Rusko a Európska únia

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Rusko a Európska únia
Európskej únie a Ruska

Európska únia

Rusko

Súčasná dohoda o partnerstve a spolupráci (PCA) medzi a Ruskom bola podpísaná v roku 1994.

Od roku 2014 Európska únia v dôsledku udalostí na Ukrajine obmedzila kontakty a spoluprácu s Ruskom a ruskými organizáciami (pozri # Ukrajinská kríza a sankcie EÚ voči Rusku ).

Príbeh

Porovnanie EÚ a Ruska
vlajka EÚ Vlajka Ruska
Rozloha, milión km² [1] [2] 4.3 17.1
Obyvateľstvo , milión ľudí [3] [4] 515,2 146,8
-hustota, ľudia / km² 116 osem
HDP (PPP), bilión $ [5] [6] devätnásť 4.5
-Podiel svetového HDP, % [7] [8] 17 3
- HDP na obyvateľa (PPP), tis. [5] [9] 37 29
HDP (nom.), bilión $ [10] [11] devätnásť 2
-Podiel na svetovom HDP, % [12] 26 4
Inflácia ,% [13] 1.5 2.0
Stredná dĺžka života , roky [14] [15] 82 76

25. júna 1988 bola podpísaná dohoda o obchode a spolupráci medzi EHS a ZSSR a 24. júna 1994 bilaterálna dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskom (vstúpila do platnosti 1. decembra 1997 ). Prvé zasadnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Rusko sa konalo v Londýne 27. januára 1998.

Oblasti spolupráce

Dohoda z roku 2005 ustanovila strategické partnerstvo prostredníctvom vytvorenia štyroch spoločných priestorov („cestovných máp“):

 • ekonomické;
 • vnútorná bezpečnosť a spravodlivosť;
 • vonkajšia bezpečnosť;
 • veda a vzdelanie.

Myšlienku spoločného európskeho hospodárskeho priestoru navrhol Romano Prodi na summite EÚ-Rusko (2001). Doteraz však túto myšlienku nemožno realizovať, keďže medzi EÚ a Ruskom neexistuje ani zóna voľného obchodu .

V praxi to malo viesť k zblíženiu ekonomík Ruska a Európskej únie, k prehĺbeniu spoločnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu, nelegálnej migrácii a z dlhodobého hľadiska k zrušeniu vízového režimu. .

Spoločný priestor vonkajšej bezpečnosti predpokladal zvyšujúcu sa spoluprácu strán pri riešení medzinárodných problémov a členské štáty tejto organizácie sú najväčšími priamymi investormi do ruskej ekonomiky. [ zdroj neuvedený 957 dní ] [16]

V roku 2003 dosiahol obchod medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou (pri zohľadnení jej nových členov, ktorí vstúpili do EÚ v roku 2004) 92 miliárd eur. Z Európy do Ruskej federácie prichádzajú najmä stroje a zariadenia, hotové priemyselné výrobky, spotrebný tovar. EÚ je pre Rusko hlavným zdrojom moderných technológií. [ neuvedený zdroj 957 dní ] Rusko vystupuje najmä ako dodávateľ energie. Podiel Gazpromu na dodávkach zemného plynu do západnej Európy je 25 %. Estónsko , Litva , Lotyšsko a Slovensko sú takmer úplne závislé od ruského plynu, zatiaľ čo Maďarsko , Poľsko a Česká republika tvoria dve tretiny alebo viac. Pokiaľ ide o ropu, Rusko dodáva 44 % svojho celkového dovozu do EÚ. [ zdroj neuvedený 957 dní ] Treba však mať na pamäti, že podľa existujúcich dokumentov EÚ sú členské štáty povinné diverzifikovať dovoz - čo nevyhnutne povedie k poklesu exportu ruskej energie do Európy a potrebe Ruska vstúpiť na nové trhy predaja.

Európska integrácia Ruska

Otázky súvisiace s európskou integráciou Ruska (najmä zavedenie bezvízového režimu a vytvorenie jednotného ekonomického priestoru) boli na programe len do začiatku ukrajinskej krízy v rokoch 2013-2014. Neskôr, po pripojení Krymu k Rusku a vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny , sa problémy súvisiace so vzájomnými ekonomickými a politickými sankciami stali oveľa naliehavejšie.

