Listnatý les

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Listnatý les v strednom Rusku
Listnatý les v Nemecku
Listnatý les na jeseň, Anglicko

Listnaté drevo - drevo pozostávajúce z listnatých druhov stromov a kríkov . Tiež sa nazýva listnatá alebo letná zelená pre charakteristický každoročný pokles listov pred nástupom chladného počasia.

Listnaté lesy v Európe tvoria 24 %.

Rozširovanie, šírenie

Pásmo listnatých lesov je lepšie vyvinuté na severnej pologuli a nachádza sa južne od boreálneho pásma ihličnatých lesov mierne chladného podnebia, ktorého južná hranica prebieha medzi 50 ° a 60 ° severnej šírky, ale nepokrýva celé územie samotné mierne pásmo. Zahŕňa západnú Európu (severne od 43 ° -44 ° severnej zemepisnej šírky), strednú Európu , južnú Škandináviu , vkliní sa vo východnej Európe k južnému Uralu , prechádza v úzkom páse v zemepisnom smere na juh západnej Sibíri a po prestávke - široký (do 1000 km) poludník pozdĺž pobrežia východnej Ázie od Jang-c'-ťiang po 54° severnej zemepisnej šírky; sú izolované úseky tejto zóny na Kaukaze a Južnej Kamčatke .

Listnaté lesy sa v Európe rozprestierajú ďaleko na sever, v západnej časti ich areálu až na sever od 58° severnej zemepisnej šírky, čo súvisí s priaznivým vplyvomGolfského prúdu . Listnaté lesy v Európe sa tiahnu pozdĺž pobrežia Atlantiku, od severnej časti Pyrenejského polostrova až po južnú Škandináviu; vo východnej Európe , kde je cítiť vplyv kontinentálneho podnebia, sa už v oblasti Dnepra začínajú vypínať listnaté lesy; ich oblasť rozšírenia na európskom kontinente teda pripomína trojuholníkový tvar. V západnej Európe sú listnaté lesy zastúpené atlantickými vresoviskami , ako extrémny stupeň degradácie listnatých lesov sa lesy zachovali aj v tak husto osídlenom území ako je stredná Európa , len v malých ohraničených zónach, na východe sú nahradené zmiešanými lesmi. .

V Severnej Amerike sú listnaté lesy vyvinuté na východnom pobreží, kde sa tiahnu v páse až 1000 km od severnej Floridy (od dolného toku rieky Ohio a svahov južnej časti Apalačských pohoria) až po 50 ° severnej šírky. zemepisnej šírky (južne od Ontária a južného Quebecu). Listnaté lesy v Severnej Amerike a východnej Ázii sú ohraničené na juhu subtropickými vlhkými lesmi Floridy alebo východnej Číny a na severe boreálnymi ihličnatými lesmi; v prechodných pásmach prevládajú zmiešané lesy.

Na južnej pologuli sa listnaté lesy nachádzajú v južnom strednom Čile a Ohňovej zemi . Južná hranica listnatých lesov v Čile prebieha v pozdĺžnom údolí na 41 ° 30' južnej šírky, v pobrežných hrebeňoch na 40 ° južnej šírky a na západnom svahu Ánd na 39 ° južnej šírky. Tieto lesy sa nachádzajú aj na dvoch vysokých vrchoch pobrežných pásiem Campana a Robles, ďaleko na sever od hlavnej zóny, medzi 39 ° a 40 ° južnej šírky, prechádzajú na argentínsku stranu Ánd.

Klíma

Zóna rozšírenia listnatých lesov je charakteristická miernym podnebím, so striedaním letných, jesenných, zimných a jarných období. Polostrovný charakter západnej Európy určuje vplyv oceánu na klímu. Prevládajúce západné vetry prinášajú do vnútrozemia vlhkosť a prevládajúce teplé oceánske prúdy bránia tvorbe ľadu pri pobreží západnej Európy južne od North Cape . V západnej Európe sú zimné teploty 20 °C nad priemerom pre príslušnú zemepisnú šírku. Čím viac do vnútrozemia, tým silnejšie sú prejavy kontinentálnej klímy s chladnými zimami a horúcimi letami. Nulová izoterma obmedzujúca klímu bez mrazu prebieha od Severného mysu v Nórsku na juh do Hamburgu a Álp , prechádza cez Balkán a Krym a zasahuje do mesta Baku pri Kaspickom mori . Bezmrazové obdobie trvá od 200-208 dní na západe do 120 dní na východe európskej časti pásma listnatých lesov. Priemerná letná teplota na 55 ° N zemepisnej šírky je 21 ° C, zatiaľ čo pobrežie Stredozemného mora má tri horúce mesiace, keď teploty presahujú 21 ° C. Ročné zrážky v horách a na častiach západného pobrežia presahujú 1500 mm za rok. V Pyrenejach, Alpách, Karpatoch a na Kaukaze sú miesta, kde ročné zrážky dosahujú až 1000-1200 mm za rok. Vo väčšine Európy je ročný úhrn zrážok medzi 500 a 1000 mm za rok. Ďaleký východ Ruska sa vyznačuje relatívne miernym podnebím, ktoré je ovplyvnené Tichým oceánom.

V Severnej Amerike sa klíma v jednotlivých regiónoch líši v dôsledku veľkej rozlohy kontinentu. V miernom pásme sú letá teplejšie a zimy chladnejšie ako v Európe. Prevládajúce severozápadné vetry vanú z Tichého oceánu a vytvárajú na západnom pobreží mierne a rovnomerné podnebie. V tejto a iných pobrežných zónach sú atmosférické zrážky bohaté a menej zrážok spadne na kontinent.

technické údaje

Lesy tohto typu sú vysoké, 25-40 m, zastúpené najmä dvoma poschodiami stromov , porastom krovín a bylinným porastom, v ktorom sa dajú rozlíšiť aj dve až tri poschodia podľa výšky tráv. Charakteristickým znakom listnatého lesa je prevaha druhovej diverzity tráv nad diverzitou stromov.

