Postupimská konferencia

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Postupimská konferencia
W. Churchill, G. Truman, I. V. Stalin. Postupim, 23. júla 1945
W. Churchill , G. Truman , I. V. Stalin . Postupim, 23. júla 1945
dátum 17. júla - 2. augusta 1945
Miesto
držanie
Nemecko Cecilienhof , Postupim , Nemecko
Účastníci ZSSR
USA
Spojene kralovstvo
výsledky Vyhlásenie a dohoda
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Postupimská (tiež berlínska ) konferencia je tretím a posledným oficiálnym stretnutím lídrov Veľkej trojky - troch najväčších mocností protihitlerovskej koalície v 2. svetovej vojne . Konferencie sa zúčastnili predseda Rady ľudových komisárov ZSSR a predseda Výboru pre obranu ZSSR JV Stalin , prezident USA G. Truman , britskí premiéri W. Churchill (do 25. júla) a C. Attlee (od r. 28. júla ). Postupimská konferencia sa konala po víťazstve nad nacistickým Nemeckom a v predvečer vstupu ZSSR do vojny s Japonskom s cieľom vypracovať povojnový program mieru a bezpečnosti v Európe a vo svete ako celku. Konferencia sa konala od 17. júla do 2. augusta 1945 v bezprostrednej blízkosti Berlína , zničeného hlavného mesta porazeného Nemecka, v meste Postupim v paláci Cecilienhof .

Na programe Postupimskej konferencie boli predovšetkým otázky súvisiace s porazeným Nemeckom: reštrukturalizácia politického života Nemcov na mierovom a demokratickom základe, vojensko-ekonomické odzbrojenie krajiny a aspoň čiastočné odškodnenie materiálnych škôd spôsobených iným krajinám , ako aj potrestanie nacistických zločincov, ktorých činnosť prerástla do nespočetných nešťastí a utrpenia ľudstva. Konferencia v Postupime diskutovala aj o otázkach mierového urovnania vzťahov s krajinami, ktoré bojovali na strane Nemecka - Talianskom, Bulharskom, Maďarskom, Rumunskom a Fínskom. Účastníci konferencie si vymenili aj názory na obnovu rakúskej štátnej nezávislosti, ako aj pomoc pri obnove a rozvoji spojeneckých krajín Poľska a Juhoslávie [1] .

Prípravná fáza

Palác Cecilienhof v Novej záhrade - miesto konania Postupimskej konferencie
Stalinova vila v Neubabelsbergu
Trumanova vila v Neubabelsbergu
Churchillova vila v Neubabelsbergu na Griebnitzsee

Prvé dve stretnutia Veľkej trojky sa uskutočnili koncom roku 1943 v Teheráne a začiatkom roku 1945 v Jalte . Otázka potreby nového stretnutia hláv vlád ZSSR, USA a Veľkej Británie, ktoré dostali krycí názov „Terminál“ [2] , sa začala prediskutovať krátko po kapitulácii hitlerovského Nemecka. W. Churchill vo svojom liste H. Trumanovi z 11. mája 1945 navrhol usporiadať stretnutie „veľkej trojky“ v nejakom nerušenom meste v Nemecku, ale mimo ruskej vojenskej zóny , aby sa zaistila psychologická výhoda pre sám. Američania ani Briti však nechceli prevziať funkcie hostiteľa a nakoniec sa na návrh IV Stalina rozhodlo dohodnúť stretnutie v blízkosti Berlína, podľa jeho názoru to bolo pohodlné a politicky korektný [3] .

