nobelová cena

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
nobelová cena
Švéd. Nobelpriset
Fotografia kópie Nobelovej ceny za chémiu udelenej Fritzovi Haberovi v roku 1919. Kópia je súčasťou výstavy vo Wroclawskom univerzitnom múzeu
Fotografia kópie Nobelovej ceny za chémiu udelenej Fritzovi Haberovi v roku 1919. Kópia je súčasťou výstavy vo Wroclawskom univerzitnom múzeu
Krajina Švédska vlajka Švédsko
vlajka Nórska Nórsko
Odmena za vynikajúci vedecký výskum, revolučný vynález alebo významný prínos ku kultúre alebo rozvoju spoločnosti
Zakladateľ Alfred Nobel
Základňa 1901
stránky nobelprize.org ( Angl .)
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Nobelova cena ( švédsky Nobelpriset , anglicky Nobel Prize ) je jedno z najprestížnejších medzinárodných ocenení, ktoré sa každoročne udeľuje za výnimočný vedecký výskum , revolučné vynálezy alebo významný prínos ku kultúre či rozvoju spoločnosti .

Medaila udelená laureátovi Nobelovej ceny

Príbeh

Alfred Nobel

Alfred Nobel sa narodil 21. októbra 1833 v Štokholme , Švédsko-nórskej únii , do rodiny inžinierov[1] . Bol chemikom , inžinierom a vynálezcom . V roku 1894 získal Nobel hutnícky koncern Bofors , ktorý sa stal najväčším výrobcom zbraní. Počas svojho života Nobel nazhromaždil impozantný majetok. Väčšinu príjmov získal zo svojich 355 vynálezov, z ktorých najznámejší je dynamit[2] [3] .

V roku 1888 bol Alfred Nobel „pochovaný zaživa“. V Cannes zomrel Nobelov brat Ludwig a novinári omylom umiestnili do novín inzerát o smrti samotného Alfreda Nobela a nie jeho brata. Po prečítaní vlastného nekrológu vo francúzskych novinách s názvom „Obchodník so smrťou je mŕtvy“ sa Nobel čudoval, ako si ho bude ľudstvo pamätať. Potom sa rozhodol zmeniť svoj závet [4] . 10. decembra 1896 Alfred Nobel zomrel vo svojej vile v San Reme v Taliansku na krvácanie do mozgu [5] .

Závet Alfreda Nobela, ktorý vypracoval 27. novembra 1895 , bol vyhlásený v januári 1897 [6] [7] :

Nobelov testament

„Všetok môj hnuteľný a nehnuteľný majetok by mali moji exekútori premeniť na likvidné hodnoty a takto zhromaždený kapitál uložiť do spoľahlivej banky. Výnosy z investícií by mali patriť fondu, ktorý ich bude každoročne rozdeľovať vo forme odmien tým, ktorí počas predchádzajúceho roka priniesli ľudstvu najväčší úžitok... Uvedené percentá je potrebné rozdeliť na päť rovnakých častí, ktoré sú určené: jedna časť - tomu, kto urobí najdôležitejší objav alebo vynález v oblasti fyziky ; druhý je tomu, kto urobí najdôležitejší objav alebo zlepšenie v oblasti chémie ; po tretie - tomu, kto urobí najdôležitejší objav v oblasti fyziológie alebo medicíny ; štvrtý - tomu, kto vytvára najvýznamnejšie literárne dielo idealistického smeru; po piate - tomu, kto najvýraznejšie prispel k zhromaždeniu národov , eliminácii otroctva alebo redukcii existujúcich armád a podpore mierových dohovorov... Mojou osobitnou túžbou je, aby sa nebrala do úvahy národnosť kandidátov. účtu pri odovzdávaní cien...“

Tento testament bol spočiatku prijímaný skepticky. Mnohí Nobelovi príbuzní sa považovali za zbavených a požadovali vyhlásenie závetu za neplatný. Až 26. apríla 1897 bol schválený Storting of Norway[8] . Vykonávatelia Nobelovej vôle, tajomník Ragnar Sulman a právnik Rudolf Lilekvist, zorganizovali Nobelovu nadáciu, aby sa postarala o vykonanie jeho vôle a zorganizovala odovzdávanie cien [9] .