Bezvízový režim

Ruský prezident Vladimir Putin poslal 27. augusta 2002 odkaz predsedovi Európskej komisie a hlavám členských štátov EÚ o problémoch životnej podpory Kaliningradskej oblasti vo svetle plánov rozšírenia EÚ , v ktorom bolo navrhnuté zvážiť otázku prechodu z dlhodobého hľadiska na bezvízový režim pre vzájomné cestovanie. Toto posolstvo bolo oficiálnym začiatkom diskusie o otázke bezvízového styku pre občanov Ruska a EÚ. Na zasadnutí Rady EÚ v Bruseli 30. septembra 2002 bolo rozhodnuté samostatne z dlhodobého hľadiska zvážiť otázku možnosti nadviazania bezvízového styku s Ruskom [17] .

Počiatočné optimistické vyjadrenia o perspektíve prechodu na bezvízový režim [18] [19] , však o niekoľko rokov neskôr vystriedali opatrnejšie komentáre a v roku 2010 vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton povedal na tlačovej konferencii v Moskve, že Európska únia a Rusko sú ešte ďaleko od zavedenia bezvízového režimu [20] .

Šéfovia štátov a vlád EÚ prijali 6. marca 2014 spoločné vyhlásenie o Ukrajine, v ktorom najmä oznámili prerušenie rokovaní s Ruskom o vízach [21] .

Jediný ekonomický priestor

V októbri 2010 bol na rusko-nemecko-francúzskom summite v Deauville dohodnutý akčný plán, podľa ktorého by Rusko a Európska únia mohli o 10-15 rokov predstavovať jednotný ekonomický priestor – bez víz a so spoločným bezpečnostný systém [22] .

Ruský premiér Vladimir Putin 25. novembra 2010 v článku pre nemecké noviny Süddeutsche Zeitung navrhol, aby EÚ vytvorila ekonomickú alianciu na území od Vladivostoku po Lisabon [23] , ktorá by mohla prispieť k ekonomickému rozvoju Sibírskej resp. Územia Ďalekého východu Ruska:

„Podľa Putina kríza ukázala, že ekonomiky EÚ a Ruska sú zraniteľné. Rusko, píše premiér, je stále veľmi závislé od komoditného trhu. Medzi mínusy Európy Putin označil deindustrializáciu ekonomiky, ktorá vedie k strate pozície EÚ na trhu, a to aj na trhu high-tech tovarov. Na zmenu situácie je podľa premiéra potrebné jednoznačne využiť výhody oboch ekonomických systémov – Ruska aj EÚ. Rusko môže ponúknuť zdroje Európe, Európa Rusku – investičný kapitál, nové technológie “ [23] ...

Problémy

Rokovania o premietnutí vyhlásení o strategických partnerstvách uvedených v dohode z roku 2005 do praxe postupovali pomaly. Najväčšie úspechy dosiahli strany pri formovaní spoločného hospodárskeho priestoru.

Rozšírenie EÚ , uskutočnené v roku 2004 , vyvolalo nové problémy, pričom vzťahy s Ruskom posunula Európska únia na úroveň vzťahov s tzv. štátmi „bezprostredného susedstva“, kam patrili aj krajiny Severná Afrika , Ukrajina , Moldavsko , Gruzínsko atď.

S rozšírením EÚ v roku 2004 sa negatívne postoje voči Rusku v ústredí EÚ zintenzívnili. Stretnutie ministrov zahraničných vecí 11 členských krajín EÚ ( Poľska , Českej republiky , Maďarska , Slovenska , Estónska , Lotyšska , Litvy , Dánska , Švédska , Fínska a Rakúska ), ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2004 , bolo indikatívne, na ktorom bola požiadavka bol predložený s cieľom zvýšiť úlohu „malých krajín“ v zahraničnej politike EÚ a konkrétnejšie – sprísniť politiku EÚ voči Rusku.

V roku 2009 Európska únia spustila nový projekt „ Východné partnerstvo “, ktorého hlavným deklarovaným cieľom je rozvoj integračných väzieb so šiestimi krajinami bývalého ZSSR : Azerbajdžanom , Arménskom , Bieloruskom , Gruzínskom , Moldavskom a Ukrajinou [24] .

V Rusku sa verí, že tento projekt spochybňuje ruské záujmy v postsovietskom priestore [25] , vedie k podkopávaniu ruského geopolitického vplyvu vo východnej Európe a posilňovaniu pozícií EÚ tu a z dlhodobého hľadiska k tzv. konečný rozpad postsovietskeho priestoru[26] .

