odchod francúzskeho zboru z Ríma mu rozviazali ruky. Na hraniciach zriadilo pozorovací zbor. Garibaldský Bixio obsadil Civitavecchiu. Vláda sa najprv pokúšala presvedčiť pápeža, aby sa dobrovoľne vzdal svetskej moci, no pápež s ničím nesúhlasil. Potom (20. septembra) vládne sily začali bombardovať Rím. Pápežských vojakov bolo niekoľko tisíc, ku ktorým sa pripojili oddiely dobrovoľníkov a banditov z Abruzzi. 3-hodinová kanonáda stačila na to, aby ich prinútila vzdať sa oveľa silnejšiemu nepriateľovi. V Ríme bola zorganizovaná dočasná vláda, pápežské jednotky boli rozpustené a zahraniční žoldnieri vyhnaní z Talianska. 3. októbra sa konalo ľudové hlasovanie o pripojení Ríma k Taliansku. Zo 167 000 voličov hlasovalo 135 600: 134 000 bolo za vstup, 1507 bolo proti. 9. októbra sa uskutočnilo oficiálne pristúpenie. 26. januára 1871 parlament rozhodol o presťahovaní hlavného mesta do Ríma. Iba Savojsko a Nice, dobrovoľne odstúpené Francúzsku, a Terst na Istrii a južnom Tirolsku zostali pod cudzou nadvládou, proti čomu iredentistická strana naďalej protestovala.

Spojené Taliansko v rokoch 1871 - 1894

Bezprostrednou úlohou vlády zjednoteného Talianska bolo určiť jej vzťah so Svätou stolicou . V máji 1871 boli prijaté ochranné zákony, ktoré vytvorili výnimočné postavenie pre rímskokatolícku cirkev v Taliansku. Pápež stanovil ročný plat 3,5 milióna frankov a previedol 5 miliónov nájdených v rímskej pokladnici, zatiaľ čo Taliansko prevzalo štátny dlh pápežského regiónu . Pápežovi zostali Vatikánsky a Lateránsky palác s budovami, ktoré k nim patria, a palác Quirinal sa stal sídlom kráľa (odvtedy sa mená Quirinal a Vatikán používali na označenie vlády Talianska a Svätej stolice) . Pápež sa vzdal „judaistických“ peňazí a začal sa systematicky hrať na „vatikánskeho zajatca“, hoci jeho postavenie, požívajúce pocty a výsady panovníka, sa takejto úlohe len veľmi málo hodilo. Pápežovo správanie vyzvalo vládu k boju a systematické vyhýbanie saklerikom akejkoľvek účasti na politickom živote štátu, ktorú pápež neuznal, uľahčilo prijatie príslušných zákonov v parlamente. V máji 1873 , napriek odporu zo strany duchovných, Poslanecká snemovňa takmer jednomyseľne schválila zákon o zatvorení kláštorov v celom Taliansku (s niektorými výnimkami). Táto udalosť sa zhodovala so začiatkom Kulturkampfu v Nemecku a bola jedným z dôvodov zblíženia Talianska s touto mocnosťou. Francúzsko , kde sa v tom čase klerici tešili veľkému vplyvu a silným protinemeckým náladám, sa ukázalo byť pápežovým prirodzeným spojencom. Plavidlo francúzskeho námorníctva neustále križovalo blízko Ríma, aby pomáhalo pápežovi v prípade, že by sa napríklad rozhodol ujsť zo svojho „zajatia“.

Однако итальянские демократы, не испытывавшие симпатии к версальскому правительству, опасались также и Германии, с неудовольствием смотрели на посещение королём Вены и Берлина (1873) и другие признаки растущей близости между дворами и правительствами Виктора Эммануила , Вильгельма I и Франца-Иосифа . Объединение государственных долгов — результат политического объединения — создало Италии долг в 8 млрд лир (кроме бумажных денег с принудительным курсом), по которому приходилось выплачивать ежегодно 460 млн только в виде процентов. Кредит был подорван; дефицит в росписи на 1872 год достигал 80 млн. Улучшить положение финансов можно было только радикальной реформой налоговой системы и значительным сокращением расходов на армию . Но на это не решалось ни одно правительство, опасаясь лишиться поддержки состоятельных классов населения. Правительство предпочитало поправлять финансы грошовыми экономиями и новыми налогами. На подобном проекте пал кабинет Джованни Ланцы летом 1873 года. Его место заняло правительство Мингетти , которое сумело, при помощи разных полумер, представить бездефицитную роспись. При нём поступили в казну железные дороги , но впоследствии, в 1885 году, эксплуатация железных дорог была передана на 60 лет обратно частным компаниям.

