Rusko-kazanské vojny

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie

Rusko-kazanské vojny -séria vojen, ktoré sa odohrali medzi Kazaňským chanátom a ruskými kniežatstvami a neskôr ruským štátom v rokoch 1437-1552.

Do dnešných dní sa zachovalo veľmi málo kazanských historických prameňov a história khanátu sa študuje predovšetkým na základe zahraničných alebo väčšinou ruských zdrojov. Dôvodom je to, že zahynuli hlavné zdroje - štátny archív Kazanského chanátu. Ruských historikov zaujímala história Kazaňského chanátu iba ako materiál na štúdium postupu ruského kmeňa na východ. Zároveň venovali pozornosť predovšetkým poslednému momentu boja - dobytiu regiónu, najmä - víťaznému obliehaniu Kazane, ale takmer ignorovali tie postupné etapy, prostredníctvom ktorých proces absorpcie jedného štátu prešiel ďalší. [1] Podľa historika M. G. Khudyakova je všeobecnou nevýhodou tohto konceptu tendencia, ktorá Kazanskému chanátu prisudzuje pasívnu úlohu a je preniknutá silným vlasteneckým postavením, čo prináša uvedenie faktov do karikatúrneho skreslenia [2] .

Kazaňský chanát

Medzi historikmi neexistuje jednoznačný názor, keď vznikol Kazanský chanát. Časť špecialistov [ kto? ] považuje rok 1438 za rok formácie khanátu, keď Ulu-Mohamed po bitke pri Beleve odišiel do Kazane, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že všetky nasledujúce roky Ulu-Mohamed nemal stálu základňu a dokázal sa presadiť iba v Kazani v roku 1445 tam ustúpil po bitke pod Suzdalom . [3] [4] . Existuje tiež názor, že nie je možné hovoriť o vzniku Kazanského chanátu v týchto rokoch, ale iba o zmene dynastie v už existujúcom štáte, ktorá pochádza z bulharského Volga [5] . V každom prípade sa historici zhodujú na tom, že Kazaňský chanát zahŕňa bulharské a hordské vrstvy, ale v otázke ich korelácie neexistuje jednota.

Kazaňský chanát bol pomerne veľkou moslimskou veľmocou, ale územie obývané priamo kazanskými Tatármi bolo malé, zatiaľ čo hlavnú časť územia Khanátu obývali iné národy, niekedy dosť slabo podriadené centru [6] . Hlavným zamestnaním obyvateľov khanátu bolo poľnohospodárstvo a chov dobytka [7] . Vyvinuli sa aj určité druhy ručných prác . Lov kožušín hral dôležitú úlohu, ale v opísanom čase sa Rusi etablovali vo Vyatke , Perme a na severnom Urale , čím pripravili Khanate o dôležitý zdroj príjmu. Rusi sa navyše aktívne zaoberali rybolovom na Volge . V čase mieru sa veľké ruské rybárske arte dostalo na územie dnešnej oblasti Saratov a nižšie [8] . Rieka Volga bola vždy hlavnou obchodnou cestou a obchod zohrával v kazanskom Khanate významnú úlohu. Každý rok sa na ostrove Volga neďaleko Kazane konal veľký veľtrh , ktorý prilákal obchodníkov z rôznych krajín. Ale po schválení krymskej dynastie v Kazani Vasily III dosiahol presun veľtrhu do krajiny Nižný Novgorod , kde sa neskôr vyvinul na slávny veľtrh Makaryevskaja [9] . Tiež to zasadilo veľkú ranu ekonomike khanátu.

Chán stál na čele khanátu. Mal byť moslim a Chinggisid . Predstavitelia chánovho klanu, ktorí konvertovali na pravoslávie, boli zbavení práva na chánsky trón. V poslednom roku existencie khanátu nebola jedinou hlavou Chinggisid, ale išlo o výnimku spôsobenú mimoriadnymi okolnosťami. Väčšina chánov, ktorí obsadili trón, vyrastala mimo Kazane a spoliehala sa na vonkajšie sily. V samotnej Kazani existovali skupiny feudálov, ktorí mali veľké ozbrojené sily a moc a mali rôzne názory na vývoj svojho štátu. Moskva, Nogai, Krym a ďalšie skupiny bojovali o moc v khanáte. Výsledkom bolo, že počas existencie khanátu bolo vymenených 15 chánov šiestich rôznych dynastií a niektoré z nich obsadili trón niekoľkokrát. To všetko urobilo z Kazaňského chanátu nestabilnú štátnu formáciu [10] .

Politický aspekt rusko-kazanských vojen

Vnútorné politické rozpory v Kazanskom chanáte viedli dve hlavné skupiny: prvá presadzovala zachovanie vazalských vzťahov so susedným moskovským kniežatstvom , druhú tvorili zástancovia politiky Krymského chanátu a usilovali sa o politiku nezávislú na svojich susedoch. Boj týchto skupín určil osud Kazaňského chanátu za posledných 100 rokov jeho existencie.

Samotný vznik khanátu je spojený s veľkou vojnou, ktorá viedla k zajatiu kazanského ľudu veľkovojvodu Vasilija Temného . Presné podmienky jeho prepustenia nie sú známe, ale určite boli dosť náročné. Zmena v tomto poradí vecí sa očividne stala jedným z dôvodov následných vojenských stretov. Príčinou vojen bol navyše boj o kožušinové zdroje severovýchodnej Európy a boj o kontrolu nad obchodnou cestou Volhy . Nepochybne najdôležitejším dôvodom ruských ťažení proti Kazani bol boj proti obchodu s otrokmi a prekážanie dravých nájazdov s ním spojených.

Spočiatku sa ciele Rusov obmedzovali na uloženie ich vôle khanom a uzavretie mieru, ktorý bol pre nich prospešný. Následne, presvedčení o krehkosti takýchto zmlúv, Rusi v roku 1487 podrobili khanát a zriadili nad ním ruský protektorát . Khansi niekoľko desaťročí záviseli od Moskvy a koordinovali s ňou všetky svoje najdôležitejšie akcie, zatiaľ čo Rusi zasahovali do vnútorného života khanátu pomerne málo. Protektorát sa však ukázal ako nedostatočne spoľahlivý spôsob kontroly. Moc v Kazani niekoľkokrát skončila v rukách rôznych skupín, ktoré určovali vzťahy s inými štátmi.