Hlavnými prácami na príprave summitu v Postupime, označenom ako operácia Palm, boli poverení dôstojníci štátnej bezpečnosti - zástupca ľudového komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR SN Kruglov a vedúci Stalinovej osobnej stráže NS Vlasik . Akčný plán na prípravu Postupimskej konferencie bol schválený rozkazom ľudového komisára vnútra ZSSR L. P. Beriu 6. júna 1945 [3] . Na konferenciu hláv vlád troch mocností bol vybraný úplne zachovaný palác Cecilienhof , bývalé sídlo korunného princa Wilhelma . V Cecilienhofe bolo zrekonštruovaných 36 izieb a konferenčná sála s tromi samostatnými vchodmi. Okrúhly rokovací stôl vyrobený moskovskou továrňou „Lux“ na schôdze vo veľkej sále paláca bol špeciálne privezený zo ZSSR [4] . Salón korunného princa bol vyčlenený pre služobnú miestnosť pre americkú delegáciu a služobná miestnosť sovietskej delegácie bola umiestnená v kancelárii korunného princa. Steny priestorov pre sovietsku delegáciu boli vyzdobené bielou farbou, pre Američanov - modrou farbou, pre Britov - ružovou farbou [3] . Na konferenciu na najvyššej úrovni v Novej záhrade , kde sa nachádza Cecilienhof, bolo vyložených veľa záhonov, vysadené stovky okrasných drevín. V blízkosti paláca Cecilienhof v Neubabelsbergu zostali neporušené aj početné vily, kde bolo možné ubytovať všetky delegácie. Na priľahlom území bolo odstránených veľké množstvo nevybuchnutej munície: stovky leteckých bômb, tisíce granátov, faustové náboje, protitankové a protipechotné míny [3] . JV Stalin žil v Neubabelsbergu vo vile mechanika Paula Gerpicha, postavenej podľa projektu švédskeho architekta Alfreda Grenandera [5] . Napriek tomu bol podľa pamätí GK Žukova IV Stalin po príchode do pridelenej vily informovaný, že predtým patrila generálovi Ludendorffovi [6] . Vedenie americkej delegácie sídlilo v Postupime v kaštieli vydavateľa Karla Müllera-Grotteho, dnes známeho ako Trumanova vila a sídla Nadácie Friedricha Naumanna . W. Churchill je ubytovaný vo vile berlínskeho bankára Franza Urbiga s výhľadom na jazero Griebnitzsee , ktorú postavil architekt Ludwig Mies van der Rohe na modernej ulici Virchowstrasse [5] .

W. Churchill mal obavy z načasovania stretnutia. Chcel sa ho osobne zúčastniť, ale nebol si istý víťazstvom Konzervatívnej strany v nadchádzajúcich parlamentných voľbách vo Veľkej Británii 5. júla 1945, preto navrhol, aby sa JV Stalin a G. Truman stretli v polovici júna. . V telegrame z 12. mája 1945 vyzval prezidenta USA H. Trumana na stretnutie, kým americké jednotky neobsadia časť sovietskej okupačnej zóny Nemecka a angloamerické sily v Európe nebudú oslabené presunom kontingentov na Ďaleký východ . Na druhej strane G. Truman odložil stretnutie na testovanie atómovej bomby v USA s cieľom využiť „ atómovú diplomaciu “ pri rokovaniach so sovietskou stranou. Konečný termín zvolania Postupimskej konferencie - 15. júla, bol dohodnutý počas rokovaní s G. Hopkinsom v Moskve na konci mája 1945 a W. Churchill bol nútený súhlasiť. V prípade porážky vo voľbách, aby bola zaistená kontinuita, dokonca dorazil na Postupimskú konferenciu spolu s lídrom Strany práce K. Attleem , ktorý 28. júla nahradil porazeného W. Churchilla na čele Britov. delegácia [1] .

Delegácie z USA a Veľkej Británie pricestovali do Nemecka 15. júla na letisko Gatow . Britská delegácia pricestovala do Nemecka lietadlom a americká delegácia odcestovala na francúzske pobrežie krížnikom Quincy a odtiaľ odletela lietadlom Posvätnej kravy prezidenta USA do Berlína. V predvečer konferencie W. Churchill a G. Truman navštívili Berlín oddelene a skúmali zničené mesto. JV Stalin, VM Molotov a ich sprevádzajúce osoby dorazili do Berlína špeciálnym vlakom 16. júla na poludnie, na stanici ich stretol vrchný veliteľ skupiny sovietskych okupačných síl v Nemecku maršál G. K. Žukov v sprievode od A. Ya.Vyshinského a niekoľkých vojenských vodcov. Ako je známe zo záznamu rozhovoru medzi vodcami ZSSR a USA zo 17. júla 1945, JV Stalin vysvetlil oneskorenie svojho príchodu na konferenciu rokovaním s Číňanmi. Špeciálny vlak, ktorým sovietska delegácia cestovala 1923 kilometrov z Moskvy do Berlína, sa skladal z niekoľkých obrnených salónnych automobilov, strážneho auta, služobného auta, garážového auta s dvoma stalinskými obrnenými Packards , reštauračného vozňa a auta s potravinami a aj dve platformy s protilietadlovými delami [7] . Špeciálne jednotky strážilo 80 dôstojníkov. Na ceste zaistilo bezpečnosť 17 tisíc vojakov a dôstojníkov vojsk NKVD, ako aj 1515 operačného personálu: na každom kilometri železničnej trate bolo strážených 6 až 15 ľudí. Po trati premáva 8 obrnených vlakov vojsk NKVD [3] .