Stromy listnatých lesov sa silno rozvetvujú (až 6-8 rádov), vytvárajú hustú korunu . Listové čepele stromov sú zvyčajne jednoduché, laločnaté alebo zúbkované pozdĺž okraja, niekedy zložité. Sú tenké a nie sú prispôsobené na to, aby odolali veľkým suchám alebo mrazom, preto sa v prípade nepriaznivého obdobia vyhadzujú, v zime všetky stromy listnatého lesa zhadzujú lístie.

Rozlíšiť:

  • listnaté lesy , v ktorých stromy vyššieho radu majú listy veľkých a stredných rozmerov, vyznačujú sa vysokou toleranciou tieňa a náročnosťou na pôdu, fotofilné, patrí sem dub , javor , lipa , jaseň , brest . Širokolisté lesy rastú v relatívne miernom podnebí bez kontinentality;
  • malolisté lesy , v ktorých prevládajúce dreviny majú malé čepele, sú brezové , osiky a jelše . Malolisté lesy sú nenáročnejšie na svetlo a menej náročné na úrodnosť pôdy, sú aj mrazuvzdornejšie.

Okrem toho sa listnaté lesy delia na monodominantné a polydominantné. Lesy Severnej Ameriky, Čile a východnej Ázie sú polydominantné, zastúpené mnohými druhmi drevín a v Európe, na Sibíri, Kamčatke a Ohňovej zemi sú monodominantné, v ktorých prevládajú určité druhy drevín alebo tvoria akúsi zónu.

Listy platanu, alebo javora bieleho

Širokolisté buky a malolisté lesy majú iba jednu stromovú vrstvu a nedostatočne vyvinutú vrstvu krovín, ktorá môže chýbať. Tienisté bukové lesy s hustým lesným porastom sú častejšie ako iné bez druhej vrstvy, krovín a trávnatých porastov, ktoré tvoria tzv. mŕtve porasty. Druhú vrstvu v ostatných listnatých lesoch tvoria stromy menšieho vzrastu. V takýchto lesoch je podrast kríkov takmer vždy dobre vyvinutý.

V teplých oblastiach listnatých lesov (Atlantická západná Európa, východná Čína , južné Apalačské pohorie , Krym a Kaukaz) sa v druhom stromovom poschodí medzi kríkmi a trávami vyskytujú vždyzelené druhy, ako aj vinič , drevnatý aj bylinný, zastúpený napr. niekoľko listnatých druhov z čeľadí Strukoviny , Zimolez , Hrozno , Euonymus a niektoré ďalšie.

Lesy môžu byť primárne alebo primárne a sekundárne. Sekundárne lesy sú častejšie malolisté a vznikajú na mieste ihličnatých a listnatých lesov zničených požiarmi, v dôsledku napadnutia škodlivým hmyzom, odlesňovaním človekom a z iných dôvodov. Stromy malolistých lesov sú svetlomilnejšie a zimovzdornejšie a tiež nenáročné na pôdu v porovnaní s listnatými stromami, preto sa objavujú najskôr v sekundárnych lesoch, v oblastiach so zmenenou mikroklímou v dôsledku odumretia. primárnych lesov. Z rovnakého dôvodu rastú brezy a osiky na okraji pôvodných ihličnatých a listnatých lesov.

Napriek každoročnému opadu listov je v týchto lesoch podstielka slabo vyvinutá, pretože v dostatočne teplom podnebí sa rýchlo rozkladá. Pôda v takýchto lesoch, na rozdiel od ihličnanov , je vo všeobecnosti kyslá takmer neutrálna, čo poskytuje podmienky pre tvorbu humusu dážďovkami a baktériami. Z tohto dôvodu sa takmer všetok listnatý odpad rozkladá a vytvára úrodný humusový horizont. Na jeseň opadané lístie pokrýva povrch pôdy rovnomernou vrstvou a bráni rastu machov, preto machy v listnatom lese rastú len na pätách stromov alebo na vyčnievajúcich miestach.

Pôdy v lesoch mierneho pásma môžu byť podzolové, sprašové, paraburozemové, hnedé lesné pôdy, tmavo a svetlosivé lesné pôdy, rankery, humózne vápenaté pôdy, glejové pôdy a málo vyvinuté pôdy biotopov pionierskych hornín [1] : 280 .

Špeciálna mikroklíma vytvorená v listnatých lesoch vytvára podmienky pre osídlenie húb , lesných plodov a rôznych bylinných rastlín. Les je obývaný množstvom užitočného a škodlivého hmyzu , vtákov a iných zvierat. Všetci obyvatelia listnatého lesa existujú vo vzájomnej závislosti a tvoria integrálny ekosystém listnatých lesov.

Zloženie

Flora

Kvetinová bohatosť a zloženie listnatých lesov závisí od zemepisnej šírky a vzdialenosti od oceánu. Zloženie európsko-sibírskej časti týchto lesov, najmä ich stromové poschodie, je vývojom pokryvného zaľadnenia v období štvrtohôr výrazne ochudobnené. S výnimkou buka , hrabu a dvoch druhov dubov v týchto lesoch nedominuje žiadna drevina. V týchto lesoch sa často vyskytuje jaseň, javor, ale aj lipa a brest, ostatné druhy majú podradný význam.

Listnaté lesy Severnej Ameriky a východnej Ázie, vrátane Ďalekého východu Ruska , ktoré sú pozostatkami pliocénnej arkotretickej flóry, sa vyznačujú výnimočnou rozmanitosťou druhového zloženia a originalitou flóry a fauny. Kolchidské lesy predstavujú aj pozostatky arkotretnej flóry.

