Zahraničné objednávky regálov

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Podoby uniforiem II. ruské vojská . 1. Vojak cudzieho pluku Alexejovi Michajlovičovi . 2. Obdobie Petra Veľkého. Bombardier . 3. Obdobie Petra Veľkého. Dôstojník granátnického pluku .
História ruskej armády
Jazdec Mstislav Mstislavovich.jpg Armáda starovekého Ruska

Novgorodská armáda

Štátny znak Ruska (XV. storočie) .svg Armáda ruského štátu

Ruské kakao 1699 korb.png armáda Petra I

RU Orel-1825.gif ruská cisárska armáda

Kolčak (blason) .jpg ruská armáda

Hviezda Červenej armády 1918.png Robotnícka a roľnícka Červená armáda

Odznak Červenej armády.svg Ozbrojené sily ZSSR

Stredný znak Ozbrojených síl Ruskej federácie.svg Ozbrojené sily Ruskej federácie

"Poličky zahraničnej formácie" ( "police nového systému") - vojenské jednotky ( police ), sa formovali v Rusku XVII. storočie vojakov , "lov" slobodných, cudzincov, kozákov a iných žoldnierov , neskôr z datochnyh ľudí na modeli ( organizácia, výcvik) západoeurópske armády.

V priebehu Petrových reforiem boli tieto pluky použité pri formovaní pravidelnej ruskej armády .

Prvá organizácia

Špičkové cvičenia. Z knihy „ Doktrína a prefíkanosť vojenskej štruktúry pešiakov “ (1647) [1]

Na začiatku 17. storočia, v boji proti Falošnému Dmitrijovi II a poľsko-litovskej intervencii, sa vláda Vasilija Shuisky uchýlila k švédskej pomoci . Výmenou za ústupok mesta Korela s grófstvom poskytli Švédi malú žoldniersku armádu švédskych a fínskych vojakov a tiež verbovali žoldnierov po celej Európe. Udržiavanie tejto armády si vyžadovalo obrovské výdavky, žoldnieri vykazovali sklony k nepokojom a zradám a žoldnierska jazda západoeurópskeho vzoru bola podradená poľsko-litovskej jazde. Najmä v bitke pri Tveri 11. júla (21 ) 1609 francúzska a nemecká jazda nedokázala odolať útoku poľsko-litovských husárov a obrátila sa na panický útek, pričom utrpela ťažké straty. Nemecká a švédska pechota , nachádzajúca sa v strede, však poľský útok odolala a neochvejne odrazila [2] .

Po rozpade žoldnierskej armády pri Tveri bol M. V. Skopin-Shuisky nútený znovu sformovať armádu, čo prilákalo „veľa nevycvičených ľudí z Jaroslavľu, Kostromy a Pomoria“[3] . Keď sa v Kaljazine pripravoval na ťaženie proti Moskve, absolvoval výcvik svojich jednotiek podľa holandského vzoru, ktorého sa držali aj Švédi. Cvičenie viedol Belgičan Christier Somme , ktorý po uzavretí osobitnej dohody zostal so svojím oddielom v kráľovských službách. Milície boli trénované v cvičeniach v správnej zostave, ktorá bola kľúčová pri používaní lineárnej taktiky , ako aj v používaní zbraní, stavbe a útočení opevnení. Taktika vtedajšej západoeurópskej pechoty na boj s kavalériou zahŕňala použitie hustých formácií pikenýrov , ktorí kryli mušketierov . Poľné opevnenia , ktoré zohrávali dôležitú úlohu v holandskej vojenskej škole, boli široko používané v tradičných ruských vojenských záležitostiach. Historik OA Kurbatov poznamenáva, že existuje veľmi málo informácií o použití „nemeckej“ taktiky (obzvlášť úspešnej) priamo v nepriateľských akciách, na rozdiel od praxe používania „ostrozhki“. Pomalý, ale stabilný postup vpred, spoliehajúci sa na tieto opevnenia, viedol k postupnému zachyteniu nepriateľskej komunikácie a prinútil ho buď ustúpiť, alebo sa pokúsiť zaútočiť na „ostrozhki“, čo bola mimoriadne náročná úloha. Účinnosť tejto taktiky uznal aj nepriateľ. Dlhé pešie šťuky boli zároveň len jedným z možných prostriedkov boja proti jazde a ich prítomnosť sama o sebe nezaručovala úspech. A tak 20. marca 1611 bol predsunutý pluk 1. milície porazený neďaleko Moskvy jazdou plukovníka Struusa a na bojisku zostali stovky „pechotných kópií nemeckého typu“ [4] .

