Mišari

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Mišari
Tatári-Mišari
Moderné vlastné meno tatarlar , mishurlur
Hojnosť a oblasť
Spolu: 622,5 tisíc (1897), asi 200 tisíc (1926) [1]
Popis
Jazyk Tatar ( Misharian dialekt )
Náboženstvo Islam sunnitský čiastočne ortodoxný [2]
Zahrnuté v Tatárov
Pôvod Burtázy , Bulhari , Kypčaky
Misharov rodina skoro. XX storočia
Externé obrázky
Galéria fotografií Mishars z Bashkortostanu

Zbierka fotografií Múzea antropológie a etnografie. Peter Veľký "Kunstkamera" RAS (nedostupný odkaz)
Miesto: Bashkortostan
Autor: Krukovsky Michail Antonovič

Čas: začiatok XX storočia

Mishari alebo Tatars-Mishari ( zastar . Meshcheryaks , Tat. Mishar Tatarlars , Misharlur, mişär tatarlari, mişärlär ) sú subetnos Tatárov z Povolží a Uralu [3] [4] [5] . Hovoria mišarským dialektom tatárskeho jazyka .

Formácia Misharov sa odohrala na pravom brehu Volhy až po pravý breh rieky Oka na severe.

Existuje niekoľko verzií pôvodu (popísané nižšie). V 19. storočí prevládala verzia, že staroveký ugrofínsky kmeň Meschera prešiel turkizáciou [6] ; medzi samotnými Mišarmi sa často vyskytuje názor o ich pôvode zo Zlatej hordy [7] . V súčasnosti neexistuje konsenzus vo vede [ zjednodušený výraz ] .

Diskutabilná je aj otázka pôvodu názvu. Okrem verzie o skomolenom slove „ meschera “ je rozšírená hypotéza o spojení termínu s názvom kmeňového zväzu „ Mozhary / Madjara “ (známeho aj ako „ Maďari “, podľa jeho časti, ktorá prešla do r. Dunaj ) [8] [9] .

Príbeh

Predkovia Misharov v období pred zlatou hordou žili na oboch brehoch Volgy (približne od dnešného Syzranu po Volgograd ) (pozri Burtases ) [10] [11] .

V 11. storočí sa pod tlakom neskorých nomádov (pozri Polovci ) presťahovali aj do severnejších krajín (povodie Sura , medzi riekami Tsna a Moksha ) [10] .

V období Zlatej hordy vznikli Meshchersky jurta , Ulus Mokhshi , Uvek a ďalší. [10]

Po rozpade Ulus Joch na pozemkoch Mishars, bol tvorený niekoľko nezávislých mocnosti ( Temnikovsky kniežatstvo , Narovchatsky mocnosť , Kado , Saryklych , atď.), Ktorý sa nestal súčasťou Kazan Khanate , a od konca 15. storočia začalo prechádzať do ruské občianstvo [12] (medzi nimi aj Kasimov Khanate , v ktorom Kasimov Tatári žil - a subethnos blízkosti Kazan Tatárov ) [13] .

V dokumentoch XIV-XV storočia sa Mishari nazývajú "Meshcheryaks" a v neskorších storočiach XVI-XVII - pod všeobecným názvom " Tatars " [14] . Presídlenie Misharov po začlenení tohto územia do Moskovského štátu je spojené s usporiadaním zárezových línií:

 • V roku 1578 bola pozdĺž rieky Alatyr založená zárezová línia a na nej bola organizovaná aj strážna služba Alatyr-Arzamas-Temnikov. Pozdĺž línie vláda začína rozdávať majetky Misharom. Teraz však na území býv. V okrese Arzamas sa nenachádzajú takmer žiadne tatarsko-mišarské osady, dôvodom bola zosilnená christianizácia v 18. storočí, keď sa Mishari, ktorí opustili svoje majetky, začali sťahovať na východ (najmä do okresu Alatyr ).
 • Začiatkom 17. storočia, počas výstavby Karsunskej záseky, dostali Mishari pozemky v provincii Simbirsk .
 • V polovici 17. storočia sa Mishari usadili južným smerom. Mishari sa tak usadili na pobreží riek Lomovka ( Horný Lomov a Dolný Lomov ) a Insara .