Priebeh vyjednávania

Delegácie troch víťazných veľmocí pri okrúhlom stole Postupimskej konferencie v konferenčnej sieni na Cecilienhofe. 17. júla 1945

Postupimská konferencia sa začala v paláci Cecilienhof 17. júla 1945 o 17:00. Podľa W. Churchilla pricestovalo do Berlína asi 180 dopisovateľov, aby pokryli summit. Prvé minúty stretnutia v Postupime boli úplne venované fotografom, ktorí slávnostný okamih zachytili. Podľa predtým vypracovaného protokolu delegácie súčasne vstúpili do rokovacej miestnosti z troch strán a zasadli za okrúhly stôl zdobený vlajkami troch mocností. Delegáciami na Postupimskej konferencii okrem hláv vlád týchto troch krajín boli ministri zahraničných vecí: ZSSR - Molotov , USA - . JF Byrnes , Spojené kráľovstvo - do 25. júla , E. Eden , potom 28. júla E. Bevin a poslanci . Postupimskej konferencie sa zúčastnili aj veľvyslanci ZSSR v USA ( A.A. Gromyko ) a Veľkej Británii ( F.T. Gusev ), veľvyslanec USA v ZSSR ( W.A. Harriman ), britský veľvyslanec v ZSSR ( A. K. Kerr ), zástupcovia diplomatických inštitúcie, ako aj vedúci vojenských oddelení sprevádzajúcich predsedov vlád troch krajín, náčelníkov štábov a ich asistentov [1] .

Konferencia v Postupime prebehla v inej atmosfére ako na Jalte. Vedúci vlád USA a Veľkej Británie boli menej priateľskí. Napätie v rokovaniach vyvstalo od samého začiatku, sovietska delegácia čelila jednotnému frontu a predtým dohodnutému postoju USA a Veľkej Británie. Podľa spomienok GK Žukova bol W. Churchill najagresívnejší, JV Stalin ho však pokojne dokázal rýchlo presvedčiť [8] . Podľa svedectiev niektorých západných historikov sa americký prezident H. Truman správal vyzývavo [9] . Na podnet JV Stalina bol Truman vymenovaný za predsedu zasadnutí konferencie. Vo svojom príhovore pri otvorení konferencie sa okamžite sústredil na otázky záujmu USA a až potom vyslovil vhodné protokolárne frázy. Neskôr vo svojich spomienkach Truman odôvodnil takú diplomatickú nešikovnosť tým, že nečakal, že bude predsedať konferencii a nemôže okamžite vyjadriť svoje pocity. 16. júla 1945 naňho zapôsobil výbuch atómovej bomby v Alamogordo .

Prvá správa o testovaní novej bomby bola 16. júla 1945 odovzdaná prezidentovi USA podmienečne. H. Truman dostal podrobné informácie z podrobného telegramu 18. júla a potom z písomnej správy generála L. Grovesa doručenej kuriérom 21. júla. S najprísnejšou dôverou bol úspešný bombový test nahlásený W. Churchillovi, ktorý bol ohromený neopísateľným potešením, že Spojené štáty a Veľká Británia „majú vo svojich rukách prostriedky, ktoré obnovia rovnováhu síl s Ruskom“, a podnecovali americká delegácia použila informácie o teste atómovej bomby ako argument pri rokovaniach a zaujala čo najtvrdšie stanovisko. Pán Truman informoval J. V. Stalina o testovaní nových zbraní po plenárnom zasadnutí 24. júla bez toho, aby vyslovil slová „atómové zbrane“ alebo „jadrové zbrane“, a bol sklamaný z pokojnej reakcie sovietskeho vodcu, ktorý polož jednu otázku. Podľa spomienok GK Žukova sa diskutujúce o týchto informáciách od G. Trumana, JV Stalin a VM Molotov so smiechom zhodli na tom, že Američania „si plnia svoju vlastnú hodnotu“ [1] [10] .

V rámci Postupimskej konferencie sa konalo iba trinásť plenárnych zasadnutí s prestávkou počas dvoch dní kvôli parlamentným voľbám vo Veľkej Británii: deväť stretnutí za účasti W. Churchilla a ďalšie štyri zasadnutia za účasti K. Attleeho. Podľa ministra zahraničných vecí USA J. Byrnesa nahradenie W. Churchilla a E. Edena K. Attleem a E. Bevinom v porovnaní so začiatkom Postupimskej konferencie v britskom postoji ku kontroverzným otázkam nezmenilo ani najmenšie zmeny. [2] .