V roku 1521 skončila moc v Kazani v rukách krymskej dynastie - ruského rivala o dominanciu v regióne. V reakcii na to Rusi dosiahli presun veľtrhu Volga, dôležitého pre Kazaňský chanát a Rusko, do oblasti Nižného Novgorodu. V tých istých rokoch ruská vláda prvýkrát postavila pevnosť na zemi Mari - Vasilsursk , čo spôsobilo nejednoznačnú reakciu v Moskovskom kniežatstve. Boli tu zástancovia tejto akcie aj odporcovia, ktorí sa obávali, že výstavba pevnosti môže spôsobiť neustálu rusko-kazanskú vojnu. Nasledujúce vojny však len málo záviseli od existencie Vasilsurska.

Do posledných kampaní Ivana Hrozného sa Rusi pokúšali pokračovať vo svojej línii zameranej na kontrolu Kazaňského chanátu prostredníctvom khanov závislých od ruského štátu. Zakaždým sa to však ukázalo ako neúčinné a po chvíli to viedlo k obnoveniu dynastie, ktorú Rusko nekontrolovalo, spojeneckú s krymským Khanátom . V dôsledku toho bol po dohode s promoskovskými skupinami Kazane v Moskve vypracovaný plán zrušenia khanátu. Podľa tohto plánu bol v Kazani vymenovaný ruský guvernér podriadený veľkovojvodovi . Bývalý khanát si zároveň zachoval značnú mieru autonómie vo vnútorných záležitostiach. Tento plán však nebol prijatý významnou časťou kazanskej spoločnosti, čo viedlo k poslednému ruskému ťaženiu proti Kazani a k ​​ďalšej likvidácii Kazanského chanátu .

Organizačný a strategický aspekt

Bojovníci v tegílii a železných klobúkoch [11]

Zo všetkých štátov, ktoré vznikli v dôsledku rozpadu Zlatej hordy , bol Kazaňský chanát najbližšie k Moskovskému kniežatstvu , čo uľahčovalo organizáciu nájazdov a veľkých kampaní. Ale bolo to výrazne nižšie ako moskovský štát, pokiaľ ide o počet obyvateľov, územie a zdroje. Hlavné územia Ruska boli pre kazanské oddiely neprístupné. Obyvatelia Kazane opakovane útočili na Murom , Nižný Novgorod , Galich a ďalšie pohraničné mestá, ale kazanské jednotky sa do Moskvy dostali iba dvakrát - v roku 1439, počas ťažkej éry feudálnej vojny o Rusko, a v roku 1521 spolu s krymskými jednotkami počas jedného z najväčších nájazdy krymských Tatárov do Ruska. Ruské jednotky sa dostali do Kazane takmer pri každom väčšom ťažení, čo zanechalo citeľný odtlačok celého vývoja kazanského štátu.

Mnoho rusko-kazanských vojen bolo súčasne sprevádzaných veľkými vojenskými zrážkami medzi Ruskom a inými štátmi, v dôsledku ktorých mohla Moskva použiť iba časť svojich síl v kazanskom smere.

Ruské kampane do Kazane sa uskutočňovali predovšetkým s cieľom zriadiť moskovský protektorát [12] . Vo väčšine kampaní boli hlavnými trasami ofenzívy splavné rieky tečúce z Ruska do Kazane. Volga , Kama a Vyatka umožnili inváziu do Kazanského chanátu z niekoľkých smerov súčasne, pričom boli vhodné na prepravu ťažkých zbraní a zásob. Jazda sa zvyčajne pohybovala po pobreží alebo kráčala po poli z Muromu priamo do Kazane. Tento spôsob útoku však vyžadoval koordináciu akcií vojsk v oblasti stoviek a tisícov kilometrov. Jej neprítomnosť by mohla viesť k veľkým stratám alebo smrti ruských vojsk, čo sa stalo viackrát. Moskovskí guvernéri si boli dobre vedomí dôležitosti tohto aspektu nepriateľstva a všetkými možnými spôsobmi sa snažili dosiahnuť koordináciu pohybu oddielov. Ak v prvých kazanských kampaniach vždy existuje rozdiel v načasovaní prístupu vojakov k miestu stretnutia, potom je možné neskôr dosiahnuť koordinovanejšie akcie až do tej miery, že sa oddiely, ktoré sa začali presúvať stovky kilometrov od seba sa zbiehajú „za jednu hodinu, akoby z jedného dvora.“ [9] .

Prvé kampane na Kazaň nám pripomínajú voľnú nohu v teréne , keď si samotní vojaci môžu zvoliť veliteľa , ignorovať priame rozkazy a konať, ako uznajú za vhodné [13] [14] . Postupy Rusov sú následne čoraz organizovanejšie a disciplinovanejšie . Vojaci operujú podľa plánu, ktorý zostavilo najvyššie velenie. Buďte v spojení s manažmentom. Ich činnosť je koordinovaná uznesením o absolutóriu . Rusi používajú nové metódy vojny. V kampaniach sa používa stále viacdelostrelectva a strelných zbraní. Na konci rusko-kazanských vojen sa lukostrelci zúčastňujú kampaní.

Kazaňský ľud pri prvej príležitosti rýchlo utečie do pohraničných oblastí Ruska a rýchlo odíde. Ale takmer nikdy sa im nepodarí obsadiť dobre opevnené mestá. Ruská vláda preto stavia nové pevnosti v smeroch, ktoré sú pre kazanský úder najnebezpečnejšie. Keď ruské jednotky zaútočia, Kazaňčania vždy vedú aktívnu obranu - stretávajú sa s Rusmi na vzdialených prístupoch k mestu a pokúšajú sa im zabrániť v prechode, ak je to možné, po častiach poraziť Rusov. Keď sa Rusi priblížia k mestu, obyvatelia Kazane robia pravidelné výpady , umiestnia špeciálne oddelenie kavalérie mimo mesta na miesto, ktoré je pre Rusov ťažko dostupné, a použijú ho na útok zozadu na obliehateľov [9] .

Kazaň mala dobre zorganizovanú pevnosť , ktorá bola napriek mnohým obkľúčeniam zajatá iba dvakrát - v roku 1487, keď samotní občania Kazane otvorili brány, a v roku 1552 s využitím vtedy najefektívnejších útočných technológií [8] .