Tvrdenia Ruska voči koncernu EÚ:

 • návrhy EÚ na dialóg s Ruskom v rámci programu Nové partnerstvo - jednotný plán spolupráce EÚ so susednými štátmi, ktorý stavia Rusko na úroveň severoafrických štátov;
 • nevyriešené otázky prepravy tovaru a cestujúcich medzi hlavným územím Ruska a Kaliningradskou oblasťou ;
 • porušovanie práv veľkých rusky hovoriacich menšín v Lotyšsku a Estónsku ; nedostatočná podpora ruského jazyka v EÚ;
 • politika obmedzenia zahraničnopolitického vplyvu Ruska, najmä v postsovietskom priestore a v Sýrii ;
 • odmietnutie EÚ zaviesť bezvízový režim pre turistické cestovanie;

Nároky EÚ voči Rusku sa týkajú:

Treba poznamenať, že väčšina nárokov EÚ voči Rusku sa týka vnútorných záležitostí Ruska alebo vzťahov Ruska s tretími krajinami, a nie skutočných vzťahov medzi Ruskom a EÚ.

Ukrajinská kríza a sankcie EÚ voči Rusku

Ešte počas Euromajdanu vedenie Európskej únie, ktoré podporovalo opozíciu, avizovalo možnosť uvalenia sankcií na štátne vedenie Ukrajiny [27] [28] .

Rada Európskej únie sa 20. februára rozhodla uvaliť „cielené sankcie“ vrátane zmrazenia účtov a zákazu vstupu do EÚ osobám zodpovedným za „porušovanie ľudských práv, násilie a nadmerné použitie sily“ a tiež pozastavila vývoz vojenského a policajného špeciálneho vybavenia, ktoré by sa dalo použiť na „represie v rámci krajiny“ [29] [30] .

Od začiatku pripojenia Krymu k Ruskej federácii je postoj západného spoločenstva (vrátane Európskej únie) odsudzujúci zasahovanie Ruska do vnútorných záležitostí Ukrajiny („ruská agresia“) a podporuje územnú celistvosť a suverenitu. Ukrajiny. Rusko bolo požiadané, aby prestalo zasahovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny a pristúpilo k riešeniu všetkých kontroverzných otázok s Ukrajinou prostredníctvom politického dialógu [31] [32] . Ruské vedenie zo svojej strany odmietlo uznať legitimitu de facto nových autorít Ukrajiny, ktoré podľa neho prišli ovládnuť krajinu prostredníctvom protiústavného ozbrojeného prevratu [33] . Rusko vyzvalo krajiny EÚ, ktoré vystupovali ako garanti dohody o urovnaní politickej krízy , ktorú prezident Janukovyč podpísal s opozíciou 21. februára 2014, aby dôsledne implementovali ustanovenia tejto dohody [34] . Odmietnutie Ruska prijať požiadavky západného spoločenstva viedlo k prudkému ochladeniu vzťahov s NATO, Európskou úniou, Radou Európy a členskými štátmi týchto organizácií a v budúcnosti - k zavedeniu politických a ekonomických sankcií proti Rusko.

Dňa 6. marca 2014 sa na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady pre Ukrajinu rozhodlo považovať referendum o pripojení Krymu k Rusku za nezákonné, keďže nie je v súlade s ústavou Ukrajiny. Účastníci stretnutia vyzvali Rusko, aby okamžite vrátilo svoje jednotky na miesta trvalého rozmiestnenia a umožnilo medzinárodným pozorovateľom prístup na Krym, ako aj začatie rokovaní s Ukrajinou. Kým sa tak nestane, účastníci stretnutia sa rozhodli zmraziť rokovania s Ruskom o vízach a novej dohode o partnerstve. Vo vyhlásení prijatom na konci stretnutia bolo Rusko varované pred „dlhodobými následkami“, ak bude pokračovať vo svojich „akciách na destabilizáciu situácie na Ukrajine“ [35] [36] .