Stromy a kríky

Bukový les v Karpatoch , Slovensko

V strednej Európe je dominantnou drevinou buk. Buk stráca svoju dominanciu v oblastiach Atlantiku a vo vyprahnutých častiach strednej Európy, napríklad do horného Rýna nížiny av interfluve na Saale a Labe v strednej Čechy a južnej Moravu . Buk často tvorí hornú hranicu pásma horských lesov . Na vlhkých a ľahkých piesočnatých pôdach, na suchých skalách sa rozvíjajú dubovo-hrabové lesy. Na východ od hranice rozšírenia buka začína dominovať hrab. Toto sa pozoruje na rozhraní Visly , Stredného Dnestra a Dnepra. V blízkosti Donets sa zachoval reliktný hrabový les. Ďalej na východ je hrab nahradený dubom letným.

Takmer celú Ruskú nížinu s výnimkou Karpát a Uralu zaberajú východoeurópske dubové lesy, ktoré tvoria úzky pás medzi stepou na juhu a zmiešanými lesmi na severe. Vytvárajú tu špeciálnu zónu, ktorá sa stretáva v oddelených oblastiach na sever a juh od nej. Lesný porast z tejto zóny je ovládaný duba s prímesou lipy, jaseň, brest , Nórsko javor a poľné javor . Na západe sa k týmto druhom pripája hrab, platan , čerešňa a niektoré ďalšie druhy. V južných oblastiach sa brezová kôra mieša s dubom a v údoliach riekbrest hladký a jelša čierna . V podraste dominuje lieska , euonyma bradavičnatá a hloh . Na severe, juhu a najmä na východe je porast citeľne ochudobnený, mnohé satelity duba sa vyskytujú čoraz zriedkavejšie alebo úplne miznú. V regióne Trans-Volga sa napríklad nevyskytuje jaseň alebo javor poľný, ale bežnejšie sú lipy, brest a javor nórsky.

Lesy čiernej jelše sa nachádzajú na terasovitých zníženinách veľkých riek a pozdĺž údolí malých riek. Časté sú najmä v Polesí a Meshchera , kde majú rieky slabo vyvinuté údolia s nízkymi brehmi. Lesy čiernej jelše sú zvyčajne obmedzené na oblasti s tečúcou vlhkosťou a bohatými pôdami. Niekedy sú označované ako nížinné močiare .

Subzóna monodominantných listnatých lesov, zastúpená v európskej časti Ruska najmä bukom a dubom, pokrýva západné úpätie Karpát , Východné Karpaty, Karpatskú nížinu , Podolskú a Besarábsku pahorkatinu, Moldavsko , Ľvov , Ternopil a Chmelnickyj. , Krym, ako aj časť Severného Kaukazu ( 600-800 m nad morom) a Zakaukazska . V karpatskej oblasti sú rozšírené dubové, bukové a brestové lesy. Východoeurópske lesy sú oddelené stepnou zónou od listnatých lesov na severnom svahu Krymu a Kaukazu. Tu je zónovanie vyjadrené v opačnom poradí: step je nahradená lesostepou , potom na juh idú listnaté lesy, dubové lesy, ktoré sú nahradené bukovými lesmi až po kolchidské lesy.

Na Besarábskej a Kamenec-Podolskej pahorkatine rastú duby letné a skalnaté , v južnej časti - nadýchaný dub , platan , breza. Významnú úlohu zohráva aj hrab.

Dubové lesy (stredomorský nízky strom vysoký 8-10 m) rastú najmä na Kryme (hlavne na južnom svahu hlavného hrebeňa, v jeho dolnej časti) a na severe pobrežia Čierneho mora na Kaukaze ( v regióne Novorossijsk ). Sprevádza ho hrab orientálny , javor poľný, brest, kevovoe strom , korok brestový , jaseň ostroplodný (Fraxinus angustifolia subsp. Oxycarpa), borievka červená . Miestami je s nimi primiešaný stromovitý borievka . V podrastu, existujú scumpia , vtáčí zob , drieň , tanín sumachu , grizzly strom , mäsiar, šípky a Hawthorns. Dubové lesy plstnaté sa nachádzajú aj v Moldavsku a na úpätí Dagestanu .

Skalné dubové lesy sú bežné v Krymských horách (hlavne na severných svahoch) a na severnom Kaukaze (v dolnom horskom pásme do 600-800 m nad morom). K dubu skalnému sa pridáva dub obyčajný, brezová kôra, javor poľný, jabloň divá , čerešňa, hruška a buk. V podraste je veľmi rôznorodá a skladá sa z liesky, európske vretena stromov , drieň, svidina a ďalšie. Krovinová vrstva je často slabo vyjadrená. V niektorých oblastiach Ciscaucasia ( Kubánska kotlina) tvorí podrast žltá kosodrevina . V pobrežných oblastiach južného Krymu v borievkových dubových lesoch rastie vždyzelený jahodník a cistus .

V Zakaukazsku je rozšírený dub gruzínsky ( Quercus petraea subsp. Iberica ) a orientálny buk s prímesou platanu, javora poľného, ​​brezovej kôry, pagaštanu . V týchto lesoch je často vyvinutá druhá vrstva, väčšinou z hrabu. V podraste rastie lieska a kosodrevina žltá, v západnom Zakaukazsku aj kosodrevina pontská , mäsiar a niektoré ďalšie kry. Orientálny buk sa často vyskytuje na severnom Kaukaze.

Listnatý les, Dolné modré jazero, Kabardino-Balkaria

V Karpatoch sú bukové lesy tvorené bukom európskym s prímesou hrabu, platanu, duba skalného, ​​javora a iných druhov; miestami sa k nim pripája smrek a jedľa . Кустарники обычно растут отдельными экземплярами и не образуют сплошного яруса.

В Крыму буковые леса занимают в основном северные склоны гор. Примесью к ним являются липа, ясень, граб, осина. Кустарниковый ярус почти всегда отсутствует.