Po zvyšok času bola kazanská pevnosť veľkým problémom ruských vojsk. Bolo ťažké to zvládnuť bez dlhého systematického útoku a použitia silných zbraní. Jeho dodávka, ako aj dodávka dodávok v blízkosti Kazane, však predstavovali vážny problém. A ich strata v dôsledku akcií kazanského obyvateľstva alebo poveternostných faktorov viedla k prerušeniu kampane, pretože nové zbrane a zásoby nemohli byť dodané v požadovanom čase.

V polovici 16. storočia, keď ruská vláda smerovala k úplnej podriadenosti Kazane, boli vzaté do úvahy všetky chyby minulých kampaní. Záverečná etapa dobytia Kazanského chanátu sa začala výstavbou ruskej základne 26 verst z Kazane. Pod vedením ruského vojenského inžiniera Ivana Grigorieviča Vyrodkova , stovky kilometrov od Kazane v zime, boli vyrobené zruby , ktoré sa mali stať základom budúceho mesta. Boli rozobraté a na jar boli transportované po Volge k sútoku rieky Sviyaga , kde boli rýchlo zostavené do pevnostného múru. Tatári pri stavbe nestihli zareagovať a neskôr už bolo neskoro. Vzhľad Sviyazhsku spôsobil, že významné územia odpadli od Kazanského chanátu . Kozácke oddiely navyše dlho vykonávali blokádu riečnych trás v Kazanskom chanáte.

V poslednej kampani boli ťažké zbrane a zásoby splavené po Volge do Svijazsku, kde hlavné sily čakali na prístup. Hlavné sily vychádzajúce z Muromu pochodovali v dvoch kolónach k ruským hraniciam, takže južná skupina pokryla severnú. Od ruských hraníc sa spoločne dostali do Svijazsku, kde ich čakali ťažké zbrane a zásoby. Po prekročení Volhy začali jednotky obliehať Kazaň , ktoré boli vykonávané rozhodne a systematicky. Využívali staré, dlho známe metódy obliehania:túry , tyn , obliehacie veže a nové -delostrelecké a prachové míny . Počas obliehania jednotky stratili časť zbraní, ale vďaka základni vo Svijazsku boli straty včas doplnené. Napriek dôstojnému odporu obrancov Kazane sa im nepodarilo zachrániť khanát. 2. októbra 1552 bola časť hradobného múru vyhodená do vzduchu a do večera bolo mesto v rukách Rusov [15] .

Priebeh udalostí

Vznik Kazaňského chanátu

V roku 1437 bola Horde Khan Ulu-Muhammad vylúčená zo Zlatej hordy a objavila sa s armádou v meste Belev , v hornom toku Oky . Veľkoknieža Vasilij Vasilievič si želal mať s novým chánom dobré vzťahy, vyslal proti Ulu-Mohamedovi armádu vedenú jeho bratrancami, synmi jeho strýka Dmitrija Jurijeviča Šemyaku a Dmitrija Jurijeviča Krasného (ich otec im dal rovnaké meno). Prvý deň bratia porazili Tatárov a pokúsili sa vstúpiť do rokovaní s Rusmi. Kniežatá sebavedomé svojim víťazstvom odmietli, ale nasledujúci deň vďaka zrade Ulu-Muhamed porazil ruskú armádu [3] .

В 1439 году хан совершил поход на Москву , крепость не взял, но разграбил русские земли. В конце 1444 года он совершил новый поход на Русь. Василий II собрал крупные войска, но после разгрома своих передовых отрядов Улу-Мухамед, не решившись вступить в бой, отступил, занявшись осадой нижегородской крепости , где «отсиживались» воеводы Фёдор Долголядов и Юшка Драница . В конце весны великий князь стал готовиться к новому наступлению против татар, но 29 июня к нему прискакали нижегородские воеводы с сообщением: «что они выбежали ночью из города, зажегши его, потому что не могли долее переносить голода: что было хлебного запасу, все переели». Узнав о падении города, великий князь вынужден был выступить в поход, не закончив подготовку, некоторые части не успели подойти.

7 июня 1445 года под Суздалем , у стен Спасо-Евфимева монастыря произошло сражение . Первоначально русские имели успех и начали преследовать неприятеля, но в итоге потерпели поражение. В плен попал сам великий князь. С большой добычей татары отступили и в Курмыше выпустили Василия II на свободу. Настоящие условия освобождения неизвестны. Летописцы приводят совершенно разные размеры выкупа . Известно лишь, что условия были довольно тяжелы, но неизвестно, насколько великий князь их выполнил. Домой князь вернулся в сопровождении крупного татарского отряда [3] .

Улу-Мухаммед вскоре погиб, возможно от своих детей. Новым ханом стал его сын Махмуд . Другой сын Улу-Мухаммеда Касим был вынужден бежать в Русь, где получил от великого князя владения на Оке , составившие Касимовское ханство . В течение нескольких лет казанцы совершили ещё несколько набегов на Русь, закончившихся без особого успеха [3] .

Начало противостояния

В 1461 году во Владимире собиралось войско против татар, но удалось заключить мир. Вскоре после смерти Василия Тёмного в 1462 году начались столкновения в верховьях Камы [16] . Но крупная война разразилась лишь в 1467 году.

В Казани умер хан Халиль , и одна из властных группировок призвала имевшего права на престол дядю Халиля, царевича Касима . Заинтересованный в таком варианте воцарения дружественного правителя, Иван III 14 сентября 1467 года направил для его поддержки рать под командованием воевод Ивана Васильевича Стриги Оболенского и князя Даниила Дмитриевича Холмского . Между тем в самой Казани большинство поддержало нового хана Ибрагима , и в устье Свияги войско было встречено казанцами, которые не дали русским переправиться. Попытка захватить татарские суда кончилась неудачей, и войско было вынуждено отступать от Казани в очень трудных условиях. Первый крупный поход русских на Казань закончился полной неудачей [14] .

Поход Войска Московской Руси, XVI век, картина Иванова С. В . 1903

В ответ казанцы напали на Галич (Галич-Мерьский) , разграбили окрестности, но города взять не смогли и вынуждены были отступить. 6 декабря русские вышли из Галича в лыжный поход под руководством князя Семёна Романовича Ярославского . Пройдя лесами, они неожиданно напали на «землю черемисов », страшно её разграбив, не дойдя до Казани всего лишь день пути. Были совершены и другие взаимные набеги.