V polovici marca 2014, po tom, čo Rusko napriek odzneným varovaniam dokončilo anexiu Krymu , USA a Európska únia, Austrália, Nový Zéland a Kanada zaviedli prvý balík sankcií [37] . Tieto opatrenia zahŕňali zmrazenie aktív a zavedenie vízových obmedzení pre osoby zaradené do osobitných zoznamov, ako aj zákaz obchodovať spoločnostiam krajín, ktoré sankcie uvalili, s osobami a organizáciami zapísanými v zoznamoch [38]. ] Zoznamy jednotlivcov a organizácií, na ktoré sa vzťahujú sankcie, sa pravidelne aktualizujú [39]. Okrem týchto obmedzení sa pristúpilo aj k obmedzeniu kontaktov a spolupráce s Ruskom a ruskými organizáciami v rôznych oblastiach.

Následné rozšírenie sankcií (apríl – máj) súviselo so zhoršením situácie na východe Ukrajiny . Organizátori sankcií obvinili Rusko z akcií zameraných na destabilizáciu situácie na juhovýchode Ukrajiny a narušenie jej územnej celistvosti - plánovanie a koordinácia protestov proti Majdanu [40] a neskôr - z použitia pravidelných jednotiek v nepriateľských akciách na strane protivládnych rebelov, ako aj dodávky zbraní a finančnú podporu samozvaných republík [41] .

Ďalšie kolo sankcií bolo spojené s katastrofou Boeingu 777 v Doneckej oblasti zo 17. júla 2014, ktorú podľa vedenia viacerých štátov spôsobili činy povstalcov podporovaných Ruskom.

Súčasné sankcie voči Rusku zahŕňajú najmä:

 • zákaz vydávania vstupných víz obyvateľom Krymu prostredníctvom diplomatických misií krajín EÚ v Rusku [42] ;
 • ukončenie nového financovania projektov v Rusku prostredníctvom Európskej investičnej banky [43] [44] [45] ;
 • obchodné a investičné sankcie voči Krymu a Sevastopolu [46] [47] :
  • zákaz investícií do infraštruktúry, dopravy, telekomunikácií a energetiky, ako aj do ťažby ropy, plynu a nerastov, zákaz dodávok zariadení pre tieto odvetvia, ako aj poskytovania finančných a poisťovacích služieb pre ne ;
  • zákaz nákupu viac ako 250 položiek tovaru vrátane minerálov a uhľovodíkov;
  • zákaz poskytovania úverov a nadobúdania podielov na projektoch, na ktoré sa vzťahujú sektorové sankcie;
  • zákaz nákupu nehnuteľností a podnikov na Kryme, financovanie krymských spoločností a poskytovanie súvisiacich služieb, poskytovanie služieb cestovného ruchu na Kryme;
  • zákaz dodávok asi 200 druhov tovaru na Krym, najmä technológií pre sektor dopravy, telekomunikácií a energetiky, ako aj pre prieskum a ťažbu plynu, ropy a nerastných surovín a drahých kovov;
  • zákaz poskytovania technickej pomoci a poskytovania stavebných a inžinierskych služieb súvisiacich s infraštruktúrou polostrova [48] [49] ;
 • sankcie voči Sberbank of Russia , VTB Bank , Gazprombank , Vnesheconombank , Rosselchozbank , embargo na dovoz a vývoz zbraní; zákaz vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím na vojenské účely do Ruska alebo ruských vojenských koncových používateľov; запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти [50] [51] ;
 • запрет на организацию долгового финансирования « Роснефти », « Транснефти », « Газпром нефти », « Уралвагонзавода », « Оборонпрома », « Объединённой авиастроительной корпорации » [52] .

В марте 2015 года Евросоюз принял решение увязать действующий санкционный режим с полным выполнением Минских соглашений. В связи с тем, что Минские соглашения, как полагают в ЕС, до сих пор не выполнены по вине России, эти ограничительные меры продлеваются каждые полгода [39] .

Кроме того, были введены санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста и подходящей к нему со стороны Крыма автодороги « Таврида » [53]

В марте 2019 года Евросоюз внёс в свой санкционный список ещё восемь российских граждан в связи с инцидентом в Керченском проливе .

В апреле-мае 2021 года Евросоюз обвинил Россию в наращивании группировки войск на российско-украинской границе и закрытии ряда районов Чёрного моря для судоходства. «Намерение Российской Федерации закрыть определённые районы Чёрного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьёзную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму»,— заявил пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано [54] .

Европейский парламент

17 апреля 2014 года Европейский парламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода « Южный поток » [55] .

3 июня 2015 года Европарламент ограничил свободный доступ в ассамблею российским дипломатам в ответ на российский «чёрный список» в отношении 89 европейских граждан. Исключение сделано лишь для постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова [a] [56] .