Juhovýchodne od zárezových línií sa nachádzalo „ Divoké pole “, na kontrolu ktorého bola postavená väznica Penza (neskôr mesto), ktorú obývali Mishari. Neskôr pristáť pozdĺž rieky. Súry boli odovzdané Misharom. [10]

S presídlením Mišarov sa však spája aj slobodná kolonizácia krajín po pripojení Stredného Povolžia k Moskovskému štátu. Tak bolo osídlené južné priesečníky riek Volga a Sura , ako aj región Saratov . Intenzívne prebiehalo presídľovanie na východ [10] .

V 16. – 17. storočí obývali Dikoe Pole Tatári-Mišari a na základe existujúcich osád (sú to dediny Laki, Laush, Chiush a iné) sa budovali serifové línie, miestne obyvateľstvo bolo zaradené do služby. trieda [15] .

Koncom 16. storočia vláda presunula časť Misharov na územie Baškirie. Migrácia na Ural z pravého brehu Volgy aktívne pokračovala až do polovice 18. storočia.

V rokoch 1798-1865 boli Mishari z Uralu v nepravidelnej armáde Bashkir -Meshcheryak . Na rozdiel od ostatných Tatárov v regióne mali právo kupovať baškirské pozemky, neplatili yasak a boli na vojensko-kozáckom panstve spolu s kozákmi a Baškirmi (a v rokoch 1855-1865 boli tiež Teptyarmi ). Najmä niesli pohraničnú stráž pozdĺž rieky Yaik (Ural) .

Špeciálny triedny status prispieva k určitej etnickej izolácii Misharov z Uralu od iných skupín tatárskeho a baškirského obyvateľstva: dokumenty dokonca obsahujú vlastné meno „my sme národ Meshcheryak“ [16] .

„Väčšina Mordovčanov sa spojila s Rusmi – Meshcheryakmi. Napríklad tieto posledné provincie v Penze úplne stratili svoj jazyk a hovoria iba po rusky a v Rjazani, v Spasskom uzdѣ, stratili všetko a nazývajú sa iba Meščerjakmi. Ale napriek tomu a takému Russainovi si v mnohom zachovali aj svoje prastaré zvyky, obrady a povery; hlavne je to, samozrejme, na svadbách a pohreboch.“

„Otatarivshiyya mesheryaks ešte viac otatarivshis, než russvshіe Russuli, a otatarivshie nie a známky niečoho alebo ich mesheryakskogo. Žijú na dedinách v prehľadných domoch na ruskej vzorke; obliekajú sa presne ako Tatári... Všetci sa rovnako horlivo držia mohamedánskeho náboženstva, prísne dodržiavajú všetky Mohamedove zákony."

- Mordva, Meshcheryaki a Teptyari, N.A. Alexandrova, Moskva, 1900.

[Meshcheryaks]

Meshcheryaks tvoria zvláštny tatársky kmeň, ktorý zahŕňa asi dvetisíc rodín, z ktorých štyristopäťdesiatšesť je v provincii Iset medzi Baškirmi a zvyšok v provincii Ufa, čiastočne medzi Tatármi Ufa a čiastočne medzi Baškirovia, a preto všetci žijú v Baškirsku, a teda v provincii Orenburg.

Vo štvrtom storočí [štrnástom] storočí, a možno ešte bližšie k našim časom, žili na dolnom toku Oka medzi Mordovianmi alebo Murónmi a Cheremis. A keď sa presťahovali do Baškirie, Baškirčania ako vlastníci pôdy boli nútení zaplatiť 25 kopejok pozemkov z každej rodiny. Počas baškirského povstania v roku 1735 a po ňom preukázali mešťania svoju lojalitu a lojalitu vláde; za čo ich oslobodil od platenia pozemkových peňazí Baškirom a na mieste akejkoľvek dane im nariadil opraviť kozácku službu.

Vyzerajú zámerne ako Tatári z Ufy.

- Miller Karl Wilhelm [ kto? ] . "Popis všetkých národov žijúcich v ruskom štáte ..." Druhá časť. O národoch kmeňa Tatar. - SPb, 1776. - Per. z nemčiny.

I.F.Blaramberg zostavil zaujímavý popis uralských Meshcheryakov:

„Ani dôvody, ani čas osídlenia provincie Orenburg týmto kmeňom nie sú známe, vieme len, že v 14. storočí a ešte neskôr žili na dolnom toku Oky blízko Mordovianov a Čuvašov. Keď sa presťahovali do Baškirie, prenajali si pôdu od Baškirčanov, ale keďže zostali verní vláde počas častých povstaní v 18. storočí, boli oslobodení od prenájmu. Koruna im dala prenajaté vlastníctvo pôdy. To vysvetľuje, že Meshcheryaks sú rozptýlení v skupinách po celom Baškirsku a žijú hlavne v regiónoch Čeľaba, Troitsk, Verkhneuralsk, Sterlitamak, Ufa, Menzelinsk, Belebey, Buguruslan a Jekaterinburg.