Podľa Nobelových pokynov sa za udelenie ceny za mier stal zodpovedný Nórsky Nobelov výbor , ktorého členovia boli vymenovaní v apríli 1897 krátko po nadobudnutí platnosti závetu. Po chvíli boli určené organizácie, ktoré udelia zvyšné ceny. 7. júna bol Karolínsky inštitút poverený udeľovaním Ceny za fyziológiu alebo medicínu ; 9. júna Švédska akadémia získala právo udeľovať cenu za literatúru ; 11. júna bola Kráľovská švédska akadémia vied uznaná za zodpovednú za udeľovanie cien za fyziku a chémiu [10] . 29. júna 1900 bola založená Nobelova nadácia s cieľom spravovať financie a organizovať udeľovanie Nobelových cien [11] . V Nobelovej nadácii došlo k dohodám o základných princípoch odovzdávania cien a v roku 1900 novovytvorenú chartu nadácie prijal kráľ Oscar II [12] . V roku 1905 bola švédsko-nórska únia rozpustená. Od tohto momentu je za udeľovanie Nobelovej ceny za mier zodpovedný Nórsky Nobelov výbor, za ostatné ceny sú zodpovedné švédske organizácie [13].

Kráľovská švédska akadémia vied sa v roku 2018 po prvý raz vo svojej histórii rozhodla neudeliť cenu za literatúru v súvislosti s prepukajúcim škandálom. Predtým sa cena za literatúru neudeľovala počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918), druhej svetovej vojny (1941 – 1943) a v roku 1935, keďže neexistoval jediný dôstojný kandidát. Rozhodnutím akadémie boli v roku 2019 udelené 2 ceny naraz - jedna z nich bola udelená za škandalózny rok 2018 [14] .

Pravidlá ocenenia

Hlavným dokumentom upravujúcim pravidlá udeľovania ceny je štatút Nobelovej nadácie.

Cenu možno udeliť iba jednotlivcom a nie inštitúciám (okrem cien za mier). Cena za mier môže byť udelená tak jednotlivcom, ako aj oficiálnym a verejným organizáciám.

Podľa § 4 štatútu možno súčasne oceniť jednu alebo dve práce, celkový počet ocenených by však nemal presiahnuť tri [15] . Toto pravidlo bolo síce zavedené až v roku 1968, no de facto vždy bolo dodržané [16] . V tomto prípade sa peňažná odmena rozdelí medzi laureátov nasledovne: cena sa najskôr rozdelí rovným dielom medzi diela a potom rovným dielom medzi ich autorov. Ak sú teda ocenené dva rôzne objavy, z ktorých jeden urobili dvaja, potom druhý dostane 1/4 peňažnej časti ceny. A ak je ocenený jeden objav, ktorý urobili dvaja alebo traja, každý dostane rovnaký podiel (1/2, resp. 1/3 ceny).

Aj v § 4 je uvedené, že cenu nemožno udeliť posmrtne. Ak však žiadateľ v čase vyhlasovania ceny (zvyčajne v októbri) žil, no zomrel pred slávnostným odovzdávaním (10. decembra bežného roku), cena mu zostáva [15] . Toto pravidlo bolo prijaté v roku 1974 a predtým bola cena udelená dvakrát posmrtne: Erik Karlfeldt v roku 1931 a Dag Hammarskjold v roku 1961 [17] . Už podľa prijatého pravidla zostala cena Williamovi Vickreymu , ktorý zomrel v októbri 1996, niekoľko dní po tom, ako mu bola udelená. V roku 2011 však bolo pravidlo porušené, keď na základe rozhodnutia Nobelovho výboru bola Ralphovi Steinmanovi udelená Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu posmrtne, pretože v čase udeľovania ho Nobelov výbor považoval za živého [18] .

Podľa § 5 štatútu cenu nemožno udeliť vôbec nikomu, ak členovia príslušnej komisie medzi nominovanými do súťaže nenašli záslužnú prácu. V takom prípade výhry zostanú až do budúceho roka. Ak cena nebude udelená budúci rok, prostriedky sa prevedú do uzavretej rezervy Nobelovej nadácie [15] .

