Lend-Lease

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Americký prezident Franklin D. Roosevelt podpisuje zákon o pôžičke a pôžičke

Lend-Lease [1] (z anglického požičiavať - požičiavať a prenájom [LIS] - na predaj, prenájom) je štátny program, podľa ktorého Spojené štáty americké dodávaný jej spojencov v druhej svetovej vojny s muníciou , vybavenie, potraviny , zdravotnícke vybavenie a lieky, strategické suroviny vrátane ropných produktov . Hlavnými klientmi USA sú krajiny Britského spoločenstva národov a ZSSR .

Koncepcia tohto programu poskytla prezidentovi USA právomoc pomôcť akejkoľvek krajine, ktorej obrana bola pre jeho krajinu považovaná za životne dôležitú. Celý zákon o pôžičke a pôžičke [2] ( anglicky Lend Lease Act ) - „ zákon na podporu obrany Spojených štátov “, ( angl. Act on Promote the Defence of the United States ), schválený americkým Kongresom v marci 11, 1941 , za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

 • majetok prevedený na základe Lend-Lease, zostávajúci po skončení vojny a vhodný na civilné účely, bude zaplatený úplne alebo čiastočne na základe dlhodobých pôžičiek poskytovaných Spojenými štátmi (hlavne bezúročné pôžičky );
 • v prípade záujmu americkej strany musí byť nepoškodená a nestratená technológia a vybavenie vrátené po vojne v USA [3] .

Krajiny Britského impéria a Čína boli pôvodne zapojené do programu Lend-Lease. Od novembra 1941 sa do programu zapojil ZSSR a do konca vojny sa stali jeho účastníkmi takmer všetci spojenci USA. V roku 1942 USA podpísali ďalšiu dohodu s Veľkou Britániou, Austráliou, Novým Zélandom a Slobodným Francúzskom , tzv. „Reverzný“ Lend-Lease. Podľa neho už spojenci poskytovali americkej armáde tovar, služby a dopravné služby, ich vojenské základne [4] .

21. augusta 1945 prezident Truman oznámil koniec programu Lend-Lease, ale Británia a Čína naďalej dostávali tovar na základe hotovosti a kreditu.

Nakladacie tanky „ Matilda “ pre ZSSR v dokoch Liverpool (17. októbra 1941) [5]

V povojnovom období boli vyjadrené rôzne hodnotenia úlohy Lend-Lease. Sovietska historiografia znižovala dôležitosť zásob, zatiaľ čo spojenci ich často zveličovali.

Medzinárodné zmluvy o pôžičke a prenájme

Vlády ZSSR a USA uzavreli „Dohodu o zásadách vzťahujúcich sa na vzájomnú pomoc vo vojne proti agresii“, v ktorej deklarovali zámery strán [6] . Podľa tejto dohody mal ZSSR právo dostávať materiály, zdroje a informácie na základe amerického zákona o pôžičke a prenájme.

Objemy dodávky a hodnota Lend-Lease

Materiály v celkovej výške 50,1 miliardy dolárov (asi 750 miliárd amerických dolárov v cenách roku 2018 [7] ) boli odoslané do niekoľkých desiatok prijímajúcich krajín vrátane týchto:

Príjemca / pomoc v dolároch za ceny: 1941-1945, miliardy 1990 miliárd 2008, miliardy
Spojene kralovstvo 31.4 233,18 384,12
ZSSR 11.3 83,92 138,25
Francúzsko 3.2 23,76 39,15
Čínska republika 1.6 11,88 19.57

Povojnové platby v rámci Lend-Lease (napríklad prenájom leteckých základní), ktoré Spojené štáty získali, dosiahli 7,8 miliardy dolárov , z toho 6,8 miliardy dolárov od Veľkej Británie a Britského spoločenstva národov a 0,7 miliardy dolárov od ZSSR. Súčasne dosiahol protiúverový leasing zo ZSSR do USA iba 2,2 milióna dolárov [8] .

Kanada mala tiež program Lend-Lease podobný americkému, v rámci ktorého dodávky predstavovali 4,7 miliardy dolárov , predovšetkým do Veľkej Británie a ZSSR [9] .

Výhodu protihitlerovskej koalície v HDP oproti krajinám „osi“ ilustruje nasledujúca tabuľka, ktorá ukazuje HDP hlavných krajín - účastníkov druhej svetovej vojny, od roku 1938 do roku 1945, v miliardách medzinárodných dolárov v r. Ceny v roku 1990 [10] . Je potrebné poznamenať, že niekoľko krajín, napríklad Spojené štáty, sa k nepriateľským akciám pripojilo až v roku 1941 a súčet v období rokov 1938-40 nie je úplne správny.

Graf pomeru HDP protihitlerovskej koalície a krajín „osi“ v rokoch 1938-1945.
Hrubý domáci produkt podľa krajín a rokov.
Krajina / rok 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Krajiny osi
Rakúsko 24 27 27 29 27 28 29 12
Nemecko 351 384 387 412 417 426 437 310
Taliansko 141 151 147 144 145 137 117 [11] -
Francúzsko - - - 130 116 110 93 [12] -
Japonsko 169 184 192 196 197 194 189 144
Krajiny osí celkom: 685 746 753 911 902 895 826 466
Krajiny protihitlerovskej koalície
ZSSR 359 366 417 359 274 [~ 1] 305 362 343
Francúzsko 186 199 164 - - - - 101
Spojene kralovstvo 284 287 316 344 353 361 346 331
USA 800 869 943 1094 1235 1399 1499 1474
Protihitlerovská koalícia všetkého: 1629 1600 1840 1596 1862 2065 2363 2341
Pomer HDP,
Spojenci / krajiny osi:
2.38 2.14 2,44 1,75 2,06 2.31 2,86 5,02
Potravinová pomoc z Ameriky: Šťastné britské školáčky mávajú rukami do kamery po tom, ako dostali taniere s vajíčkom a slaninou. Londýn, 1941.

V decembri 1941 bol celkový HDP ZSSR a Veľkej Británie v pomere k HDP Nemecka a jeho európskych spojencov 1: 1. Dôvodom je skutočnosť, že v tejto dobe bola Veľká Británia vyčerpaná námornou blokádou a v krátkodobom horizonte nemohla ZSSR nijako významne pomôcť. Navyše, na konci roku 1941 Veľká Británia prehrávala boj o Atlantik , ktorý bol plný úplného kolapsu ekonomiky krajiny, ktorá bola takmer úplne závislá od zahraničného obchodu, a skutočnej hrozby implementácie Hitlerovej plánovanej okupácie .

HDP ZSSR v roku 1942 sa zase v dôsledku obsadenia veľkých území Nemeckom znížil o viac ako tretinu v porovnaní s predvojnovou úrovňou, pričom z takmer 200 miliónov ľudí bolo asi 78 miliónov ľudí a hlavný priemyselné centrá zostali na okupovaných územiach, ako aj v blokáde a v prvej línii.

V roku 1942 boli ZSSR a Veľká Británia nižšie ako Nemecko a jeho satelity tak v HDP (0,9: 1), ako aj v populácii (berúc do úvahy straty ZSSR v dôsledku okupácie). V tejto situácii si vedenie USA uvedomilo potrebu poskytnúť naliehavú vojensko-technickú pomoc obom krajinám. USA boli navyše jedinou krajinou na svete s dostatočnými výrobnými kapacitami na to, aby v krátkom časovom rámci poskytli takú podporu na ovplyvnenie priebehu nepriateľských akcií v roku 1942. V priebehu celého roka 1941 Spojené štáty pokračovali vo zvyšovaní svojej vojenskej pomoci Veľkej Británii a 1. októbra 1941 Roosevelt schválil vstup do ZSSR Lend-Lease [~ 2] .

Lend-Lease spolu s rastúcou pomocou Británie v boji za Atlantik sa ukázali byť rozhodujúcim faktorom pri vstupe USA do vojny, najmä na európskom fronte. Hitler, ktorý 11. decembra 1941 vyhlásil vojnu USA, spomenul oba tieto faktory ako kľúčové pri svojom rozhodnutí ísť do vojny s USA [14] [15] .

Vzhľadom na ťažký začiatok vojny a potrebu získať čas na premiestnenie armády a ďalších priemyselných odvetví do vnútrozemia bol požičiavanie pôžičiek v ZSSR spočiatku predovšetkým vo forme životne dôležitých dodávok americkej a britskej vojenskej techniky a vybavenia vo forme tisícov lietadiel, obrnených vozidiel, vojenských a iných lodí, automobilov, železničného vybavenia, státisícov a miliónov ton a jednotiek leteckého paliva , nábojov do zbraní, nábojov do samopalov a guľometov (odlišných od kalibrov zbraní používaných v ZSSR ), pneumatiky pre automobily, náhradné diely pre nádrže, lietadlá a autá a podobne. Už v roku 1943, keď bol premiestnený priemysel úplne rozvinutý, ale zásoby potravín boli vyčerpané a vedenie spojencov prestalo pochybovať o schopnosti ZSSR v dlhodobej vojne, začal ZSSR dovážať predovšetkým strategický materiál (neželezné kov atď.), zariadenia pre priemysel atď. výrobky spôsobené potravinovou krízou (pozri nižšie) [16] .

