Rusko-litovské vojny

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Rusko-litovské vojny sú vojenské konflikty medzi Litvou a Ruskom , reprezentované v 13.15. storočí samostatnými ruskými kniežatstvami a potom centralizovaným ruským štátom . Niekedy sa rozlišujú vojny medzi Litvou a Moskvou , a to ako v období feudálnej fragmentácie, tak aj po vytvorení centralizovaného štátu okolo nej, nazývaného moskovsko-litovské [1] [2] . Postupom času nadobudli charakter boja o zber ruských území . Ďalšie konflikty po vzniku Commonwealthu v roku 1569 sa zvažujú v rámci rusko-poľských vojen .

Pozadie

„Príbeh minulých rokov“ (najneskôr v roku 1117) spomína Litvu medzi národmi vzdávajúcimi hold Rusku . Litovčania vzdali hold Polotskému kniežatstvu pod Vseslavom Brjačislavičom a zúčastnili sa aj jeho konfrontácie s inými kniežatstvami Kyjevskej Rusi [3] [4] . Podľa jednej verzie závislosť litovských kmeňov od ruských kniežat zanikla v súvislosti s porážkou polotských kniežat, dediča Vladimíra Monomacha Mstislava Veľkého v rokoch 1127 - 1129 [5] .

Od poslednej štvrtiny 12. storočia mnohé z kniežatstva hraničia s Litvou ( Gorodensky , Izyaslav , Drouts , Gorodetsky , Logoisk , Strezhevskoy , Lukomskaya , Bryachislavskoe ), čo opúšťa zorné pole starých kronikárov. Podľa „ Laika Igorovho pluku “ zomrel gorodetský knieža Izyaslav Vasilkovič v bitke s Litvou (skôr v roku 1185). V roku 1190 Rurik Rostislavich zorganizoval ťaženie proti Litve na podporu príbuzných svojej manželky, prišiel do Pinska , ale kvôli topiacemu sa snehu muselo byť ďalšie ťaženie zrušené. V roku 1198 prešiel Polotsk pod kontrolu Litvy [6] , odvtedy sa polotská zem stala odrazovým mostíkom pre expanziu Litvy na sever a severovýchod. Litovskí invázia začína priamo do Novgorod-Pskov (1183, 1200, 1210, 1214, 1217, 1224, 1225, 1229, 1234), Volyni (1196, 1210), Smolensku (1204, 1225, 1239, 1248) a Černigov (1220) krajiny, s ktorými Litva nemala spoločné hranice. Prvá novgorodská kronika [7] z roku 1203 spomína bitku pri Černigov Olgoviči s Litvou. V roku 1207 odišiel Vladimír Rurikovič zo Smolenska do Litvy a v roku 1216 Mstislav Davydovič zo Smolenska porazil Litovcov, ktorí plienili okolie Polotska [8] .

Prvá známa medzinárodná zmluva litovských kniežat (s Volynským kniežatstvom) pochádza z roku 1219 (pochádza z GVL 1215). Počnúc 20. rokmi 13. storočia , s rozpadom klanového systému a koncentráciou centrálnej moci v Litve, malé časté nájazdy ustupujú skôr zriedkavým a silným, dobre naplánovaným akciám, načasovaným spravidla na obdobia oslabenia tých ruských kniežatstiev, na ktoré Litovčania smerovali svoje údery. Ale v rokoch 1226 , 1239 a 1245 sa ruským kniežatám (najmocnejším z Vladimíra) podarilo poraziť invázne litovské jednotky (napríklad v bitke pri Usvyate ).

Rozšírenie Litovského veľkovojvodstva

Po porážke Vladimírsko-Suzdalského kniežatstva v dôsledku mongolskej invázie do severovýchodného Ruska sa Litovcom podarilo obsadiť časť smolenských krajín. Zo Smolenska boli vyhnaní v roku 1239 [9] v dôsledku ťaženia vladimirského kniežaťa Jaroslava z Vladimiru , ktorý dosadil Vsevoloda Mstislaviča do Smolenskej vlády, ktorá mohla byť po smrti Svjatoslava Mstislaviča (okolo roku 1238 ) prázdna. Litovský princ bol zajatý. Na pamiatku mieru sa v Toropets konala svadba Alexandra Yaroslavicha (budúceho Nevského) a dcéry Bryachislava Polockého Paraskeva.