Правительство Мингетти пало в марте 1876 года из-за проектов новых налогов. Мингетти был последний министр, принадлежавший к правой партии и опиравшийся на так называемую «консортерию» (партию сохранившую кавуровские традиции). К середине 1870-х годов она распалась и ослабла. Центр тяжести в парламенте сместился влево, к партии, по старой памяти называвшей себя радикальной. Многие её деятели в своё время были гарибальдийцами, но теперь итальянские радикалы стали более умеренными, сохранив вражду к клерикализму . Место Мингетти занял Агостино Депретис ; портфель министра внутренних дел получил радикал Джованни Никотера . Палата депутатов была распущена и новые выборы дали подавляющее большинство сторонникам правительства. Впрочем большинство оказалось весьма разнородным; его фракции по каждому частному вопросу группировались довольно неожиданным образом; поэтому начались беспрестанные правительственные кризисы, то общие, то частные. В конце 1877 года Никотера был вынужден уйти в отставку и его место занял сицилиец Франческо Криспи , который стал лидером кабинета. Уже через 2,5 месяца образовался кабинет другого гарибальдийца — Бенедетто Кайроли , считавшегося вождём более радикальной фракции. После нескольких месяцев управления он уступил место более умеренному Депретису, продержавшемуся, в свою очередь, лишь полгода и павшему из-за налога на муку. Второе министерство Кайроли сумело провело этот закон, и через полгода снова пало.

Тем временем, 9 января 1878 года скончался король Виктор Эммануил II, заслуги которого в деле объединения Италии признавались (и даже иногда преувеличивались) всеми, не исключая крайних партий. Вслед за ним скончался и папа Пий IX . Место Виктора Эммануила занял его сын Умберто I ; на место Пия IX был избран Лев XIII , решительно отказавшийся от прямолинейной политики своего предшественника и сумевший поднять упавший престиж католической церкви и Св. Престола. Он разрешил итальянским католикам принимать участие в парламентских выборах, и таким образом косвенно признал Итальянское королевство, но всё-таки продолжал разыгрывать роль ватиканского узника и мечтать о восстановлении светского владычества пап.

В 1879 году Кайроли вступил в союз с Депретисом и образовал коалиционное правительство. В области внешней политики более радикальный Кайроли, уступая требованиям общественного мнения , отклонился от политики Депретиса и правых на сближение с Германией . Способствовало смене внешнеполитического курса и то, что 30 января 1879 года президентом Франции был избран убеждённый республиканец Жюль Греви , что улучшило отношение к этой стране среди либералов и левых. Но симпатии итальянской элиты были на стороне Германии, тем более, что Италия в борьбе за иностранные рынки и колонии в Африке столкнулась с Францией, как с соперницей. Занятие Туниса французами в 1881 году привело к падению коалиционного кабинета Кайроли и замене его более германофильским кабинетом Депретиса, при котором была приобретена колония Асэб на Красном море (ныне Эритрея ).

В мае 1881 года сформировалось уже третье по счёту правительство Депретиса. Оно многократно выходило в отставку по разным поводам, но каждый раз король поручал сформировать новый кабинет тому же Депретису, который оставался во власти до самой своей смерти в 1887 году . Все бесчисленные правительственные кризисы имели результатом только личные изменения в составе кабинета, почти не влияя на его политику. В целом, направление политики Депретиса было умеренно-либеральное — настолько умеренное, что правые, руководимые Мингетти, постоянно поддерживала её, а левые, вожди которых (Криспи, Кайроли, Никотера, Джузеппе Дзанарделли , Баккарини) составляли «пентархию», обычно являлись оппозицией. Левые упрекали Депретиса в излишней уступчивости по отношению к клерикалам и в излишней суровости к радикалам. В то же время, несмотря на критику правительства левые неоднократно входили в правительство Депретиса. Более последовательную оппозицию составляли лишь ирредентисты и слабые в итальянском парламенте социалисты. Главное дело правительства Депретиса—Никотеры было проведение закона о первоначальном обучении, который сделал обучение обязательным для детей в возрасте от 6—9 лет в общинах, где число жителей, достигло определённой нормы (1 на 1000—1500 жителей). Уроки закона Божия ещё ранее были сделаны необязательными (1877).

Страна помнит своих героев. Томмазо Корсини ( 18351919 ), отпрыск флорентийской аристократической семьи , видный политик и успешный предприниматель, увековечен в этом бюсте, воздвигнутом комитетом горожан Флоренции (Ныне находится во дворе пансионата им. Пия X)

В 1882 году Депретис под давление радикальных левых и «Крайне левой» провёл важную избирательную реформу. Были снижены возрастной (с 25 лет до 21 года) и имущественный (с 40 до 19,8 лир) ценз для избирателей, право голоса получили арендаторы земельных участков, вносившие не менее 500 лир арендной платы, а также те, кто платил не менее 150 лир за наём жилого помещения, мастерской или лавки. Основным стал образовательный ценз, признавший право голоса за имевшими как минимум законченное начальное образование . при этом мужчины имевшие как минимум трёхлетнее начальное образование были освобождены от имущественного ценза [1] . В результате количество избирателей увеличилось более чем в три раза, от 621 896 до 2 017 829 человек [2] . Одномандатные избирательные округа сменили многомандатные , в которых избирались от двух до пяти депутатов [3] . Избиратели имели столько голосов сколько избиралось депутатов, за исключением пятимандатных округов, в которых количество голосов было ограничено четырьмя [4] . Впрочем уже в 1891 году вернулись к одномандатным округам. Избирательная реформа не изменила существенно состав палаты, так на выборах широко практиковались административное давление и подкуп избирателей, в первую очередь на юге страны.