10 июня 2015 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал «критически пересмотреть» отношения Евросоюза с Россией и больше не считать Россию стратегическим партнёром Евросоюза [57] .

12 марта 2019 года Европейский парламент принял резолюцию «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», в которой заявил, что Евросоюз более не считает Россию «стратегическим партнёром», и призвал остановить строительство газопровода « Северный поток — 2 », так как он противоречит интересам Евросоюза: «Газопровод „Северный поток-2“ усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и её стратегическим интересам». Депутаты рекомендовали пересмотреть вступившее в силу в 1997 году Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, потому что положения его второй статьи, в которой идёт речь об «уважении демократических принципов и прав человека», «не соблюдаются» [58] [59] .

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», согласно которой Вторую мировую войну развязали две тоталитарные державы — Германия и СССР , подписавшие Пакт Молотова-Риббентропа . В декабре президент России Владимир Путин посвятил несколько выступлений на международных и российских форумах критике этой резолюции и восстановлению исторической справедливости — напоминанию о роли европейских держав, в том числе Польши, в развязывании Второй мировой войны [60] [61] [62] [63] [64] [65] .

Встречные санкции

6 августа 2014 года указом президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению [66] [67] . Под действие эмбарго, в частности, попали страны Евросоюза [68] [69] .

В июне 2019 года Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям. Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции Евросоюза против России и ответные контрсанкции в агропродовольственном секторе со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику. По словам Могерини, «Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны вырос на 14,6 %» [70] .

По оценке Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7 % потерь от российских контрсанкций против стран Запада понесла Европа. Убытки Польши составили 1,1 миллиарда долл., Австрии — 852 миллиона долл., Нидерландов — 794 миллиона долл. За четыре года доля российских производителей на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции значительно расширилась. По оценкам Financial Times, в 2013 году Россия импортировала 35 % потребляемого продовольствия, а в 2018 году — не более 20 % [70] .

31 мая 2019 года министерство иностранных дел РФ расширило чёрный список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. «Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза. В России считают, что использование Евросоюзом «противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций» даёт России право на «соразмерные ответные действия» [71] .

Саммиты Россия — ЕС

С 2000 по 2012 годы саммиты Россия — ЕС проходили дважды в год: в первой половине года в России, во второй половине года — в стране-председателе ЕС или в Брюсселе . В марте 2014 года ЕС отказался от дальнейшего проведения саммитов [72] .

Саммит Россия — ЕС в Екатеринбурге, 4 июня 2013
Номер Год Дата Место
1 1995 7 сентября Россия Москва Москва
2 1997 3 марта Россия Москва Москва
3 1998 15 мая Европейский союз Великобритания Бирмингем
4 1999 22 октября Европейский союз Финляндия Хельсинки
5 2000 29 мая Россия Москва Москва
6 2000 30 октября Европейский союз Франция Париж
7 2001 17 мая Россия Москва Москва
8 2001 3 октября Европейский союз Бельгия Брюссель
9 2002 29 мая Россия Москва Москва
10 2002 11 ноября Европейский союз Бельгия Брюссель
11 2003 31 мая Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург
12 2003 6 ноября Европейский союз Италия Рим
13 2004 21 мая Россия Москва Москва
14 2004 25 ноября Европейский союз Нидерланды Гаага
15 2005 10 мая Россия Москва Москва
16 2005 4 октября Европейский союз Великобритания Лондон
17 2006 25 мая Россия Краснодарский край Сочи
18 2006 24 ноября Европейский союз Финляндия Хельсинки
19 2007 18 мая Россия Самарская область Волжский Утёс
20 [73] [74] 2007 26 октября Европейский союз Португалия Мафра
21 [75] 2008 26—27 июня Россия Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ханты-Мансийск
22 [76] 2008 14 ноября Европейский союз Франция Ницца
23 [77] 2009 21—22 мая Россия Хабаровский край Хабаровск
24 [78] 2009 18 ноября Европейский союз Швеция Стокгольм
25 [79] 2010 31 мая — 1 июня Россия Ростовская область Ростов-на-Дону
26 [80] 2010 7 декабря Европейский союз Бельгия Брюссель
27 [81] 2011 9—10 июня Россия Нижегородская область Нижний Новгород
28 [82] 2011 15 декабря Европейский союз Бельгия Брюссель
29 [83] 2012 3—4 июня Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург
30 [84] 2012 20—21 декабря Европейский союз Бельгия Брюссель
31 [85] 2013 3—4 июня Россия Свердловская область Екатеринбург
32 [86] 2014 28 января Европейский союз Бельгия Брюссель

Диалог о правах человека

С 2005 по 2013 год РФ и ЕС регулярно проводили консультации в области соблюдения прав человека [87] [88] .