Летом 1468 года «застава» князя Фёдора Семёновича Ряполовского разгромила у Звеничева бора, что в 40 верстах от Казани, отборное татарское войско. Другой русский отряд спустился по р. Вятке в Каму и начал действовать во вражеском тылу. Обеспокоенные этим татары совершили поход на Вятку и вывели её из войны. В городе были оставлены татарские представители, но сами условия мира были довольно мягкими, главным было условие не поддерживать московские войска. В итоге небольшой русский отряд в 300 человек под руководством воеводы Ивана Дмитриевича Руно оказался отрезанным. Несмотря на это, он продолжал действовать в казанском тылу. Против него был направлен татарский отряд. При встрече противники покинули насады и бились на берегу в пешем строю. Русские одержали победу. Впоследствии русский отряд вернулся домой кружным путём [17] .

В 1469 году русские войска начали готовиться к новому наступлению на Казань. Основное войско под руководством воеводы Константина Александровича Беззубцева должно было спуститься на судах из Нижнего Новгорода , другой отряд должен был пройти тысячи километров по Вятке и Каме и прибыть к Казани одновременно с основными силами. Для осуществления плана требовалось скоординировать действия отрядов на пространстве в тысячи вёрст. Это не удалось.

Выход нижегородского отряда задерживался, и тогда великий князь приказал воеводе Беззубцеву отправить на Казань отряд добровольцев. Они должны были разграбить территорию ханства, но не приближаться к Казани. Но добровольцами оказались почти все находившиеся в то время в Нижнем Новгороде воины. Они объединились в отряд, выбрали воеводой Ивана Руно и направились в поход. Несмотря на приказ, они отправились прямо на Казань. На третий день пути, на рассвете 21 мая московские суда добрались до города. Нападение было неожиданным. Русские сумели освободить большое количество пленников , взять добычу и сжечь посад , после чего отступили на волжские острова, ожидая подхода основных сил. Через несколько дней татары попытались разгромить этот отряд, но были отброшены. Воевода Беззубцев с отрядом поспешил на помощь Ивану Руно, но сил у объединённого войска было недостаточно. Они ожидали подхода северной рати с Камы и других сил, но вскоре у них кончились припасы, и они, не имея никаких известий от других отрядов, начали отступать. Во время отступления русские получили ложное известие, что заключён мир. В воскресенье 23 июля на Звеничевом острове русские остановились, чтобы отслужить обедню, но в это время подверглись нападению татар с реки и берега. Русскому войску пришлось с боем уходить в Нижний Новгород.

А. П. Рябушкин . «Князь Ухтомский в битве с татарами на Волге в 1469 году» (1904) [18]

Северная рать под руководством Даниила Васильевича Ярославского задержалась в пути и в то время была ещё на Каме. Она не получила ожидаемой поддержки вятчан, более того, татарские представители в Вятке сообщили в Казань все сведения о составе и движении русского отряда. По дороге русские получили ложное известие о заключении мира, что притупило их бдительность. Татары собрали крупные силы и у впадения Камы в Волгу преградили русской флотилии путь, перекрыв Волгу связанными судами. Русские пошли на прорыв. В жестокой битве погибло около половины войска. Пал главный воевода. Принявший командование князь Василий Ухтомский довёл прорвавшийся русский отряд до Нижнего Новгорода. По приходу в город бойцы были награждены и вооружены за казённый счёт [19] .

1 сентября русское войско снова подошло к Казани. Город был окружён, вылазки татар отбиты. Вскоре русские перекрыли доступ казанцев к воде. Татары пошли на переговоры. Был заключён выгодный для русских мир и выданы все русские рабы.

Война ознаменовала собой коренной перелом в русско-казанских отношениях. На девять лет из летописи исчезли сообщения о враждебных действиях казанцев. Это был первый крупный русский внешнеполитический успех за долгое время [9] .

В 1478 году в Казани получили ложную весть, что Иван III потерпел серьёзное поражение в войне с Новгородом . Пытаясь воспользоваться моментом, хан послал войска на Вятку , но при получении известий о победе московского князя приказал ему отступить.

Русские отправили на Казань судовую рать под руководством князя Хрипуна Ряполовского и воеводы Василия Фёдоровича Образца Симского , но погодные условия и неорганизованность помешали приступу. Одновременно владения казанцев разоряли устюжане и вятчане. Вскоре был заключён мир [14] .

В 1479 году умер хан Ибрагим и в Казани началась борьба за власть. С помощью ногайцев победил Ильхам . Один из его братьев, Мухаммед-Амин , бежал в Москву, другой, Абдул-Латиф , бежал с матерью в Крым . В 1482 году русские готовились к походу на Казань. В Нижнем Новгороде готовилось войско, был собрана артиллерия под руководством Аристотеля Фиораванти , но хан прислал послов и был заключён мир.

В Казани снова начались внутренние усобицы, в которые активно вмешались русские. В 1484 году московские войска снова ходили на Казань и при поддержке московской партии посадили на ханство Мухаммед-Амина . В последующем власть неоднократно переходила от одного хана к другому, и в итоге в 1486 году Мухаммед-Амин был вынужден бежать на Русь.

Первое взятие Казани. Установление русского протектората

В 1487 году Московское княжество организовало большой поход против Казани. Им руководили лучшие московские воеводы: князья Даниил Дмитриевич Холмский , Иосиф Андреевич Дорогобужский , Семён Иванович Хрипун Ряполовский и Семён Романович Ярославский . 11 апреля войско выступило в поход. Ильхам выступил навстречу, но был разбит в устье Свияги . 18 мая началась осада Казани. Казанцы неоднократно делали вылазки, с тылу русских тревожил конный отряд Али-Газы, но вскоре он был разгромлен, а город плотно обложен. 9 июля Казань капитулировала . Русские вступили в город и посадили в нём своего ставленника Мухаммед-Амина и наместником Дмитрия Васильевича Шеина . Ильхам с семейством был вывезен в Россию, где и скончался [6] [20] .

В Москве отметили победу празднествами и колокольным звоном , о победе был оповещены иностранные государства, а Иван III принял титул князя Болгарского [21] . Казанское ханство не могло вести деятельность, неугодную великому князю, даже на женитьбу хан испрашивал разрешения у Ивана III, но во внутреннюю жизнь ханства русские особо не вмешивались. Не было отнято ни клочка территории, нет известий о постоянной дани [22] .