20 мая 1882 года Германия , Австро-Венгрия и Италия подписали секретный договор о Тройственном союзе . Таким образом правительство Депретиса окончательно присоединило Италию к созданному Бисмарком союзу Германии и Австро-Венгрии, направленный против Франции и России . Чтобы привести в порядок финансы, правительству в 1883 году пришлось прибегнуть к займу в 644 млн. Заём дал возможность отказаться от принудительного курса ассигнаций и банковых билетов. Несмотря на удачу займа, недоверие к финансам Италии не уменьшилось. В то же время, заключение союза с Германией и Австро-Венгрией неизбежно влекло за собой увеличение военных расходов, тем самым делая бессмысленными все меры к восстановлению равновесия бюджета. Особенно политика Депретиса раздражала итальянских радикалов ( итал. Italia irredenta ). Главная сила радикального лагеря — «Демократическая лига», главой которой, до своей смерти в 1882 году был Гарибальди — энергично вела пропаганду против правительства. Эта пропаганда, грозя испортить дружеские отношения Италии с Австрией, заставляла правительство прибегать к строгим полицейским мерам — произвольному закрытию ирредентистских обществ и арестам.

В 1885 году Италия попробовала расширить свои колонии. Претендуя на всё побережье Красного моря от Массауа (ныне Эритрея) до Баб-эль-Мандебского пролива , она осадила гавань Массауа (к северо-западу от Асэба). Началась война с Абиссинией , тоже претендовавшой на эту местность. Война оказалась гораздо тяжелее, чем этого ожидали в Италии, несмотря на то, что Абиссинии пришлось воевать на два фронта, одновременно ведя боевые действия против суданских махдистов . Результатом стал очередной правительственный кризис, после которого министра иностранных дел Паскуале Манчини сменил на несколько месяцев Депретис, а затем ведомство возглавил граф ди Робилант , что впрочем не привело к смене политики. Война продолжилась. Хотя итальянцы успели овладеть большей частью деревень и крепостей на побережье, но их войска сильно страдали от зноя, недостатка воды и болезней, а временами и от поражений, наносимых им абиссинским полководцем рас Аллулой. После смерти Депретиса в 1887 году, кабинет возглавил Криспи, который продолжил политику предшественника, потребовав новый кредит на продолжение колонизации Африки . 9 марта 1889 года эфиопский император Йоханныс IV попал в плен к махдистам и был казнён. Смерть правителя привела к борьбе за трон. Возникший из-за этого хаос позволил Италии наконец-то завершить войну, сохранив за собой Массауа. Впоследствии военные действия с разными африканскими народами не раз возобновлялись.

Министр-президент Криспи, несмотря на свою левую репутацию, фактически продолжал политику Депретиса, находя поддержку у правых, а оппозицию ему составляли ирредентисты во главе с Имбриани . Вся отличие кабинета Криспи от предыдущего заключалась в том, что он действовал с большей энергией и определённостью. Неслучайно следующие 4 года (1887—1891) отмечаются в истории Италии как «эпоха Криспи», подобно тому, как в истории Германии есть «эпоха Бисмарка». Забыв о своих недавних нападках на Тройственный союз, в 1887 году Криспи неожиданно, для закрепления союза, совершил поездку в Фридрихсруэ к Бисмарку. В 1890 году сам Криспи писал об этой поездке: «Только с этого момента отношения между тремя союзными державами стали вполне сердечными». Сближение Италии и Германии привело к обмену визитами монархов. В 1888 году император Вильгельм II встретился с Умберто I в его столице; в следующем году уже итальянский король, сопровождаемый Криспи, посетил Германию.

Вместе с тем, сближение Италии и Германии привело к таможенной войне с Францией (1888—1890), результатом которой стали земледельческий и торговый кризисы; более всего пострадало виноделие . Безработица и нищета (в Сицилии в 1889 году были даже случаи голодной смерти) привели к антиправительственным демонстрациям. Под их влиянием кабинет Криспи вышел в отставку, но вскоре вернулся к власти лишь слегка преобразованный. Запреты сходок и собраний, аресты и тому подобные мероприятия не могли переломить ситуацию. Летом 1889 года в Ломбардии состоялся крестьянский бунт, подавленный войсками. В следующем году он повторился. В 1890 году правительство, пытаясь улучшить финансовое состояние, добилось передачи государству благотворительных учреждениий ( итал. opere pie ), находившихся под исключительным ведением церкви. Это предоставило в распоряжение властей капитал в 3 млрд лир, приносящий 150 млн дохода в год, из которых церковь 100 млн употребляла на управление учреждениями, а остальные 50 млн тратились на благотворительность, под которой нередко понималось украшение церквей и т. п.