Европарламент и другие органы ЕС уделяют существенное внимание вопросам соблюдения прав человека в России [89] [90] [91] [92] . В свою очередь, в Госдуме РФ в мае 2012 года состоялись слушания о правах человека в ЕС [93] . МИД РФ в декабре 2012 и январе 2014 года представил доклады о правах человека в ЕС за 2012 и 2013 годы .

Дело Навального

4-6 февраля 2021 года состоялся визит в Москву главы дипломатического ведомства ЕС Ж. Борреля . Целью визита было обсуждение дела Алексея Навального и отношения России и ЕС [94] [b] . В ходе визита состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым . По результатам переговоров Боррель заявил [96] [97] :

…я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной. […] нам придется задуматься над более широкими последствиями и наметить дальнейший путь.

Встречные высылки дипломатов (2021)

5 февраля МИД РФ сообщил, что страну должны покинуть дипломаты из Швеции, Польши и Германии из-за участия последних в акциях протеста 23 января в поддержку Алексея Навального [98] . Высылка состоялась во время визита Ж. Борреля, что было расценено в ЕС как желание унизить дипломатического представителя Евросоюза [99] [100] .

8 февраля Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов: страны объявили персонами нон грата по одному сотруднику российских дипмиссий [98] .

15 апреля Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата [101] . В ответ на это Россия объявила о высылке пяти польских дипломатов [102]

Санкции Евросоюза

2 марта 2021 года Евросоюз ввёл санкции в отношении четырёх руководителей силовых ведомств в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Под санкции попали директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов.

В МИД России Сергей Лавров пообещал ответить на санкции ЕС. Санкции против России также ввела администрация президента США. В американский список попали семь высокопоставленных чиновников и 14 организаций [103] .