Nobelove ceny

Počet laureátov Nobelovej ceny z rôznych krajín

Nobelova vôľa zabezpečila pridelenie finančných prostriedkov na ocenenia predstaviteľom iba piatich smerov:

 1. fyzika (udeľovaná od roku 1901 vo Švédsku );
 2. Chémia (udeľovaná od roku 1901 vo Švédsku);
 3. Fyziológia alebo medicína (udeľuje sa od roku 1901 vo Švédsku);
 4. Literatúra (udeľovaná od roku 1901 vo Švédsku);
 5. Podpora svetového mieru (udeľuje sa od roku 1901 v Nórsku ).

Okrem Nobelovej vôle sa od roku 1969 z iniciatívy Švédskej banky udeľuje aj pamätná cena Alfreda Nobela za ekonómiu , neoficiálne známa ako Nobelova cena za ekonómiu. Udeľuje sa za rovnakých podmienok ako ostatné Nobelove ceny. V budúcnosti sa správna rada Nobelovej nadácie rozhodla, že už nebude zvyšovať počet nominácií.

Od laureáta sa vyžaduje, aby predniesol takzvanú „Nobelovu pamätnú prednášku“, ktorú potom Nobelova nadácia publikuje v osobitnom zväzku.

Nobelova nadácia

Nobelova nadácia bola založená v roku 1900 ako súkromná nezávislá mimovládna organizácia s počiatočným kapitálom 31,6 milióna SEK (v súčasných cenách táto suma zodpovedá približne 1,65 miliardám Kč alebo 165 miliónom USD). Ceny boli laureátom vyplatené z percenta transakcií s cennými papiermi. Hlavnou úlohou fondu je spravovať bohatstvo Alfreda Nobela , ktorého väčšinu získal v Ruskej ríši, najmä z ropných polí v Baku . Podniky v Baku boli hlavnou výrobnou základňou pre pôsobivé finančné výsledky spoločnosti a významne prispeli k vytvoreniu Fondu na udeľovanie Nobelových cien po smrti Alfreda Nobela . Keďže v čase vzniku cenového fondu predstavoval majetok Alfreda Nobela 31 miliónov švédskych korún, viac ako 12 % z tejto sumy získala práca jeho zamestnancov v Baku [19] [20] [21] .

Veľkosť Nobelovej ceny

Prvé ceny boli 150 000 korún (7,87 milióna korún v cenách roku 2009). V 80. rokoch 20. storočia boli prémie asi 880 000 korún (pokiaľ ide o výmenný kurz zo začiatku roka 2010 - asi 350 000 amerických dolárov ). V deväťdesiatych rokoch sa veľkosť poistného výrazne zvýšila. K decembru 2015 predstavoval kapitál fondu 4,065 miliardy SEK a prémia je 8 miliónov korún [22] , čo je zhruba ekvivalent 1,1 milióna amerických dolárov.

 • 1992 - US $ 1,04 milióna
 • 2000 - 900 tisíc USD
 • 2003 - US $ 1,34 milióna
 • V rokoch 2004 - US $ 1,46 milióna
 • V roku 2005 - 1,25 milióna USD
 • 2006 - US $ 1,45 milióna
 • 2007 - US $ 1,56 milióna
 • V roku 2008 - 1,25 milióna USD
 • 2009 - US $ 1,45 milióna
 • V roku 2010 - US $ 1.5 milióna [23]
 • 2011 - US $ 1.4 milióna
 • 2012 - US $ 1.2 miliónov eur.
 • V roku 2015 - 950 tisíc USD .
 • 2016 - US $ 1.1 milióna
 • V roku 2017 - US $ 1.1 miliónov eur.
 • 2019 - US $ 1.1 miliónov eur.