Obmedzenia dodávok zbraní z USA a Británie súviseli predovšetkým s dodávkou ťažkých bombardérov . Spojenci sa pod rôznymi zámienkami vyhli dodávkam štvormotorových bombardérov s veľkým bombovým zaťažením a dlhým doletom. Spojenci očividne považovali prístup ZSSR k týmto zbraniam za hrozbu v povojnovom období. Nepochybne to do určitej miery fungovalo proti dosiahnutiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom: ZSSR mal obmedzené sily diaľkového bombardovacieho letectva a vo vojnových podmienkach v ňom nedokázal ani nahradiť straty. Prísne tajným v prírode bol aj výskum výroby jadrových zbraní .

S výnimkou oveľa menších (najmä zo ZSSR) pultových dodávok, vzhľadom na skutočnosť, že dodávky vojenského materiálu a materiálu strateného počas vojny neboli predmetom náhrady, lízingovú pôžičku nakoniec zaplatili príjemcovia (vrátane ZSSR a západní spojenci) vo veľmi malých podieloch (niekoľko percent) a väčšinou s veľkým oneskorením (o desaťročia neskôr). Nemali by ste však podceňovať dôležitosť takéhoto „recipročného pôžičky a pôžičky“. Napríklad rozhodnutie ZSSR o prístupe USA k technológii výroby strelného prachu pre raketové systémy s viacerými štartmi („Kaťuša“) bolo pre USA za vojnových podmienok obzvlášť cenné. ZSSR mal v tom čase pri vývoji tohto druhu zbraní prioritu a významnú výhodu. Napriek tomu, že toto rozhodnutie o presune výrobnej technológie bolo pre ZSSR vynútené, umožnilo založiť výrobu potrebného strelného prachu v USA pre „Katyushas“. USA tak dokázali vo vojnových podmienkach vyriešiť dôležitú úlohu rýchleho poskytnutia svojej armády týmito zbraňami, ktoré mali v podmienkach 2. svetovej vojny veľký význam.

Dodávky do ZSSR

Doručenie z USA

BM-13 „ Katyusha “ na platforme Studebaker
 • Rokovania o prvom dodacom protokole sa začali 12. júla 1941, ale boli odložené na 28. decembra kvôli vstupu USA do vojny s Japonskom.
 • Druhý protokol, známy ako Washingtonský protokol, bol podpísaný 9. septembra 1942.
 • Tretí protokol, známy ako „londýnsky“ protokol, bol podpísaný 19. októbra 1943.
 • Štvrtý dodací protokol bol podpísaný vo februári 1944.
 • Piaty protokol bol v marci 1945.

Hlavným dodatkovým protokolom uvedeným vyššie bolo podriadených niekoľko ďalších programov, medzi nimi „Arktický program“ na zásobovanie sovietskych arktických prístavov, „Outpost“ na výstavbu prístavov na Ďalekom východe ZSSR, program na vytvorenie transsibírskeho systému leteckej dopravy (Program severnej sibírskej leteckej trasy), ktorý začal fungovať koncom marca 1945, a „Project Milepost“ (Projekt Milepost), ktorý zabezpečoval akcie ZSSR na Ďalekom východe.

Zásobovacie položky v rámci programu Lend-Lease, ktoré neboli dodané do ZSSR v čase konca 2. svetovej vojny, ale boli v tom čase v skladoch alebo vo výrobe, boli poskytnuté Sovietskemu zväzu v rámci tzv. Dohoda o plynovode “podpísaná 15. X. 1945. Na základe tejto dohody sa ZSSR zaviazal platiť v dolároch a s malým percentom. Dodávky podľa tejto dohody boli ocenené na 222 miliónov dolárov a pozostávali iba z priemyselného zariadenia a dielov. Dodané boli najmä tieto: elektrické generátory, parné kotly, motory, motory, transformátory, kovacie a lisovacie zariadenia, banské zariadenia, rôzne obrábacie stroje (vrátane presných a poloautomatických). ZSSR tieto dodávky v plnej výške nezaplatil.

V auguste 1945 OSN zahájila program pomoci Ukrajine a Bielorusku. Náklady na program boli 250 miliónov dolárov . Program zahŕňal zásobovanie potravinami; odevy, textil a obuv; lieky; poľnohospodárske zariadenia a osivá; priemyselné zariadenia. Program spočiatku počítal s platbou za všetky dodávky, avšak - potom, čo zástupcovia BSSR vysvetlili, že podľa ústavy ZSSR republika nemala cudziu menu, ktorá je výlučne k dispozícii vláde ZSSR - platby v rámci tohto programu boli pozastavené a všetky zásoby (dokončené do mája 1947) boli vyrobené bezplatne [17] .

Trasy a objem dodávok

Vojaci Červenej armády v Bukurešti v britskom „univerzálnom nosiči“ dodaní v rámci programu Lend-Lease.

Spojenecké zásoby sú počas rokov vojny veľmi nerovnomerne rozložené. Po japonskom útoku na USA 7. decembra 1941 sa konečne začali hromadné dodávky v rámci Lend-Lease a prvé zásielky začali prichádzať 28. decembra 1941 s úmyslom dobehnúť 1. apríla 1942 [18] .

Situácia sa však vrátila do normálu až v druhej polovici roku 1943. Z 800 lietadiel a 1 000 tankov sľúbených Anglickom, ktoré mal ZSSR dostať v októbri až decembri 1941, dorazilo 669 lietadiel (pre porovnanie, k 1. októbru 1941 bolo na 3 frontoch brániacich Moskvu 568 lietadiel , z toho 389 bolo prevádzkyschopných [19] ) a 487 tankov . Od októbra 1941 do 30. júna 1942 USA poslali do ZSSR 545 lietadiel , 783 tankov , viac ako 3 -krát menej, ako sa sľubovalo, a tiež 16 502 nákladných automobilov , to znamená viac ako 5 -krát menej, ako sa plánovalo. [dvadsať]

Hlavné trasy a objem prepravovaného tovaru sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: [21]

Doručovacie trasy tonáž, tisíc ton % z celkového počtu
Pacifiku 8244 47,1
Transiran 4160 23.8
Arktické konvoje 3964 22.6
Čierne more 681 3.9
Sovietska arktika 452 2.6
Celkom 17501 100,0

Tri trasy - tichomorské, transiránske a arktické konvoje - poskytli spolu 93,5% celkových dodávok. Žiadna z týchto trás nebola bezpečná.

Najrýchlejšou (a najnebezpečnejšou) cestou boli arktické konvoje . V júli až decembri 1941 išlo 40% všetkých dodávok presne touto cestou a asi 15% tovaru odoslaného kvôli aktivitám Luftwaffe a Kriegsmarine skončilo na dne oceánu. Podľa ďalších údajov boli straty dvakrát menšie. [22] Morská časť cesty z východného pobrežia USA do Murmanska trvala asi 2 týždne.

Náklad so severnými konvojmi prešiel aj cez Archangelsk a Molotovsk (dnes Severodvinsk ), odkiaľ náklad išiel na front po narýchlo dokončenej vetve železnice. Cez Severnú Dvinu ešte nebol most a metrová vrstva ľadu z riečnej vody bola v zime zmrazená na prepravu zariadenia, pretože prirodzená hrúbka ľadu ( 65 cm v zime 1941) neumožňovala vydržať koľajnice s vozňami. Ďalej bol náklad odoslaný po železnici na juh, do strednej, zadnej časti ZSSR [23] .

Tichomorská trasa, ktorá poskytovala asi polovicu dodávok Lend-Lease, bola relatívne (aj keď zďaleka nie úplne) bezpečná. S vypuknutím 7. decembra 1941, vojny v Tichom oceáne, dopravu sem mohli poskytovať iba sovietski námorníci a obchodné a dopravné lode plávali iba pod sovietskou vlajkou. Všetky nemrznúce úžiny ovládalo Japonsko a sovietske lode boli nútene pátrané a niekedy aj potopené. Morská časť trasy zo západného pobrežia USA do ďalekovýchodných prístavov ZSSR trvala 18-20 dní.

Studebakers v Iráne na ceste do ZSSR

Prvé dodávky do ZSSR po transiránskej trase sa začali v novembri 1941, keď bolo odoslaných 2 972 ton nákladu.

Na zvýšenie objemu dodávok bola potrebná rozsiahla modernizácia iránskeho dopravného systému, najmä prístavov v Perzskom zálive , diaľnic a transiránskej železnice ( transiránska trasa ). Za týmto účelom spojenci (ZSSR a Veľká Británia) obsadili v auguste 1941 Irán . Od mája 1942 boli dodávky v priemere 80 - 90 tisíc ton mesačne a v druhej polovici roku 1943 - až 200 tisíc ton mesačne. Dodávku tovaru ďalej vykonávali lode kaspickej vojenskej flotily , ktoré boli až do konca roku 1942 podrobené aktívnym útokom nemeckého letectva . Часть грузов грузилась в портах Персидского залива на грузовые автомобили, также поставлявшиеся в СССР, и на них доставлялась через Иран советскими шоферами на территорию СССР [24] Морская часть пути от восточного побережья США до берегов Ирана занимала около 75 дней .

Специально для нужд ленд-лиза в Иране было построено несколько автомобильных заводов, которые находились под управлением General Motors . Самые крупные назывались TAP I (Truck Assembly Plant I) в Андимешке и TAP II в Хорремшехре . Всего за годы войны с иранских предприятий в СССР было отправлено 184 112 автомобилей . Автомобили перегонялись по следующим маршрутам: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. В 1945 году оба завода были демонтированы и вывезены в СССР. [17]

Черноморский маршрут стал активно функционировать с начала 1945 года, когда после освобождения Греции суда стали проходить через проливы [25] .