На Кавказе буковые леса произрастают в среднем поясе гор — от 500 м над уровнем моря до верхней границы лесного пояса. Кроме бука здесь встречаются граб, липа, явор, ясень и другие породы.

В Западном Закавказье к ним присоединяется каштан . Кустарникового яруса обычно нет, только в Западном Закавказье развивается вечнозелёный подлесок из лавровишни , рододендрона понтийского, черники кавказской и падуба .

Ближе к верхней границе леса буковые леса и в Крыму, и на Кавказе приобретают характер низкорослых криволесий с густым и разнообразным травостоем.

Небольшие островки буковых лесов встречаются в Подолии и Молдавии.

Северные монодоминантные леса образуют горные пояса на Урале и Сихотэ-Алине — из липы, на Алтае и в Саянах — из берёзы и осины.

Акация шёлковая

Очень своеобразны леса из дуба каштанолистного в Талышских горах в южной части Азербайджана . К дубу примешивается, наряду с грабом и несколькими видами клёна и груши, некоторые субтропические породы: акация шёлковая , зельква , хурма , инжир гирканский ; второй ярус образует парротия ; кустарниковый ярус состоит из иглицы гирканской , даная , мушмулы , глоговины , падуба , боярышника; из лиан встречаются сассапариль и ежевика .

В Колхиде и других районах Закавказья встречаются первичные леса из ольхи бородатой ( Alnus glutinosa subsp. barbata ) с подлеском из самшита , падуба. Особый климат Колхиды способствует произрастанию различных видов древесных лиственных растений, включая и вечнозелёные. Среди них много реликтов третичного периода и эндемиков . Колхидские леса тянутся от Колхиды через всюМалую Азию вдоль южного побережья Чёрного моря и делятся на собственно колхидскую, или колхидо-средиземноморскую, нижнюю ступень и более высокорасположенную колхидо-центральноевропейскую ступень. В нижней ступени господствуют дуб, каштан и липа серебристая . В верхней ступени доминирует бук, в более освещённых местах вместе с ним растут граб, хмелеграб , клён полевой и другие. Для обеих ступеней колхидских лесов характерно наличие вечнозелёного подлеска, представленного рододендроном понтийским, падубом остролистным и другими. В некоторых местах рододендрон образует непроходимые заросли. Из лиан на осветлённых местах встречаются сассапариль и ежевика.

В Западном Предуралье основной лесообразующей породой становится липа, к которой в большом количестве примешиваются вяз и клён остролистный. Подлесок образован лещиной, жимолостью лесной , черёмухой и некоторыми другими кустарниками. Липовые леса встречаются кое-где и к западу от реки Белой.

Березняк, Западный Саян , Россия, 330 м над ур. моря
Осинник, хребет Веховой, Западный Саян, Россия

Северная монодоминантная подзона в Сибири постепенно выклинивается вплоть до Среднесибирского плоскогорья и состоит из берёзовых и осиновых лесов. Берёзовые леса составляют 60 % всей площади лиственных лесов территории бывшего СССР, осиновые — до 13 %, затем — дубовые и буковые леса. На севере таёжной зоны России распространены леса из берёзы пушистой , в средней и южной части — леса из берёзы поникшей и осины. Большие массивы таких лесов, являющихся вторичными, существуют возле крупных промышленных центров Европейской части России , Урала и Алтая. В полосе южной тайги в подлеске берёзовых лесов встречаются липа, клён остролистный, орешник , бересклет бородавчатый, жимолость. Берёзовые и осиновые леса юга Западной Сибири являются коренными, они тянутся широкой полосой от Урала до Минусинской котловины и заменяют отсутствующую в Западной Сибири зону широколиственных лесов. Основу западносибирских осиновых лесов составляют берёза повислая, осина, а также берёза пушистая. На дренированных участках распространены березняки-зелёномошники. На менее дренированных плоских участках водоразделов встречаются березняки-долгомошники. Самые увлажнённые березняки водоразделов заняты сфагновыми березняками. На севере этой зоны распространены высокоствольные леса с подлеском из черёмухи, рябины , различных видов шиповника и ив . В Западной Сибири и Горной Шории встречаются острова липовых лесов, основу которых составляет липа сибирская .

Вторичные леса из ольхи серой встречаются только в зоне хвойных лесов и только на месте ельников. В северной части тайги в них обычен подлесок из можжевельника. Нередко сероольшанники встречаются на опушках между хвойным лесом и лугом.

На Дальнем Востоке леса этой подзоны в основном липовые. Они составляют нижний лесной пояс предгорий Сихотэ-Алиня и Малого Хингана . «Парковые» берёзовые леса занимают большую часть Камчатки и северное побережье Охотского моря от Ямской губы до Охотска , встречаются также на Сахалине и Курильских островах . Основу их составляет берёза каменная — медленно растущее дерево, достигающее высоты 12—15 м, в оптимальных условиях — до 20 м. У морского и океанского побережья и у верхней границы леса стволы берёз нередко сильно искривлены. В подлеске каменноберёзовых лесов на Камчатке растет рябина бузинолистная , жимолость синяя и жимолость Шамиссо , шиповник тупоушковый , таволга березолистная , бузина камчатская , по мере подъёма в горы появляются ольха кустарниковая и кедровый стланик . На опушках, вдоль ручьев и в редкостойных лесах развивается мощное высокотравье (высотой до 2—3,5 метров) из лабазника камчатского , борщевика шерстистого , крестовника коноплёволистного , недоспелки камчатской , купыря лесного , дудника коленчатосогнутого , дудника медвежьего и других видов.