V roku 2012 sa veľkosť Nobelovej ceny znížila o 20 percent - na 1,1 milióna dolárov. Toto rozhodnutie padlo v júni 2012 na zasadnutí správnej rady Nobelovej nadácie. Toto opatrenie podľa názoru vedenia fondu pomôže z dlhodobého hľadiska vyhnúť sa znižovaniu kapitálu organizácie. Ako sa uvádza vo vyhlásení fondu, kapitálová správa „by mala prebiehať tak, aby sa cena mohla udeľovať neobmedzene.“ „Nobelova nadácia je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby veľkosť ceny zostala na vysokej úrovni po dlhú dobu,“ povedal Lars Heikensten, výkonný riaditeľ nadácie. Príjem z použitia kapitálu v posledných rokoch nestačil ani na vyplatenie peňažnej zložky odmeny, úhradu nákladov na obrad a tiež na údržbu administratívneho aparátu. Na optimalizáciu nákladov vo fonde sľubujú okrem znižovania poistného aj ďalšie úsporné opatrenia [24] .

Postup udeľovania cien

Nominácia na ocenenie

Žiadosti o nominácie posiela Nobelov výbor približne 3 000 jednotlivcom, zvyčajne v septembri roku, ktorý predchádza roku udelenia ceny. Títo jednotlivci sú často výskumníci pracujúci v príslušnej oblasti. Žiadosti o udelenie ceny za mier sa posielajú vládam, členom medzinárodných súdov, profesorom, rektorom, držiteľom ceny za mier alebo bývalým členom Nobelovho výboru. Návrhy musia byť vrátené do 31. januára roku udelenia ceny. Komisia navrhne asi 300 možných laureátov. Mená nominovaných nie sú verejne oznámené a nominanti nie sú informovaní o skutočnosti nominácie. Všetky informácie o nominácii na ocenenie zostávajú 50 rokov utajené [25] . V súčasnosti Nobelov výbor vo svojom online archíve uvádza údaje o kandidátoch za fyziológiu alebo medicínu za roky 1901-1953, fyziku, chémiu a literatúru za roky 1901-1966 a cenu mieru za roky 1901-1967 [26] . Podľa týchto údajov boli na Nobelovu cenu aspoň raz nominovaní občania 71 krajín, pričom významný počet nominovaných (viac ako tisíc z jednej krajiny) boli len zo štyroch krajín: Spojených štátov amerických (4921), federálneho Nemecká republika (3429), Francúzsko (2803), Spojené kráľovstvo (2125). V USA je univerzitou s najväčším počtom nominovaných Harvard (480), v Nemecku - University of Berlin (366), vo Francúzsku - Pasteurov inštitút (503), v Spojenom kráľovstve - University of Oxford (242 ) [27] .

Odovzdávanie cien

Zadávaciemu konaniu predchádza množstvo práce, ktorú počas celého roka vykonávajú mnohé organizácie po celom svete. V októbri sú už definitívne schválení a vyhlásení laureáti. Konečný výber laureátov vykonávajú Kráľovská švédska akadémia vied , Švédska akadémia, Nobelove zhromaždenie Karolínskeho inštitútu a Nórsky Nobelov výbor. Výberové konanie sa koná každoročne 10. decembra v hlavných mestách dvoch krajín – Švédska a Nórska . V Štokholme odovzdáva ceny za fyziku, chémiu, fyziológiu alebo medicínu, literatúru a ekonómiu švédsky kráľ a v oblasti ochrany mieru predseda nórskeho Nobelovho výboru v Osle na radnici v r. prítomnosť nórskeho kráľa a členov kráľovskej rodiny. Spolu s peňažnou cenou, ktorej výška sa líši v závislosti od príjmu od Nobelovej nadácie, sú laureáti ocenení medailou s jeho podobizňou a diplomom.

Prvý Nobelov banket sa konal 10. decembra 1901 súčasne s prvým odovzdávaním cien. Banket sa momentálne koná v Modrej sále mestského úradu. Na banket je pozvaných 1300-1400 ľudí. Dress code – fraky a spoločenské šaty. Na vývoji jedálneho lístka sa podieľajú kuchári z Radničnej pivnice (reštaurácia na Radnici) a kuchári, ktorí už niekedy získali titul „Kuchár roka“. V septembri členovia Nobelovho výboru ochutnajú tri možnosti menu, ktorí rozhodujú o tom, čo sa bude podávať „pri Nobelovom stole“. Vždy známy len dezert – zmrzlina, no až do večera 10. decembra nikto, okrem úzkeho okruhu zasvätených, nevie akú [28] [29] .