Протекторат

В 1490 году восточная партия призвала на престол сибирского хана Мамуку Шейбанида . Узнав о заговоре, Мухаммед-Амин призвал на помощь русские войска. Мамука отступил, его сторонники бежали из города. Хан Мухаммед-Амин отпустил русские войска, но, как оказалось, зря. Мамука подошёл к городу, и вошёл в него без сопротивления. Мухаммед-Амин бежал на Русь. Но новый хан вскоре восстановил против себя даже своих яростных сторонников. Он ввёл высокие налоги , грабил горожан, сажал в тюрьму князей. В итоге, когда он отправился в поход против неподчинившегося ему города, казанцы бросили его и вернулись в город. Казань приготовили к обороне, и Мамуке пришлось уйти из ханства. Вскоре он умер [23] .

Казанцы обратились к Ивану III с просьбой прислать им нового хана, но не Мухаммед-Амина, а его брата Абдул-Латифа . Он воспитывался при дворе Крымского хана (Крым тогда был союзником Руси), но последние годы жил на Руси. Великий князь выполнил их просьбу.

В 1499 году Казань снова подверглась опасности со стороны сибирских татар , и по просьбе хана в ней расположился русский отряд. В следующем году он участвовал в защите Казани от нападения ногайцев . Через некоторое время Абдул-Латиф перестал удовлетворять казанцев, и его противники тайно обратились к Москве с просьбой сменить хана. В 1502 году русские представители явились в Казань и с помощью казанцев схватили Абдул-Латифа и поставили прежнего хана, Мухаммед-Амина [22] [24] .

Война 1505—1507 года

В 1505 году в ожидании скорой смерти Ивана III казанский хан Мухаммед-Амин внезапно начал войну с Россией. 24 июня были перебиты и пленены множество русских, находившихся в пределах казанского ханства. Были арестованы княжеские послы Михаил Степанович Кляпик Еропкин и Иван Брюхо Верещагин . Было захвачено имущество множества русских купцов, прибывших в Казань на ярмарку. Русское правительство было захвачено врасплох. 30 августа татаро-ногайское войско перешло Суру и вскоре сожгло нижегородский посад . Город был не готов к обороне, в нём почти не было войск. Воевода выпустил из тюрьмы пленных литовцев, взятых в битве на Ведроши . Один из них удачным выстрелом из пушки сумел убить ногайского мурзу , после чего между казанцами и ногайцами начались столкновения и нападавшие были вынуждены отступить. При оступлении ногайцы разграбили не только русские, но и казанские земли [25] .

Воины Казанского ханства

В апреле 1506 года новый великий князь Василий III направил против Казани крупное войско во главе со своим братом Дмитрием Ивановичем Угличским и Фёдором Ивановичем Бельским . Основные силы двигались по реке, по берегу шёл конный отряд под руководством князя Александра Владимировича Ростовского . 22 мая судовая рать высадилась под Казанью и отправилась к городу. Татары связали их боем, а затем нанесли удар с тыла. Русские потерпели серьёзное поражение. Было множество убитых и пленных. Один из воевод, Дмитрий Васильевич Щеня , был взят в плен и через месяц казнён [9] .

Узнав о поражении, Василий III выслал на подмогу отряд во главе с князем Василием Даниловичем Холмским и приказал воеводам не вступать в бой с татарами до подхода всех сил. 22 июня к остаткам судовой рати подошла конница князя Ростовского и 25 июня русское руководство, не дожидаясь подхода других войск и ослушавшись приказа великого князя, начало новый приступ. Русские потерпели поражение, потеряли все пушки и вынуждены были отступать. Они уходили из Казани двумя отрядами. Рать на судах ушла вверх по Волге в Нижний Новгород. Конный отряд под руководством воеводы Фёдора Михайловича Киселёва и татарского царевича Джаная , участвовавшего в походе на стороне русских, уходил полем в Муром . Не доходя 40 километров до русской границы, проходившей по Суре, отряд был настигнут татарами, но отбился и ушёл к своим.

Русские готовились к новому большому походу на Казань в 1507 году, но Мухаммед-Амин прислал послов, и был заключён мир на старых условиях. Русские пленные были освобождены. Благодаря победе над русскими внутреннее положение хана окрепло, и он царствовал в Казани до своей смерти в 1518 году [9] [26] .

Утверждение крымской династии

В 1518 году хан Мухаммед-Амин умер, не оставив наследника . За несколько лет до его смерти казанцы просили московского князя назначить наследником Абдул-Латифа , находящегося в России, но он умер раньше Мухаммед-Амина. Казанцы прислали в Москву послов, и Василий III дал им в ханы касимовского царевича Шах-Али . Его род был непримиримым врагом крымских ханов [27] .

Шах-Али был несовершеннолетним, и большое влияние на государственные дела при нём имели русские представители Фёдор Андреевич Карпов и Василий Юрьевич Бушма Поджогин . Вскоре новое правительство потеряло популярность, в Казани возник заговор. Заговорщики призвали брата крымского хана Сахиб-Гирея , и когда он весной 1521 года подошёл к городу, произошло восстание. Русские, находившиеся в городе, были перебиты или взяты в плен. Шах-Али бежал в Москву [9] .

Василий III

В том же 1521 году крымские и казанские татары совершили одно из самых опустошительных нашествий на Русь. Совместно с ними действовали и литовские отряды. Враг дошёл до Москвы и разорил все окрестности. Василий III был вынужден дать крымскому хану грамоту, где обещал выплачивать дань, после чего татары повернули домой. Проходя мимо Рязани , где находился русский гарнизон, крымские татары решили завладеть городом и вступили в переговоры с воеводой Иваном Васильевичем Хабар Симским , требуя покорности, поскольку Василий III признал себя данником крымского хана. Воевода потребовал показать ему грамоту. Поскольку копию сделать не успели, в город доставили подлинник, рассчитывая ворваться в крепость, когда внимание русских будет отвлечено. Но русские были начеку и, получив грамоту, открыли огонь по находящимся у города врагам. Татары были вынуждены бежать [9] .

На следующий, 1522 год русские организовали надёжную оборону южного рубежа, и крымский хан не решился на нападение на Русь, а направил войска на Астрахань , но во время похода был убит ногайцами, которые потом разорили все Крымское ханство . На некоторое время Крыму стало не до Руси. В то же время был заключён мирный договор с Литвой . Единственным противником Русского государства осталось Казанское ханство .

В это время Сахиб-Гирей казнил бывшего у него в плену посла Василия Юрьевича Бушму Поджогина и русских купцов, что вызвало серьёзное недовольство русских [9] .