На юго-западе острова Сахалин и на южных Курилах (Кунашир и Итуруп) растут хвойно-широколиственные леса, древостой которых составляют дуб монгольский (Сахалин) и курчавенький, клены Майра и жёлтый , ильмы японский и долинный, ясень маньчжурский , пихта сахалинская и ель Глена , калопанакс семилопастной , яблоня сахалинская, черемуха Максимовича и айнская, вишня сахалинская и многие другие виды. На Кунашире встречается магнолия обратнойяцевидная — теплолюбивое реликтовое дерево. В подлеске произрастают различные виды бересклета и калины, шиповник тупоушковый, вишня курильская, аралия высокая , рододендрон Фори (Кунашир), многочисленны лианы — токсикодендрон восточный , актинидии коломикта и острая , лимонник китайский , гортензия черешковая и др. Также для лесов Сахалина и Курил характерно высокотравье, подобное камчатскому, только с ещё большим набором видом.

Рододендрон короткоплодный , растущий в лесах Приморья

На Дальнем Востоке России на равнинах Приамурья и предгорьях Буреинского хребта , а также в Приморье (в предгорьях Сихотэ-Алиня) до высоты 200—300 м над уровнем моря растут широколиственные полидоминантные леса. Занимаемая ими территория не подвергалась оледенению, и эти леса обладают очень богатой растительностью, здесь можно встретить реликты третичного периода, но очень мало видов, свойственных европейским лесам. Древостой образуют дуб монгольский , липа амурская , липа Таке , клён мелколистный и ложнозибольдов , берёза ребристая , даурская и маньчжурская ( Betula platyphylla subsp. mandshurica ), граб, ясень носолистный , калопанакс . Из кустарников особенно часто встречаются рододендрон, леспедеца , лещина маньчжурская и разнолистная , спирея уссурийская , бересклет малоцветковый , чубушник , дейция амурская ( Deutzia parviflora var. amurensis ), аралия маньчжурская , жимолость Максимовича . Местами обильно разрастаются лианы: виноград амурский , актинидия коломикта , лимонник китайский , краснопузырник , виноградовник и др. В пойменных лесах растут вяз, ясень маньчжурский , орех маньчжурский .

В Северной Америке основными породами в лиственных лесах являются дуб, кария , каштан благородный , орех чёрный , липа, ясень, вяз, ближе к северным районам региона преобладают бук и клён. Деревья и кустарники в этих лесах очень разнообразны и многие аборигенные виды не известны в Европе, в то же время немало европейских пород интродуцировано в Северную Америку.

Леса « ленга » в Чили

В Чили лиственные леса образуют растения рода Южный бук «робле», а южнее и в более высоком поясе гор « раули ». В подлеске встречаются многие вечнозелёные виды. Леса «робле» очень похожи на наиболее хорошо развитые дубовые леса Центральной Европы. Деревья достигают здесь высоты 39—40 м. Высота «раули» такая же. Поражают очень мощные стволы. Ствол одного дерева может обхватить руками 13 человек. «Раули» по своему облику напоминают буковые леса. Такие же леса сохранились в западной части острова Южный Новой Зеландии [1] :247 .

Травянистые растения

Цветение гиацинтоидеса в лиственном лесу, Нортхемптоншир , Англия
Ветреница лютичная в лиственном лесу, Германия

Травянистый покров в лиственных лесах хорошо развит и богат видами. Здесь в условиях сильного затенения и хорошего развития листовой подстилки растут травы с широкими и тонкими листовыми пластинками, в основном геофиты , среди них много эфемероидов , использующих для цветения период длинного светового дня, когда деревья и кустарники ещё не покрылись листвой и не заслоняют собой свет. Они запасают питательные вещества в корневищах, клубнях и луковицах, находящимися на небольшой глубине. Небольшой слой лесной подстилки способствует её быстрому прогреву весной, когда солнечные лучи ещё не задерживаются листвой деревьев и достигают поверхности почвы. В этот период лесные геофиты быстро выпускают облиственные побеги и цветут. После цветения и запасания подземными органами питательных веществ все надземные органы этих растений отмирают, растения переходят в период покоя. Все травянистые растения лиственных лесов очень требовательны к почве. После того, как древесные растения покроются листвой, освещённость почвы и травянистого покрова в лесу не только ухудшается, но и становится неравномерной, что отражается на характере распределения травяного покрова. Травяной покров хорошо развит на освещённых участках, в затенённых местах растут лишь немногие растения, которые чаще всего не плодоносят. Несмотря на это, лесные травы относятся к теневыносливым растениям. Различия же в видовом составе дубовых, буковых, берёзовых и других лиственных лесов зависят в первую очередь от условий освещённости. Затенённость и защита от ветра, создаваемые в лесу, способствуют постоянству влажности у поверхности почвы, поэтому травянистые растения в лесу ещё и гигрофиты .

В дубовых лесах среди трав преобладают сныть , медуница неясная , пролесник , копытень , подмаренник душистый , звездчатка ланцетовидная , яснотка зеленчуковая , фиалка удивительная . Из злаков часто встречаются мятлик лесной , бор , костёр Бенекена , коротконожка лесная , овсяницы гигантская и высокая , среди осокосока лесная и особенно обильная местами осока волосистая . В более северных районах и пойменных дубравах много папоротников : кочедыжник женский , страусник , щитовник мужской . Из эфемероидов широко распространены гусиный лук жёлтый , хохлатка плотная , чистяк весенний , ветреница лютичная . В более западных дубравах обычны, кроме того, зубянки пятилисточковая ( Dentaria bulbifera ) и луковичная ( Dentaria quinquefolia ), пролески двулистная и сибирская , хохлатка Маршалла , местами черемша .

Фиалка удивительная в лиственном лесу

В лиственных лесах Прикарпатья и Предкавказья, кроме обычных дубравных тенелюбивых растений, в изобилии растут воробейник пурпурно-синий , шалфей клейкий , медуница мягкая , подлесник , ясенец , чина чёрная , осока горная и другие. Из злаков чаще встречаются мятлик лесной, ежа , коротконожки лесная и перистая , вейник тростниковый . Из эфемероидов можно увидеть пролеску сибирскую, чистяк , ветреницы , хохлатки , гусиные луки , сердечники .