1 января 1889 года в силу вступил новый уголовный кодекс, над которым итальянские юристы и правительство работали два десятилетия. Он заменил действовавшие до тех пор в разных провинциях устарелые и часто варварские кодексы Неаполя , Тосканы , Сардинии , и стал, таким образом, последним актом объединения Италии. Превосходный в редакционном отношении, этот кодекс являлся передовым для Европы: в нём нет смертной казни . Помимо этого, он стал актом борьбы с церковью: в нём были предусмотрены суровые наказания за преступления духовных лиц и мирян , направленные в пользу католической церкви против государства. В то же время была отменена десятина , обязательная уплата в пользу церкви десятой части доходов прихожан. Также кабинет Криспи издал новый закон об общинном и провинциальном управлении, значительно расширивший местное самоуправление . Несмотря на экономические проблемы и вызванные ими антиправительственные выступления, итоги выборов 1890 года были весьма благоприятны для министерства Криспи: из 508 мест в Палате депутатов не менее 392 заняли его сторонники, среди которых были и часть правых, так называемый «правый центр», руководимый маркизом де Рудини . Остальные депутаты принадлежали или к «непримиримой правой», руководимой старым кавурианцем Руджиеро Бонги , или к левым. среди которых были сторонникам Никотеры, отделившегося от Криспи, и ирредентисты.

Хотя Криспи удалось получить большинство в парламенте, но проект бюджета, внесённый его правительством, был так неудовлетворителен, а новые налоги, предусмотренные в нём, так тяжелы, что прения о нём окончились выражением недоверия к кабинету. 31 января 1891 года Криспи вышел в отставку. Новое правительство сформировал лидер умеренных правых маркиз де Рудини. Большинство в нём составили члены правого центра, но были и непримиримые правые, и радикалы (так, Никотера занял пост министра внутренних дел); поэтому новый кабинет оказался недолговечным. Рудини обещал реформу эмиссионных банков, сокращение расходов на колониальную политику и вообще меры экономии в бюджете. Исполнить этого он не успел, и его годичное управление, как и управление его предшественника, было ознаменовано ростом левых настроений, как социалистических , так и анархистских . 6 января 1891 года в Копалайо (на Луганском озере ) состоялся конгресс анархистов, за которым последовал длинный ряд взрывов и убийств. Политическое убийство, как приём борьбы, всегда было очень популярно в Италии и к нему прибегали самые различные партии. Однако после объединения оно сделалось реже. В 1878 году некто Пассананте покушался на жизнь короля Умберто и ранил при этом Кайроли, а в следующем году состоялось покушение на Криспи. В начале 1890-х годов анархисты вновь возвели убийство в систему. В связи с этим длинной вереницей тянулись процессы анархистов. Так, в Бари (1891) по делу тайного общества «Mala vita» на скамье подсудимых оказалось 180 человек.

В мае 1892 года был сформирован левый кабинет Джованни Джолитти . В области внешней политики ему удалось добиться некоторого успеха: осенью того же года английская эскадра посетила итальянские воды, ответив этой демонстрацией на франко-русские торжества. В то же время Джолитти не удалось исправить финансовое положение Италии сокращением государственных расходов, в том числе и за счёт сокращения военного бюджета. Меры экономии, предпринятые правительством, вызвали недовольство. Во время предвыборной кампании 1892 года, вожди оппозиции, как левой, так и правой, Криспи, Дзанарделли, Рудини, говорили об ослаблении армии, как о безумии и преступлении, совершаемом правительством ввиду гигантских армий иностранных государств. Всё же Джолитти удалось победить на выборах, проведя в парламент 370 своих сторонников. В период правления Джолитти экономические проблемы привели к сильному бунту на Сицилии и к ряду более слабых бунтов на севере Италии . Сицилийский бунт застал правительство врасплох, несмотря на то, что радикальная партия давно уже указывала на тяжёлое положение мелких арендаторов в Сицилии, составляющих там значительный процент земледельческого населения, и на крайнее недовольство в их среде. Неудивительно, что вскоре кабинет Джолитти пал. Непосредственным поводом падения стали скандальные аферы эмиссионных банков . В шести итальянских банках, имевших монополию выпускать кредитные билеты , гарантированные правительством, и подчинённых строжайшему правительственному контролю, были открыты многомиллионные хищения . Директора и служащих банков, часть депутатов, некоторые министры и редакторы газет, оказались связанными с хищениями; одни брали деньги за молчание, другие — за активную поддержку банковских монополий. Подозрение пало и на самого Джолитти. Хотя он и не был повинен в коррупции , но зная об этих неприглядных фактах и долго противясь их обнародованию, Джолитти был вынужден в ноябре 1893 года уйти в отставку.

Новый кабинет король поручил составить Криспи, несмотря на то, что тот сам пользовался в этих банках широким личным кредитом. Из участников банковского скандала под суд были отданы только директор Римского банка Танлонио и несколько близких нему лиц. Несмотря на несомненность вины, присяжные в июле 1894 года , считая, по-видимому, невозможным наказывать второстепенных виновников, пока главные остаются на свободе. На суде выяснилось, что во время предварительного следствия были похищены некоторые важные документы, и в августе правительству пришлось назначить особую комиссию для расследования этого вопроса. В это время анархисты продолжали террор , совершив несколько взрывов, покушение на Криспи и убийство журналиста Бонди. Правительство ответило на их действия усилением наказания за преступления печати и введением ссылки без суда для анархистов в июле 1894 года.