В сентябре 1523 года начался новый поход против Казани. Судовая рать дошла до Казани и, разорив берега и окрестности, вернулась назад. Конное войско, дойдя до Свияги, нанесло поражение крупному татарскому отряду. Пока эти войска отвлекали внимание татар, русские построили в устье Суры крепость Василь-город ( Васильсурск ). Крепость была построена на правом, казанском берегу. Впервые русские присоединили часть казанской земли. Это вызвало неоднозначную реакцию, митрополит Даниил и духовенство всячески поддерживало присоединение казанских земель, но раздавались голоса, что при наличии Васильсурска будет невозможен мир с Казанью.

17 октября 1523 года татары совершили большой набег на Галич . Города не взяли, но разорили окрестности. Но казанского хана, видимо, больше интересовал крымский престол, поэтому вскоре он отправился в Крым и больше никогда не возвращался в Казань. Новым ханом стал его племянникСафа-Гирей [28] .

В 1524 году русские направили на Казань крупное войско во главе с Шах-Али. Судовая рать выступила 8 мая, конная 15 мая. В июле судовая рать под командованием Ивана Фёдоровича Бельского высадилась под Казанью и стала ожидать подхода кавалерии. Татары попытались их атаковать, были отбиты, но постоянно тревожили русских нападениями. Конный отряд под командованием Ивана Васильевича Хабар Симского и Михаила Семёновича Воронцова разгромил противостоящих ему татар, но задержался в пути. У стоявшего под Казанью русского войска заканчивались припасы. Для их доставки из Нижнего Новгорода вышла флотилия под руководством князя Ивана Фёдоровича Палецкого . По берегу её сопровождал конный отряд. Недалеко от Козьмодемьянска русские подверглись нападению казанцев и дошли до Казани лишь с большими потерями [29] .

15 августа 1524 года все русские полки соединились и начали осаду Казани, но безуспешно. Вскоре русские сняли осаду и ушли в обмен на обещание татар прислать в Москву послов для переговоров. После ухода русских ханство было разорено ногайскими набегами, поэтому казанцы были кровно заинтересованы в установлении мира с Москвой. Он был заключён в том же году. Наученные горьким опытом многократных избиений купцов, русские добились переноса Казанской ярмарки в Нижний Новгород ; из неё впоследствии выросла Макарьевская ярмарка [9] .

Война 1530—1531 годов

В 1530 году казанцы сотворили «нечисть и срамоту» русскому послу Андрею Фёдоровичу Пильмеву . В мае 1530 года русские направили против Казани судовую и конную рати. Судовая рать под руководством Ивана Фёдоровича Бельского и Михаила Васильевича Горбатова добралась до Казани без затруднений. 10 июля к ним присоединилась конная рать Михаила Львовича Глинского и Василия Андреевича Шереметьева . Татары хорошо подготовились к войне, на помощь им пришли отряды ногайцев и астраханцев, на реке Булаке был построен острог , откуда они собирались тревожить русских внезапными нападениями.

В результате первых боёв русский отряд Ивана Фёдоровича Овчины Оболенского полностью разгромил острог на Булаке и перебил большинство защитников. Русские начали обстрел города. Хан Сафа-Гирей бежал, казанцы были готовы заключить мир. По рассказам некоторых летописей, город какое-то время оставался практически без защиты и русские могли вступить в него без сопротивления, но воеводы Бельский и Глинский затеяли местнический спор и время было упущено [27] . Началась буря, казанцы совершили вылазку, захватили значительное количество вооружения и припасов и нанесли серьёзный урон русским войскам. Погибло пять воевод, включая главного воеводу передового полка князя Фёдора Васильевича Лопату Оболенского [9] .

Русские пытались продолжить осаду, но 30 июля начали отступление. Иван Бельский был приговорён к смертной казни, но впоследствии помилован.

Татары прислали послов в Москву для переговоров, но вернувшийся в Казань Сафа-Гирей всячески их саботировал. Среди казанцев возник заговор против него. Узнав о нём, Сафа-Гирей начал репрессии и хотел убить русского посла, но произошло восстание и хану пришлось бежать. Казанцы обратились к Василию III дать им в новые ханы Джан-Али , младшего брата Шах-Али. Новый хан во всём слушался великого князя. Вскоре он женился на Сююмбике [29] .

Война с Сафа-Гиреем

Вскоре после смерти Василия III (1533) в Казани произошёл переворот, Джан-Али был убит и на престол снова взошёл Сафа-Гирей, чей дядя Сахиб-Гирей к этому времени стал крымским ханом. Многим сторонникам России пришлось бежать из Казани [29] .

Началась новая война. Казанские отряды доходили до Балахны , Нижнего Новгорода и Гороховца . Летом казанцы разгромили под Костромой русский отряд, убив костромского воеводу князя Петра Васильевича Пёстрого Засекина и воеводу Меншика Полева .

Зимой 1537 года татары внезапно напали на Муром , но крепость взять не смогли и отступили к Нижнему Новгороду. Русская сторона отреагировала строительством новых городов, укреплением старых и установкой застав. В 1538 году планировался поход на Казань, но под давлением Крыма русское правительство вступило в переговоры с Казанским ханством. Они тянулись до 1539 года когда татары неожиданно напали на Муром, и произвели набег на галичские и костромские места. У Плеса произошло жестокое сражение русских с татарами, погибло четыре воеводы, но казанцы были разбиты и отбит весь полон.

18 декабря 1540 года татары снова напали на Муром, города опять не взяли и ушли. Касимовские татары Шах-Али сумели отбить у них часть полона .

Москва заключила мир с Литвой и стала готовиться к войне с Казанью и Крымом. В 1541 году крымский хан с большим войском подошёл к Оке , но, увидев множество русских войск, сказал: «Вы мне говорили, что великого князя люди в Казань пошли, что мне и встречи не будет, а я столько нарядных людей в одном месте никогда и не видывал» [29] . После чего отступил, но поход русских на Казань не состоялся.

В 1545 году произошёл новый поход русских на Казань. Вышло три отряда из трёх разных пунктов, при подходе их к городу им должны были помочь сторонники русских в Казани [29] . Войско под руководством князя Семёна Ивановича Пункова (Микулинского) , вышедшее из Нижнего Новгорода , и отряд князя Василия Семёновича Серебряного вышедший из Вятки , встретились под Казанью точно по плану «в един час, яко же из единого двора» [9] . Но переворот в Казани не совершился, и русские вынуждены были отступить. Третий отряд, шедший из Перми под руководством князя Львова, задержался в пути и был уничтожен казанцами [29] .