В липовых лесах Предуралья травяной покров образуют подмаренник душистый, звездчатка ланцетовидная, фиалка удивительная, копытень, сныть и другие обычные для лиственных лесов тенелюбы. На более влажных местах растут чистец лесной, недоспелка копьевидная , борец высокий , короставник татарский , некоторые папоротники .

В лесах из пушистого дуба всюду обычен плющ . В более влажных тенистых местах растут коротконожка лесная, ежа, окопник крымский и другие лесные травы. В разреженных светлых лесах преобладают чий костеровидный , типчак , пырей средний и суховыносливое разнотравье.

В лесах Талышских гор травяной покров обычно слабо развит и образован в основном злаками: коротконожкой лесной, ежой, мятликом лесным и осоками — лесной и расставленной , а также первоцветом разноцветным , фиалкой каспийской , папоротниками и другими.

В колхидских лесах на стволах деревьев обычен плющ, тамус и обвойник , хмель , а в заболоченных местах встречаются осока ложносытевая , рогоз широколистный и папоротники — орляк , листовик сколопендровый и другие. На стволах и ветвях деревьев поселяются многочисленные эпифитные мхи и папоротник многоножка . В лесах из ольхи бородатой в травяном покрове преобладает страусник.

Страусник и ветреница дубравная в лиственном лесу

В карпатских буковых лесах кроме обычных для лиственных лесов трав — сныти, подмаренника, пролесника, копытня — встречаются растения, свойственные тёмнохвойным лесам, например, кислица . В буковых лесах Крыма травостой образован мятликом лесным, подлесником , подмаренником, пролесником и другими тенелюбивыми травами, из эфемероидов характерна зубянка пятилистная . В травяном покрове кавказских буковых лесов можно встретить подмаренник, подлесник, мятлик лесной, вороний глаз , овсяницу горную , купену многоцветковую и папоротники: кочедыжник женский, щитовник мужской и страусник. Из эфемероидов особенно много гусиных луков, пролесок, подснежников , зубянок, медвежьего лука , дряквы .

В горных дубовых лесах преобладают вейник тростниковый, коротконожки лесная и перистая , подмаренник душистый, душица , буквица лекарственная , псоралея смолистая , зверобой , марьянник , дорикниум и другие.

Во вторичных лесах из пушистой берёзы почва покрыта зелёным мхом, здесь сохраняются многие растения, характерные для еловых и сосновых лесов и поселяются луговые травы. В полосе южной тайги во вторичных берёзовых лесах в травяном покрове встречаются виды, характерные для дубрав: яснотка зеленчуковая, медуница неясная, осока волосистая, чина весенняя и другие, мхов здесь гораздо меньше. На месте липовых и дубовых лесов обычно возникают березняки со снытью. Для зоны широколиственных лесов характерны вторичные осиновые леса со снытью и осокой волосистой.

В северной части западносибирских берёзовых лесов преобладают вейник наземный и тростниковый, сныть, костяника , вороний глаз. Многие берёзово-осиновые леса водоразделов заболочены, в них в изобилии растёт осока дернистая .

Для травяных каменноберёзников характерны дудник медвежий , борщевик рассечённый , крестовник пальмовидный , таволга камчатская . На самых влажных местах преобладают шеломайник и разные виды хвощей . В горах Сихотэ-Алиня для каменноберёзовых лесов обычен бадан толстолистный .

В широколиственных лесах Дальнего Востока среди трав преобладают самобытные виды, лишь немногие травянистые растения встречаются как в европейских, так и в дальневосточных лесах: папоротники щитовник мужской, страусник и некоторые другие, овсяница гигантская, подмаренник душистый, печёночница . Травянистый покров богат и разнообразен, здесь растут осоки, полыни , бубенчики , атрактилодес , ясенец , ирис одноцветковый , марьянник, горошки , сподиопогон , ландыш и другие.

Грибы

К лиственным лесам приурочены грибы из класса почвенных сапротрофов, подгруппы Лесные почвенные сапротрофы, обитающие на опаде и на почве в лесу. Грибы-сапротрофы поселяются на мёртвой древесине деревьев и разрушают её, при этом на поверхности стволов они образуют многолетние плодовые тела. На мёртвых берёзах особенно часто встречаются сероватые, многолетние, копытообразные плодовые тела трутовика настоящего и белые пробковые однолетние плодовые тела трутовика берёзового . Очень широко распространена губка дубовая ( Daedalea quercina ), растущая на пнях и отмерших стволах широколиственных пород (дуба, бука, каштана). Но наиболее многочисленны в лиственном лесу микоризные грибы, образующие микоризы на корнях лиственных деревьев. Почва в лесу, особенно вблизи корней деревьев, пронизана грибницей микоризных грибов, а на поверхности появляются многочисленные плодовые тела этих грибов: это подберёзовик , подосиновик , сыроежки и другие грибы. Если подосиновик вступает в симбиотические отношения со многими видами лиственных деревьев (осина, тополь, ива, дуб, бук, граб, берёза), то подберёзовик только с берёзой. Съедобные грибы рода Меланогастер ( Melanogaster ) с полуподземными плодовыми телами образуют микоризу преимущественно с корнями лиственных деревьев. Меланогастер сомнительный ( Melanogaster ambiguus ) особенно часто встречается в дубовых и грабовых лесах. Ложнодождевик бородавчатый вступает в симбиоз только с деревьями широколиственных пород. Чёрный трюфель растёт в лесах вместе с дубом, буком, грабом в основном на юге Франции , белый трюфель , произрастающий на территории бывшего СССР , растёт в лиственных лесах с берёзой, тополем, ильмом, липой, ивой, рябиной, боярышником.