V podmienkach ťažkej situácie v krajine sa peniaze potrebné na organizáciu vojska zbierali od miest, pomáhali aj obchodníci a mešťania , veľkú pomoc poskytovali kláštory. Nová armáda bola zostavená v auguste 1609 a zúčastnila sa víťazného ťaženia Skopin-Shuisky do Moskvy, ktoré sa skončilo likvidáciou tábora Tushino a útekom Falošného Dmitrija II. Po nečakanej smrti Skopin-Shuisky v roku 1610 a porážke v bitke pri Klushine sa armáda rozpadla, no spomienka na jeho úspechy zostala. Takže ľudia z Jaroslavli, ktorí sa pripravovali na kampaň prvej milície, v apríli 1611 napísali, že urobili: „peši dlho trčali ... dvetisíc železných baní a iní áno, pretože bývalí v pluku z r. že jazdectvo bolo ochranou“[5] .

Druhá organizácia

Cvičenie s mušketou. Z knihy „ Doktrína a prefíkanosť vojenskej štruktúry pešiakov “ (1647)

V rámci prípravy na rusko-poľskú vojnu v rokoch 1632-1634 boli prijaté opatrenia na posilnenie armády. Pomoc Rusku v tomto poskytlo Švédsko, ktoré bolo vo vojnovom stave s Commonwealthom . Pri vytváraní nového typu armády zohral dôležitú úlohu Alexander Leslie mladší. Do cárskej služby sa mu podarilo naverbovať asi 4500 žoldnierov, ktorých osadili štyri „nemecké“ pluky a obsadil aj niektoré veliteľské miesta v plukoch ruských vojakov. Okrem toho pripravoval projekty na formovanie armády, realizoval nákupy a počas vojny velil dvom peším plukom.

Formovanie prvých dvoch vojenských plukov v Moskve sa začalo v apríli 1630. Pôvodne ich regrutovali na úkor bojarských bezdomovcov, ale o neprestížnu pešiu službu neprejavili záujem - do septembra sa ich prihlásilo len asi 60. Preto pluky začali prijímať ďalších služobníkov a potom vo všeobecnosti všetky druhy „slobodných lovcov“, v dôsledku čoho v decembri 1631 bol počet plukov už 3 323 ľudí. Od jesene 1632, po vypuknutí nepriateľských akcií, už dostali guvernéri priamo príkaz verbovať „slobodných ľudí“ do plukov vojakov. Tieto opatrenia umožnili pred začiatkom vojny plne obsadiť štyri pluky ruských vojakov, na jar 1632 vznikli ďalšie dva pluky, ktoré boli definitívne pripravené po začiatku vojny. Koncom roku 1633 sa uskutočnil nábor „poddanských ľudí“ , kvôli ktorému boli personálne obsadené ďalšie dva pluky vojakov [6] .

Organizácia všetkých plukov bola podobná - boli rozdelené do 8 rôt . Na čele prvých troch rôt stál plukovník, podplukovník a major , zvyšných 5 boli kapitáni ; mala spoločnosť asi 200 rank-and-file opravári (120-137 mušketierov a 63-80 pikemen ) a asi 20 "počiatočných mužov." Za najvyššie hodnosti boli považovaní všetci dôstojníci od práporčíka a vyššie, ako aj „veliteľstvo pluku“. Okrem velenia roty (kapitán, poručík a praporčík) rotu tvorili počiatoční ľudia „nižšej hodnosti“ (od seržanta a nižšie) [6] . Takže v pluku Franza Petsnera (po jeho smrti pluku velil von Damme) v štábe roty boli okrem radových (120 mušketierov a 80 pikenýrov) aj 3 „letniční“ (seržanti). ), „kompárový úskok“ (provintár), „hliadka nad zbraňami“ (captenarmus), 6 desiatnikov, lekár, podjači, 2 tlmočníci, 3 bubeníci[7] .

V polovici roku 1632 sa zo šľachticov a detí bojarov, ktorí sa ochotne prihlásili do prestížnejšej a dobre platenej služby Reitar, začalo formovanie pluku Reitar. V decembri bol počet radových reiterov 1 721, čo bolo blízko štandardu, ale pluk nebol okamžite zapojený do boja, ale pokračoval vo výcviku. V rámci pluku bola organizovaná pomocná dragúnska rota; dragúni boli vtedy chápaní ako „jazdiaca pechota“, ktorej úlohou bolo operovať pešo. Výsledkom bolo, že celkový počet pluku dosiahol 2 400 ľudí a počet rot sa zvýšil na 14. V júli 1633 bol pluk poslaný do Smolenska, keď sa mu podarilo pripojiť k Sheinovej armáde tesne pred vystúpením armády kráľa Vladislava. IV . Reitarský pluk pod velením Charlesa d'Heberta sa v bojoch dobre ukázal najmä v porovnaní s tradičnou kavalériou, ktorá sa po roku neúspešného obliehania vyznačovala nízkou morálkou a masívnou dezerciou [6] .

V máji 1633 sa začalo s formovaním samostatného dragúnskeho pluku. Pôvodne ho tvorilo 10 spoločností; po presune do Mozhaisk v pluku bola dodatočne vytvorená vojenská letka štyroch rôt. Pluk sa nestihol zúčastniť bojových akcií pri Smolensku, rovnako ako konsolidovaná eskadra Christophera Rylského , ktorej súčasťou bola aj rota dragúnov[8] .