Vo vzhľade sú podobní kazanským Tatárom. Podľa zvykov a povahových vlastností majú bližšie k Baškirom, no sú vzdelanejší a silnejší vo viere. Aj ich spôsob života je podobný tomu baškirskému, no keďže Meščerjakovci opustili svoj nomádsky spôsob života oveľa skôr ako Baškirovia, sú prosperujúcejšie a viac sa venujú poľnohospodárstvu. V každodennom živote sú čistejší, ich domovy sú pohodlnejšie a lepšie sa starajú o hospodárske zvieratá. V roku 1848 to bolo 43 683 mužov a 41 375 žien – spolu 85 058 duší.

Hlavný dôstojník a kozák kantónov Mišarsk. 1845 g.

Po presune Misharov z vojenského panstva do civilného sa plánuje, že ich sebavedomie sa priblíži bývalým yasakovým Tatárom, ktorí boli teraz na rovnakej úrovni ako Mishari v panstve štátnych roľníkov .

Počas formovania tatárskeho národa Mishari stratili množstvo znakov subetnos, predovšetkým osobitné sebavedomie. Ale aj pri sčítaní ľudu v roku 1926 sa asi 200 tisíc ľudí stále zaraďovalo k samostatnej „národnosti“ – k „Misharom“. Stabilita etnonyma „Mishari“ bola spojená s neúplnosťou konsolidácie Volžsko-Uralských Tatárov, a to aj z dôvodu polodoslovného charakteru skupiny Misharov na Urale. Okrem toho mali Mishari aj množstvo jazykových (špeciálny dialekt) a kultúrnych charakteristík (najmä dusení Mishari neoslavovali Sabantuy a Djien, charakteristické pre Kazanských Tatárov). V 20. storočí však mnohé z týchto rozdielov zmizli alebo sa ukázali byť výrazne vyrovnané. Teraz sa etnonymum „Mishur“ v podstate zachovalo len ako vlastné meno druhej úrovne.

V súčasnosti neexistujú žiadne seriózne štúdie, ktorých cieľom by bolo vyčleniť Misharov predovšetkým ako nezávislý národ. Možno poznamenať, že takéto štúdie sa uskutočnili v čase predrevolučného Ruska. V tejto súvislosti je orientačný článok A. S. GatsiskéhoNižnij Novgorodskí Tatári – sú to Tatári?“ z roku 1886.

V encyklopedický slovník F. A. Brockhaus a IA Efron pripuschennikov Tatar , tepterey kolies. Selivshihsya na Bashkirs zvaných novobashkirami [17] .

Teórie pôvodu

O pôvode etnickej skupiny Mishars neexistuje konsenzus.

Burtasova teória

Počas XIII-XVIII storočí sa v ruských kronikách a listoch spolu s etnonymom Mishar (Mozhar, Mochar) vo vzťahu k Misharom paralelne používa aj etnonymum Burtas [18] [19] .

Prvýkrát sa Burtas teória bola vznesené F. F. Chekalin v 19. storočí, ktorý spája "Burtases" a " jaskyne " ruskej kroniky zo 16. storočia. Túto hypotézu podporil BA Vasiliev, čím dokázal, že etnonymum „Burtas“ sa až do 16. storočia používalo ako paralela k etnonymu „Mishar“.

VK Magnitsky veril, že Burtase a Madjars boli predkami Misharov. AF Mozharovsky a VV Radlov zdieľali rovnaký názor [20] .

Bulgaro- Burtasov koncept pôvodu Misharov rozvinuli vo svojich dielach A. Kh. Khalikov , R. G. Fakhrutdinov a ďalší.

A. Kh. Khalikov verí, že predkovia Tatar-Misharov sú Bulgarizovaní Burtázy. Oddelenie Tatar-Misharov a ich konsolidácia sa uskutočnila vytvorením Narovchatského ulusu . Prestali sa volať Bulhari a Burtase. Na konci XIV storočia sa objavuje nové meno - Madjar, Meschera alebo Mishari.