Takmer súčasne, na jeseň 1238 alebo v zime 1239 [10], sa z Galichu, v tom čase ovládaného Michailom Černigovským , uskutočnilo ťaženie do Litvy za účasti jeho najstaršieho syna Rostislava a haličských vojsk, s ktorými L. Vojtovič [11] spája smrť dvoch Černigovsko-Severských kniežat: Michaila - syna Romana Igoreviča a Svjatoslava Vsevolodoviča - vnuka Vladimíra Igoreviča . Po ťažení Rostislav utiekol do Maďarska a stratil Galicha.

V 40. rokoch 13. storočia pozvali novogrudockí bojari na vládu litovské knieža Mindaugas [12] . To bol začiatok formovania nového štátu - Litovského veľkovojvodstva, ktoré neskôr rozšírilo svoju moc do mnohých ruských krajín. Pravda, niekoľko kniežatstiev ( Polotsk , Vitebsk , Gorodenskoe ) sa dobrovoľne stalo súčasťou Litovského veľkovojvodstva, pričom si zachovalo samosprávu .

V roku 1245 Litovčania zaútočili na predmestia Toržok a Bezhetsk , porazili Jaroslava Vladimiroviča , ktorý potom vládol v Toržoku. Po získaní pomoci od Tvera a Dmitrova dokázal Yaroslav poraziť Litovčanov a uchýlili sa do Toropets . Alexander, ktorý prišiel s novgorodskou armádou, vzal Toropets a zabil viac ako osem litovských kniežat, potom nechal Novgorodovcov ísť domov. Potom s pomocou svojho dvora dohonil a úplne zničil zvyšky litovskej armády, vrátane kniežat, pri jazere Zhizhytsky , potom na spiatočnej ceste porazil ďalší litovský oddiel pri Usvyate (pozri litovské ťaženie Alexandra Nevského ).

V roku 1248 v bitke s Litovcami na rieke Protva zomrel Michail Chorobrit , knieža z Moskvy, ovládol vladimirský trón, ale potom boli porazení Svjatoslavom Vsevolodovičom v bitke pri Zubcove v Bychowiec Kronika opisuje aj bitku v Mogilne , na r. rieka Neman, litovské jednotky rusko-tatárske vojsko, medzi účastníkmi ktorého bol menovaný Svjatoslav Vsevolodovič s titulom veľkého kyjevského kniežaťa. Vyhrala Litva.

V roku 1258 Litovčania spustošili predmestia Smolenska a Toržok, nasledovalo ťaženie Burundaia a Vasilka Romanoviča do Litvy.

Na juhu, už v 40. rokoch 13. storočia, začali Litovčania nájazdy na oblasť stredného Dnepra [13] , litovské knieža Mindovg v rokoch 1248-1254 viedol dlhý boj s kniežaťom Danielom Galitským . Po uzavretí mieru dostal Danielov syn Roman z Mindovg Novogrudok . V roku 1255, z pomsty za to, že haličské vojská dosiahli úspech v kyjevských krajinách ešte pred príchodom litovskej pomoci, Litovčania vylúpili predmestie Lucku, ale boli porazení. V predvečer spoločnej haličsko- hordskej kampane proti Litve v roku 1258 bol Roman Danilovič zajatý Litovcami a čoskoro zabitý. V rokoch 1278 a 1277 haličsko-volynské kniežatá spolu s Hordou opäť vtrhli na územie Litvy.

Za vlády Gediminasa

V prvej štvrtine 14. storočia, litovský knieža Gedimino anektoval kniežatstvo Pinsk do svojho majetku, robil úspešné kampane proti Vladimírovi-Volyňská a Kyjeve , porážať ruskej kniežatá (vrátane tých Briansku ) v bitke na rieke Irpeni . Gedimin oženil svojho syna Ljubarta s dcérou posledného volyňského kniežaťa Andreja Jurijeviča , čo umožnilo Ljubartovi následne si nárokovať Volyň . Gediminove dcéry boli vydaté za posledného haličsko-volynského princa Jurija II. Boleslava , Dmitrija Michajloviča Tverského a Simeona Ivanoviča z Moskvy .