Počas rusko-poľskej vojny v rokoch 1632-1634 sa z „Nemcov“ a Rusov vytvorilo 10 plukov nového poriadku v počte až 17 000 ľudí. Ukázali sa celkom dobre, bojovali za rovnakých podmienok proti početne nadradenej poľskej armáde , ale celkový priebeh nepriateľských akcií bol pre Rusko neúspešný. Po uzavretí Polyanovskej mierovej zmluvy boli všetky nové pluky rozpustené, dôvodom čoho boli ekonomické ťažkosti v krajine a vysoké náklady na udržiavanie vojsk „nového systému“ [6] . Zahraniční žoldnieri boli z krajiny vyhnaní[9] , no značný počet bývalých žoldnierov zostal „v cárovom mene“ a vrátili sa do služby ako „zahraniční vojaci“ [10] .

Tretia organizácia

Thomas Tomasovich Daleil . Anglický royalistický emigrant , generál ruských služieb, dohliadal na výcvik plukov nového poriadku v hodnosti Novgorod .

Čoskoro vláda obnovila vytváranie plukov nového poriadku na ochranu južných hraníc. Do jesene 1638 tam bolo sústredených 5 055 dragúnov a 8 686 vojakov belgorodského pluku . Pre formáciu vojakov bolo potrebné vykonať povinný nábor poddanských ľudí . Slúžili len od jari do jesene, na zimu ich púšťali domov. Vyznačovali sa však nedostatočným vzdelaním. Preto boli v rokoch 1643-1648 niektoré južné dediny a dediny znárodnené a ich roľníci boli zaznamenaní ako dragúni. Na výcvik tam chodili ruskí prvotní ľudia a zbrane. Na pohraničnú službu však museli roľníci použiť svoje kone a zásoby. Na severe urobili to isté, ale masívne regrúti viedli k devastácii dedín. Preto boli od roku 1662 sedliaci z tých miest oslobodení od daní.

Počas rusko-poľskej vojny v rokoch 1654-1667 sa pluky nového poriadku stali hlavnou súčasťou ozbrojených síl. Pluky vojakov „a dragúnov“ boli regrutované z poddanských ľudí na doživotnú službu. Branná povinnosť bola celoštátna - vojaka brali zo 100, neskôr z 20-25 domácností. Ročne a mesačne dostávali peňažné a chlebové platy alebo prídely 12-25 štvrťrokov . Reitári sa regrutovali nielen z dači, ale aj z drobných a bezdomovcov šľachticov a detí bojarov, za svoje služby dostávali aj peňažný plat a niektoré usadlosti. Počas vojny, kôň spearmen - husári - boli oddelené od reitars. Všetci sa zásobovali na cestu sami. Zbrane im boli buď predané, alebo bezplatne poskytnuté z pokladnice. V čase mieru boli niektoré pluky rozpustené. V polovici storočia boli viac ako 2/3 veliteľského štábu cudzinci, ale všetci boli podriadení ruskému guvernérovi .

Reorganizované boli aj pluky. Napríklad v roku 1658 belgorodský guvernér, knieža G. G. Romodanovskij, dostal dekrét od cára Alexeja MichajlovičaTulskú dragúnsku formáciu Aristova a Famendinovho pluku dragúnov, aby bola súčasťou formácie Reitar . Bývalí dragúni dostali žold „ proti reitarovi“ a novovytvorená eskadra Reitar sa stala súčasťou Veľkého pluku Belgorodského vojvodstva [11] .

V 50. rokoch 17. storočia, tvárou v tvár nadriadeným reiterom švédskeho kráľa, prešla ruská armáda významnou reformou. Stovky šľachticov boli prevedené do systému Reitar. Švédska skúsenosť sa ukázala byť obzvlášť užitočná vzhľadom na podobnosti v kvalitách ruskej a švédskej kavalérie: „merinka“ ruských bojarských detí, podobne ako škandinávske kone Švédov, prehrala s čistokrvnými tureckými koňmi Poľský „hussaria“, ale štát mal možnosť zásobovať svojich reitárov nadbytočnými strelnými zbraňami a pluky – vycvičenými dôstojníkmi . Novovytvorení Reitari sa okamžite vyznamenali medzi ruskou kavalériou vo svojom výcviku a výstroji a pritiahli pozornosť cudzincov: „ Kavaléria mala veľa plnokrvných koní a dobrých zbraní. Bojovníci jasne vykonávali všetky pohyby, presne dodržiavali rady a požadované kroky a obraty. Keď prišlo pravé krídlo , ľavé stálo na mieste v úplnom poriadku a naopak. Zvonku bola táto štíhla masa vojakov nádherným pohľadom ,“ napísal v roku 1660 poľský kronikár Vespasian Kochowski [12] .