См. также

Flag map of Russia (EU, Crimea disputed).png

Примечания

Комментарии
 1. По условиям ограничений, Чижов может провести с собой ещё одного дипломата.
 2. ЕС осудил уголовное преследование Навального и призвал к его немедленному освобождению. ЕС также призвал Россию провести прозрачное расследование отравления Навального в августе 2020 года [95]
Сноски
 1. The World Factbook
 2. The World Factbook
 3. The World Factbook
 4. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo11.xls
 5. 1 2 Report for Selected Countries and Subjects
 6. Report for Selected Country Groups and Subjects
 7. Report for Selected Country Groups and Subjects
 8. Report for Selected Countries and Subjects
 9. Report for Selected Country Groups and Subjects
 10. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
 11. Report for Selected Country Groups and Subjects
 12. The EU in the world 2013 — A statistical portrait — Product — Eurostat
 13. The World Factbook
 14. The World Factbook
 15. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.xls
 16. Russia - Trade - European Commission . ec.europa.eu . Дата обращения: 19 августа 2020.
 17. Вадим Войников. Правовые основы сотрудничества России и Европейского Союза в области обеспечения свободы передвижения (недоступная ссылка) . Интернет-журнал «Вся Европа.ru», №10(15) (октябрь 2007). Дата обращения: 12 ноября 2015. Архивировано 1 сентября 2017 года.
 18. Визы для россиян в страны Евросоюза могут быть отменены к 2008 году . NEWSru.com (13 июля 2003). Дата обращения: 12 ноября 2015.
 19. РФ и ЕС готовы к отмене визового режима через два-три года — Косачев . РИА Новости (7 июля 2008). Дата обращения: 12 ноября 2015.
 20. Сергей Ромашенко. Кэтрин Эштон: России и ЕС еще далеко до отмены виз . Deutsche Welle (24 февраля 2010). Дата обращения: 12 ноября 2015.
 21. Statement of the Heads of State or Government on Ukraine (англ.) . European Council (6 March 2014). — см. § 4. Дата обращения: 12 ноября 2015.
 22. Алия Самигуллина , Александр Артемьев, Екатерина Савина.НАТО ближе, визы проще (рус.) , Дипломатия , « Газета.ру » (19 октября 2010). Дата обращения 20 октября 2010.
 23. 1 2 Новостная статья на «Лента. Ру»: «Путин предложил Европе экономический альянс от Владивостока до Лиссабона» — 25.11.2010
 24. Poland takes on Russia with 'Eastern Partnership' proposal , Daily Telegraph , 2008-05-25
 25. «Восточное партнерство» — дело тонкое
 26. Сергунин А. А. «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»: ВЫЗОВ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С.205-210. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 октября 2011. Архивировано 27 ноября 2011 года.
 27. European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2547(RSP))
 28. Европарламент призывает ЕС готовить санкции для Украины
 29. Council conclusions on Ukraine (англ.) // Европейский совет , 20.02.2014
 30. ЕС ввел санкции против украинского руководства
 31. Обама и Меркель предложили создать контактную группу для налаживания диалога Украины и РФ. ИТАР-ТАСС, 08.03.14
 32. РФ должна согласиться на создание контактной группы по Украине, считают в США и Франции. ИТАР-ТАСС, 08.03.14
 33. Россия прервала политические отношения с Украиной
 34. Лавров: намерения США ввести санкции против России — это уже угроза. ИТАР-ТАСС, 06.03.14
 35. Заседание Европейского Совета — Заявление глав государств и правительств касательно Украины (06/03/2014)
 36. ЕС заморозил переговоры с РФ по визам и новому соглашению о партнёрстве. ИТАР-ТАСС, 06.03.2014
 37. Последствия санкций против России.
 38. Би-би-си: «США и ЕС вводят санкции против чиновников РФ и Украины»
 39. 1 2 ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020 г. // Интерфакс-Украина, 03.06.2019
 40. Списки Запада станут восточными. России готовят наказание за восток Украины // Газета «Коммерсантъ» № 64 от 15.04.2014
 41. НАТО: Россия увеличила поставки оружия ополченцам. Росбалт.ру, 23.07.2014
 42. Евросоюз запретил выдавать визы крымчанам на территории РФ Архивировано 29 апреля 2014 года.
 43. Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование проектов в РФ — Комментарии:, 18/07/2014
 44. European Council conclusions on external relations (Ukraine and Gaza) Архивировано 17 июля 2014 года. (англ.)
 45. Европейский совет попросил Европейский инвестиционный банк приостановить финансирование операций в России — Интерфакс
 46. ЕС ввёл торговые и инвестиционные санкции против Крыма — LB.ua, 31 июля 2014
 47. Official Journal of the European Union L226 — Текст акта о принятии санкций на официальном сайте ЕС (англ.), 30 июля 2014
 48. ЕС ввел санкции в отношении Крыма (обновлено) — Lb.ua, 18 декабря 2014 года
 49. Евросоюз запретил поставлять в Крым космические корабли и драгоценные металлы — Сегодня, 19 декабря 2014 года
 50. ЕС запретил продавать России оборудование для добычи нефти — Подробности, 01 августа 2014
 51. ЕС ввел санкции в отношении пяти российских банков — Подробности, 31 июля 2014
 52. Санкции ЕС против России вступили в силу (обновлено) — LB.ua, 12 сентября 2014
 53. Евросоюз внес в санкционный список шесть российских компаний (рус.) , РИА Новости (20180731T0947+0300Z). Дата обращения 31 июля 2018.