Rozhodnutia Postupimskej konferencie

Vytvorenie Rady ministrov zahraničných vecí

J. V. Stalin, G. Truman a W. Churchill. Júla 1945

Na programe konferencie v Postupime boli predovšetkým otázky mierového povojnového poriadku v Európe, najmä postup pri príprave mierových zmlúv s bývalými nepriateľskými štátmi. Na vyriešenie týchto problémov Postupimská konferencia, berúc do úvahy niektoré zmeny a doplnenia delegácie ZSSR, schválila návrh americkej delegácie na zriadenie Rady ministrov zahraničných vecí (CFM). Tento orgán zahŕňa vedúcich agentúr pre zahraničné veci ZSSR, Veľkej Británie, USA, Francúzska a Číny - stálych členov Bezpečnostnej rady OSN . Hlavnou úlohou CFM bolo vypracovanie mierových zmlúv pre Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Fínsko. Okrem toho bola Rada poverená prípravou podkladov pre mierové urovnanie pre Nemecko, ktoré prijme nemecká vláda po svojom vzniku [1] .

Riešenie nemeckého problému

K. Attlee, H. Truman a I. V. Stalin. Júla 1945
Demilitarizácia, demokratizácia a denazifikácia Nemecka

Nemecká otázka zaujímala kľúčové miesto v programe Postupimskej konferencie. Na základe ustanovení jaltskej konferencie a dohôd Európskej poradnej komisie predstavila americká delegácia návrh dokumentu o usmerňovaní politických a ekonomických zásad pri rokovaní s Nemeckom. Európska konferencia počas Postupimskej konferencie pripravila dohodu o niektorých dodatočných požiadavkách pre Nemecko. Základné princípy vo vzťahu k Nemecku stanovovali najdôležitejšie opatrenia pre demilitarizáciu , demokratizáciu a denazifikáciu Nemecka. V Nemecku bolo potrebné vykonať úplné odzbrojenie a likvidáciu celého priemyslu, ktorý bolo možné využiť na vojnovú výrobu, pripraviť konečnú rekonštrukciu politického života v Nemecku na demokratickom základe a mierovú spoluprácu krajiny v medzinárodnom živote. Po zničení vojenského potenciálu a odstránení monopolných asociácií sa Nemecko muselo zamerať na rozvoj poľnohospodárstva a mierového priemyslu pre domácu spotrebu. Aby sa zabránilo akýmkoľvek nacistickým a militaristickým aktivitám a propagande NSDAP , boli jej pobočky a kontrolované organizácie zničené, kontrolované organizácie - rozpustené, aby neboli v žiadnej forme oživené. V posolstve troch mocností o konferencii bolo povedané, že spojenci po vzájomnej dohode prijmú opatrenia, aby Nemecko už nikdy neohrozovalo svojich susedov ani zachovanie svetového mieru [1] .

Министры иностранных дел В. М. Молотов , Дж. Ф. Бирнс и Э. Иден на полях Потсдамской конференции. Июль 1945
Контрольный механизм в Германии

В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Германии Потсдамская конференция подтвердила, что верховную власть в Германии будут осуществлять главнокомандующие вооружённых сил СССР, США, Великобритании и Франции, каждый в своей зоне оккупации , по инструкциям своих соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного совета . Советская делегация предложила проект об организации центральной германской администрации, которая под руководством Контрольного совета осуществляла бы координацию деятельности по управлению провинциями. По результатам дискуссии советский проект создания центрального германского правительства был отклонён, но было признано целесообразным учреждение некоторых основных административных департаментов в областях финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности, возглавляемых государственными секретарями и действующих под руководством Контрольного совета. Потсдамская конференция рассматривала Германию как единое экономическое целое и планировала разработать под союзным контролем общую политику относительно производства и распределения продукции горной и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, транспорта и коммуникаций, программу импорта и экспорта, репараций и устранения военно-промышленного потенциала для Германии в целом [1] .

На заседании 30 июля 1945 года советская делегация внесла предложение по вопросу управления Рурской областью , извечной военно-промышленной базой германского милитаризма. СССР предлагал передать Рурскую промышленную область под совместный административный контроль СССР, США, Великобритании и Франции с тем, чтобы управление регионом осуществлял Союзный совет из представителей четырёх названных держав. Великобритания и США не согласились с этим предложением СССР, вопрос был передан на рассмотрение СМИД. В дальнейшем западные державы отказались установить четырёхсторонний контроль за Руром [1] [2] .

Репарации

В рамках Ялтинской конференции было достигнуто соглашение о том, что Германия обязана возместить в натуре ущерб, нанесённый в ходе войны союзным нациям. По предложению советского правительства тогда в качестве базы для обсуждения в межсоюзной комиссии по репарациям была принята общая сумма репараций в размере 20 млрд долларов США, причём 50 % от этой суммы полагалось Советскому Союзу. На Потсдамской конференции американская делегация изменила свою позицию по вопросу репараций и выступила против определения их конкретной суммы для каждого государства. Американцы предложили принять принцип взимания репараций по зонам с тем, чтобы каждое из четырёх оккупировавших Германию государств удовлетворяло свои репарационные претензии лишь из своей зоны. Великобритания на Потсдамской конференции воздержалась от каких-либо предложений по вопросу о репарациях, но фактически поддержала США. Среди союзников наибольший экономический урон война нанесла экономике СССР, а основные мощные экономические районы Германии находились на западе. С одной стороны, США и Великобритания не хотели укреплять экономику СССР, а с другой — не желали ослаблять военно-промышленный потенциал западных зон оккупации Германии [1] .