Počas vojny bolo naverbovaných najmenej 100 000 ľudí; z toho do roku 1663 bolo v službe 50-60 tisíc ľudí v 55 plukoch vojakov; a v čase mieru sa počet znížil na 25-30 tisíc. V roku 1681 to bolo 33 vojakov (61 000 ľudí) a 25 dragúnskych a reitarov (29 000 ľudí) plukov. Koncom 17. storočia tvorili viac ako polovicu všetkých vojsk a na začiatku 18. storočia slúžili na formovanie pravidelnej ruskej armády .

ruských husárov

Prvá organizácia

Variant bojovej zostavy pešieho pluku. " Doktrína a prefíkanosť vojenskej štruktúry pešieho ľudu " (1647)

Prvé husárske spoločnosti v Rusku sa objavili v Smolenskej vojne v rokoch 1632-1634. Pôvodne ich dokončili prisťahovalci z Commonwealthu .

7. januára ( 17 ) 1634 bola cárskym dekrétom zorganizovaná konsolidovaná letka „husárske áno ... reitarski, áno ... dragúnska formácia“ pod velením Christophera Rylského , ktorá existovala do roku 1636, ale potom bola rozpustená. [13] . V rokoch 1650-1654, opäť pod velením Rylského [14] , bol nasadený tisícy pluk „husárskeho systému“, ktorý sa regrutoval na úkor nemiestnychnovikov “ z bojarských detí. Tento súbor „tenkých“ a „nepriznaných“ služobníkov predurčil ich hlavný nesúlad s husárskym štandardom: ruskí a poľsko-litovskí husári začali zaujímať neporovnateľné postavenie v spoločnosti a armáde (z hľadiska majetkových pomerov a šľachty) [15 ] . Zároveň bola pluku pridelená dragúnska eskadra 600 dragúnov, zaradená do 6 kompánií , ktorým bolo pridelených 600 „dragúnskych muškiet “ a 12 protazanov pre počiatočné osoby [16] .

Na jar 1654 sa ruskí husári pod vedením plukovníka Christophera Rylského slávnostne vydali z Moskvy do Smolenska, no o rok neskôr sa už v dokumentoch nespomínajú [15] .

Husársky pluk novgorodskej kategórie kniežaťa Khovanského

V septembri 1660, po porážke pri Polonke , knieža Ivan Chovanskij nariadil vybrať z každého Reitarovho pluku 100 vojakov pre roty „ husárskeho systému “. Šľachtici „ slúžiaci vo vlasti “ boli vybraní za husárov a k husárom boli preradení len majetní, ani jeden mestský šľachtic. Гусар получал значительное денежное содержание « для ево тяжелой гусарской службы ». Для подготовки новых гусар был назначен « учитель гусарского строя » Варфоломей (из поляков или литовцев), который стоял вне чиновной системы [17] .

К марту 1661 года были сформированы три роты гусар, которые возглавляли список первого новгородского полка рейтарского строя. В отличие от польских гусар, в русской гусарской роте не было «товарищей» и «почтовых», командовали ротой ротмистр , поручик и прапорщик («хорунжий»). В отличие от рейтаров, у новгородских гусар не имелось капралов и подпрапорщиков , так как они не придерживались линейного строя [17] .

Первое боевое применение гусар состоялось в октябре 1660 года . Тогда Хованский смелым броском вышел в тыл польско-литовской армии за Днепром . Этим он отвлёк на себя лучшую часть её конницы и нарушил равновесие сил, установившееся на реке Басе после боёв Чарнецкого , Сапеги и Паца с войском князя Юрия Долгорукова , литовцы были вынуждены спешно отступить оттуда к Шклову [18] .

К августу 1661 года гусарские роты были развёрнуты в полк, который из Оружейной палаты получил «гусарские древки» (копья) и доспехи [18] . « Государь указал гусарские латы и шишаки послать к боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому с товарищи… сколько на гусар надобет, и о том в Оружейный приказ послать „память“ — послать 400 лат с наручи и шишаки » [19] .

Брандт Ю. «Гусар». Русские гусары были организованы как польские, только на прапорцах (флажках) и доспехах вместо крестов изображался золотой двуглавый орёл на белом поле.

Этот полк стал одним из самых образцовых в Новгородском полку. Во время отступления русского войска после поражения под Кушликами именно гусарам Хованский поручил охрану Государева знамени. За 25 вёрст до Полоцка , возле переправы, отступающему войску пришлось принять ещё один бой. « Сотенные люди » и рейтары Хованского навели литовцев на поставленную в лесу пехоту, а атака русских гусар обеспечила победу. Князь докладывал в Москву: « и учал быть бой жестокий… неприятельские люди стали наступать на… ратных пеших людей… чтобы их разорвать и побить, и… пешие люди… стали твердо и не уступили неприятелю места, бились, не щадя голов своих; и мы, взяв гусар и что было с нами всяких чинов твоих ратных людей, скочили на польских людей… и польских людей сорвали и пешим людям вспоможенье учинили. И был бой жестокий с 1 часу дни… польских людей многих побили и с поля сбили, и отошли в целости в Полоцк » [12] [19] .