В годы войны существовало ещё два воздушных маршрута ленд-лиза. По одному из них самолёты «своим ходом» летали в СССР из США через Южную Атлантику, Африку и Персидский залив , по другому — через Аляску , Чукотку и Сибирь . По второму маршруту, известному под названием « Алсиб » («Аляска — Сибирь»), было переброшено 7925 самолётов [26] [27] .

Владивосток за годы войны переработал импортных грузов почти в 4 раза больше Мурманска и почти в 5 раз больше Архангельска [28] .

Грузы, поставляемые союзниками в Советский Союз из Великобритании

В период с июня 1941 по май 1945 года доставлены в СССР в общей сложности 4 млн тонн военных грузов, включая продукты питания и медикаменты. Стоимость поставленных Великобританией в СССР вооружений составила 308 млн фунтов (не включая военно-морских вооружений), стоимость продуктов питания и сырья составила 120 млн фунтов . В соответствии с англо-советским соглашением от 27 июня 1942 года военная помощь, отправленная из Великобритании в Советский Союз во время войны, была полностью бесплатной [29] При этом необходимо иметь в виду, что до этой даты СССР проводил оплату поставок со стороны Великобритании золотом и валютой. Общая сумма оплаты сегодня может быть оценена в размере 55 тонн золота. Факт данных поставок широко известен в мире благодаря известному случаю гибели одного из десяти кораблей, перевозивших золото. Это потопление в апреле 1942 года британского крейсера «Эдинбург», перевозившего ценный груз в размере 5500 кг золота из СССР в Британию.

Другой проблемой в военных поставках Британии был достаточно низкий уровень военной техники. Эта проблема в конце концов нашла отражение в переписке на высшем уровне между главами государств. Несмотря на то, что это было специально оговорено как «мелочи», в письме главы СССР И. В. Сталина премьер-министру Черчиллю было упомянуто о фактах некомплектности прибывающей авиатехники. Также СССР в определённой мере выражал недовольство, что поставки современной авиатехники были ограничены. Например, в 1941-42 гг. не осуществлялись поставки истребителей « Спитфайр ». Недовольство также вызывал факт поставки в 1941-42 гг. запасов химического оружия. В целом можно сказать, что поставки вооружения и материалов из Британии были ограничены в силу прежде всего тяжёлого экономического положения Британии, хотя и несравнимо более благоприятного в сравнении с СССР, но тем не менее ощутимо напряжённого в силу военно-морской блокады со стороны Германии и необходимости задействования сил против Германии и Италии на африканском фронте.

Грузы, поставляемые в Советский Союз из США по годам

Размер помощи Советскому Союзу со стороны Соединённых Штатов в рамках ленд-лиза по годам достиг следующих размеров (в млн долларов) [30] :

Год Все продукты военное снаряжение товары мирного назначения
1941 29,5 29,5 0
1942 1363,3 723,7 639,6
1943 2965,9 1291,1 1674,8
1944 3429,1 1060,4 2368,7
1945 1372 732,9 639,1

Всего Советский Союз получил помощи на 9,4 миллиардов долларов , из них 41,15 % военного снаряжения. С расходами на перевозку помощь Соединённых Штатов достигла 11,3 миллиардов долларов .

Номенклатура и значение поставок

Программа ленд-лиза была обоюдовыгодной как для СССР (и других стран-получателей), так и для США. СССР выиграл необходимое время для перебазирования военной и прочей промышленности вглубь страны и закрывал жизненно важные для ведения войны на то время «узкие места» в снабжении армии и промышленности, для чего советским правительством самим определялась номенклатура желаемых поставок по ленд-лизу. США же, хотя и получили в итоге за поставки по ленд-лизу от СССР всего около 7 % оплаты, и то в основном спустя десятилетия (см. ниже), но обеспечили загрузку своих производств, а также выиграли необходимое время для мобилизации собственного ВПК и создания армии [ источник не указан 842 дня ] .

Поставки военной техники в СССР сведены в нижеследующую таблицу.

Продукция Поставки из США Поставки из Британской Империи Производство в СССР
(1941-45)
Соотношение
(Поставки/Производство)
Самолёты 11 400 более 7000 157 261 11,7 %
Бронетехника ( танки , САУ , БТР ) 12 000 6564 105 251 17,6 %
Автомашины 427 284 5232 265 600 163 %
Локомотивы 1977 4 825 240 %
Мотоциклы 35 170 1721 27 216 136 %

В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено: противотанковых пушек более 5000 штук ; автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов); пистолетов 12 997 штук ; винтовок 8218 штук ; взрывчатые вещества : 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн ; толуола 107 683 тонн ; динамита 31 933 тонн ); пороха 127 000 тонн ; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров ; детонаторов 903 000 штук ; радиостанций 35 800 единиц ; радиолокаторов 2074 единицы ; противолодочных кораблей 105 единиц ; торпедных катеров 202 единицы ; грузовых судов 90 единиц ; подводных лодок 4 единицы ; двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки ; товарных вагонов 11 075 штук ; локомотивов 1981 штуку ; тракторов 8071 штуку ; металлорежущих станков 38 100 штук ; телефонов 2 500 000 штук ; продовольствия 4 478 000 тонн ; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов ; оборудования зданий на 10 910 000 долларов ; стали 2 800 000 тонн ; цветных металлов 802 000 тонн ; нефтепродуктов 2 670 000 тонн ; химикалий 842 000 тонн ; хлопка 106 893 тонны ; кожи 49 860 тонн ; шин 3 786 000 штук ; армейских ботинок 15 417 000 пар ; одеял 1 541 590 штук ; пуговиц 257 миллионов [31] .

Одно из определяющих значений для Советского Союза вообще и для Красной Армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн). [32] Почти вся армия, а также значительная доля «гражданки» (в основном, работники ключевых военных заводов и номенклатуры ), на завершающем этапе войны находились в основном на ленд-лизовском продовольственном обеспечении тушёнкой , маслом, шоколадом и т. п. А кроме того, надо помнить, что продовольственные поставки в любом случае могли быть легко израсходованы и не подлежали в таком случае возвращению или оплате. Более того, можно уверенно утверждать, что, с исчерпанием продрезервов в начале войны, в 1943—1945 годах отечественное сельское хозяйство, по большей части разорённое войной в оккупированных житницах Украины, Северного Кавказа, Черноземья и остававшееся нетронутым только в части Нечерноземья и в Поволжье (а целинные земли Казахстана и Южной Сибири ещё не были освоены), было не в состоянии прокормить многомиллионную армию и «гражданку». К 1943 году разразился острейший продовольственный кризис, когда и без того скудные нормы выдачи продовольствия были негласно сокращены почти на треть. Поэтому продовольственные поставки к середине 1944 года потеснили в советских заявках металлы и даже некоторые виды вооружения. В общем объёме ввезённых в конце войны грузов продовольственные заняли свыше 25 % тоннажа. По калорийности этого [ уточнить ] продовольствия из расчёта норм военного времени должно было хватить на содержание 10-миллионной армии в течение более чем трёх лет [ источник не указан 933 дня ] .

СССР получил от США 433 967 автомобилей [33] и 34 190 мотоциклов, при этом в СССР с начала войны до конца 1945 года выпущено лишь 266 тыс. автомобилей и 27 тыс. мотоциклов (без учета шасси и комплектующих для танков Т-60 и Т-70, бронеавтомобилей БА-64; на 22 июня 1941 в РККА было 281 377 автомобилей [34] , из народного хозяйства на 23 августа 1941 года было изъято 206 169 единиц [35] ).

« Студебеккер » в значительной части заменил конную тягу и тракторы для буксировки 76-мм и 122-мм артсистем. Хорошие эксплуатационные качества показал также автомобиль Dodge 3/4 т , буксирующий артиллерийские орудия до 76 мм включительно. Легковой автомобиль Willys с двумя ведущими осями стал надёжным средством разведки, связи и управления войсками, а также в качестве лёгкого тягача для 45-мм противотанковых пушек. Были также автомобили специального назначения — амфибии Ford (на базе машины Willys, 3520 шт.) в составе специальных батальонов для форсирования водных преград, и 723 [33] GMC (на базе грузовика той же марки), используемые, главным образом, инженерными частями при устройстве переправ.

Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали к концу войны (с 17 июля 1944 года) основным шасси для систем залпового огня « Катюша ». За 4 года войны из 3374 автомобильных шасси, использованных для монтажа пусковых установок гвардейских реактивных миномётов, они составили 1845 — 54,7 % (на базе ЗИС-6 — только 372, до сентября 1941; остальные 17 типов шасси — 1157 — 34,3 %) [36] . Практически все «Катюши», собранные на базе советских автомобилей, уничтожила война [~ 3] . Всего же шасси, пригодных для установки пусковых, было поставлено 5975 [33] . После окончания военных действий с Японией СССР принял решение о возврате американской автотехники и началась процедура её возврата в США, при этом процесс возврата был проведён практически полностью, так что в настоящее время проблематично найти оригинальные американские автомобили, использовавшиеся в период военных действий, даже в музеях. Например, в военно-историческом музее «Сталинградская битва» в г. Волгограде представлена уже послевоенная отечественная автотехника в качестве носителя «катюш».