Na Nobelovu hostinu sa používa súprava a obrusy so špeciálne navrhnutým dizajnom. V rohu každého obrusu a obrúska je tkaný portrét Nobela. Ručne vyrobený riad: pozdĺž okraja taniera je pruh troch farieb švédskeho empírového štýlu - modrá, zelená a zlatá. Noha krištáľového skla je zdobená v rovnakom rozsahu [28] . Banketová služba bola objednaná za 1,6 milióna dolárov k 90. ​​výročiu udeľovania Nobelových cien v roku 1991. Skladá sa z 6750 pohárov, 9450 nožov a vidličiek, 9550 tanierov a jednej šálky. Последняя — для принцессы Лилианы (1915—2013), которая не пила кофе. Чашка хранится в специальной красивой коробке из дерева с монограммой принцессы. Блюдце от чашки было похищено [30] .

Столы в зале расставляют с математической точностью, а зал украшают 23 000 цветов, присылаемых из Сан-Ремо. Все движения официантов строго прохронометрированы с точностью до секунды. Например, торжественный внос мороженого занимает ровно три минуты с момента появления первого официанта с подносом в дверях до того, как последний из них встанет у своего стола. Подача других блюд занимает две минуты [28] .

Ровно в 19 часов 10 декабря почётные гости во главе с королём и королевой спускаются по лестнице в Голубой зал, где уже сидят все приглашённые. Шведский король ведёт под руку Нобелевскую лауреатку, а если таковой не окажется — жену Нобелевского лауреата по физике. Первым произносится тост за Его Величество, вторым — в память Альфреда Нобеля [28] . После этого раскрывается тайна меню. Меню напечатано мелким шрифтом на картах, приложенных к каждому месту, и украшено профилем Альфреда Нобеля в золотом тиснении [29] . Во время всего ужина звучит музыка — приглашаются очень знаменитые музыканты, в их числе были Ростропович и Магнус Линдгрен (в 2003 году) [28] .

Банкет завершается выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N». В 22:15 шведский король даёт знак к началу танцев в Золотом зале ратуши. В 1:30 гости расходятся.

Абсолютно все блюда из меню, начиная с 1901 года и далее, можно заказать в ресторане ратуши Стокгольма. Стоит такой обед немногим менее 200 долларов США. Ежегодно их заказывает 20 тысяч посетителей, и традиционно наибольшей популярностью пользуется меню последнего Нобелевского банкета.

Нобелевский концерт

Нобелевский концерт — одна из трёх составляющих Нобелевской недели наравне с вручением премий и Нобелевским ужином. Считается одним из главных музыкальных событий года европейских и главным музыкальным событием года скандинавских стран. В нём принимают участие самые видные классические музыканты современности. Фактически нобелевских концертов два: один проводится 8 декабря каждого года в Стокгольме, второй — в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Эквиваленты Нобелевской премии

Многие области науки остались «неохваченными» Нобелевской премией. В связи с известностью и престижностью Нобелевских премий, наиболее престижные награды в других областях часто неформально называют «Нобелевскими».

Математика и информатика

Первоначально Нобель внёс математику в список наук, за которые присуждается премия, однако позже вычеркнул её, заменив премией мира . Достоверная причина неизвестна. С данным фактом связано много легенд, слабо подкреплённых фактами [31] . Чаще всего это связывают с именем ведущего шведского математика того времени Миттаг-Леффлера [32] , которого Нобель невзлюбил по каким-то причинам. Среди этих причин называют либо ухаживание математика за невестой Нобеля, либо то, что тот назойливо выпрашивал пожертвования на Стокгольмский Университет . Будучи одним из самых видных математиков Швеции того времени, Миттаг-Леффлер был и главным претендентом на эту самую премию.

Ещё одна версия: у Нобеля была возлюбленная, Анна Дезри, которая потом влюбилась во Франца Лемаржа и вышла за него замуж. Франц был сыном дипломата и в то время собирался стать математиком [33] .

По словам директора исполнительного комитета Нобелевского фонда: «В архивах об этом нет ни слова. Скорее, математика просто не входила в сферу интересов Нобеля. Он завещал деньги на премии в близких ему областях» [34] . Таким образом, истории об уведённых невестах и насоливших математиках следует интерпретировать как легенды или анекдоты.