После ухода русских Сафа-Гирей усилил репрессии против недовольных, но несмотря на это, в январе 1546 года в Казани произошёл переворот. Сафа-Гирей бежал. Вернулся с астраханским отрядом, но был отбит. Ханом вновь стал русский ставленник Шах-Али, но казанцы отказались пускать в город русский гарнизон. Шах-Али продержался на ханстве только месяц и бежал при приближении Сафа-Гирея с новыми силами. Сафа-Гирей, войдя в город, начал массовый террор. У власти встали представители крымцев. Русская партия в Казани была разгромлена, многие её сторонники были убиты [30] .

В феврале 1547 года русское войско ходило в казанские земли по просьбе горных марийцев .

Казанские походы Ивана Грозного

Осенью 1547 года Иван Васильевич был коронован русским царём. В декабре 1547 он вышел в поход из Владимира , в феврале вышел из Нижнего Новгорода. Другой отряд выступил с Мещёры . Из-за аномально тёплой зимы бо́льшая часть артиллерии провалилась под лёд. Понимая, что Казань будет невозможно взять, Иван Грозный вернулся с острова Работок в Москву, отправив войско на Казань. Русские отряды соединились 18 февраля и разгромили войско Сафа-Гирея под Казанью, 7 дней грабили окрестности, но из-за отсутствия тяжёлого вооружения вынуждены были вернуться. Татары ответили набегом на костромские земли, но были разбиты.

В начале 1549 года Сафа-Гирей неудачно ударился головой об умывальник и умер. Казанский престол снова стал вакантным. Ханом сделали его двухлетнего сына Утамыш-Гирея , именем которого правила его мать Сююмбике . В течение 1549 года русские не могли организовать поход на Казань из-за крымской опасности [9] .

Новый поход готовился основательно. 20 декабря 1549 года из Владимира вышло войско под командованием воевод Василия Михайловича Юрьева и Фёдора Михайловича Нагого . В поход войско провожал митрополит Макарий . 23 января 1550 года войска выступили из Нижнего Новгорода, 12 февраля подошли к Казани. 11 дней русское войско осаждало Казань, но внезапно началась сильная оттепель с дождём, местность затопило, погибло много припасов и вооружения. Подвезти новое было невозможно, и русские отступили в Нижний Новгород [9] .

Одной из причин русских неудач была оторванность русских от своих баз и отсутствие опорного пункта вблизи Казани. Поэтому было решено построить крепость в 26 верстах от Казани при впадении Свияги в Волгу . Под руководством дьяка разрядного приказа Ивана Григорьевича Выродкова зимой 1550/51 годов на верхней Волге в Угличском уезде в вотчине князя Ушатого началось строительство срубов и других конструкций, которые должны были составить основу будущей крепости [31] .

Весной 1551 года конный отряд Петра Семёновича Серебряного внезапно напал на Казань и разграбил окрестности. Множество казачих отрядов рассеялось по Казанскому ханству, перерезав реки и другие пути сообщения. Под прикрытием этих действий 24 мая к устью Свияги подошёл русский речной караван с разобранной крепостью. Её собрали из готовых частей за четыре недели. [9] Заготовок немного не хватило и 7 % стены пришлось доделывать на месте [32] .

Основание Свияжска произвело огромное влияние на окрестные народы, почти вся горная сторона Волги перешла в русское подданство. Положение Казани становилось всё труднее, блокада водных путей затрудняла доставку припасов и вызывала недовольство в городе. Представители Крымского ханства числом 300 человек попытались вырваться в Крым , но из-за перекрытых дорог им пришлось идти окружными путями. Они были перехвачены русскими во время переправы через Вятку и в бою почти все погибли. Оставшиеся в живых были казнены в Москве [31] .

После бегства крымцев казанцы вступили в переговоры с русскими, выдали малолетнего хана с родственниками, признали ханом Шах-Али и выдали русских пленных. Вместе с новым ханом в Казань вошёл небольшой отряд русских. Основные силы московского войска вернулись домой. Московское правительство не собиралось возвращать казанцам присягнувшую Москве горную сторону Волги, и это вызвало недовольство многих татар. Шах-Али начал репрессии против своих противников, но это не улучшило положение вещей. Возникло опасение, что он не удержится на троне. В это время среди московского руководства и части казанской элиты возникла идея смещения хана и отдачи ханства под власть московского наместника. Проект предполагал большую долю автономии ханства во внутренних делах [33] .

Опасаясь расправы со стороны казанцев, хан тайно переправил в Свияжск часть оружия и 6 марта, во время поездки на рыбалку, уехал в Свияжск и там остался. В Казань были отправлены известия о новом порядке вещей, многие казанцы принесли присягу. Будущий наместник прислал в город обоз и направился в Казань, чтобы встать там с гарнизоном . Но при подходе к городу от отряда оторвались три татарина, бывших до этого в свите хана. Они первыми ворвались в город, закрыли ворота и призвали народ к сопротивлению.

Поход на Казань в 1552 году

Когда подошёл русский отряд, враги русских уже взяли власть. Событие было настолько неожиданным, что множество русских, находившихся в городе, были схвачены. Подошедшие войска простояли под городом целый день, ведя переговоры, но вынуждены были отступить. При этом не было сделано ни одного выстрела и не тронут посад. Стороны надеялись решить дело миром [33] .

Новым казанским ханом стал астраханский царевич Едигер . Вскоре начались боевые действия, а схваченные во время переворота русские были казнены. Русское правительство стало готовиться к новому большому походу на Казань. Русские отряды снова перекрыли все пути в Казанском ханстве.

Казанское взятие

Взятие Казани (1552)

В поход готовились большие силы. В нём должен был участвовать сам царь. Крымские союзники казанцев напали на русские границы, но задержали поход только на 4 дня. 3 июля русское войско выступило в поход. Тяжёлое вооружение и припасы были отправлены на судах в Свияжск , основные же силы шли по суше двумя колоннами. В северную колонну под руководством царя входили Сторожевой полк , Государев полк и Полк левой руки , в южную — Большой полк , Передовой полк и Полк правой руки . Северная колонна шла от Владимира через Муром на Алатырь , южная — от Рязани через Мещеру. Они встретились за Сурой у Борончеева городища. 13 августа объединённое русское войско достигло Свияжска. 23 августа началась последняя осада Казани [9] .