СССР получил по ленд-лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства), 1900 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено за годы войны в СССР; но до войны СССР имел 25 000 локомотивов [37] ) и 11 075 вагонов (больше в 10,2 раза).

США поставили 2 млн. 13 тыс. тонн авиабензина (вместе с союзниками — 2 млн. 586 тыс. тонн) — почти 2/3 горючего, использованного за годы войны советской авиацией [38] . Кроме готового авиабензина было поставлено нефтеперерабатывающее оборудование для его производства на территории СССР, причем объём этих поставок был таков, что собственная годовая выработка авиабензина возросла со 110 000 тонн в 1941 году до 1 670 000 тонн в 1944 году [39] . Наряду с самолётами, СССР получил сотни тонн авиационных запчастей, авиационные боеприпасы, горючее, специальное аэродромное оборудование и аппаратуру, в том числе 9351 американскую радиостанцию для установки на истребителях советского производства, навигационное авиаоборудование (радиокомпасы, автопилоты, радары, секстанты, авиагоризонты).

Из-за того, что большинство верфей оказалось под оккупацией или блокадой и из-за длительного производственного цикла, в годы войны советское судостроение было практически остановлено, и советский флот получил по ленд-лизу почти все из около полутысячи новых судов, из которых около 80 % были военными — противолодочными катерами и кораблями, тральщиками, эсминцами и подводными лодками. Опять же надо иметь в виду, что все полученные по программе ленд-лиза военные корабли были возвращены после окончания боевых действий с Японией США (не надо путать в данном случае их с военными кораблями Италии и Германии, полученными в рамках раздела военных трофеев по соглашению с союзниками).

Также ввиду нахождения в оккупационной или прифронтовой зонах главных промышленных центров страны и того, что главные материальные и людские ресурсы были сосредоточены на производстве основных видов вооружений и боеприпасов, по ленд-лизу были получены высокие доли продукции машиностроения и приборостроения (как приборов и оборудования для военной техники и наземного обеспечения, так и средств и оборудования производственного назначения типа станков или народно-хозяйственного назначения типа тракторов), а также химической промышленности.

Подсчёт общей доли поставок по ленд-лизу в общем и военном производстве СССР является сложной задачей, так как многие документы по военному производству и их компонентам засекречены до сих пор. Утверждение Н. А. Вознесенского в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», что в целом доля составила 4 % от советского производства, не вполне отражает действительность, так как по некоторым видам производства и снабжения эта доля выше в несколько и даже в десятки раз. Кроме того, довольно часто поставки по ленд-лизу включались в состав национального производства. Например, Казанский пороховой завод изготовил более 103 000 тонн пороха, в том числе порохов особой доставки (поставленных союзниками по ленд-лизу) за годы войны использовано порядка 22 000 тонн . Учитывая, что этот завод производил заряды для « Катюш », которые требовали другой состав пороха (менее плотного), не ясно, какая доля в производстве пороха в итоговом подсчёте была преобладающей. Такая же проблема подсчётов существовала почти на всех производствах СССР во время войны.

Сравнительные данные по роли ленд-лиза в обеспечении советской экономики некоторыми видами материалов и продовольствия во время войны даны ниже [38] [40] [41] :

Материалы Производство СССР Ленд-лиз Соотношение, %
Взрывчатка, тыс. тонн 558 295,6 53 %
Медь, тыс. тонн 534 404 76 %
Алюминий, тыс. тонн 283 301 106 %
Олово, тыс. тонн 13 29 223 %
Кобальт, тонн 340 470 138 %
Авиабензин, тыс. тонн 4700 2586 55 %
Автомобильные шины, тыс. штук 8368 [42] 3659 30,49 %
Железнодорожные вагоны 1086 11 075 1020 %
Железнодорожные рельсы, тыс. тонн 1 101,1 622,1 57 %
Шерсть, тыс. тонн 360,5 [42] 98 27,2 %
Сахар, тыс. тонн 995 658 66 %
Мясные консервы, млн банок 432,5 2077 480 %
Жиры животные, тыс. тонн 565 602 107 %

Для лучшего понимания масштаба помощи по ленд-лизу достаточно посмотреть на официальные цифры о размерах внешней торговли СССР в 1940 году. Н. Вознесенский, бывший председатель Государственной плановой комиссии, опубликовал следующие данные о вывозе и привозе товаров в СССР, в миллионах советских рублей и долларов на Внешнеторговый баланс Советского Союза в 1940 году [43] :

1940 год млн. рублей млн. долларов
Экспорт всего: 1412 266,4
в том числе в Германию 190,3
в том числе в Соединённые Штаты, Канаду и Великобританию 26,1
Импорт всего: 1446 272,8
в том числе из Германии 128,6
в том числе из Соединённых Штатов, Канады и Великобритании 94,2

Долги по ленд-лизу и их выплата

Сразу после войны США направили странам, получавшим помощь по ленд-лизу, предложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг для получения новых кредитов. Поскольку закон о ленд-лизе предусматривал списание использованного военного оборудования и материалов, американцы настаивали на оплате только гражданских поставок: железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года [44] . За уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не потребовали. Тем не менее, было оговорено списание и фактическое уничтожение военной техники. СССР принял решение о полном списании всей военной техники, полученной по ленд-лизу: танков, артиллерийских орудий, артиллерийских тягачей, военной авиа- и автотехники.

СССР

Объём американских поставок по ленд-лизу составил около 10,8 млрд $. Согласно закону о ленд-лизе оплате подлежала только уцелевшая в ходе войны техника; для согласования итоговой суммы сразу по окончании войны начались советско-американские переговоры. В США изначально было рассчитано, что сумма, подлежащая оплате, за уцелевшую гражданскую технику и оборудование, с учётом их износа, составляет 2,6 млрд. $, для переговоров эта сумма была снижена вдвое, до 1,3 млрд. $. [45] [46] [47] На переговорах 1948 года советские представители согласились выплатить лишь 170 млн. $ и встретили предсказуемый отказ американской стороны. Переговоры 1949 года тоже ни к чему не привели (советская сторона увеличила предлагаемую сумму до 200 млн. $, с рассрочкой на 50 лет, американская снизила до 1 млрд. $, с рассрочкой на 30 лет). В 1951 году американцы дважды снижали сумму платежа, которая стала равняться 800 млн $, однако советская сторона соглашалась уплатить только 300 млн $ [48] . По мнению советского правительства, расчёт должен был вестись не в соответствии с реальной задолженностью, а на основе прецедента. Этим прецедентом должны были стать пропорции при определении долга между США и Великобританией, которые были закреплены ещё в марте 1946 года. В результате США согласились с предложениями СССР [ источник не указан 758 дней ] .

Соглашение с СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было заключено лишь в 1972 году [49] . По этому соглашению СССР обязался до 2001 года заплатить 722 млн $, включая проценты. К июлю 1973 года были осуществлены три платежа на общую сумму 48 млн $, после чего выплаты были прекращены в связи со вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР ( Поправка Джексона — Вэника ). В июне 1990 года в ходе переговоров президентов США и СССР стороны вернулись к обсуждению долга [50] . Был установлен новый срок окончательного погашения задолженности — 2030 год, и сумма — 674 млн $ [51] .

После распада СССР остро встал вопрос — к кому переходят обязательства по долгам бывшего СССР (включая долги по ленд-лизу).

4 декабря 1991 года 8 республик СССР, включая РСФСР, подписали «Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР», который фиксировал долю каждой республики в долгах (и в активах) бывшего СССР. При этом российская доля была установлена на уровне 61,34 %. Договор, однако, был подписан только частью республик бывшего СССР; страны Прибалтики, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан его так и не подписали. [52] [53]

В 1992—1994 годах, однако, Российская Федерация подписала со странами-правопреемниками СССР двусторонние соглашения о «нулевом варианте», согласно которым РФ принимала на себя обслуживание всего государственного долга бывшего СССР в обмен на отказ других республик от полагавшейся им почти половинной доли во всех активах СССР (золотовалютные резервы, собственность за рубежом, собственность вооружённых сил и т. п.) [54] . В связи с этим 2 апреля 1993 года правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам СССР. [55] [56]

Технически долги СССР были разделены на долги правительствам ( Парижский клуб ) и долги частным банкам ( Лондонский клуб ); долг за ленд-лиз был долгом правительству США, то есть частью долга Парижскому клубу. Россия полностью погасила свою задолженность перед Парижским клубом 21 августа 2006 года [57] .

Великобритания и Канада

Объём долгов Великобритании перед США составил 4,33 млрд долларов США, перед Канадой — 1,19 млрд долларов США. Последний платёж в размере 83,25 млн долларов США (в пользу США) и 22,7 млн долларов США (Канада) был проведён 29 декабря 2006 [58] .

Франция

28 мая 1946 года Франция подписала с США пакет договоров (известный как Соглашение Блюма — Бирнса ) [59] , урегулировавший французский долг за поставки по ленд-лизу в обмен на ряд торговых уступок со стороны Франции. В частности, Франция существенно увеличила квоты на показ иностранных (в первую очередь американских) фильмов на французском кинорынке.