Za vlády Olgerda

Volyň , Kyjev a Siverschyna boli začlenené do Litovského veľkovojvodstva Gediminas po boji proti Poľsku a Horde v dôsledku cyanózy pri rieke v roku 1362 a Haličsko-volyňských vojen 1340 - 1392 , boli zlikvidované mongolskými- Tatarské jarmo .

Litovský princ Olgerd začal ťaženie proti Moskovskému kniežatstvu, pričom využil rozbroje medzi moskovským a tverským kniežaťom [14] . Moskovské kniežatá podporovali svojich príbuzných – kašinské kniežatá – v boji proti tverskému princovi.

Prvé litovské útoky na Moskovské kniežatstvo sa odohrali v roku 1363 . V roku 1368 začala „Litovschina“; veľké litovské knieža Olgerd podniklo veľké ťaženie proti Moskve. Litovský princ, ktorý zničil „pohraničie“, zničil oddiel starodubského kniežaťa Semjona Dmitrieviča Krapivu, v Obolensku porazil princa Konstantina Jurijeviča, 21. novembra na rieke Trosna porazil moskovský strážny pluk : všetky jeho kniežatá, guvernéri a bojari boli zabitý. Olgerd však nestihol vziať nový moskovský Kremeľ z bieleho kameňa postavený rok predtým. Olgerdove jednotky spustošili okraj mesta a odviedli obrovské množstvo obyvateľstva a dobytka do Litvy [15] . Bezprostredným dôvodom na zrušenie obliehania bola invázia Germánov do západných držav Litvy. Keď nepriateľ odišiel, moskovské jednotky podnikli odvetné kampane do krajín Smolensk a Bryansk .

V roku 1370 Olgerd zopakoval ťaženie proti Moskve a zničil predmestie Voloka Lamského. 6. decembra obliehal Moskvu a začal pustošiť jej okolie. Keď však dostal správu, že knieža Vladimír Andrejevič (bratranec moskovského veľkovojvodu) zhromažďuje sily v Przemysli a Oleg Ivanovič Riazanskij v Lopašnej, vrátil sa Olgerd do Litvy [15] .

V roku 1372 sa Olgerd opäť pustil do ťaženia proti Moskovskému kniežatstvu a dosiahol Lyubutsk v nádeji, že sa spojí s jednotkami spojeneckého kniežaťa Tveru, ktorý v tom čase pustošil novgorodské majetky. Veľké moskovské knieža Dmitrij Ivanovič však porazil Olgerdov strážny pluk, protivníci sa zastavili na oboch stranách rokliny a uzavreli prímerie [15] .

V roku 1375 podnikol Olgerd ničivé ťaženie proti Smolenskému kniežatstvu [15] , no neprišiel na pomoc tverskému kniežaťu, ktorý sa po obliehaní jeho hlavného mesta spojenými silami severovýchodných ruských kniežatstiev uznal za tzv. mladšieho brata moskovského kniežaťa a formalizoval s ním spojenectvo proti Horde.

Po Olgerdovej smrti v roku 1377 sa v Litve začal aktívny boj o moc, do ktorého zasiahla Moskva, Horda a Rád. Možnosť uzavretia moskovsko-litovského spojenectva sobášom Yagaila s dcérou Dmitrija Donskoya, ktorú aktívne podporovala Yagailova matka, bývalá tverská princezná Ulyana Alexandrovna , sa neuskutočnila a pod tlakom Germánov uzavrel Jagailo dohodu s Poľskom. , oženil sa s vnučkou Kazimíra III Yadviga a bol pokrstený katolíckym obradom.

V roku 1386, sa litovské vojská pod vedením kniežatá Skirgailo , Koribut , Lugvenia a Vitovt [16] , porazených Prince Svyatoslav Ivanoviča v boji na rieke Vikhra , ktoré Smolensk v vazalskému závislosti na Litva. [17]

Za vlády Vitovta

V roku 1394 litovský princ Vitovt spustošil majetky veľkovojvodu z Riazanu . Po porážke Vitovta v bitke pri Vorskle (1399) sa Smolenské kniežatstvo stiahlo z podriadenosti Litve, keď uzavrelo spojenectvo s Olegom Riazanským .