Teória meshchera

Predrevoluční bádatelia verili Misharom otatarennym kmeňu Meshchora , ktorý žil v 1. tisícročí n. e. v povodí rieky Oka a ako sa všeobecne verí, hovoril jazykom ugrofínskej skupiny . ( VV Velyaminov-Zernov , WWRadloff ), táto hypotéza sa vyvinula v sovietskej ére SPTolstov (maďarsko-maďarská hypotéza), BA Kuftin , TA Trofimova TI Alekseeva, B.A. niektoré sa stali rusifikované.

Hypotézu genetickej príbuznosti ruského Mešchera a Tatar-Misharov v 50. rokoch minulého storočia testovali vedci z Výskumného ústavu antropológie Moskovskej štátnej univerzity. Na základe antropologických materiálov sa vyjadrili „proti pohľadu, ktorý tvrdí jednotu pôvodu Mišarov a takzvanej ruskej meščery“ a poukázali na možnosť genetického spojenia medzi ruskou meščerou a miestnymi skupiny "Erzya Mordovians".

Teória Zlatej hordy

Predrevolučný výskumník G.N. Achmarov (založený najmä na materiáloch Tatárov z Nižného Novgorodu a Simbirska) veril, že Mishari boli potomkami obyvateľstva Zlatej hordy . Počas kolapsu Zlatej hordy časť z nich pod vedením Careviča Kasyma v polovici 15. storočia. sa etablovala na Oka . Tatári, ktorí zostali v stepi, sa začali nazývať Nogai a niektorí z nich začiatkom 17. storočia. (1612) prišiel na miesta moderného osídlenia Nižných Novgorodských Tatárov v okrese Alatyr , vyhnal Mordovianov a obsadil ich sídla. Zároveň kategoricky tvrdil, že na týchto miestach predtým žiadni Tatári neboli. Akhmarov veril, že meno „Mishar“ bolo vnútené Tatárom v regióne Volga formáciou Meshchera od kazaňského ľudu. Táto hypotéza bola uvedená ako hlavná aj vo Veľkej sovietskej encyklopédii. Nogai-Kipchakovu hypotézu vyvinul aj M.S.Glukhov-Nogaybek .

Zmiešaný pôvod

RG Mukhamedova vo svojej knihe "Tatári-Mishars" (M., 1972) rozlišuje tri hlavné komponenty etnogenézu z Tatári -Mishars: Bulgars , Kipchaks a Burtases , rovnako ako Mochar vzhľadom Mochar ako Ugrians. По её предположению, булгары , жившие в Сурском бассейне, во время распада Золотой Орды оказались на территории, где позже возникло Наровчатское княжество. Здесь они частично ассимилировали местное население и смешались с другими тюркскими племенами, особенно с кыпчакским. Эта территория рано вошла в сферу экономического и политического воздействия Московского государства; связи же жителей Сурского бассейна с населением Казанского ханства носили нерегулярный характер. Это сказалось на формировании мишарской этнографической группы.

Академик М. З. Закиев поддерживал работы венгерского учёного Ю. Немета (что мадьяры/маджары были союзом угорских и тюркских племён), возводил предков мишар ещё к Геродотовским акацирам .

Известный исследователь истории мишар Галимжан Орлов , обобщая эти гипотезы, писал:

татары -мишари — это сложный этнокомплекс, сформировавшийся в основном до конца XVI века в пределах Мещеры, Мордовии , Нижегородского Поволжья . В нём выделяется древний кыпчакский слой, участвуют булгарский, маджаро-буртасский, ногайский компоненты. Предками цокающей группы татар-мишарей (кадомско-сергачской) были маджары (можары, мочары), обитавшие рядом с булгарами, рассеянные по многим районам Поволжья, Предкавказья. В период монголо-татарского господства они оказываются в верховьях Суры (Золотаревский могильник в Пензенской области, города Увек, Наровчат). Часть из них оказывается в Мещере ( Кадом ). Предками же чокающей группы (темниковской) были западные кыпчаки -куманы с низовьев Волги .

Антропология

Наиболее значительными в области изучения антропологии мишарей являются исследования Т. А. Трофимовой, проведённые в 1929—1932 годах. В частности, летом 1932 года совместно с Г. Ф. Дебецом она проводит широкие исследования в Татарии. В Чистопольском районе (Татарский Елтань, Муслюмкино) обследованы 122 мишарей (мужчины в возрасте от 20 до 65 лет).

Антропологические исследования выявили у мишарей наличие четырёх основных антропологических типов: понтийского, светлого европеоидного, сублапоноидного, монголоидного [21] (Таблица 1).