Китай

Долг Китайской Республики (Тайваня) перед США за поставки по ленд-лизу составил 187 млн $. С 1979 года США признали Китайскую Народную Республику (КНР) единственным законным правительством Китая, а следовательно, и наследником всех предыдущих договорённостей (включая поставки по ленд-лизу). Тем не менее, в 1989 году США потребовали от Тайваня (не от КНР) возврата долга по ленд-лизу [60] . Дальнейшая судьба китайского долга не ясна.

Иран

Сумма к оплате иранского долга по ленд-лизу была определена американо-иранским соглашением, заключённым в декабре 1945 года — 8,5 млн долларов, которые Тегеран должен был выплатить частями начиная с 1946 года [61] . В том же месяце было заключено соглашение о продаже шахскому правительству по сниженной цене объектов американской федеральной собственности в Иране [61] .

Ленд-лиз. Оценки и мнения государственных и военных деятелей, политиков, историков, публицистов

В начале сентября 1941 года в телеграмме к У. Черчиллю И. В. Сталин просил как можно скорее предоставить помощь Советскому Союзу:

…Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной угрозой. Здесь уместен вопрос: каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения? Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного фронта 30—40 немецких дивизий, и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолётов и 500 танков (малых или средних). Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2 - х томах 1958: М. Госполитиздат

Уже в ноябре 1941 года в своём письме к президенту США Рузвельту И. В. Сталин писал:

Ваше решение, господин Президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в размере $ 1 000 000 000 в обеспечение поставок военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято советским Правительством с сердечной признательностью, как насущная помощь Советскому Союзу в его огромной и тяжёлой борьбе с общим врагом — кровавым гитлеризмом.

Во время Тегеранской конференции в 1943 году Сталин на торжественном обеде в честь 69-летия Уинстона Черчилля произнёс тост, в котором назвал США страной машин и сказал, что «Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну» ( Without the use of those machines, through Lend-Lease, we would lose this war ). Слова Сталина были зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции, который был опубликован в американском сборнике «Внешняя политика Соединённых Штатов. Каирская и Тегеранская конференции 1943 года» в 1961 году на 469-й странице [63] [64] . По другим источникам на этой конференции Сталин дал и такую оценку американской помощи: «Без американской промышленности Объединённые Нации никогда не смогли бы выиграть эту войну» (Without American production the United Nations [the Allies] could never have won the war). [65] [66]

В записке № 1447-с от 27 мая 1963 года Председателя Комитета Госбезопасности В. Е. Семичастного в ЦК КПСС о настроениях Г. К. Жукова отмечено следующее:

…Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии

Карпов В. В. Маршал Жуков: Опала. — М.: Вече, 1994.

Высоко оценивал роль ленд-лиза А. И. Микоян , во время войны отвечавший за работу семи союзных наркоматов (торговли, заготовок, пищевой, рыбной и мясомолочной промышленности, морского транспорта и речного флота) и, в качестве наркома внешней торговли страны, с 1942 года руководивший приёмом союзных поставок по ленд-лизу:

— … когда к нам стали поступать американская тушёнка, комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: кое-что перепадало и тылу.

Или возьмём поставки автомобилей. Ведь мы получили, насколько помню, с учётом потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин типа « Студебеккер », «Форд», легковые « Виллисы » и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на колёсах и каких колёсах! В результате повысилась её манёвренность и заметно возросли темпы наступления.

Да-а… — задумчиво протянул Микоян. — Без ленд-лиза мы бы наверняка ещё год-полтора лишних провоевали [67] .

В своих мемуарах «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков также затрагивает тему межсоюзнических отношений в самом тяжёлом для СССР и союзников 1942 году, непосредственно во время Сталинградского сражения, до коренного перелома в войне:

В 22.00 (10 сентября 1942 года) мы были у Верховного, в его кабинете.

Поздоровавшись за руку, что с ним редко бывало, он возмущенно сказал:

— Десятки, сотни тысяч советских людей отдают свою жизнь в борьбе с фашизмом, а Черчилль торгуется из-за двух десятков «харикейнов». А их «харикейны» — дрянь, наши лётчики не любят эту машину… — И затем совершенно спокойным тоном без всякого перехода продолжал: — Ну, что надумали? Кто будет докладывать…

В своих мемуарах Н. С. Хрущёв прямо затронул тему важности ленд-лиза [68] :

Хочу откровенно высказать своё мнение о взглядах Сталина на способность РККА и СССР справиться с нацистской Германией и выдержать войну без американской и английской помощи. Во-первых, хочу сказать о некоторых замечаниях, сделанных Сталиным и неоднократно повторённых им во время «непринуждённых» разговоров между нами. Он прямо сказал, что если бы США нам не помогли, мы бы войну не выиграли. Если бы нам пришлось сражаться с нацистской Германией один на один, то такого давления мы бы не выдержали и войну проиграли бы. Никто никогда эту тему официально не обсуждал, и я не думаю, что Сталин когда-либо письменно излагал своё мнение по данному вопросу, но я все же утверждаю, что в нескольких разговорах со мной он отмечал, что дело обстояло именно так. Он никогда не заводил разговор именно об этом, но когда мы просто беседовали, обсуждая вопросы международной политики в настоящем и в прошлом и переходя к теме того, через что нам пришлось пройти во время войны, он говорил именно так. Когда я слышал такие его замечания, я был с ним полностью согласен, а сейчас я с ним согласен ещё больше.

Первую официальную историческую оценку роли ленд-лиза дал председатель Госплана Николай Вознесенский в своей книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», опубликованной в 1948 году :

…если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4 %.

Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны — М.: Госполитиздат, 1948

Цифра в 4 % была опубликована без детализации и оспаривается [69] . Затем эти «всего лишь около 4 %» стали основной для характеристики ленд-лиза в советских трудах по истории. Оценка Вознесенского явно противоречит опубликованным в постсоветское время данным об объёмах советского производства и объёмах поставок по ленд-лизу (см. таблицу выше).

По Стеттиниусу , сенатор Джордж, председатель Финансового комитета, так объяснил, почему стоит тратить деньги на программу ленд-лиза:

[США] сейчас тратят около 8 миллиардов в месяц. Если бы не те приготовления, которые мы сделали в эти месяцы, выиграв время, война, я убеждён, продолжалась бы на год дольше. В год мы тратим на войну до 100 миллиардов долларов, а кроме того, мы могли бы потерять огромное число жизней лучших сынов страны. Даже сократив войну только на полгода, мы сбережём 48 миллиардов долларов, потратив всего 11 миллиардов, а кровь наших солдат, слезы наших матерей оценить вообще невозможно…

В своих мемуарах генерал-майор танковых войск вермахта Ф. Меллентин писал [70] , что к весне 1943 года военное положение Германии сильно ухудшилось. Тунис грозил стать новым «Сталинградом» , англо-американские стратегические бомбардировки держали в постоянном напряжении промышленность рейха. Значительная часть истребительной авиации была переброшена из России в Европу для борьбы с бомбардировщиками. Положение Италии перед лицом неизбежного вторжения союзников было отчаянным. Германия вынуждена держать крупные силы в Италии и Западной Европе. На Восточном фронте немцы потеряли преимущество в воздухе. Советская авиация существенно нарастила свою мощь — сказалась в том числе и англо-американская помощь. Общее соотношение сил на восточном театре военных действий изменилось, стало очевидно: «перед нами стоит безжалостный противник, располагающий огромными и даже, по-видимому, неисчерпаемыми резервами» [71] .

Роберт Джонс — профессор-историк

В опубликованных исследованиях, профессор-историк Р. Джонс [72] воспроизводит следующую версию взаимных антифашистских действий США, Великобритании и СССР в первые месяцы агрессии нацистов против Советского Союза.

Р. Джонс пишет, что по словам Джозефа Дэвиса — бывшего посла в СССР : «России должна быть предоставлена любая возможная помощь, и сделать это необходимо в самые кратчайшие сроки». Он считал, что борьба между нацистами и Советским Союзом станет «поворотным пунктом». Президент США Рузвельт поддержал данное мнение и заявил, что если русские сумеют продержаться до октября, зимняя погода остановит немцев и позволит выиграть драгоценное время для организации помощи России [73] .

Посол США в СССР Лоуренс Штейнгард трижды (1, 2, 3 июля 1941 г.) телеграфировал из Москвы, что Сталин не пойдет на сепаратный мир с нацистами [74] . Учитывая данные сведения, Рузвельт и Гопкинс 11 июля 1941 года встретились в президентском кабинете и обсудили проблему оказания помощи Англии и Советскому Союзу. Рузвельт решил направить Гопкинса в Лондон для переговоров с Черчиллем: необходимо было точно знать какими будут требования англичан, так как значительную часть помощи для России предполагалось выделить из того, что было поставлено в качестве военной помощи Англии. В Лондоне Гопкинс был принят Гарриманом. Оба сошлись во мнении об оказании срочной военной помощи русским. Гопкинс понимая, что необходимо точно оценить нужды России, 25 июля направил Рузвельту телеграмму, в которой просил разрешения отправиться в Россию. 26 июля разрешение было получено. Рузвельт просил Сталина «отнестись к Гопкинсу с тем же доверием, как будто он обращается к нему, Рузвельту, напрямую». 27 июля на патрульном бомбардировщике «Каталина» (летающая лодка) Г. Гопкинс совершил героический перелет на малой высоте из шотландского Инвергордона в Мурманск [75] . Вечером 29 июля в Кремле состоялась встреча Гопкинса со Сталиным. Гопкинс передал Сталину послание Рузвельта и спросил: « что хотели бы получить от Соединенных Штатов в первую очередь». К первоочередным пожеланиям Сталин отнес 20 тыс. зенитных орудий калибром от 20 до 37 мм, алюминий, пулеметы калибром 12,7 мм и более миллиона винтовок 7,62 мм. Договорились о проведении с 1 по 15 октября 1941 года конференции заинтересованных сторон по вопросам поставок. Сталин выразил надежду, что Соединенные Штаты также вступят в войну против Германии, так как Англии и СССР в одиночку будет трудно сокрушить Гитлера [76] .