Фауна

Пара рябинников у гнезда

Фауне лиственных лесов свойственна сезонность, это связано с сезонными изменениями климата и с тем, что в зимний период лес, лишённый листвы, не обеспечивает надёжное укрытие лесным обитателям. В лиственном лесу обитают в основном перелётные птицы , также характерны виды птиц, живущие в дуплах и кронах деревьев. Многие птицы лиственного леса радуют нас своим пением, излюбленным местообитанием знаменитых своим пением соловьёв ( восточного , или курского соловья и западного соловья ) являются лиственные леса Европы. Дрозд рябинник и чечётка любят селиться в берёзовых лесах. Малая мухоловка облюбовала исключительно буковые леса Германии. Европейские лиственные леса служат излюбленным местообитанием для завирушек лесных , синиц лазоревка и князёк , дубоносов . Такие перелётные птицы, как иволги и соловьи, прилетают с юга самыми последними, когда покрывшиеся листвой деревья предоставляют достаточную защиту их гнёздам. Берёзовые рощи являются излюбленным местообитанием остающегося на зимовку в лесах тетерева-косача , важным объектом промысла, который зимой питается почками, а весной серёжками берёзы и ольхи.

Из млекопитающих широколиственным лесам отдаёт предпочтение благородный олень , он встречается на юге Сибири, Дальнем Востоке, Кавказе, по всей Западной Европе, в Южной Скандинавии, в Северной Америке и других местах, предпочитая разреженные участки леса с густым подлеском. Светлых лесов с хорошо развитыми подлеском и подростом придерживается и косуля , она питается растительной пищей, в том числе листьями лиственных деревьев.

Усач большой дубовый на ветке липы

В лесной почве живёт множество насекомых, среди них связанные с корневой системой растений ( личинки жуков долгоносиков , златок ), обитатели разлагающихся органических остатков (личинки жуков бронзовок , многих мух ), а также различные хищные насекомые, например, жужелицы . В лесной подстилке обитают насекомые-стратобионты, другую экологическую нишу занимают насекомые-хортобионты — обитатели травянистого покрова , тамнобионты — обитатели кустарников и дендробионты — обитатели деревьев . Среди обитателей травянистых растений встречаются как насекомые , держащиеся на поверхности растений и питающиеся этими растениями или другими насекомыми; так и обитатели толщи листьев , стеблей , бутонов , плодов , вызывающих разрастание тканей растений — галлов . Внутри ствола и ветвей деревьев живут личинки жуков-короедов , жуков-лубоедов и жуков-заболонников , а также жуки-усачи или дровосеки и личинки жуков златок. Свои обитатели находятся и у отмершей древесины — насекомые-ксилобионты: некоторые жуки , муравьи , пчёлы . В кронах деревьев лиственного леса живут листогрызущие формы насекомых: жуки-листоеды и их личинки, гусеницы бабочек и другие. Окукливание же листогрызущих насекомых происходит под чешуйками на стволах деревьев, или в почве, или в растительных остатках на её поверхности.

Лиственные деревья могут сильно пострадать от поедания их вредными листогрызущими насекомыми, такими как яблоневая моль , непарный шелкопряд , тутовая пяденица и другими. Но, кроме вреда, насекомые оказывают и пользу лесным растениям. Насекомые способствуют расселению растений по территории. Велико значение насекомых-опылителей в жизни растений, при этом создаются симбиотические отношения между ними.

Текущее состояние

Вересковая пустошь

В наше время эти леса растут в самых развитых и густонаселённых странах планеты: Германия, Франция , Польша , Белоруссия , Чехия , Словакия , Молдова северо-восток США , Корея , Приморский край России (на юге), КНР и др. Это обуславливает сильное давление со стороны цивилизации на них. В естественных условиях лиственные леса лучше всего развиваются на равнинных участках, где они не подвергаются влиянию застойного увлажнения или грунтовых вод, на почвах ни слишком бедных и ни слишком тяжёлых, с хорошо сформированным профилем. Такие почвы наиболее пригодны для земледелия и распахивались в первую очередь. Поэтому лиственные леса на этих почвах были со временем почти полностью уничтожены и их место заняли пашни .

На Британских островах , в Испании , Франции , Италии и Греции леса были почти полностью уничтожены в результате длительного лесопользования, расчистки территорий для сельскохозяйственных целей и прочего. В настоящее время в Европе лиственные леса занимают лишь 25 % всей территории, на маломощных почвах и крутых склонах гор, на тяжёлых переменновлажных или бедных почвах, то есть в таких местах, которые менее пригодны для сельскохозяйственного использования. На месте уничтоженных лесов в настоящее время также развиваются луга , состоящие из злаков и различных двудольных травянистых растений. В прибрежных районах Западной и Центральной Европы наряду с лугами развиваются вересковые пустоши , или верещатники.

В Швеции и Финляндии сохранилось около половины лесного фонда. Эти две страны, наряду с Россией , являются наиболее лесообеспеченными районами Европы.

На Европейской части России широколиственные леса сохранились лишь многочисленными островками, разделёнными окультуренными территориями. Наиболее крупные дубравы сохранились благодаря тому, что они входили в стратегическую «засечную черту» Русского государства, оберегая его от набегов кочевников и охранялись государством, например, известные Тульские засеки. Но и в те времена, вероятно, леса не были сплошными и были приурочены к возвышенностям, а в низинах сочетались с участками луговых степей.

Поросль из пушистого дуба на карстовых скалах, Италия

На территории бывшего СССР из-за выпаса скота и вырубки пушистый дуб, возобновляясь порослью, приобретает форму кустарника и леса из него превращаются в труднопроходимые заросли кустарников, или шибляк. То же самое, по-видимому, происходит и в других средиземноморских странах, где имелись леса из пушистого дуба.