 54. Краснознамённый Черноморский фронт. Россия и Запад вступают в новый конфликт, теперь ещё и из-за режима Чёрного моря // Газета «Коммерсантъ» № 69 от 20.04.2021
 55. Европарламент предложил усилить санкции против России — lenta.ru, 17.04.2014
 56. «Российским дипломатам ограничили доступ в Европарламент»
 57. «Европарламент: прежние отношения с Россией невозможны» , Би-Би-Си, 10 июня 2015
 58. Европарламент призвал остановить «Северный поток-2» // Коммерсантъ, 12.03.2019
 59. Европарламент отказал России в «стратегическом партнёрстве» // Коммерсантъ, 13.03.2019
 60. Заседание Российского организационного комитета «Победа». 11.12.2019
 61. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 19.12.2019
 62. Неформальный саммит СНГ
 63. Ставка Польше чем жизнь. Как Владимир Путин выступил с новой Мюнхенской речью // Газета «Коммерсантъ» № 236 от 23.12.2019
 64. Владимир Путин распалялся всё Польше и Польше. Интересно, кто дальше на очереди у президента России в деле восстановления исторической справедливости // Газета «Коммерсантъ» № 238 от 25.12.2019
 65. Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать // РБК, 24.12.2019
 66. Указ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации . Официальный сайт Президента России (6 августа 2014).
 67. Путин запретил ввозить продукты из присоединившихся к санкциям стран Архивная копия от 8 августа 2014 на Wayback Machine // РосБизнесКонсалтинг, 06.08.2014 г.
 68. Реакция Запада на российское эмбарго: производители продуктов понесут убытки, но больше всего пострадает РФ
 69. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» . Дата обращения: 7 августа 2014.
 70. 1 2 «Выдающаяся устойчивость»: Европа выдержала российский удар // Газета.ru, 19.06.2019
 71. Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза // Коммерсантъ, 31.05.2019
 72. G7 Summit in Brussels, 4 – 5 June 2014: Background note and facts about the EU's role and actions (англ.) . europa.eu (3 июня 2014). Дата обращения: 11 июня 2015.
 73. (англ.) 20th EU-Russia Summit in Mafra . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 74. (англ.) Press release of the 20th EU-Russia Summit, Mafra 26 October 2007 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 75. (англ.) EU-Russia Summit on 26-27 June 2008 in Khanty Mansiisk to launch negotiations of the new framework agreement . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 76. (англ.) EU-Russia Summit in Nice on 14 November 2008 . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 77. (англ.) EU-Russia Summit on 21-22 May 2009 in Khabarovsk . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 78. О предстоящем 18 ноября в Стокгольме саммите Россия-ЕС — пресс-релиз МИД РФ, 16 ноября 2009
 79. (англ.) Russia-EU summit in Rostov-on-Don. 31 May – 1 June 2010 . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 80. (англ.) Russia-EU summit held in Brussels 2010 . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 81. (англ.) EU-Russia Summit in Nizhny Novgorod 9-10 June 2011 . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 82. (англ.) EU-Russia Summit (Brussels, 15 December 2011) . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 83. (англ.) EU-Russia Summit (St Petersburg, 3-4 June 2012) . Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 84. (англ.) 30th EU-Russia Summit . Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 29 апреля 2013 года.
 85. EU-Russia Summit (Yekaterinburg, 3-4 June 2013) (англ.) .
 86. 32nd EU-Russia summit (Brussels, 28 January 2014) (англ.) .
 87. Об экспертных консультациях Россия-Евросоюз по проблематике прав человека Пострпредство РФ при ЕС 29.11.2013
 88. European Union-Russian Federation human rights consultations 28.11.2013 (англ.)
 89. EU human rights policy towards Russia Архивная копия от 31 марта 2014 на Wayback Machine Европарламент 2011 (англ.)
 90. EU Human Rights Policy towards Russia Архивная копия от 23 января 2013 на Wayback Machine THE EU-RUSSIA CENTRE REVIEW № 16/2010]
 91. Евросоюз ввел санкции за нарушения прав человека в России DELFI 2021
 92. Official Journal of the European Union L 99 I Volume 64 p.8-9 (англ.)
 93. О парламентских слушаниях на тему «О проблемах с соблюдением прав человека в государствах-членах Европейского союза» 15.05.12
 94. Представитель ЕС Боррель: Россия не хочет диалога, надо делать выводы , BBC, 07.02.2021
 95. EU states expel three Russian diplomats in tit-for-tat , BBC, 9.02.20021
 96. My visit to Moscow and the future of EU-Russia relations
 97. В Европе заявили об отдалении России от Евросоюза
 98. 1 2 Ответная высылка российских дипломатов , BBC, 9.02.2021
 99. «Катастрофа и унижение». Европейские комментаторы — о визите Борреля в Москву
 100. «Проблема Навального»: высылка Россией европейских дипломатов — ясный сигнал Западу , BBC, 5.02.2021 2021
 101. Oświadczenie MSZ RP nt. uznania trzech rosyjskich dyplomatów za personae non gratae - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (неопр.) . Ministerstwo Spraw Zagranicznych . Дата обращения: 18 мая 2021.
 102. Россия высылает пять польских дипломатов . Российская газета . Дата обращения: 18 мая 2021.
 103. THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/372 of 2 March 2021 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses (англ.) (2.03.2021).

Ссылки