Казанцы хорошо подготовились к штурму, крепость сильно укрепили. В 15 верстах от Казани был построен острог , где находился крупный конный отряд для нападения на русских с тыла. Подступы к острогу прикрывали болота и засеки . В самом начале осады 24 августа произошла сильная буря, погибло множество припасов и оружия. В предыдущие походы это привело бы к срыву операции. Но на этот раз у русских была база в Свияжске, из которой были доставлены новые припасы.

Казанцы, по своему обыкновению, активно защищались. Первый удар они нанесли сразу же при приближении русских к городу, но был отражены огнём стрельцов . Вскоре Казань была окружена траншеями , турами и тыном . Были построены осадные башни . Отряд Епанчи, находившийся в остроге, сильно тревожил русских. Во время одного из нападений погиб воевода Третьяк Иванович Лошаков . После этого русское командование разработало операцию по уничтожению вражеского отряда. Отряды князей Горбатого и Серебряного выманили врага притворным отступлением и разгромили. Острог был уничтожен [9] .

Худож. А. Д. Кившенко . Взятие Казани

После этого русские без особых помех вели обстрел города и занимались осадными работами. 1 октября, когда всё было готово к штурму, в Казань был направлен парламентёр с предложением сдаться. Казанцы отказались [34] . Утром 2 октября два мощных взрыва разрушили стены. Колонны штурмующих ворвались в город. Татары защищались отчаянно. Продвинувшись в город, часть русских бросилась мародёрствовать . Заметив это, татары перешли в наступление. В некоторых местах среди штурмующих стала возникать паника. Увидев это, русское командование ввело в бой новые войска, приказав убивать мародёров и паникёров на месте. Дисциплина была восстановлена, штурм продолжался [35] . Жаркий бой произошёл у мечети , где погибли все её защитники во главе с сейидом Кул Шарифом [33] .

Последний бой был на ханском дворе, где взяли в плен хана Едигера и его родственников. Весь город был завален трупами. Небольшая часть защитников города сумела прорваться через русские ряды, перейти через Казанку и спастись от преследования. Всё было кончено [31] .

12 октября 1552 года русское войско выступило обратно в Москву. Наместником Казани остался князь А. Б. Горбатый-Шуйский . За пределами Казани сопротивление продолжалось ещё несколько лет, но это уже не могло ничего изменить.

Значение

Завоевание Казанского ханства оказало большое влияние на историю России. Уже в 1556 году к России была присоединена Астрахань . В руки русских попал Волжский торговый путь . Прекратилась работорговля , на Волге появились новые города и селения. Во второй половине 16 века русские начали заселятьДикое поле , Поволжье и Западную Сибирь , началось массовое строительство городов. Земли, ещё недавно бывшие пограничными, стали глубоким тылом и могли развиваться без военных столкновений.

Важность произошедших перемен понимали уже современники [ кто? ] . Всего несколько десятилетий назад татары брали дань с Руси, и вот на их глазах татарское царство попало под полную власть России. Духовенство сравнивало Ивана Грозного с Дмитрием Донским [ источник не указан 346 дней ] . В честь величайшей победы у стен Кремля был построен Покровский собор , ставший величайшим памятником русского зодчества и одним из символов русской столицы.

Примечания

 1. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 5.
 2. М. Г. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства. Предисловие
 3. 1 2 3 4 А. А. Зимин. — Витязь на распутье — Флорентийская уния Архивировано 1 августа 2015 года.
 4. А. А. Зимин. — Витязь на распутье — Пиррова победа Архивировано 1 августа 2015 года.
 5. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 14.
 6. 1 2 М. Г. Худяков . Очерки по истории Казанского ханства. Глава 1 Архивировано 7 апреля 2011 года.
 7. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 9.
 8. 1 2 М. Г. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства. Глава 5
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Волков В. А. Войны и войска Московского государства (конец XV — первая половина XVII вв.). — М.: Эксмо, 2004.
 10. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства. Глава 5 . web.archive.org (7 апреля 2011). Дата обращения: 31 декабря 2019.
 11. Илл. 92. Ратники в тегиляях и шапках железных // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.
 12. Татарский энциклопедический словарь , с. 253, Казанское ханство.
 13. Ю. Г. Алексеев Под знаменами Москвы. — Мысль, 1992.C.90
 14. 1 2 3 ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА -[ Общая история ]- Соловьёв С. М. История России с древнейших времён
 15. О. С. Хованская. Осада и взятие Казани в 1552 году : историко-археологический очерк. — Казань: Изд-во МОиН РТ, 2010. — С.74-102.
 16. Ю. Г. Алексеев. Под знаменами Москвы. — М.: Мысль, 1992. — C. 75—77.
 17. Ю. Г. Алексеев. Под знаменами Москвы. — М.: Мысль, 1992. — C. 83—84.
 18. На самом деле князю Василию Ухтомскому пришлось «скакать» без коня.
 19. Ю. Г. Алексеев. Под знаменами Москвы. — М.: Мысль, 1992. — C. 86—92.
 20. В. А. Волков. Войны и войска Московского государства (конец XV — первая половина XVII вв.). — М.: Эксмо, 2004.
 21. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 42.
 22. 1 2 М. Г. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства. Глава 2 Архивировано 7 апреля 2011 года.
 23. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 46-47.
 24. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 47-48.
 25. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 52-53.
 26. С. М. Соловьёв . История России с древнейших времён. 5.6.
 27. 1 2 С. М. Соловьёв . История России с древнейших времён. 5.7.
 28. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 64.
 29. 1 2 3 4 5 6 М. Г. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства. Глава 3. Архивировано 7 апреля 2011 года.
 30. С. X. Алишев . Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. — C. 80.
 31. 1 2 3 С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. 6.3.
 32. А. В. Кирюхин. Дьяк разрядного приказа. — М.: Молодая Гвардия. — 1991. — C.113.
 33. 1 2 3 М. Г. Худяков . Очерки по истории Казанского ханства. Глава 4. Архивировано 7 апреля 2011 года.
 34. О. С. Хованская. Осада и взятие Казани в 1552 году : историко-археологический очерк. — Казань: Изд-во МОиН РТ. — 2010. — С. 93.
 35. О. С. Хованская. Осада и взятие Казани в 1552 году : историко-археологический очерк. — Казань: Изд-во МОиН РТ. — 2010. — С. 96.

Литература