В 1662 году этим полком командовал подполковник Никифор Караулов. В полку служили: майор — 1, ротмистров — 4, поручиков — 9, прапорщиков — 2, хорунжих — 3, гусарского строю дворян и детей боярских — 352. Всего 372 человека [19] . К 1662 году полк был увеличен до 405 человек, «гусар новгородцев, тверич, новоторжцев, пскович, лучан, торопчан и пусторжевцев».

В 1673 году полком командовал полковник Кирилл Нарышкин , дед Петра I. В 1678 году его сменил Михаил Тимофеевич Челищев, пожалованный в полковники гусарского строя по именному указу царя Фёдора Алексеевича. Челищев командовал полком, как минимум, до 1696 года [19] .

Полк принимал участие в Крымских походах князя Василия Голицына в 1687 и 1689 годах. Свой боевой путь гусары этого полка закончили уже в Великую Северную войну . Новгородские гусары входили в состав рейтарских полков Ивана Кокошкина, Михаила Франка и Фёдора Ушакова «из рейтар, копейщиков, гусар и служилых людей сотенной и полковой службы Новгородского разряда». Они сражались в Ингерманландии , у Печерского монастыря и на Ижоре . В конце 1701 года эти полки были расформированы, образовав драгунские части. Последним командиром сводного копейно-рейтарско-гусарского полка был стольник и полковник Яков Челищев. 20 ( 31 ) октября 1701 года окольничий и новгородский воевода Пётр Апраксин сформировал Новгородский драгунский полк, в состав которого вошли « сотенные гусары, копейщики, рейтары, набранные в… Бежецкой, Обонежской и Шелонской пятинах и в городах: Твери, Новом Торжке и Старице ». Этим актом закончилась история гусарского полка Новгородского разряда XVII века [19] .

Внутренняя организация

Ротное знамя 9-й роты солдатского полка. XVII в. [20]

В 1638 году система командных чинов выглядела следующим образом:

Полками нового строя управляли в Разрядном , Стрелецком , Иноземном , Рейтарском приказах и в Приказе сбора ратных людей .

В числе одного из последних командиров полков иноземного строя достоин упоминания П. Гордон — сподвижник Петра I.

Некоторые полки нового строя и их численность

Немецких полков мушкетёр, в XVII столетии. Немецких полков копейщик, в XVII столетии.
Немецких полков мушкетёр и копейщик, в XVII столетии [21] .

Рейтарские полки

 • Рейтарский полк Я. Фанрозербаха (фон Розенбаха) (1658) — 1200 чел.
 • Рейтарский полк С. Скорнякова-Писарева (1658) — 600 чел.
 • Рейтарский полк И. Шепелева (1658) — 600 чел. [22]
 • Рейтарский полк А. Г. Фанстробеля (фон Стробеля) (1659) — 1265 чел.
 • Рейтарский полк В. Змеева (1659) — 1272 чел.
 • Рейтарский полк В. Джонстона (1659) — 1000 чел.
 • Рейтарский полк В. И. Швейковского (1668)
 • Рейтарская шквадрона В. Фангалена (фон Галена)
 • Рейтарская шквадрона И. Саса (бывший « тульского драгунского строя Аристова полк »)
  — в двух шквадронах (1659) — 1091 чел. [23]

Драгунские (конной и пешей службы) полки

 • Драгунский полк В. Фанзейца (фон Зейца) (1658) — 1251 чел.
 • Драгунский полк Р. Корсака (1658) — 1329 чел.
 • Драгунский полк Х. Гундермарка (1658) — 1299 чел.
 • Драгунский полк Я. Фанзагера (фон Зангера) (1658) — 1121 чел. [22]
 • Драгунский полк Х. Юнгмана (1659) — 768 чел.
 • Драгунский полк С. Брыкина (1659) — 1124 чел.
 • Драгунский полк И. Мевса (1659) — 533 чел.
 • Драгунский полк Я. Гевиша-Фенгобена (Гевиша фон Гобена)(1659) — 510 чел.
 • Драгунский полк Я. Ивалта (1659) — 390 чел. [23]

Солдатские полки

 • Белгородский солдатский полк Ф. А. Фанбуковена (фон Буковена)
 • Яблонский солдатский полк Я. Лесли
 • Солдатский полк Я. Краферта
 • Карповский солдатский полк Я. Фанзагера (фон Загера)

— в четырёх полках на 1659 — 4298 чел

 • Солдатский полк (усиленного инженерного назначения) Н. Баумана (1659) или «Полк Бодмана» — 1500 чел. [23]
 • Усердский солдатский полк Ф. Вормзера (1658) — 1481 чел.;
 • Верхососенский солдатский полк Я. Инвалта (1658) — 1400 чел.
 • Козловский солдатский полк Я. Ронарта (1658) — 1575 чел. [22]