По инициативе Рузвельта, 2 августа 1941 года был создан межправительственный Комитет по оказанию военной помощи Советскому Союзу. На заседании Комитета стороны обменялись дипломатическими нотами. В американской ноте указывалось на политику поддержки Советского Союза в борьбе с нацистами : «Соединенные Штаты приняли решение осуществлять экономическое содействие, направленное на усиление Советского Союза в его борьбе с вооруженной агрессией». Напавший на Советский Союз агрессор, угрожает также безопасности других народов, поэтому укрепление России соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов [77] .

9 августа 1941 года на борту тяжёлого крейсера «Огаста» в Северной Атлантике произошла встреча американской и британской делегаций. Рузвельт и Черчилль высказались за скорейшее проведение конференции по проблеме оснащения Красной армии в Москве, с тем чтобы вопросы «можно было обсуждать напрямую».

В середине августа советские войска на южном направлении отошли за Днепр. Севернее немецкие танки рвались через Смоленск на Москву. В телеграмме Черчиллю 3 сентября Сталин сообщил о существенных потерях в промышленности страны и просил открыть второй фронт. Он запрашивал алюминий, боевые самолеты, танки.

15 сентября в Лондоне состоялись предварительные англо-американские переговоры, с тем чтобы согласовать взаимные действия на предстоящей московской конференции. Необходимо было выработать общее мнение в виде «предложений» о том, какую помощь могут предоставить русским оба народа (американский, британский). На переговорах выяснилось, что «то, что предложили американцы, стало ударом для англичан, так как это означало значительное сокращение поставок, предназначенных для них самих» ( необходимо было на должном уровне осуществлять снабжение британских войск, задействованных на средиземноморском театре военных действий , в том числе в боевых действиях с итало-немецкими войсками в Северной Африке — на территории Египта и Магриба , британских ВМС, непрерывно прикрывавших конвои , также британских ВВС, регулярно осуществлявших массированные бомбардировки промышленных районов рейха ). Тем не менее, Президент США Рузвельт предложил конструктивные шаги по решению взаимных проблем .

20 сентября 1941 года русскими был оставлен Киев. Промышленный потенциал Советского Союза упал примерно наполовину. Штейнгардт призвал увеличить англо-американские поставки, чтобы помочь русским продолжить войну. Красная армия героически сдерживала противника на подступах к Ленинграду и Москве. Однако, одной стойкости было недостаточно. Огромные материальные потери необходимо было восполнить, иначе рано или поздно Советский Союз должен был уступить [78] .

21 сентября на тяжёлом крейсере «Лондон» Королевских сил ВМС Великобритании англо-американская делегация направилась в Россию для переговоров со Сталиным . Вслед за крейсером, 22 сентября другая часть делегации вылетела двумя американскими бомбардировщиками B-24. Это был первый перелет ВВС США через территорию, контролировавшуюся люфтваффе. 28 сентября 1941 года в Москве открылась конференция по поставкам. Представители США и Великобритании Гарриман и Бивербрук трижды встречались со Сталиным. При обсуждении предложений по поставкам Сталин на первое место поставил танки, затем противотанковые орудия, средние бомбардировщики, зенитную артиллерию, броневые листы для танков, истребители, самолеты-разведчики, колючую проволоку. Просил открыть второй фронт, а также направить английские войска сражаться на Украине [79] .

30 октября 1941 года положение под Москвой становилось катастрофическим. Сталин выступил по радио к соотечественникам с призывом приложить максимум усилий для спасения отечества. В тот же день Рузвельт направил Сталину телеграмму, где сообщил, что рассмотрел документы по Московской конференции и утвердил все планируемые поставки вооружений и сырья в Россию. Он распорядился осуществить их немедленно средствами американской стороны. Было предложено поставки стоимостью до одного миллиарда долларов осуществить в рамках ленд-лиза. При этом, образовавшуюся задолженность не облагать процентами, а выплату долга осуществить через пять лет после завершения войны в течение десятилетнего периода. Одновременно, Соединенные Штаты дали понять, что «для всех трех правительств (Великобритании, Соединенных Штатов, Советского Союза) является неприемлемым брать на себя какие-либо обязательства в отношении деталей послевоенного устройства. И прежде всего следует соблюдать принцип недопустимости никаких тайных соглашений». 4 ноября 1941 года Сталин в ответной телеграмме отметил, что ваше решение о предоставлении беспроцентного займа на сумму 1 млрд долларов советское правительство принимает с сердечной благодарностью. Сталин выразил полное согласие с предложенными условиями. С этого момента Россия вошла в список стран, получавших помощь по ленд-лизу [80] .

Объём поставок

Грузы, поставляемые из Западного полушария в Советский Союз в рамках ленд-лиза с 22 июня 1941 по 20 сентября 1945, по месяцам и маршрутам доставки (в тоннах) [81] :

Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
Всего 17 499 861 4 159 117 23,8 8 243 397 47,1 3 964 231 22,7 680 723 3,9 452 393 2,5
Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
1941 360 778 13 502 3,7 193 299 53,6 153 977 42,7 0 0,0 0 0,0
июнь 2977 0 0,0 2988 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
июль 27 567 0 0,0 27 567 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
август 97 483 0 0,0 93 113 95,5 4370 4,5 0 0,0 0 0,0
сентябрь 38 161 0 0,0 27 629 72,4 10 532 27,6 0 0,0 0 0,0
октябрь 65 513 0 0,0 17 161 26,2 48 352 73,8 0 0,0 0 0,0
ноябрь 57 604 2972 5,2 13 559 23,5 41 073 71,3 0 0,0 0 0,0
декабрь 71 462 10 530 14,7 11 282 15,8 49 650 69,5 0 0,0 0 0,0
Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
1942 2 453 097 705 259 28,8 734 020 29,9 949 711 38,7 0 0,0 64 107 2,6
январь 88 597 34 0,05 26 047 29,4 62 516 70,6 0 0,0 0 0,0
февраль 92 670 5282 5,7 22 206 24,0 65 182 70,3 0 0,0 0 0,0
март 213 999 17 754 8,3 25 555 11,9 170 690 79,8 0 0,0 0 0,0
апрель 441 968 21 173 4,8 38 441 8,7 382 354 86,5 0 0,0 0 0,0
май 194 747 86 978 44,7 33 035 17,0 74 734 38,3 0 0,0 0 0,0
июнь 193 695 91 012 47,0 30 288 15,6 54 720 28,3 0 0,0 17675 9,1
июль 183 362 62 492 34,1 63 313 34,5 13 351 7,3 0 0,0 44 206 24,1
август 215 543 65 598 30,4 78 616 36,5 69 013 32,0 0 0,0 2226 1,1
сентябрь 179 430 72 057 40,2 79 604 44,4 27 769 15,4 0 0,0 0 0,0
октябрь 229 331 121 272 52,9 108 059 47,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ноябрь 176 911 70 430 39,8 106 481 60,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
декабрь 242 934 91 177 37,5 122 375 50,4 29 382 12.1 0 0,0 0 0,0
Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
1943 4794545 1606979 33,5 2388577 49,8 681043 14,2 0 0,0 117946 2,5
январь 258055 86836 33,7 97671 37,8 73548 28,5 0 0,0 0 0,0
февраль 342055 40071 11,8 129004 37,7 172980 50,5 0 0,0 0 0,0
март 263209 131277 49,9 122646 46,6 9286 3,5 0 0,0 0 0,0
апрель 337572 143808 42,6 193764 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
май 349259 121002 34,6 216380 62,0 0 0,0 0 0,0 11877 3,4
июнь 275622 28786 10,4 230183 83,5 0 0,0 0 0,0 16653 6,1
июль 336094 126184 37,5 152215 45,3 0 0,0 0 0,0 57695 17,2
август 469961 177153 37,7 261087 55,6 0 0,0 0 0,0 31721 6,7
сентябрь 511365 197886 38,7 313479 61,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
октябрь 439655 192744 43,8 180872 41,4 66039 15,1 0 0,0 0 0,0
ноябрь 568620 194775 34,2 228964 40,3 144881 25,5 0 0,0 0 0,0
декабрь 643078 166457 25,9 262312 40,8 214309 33,3 0 0,0 0 0,0
Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
1944 6217622 1788864 28,8 2848181 45,8 1452775 23,4 0 0,0 127802 2,0
январь 599239 201713 33,7 176170 29,4 221356 36,9 0 0,0 0 0,0
февраль 341158 114161 33,5 100017 29,3 126980 37,2 0 0,0 0 0,0
март 351751 150500 42,8 91299 26,0 109952 31,2 0 0,0 0 0,0
апрель 408870 274791 67,2 134079 32,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
май 553376 289070 52,2 264306 47,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
июнь 522556 187349 35,9 307224 58,8 0 0,0 0 0,0 27983 5,3
июль 624578 127393 20,4 275761 44,2 155760 24,9 0 0,0 65664 10,5
август 561533 36437 6,5 308614 55,0 185562 33,0 0 0,0 30920 5,5
сентябрь 579860 87861 15,2 298208 51,4 190556 32,9 0 0,0 3235 0,5
октябрь 545414 156228 28,6 309441 56,8 79745 14,6 0 0,0 0 0,0
ноябрь 564628 95864 17,0 313916 55,6 154848 27,4 0 0,0 0 0,0
декабрь 564659 67497 12,0 269146 47,7 228016 40,3 0 0,0 0 0,0
Год и месяц б Все маршруты Персидский залив Дальний Восток Арктический Чёрное море Через Аляску
тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего тонны Процент от общего
1945 3673819 44513 1,2 2079320 56,6 726725 19,8 680723 18,5 142538 3,9
январь 405762 31454 7,8 194914 48,0 118869 29,3 60525 14,9 0 0,0
февраль 450588 4497 1,0 181741 40,3 153278 34,0 111072 24,7 0 0.0
март 487030 4409 0,9 161786 33,2 148731 30,5 172104 35,4 0 0,0
апрель 540278 1232 0,2 193709 35,9 167180 30,9 178157 33,0 0 0,0
май 768295 2921 0,4 518212 67,4 138667 18,1 108495 14,1 0 0,0
июнь 329191 0 0,0 275018 83,5 0 0,0 21638 6,6 32535 9,9
июль 408554 0 0,0 313360 76,7 0 0,0 1268 0,3 93926 23,0
август 234606 0 0,0 200369 85,4 0 0,0 18160 7,7 16077 6,9
сентябрь 49515 0 0,0 40211 81,2 0 0,0 9304 18,8 0 0,0