V roku 1404 knieža Vitovt s pomocou poľských vojsk definitívne pripojil Smolenské kniežatstvo k litovským majetkom, čím vyhnal knieža Jurija [14] . V roku 1405 Vitovt zaútočil na Pskov , vzal 11 tisíc zajatcov v Koloži a spustošil okolie Voronachu . Útok sprevádzalo vyvraždenie veľkého počtu civilistov, Litovčania nešetrili ani deti [18] . Po tomto útoku moskovský veľkovojvoda Vasilij prerušil mierové vzťahy s Vitovtom [18] . V Moskve bol prijatý vnútorný politický nepriateľ Vitovt Svidrigailo Olgerdovič a dostal na kŕmenie obrovské územia (avšak po ich zdevastovaní Hordou počas invázie do Edigei sa vrátil do Litvy).

V roku 1408 Yagailo , Vitovt na jednej strane a Vasilij I. na druhej strane viedli svoje vojská k rieke Ugra . Protivníci boli oddelení riekou, nedošlo k žiadnym stretom a bol uzavretý mier, ktorý stanovil hranice medzi Moskvou a Litvou.

Prvé zrážky s Kazimírom IV

Po vyhrotení vzťahov s Kazimírom IV. kvôli Novgorodu Veľkému [19] poslal Vasilij II koncom roku 1444 dvoch tatárskych kniežat do boja vo Vjazme a Brjansku [20] . V reakcii na to Kazimír zorganizoval v tej istej zime veľkú vojenskú kampaň a začiatkom roku 1445 sa odohrala bitka pri Suchodreve. Kazaň vtedy rozpútala vojnu proti Moskve ; Kniežatá Mozhaisky , Vereisky a Serpukhovs, ktorí sa postavili Kazimírovi, boli schopní postaviť iba 260 ľudí a boli porazení Litovcami. [21] Po nástupe Dmitrija Šemjaku k moci odišiel Vasilij Jaroslavič (knieža Serpuchovsko-Borovského) do Litvy spolu s ďalšími prívržencami zosadeného Vasilija Temného, ​​prijal tam Brjansk a Starodub a v roku 1446 odtiaľ priviedol vojská proti Dmitrijovi Šemjakovi.

O 4 roky neskôr, v roku 1449, bola uzavretá mierová zmluva sprevádzaná záväzkom na oboch stranách nehostiť vnútropolitických oponentov druhej strany a Litvou sa vzdávať nárokov na novgorodské územia.

Rusko-litovské vojny (koniec 15. – 16. storočia)

Rusko-litovská vojna (pohraničná vojna) 1487-1494

После признания константинопольским патриархом Дионисием киево-литовского митрополита Григория (Болгарина) (1470) и просьбы Новгородской республики к последнему (а не к московскому митрополиту ) назначить в Новгород архиепископа, Иван III провёл свой первый удачный поход на Новгород . Уже в 1472 году литовский князь и польский король Казимир IV , для оказания давления на Ивана III, вошёл в союз с Ахматом , ханом Большой Орды , и тот совершил нападение на Московское княжество и уничтожил город Алексин .

В 1480 году , планируя большой поход на Москву, хан прошёл через литовские владения своего союзника короля Казимира к берегу реки Угра. Союзный Москве крымский хан совершил набег на южнорусские владения Казимира и тем самым сорвал возможность совместных действий Казимира и Ахмата против Москвы. В ноябре, после продолжительного стояния на Угре , хан Ахмат с войском повернул обратно и сжёг принадлежавший Казимиру город Козельск . Эти события считаются концом монголо-татарского ига .

В 1487 году Иван III после победы над Казанью добился титула князя Болгарского . В том же году подчинённые Литве князья, владевшие землями на верхней Оке , перешли на московскую службу со своими владениями. Иван III, в союзе с крымским ханом Менгли I Гиреем , вторгся в 1492 году в Литву: литовцы сопротивлялись слабо и русским удалось овладеть многими городами. Перемирие было заключено в 1494 году : Александр Ягеллон отказывался от претензий на Новгород и женился на дочери Ивана III Елене , Иван III отказывался от претензий на Брянск.

Русско-литовская война 1500—1503

Война между Великим княжеством Московским в союзе с Крымским ханством с одной стороны и Ливонской конфедерацией, выступившей в союзе с Великим княжеством Литовским.