На месте вырубленных еловых лесов возникают вторичные леса из серой ольхи. В результате естественного развития они могут со временем смениться коренными лесами, но чаще всего такие леса из-за дальнейшей вырубки коренных лесов, частого выпаса скота и пожаров разрастаются и занимают большие площади, как например, на северо-западе Европейской части России.

В Северной Америке леса занимают менее половины той площади, которую они занимали 300 лет назад, когда на континент сошли первые колонизаторы. Леса уничтожались для очистки территории в связи с ростом населения и заселения освобождаемых площадей, а также для хозяйственного использования.

Лиственный лес в искусстве

Картина Льва Каменева «Лес»

Лиственный лес необыкновенно красив и постоянно меняет свой облик: весной он расцвечен всеми красками от цветущих трав, кустарников и свежей ярко-зелёной листвы, летом он привлекает своей зеленью и прохладой, ягодами, грибами, осенью переливается всеми красками уходящего лета, зимой от покрывающего деревья инея напоминают зимнюю сказку. Лиственные леса служили источником вдохновения для многих живописцев. Известный русский художник Шишкин И. И. написал несколько картин с названием «Лиственный лес» (1873 г., 1890 г., 1897 г.), «Группа лиственный деревьев и камни» [2] , а также картины с изображением лиственного леса «Берёзовый лес» (1871 г.), «Лес вечером» [3] , «К осени» (1880 г.), «Заросший пруд у опушки леса. Сиверская» (1883 г.), «Дождь в дубовом лесу» (1891 г.) [4] , «Буковый лес в Швейцарии» (1863 г. и 1863—1864 гг.), «В роще» (1865 г.), «Женщина с мальчиком в лесу» (1868 г.), «Пейзаж с гуляющими» (1869 г.), «Ручей в берёзовом лесу» (1883 г.), «Дубовая роща» (1887 г.), «Дубы. Вечер» (1887 г.) [5] , «Дубы» (1864 г.), «На лесной меже» (1878 г.), «Облака над рощей» (1878 г.), «Опушка лиственного леса» (1895 г.), «Отдых в лесу» (1865 г.), «Роща у пруда» (1896 г.), «Ручей в лесу» (1870 г.), «Тевтобургский лес» (1865 г.), «У ручья» (1883 г.), «Лиственный лес» (1880—1890 гг.), «Лиственный лес на скалистом берегу. Валаам» (1859 г.), «Лес перед грозой» (1872 г.), «Дубовый лесок в серый день» (1873 г.), «На покосе в дубовой роще» (1874 г.), «Пасека в лесу» (1876 г.), «Старые липы» (1894 г.), «Берёзовая роща» (1896 г.), «Лесная поляна» (1897 г.).

Несколько картин известных русских художников с названием «Лес» изображают лиственный лес: Шишкина И. И. (1870 г.), Жуковского С. Ю. (1910 г. и без даты), Сомова К. А. (1900 г.), Л. Л. Каменева (1874 г.), Батурина В. П. (1929 г.).

Клодт М. К. изобразил лиственный лес на картине «Дубовая роща» (1863 г.), Боголюбов А. П. — «Лес в Веле. Нормандия» (1871 г.), Куинджи А. И. — « Берёзовая роща » (1879 г. и 1901 г.), «Берёзовая роща. Пятна солнечного света» (1890—1895 гг.), «Лесная поляна» (1887 г.), «Лесное озеро. Облака» (1882 г.), «Роща» (1900 г.), Васнецов В. М. — «Дубовая роща. Абрамцево» (1883 г.), Аммон В. Ф. — «На опушке леса. Полдень» (1871 г.), Щедровский И. С. «Дорога в лесу (с фигурами)» (1836 г.), Дюккер Е. Э. «Полдень в лесу» (1866 г.), Саврасов А. К. — «Летний день. Дорога на берегу реки» (1856 г.).

Картина Остроухова И. С. « Золотая осень »

Осенний лиственный лес изображён на картинах известных русских художников: Поленова В. Д. « Золотая осень » (1893 г.), Левитана И. И. « Золотая осень » (1895 г.), «Последние лучи солнца. Осиновый лес» (1897 г.), «Октябрь. Осень» (1891 г.), «Дубовая роща. Осень» (1880 г.), «Осень. Охотник» (1880 г.), «Дуб на берегу реки» (1887 г.), Куинджи А. И. «Осень» (1890-е гг.), Остроухова И. С. « Золотая осень » (1887 г.), Мясоедов Г. Г. «Осеннее утро» (1893 г.), Жуковский С. Ю. «Осень. Дорога» (1910 г.), Киселёва А. А. «Осень в лесу» (1908 г.); зимний лес — на картинах: Левитана И. И. «Зимой в лесу» (1885 г.) и Астальцева В. В. «Февральское солнце. Кунцево» (1958 г.), Саврасова А. К. «Зимний пейзаж. Иней» (1870-е гг.); весенний лес — на картинах: Левитана И. И. «Весна в лесу» (1882 г.), Саврасова А. К. «Весна» (1883 г.), Мясоедова Г. Г. «Лесной ручей. Весной» (1890 г.).

Лиственный лес изображён и на других картинах Левитана И. И.: «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники» (1895 г.), « У омута » (1892 г.), « Берёзовая роща » (1889 г.), «Опушка леса. Этюд» (1880-е гг.).

Примечания

  1. 1 2 Вальтер Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая характеристика//Том II. Леса умеренной зоны. — М. : Прогресс, 1974. — 422 с.
  2. Шишкин И. И. Лиственный лес Архивная копия от 15 апреля 2013 на Wayback Machine (Проверено 21 декабря 2010)
  3. Картины Шишкина И. И. (Проверено 22 декабря 2010)
  4. Работы Шишкина И. И. в Третьяковской галерее (Проверено 22 декабря 2010)
  5. Картины Шишкина И. И. в Русском музее

Литература

Ссылки