Карта Италии начала XX века

XX век

Французская колонизация Италии с 1860 года

В начале XX века Италия, формально находившаяся в так называемом Тройственном союзе с Австро-Венгрией и Германией, всё больше сближалась с державами Антанты . Ирредентизм притязал на территории как Франции, так и Австро-Венгрии. Какое-то время после начала Первой мировой войны Италия сохраняла нейтралитет , но в 1915 году , во многом под давлением националистов, желавших возвращения Триеста и Трентино , объявила войну Австро-Венгрии , тем самым вступив в войну на стороне Антанты. Итальянское командование рассчитывало быстро разгромить «слабую» на их взгляд Австрию, однако неготовность итальянской армии к войне сорвало эти планы. После провала в 1915 году итальянского наступления , в следующем 1916 году австро-венгерская армия побеждает в битве при Трентино и продвижение противника удалось остановить только благодаря помощи союзников. В 1917 году итальянская армия проводит ряд успешных летних операций , однако осенью терпит сокрушительное поражение при Капоретто и отступает на 70-110 км вглубь Италии. Только осенью 1918 года Италия смогла перейти в наступление , разгромив ослабленную австрийскую армию. 3 ноября 1918 года боевые действия на Итальянском фронте завершились. Победа в войне принесла Италии территориальные присоединения ( Истрия с Триестом и Южный Тироль ), в результате чего страна получила соответственно славянские и германоязычное национальные меньшинства .

Тем не менее, Италия была не удовлетворена результатами войны. Ситуация усугубилась нарастанием социальных противоречий в результате ухудшения экономической ситуации из-за Первой мировой войны, а также влиянием происходившей в России революции . В 19191920 годах в стране наблюдался подъём рабочего движения , сопровождавшийся массовый захват рабочими фабрик и заводов и созданием рабочих советов. Рабочие выступления были подавлены из-за отсутствия единства в рядах левых.

Участие Италии в Первой мировой войне

Итальянский театр военных действий простирался на всём протяжении австро-итальянской границы, от Трентино до Адриатического моря . Несмотря на то, что Италия являлась членом Тройственного союза , с начала войны она сохраняла нейтралитет , а в 1915 году после долгих колебаний вступила в мировую войну на стороне Антанты . Главным фактором вступления Италии в войну на стороне Антанты стало желание провести значительные территориальные изменения за счёт Австро-Венгрии . После вступления в войну итальянское командование планировало провести мощное наступление вглубь территории Австрии и захватить ряд важнейших городов, однако вскоре боевые действия на Итальянском театре военных действий приобретают характер позиционных, аналогичные боевым действиям на Западном фронте .

В 1915 году наступательная инициатива была на стороне Италии, однако итальянское командование не смогло провести удачное наступление. В 1916 году австро-венгерская армия наносит поражение итальянской армии в битве при Трентино, однако итальянская армия благодаря помощи союзников сумела остановить продвижение противника. В 1917 году итальянская армия проводит успешные летние операции, однако осенью терпит сокрушительное поражение при Капоретто и отступает на 70-110 км вглубь Италии. Весь 1918 год Италия восстанавливалась после разгрома при Капоретто и осенью 1918 года смогла перейти в наступление, разгромив полуразложившуюся австрийскую армию. 3 ноября 1918 года боевые действия на Итальянском фронте завершились.

Фашистская Италия

Приход фашистов к власти

В 1921 году под руководством Бенито Муссолини была создана Национальная фашистская партия . В этом же году 38 депутатов от этой партии были избраны в парламент.

После марша на Рим в 1922 году государством правила Национальная фашистская партия во главе с занявшим пост председателя правительства Бенито Муссолини, и этот период известен как фашистская Италия . 4671 человек был осуждён по политическим обвинениям специальными трибуналами (из них 4030 — члены Коммунистической партии Италии).

Итальянский фашизм и Вторая мировая война

Нарастание леворадикальных настроений вызвало усиление позиций правых, в которых значительная часть итальянцев видела защиту от социалистической революции. В 1921 году бывший социалист Бенито Муссолини создаёт национальную фашистскую партию , которая уже на выборах 1921 года в союзе с националистами занимает третье место. Уже в 1922 году после похода на Рим чернорубашечников фашисты приходят к власти, установив в течение следующих четырёх лет диктатуру во главе с Муссолини (премьер-министр 1922— 1943 ). В 1929 году согласно Латеранскому договору Италия гарантировала суверенитет Ватикана . В 1930-х годах Италия начала проводить агрессивную политику, захватила Эфиопию ( 1935—1936 ), Албанию ( 1939 ).