Примечания к разделу «Объём поставок»

а Общий объём поставок из Западного полушария, в том числе и товары из Канады. Включают около 488 000 тонн потерянных в пути, главным образом, в 1942 году. Не включают 555 000 тонн нефтепродуктов, поступающих из НПЗ принадлежащих Союзникам в Иране.

б Объём поставок дан на месяц выхода груза из западных портов или авиабаз

Номенклатура поставок по ленд-лизу определялась советским правительством и была призвана заткнуть «узкие места» в снабжении промышленности и армии СССР.

Летательных аппаратов 22 150
Танков 10 000
Легковых внедорожников и вездеходов 51 503
Грузовых машин 375 883
Мотоциклов 35 170
Тракторов 8071
Винтовок 8218
Автоматического оружия 131 633
Пистолетов 12 997
Взрывчатые вещества : 345 735 тонн
Динамита 70 400 000 фунтов (31 933 тонн)
Толуола 237 400 000 фунтов (107 683 тонн)
Тротила 271 500 000 фунтов (123 150 тонн)
Пороха 127 000 тонн
Детонаторов 903 000
Оборудования зданий $10 910 000
Товарных вагонов 11 155
Локомотивов 1981
Грузовых судов 90
Противолодочных кораблей 105
Торпедных катеров 202
Тральщиков 99
Радиолокаторов 445
Двигателей для кораблей 7784
Запасов продовольствия 4 478 000 тонн
Машин и оборудования $1 078 965 000
Стали 2 800 000 тонн
Цветных металлов 802 000 тонн
Нефтепродуктов 2 670 000 тонн
Химикалий 842 000 тонн
Хлопка 106 893 тонн
Кожи 49 860 тонн
Шин 3 786 000
Армейских ботинок 15 417 000 пар
Одеял 1 541 590
Спирта 331 066 л
Пуговиц 257 723 498