Таблица 1. Распределение антропологических типов мишарей, по Т. А. Трофимовой
Этнографические группы Светлые европеоидные Понтийские* Сублапоноидные Монголоидные
N % N % N % N %
Мишари Чистопольского района Татарии 7 19,4 % 22 61,1 % 3 8,3 % 4 11,1 %

Указанные типы имеют следующие характеристики:

Понтийский тип — характеризуется мезокефалией, тёмной или смешанной пигментацией волос и глаз, высоким переносьем, выпуклой спинкой носа, с опущенным кончиком и основанием, значительным ростом бороды. Рост средний с тенденцией к повышению.
Светлый европеоидный тип — характеризуется суббрахикефалией, светлой пигментацией волос и глаз, средним или высоким переносьем с прямой спинкой носа, среднеразвитой бородой, средним ростом. Целый ряд морфологических особенностей — строение носа, размеры лица, пигментация и ряд других — сближает этот тип с понтийским.
Сублапоноидный тип (волго-камский) — характеризуется мезо-суббрахикефалией, смешанной пигментацией волос и глаз, широким и низким переносьем, слабым ростом бороды и невысоким, среднешироким лицом с тенденцией к уплощенности. Довольно часто встречается складка века при слабом развитии эпикантуса.

Монголоидный тип (южно-сибирский) — характеризуется брахикефалией, тёмными оттенками волос и глаз, широким и уплощённым лицом и низким переносьем, часто встречающимся эпикантусом и слабым развитием бороды. Рост, в европеоидном масштабе, средний [9] .

Культура

Мещерячки. Гравюра из атласа к французскому изданию «Путешествий по разным провинциям Российского государства» Палласа . 1794 год.

Территория проживания мишарей имеет природные благоприятные условия для развития различных отраслей хозяйства и особенно земледелия. Наряду с земледелием , в мишарском хозяйстве занимает большое место животноводство . В XVIXVII веках оно имело большой удельный вес, но впоследствии, как и у других народов края, оно стало приобретать обслуживающий земледелие характер. Уровень присутствия в пище мясо-молочной продукции не снижался [22] .

Большое значение имели овцы ( куй ), которых держало большинство мишарей. Молочное скотоводство и овцеводство являются древними отраслями хозяйства, как и производное от них ткачество [22] .

Пчеловодство имеет так же древние корни, с чем связаны предания и приметы (запрет продажи ульев и т. п.). Мёд используется в обрядах и ритуалах [22] .

Традиционное поселение — большая деревня. Крупные селения имеют квартальный тип застройки. Строения в основном кирпичные (реже срубы), трёхкамерного типа [22] .

Во внутренней планировке до XIX века преобладали печи с подвесным и вмазанным котлом. Рядом с печью устраивали широкие нары ( тур ), а вдоль стен — узкие лавки ( янурдык ). Дальний конец избы также имел лавку и назывался «путмар». Впоследствии распространение получили «белые печи», что привело к исчезновению нар( тур ) и появлению деревянных кроватей ( коник ). В результате планировка жилища сблизилась с русской. Одна из частей двух-трёхкамерных домов выполняла функцию чистой избы [22] .

Отличительными особенностями жилищ мишарей от жилищ других народов были матерчатые декоративные украшения — чебелдек , чаршау (занавеси около спальных мест), развешанные в простенках между окнами узорчатые полотенца — кашага . [22]

Одежда мишарей очень своеобразна и отличает их не только от других народов края, но и от других этнографических групп татар. Она даёт ценный материал для изучения истории мишарей. До середины XIX века основным материалом для пошива одежды были холст или пестрядь ( алача ) собственного изготовления; в качестве тяжёлой ткани использовали сукно ( тула ) серого и тёмного цветов. Фабричные ткани использовались ограниченно (для нашивок). Позже выбор ткани зависел от имущественного состояния (от ситца и сатина до шёлка и шерсти). Для пошива и отделки зимней одежды использовались овчина, мех лисицы и выдры. При отделке одежды использовались разноцветные ленты, тесёмки, шнуры, позумент. Обувь изготавливалась из кожи домашней выделки, овечьей шерсти и лыка [22] .

Традиционные блюда — салма, казы, чимай, бәлеш, пәрәмәч и др. [22]

Фольклор: сказки, самыми древними персонажами которых являлись Койгорыш (птица счастья) и Акбузат (белый конь), которые сопутствовали героям. Все звери сказок относятся к фауне Среднего Поволжья. Это чаще всего волк, лиса, медведь, заяц. Часто упоминаются и различные сельскохозяйственные культуры. Значительное место занимают как легенды, загадки и пословицы, так и баиты [22] .