Советская делегация согласилась с предложением о том, что репарации взимаются каждым правительством прежде всего в своей зоне оккупации, но потребовала поставок в счёт репараций оборудования из Западной Германии. Советская сторона на Потсдамской конференции указала, что американцы и британцы, временно находясь на территории советской зоны оккупации до её занятия советскими войсками, вывезли оттуда много оборудования, и вручила представителям США и Великобритании списки этого оборудования. Кроме того, советская сторона потребовала передать акции промышленных и транспортных предприятий, находившихся в западных зонах, на сумму в 500 млн долларов США, а также 30 % заграничных инвестиций Германии и 30 % германского золота, поступившего в распоряжение союзников. После острых дебатов в результате компромисса на Потсдамской конференции было подписано специальное соглашение о репарациях, развивавшее положения, принятые по этому вопросу в рамках Ялтинской конференции. Согласно этому документу, репарационные претензии СССР к Германии удовлетворялись изъятиями из советской зоны оккупации и из соответствующих вложений Германии за границей — в Болгарии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Восточной Австрии. Из западных зон оккупации СССР получал 15 % изымаемого в них промышленного капитального оборудования в обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле и другой продукции из советской зоны, а 10 % такого оборудования предоставлялись СССР бесплатно [1] [2] .

Раздел военно-морского и торгового флотов Германии

Советская делегация внесла на обсуждение конференции вопрос о разделе германского флота, оказавшегося в распоряжении Великобритании. Стороны согласились о разделе в равных долях, но отложили его реализацию в интересах войны против Японии. По предложению У. Черчилля подводные лодки Германии подлежали уничтожению, за исключением новейших образцов. Для разработки рекомендаций относительно распределения судов торгового флота Германии была создана тройственная военно-морская комиссия [1] .

Передача СССР района Кёнигсберга

Принципиальное согласие на передачу Советскому Союзу города Кёнигсберга и прилегающего к нему района для обеспечения безопасности СССР и европейской безопасности, выраженное Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем на Тегеранской конференции , Г. Трумэн и У. Черчилль подтвердили ещё раз в Потсдаме [1] .

Список главных военных преступников

Советская делегация выразила поддержку британскому проекту по вопросу о главных военных преступниках, предусматривавшему предать их скорому суду, но потребовала перечислить их имена: Г. Геринг , Р. Гесс , И. Риббентроп , А. Розенберг , В. Кейтель и другие. По мнению И. В. Сталина, молчание союзников по этому вопросу можно было расценить как намерение спасти главных преступников, отыгравшись на мелких. По предложению СССР Потсдамская конференция приняла решение опубликовать первый список военных преступников не позднее 1 сентября 1945 года [1] . Международный военный трибунал был учреждён 8 августа 1945 года [2] .

Решения о Польше

Правительство Польши

Проект советской делегации по польскому вопросу был оглашён на втором заседании Потсдамской конференции. На основе решений Ялтинской конференции было образовано временное польское правительство национального единства, получившее дипломатическое признание со стороны США и Великобритании. В связи с этим советская сторона призвала союзников порвать всякие отношения с польским эмигрантским правительством Т. Арцишевского . Советский проект по Польше обязывал США и Великобританию оказать временному правительству Польши необходимое содействие в немедленной передаче всех фондов, ценностей и иного имущества, находившегося в распоряжении и под контролем польского правительства в изгнании , а также переподчинить польские военные силы, в том числе военно-морской и торговый флоты временному польскому правительству народного единства [1] .

Американская и английская делегация настаивали на скорейшем проведении в Польше всеобщих выборов и предоставлении свободного доступа в Польшу представителям западных средств массовой информации. Западные делегации также стремились навязать временному правительству Польши финансовые обязательства эмигрантского правительства в отношении США и Великобритании. В ответ на последнее требование советский представитель заметил, что польский народ искупил своей кровью этот долг. После подробного обсуждения польского вопроса с учётом мнения приглашённых в Потсдам представителей временного правительства народного единства конференция приняла решение о роспуске польского правительства в изгнании и защите интересов временного польского правительства в отношении собственности польского государства на территории США и Великобритании. Долги польского правительства в изгнании перед США и Великобританией в решениях Потсдамской конференции по Польше более не упоминались [1] .