См. также

Примечания

Комментарии
 1. «В СССР не раз признавали огромное значение техники и материалов, необходимых для ведения боевых действий, поступавших из Соединённых Штатов при участии Англии в Советский Союз. Но в 1942 году согласованные планы этих поставок были выполнены только на 55 процентов . В сложнейшее время подготовки Курской операции (в Вашингтоне и Лондоне об этой работе знали) поставки были прерваны на 9 месяцев и возобновились только в сентябре 1943 года. Такой длительный перерыв — это вопрос не технический, но политический!» [13] .
 2. Подписан Первый протокол по ленд-лизу между СССР и США, на сумму в 1 млрд долларов , сроком действия до 30/06/1942.
 3. На сегодняшний день во всём СНГ известны места сохранившихся десяти реактивных миномётов «Катюша», которые были созданы на базе отечественных грузовиков ЗиС-6 . Один находится в Петербургском артиллерийском музее , второй — в Запорожье . Третий миномёт на базе «полуторки» стоит, как памятник, в Кропивницком . Четвёртый стоит в Нижегородском кремле . Пятый — в музее под открытым небом « Военная горка » в Темрюке . Ещё один экземпляр расположен в ПГТ Яковлево Белгородской области около Прохоровки ( см. фото ). Седьмой находится в Москве, на территории бывшего НИИТП . Ещё два реактивных миномёта на базе ЗиС-6 находятся на территории Севастопольской диорамы в Крыму ( см. фото от 05.08.2011 ). Десятая установлена на территории Краснодара, как памятник
Источники
 1. Ленд-лиз (недоступная ссылка с 14-06-2016 [1911 дней]) // Русский орфографический словарь: около 180 000 слов [Электронная версия] / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. , 2004. — 960 с.
 2. Закон о ленд-лизе . История США в документах. — Перевод закона на русский язык.
 3. Mutual Aid Agreement Between the United States and the Union of Soviet Socialist Republics: June 11, 1942
 4. lend-lease (англ.) . The Columbia Electronic Encyclopedia . Дата обращения: 18 ноября 2015.
 5. IWM (H 14786) . British tanks 1939-45 . Imperial War Museums. Дата обращения: 14 октября 2019.
 6. Соглашение между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии // Красная звезда : газета. — 1942. — 13 июня ( № 137 (5201) ). — С. 1—2 .
 7. Пересчёт произведён на основе официальных данных по инфляции в США за 1913—2008 годы от Bureau of Labor Statistics (США)
 8. Marcus R. Erlandson'The Big 'L' — Lend-Lease: An Assessment of a Government Bureaucracy — Alan Gropman, 1997, National Defense University Press, Washington DC
 9. Leo T. Crowley, «Lend Lease» in Walter Yust, ed. 10 Eventful Years (1947) 2: 858—60; 1:520
 10. Подробно методология составления данной таблицы освещена в статье Военное производство во время Второй мировой войны .
 11. до 8 сентября 1944 года
 12. до 25 августа 1944
 13. О. Б. Рахманин . [1] Архивная копия от 19 сентября 2007 на Wayback Machine ) [ нет в источнике ]
 14. The Reichstag speech of December 11, 1941: Hitler's declaration of war against the United States .
 15. Речь А. Гитлера об объявлении войны США 11 декабря 1941 г. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 апреля 2010. Архивировано 9 ноября 2011 года.
 16. Куманёв Георгий Александрович. Говорят сталинские наркомы . — Смоленск : Русич, 2005. — 632 с. : ил. — ISBN 5–8138–0660–1.
 17. 1 2 Sutton--Western-Technology-1945-1965 .
 18. Джонс Роберт. «Ленд-лиз». Дороги в Россию. Военные поставки США для СССР во Второй Мировой войне. 1941—1945
 19. Мягков М. Ю. Вермахт у ворот Москвы, 1941-1942 . militera.lib.ru. Дата обращения: 17 марта 2016.
 20. Великая Отечественная Война Советского Союза 1941—1945. Краткая история.. — 2-е изд.. — М. , 1970.
 21. Паперно А. Л. Ленд-лиз. Тихий океан.. — М. , 1998. — С. 10.
 22. Kemp, Paul. Convoy! : drama in arctic waters . — Edison, NJ: Castle Books, 2004. — 256 pages, [48] pages of plates с. — ISBN 0785816038 , 9780785816034.
 23. Заостровцев Г. А. Северные конвои: Исследования, воспоминания, документы . — Архангельск, 1991.
 24. Зорин Л., Каргин И. Организация автомобильных перевозок воинских грузов через Иран. // Военно-исторический журнал . — 1977. — № 4. — С.41-49.
 25. Юнгблюд В. Т., Воробьёва Т. А., Збоев А. В., Калинин А. А., Костин А. А., Смольняк И. В., Чучкалов А. В. Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939—1947 гг.. — Киров, 2014. — С. 386.
 26. Ярославцев В. А. Небо без границ . — Красноярск. — С. Глава: Воздушный мост Аляска-Сибирь.
 27. Зимонин В. Ленд-лиз: как это было . газета «Красная Звезда». Дата обращения: 25 июля 2016. Архивировано 9 сентября 2013 года.
 28. http://www.kscnet.ru/ivs/bibl/paperno1/index_files/rasdel/13.doc
 29. RUSSIA (BRITISH EMPIRE WAR ASSISTANCE .
 30. Издательство имени Чехова Нью-Йорк, 1952. Проф. С. Н. Прокопович. Народное хозяйство СССР. в двух томах.
 31. 257 723 498 пуговиц поставлено по ленд-лизу // Новая газета . — 2017. — № 47—48 (2624—2625) от 05.05.2017.
 32. World War II The War Against Germany And Italy. — US Army Center Of Military History. — С. 158.
 33. 1 2 3 US War Dpt. Quantities of lend-lease shipments . US War Dpt. Дата обращения: 16 марта 2020.
 34. Институт военной истории МО РФ, Коллектив авторов. Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) Статистический сборник №1. (22 июня 1941 г.) . — Москва: ИВИ МО РФ, 1994. — С.12 . — 334 с. — ISBN 5-201-01055-5 .
 35. Главное автотранспортное управление Красной Армии. [ http://www.teatrskazka.com/Raznoe/AutoSnab/AutoSnab.html ОТЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ ГАВТУ КА О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ] (28 сентября 1945 г.).
 36. «Лука» и «Катюша» против «Ванюши». // «Техника и оружие». — 1995. — № 1 .
 37. Рельсовые истории. Неизвестное об известном
 38. 1 2 «Садовый шланг» Франклина Рузвельта
 39. Sutton--Western-Technology-1930-1945 .
 40. Федеральное агентство по государственным резервам, «Резервы в годы Великой Отечественной войны» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 августа 2007. Архивировано 28 сентября 2007 года.
 41. Стеттиниус Э. «Ленд-лиз — оружие победы.» — М.: Вече, 2000
 42. 1 2 «Народное хозяйство СССР 1941—1945», с.18,61
 43. Н. Вознесенский. Военная экономика СССР. — 1947. — С. 73.
 44. В. Гаков. Зелёная цена Победы // Деньги : журнал. — 2002. — № 6 (23).
 45. Memorandum by the Assistant Secretary of State for European A fairs ( Perkins ) to the Secretary of State, August 4, 1949 .
 46. Weeks, Albert L. Russia's Life-Saver: Lend-Lease Aid to the USSR in World War II. — New York: Lexington Books. — С. 186 pages. — ISBN 0739145630 .
 47. Igor Lebedev. Aviation Lend-Lease to Russia: Historical Observations. — New York: Nova Science Pub Inc, 1997. — С. 16. — 254 с. — ISBN 156072417X .
 48. Bad Debt // Time, 08.10.1960.
 49. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединённых Штатов Америки о торговле (Вместе с "Процедурой применения статьи 3", "Положением о Коммерческом бюро Соединённых Штатов Америки в СССР" и "Положением о Торговом представительстве СССР в Соединённых Штатах Америки") (Заключено в г. Вашингтоне 18.10.1972) // Сборник торговых договоров и соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству СССР с иностранными государствами (на 1 января 1977 года). — М. : Экономика, 1977, 1977. — С. 143—152. — P. 999.
 50. «Соглашение в форме обмена Письмами относительно оплаты остатка, предусмотренного Соглашением между Правительством СССР и Правительством Соединённых Штатов Америки об урегулировании ленд-лиза, взаимной помощи и претензии от 18 октября 1978 года». Заключено в г. Вашингтоне 01.06.1990. Соглашение вступило в силу 01.06.1990. Документ не был опубликован.
 51. Соответствует согласованной в 1972 году сумме долга в 722 млн $ за вычетом 48 млн $ советских выплат
 52. Договор «О правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР» от 4 декабря 1991 г.
 53. «Распад СССР и международно-правовой статус Российской Федерации», Гавло Ю. Н., Известия АГУ, 2000, № 2 (16)
 54. с Украиной, соглашение было подписано 09.12.1994, но так и не ратифицировано парламентом
 55. «Международные обязательства и активы бывшего СССР: проблемы раздела и итоговое решение», д.ю.н. Шебанова Н. А., Журнал «NB: Международное право», № 3 за 2013 год
 56. 'RUSSIAN DEBT RESTRUCTURING OVERVIEW, STRUCTURE OF DEBT, LESSONS OF DEFAULT, SEIZURE PROBLEMS AND THE IMF SDRM PROPOSAL' by Alexander Nadmitov, Harvard Law School, 2004
 57. 'Russia pays off Paris Club debts', BBC, on 21 August 2006
 58. UK settles WWII debts to allies
 59. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 января 2007. Архивировано 18 февраля 2007 года.
 60. «America Calls In Debts», Taiwan Jurnal, 03/09/1989 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2007. Архивировано 7 декабря 2007 года.
 61. 1 2 Юнгблюд В. Т., Воробьёва Т. А., Збоев А. В., Калинин А. А., Костин А. А., Смольняк И. В., Чучкалов А. В. Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939—1947 гг. — Киров, 2014. — С. 392
 62. Correspondence of Roosevelt and Truman with Stalin on Lend Lease and Other Aid to the Soviet Union, 1941—1945 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 июня 2007. Архивировано 27 сентября 2007 года.
 63. «Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, the Conferences at Cairo and Tehran, 1943» — United States Government Printing Office, Washington, 1961
 64. Тост за ленд-лиз
 65. One War Won -- Printout -- TIME . www.time.com. Дата обращения: 8 октября 2018.
 66. Parker, Dana T., 1955-. Building victory : aircraft manufacturing in the Los Angeles area in World War II . — Cypress, CA: DT Parker, 2013. — 133 pages с. — ISBN 9780989790604 , 0989790606.
 67. Куманёв Г. А. А. И. Микоян // Говорят сталинские наркомы. — Смоленск: Русич, 2005. — С. 70. — 632 с., ил.. — ISBN 5–8138–0660–1.
 68. Khrushchev, Nikita Sergeevich , 1894-1971. Memoirs of Nikita Khrushchev. Volume 1, Commissar, 1918-1945 . — University Park, Pa.: Pennsylvania State University, 2005. — 1 online resource (1 volume) с. — ISBN 0271032170 , 9780271032177.
 69. Артём Кречетников. «Садовый шланг» Франклина Рузвельта // BBCRussian.com, 29 июня 2007
 70. Меллентин Ф., Бронированный кулак вермахта- Смоленск: «Русич», 1999.-528 с.(«Мир в войнах»), стр. 316
 71. Меллентин Ф., Бронированный кулак вермахта — Смоленск: «Русич», 1999.-528 с.(«Мир в войнах»), стр. 315
 72. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)
 73. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)(стр. 49)
 74. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне), стр. 49
 75. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне), стр. 58
 76. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне) (стр. 61)
 77. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)(стр. 55)
 78. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)(стр. 69)
 79. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)(стр. 72)
 80. Джонс Р. Х. «Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США в СССР во Второй мировой войне. 1941—1945»/ Пер. с англ. А. Л. Андреева. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2015—350 с. — (На линии фронта. Правда о войне)(стр. 79)
 81. USState Department, Report on War Aid, 1-8, via Vail Motter

Литература

 • Барятинский М. Танки ленд-лиза в бою. — М.: Эксмо , 2009.
 • Басов А. В., Гутенмахер Г. И. Персидский коридор. // Военно-исторический журнал . — 1991. — № 1. — С.25-33.
 • Бережной С. С. Корабли и суда ленд-лиза. Справочник. — СПб., 1994
 • Бутенина Н. В. Ленд-лиз. Сделка века. — М. : Издательство Высшей Школы Экономики , 2004. — 312 с. — 1500 экз.ISBN 978-5-7598-0239-6 .
 • Великая Отечественная Война Советского Союза 1941—1945. Краткая история. 2-е изд. — М., 1970.
 • Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Т. 2. Документы и материалы 1 января — 31 декабря 1944 . — М: ОГИЗ, Госполитиздат, 1946 — С. 142—147.
 • Джонс Р. Х. Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США для СССР во Второй Мировой войне. 1941-1945. — М. : Центрполиграф , 2015. — 252 с. — 2000 экз.ISBN 978-5-9524-5156-8 .
 • Кащеев Л. Б., Реминский В. А. Автомобили ленд-лиза. — Харьков, 1998.
 • Комаров М. П. Ленд-лиз для Военно-морского флота СССР. — СПб. : Морское наследие, 2014. — 364 с. — 800 экз.ISBN 978-5-905795-10-7 .
 • Косторниченко В. Н. Нефть в системе ленд-лиза : нефтяной союз СССР и США в годы Второй мировой войны // Экономическая история. Обозрение. Вып. 11. — М., 2005. — С. 142—147.
 • Котельников В. Р. Авиационный ленд-лиз. — М. : Русские витязи, 2015. — 368 с. — 1000 экз.ISBN 978-5-9906036-3-9 .
 • Лебедев И. П. «Кобры» летят к фронту. Авиационный ленд-лиз в годы Великой Отечественной войны. — М.: Военное издательство, 1992. — 76 с.
 • Рыжков Н. И. Великая Отечественная. Ленд-лиз. — М. : Экономическая газета , 2012. — 440 с. — 5000 экз.ISBN 978-5-4319-0028-0 .
 • Стеттиниус Эдвард . Ленд-лиз − оружие победы // Загадки ленд-лиза . — М. : Вече, 2000. — С. 8−304. — 400 с. — 10 000 экз.ISBN 5-7838-0696-X .
 • Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941—1945 гг.. — М. : Андреевский флаг, 1997. — 364 с. — ISBN 5-85608-081-5 .
 • Ленд-лиз и Россия. Сост. М. Н. Супрун. — Архангельск, 2006.
 • Поставки Союзников по Лендлизу и другим путям во время Второй Мировой Войны. — М.: Воениздат, 1956.
 • Л. В. Поздеева . Англия и закон о ленд-лизе // журнал «Новая и новейшая история», № 4, 1961. стр. 46-60

Ссылки