Расселение

Сёла и деревни мишарей наиболее компактно расположены в Нижегородской (см. Нижегородские татары ), Пензенской , Ульяновской , Самарской областях, на территории юго-запада и юга Татарстана , Мордовии , Башкортостана и востока Чувашии . Сравнительно небольшие группы их находятся в Саратовской , Волгоградской и Оренбургской , Челябинской , Курганской , Северо-Казахстанской областях. Ряд татарских сёл сохранился в Рязанской (в том числе Сасовские татары ) и Тамбовской областях. Кроме того, часть татар-мишарей проживает в Средней Азии , на Кавказе , в Ставрополье , Сибири , Прибалтике (г. Таллин ), в крупных городах России.

Наиболее древними местами их обитания были бассейны рек Цна и Мокша и, возможно, восточные районы Мордовии (примерно Лямбирский район ). Из районов древнего обитания, особенно из западной зоны, в течение трёх с лишним столетий (XVI—XIX века) происходило постепенное расселение мишарей сначала в восточном, а потом и в южном и юго-восточном направлениях.

Первый исторический этап расселения связан с устройством укреплённых линий на южных и восточных границах российского государства, предназначенных для охраны их от набегов кочевников. За период примерно с 1578 по 1684 годы на территории современных Мордовии, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, а также правобережной части Татарстана были созданы три ряда защитных линий. Одна из них — Симбирская — была продолжена на территории Закамья (так называемая Закамская черта, построенная в 1652—1657 годах). На строительство укреплённых черт и их охрану направлялись главным образом мишари, мордва и чуваши. В 1578 году строится защитная линия Алатырь — Арзамас — Темников и далее до Кадомской линии. На эту линию были переведены служилые татары из Кадома . В начале XVII века, видимо, в связи с распространением православия, они ушли оттуда в Алатырский уезд , где уже к 1660-м годам был ряд мишарских сёл ( Каргополь , Шубино , Актуково , Уразовка , Ключищи, Триазер , Ендовище и др.), вошедших впоследствии в состав Сергачского уезда.

В 1630-е годы несколько южнее первой защитной линии была построена новая, которая брала начало от Керенска (ныне г. Вадинск ) и шла через Нижний и Верхний ЛомовыИнсарПотижский острогШишкеевоСаранскАтемар и далее уходила на Симбирск . В числе переведённых на эту линию были мишари из Кадомского, Шацкого и главным образом Темниковского уездов. Известно, что ко времени строительства этих линий здесь существовали такие сёла, как Аксёново , Тавла и Рейторское . Появление мишарей в пределах Буинского и Симбирского уездов (современная юго-западная часть Татарстана, южная часть Чувашии и северные районы Ульяновской области) также относится к середине XVII в. и связано со строительством Карлинской, Симбирской и Самарской укреплённых линий, а также с вольной колонизацией края. Большинство из них принято считать потомками нижегородских мишарей.

В 1652—1657 годах была построена Закамская укреплённая черта по линии Ерыклинск — Тиинск — Билярск — Ново-Шешминск — Кичуевский острог — Заинск — Мензилинск. В XVIII веке южнее этой линии была проведена вторая черта: Алексеевск — Красноярская — Сергиевск — Кондурчинская — Черемшанская — Кичуйская. В пределы Закамья, оказавшиеся к концу XIV—XV веках малозаселёнными вследствие опустошительных войн и набегов, вместе с другими народами переселялись и мишари из различных районов их обитания.

Переселение мишарей продолжалось и дальше на восток. Так, на территорию современной Башкирии оно началось ещё в конце XVI века в связи с постройкой города-крепости Уфы в 1574 году и наиболее интенсивно происходило в XVIII веке.

В конце XVIII века мишари Пензенской губернии и Симбирского наместничества в поисках новых земель устремились в Оренбургский край. Переселение их сюда продолжается вплоть до конца XIX века. Здесь они основали ряд сёл, расположенных в смежной с Башкирией северо-западной части Оренбургской области.

Расселение мишарей происходило также в южном направлении: в одних случаях это была вольная колонизация, а в других земли давались в качестве награды за военные заслуги перед Российским государством. Во второй половине XVIII в. мишари появились в Ставрополье, переселившись туда из Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Симбирской губерний.