«Эквивалентами» Нобелевской премии по математике являются Филдсовская премия и Абелевская премия , в области информатики — Премия Тьюринга . Премия Абеля дополняет гуманитарную премию Хольберга .

Экономика

Неофициально так называют Премию Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля. Премия учреждена Банком Швеции в 1969 году. В отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения Нобелевских лауреатов, средства для данной премии выделяются не из наследства Альфреда Нобеля. Поэтому вопрос о том, считать ли эту премию «истинно Нобелевской», является дискуссионным. Лауреат Нобелевской премии по экономике объявляется во второй понедельник октября; церемония вручения всех премий проходит в Стокгольме 10 декабря каждого года.

География

Международная географическая премия Вотрена Люда позиционирует себя как аналог Нобелевской премии в области географии . В этом контексте Премия Вотрена Люда часто упоминается в СМИ [35] , а также в официальных источниках [36] [37] .

Музыка

Премия Polar Music Prize присуждается ежегодно за исключительные достижения в создании или продвижении музыкальных произведений [38] . Обычно награждается один победитель от мира классической музыки и один представитель популярной [39] . Как и сама Нобелевская премия, эта награда вручается лауреату в Стокгольме лично Королём Швеции Карлом XVI Густавом [40] . Почесть целенаправленно учреждена в 1989 году бывшим продюсером и менеджером группы ABBA Стигом Андерсоном в качестве музыкального эквивалента Нобелевской премии [41] . Сперва Андерсон обратился непосредственно в Фонд Нобеля , выразив готовность профинансировать создание официальной музыкальной номинации, но получил тактичный отказ [42] . Тогда он основал специальный призовой фонд при Шведской королевской музыкальной академии [41] . Награда впервые была вручена в 1992 году [38] . С учётом подобных особенностей, Polar Music Prize неформально известна в прессе как «Нобелевская премия по музыке» [43] [44] . Сумма выплат каждому победителю составляет 1 млн шведских крон (эквивалент примерно $120 тыс.) [44] .

Искусство

Ежегодно Его Императорское Высочество принц Хитати , почётный покровитель Ассоциации искусств Японии, вручает пять наград « Императорская премия (Praemium Imperiale)», которые, по его словам, восполняют пробел в номинациях Нобелевского комитета — специально разработанные медали, дипломы и денежные премии в пяти областях искусства: живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр/кино. Вознаграждение составляет 15 миллионов йен, что равно 195 тысячам долларов.

Архитектура

За достижения в области архитектуры ежегодно присуждается Притцкеровская премия .

Критика

 • Фактическое несоответствие завещанию в том, что согласно завещанию Нобеля, премия должна присуждаться за открытия, изобретения и достижения, сделанные в год присуждения. Ещё один повод для критики в том, что ряд учёных умирает раньше, чем их открытия или изобретения проходят необходимую для присуждения премии «проверку временем».
 • Соответствие лауреатов премии по литературе официальным критериям её присуждения вызывало вопросы ещё в начале XX века [ уточнить ] [45] .
 • Американский астрофизик Брайан Китинг полагает, что Нобелевские премии в области науки отошли от первоначального замысла Альфреда Нобеля и могут препятствовать научному прогрессу, создавая ненужную, а иногда и разрушительную конкуренцию, ограничивая число лауреатов только тремя людьми [46] . Китинг указывает также, что процесс присуждения Нобелевских премий несправедлив по отношению к женщинам и молодым учёным [47] [48] .

Спорные награждения

 • Барак Обама , получивший премию мира с формулировкой «За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» [49] , был номинирован на премию не позже, чем через две недели после того, как стал президентом [50] .

Неоднократное награждение

Премии (кроме премий мира) могут присуждаться только один раз, но в истории присуждения встречались немногочисленные исключения из этого правила. Лишь четыре человека удостаивались Нобелевской премии дважды:

Организации

Одна семья

В 1903 году Пьер Кюри и его супруга Мария Склодовская-Кюри получили Нобелевскую премию по физике. После смерти мужа, Мария в 1911 году получила вторую Нобелевскую премию — по химии. В 1935 году их старшая дочь Ирен Жолио-Кюри, совместно с супругом, Фредериком Жолио-Кюри, также получили Нобелевскую премию по химии. Таким образом, Ирен Жолио-Кюри — первый Нобелевский лауреат, которая являлась ребёнком предыдущих Нобелевских лауреатов.