Непростую историю Италии в XX веке иллюстрирует список категорий героев и жертв периода фашизма и Второй мировой войны. (Мемориальная доске в городе Пизе, удостоенном Бронзовой медали «За воинскую доблесть»)

Заключив военный союз с III Рейхом и Японской империей , Италия в 1940 году вступила во Вторую мировую войну . Вопреки надеждам Муссолини война закончилась тяжёлым поражением Италии. Лишившись в ходе Североафриканской кампании своих колоний в Африке , потерпев неудачу на Восточном фронте, где итальянские экспедиционные войска были разгромлены, Италия капитулировала после начала Итальянской кампании союзников в 1943 году . Однако германские войска оккупировали большую часть страны, где было создано марионеточное государство во главе с Муссолини.

В 1945 году действиями движения Сопротивления (кульминационный момент — Апрельское восстание 1945 ), партизан в горах и англо-американских войск Италия была освобождена и в 1946 году после референдума стала республикой. Согласно Парижскому мирному договору ( 10 февраля 1947 года ), архипелаг Додеканес получила Греция , Истрия отошла от Италии к Югославии , а Триест с прилегающей территорией стал международным городом ( Свободная территория Триест ). (Впоследствии, в 1954 году , Свободная территория Триест была разделена между Италией и Югославией, в результате чего город достался Италии, а восточная часть территории — Югославии.)

Участие Италии во Второй мировой войне

Королевство Италия вступило во Вторую мировую войну на стороне стран Оси 10 июня 1940 года , объявив войну Великобритании и Франции . 28 октября 1940 года Италия объявила войну Греции , 6 апреля 1941 годаЮгославии . 22 июня 1941 года Италия вместе со странами Оси напала на СССР . 11 декабря 1941 года Италия вместе с Германией объявила войну США .

Итальянские войска принимали участие в боях на юге Франции , в Северной Африке , в Греции и Югославии , а также на восточном фронте против СССР . За период с 1940 по 1943 годы под итальянской оккупацией находились части территорий Франции , Югославии, Греции, а также захваченная в 1939 году Албания .

К 1943 году , в результате военных неудач и кризиса в тылу, Италия потеряла все свои колонии в Африке , а также собственно итальянскую территорию Сицилию . 25 июля 1943 года дуче фашизма Бенито Муссолини был арестован .

Постфашистское Королевство Италия

3 сентября 1943 года новое итальянское правительство заключило перемирие с США и Великобританией . 8 сентября 1943 года оно вступило в силу.

В сентябре 1943 года Германия оккупировала Северную и Центральную Италию. 12 сентября 1943 года Муссолини был освобождён немецкими войсками . 23 сентября 1943 года на оккупированных Германией итальянских территориях была провозглашена Итальянская социальная республика , которая продолжала войну вплоть до своего краха в 1945 году .

Королевское правительство Италии 13 октября 1943 года объявило войну Германии и странам Оси. Итальянская армия воевала против немецких войск в 1943—1945 годах на стороне антигитлеровской коалиции на территории Италии и на Балканах — в Югославии, Албании и Греции плечом к плечу с советскими, американскими, британскими, югославскими и болгарскими войсками. На оккупированных немцами территориях Италии развернулось партизанское движение Сопротивления . Усилиями партизан и англо-американских войск Италия была освобождена от немецкой оккупации . 28 апреля 1945 года Муссолини был расстрелян. 29 апреля 1945 года немецкие войска в Италии капитулировали .

Отмена монархии

Районы, которые голосовали за республику или монархию

2 июня 1946 года состоялся Итальянский конституционный референдум. На референдуме граждане Италии должны были высказаться о том, какую форму правления они предпочитают: монархию или республику . В референдуме приняло участие 24 946 873 (89,08 %) зарегистрированных избирателей. Среди проголосовавших 12 718 641 (54,27 %), то есть большинство избирателей, высказались за республику, а 10 718 502 (45,73 %) — за монархию. 1 509 735 бюллетеней были признаны недействительными. Одновременно с референдумом проходили выборы в Учредительное собрание Италии .

Территория

Королевство Италия было провозглашено на всей территории современной Италии. Объединение Италии происходило до 1870 года. Государство в течение длительного времени не включало в свой состав Триест и Трентино — Альто-Адидже , данные территории были присоединены только в 1919 году.

Колониальная империя

Италия, её колонии и оккупированные ею территории в 1940 году

Королевство Италия владело несколькими колониями в Африке: Эритреей , Сомали , Ливией , Эфиопией . С 1936 года восточноафриканские колонии объединены в колонию Итальянская Восточная Африка . В апреле 1939 г. Италия захватила Албанию , затем в ходе Второй мировой войны также временно захватила части территорий Югославии , Греции , Египта и Британское Сомали .

Экономика

С точки зрения всего периода, Джованни Федерико утверждал, что Италия не была экономически отсталой, поскольку в разное время между 1860 и 1940 годами было значительное развитие. В отличие от большинства современных стран, опирающихся на крупные корпорации, промышленный рост в Италии является результатом предпринимательской деятельности небольших семейных фирм, добившихся успеха в условиях местной конкуренции. Политическое объединение не ведёт к систематической экономической интеграции, поскольку Италия сталкивается с серьёзными экономическими проблемами и экономическим расколом по политическим, социальным и региональным признакам. В либеральный период Италия оставалась экономически сильно зависимой от внешней торговли и международных цен на уголь и зерно.