Начиная со второй половины XIX века, мишари появляются и в промышленных районах Донбасса, Урала, на прикаспийских нефтяных и рыбных промыслах. В начале XX века нижегородские мишари, главным образом из числа жителей сёл Овечий овраг ( тат. Куй су ) и Ключищи ( тат. Суксу ), переселились в Таллин (на 1978 г. численность их составляла около 2000 человек) и в Финляндию (около 980 человек).

Расселение мишарей в Приуралье

Организованное переселение мишарей в Приуралье зафиксировано уже в документах второй половины XVI века. С 1580-х годов переселялись служилые татары из Темникова, Кадома, Шацка [23] .

В конце XVI — начале XVII века переселяют служилых татар Алатырьского и Симбирского уездов и «с реки Пьяны» (по грамоте 7106 (1598) г.) в Уфимскую крепость. По говору это были «цокающие» мишари. Следом за ними из этих же местностей потянулись вольные переселенцы. К XIX веку последние стали либо государственными крестьянами, либо тептярями. В настоящее время их потомки проживают на севере Башкортостана и в Пермском крае , по реке Быстрый Танып , особенности говора утрачены.

В центральных районах республики ( Аургазинский , Давлекановский , Кармаскалинский , Стерлитамакский , Чишминский районы ) селились выходцы из Пензенской губернии, по говору относятся к стерлитамакскому («чокающему») говору.

Из числа этих групп с 1798 по 1865 год формировалось 5 (позднее 4) мишарских кантона, то есть были в служилом, военно-казачьем сословии; входили в Башкиро-мещерякское войско . (В 1855 году сословия башкир, мишарей и тептярей были объединены, было создано Башкирское войско. С 1855 по 1865 сословия мишарей и тептярей называли также «новобашкирами»).

Тюмени [23]

Тюмени (томэны, тат. tөmәnnәr, төмәннәр ) — переселенцы из Темниковского уезда Тамбовской губернии конца XVII — начала XVIII века. По говору — «чокающие» мишари. По социальному положению отличались от прочих групп служилых татар и башкир; они, как и однодворцы , владели землёй на основе поместного права [23] . По причине такой своей привилегированности, жили несколько изолированно и неохотно вступали в брачные связи с представителями других сословных групп.

Тюменские села расположены в основном на западе и юго-западе Республики Башкортостан, Альшеевском , Благоварском , Буздякском районах, отдельные деревни есть в Бакалинском , Кушнаренковском , Чекмагушевском районах.

На службе Российского государства

По словам мишарских депутатов Абдулкадыра Абдулкаримова «с товарыщи», обратившихся в 1794 году с прошением к генерал-прокурору, «мещерякский наш народ прежде других иноверцов по собственному своему желанию, переселившись из Золотой Орды в Россию ещё в 7001 (1493) г., за верныя и беспорочныя предков наших российскому скипетру службы как при взятье Казани (в 1552 году), так и при других многих тогдашнего времени случаях, жалованны были в разных местах на нагорной стороне реки Волги поместными дачами и для поселения их выгодными землями и угодьими» [16] . Впоследствии на этой территории — на правом берегу Волги — были основаны города Пенза , Симбирск и многие другие.

В 1798—1865 годах мишари, как башкиры и казаки , находились в военно-казачьем сословии, и территория их расселения в Челябинском, Стерлитамакском, Уфимском, Бирском и Белебеевском уездах Оренбургской губернии была разделена на 5 кантонов во главе с кантонными начальниками. Было образовано Башкиро-мещерякское войско . Основной военной обязанностью их становятся охрана Оренбургской пограничной линии по реке Урал, участие в войнах и походах России, а также, при необходимости подавление мятежей и восстаний.

В Отечественной войне 1812 года активно участвовали и мишари, сформировав 2 конных полка. 1-й полк в 1812—1814 годах нёс гарнизонную службу в Москве. 2-й полк прошёл большой боевой путь, закончив его в Париже . Все участники взятия Парижа 19 марта 1814 года были награждены серебряными медалями.

Дворяне

Казаков (предок князей Шейсуповых), наместник в Курмышском уезде в XVI в. [24] В 1784 году мишарские мурзы были приравнены к русскому дворянству . Мишарское происхождение имеют татары-дворяне Агишевы , Азнабаевы, Акчурины , Бигловы, Дашкины , Долатказины, Диваевы, Еникеевы , Енгалычевы , Кантюковы, Кашаевы, Кудашевы , Кудяковы , Киреевы, Маматказины-Сакаевы, Мамины, Мамлеевы, Муратовы, Тенишевы , Терегуловы, Тугушевы, Чанышевы, Янбулатовы, Яфаевы.