В 1974 году Нобелевскую премию по экономике получил шведский экономист Гуннар Мюрдаль , а в 1982 году его супруга — шведский дипломат Альва Мюрдаль — получила Нобелевскую премию мира [ значимость факта? ] .

Нобелевская премия в искусстве

Шнобелевская премия

Шно́белевские премии , Игнобельская премия , Антинобелевская премия ( англ. Ig Nobel Prize ) — пародия на Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, — за достижения, которые сначала вызывают смех , а потом заставляют задуматься ( first make people laugh, and then make them think ). Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом « Анналы невероятных исследований ».

См. также

Примечания

 1. Levinovitz, 2001 , p. 5.
 2. Levinovitz, 2001 , p. 11.
 3. Нобеля премии // Новый энциклопедический словарь : В 48 томах (вышло 29 томов). — СПб. , Пг. , 1911—1916.
 4. Golden, Frederic . The Worst And The Brightest , Time magazine , Time Warner (16 октября 2000). Дата обращения 9 апреля 2010.
 5. Sohlman, R. The Legacy of Alfred Nobel – The Story Behind the Nobel Prizes. — The Nobel Foundation, 1983. — P. 13.
 6. Календарь знаменательных дат. Ноябрь . compuart.ru. Дата обращения: 15 февраля 2019.
 7. От динамита до «Виагры» . Коммерсантъ . Дата обращения 28 июня 2012. Архивировано (недоступная ссылка) . Дата обращения: 28 июня 2012. Архивировано 6 марта 2014 года. 9 августа 2012 года.
 8. Levinovitz, 2001 , pp. 13–25.
 9. Abrams I. The Nobel Peace Prize and the Laureates. — Watson Publishing International, 2001. — P. 7–8. — ISBN 978-0-88135-388-4 .
 10. Crawford ET The Beginnings of the Nobel Institution – The Science Prizes, 1901–1915. — First. — Maison des Sciences de l'Homme & Cambridge University Press , 1984. — P. 1. — ISBN 978-0-521-26584-3 .
 11. Levinovitz, 2001 , p. 14.
 12. AFP Alfred Nobel's last will and testament (англ.) . The Local (5 October 2009). Дата обращения: 11 июня 2010. Архивировано 9 августа 2012 года.
 13. Levinovitz, 2001 , pp. 13—25.
 14. КЕРСИПОВА, ЕКАТЕРИНА . Нобелевский комитет присудил сразу две премии по литературе — за 2018 и за 2019 годы. (10 октября 2019).
 15. 1 2 3 Statutes of the Nobel Foundation (англ.) . Нобелевский фонд . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 26 октября 2012 года.
 16. What the Nobel Laureates Receive (англ.) . Нобелевский фонд . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 26 октября 2012 года.
 17. Nomination FAQ (англ.) . Нобелевский фонд . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 26 октября 2012 года.
 18. Канадский учёный станет лауреатом Нобелевской премии посмертно , Lenta.ru (3 октября 2011). Дата обращения 5 апреля 2012.
 19. Kjell Aleklett. Peeking at Peak Oil . — Springer Science & Business Media, 2012-05-19. — 345 с. — ISBN 9781461434245 .
 20. Товарищество братьев Нобель — HisDoc.Ru История России в документах — публикация . www.publishernews.ru. Дата обращения 19 октября 2017.
 21. Visions of Azerbaijan Magazine ::: THE NOBEL PRIZE FUND - CREATED IN BAKU (англ.) , Visions of Azerbaijan Magazine . Дата обращения 19 октября 2017.
 22. The Nobel Prize Amounts (англ.)
 23. Динамика кросс-курса Шведской кроны к Доллару США. Справка Архивная копия от 29 декабря 2010 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 15-05-2013 [3037 дней] — история )
 24. Размер Нобелевской премии уменьшился… // ИТАР-ТАСС , 12 июня 2012.
 25. Александр Поливанов. Почему Шолохову не могли не дать Нобелевскую премию в 1965 году? . «Медуза» изучила только что открытый архив Шведской академии . Meduza (25 января 2016) . Дата обращения: 25 января 2016.