Западная граница Польши

По смыслу соглашений по польскому вопросу, принятых на Ялтинской конференции, Польша должна была получить значительное приращение территории на севере и на западе, а по вопросу этих приращений будет запрошено мнение нового польского правительства. Временное правительство народного единства изложило своё мнение по вопросу польских границ в письме, направленном в адрес трёх держав-победительниц. Поддерживая польское правительство, советская делегация внесла на рассмотрение проект соглашения об установлении западной границы Польши по линии, идущей от Балтийского моря через Свинемюнде до Одера , включая Штеттин в состав Польши, далее вверх по течению Одера до устья Нейсе и затем по реке Западная Нейсе до чехословацкой границы. Поначалу США и Великобритания пытались уклониться от решения вопроса о западной границе Польши на Потсдамской конференции и отложить его до мирной конференции, приняв в Потсдаме решение лишь о некой временной линии. Г. Трумэн пытался увязать вопрос о западной границе Польши с репарациями и со снабжением всего германского населения продовольствием и углём из восточной части Германии по состоянию на 1937 год. У. Черчилль отвергал предложение советской делегации по западной границе Польши, выдвигая свою «теорию компенсации»: по его мнению, в Потсдаме Польша требовала для себя гораздо больше, чем отдавала на востоке. Под влиянием аргументов советской делегации и с учётом фактической ситуации после беседы с польской делегацией Г. Трумэн и У. Черчилль согласились принять окончательное решение о западной границе Польши на Потсдамской конференции, тем не менее, обусловив своё согласие на этом согласием СССР на предложение о репарациях с Германии и о допуске в ООН стран, воевавших на стороне Германии. Это решение Потсдамской конференции было реализовано в Згожелецком (Гёрлицком) договоре об обозначении установленной и существующей границы между ГДР и Польшей от 6 июля 1950 года. Варшавский договор 1970 года между ПНР и ФРГ 1970 года подтвердил нерушимость западной границы Польши [1] .

Заключение мирных договоров и допуск в ООН

На Потсдамской конференции союзники обсудили политику в отношении европейских стран, воевавших на стороне Германии, но затем порвавших с ней и внёсших свой вклад в дело разгрома фашизма. Делегация США при поддержке британских представителей предприняла дипломатическую атаку на народно-демократический строй в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, интересы которых защищал СССР.

Американская делегация представила меморандум о выполнении в Болгарии, Венгрии, Румынии и Финляндии положений Ялтинской декларации об освобождённой Европе, требовавший немедленной реорганизации правительств Болгарии и Румынии по причине отсутствия в их составах представителей «всех значительных демократических групп». Дипломатическое признание Болгарии и Румынии, по мнению американцев, могло последовать только после образования в этих странах временных правительств, за которым должны были последовать свободные и беспристрастные выборы. Одновременно американцы представили на утверждение конференции документ противоположного содержания в отношении Италии, находившейся под контролем США и Великобритании, в котором предлагалось прекратить действие условий капитуляции Италии, предоставить ей промежуточный статус между условиями капитуляции и будущим мирным договором, признать вклад Италии в дело поражения Германии и поддержать её вступление в ООН. Советская делегация указала на политику двойных стандартов в отношении освобождённых стран со стороны западных союзников. И. В. Сталин согласился со вступлением Италии в ООН, но одновременно установить дипломатические отношения с другими упомянутыми в дискуссии странами. В принятом по этому вопросу соглашении Совету министров иностранных дел была поручена подготовка мирных договоров с освобождёнными странами, после заключения которых им будет оказана поддержка во вступлении в ООН. По предложению британской делегации было принято решение поддержать просьбы о принятии в ООН государств, сохранявших нейтралитет во время войны. По предложению советской делегации стороны конференции не поддержали просьбу о приёме в ООН франкистской Испании, государства, созданного при поддержке держав «оси» [1] .

Решения по другим вопросам, касающимся освобождённых народов

Австрия

В Австрии СССР предлагал восстановить независимое государство, распространив компетенции образованного в конце апреля 1945 года временного правительства Карла Реннера на всю её территорию. Западные делегации отказались принять такое решение, связав признание правительства Реннера с необходимостью ознакомиться с положением в стране после ввода в неё своих войск. По соглашению союзников от 9 августа 1945 года, подготовленному Европейской консультативной комиссией , в Австрии, занятой четырьмя державами-победительницами , вводился в действие союзнический контрольный механизм и были образованы четыре зоны оккупации, а Вена была разделена на четыре сектора [1] [2] .