Мишарский диалект татарского языка

У татар-мишарей развился собственный диалект татарского языка. Окончательно сформировался он ещё на первоначальной территории обитания его носителей — в бассейне реки Цна и Мокша, в пределах Мещёры.

Мишарский диалект татарского языка включает цокающие и чокающие говоры.

Согласно Л. Т. Махмутовой [25] , к цокающей группе говоров относятся: сергачский (Нижегородская область), дрожжановский (Татарстан, Чувашия), чистопольский (Татарстан, Самарская область), мелекесский (Ульяновская область), байкибашевский (Башкортостан). К чокающей группе говоров относятся: темниковский и лямбирский подтипы говоров (Мордовия). К темниковскому подтипу относят собственно-темниковский говор (западные районы Мордовии) и ряд говоров других районов (южные районы Мордовии, северные районы Пензенской области, юго-восточные районы Пензенской области). Лямбирский подтип представлен лямбирским говором (восточные районы Мордовии). Среди чокающих говоров есть смешанные говоры — кузнецкий, хвалынский и др.

Согласно Д. Б. Рамазановой [26] , к цокающей группе говоров относятся: сергачский (Нижегородская область), дрожжановский (Татарстан, Чувашия), байкибашевский (Башкортостан). К чокающей группе говоров относятся: темниковский, ламбирский (Мордовия), кузнецкий (Пензенская область), хвалынский, мелекесский, карсунский (Ульяновская область), чистопольско-кряшенский (Татарстан), стерлитамакский (Башкортостан), шарлыкский (Оренбургская область), куршинский (Тамбовская область), волгоградский (Волгоградская область, Астраханская область, Ставропольский край). Смешанный характер наблюдается у чистопольского говора.

Примечания

 1. Татарская энциклопедия. Татары-мишари
 2. Православные татары провели конференцию в Москве . Благовест-Инфо
 3. Мишари
 4. Татары
 5. Татары
 6. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
 7. О костюме мишарей // Ахмаров Г. О языке и народности мишарей.
 8. Орлов А. М. Мещера, мещеряки, мишари. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1992. — С. 112. — ISBN 5-298-01050-4
 9. 1 2 Татары (Серия «Народы и культуры» РАН). — М.: «Наука», 2001. — С. 36.
 10. 1 2 3 4 5 6 Р. Г. Мухамедова Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. — М.: «Наука», 1972
 11. Мишари // Мёзия — Моршанск. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 16).
 12. М. Акчурин, М. Ишеев // Татарские князья и их княжества: сборник статей и материалов / под ред. М. Ишеева. — Н. Новгород: «Медина», 2008.
 13. Шарифуллина Ф. Касимовские татары. — Казань: Татарское книжное издательство, 1991 г.
 14. Р. Г. Мухамедова Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. — М.: «Наука», 1972 стр. 18
 15. Р. Г. Мухамедова «Татары-мишари — Историко-этнографическое исследование» Москва: «Наука» 1972 г.
 16. 1 2 «История сел и деревень Башкортостана». — Уфа: «Китап», 1994
 17. Башкиры // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 18. Орлов А. М. Мещера, мещеряки, мишари. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1992.
 19. Р. Г. Мухамедова Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. — М.: Наука, 1972.
 20. Магницкий В. К. О чувашах, татарах и мишарях (мещера, мещеряки, можары). — ДНГУАК. Т. III, отд. 1, с. 37—50.
 21. Трофимова Т. А. Этногенез татар Среднего Поволжья в свете данных антропологии. // Происхождение казанских татар. — Казань, 1948. — C. 30—34.
 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Р. Г. Мухамедова "Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. — М.: Наука, 1972.
 23. 1 2 3 Давлетшина З. М. Татарское население Башкортостана: этнодемографическое исследование. — Уфа: Гилем, 2001. — ISBN 5-7501-0235-1
 24. Орлов А. М. // Нижегородские татары: этнические корни и исторические судьбы. Татары-мишари в Пьянско-Сурском районе. К истории возникновения современных татарских селений.
 25. Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов: мишарский диалект татарского языка. — М.: «Наука», 1978. — С. 16—17.
 26. Рамазанова Д. Б. Татарские диалекты // Татары. — М.: «Наука», 2001. — С. 28.; Рамазанова Д. Б. Мишарский диалект // Татарская энциклопедия: В 6 т. — Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. — Т. 4, С. 208.

Литература

Ссылки