Вооружение

Пехотные латы XVII века

Униформа солдат мало отличалась от стрелецкой — они носили почти такие же кафтаны из цветной лятчины . Пикинёры были вооружены пиками — в 1650—1660-х годах они закупались в Голландии, а длина ясеневого древка составляла около 4,73 метра. Применялись также полупики. Хотя позднее пикинёры как класс были упразднены. Солдаты вооружались как импортными, так и отечественными шпагами . Шпага носились на «шпажном ремне» (портупее). Кроме того, по старинке они комплектовались бердышами , поскольку это было очень удобное и эффективное оружие. В первой половине века, помимо этого, к оружию полков нового строя относились протазаны и алебарды у командного состава. В солдатских полках использовались латы , состоящие из кирасы и латной юбки , иногда с ожерельем . Поначалу они импортировались, но вскоре начались производиться и в России. В середине XVII века стоимость таких лат, произведённых на тульско-каширских заводах, составляла 2 рубля, что было относительно немного. Используемые шлемы , отмеченные как « шишаки », — скорее всего, морионы и кабассеты . Однако во второй половине века, когда полки нового строя составляли основу всех вооружённых сил, доспехи в солдатских и драгунских полках не использовались, кроме выборных полков. Солдаты вооружались пищалями или мушкетами . А с 1660-х годов появляются также гренадеры , метавшие ручные гранаты массой 0,5 — 2 кг.

Драгуны конной и пешей службы были вооружены пищалью или мушкетом, реже — карабином . Они должны были выполнять функции и пехоты, и конницы, но конный бой практически не вели. Из холодного оружия они иногда вооружались шпагой или другим клинковым оружием, а также на их вооружении были драгунские копья, бердыши и даже рогатины .

Рейтары были вооружены карабином и двумя пистолетами , а также саблей (реже — шпагой или палашом). Сабли у рейтаров, как и у дворян и детей боярских сотенной службы, были свои, а не выдавались из казны [24] .

Оружием гусар были кавалерийские пики («гусарские копьеца») и пистолеты.

Снаряжение рядовых, урядников и начальных людей полков солдатского строя. « Учение и хитрость ратного строения пехотных людей » (1647)

Соответственно в коннице также использовались доспехи — рейтарские и гусарские , которые выдавались из казны. В 1640-54 годах в Европе было закуплено более пяти тысяч «лат рейтарских», что позволяло обеспечить полки примерно наполовину. К концу войны с Польшей, когда их производство было налажено на Тульско-Каширских заводах, одоспешенность рейтаров возросла. Новгородские рейтары, например, были обеспечены ими полностью: в 1667 году во Пскове они сдали в арсенал 1890 шишаков и 2080 лат [24] .

Наиболее дорогим был доспех гусарский. Сохранилось описание полного гусарского доспеха из Оружейной палаты: « Латы с нарамками и с наколенками, в лице высподи по три доски прикреплены гвоздьми медными репейчатыми, на передней доске орел двоеглавной с коруною, опушкою около всех лат бархат червчатой, прикреплен гвоздми репейчатыми; привяска и обшит червчатым бархатом, в том числе на верхних по плащу железному, в лице исподние привяски пришиваны золотом пряденым, у передней доски две пряжки медных, у задней одна, гвозди все золочены; наручи в лице в длину по четыре дола поперег протерто, у тех наручей по три доски медных, прикреплены на красном бархате гвоздьми медными золочены, рукавицы бархатные червчатые, на них шиты травы пряденым золотом, шапка чешуйчатая вороненая, на ней десять орлов, наушки медные, на них выбиты лошки, по них дол опушен бархатом червчатым, покреплен гвоздми медными репейчатыми, золочен, полка медная, нос железной, в лице наверху репей медный золочен ». Этот доспех и сейчас хранится в Оружейной палате, но с утратами, общий вес доспеха 28,3 кг [19] .

В случае необходимости гусары могли использовать и рейтарские латы. Так, например, поступил князь Хованский в 1661 году, когда он не успел получить гусарские латы. Как писал князь: « 360 лат у меня в полк приняты. Из этого числа отдано гусаром 91 латы, по нужде на время, покамест по Твоему (царскому) указу присланы будут ко мне гусарские латы, а достальные 269 латы отданы в полк полковника Давыда Зыбина рейтарам… А гусарские латы и шишаки ко мне в полк июля по 7 число не бывали, а гусаром без лат и шишаков и без наручней отнюдь нельзя быть » [19] .

14 декабря 1659 года в частях, действовавших на территории Украины, были произведены изменения вооружения. В драгунских и солдатских полках вводились бердыши. Царский указ гласил: « … в салдацских и драгунских во всех полкех у салдатов и драгунов и в стрелецких приказех у стрельцов велел учинить по пике короткой, с копейцы на обеих концах, вместо бердышей, и пики долгие в салдацких полкех и в стрелецких приказех учинить же по рассмотрению; а у остальных салдатех и у стрельцов велел быть шпагам. А бердышей велел учинить в полкех драгунских и салдатских вместо шпаг во всяком полку у 300 человек, а достальным по прежнему в шпагах быть. А в стрелецких приказех бердышей учинить у 200 человек, а достальным быть в шпагах попрежнему » [25] .

В 1660 году по указу царя для « солдатцкого строя полку Миколая Бодмана салдатам на 1000 на 319 человеком » из Пушкарского приказа было выделено « 8 пушечек скорострельных с клинем» на лёгких станках, «да под ними 16 колёс на 2 колеса, по 5 пуд железа… адын станок по 3 пуда… » [26] .