 26. Nomination Archive на сайте Нобелевской премии
 27. Nomination Archive: Countries, Cities and Universities на сайте Нобелевской премии
 28. 1 2 3 4 5 Кулинарная энциклопедия КМ (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 сентября 2008. Архивировано 21 февраля 2009 года.
 29. 1 2 Нобелевская премия . — М. : Захаров, 2007. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 сентября 2008. Архивировано 21 февраля 2009 года.
 30. Мир русских гостиниц (недоступная ссылка) . Дата обращения: 6 сентября 2008. Архивировано 21 февраля 2009 года.
 31. Свен Ортоли, Никола Витковски. Любимая женщина Альфреда Нобеля // Ванна Архимеда: Краткая мифология науки. — Москва: Колибри, 2007. — ISBN 978-5-98720-046-9 .
 32. Математика: 85 лет без Нобелевских премий . Дата обращения 7 марта 2012. Архивировано (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 марта 2012. Архивировано 14 мая 2012 года. 4 июля 2012 года.
 33. История Нобелевской премии . Российская Газета . Дата обращения 7 марта 2012.
 34. Страсти по Нобелю: «РГ» побывала в штаб-квартире Нобелевского фонда . Российская Газета . Дата обращения 7 марта 2012.
 35. Маленький принц Географии И-Фу Туан получил «Нобелевскую премию» в Сен-Дье-Де-Вож
 36. CASA's Prof Michael Batty awarded the «Nobel prize» of geography Архивировано 27 марта 2016 года.
 37. UT Dallas' Brian Berry to Receive World's Top Honor for Geographers (недоступная ссылка) . Дата обращения: 23 марта 2016. Архивировано 3 марта 2016 года.
 38. 1 2 De Hart, Jeffrey Inc. Jarrett Recieves 2003 Polar Music Prize (англ.) // Billboard : журнал. — Lynne Segall, 2003. — 15 February ( vol. 115 , no. 7 ). — P. 39 . — ISSN 0006-2510 .
 39. Heavy metal band Metallica wins 2018 Polar Music Prize (англ.) , Reuters (14 February 2018). Архивировано 21 апреля 2019 года. Дата обращения 20 апреля 2019.
 40. Betts, Stephen L. Emmylou Harris Honored With Polar Music Prize (англ.) . Rolling Stone (11 March 2015). Дата обращения: 20 апреля 2019. Архивировано 20 июля 2018 года.
 41. 1 2 Mitchell, Boulez Win Polar Music Prizes (англ.) // Billboard : журнал. — Lynne Segall, 1996. — 25 May ( vol. 108 , no. 21 ). — P. 65 . — ISSN 0006-2510 .
 42. The story of the Polar Music Prize (англ.) . Scandinavian Traveler. Дата обращения: 20 апреля 2019. Архивировано 20 июля 2018 года.
 43. Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке» . Газета.Ru. Дата обращения 20 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
 44. 1 2 Grow, Kory. Metallica to Receive Music's 'Nobel Prize' (англ.) . Rolling Stone (14 February 2018). Дата обращения: 20 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
 45. Нобелевский миф
 46. McKie. Why Nobel Prizes Fail 21st Century Science . The Guardian (30 сентября 2018). Дата обращения: 11 января 2019.
 47. Cowen. The trouble with the Nobel prize . Nature . Springer Nature Publishing AG. Дата обращения: 3 января 2019.
 48. Китинг, 2019 .
 49. The Nobel Peace Prize 2009 (англ.) . Фонд Нобеля . Дата обращения: 21 июня 2017.
 50. Fouché G. Nobel peace prize awarded to Barack Obama (англ.) . The Guardian (9 October 2015). Дата обращения: 21 июня 2017.
 51. Знак Планета Альфреда Нобеля
 52. Памятник нобелевским лауреатам «Планета Альфреда Нобеля» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 апреля 2011. Архивировано 28 октября 2014 года.

Литература

Ссылки