Сирия и Ливан

Советское правительство стремилось оказать поддержку Сирии и Ливану в скорейшем освобождении их территорий от оккупации британскими и французскими войсками, вступившими туда для изгнания войскВиши . По обращению правительства Сирии к СССР с просьбой вмешаться И. В. Сталин на Потсдамской конференции запросил соответствующую информацию о сроках вывода войск из этого района после выполнения военной задачи. У. Черчилль был вынужден заявить, что Великобритания не имеет «ни намерения, ни желания получить какие-либо преимущества в этих странах». Советская делегация не настаивала на дальнейшем обсуждении этого вопроса в Потсдаме, тем не менее, впоследствии по просьбе Сирии и Ливана вопрос о выводе с их территорий оккупационных войск Франции и Великобритании был поставлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН , и иностранные войска были вынуждены прекратить оккупацию [1] .

Опекаемые территории

Советская делегация предложила обсудить вопрос о некоторых территориях, которые согласно Уставу ООН подпадали под международную опеку, — об итальянских колониях и подмандатных территориях. Глава правительства СССР заявил о желании СССР, сыгравшего решающую роль в разгроме фашистских государств, участвовать в управлении этими территориями. США и Великобритания, использовавшие систему опеки для сохранения колониальной зависимости подопечных территорий, не приняли советское предложение и передали вопрос на рассмотрение СМИД [1] .

Югославия, Триест и Истрия, Греция

Британская делегация внесла на рассмотрение конференции документ, указывавший югославскому правительству Тито на невыполнение им решений Ялтинской конференции по Югославии, так называемого «соглашения ТитоШубашича ». У. Черчилль обвинял правительство Югославии в недемократических методах управления страной. Глава советской делегации предложил пригласить и Тито, и Шубашича в Потсдам и заслушать на конференции югославских представителей, но западные делегации с этим предложением не согласились. Одновременно советская делегация внесла на рассмотрение документ, осуждавший невыполнение США и Великобританией соглашения с Югославией от 9 июня 1945 года об установлении временной военной администрации в Триесте и Истрии, где по заявлению югославского правительства продолжали действовать итало-фашистские законы и администрация. Кроме того, советская делегация внесла документ о необходимости устранения ненормального положения в Греции, созданного в результате вмешательства Великобритании. В результате этих дипломатических действий министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин предложил отказаться от рассмотрения на Потсдамской конференции всех трёх спорных предложений [1] [2] .

Навигация по внутренним водным путям в Европе и беспрепятственный проход через черноморские проливы

Американская делегация предложила проект свободной и неограниченной навигации по всем международным внутренним водным путям, регулируемой международными органами, в которых будут представлены все заинтересованные государства. Это предложение касалось в первую очередь придунайских стран, где был установлен режим народной демократии. Советская делегация посчитала такое предложение очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела освобождённых народов Европы и отказалась рассматривать это предложение, поскольку оно не было изначально включено в повестку конференции [1] .

Американская делегация при поддержке британцев также выдвинула предложение о пересмотре положений конвенции Монтрё 1936 года с тем, чтобы черноморские проливы стали свободным водным путём, открытым для всего мира под гарантии великих держав. 22 июля 1945 года советская делегация внесла предложение, в котором также высказалась за пересмотр международной конвенции Монтрё о режиме проливов, как не соответствующей современным условиям, но установление режима проливов, по мнению СССР, должно находиться в компетенции двух наиболее заинтересованных государств — СССР и Турции. СССР также поднял вопрос о создании в черноморских проливах наряду с турецкими советских военных баз. У. Черчилль связал это предложение СССР с территориальными претензиями СССР к Турции на переговорах о заключении союзного договора и обвинил СССР в угрозе Турции. В отношении черноморских проливов на Потсдамской конференции было принято решение о необходимости пересмотра конвенции Монтрё и передаче этого вопроса на обсуждение в рамках двусторонних переговоров каждой из трёх держав с Турцией [1] . В 1956 году Н. С. Хрущёв признал неуместность и ошибочность омрачивших советско-турецкие отношения заявлений СССР о военных базах и территориальных претензиях [2] .

Потсдамская декларация о Японии

На Потсдамской конференции обсуждались вопросы предстоящей войны с Японией. Главам правительств США и Великобритании было крайне важно получить личное подтверждение от И. В. Сталина, что СССР вступит в войну с Японией, и они его получили: начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии А. И. Антонов уведомил конференцию, что советские войска сосредотачиваются на Дальнем Востоке, но открытие военных действий против Японии в Северо-Восточном Китае для выхода к Ляодунскому полуострову зависит от начавшихся накануне советско-китайских переговоров. Глава советского правительства также сообщил на конференции, что СССР, верный союзническим обязательствам, ответит отказом на новые предложения Японии о посредничестве. Г. Трумэн и У. Черчилль всячески пытались склонить Японию к капитуляции, чтобы устранить СССР от решения послевоенных вопросов, связанных с Японией, и 26 июля 1945 года опубликовали Потсдамскую декларацию США, Великобритании и Китая , призывавшую правительство Японии незамедлительно провозгласить безоговорочную капитуляцию на предъявленных условиях. Стремясь приблизить желанный мир на Дальнем Востоке, советское правительство присоединилось к декларации 8 августа [1] .