Знамёна формирований иноземного строя

Образцы драгунских, рейтарских и солдатских знамён для Белгородского полка Б. А. Репнина, 1665 год.

В царствования Михаила Федоровича, был произведён опыт найма на русскую службу целых « региментов добрых и ученых солдат» из иностранцев, которые, естественно, приходили со своими знамёнами. Так как знамёна в то время были не безерочные, а заменялись новыми по мере ветхости ранее выданных и обязательно перед каждым новым походом, то замена иноземцам их знамён не могла производиться по русскому обычаю. Каждая рота имела своё знамя. Первые знамёна изготовлялись из шёлковых тканей. Размеры и вид знамени определял ротмистр по своему желанию, то есть по их обычаю, на таких знамёнах были всевозможные изображения: чудовищ, эмблем и прочие, а надписи — латинские [27] .

Олеарий описывает встречу «турского» посланника в Москве. У встречавших посланника войск было шесть знамён. Одно из белого атласа, в лавровом венке написан двуглавый орёл под тремя коронами с надписью Virtute Supero (Доблестью побеждаю). Три знамени голубых с белым: на одном изображён гриф, на другом улитка, на третьем рука с мечом. Одно знамя из красной камки , на нём написана голова Януса . Одно красное знамя без изображений.

Рейтарские знамёна

Знамёна рот рейтарского и копейного строя одинаковые. Каждая рота имела своё знамя. Знамёна изготовлялись из шёлковых разноцветных тканей . Размер стороны знамени — 12 вершков . Знамёна опушались каймой и бахромой. В верхнем левом углу знамени изображался крест с подножием. В середине знамени размещались изображения льва, грифа или зверей. Количество звёзд соответствовало номеру роты. Признаки всегда серебряные. Древки крашеные. Под гротиками повязывались шёлковые шнуры и кисти.

Знамёна рейтарских полковников белого цвета. Обшивались золотой бахромой, признаки и шнуры золотые. В таком виде рейтарские знамёна просуществовали до конца XVII века.

Драгунские знамёна

В драгунских ротах знамёна двух типов: солдатские и драгунские.

В первой половине XVII века драгунские знамёна квадратные , размер стороны от 12 вершков до 1¼ аршина. В центре знамени разцветы — то есть изображения животных. К правой стороне знамени пришивался откос — ткань в форме прямоугольного треугольника . Длина откоса от 1 до 3 аршин. Иногда знамёна имели два откоса.

Полковничье знамябелого цвета . В них часто нашивался двуглавый орёл .

Во время царствования Алексея Михайловича драгунские знамёна были приведены к единому образцу. Знамёна опушались каймой. В центр нашивался крест из угла в угол. К правой стороне пришивались два хвоста длиной от 2 аршин 12 вершков до 3 аршин.

С 1652 года на драгунских знамёнах признаки начинают писать золотом, серебром и красками.

Древки крашеные, чехлы суконные красного цвета.

В таком виде драгунские знамёна просуществовали до 24 июля ( 4 августа ) 1700 года.

Солдатские знамёна

В каждом солдатском полку было полковое знамя (полковничье), подполковничье и ротные (по числу рот). Все знамёна изготовлялись по указу полковника из тафты и дорогов разных цветов. Длина знамени 3 аршина , ширина 2½ аршина. В середине знамени нашивался крест. Все знамёна в одном полку одинаковые. Отличалось только полковничье знамя — из тафты белого цвета. Солдатские знамёна никогда не имели каймы. Древки крашеные, знамя прибивалось к древку гвоздями. Чехлы суконные.

Во время царствования Алексея Михайловича изменились размеры знамён (длина могла быть от 3 до 4 аршин). В левый верхний угол пришивался восьмиконечный крест с подножием, количество звёзд означало номер роты в полку. Эти правила строго не соблюдались.

В 1668 году появился новый образец солдатских знамён. В середину знамени вшивался круг , в котором размещалось изображение льва, инрога , грифа и т. д. Эти изображения получают название разцвет. Крест остаётся в левом верхнем углу, звёзды размещаются на полях вокруг круга.

В конце XVII века на знамёнах встречаются изображения гербов городов.

Значки

Значки ( прапорец ) — разновидность прапора , личный знак нижних чинов : сержантов , фурьеров , каптенармусов . Значки применялись только в полках Иноземного строя. Изготовлялись в полках, вероятно, единого стандарта не имели. Описания значков в архивах Оружейной палаты встречаются с 1685 года .