Заводская экспозиция машин в Турине , установленная в 1898 году, в период ранней индустриализации , Национальная выставка в Турине, 1898 год

После объединения Италия имела преимущественно аграрное общество, так как 60 % активного населения работало в сельском хозяйстве. Развитие технологий, продажа огромных церковных поместий, иностранная конкуренция наряду с экспортными возможностями быстро преобразовали сельскохозяйственный сектор Италии вскоре после объединения. Однако эти изменения не принесли пользы всей Италии в этот период, так как сельское хозяйство Южной Италии страдало от жаркого лета и засушливости повреждённых культур, в то время как наличие малярии предотвратило возделывание низинных районов вдоль побережья Адриатического моря Италии .

Подавляющее внимание, уделяемое внешней политике, привело к отчуждению сельскохозяйственного сообщества Италии, которое находилось в упадке с 1873 года. Как радикальные, так и консервативные силы в итальянском парламенте потребовали от правительства изучения путей улучшения сельского хозяйства в Италии. Расследование, начатое в 1877 году и выпущенное спустя восемь лет, показало, что сельское хозяйство не улучшается, что землевладельцы получают доход от своих земель и почти ничего не вносят в развитие земель. Низший класс итальянцев пострадал от распада коммунальных земель в пользу помещиков. Большинство рабочих на сельскохозяйственных землях были не крестьянами , а краткосрочными рабочими («браччианти»), которые в лучшем случае работали в течение одного года. Крестьяне без стабильного дохода, были вынуждены жить за счёт скудных запасов продовольствия, что эта болезнь быстро распространяется и язвы, в том числе крупной эпидемии холеры , погибли не менее 55 000 человек.

Итальянское правительство не смогло эффективно справиться с ситуацией из-за перерасхода средств, который оставил Италию в большом долгу. Италия также пострадала экономически в результате перепроизводства винограда. В 1870-х и 1880-х годах французская виноградарская промышленность страдала от болезней винограда, вызванных насекомыми. Италия процветала как крупнейший экспортёр вина в Европе, но после восстановления Франции в 1888 году Южная Италия стала перепроизводить и пришлось сократить, что вызвало большую безработицу и банкротства.

Итальянское правительство инвестировало значительные средства в развитие железных дорог в 1870-х годах, более чем удвоив существующую протяжённость железнодорожной линии между 1870 и 1890 годами.

По мнению известного итальянского исследователя Альфредо Кенуччи: «К 1938 году население страны неминуемо бы возросло до 68-70 миллионов, а с учётом Эфиопской и Ливийской колоний данная планка может быть повышена и до 75 миллионов».

Главы государства

Король Савойской династии
Имя

(годы жизни)

Изображение Годы правления Примечания
Начало Конец
1 Виктор Эммануил II

(1820 – 1878)

Dipinto di Re Vittorio Emanuele II.jpg
17 марта 1861 9 января 1878 Первый король объединённой Италии
2 Умберто I

(1844 – 1900)

Portrait of King Umberto I.jpg
9 января 1878 29 июля 1900 Один из учредителей Тройственного союза . Убит в 1900 году анархистом Гаэтано Бреши
3 Виктор Эммануил III

(1869 – 1947)

Vittorio Emanuele III (c. 1924-1934).jpg
29 июля 1900 9 мая 1946 Глава государства во время Первой мировой войны и диктатуры Бенито Муссолини
4 Умберто II

(1904 – 1983)

Hrh Prince Umberto of Italy, May 1944 TR1836.jpg
9 мая 1946 12 июня 1946 Последний монарх Италии. Был вынужден провести референдум о государственном устройстве, в ходе которого большинство населения проголосовало за республику и монархия была упразднена.

Правительство

Дуче Бенито Муссолини

Королевство Италия являлось конституционной монархией . Исполнительная власть принадлежала королю, через назначаемых им министров. Обе палаты парламента — назначаемый Сенат и Палата выборных депутатов — ограничивали власть монарха. Конституция Королевства — Статут Альбертино была конституцией Королевства Сардинии . Министры подчинялись непосредственно королю, однако чаще всего правительство не могло остаться у власти без поддержки парламента.

Члены палаты депутатов избирались большинством голосов на выборах по одномандатным округам . Кандидатам была необходима поддержка свыше 50 % избирателей, принявших участие в голосовании.

После Первой мировой войны была введена пропорциональная избирательная система . Социалисты стали крупной партией, но они были не в состоянии сформировать правительство, и парламент разделился на три различные группировки, помимо социалистов это были либералы и депутаты от Католической народной партии (популяры). Выборы проходили в 1919 , 1921 и 1924 годах . Муссолини затем отменил пропорциональную избирательную систему, и фашистская партия получила абсолютное большинство мест в парламенте.

В период 19221943 годов в Италии существовала фашистская диктатура , хотя Конституция формально оставалась в силе.