Итоги и значение Потсдамской конференции

По результатам Потсдамской конференции 1 августа 1945 года главы правительств СССР, США и Великобритании подписали Протокол и Сообщение о Берлинской конференции трёх держав. В начале августа документы Потсдамской конференции были направлены Франции с предложением присоединиться. Франция выразила принципиальное согласие. Решения Потсдамской конференции после их опубликования были поддержаны и другими государствами мира.

В Потсдаме были признаны демократические принципы утверждения мира и безопасности в Европе: Главное условие безопасности на европейском континенте — недопущение возрождения германского милитаризма, а отношения между государствами должны строиться на принципах суверенитета и национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Потсдамская конференция стала убедительным примером сотрудничества между великими державами, которое помогло победе над фашизмом и должно было стать гарантией послевоенного мира и безопасности. Потсдамская конференция продемонстрировала, что вопреки идеологическим различиям спорные вопросы можно и нужно решать путём переговоров. Несмотря на «жёсткий курс» в отношении СССР со стороны США и Великобритании советская дипломатия выдержала в Потсдаме упорную борьбу за интересы народов Европы.

Потсдамская конференция признала новое соотношение сил в Европе и во всём мире и возрастающую роль социализма в решении международных проблем и одновременно обозначила противоречия между союзниками по Второй мировой войне, которые вылились вскоре в холодную войну [1] .

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Потсдамская конференция // История дипломатии / под ред. А. А. Громыко , И. Н. Земскова, В. А. Зорина, В. С. Семёнова, М. А. Харламова. — 2-е. — М. : Политиздат , 1975. — Т. IV. — С. 664—691. — 752 с.
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Потсдамская конференция // История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 / под ред. С. И. Рощина. — М. : Военное издательство МО СССР, 1963. — Т. 5. — С. 448—458. — 652 с. — 223 000 экз.
 3. 1 2 3 4 5 Российская газета: Последняя встреча Большой тройки: Как в Потсдаме 70 лет назад решались судьбы мира
 4. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М. : Издательство АПН, 1969. — С. 707. — 731 с.
 5. 1 2 Märkische Allgemeine Zeitung (нем.)
 6. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М. : Издательство АПН, 1969. — С. 706. — 731 с.
 7. Комсомольская правда: Когда Сталин ехал в Германию, дорогу охраняли 17 тысяч бойцов
 8. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М. : Издательство АПН, 1969. — С. 711. — 731 с.
 9. А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. Потсдамская конференция. Учреждение Совета министров иностранных дел (СМИД) // Всемирная история в 24 томах / под ред. И. А. Алябьевой. — Мн. : Современ. литератор, 1999. — Т. 24. — С. 497—509. — 592 с. — 11 000 экз.ISBN 985-456-303-0 .
 10. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М. : Издательство АПН, 1969. — С. 713. — 731 с.

Литература

 • Берлинская конференция 1945 // Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия / под ред. М. М. Козлова . — М. : Советская энциклопедия , 1985. — С.93 —94. — 832 с.
 • Потсдамская конференция // История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 / под ред. С. И. Рощина. — М. : Военное издательство МО СССР, 1963. — Т. 5. — С. 448—458. — 652 с. — 223 000 экз.
 • Потсдамская конференция // История дипломатии / под ред. А. А. Громыко , И. Н. Земскова, В. А. Зорина, В. С. Семёнова, М. А. Харламова. — 2-е. — М. : Политиздат , 1975. — Т. IV. — С. 664—691. — 752 с.
 • Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании // Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: Сборник документов / под ред. под ред. А. А. Громыко , И. Н. Земскова, В. А. Крючкова, Ш. П. Санакоева, П. П. Севостьянова. — М. : Политиздат , 1984. — Т. VI. — 511 с. — 100 000 экз.
 • Тегеран-Ялта-Потсдам: Сборник документов / Сост.: Ш. П. Санакоев, Б. Л. Цыбулевский. — 2-е изд. — М.: Издательство «Международные отношения», 1970. — 416 с.
 • Уткин А. И. После Ялты (рус.) // Союзное государство : журнал. — 2008. — № 5 (26) . — С. 30—35 .

Ссылки