См. также

Примечания

 1. Гравюры к уставу были изготовлены в Голландии по заказу русского правительства и вклеены в готовые экземпляры в 1649 году. В качестве образца использовались европейские гравюры к предыдущим изданиям книги Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Kriegskunst zu Fuss».
 2. Курбатов О. А. Наёмный корпус Делагарди на службе царя Василия Шуйского // Журнал “Цейгхауз”. — 2002. — № 19 .
 3. Каргалов, 1990 , с. 82.
 4. Курбатов О. А. Экскурс 8. «Нидерландская тактика» войск Скопина-Шуйского // Военная история русской Смуты начала XVII века. — М. : Квадрига, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-91791-146-5 .
 5. Пенской, 2010 , с. 340.
 6. 1 2 3 4 Меньшиков Д. Н. Смоленская война 1632-1634 гг. и начальный этап реформирования московской армии . — диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по спец-сти 07.00.02 - Отечественная история. — Санкт-Петербург, 2009. — 225 с.
 7. Малов, 2006 , с. 162.
 8. Малов, 2006 , с. 39—40.
 9. Малов, 2006 , с. 49.
 10. Малов А. В. Командиры частей нового строя в 1628-1636 гг. (от подготовки к Смоленской войне до роспуска частей нового строя после ее окончания) // Археографический ежегодник. — 2013. — С. 126–143 .
 11. И. Б. Бабулин «Поход белгородского полка на Украину осенью 1658 года»//Единорогъ. Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени, М., 2009, вып.1
 12. 1 2 Курбатов О. А. Морально-психологические аспекты тактики русской конницы в середине XVII века // Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004: Новые научные направления. — М. , 2005. — С. 193—213.
 13. Малов, 2006 , с. 46.
 14. Малов, 2006 , с. 53.
 15. 1 2 Курбатов, 2002 , с. 114.
 16. Малов, 2006 , с. 55.
 17. 1 2 Курбатов, 2002 , с. 116.
 18. 1 2 Курбатов, 2002 , с. 117.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 Бабулин И. Б. Гусарские полки в русской армии XVII века // Рейтар. 2004. № 12. С.31-36
 20. Номеру роты соответствует количество звёздочек на знамени
 21. Илл. 115,116. // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.
 22. 1 2 3 Бабулин И. Б. Поход Белгородского полка на Украину осенью 1658 г.//Единорогъ. Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени, вып. 1, — М. , 2009
 23. 1 2 3 Бабулин И. Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года. — М. : Цейхгауз, 2009. — ISBN 978-5-9771-0099-1 .
 24. 1 2 Курбатов О. А. Русская армия в период 1656—61 гг.: Войска «полковой службы» Новгородского разряда в 1656—58 гг. (по материалам РГАДА). — М. , 1998.
 25. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, М. , 1872, т. 7, стр. 317
 26. Журнал «Родина»
 27. Знамя // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.

Литература

 • Копейщики // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 • Алексей Волынец. Иностранный легион русских царей . Русская Планета (25 февраля 2015).
 • Комплектование армии и флота // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 • Разин Е. А. История военного искусства, в 3-х т.: Том 1. История военного искусства XXXI в. до н. э. — VI в. н. э. — СПб. : ООО «Издательство Полигон»; 1999. — 560 с. — ISBN 5-89173-039-1 (XXXI в. до н. э. — VI в. н. э.). ISBN 5-89173-038-3 . Тираж 7000 экз.; Том 2. История военного искусства VI—XVI вв. СПб. : ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с. Тираж 7000 экз. ISBN 5-89173-040-5 (VI—XVI вв.). ISBN 5-89173-038-3 . (Военно-историческая библиотека); Том 3. История военного искусства XVI—XVII вв. — СПб. : ООО «Издательство Полигон», 1999. — 736 с. Тираж 7000 экз. ISBN 5-89173-041-3 (XVI—XVII вв.), ISBN 5-89173-038-3 . ≡ Первое издание: М., Воениздат, 1955.
 • Бабулин И. Б. Полки нового строя в Смоленской войне 1632—1634 гг. // Рейтар. — 2005. — № 22 .
 • Волков В. А. Войны и войска Московского государства. — М. : Эксмо, Алгоритм, 2004. — ISBN 5-699-05914-8 .
 • Каргалов В. В. Русские воеводы XVI—XVII в. — М. : Вече, 2005. — ISBN 5-9533-0813-2 .
 • Каргалов В. В. Полководцы XVII в.. — М. : Патриот, 1990. — 496 с.
 • Курбатов О. А. Из истории военных реформ в России во 2-й половине XVII века. Реорганизация конницы на материалах Новгородского разряда 1650-х — 1660-х гг. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / научный руководитель д. и. н. Р. Г. Пихоя. — М. , 2002.
 • Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории 1656—1671 гг.. — М. : Древлехранилище, 2006. — С. 624. — ISBN 5-93646-106-8 .
 • Малов А. В. Конница нового строя в русской армии в 1630-1680-е годы // Отечественная история. — 2006. — № 1 . — С. 121—122 .
 • Малов А. В. Государевы выборные Московские полки солдатского строя // Цейхгауз. — 2001. — № 13, 14 . — ISSN 0868-801X .
 • Малов А. В. Русская пехота XVII века // Цейхгауз. — 2002. — № 17 . — ISSN 0868-801X .
 • Пенской В. В. Великая огнестрельная революция. — М. : Эксмо, Яуза, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-699-40936-5 .