Примечания

Комментарии

Источники

 1. Батыр К. История государства и права зарубежных стран. Ч. 3. Гл. 19. § 2.
 2. D. Nohlen, P. Stöver. Elections in Europe: A data handbook. 2010, p. 1049. ISBN 978-3-8329-5609-7
 3. D. Nohlen, P. Stöver. Elections in Europe: A data handbook. 2010, p. 1029—1030. ISBN 978-3-8329-5609-7
 4. D. Nohlen, P. Stöver. Elections in Europe: A data handbook. 2010, p. 1039. ISBN 978-3-8329-5609-7

Литература

 • Чиано Галеаццо . Дневник фашиста. 1939—1943. — М.: Плацъ, 2010. — (Первоисточники новейшей истории) — 676 с. — ISBN 978-5-903514-02-1
 • Ashley, Susan A. Making Liberalism Work: The Italian Experience, 1860—1914 (2003) excerpt and text search
 • Baran'ski, Zygmunt G. & Rebecca J. West (2001). The Cambridge companion to modern Italian culture , Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-55034-3 .
 • Barclay, Glen St. J. 1973. The Rise and Fall of the New Roman Empire . London: Sidgwick & Jackson.
 • Bosworth, Richard JB 1983. Italy and the Approach of the First World War . London: The Macmillan
 • Bosworth, Richard JB 2007. Mussolini's Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915—1945 excerpt and text search
 • Clark, Martin. 1996. Modern Italy: 1871—1995 . (2nd ed. Longman)
 • Coppa, Frank J. (1970). «Economic and Ethical Liberalism in Conflict: The extraordinary liberalism of Giovanni Giolitti», Journal of Modern History (1970) 42#2 pp 191—215 JSTOR 1905941
 • Coppa, Frank J. (1971) Planning, Protectionism, and Politics in Liberal Italy: Economics and Politics in the Giolittian Age online edition
 • Davis, John A., ed. 2000, Italy in the Nineteenth Century: 1796—1900 Oxford University Press. online edition
 • de Grazia, Victoria. 1981. The Culture of Consent: Mass Organizations of Leisure in Fascist Italy.
 • de Grazia, Victoria. 1993. How Fascism Ruled Women: Italy, 1922—1945 excerpt and text search
 • De Grand, Alexander J. (2001). The hunchback's tailor: Giovanni Giolitti and liberal Italy from the challenge of mass politics to the rise of fascism, 1882—1922 , Greenwood. online edition ; excerpt and text search
 • Duggan, Christopher (2008). The Force of Destiny: A History of Italy Since 1796 , Houghton Mifflin Harcourt, text search
 • Gentile, Emilio. 2003. The Struggle For Modernity: Nationalism, Futurism and Fascism. Westport, CT: Praeger.
 • Gilmour, David. 2011. The Pursuit of Italy: A History of a Land, Its Regions, and Their Peoples excerpt and text search
 • Hughes, Robert. 2011. Rome: A Cultural, Visual, and Personal History
 • Kertzer, David I. (англ.) . The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe (англ.) . — Oxford University Press , 2014. — ISBN 9780198716167 .
 • Killinger, Charles L. (2002). The history of Italy , Westport (CT): Greenwood Press, text search
 • Pauley, Bruce F. 2003. Hitler, Stalin, and Mussolini: Totalitarianism in the Twentieth Century . Wheeling: Harlan Davidson
 • Pollard, John F. 1985. The Vatican and Italian Fascism, 1929-32 . Cambridge, USA: Cambridge University Press.
 • Salomone, A. William. 1945. Italy in the Giolittian Era: Italian Democracy in the Making, 1900—1914
 • Sarti, Roland (2004). Italy: A Reference Guide from the Renaissance to the Present , New York: Facts on File text search
 • Sarti, Roland. 1974. The Ax Within: Italian Fascism in Action. New York: New Viewpoints.
 • Seton-Watson, Christopher (1967). Italy from Liberalism to Fascism, 1870—1925 , New York: Taylor & Francis, text search
 • Smith, Dennis Mack. 1997. Modern Italy; A Political History . Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Thayer, John A. 1964. Italy and the Great War . Madison and Milwaukee: University of Wisconsin Press.
 • Albanese, Giulia. "Reconsidering the March on Rome, « European History Quarterly (2012) 42#3 pp 403—421.
 • Ferrari, Paolo. „The Memory And Historiography Of The First World War In Italy“ Comillas Journal of International Relations (2015) #2 pp 117—126 [ISSN 2386-5776] DOI: cir.i02.y2015.009 online
 • Keserich, Charles. „The Fiftieth Year of the“ March on Rome»: Recent Interpretations of Fascism." History Teacher (1972) 6#1 pp: 135—142 JSTOR 492632 .
 • Pergher, Roberta. «An Italian War? War and Nation in the Italian Historiography of the First World War» Journal of Modern History (Dec 2018) 90#4
 • Renzi, William A. In the Shadow of the Sword: Italy's Neutrality and Entrance Into the Great War, 1914—1915 (1987).
 • Mussolini, Benito. 1935. Fascism: Doctrine and Institutions . Rome: Ardita Publishers.

Ссылки