Война была вызвана переходом князей Семёна Ивановича Бельского , Семена Ивановича Стародубского и Василия Ивановича Шемячича Новгород-Северского с владениями и захваченными городами на московскую службу. Русские войска взяли Брянск, позже под их контроль попала вся Северская земля, Дорогобуж, Торопец. Армия ВКЛ была разбита при Ведроше . Однако в 1501 году русские не смогли взять Мстиславль, а в 1502 году они неудачно осаждали Смоленск [22] .

Война закончилась отторжением около трети территорий Великого княжества Литовского (включая Чернигов) в пользу Москвы.

Русско-литовская война 1507—1508

Когда великим князем литовским стал брат Александра Сигизмунд I , он задумал воспользоваться тем, что крымский хан, после ссылки Иваном III казанского хана Абдул-Латифа ( 1502 ), стал во враждебное отношение к Москве; но великий князь Василий III сумел искусно воспользоваться мятежом в Литве и привлёк на свою сторону одного из знатнейших литовских вельмож, князя Михаила Глинского ; набранные им войска начали в 1507 году военные действия, овладев Мозырем , наместником в котором был двоюродный брат Глинского. На усиление Глинского были двинуты к Минску передовой отряд московских войск под начальством Шемячича , а затем и главная рать; но это последнее войско двигалось чрезвычайно медленно, так что Глинский и Шемячич, оказавшись без своевременной поддержки, должны были отступить сперва к Борисову , а потом к Орше . Сигизмунд, явившийся со значительными силами, вынудил русских снять осаду Орши, после чего и Дорогобуж вновь перешёл в руки литовцев. В январе 1508 года Абдул-Латиф был отпущен под поручительство Менгли-Гирея и получил удел от Василия III, а в конце 1508 года в Москве был заключён мир, утвердивший за Москвой обладание областями, занятыми при Иване III. Вместе с тем, Москва признала принадлежность к ВКЛ Киева, Полоцка, Смоленск и других древнерусских городов [22] , а также Литва присоединила к своим землям Любеч [23] . Владения Глинских остались в составе Литвы, и им пришлось переселиться в Москву.

Русско-литовская (Десятилетняя) война 1512—1522

Битва литовского войска с московским в 1514

В 1512 г. Василий вновь начал войну с Литвой; в 1514 г., при содействии Глинского, взял Смоленск, но в том же году московские полки были разбиты князем Острожским при Орше. В 1512 , 1517 и 1521 крымские татары, находившиеся в союзных отношениях с королём Сигизмундом , совершали набеги на Московское княжество. В разорительном набеге 1521 года, предпринятом ханом Мехмедом I Гиреем , участвовал и литовский отряд под началом Е. Дашковича; современники оценивали число пленных, выведенных из Московского государства, в 800 тысяч человек [24] . В 1522 г. война закончилась перемирием, по которому Смоленск остался за Москвой и граница с Литвой была установлена по Днепру и далее по рекам Иваке и Мере.

Русско-литовская (Стародубская) война 1534—1537

В 1534 г. Сигизмунд I, думая воспользоваться малолетством великого князя Ивана IV, потребовал возвращения всех завоеваний, сделанных великим князем Василием III. В августе некоторые представители русской знати дезертировали в Великое княжество Литовское [25] , которое отправило киевского воеводу Немирова в Северскую землю. Немиров был отбит от Стародуба , потерпел сильное поражение от черниговского воеводы князя Мезецкого и, бросив обоз и пушки, поспешно вернулся в Киев. В конце того же года московские войска вступили в Литовскую землю, опустошили местность вокруг Полоцка , Витебска и Брацлавля и, дойдя почти до самой Вильны , повернули назад, не потеряв ни одного человека. В 1535 г. московские войска, под начальством князя Овчины-Телепнева-Оболенского и Василия Шуйского, выжгли окрестности Кричева , Радомля , Мстиславля и Могилёва ; воевода Бутурлин построил в Литовской земле крепость Ивангород (на Себеже ). Сигизмунд успел собрать 40-тысячное войско и склонил крымского хана Ислама к войне с Москвой; часть русских войск ушла против татар, появившихся в Рязанской земле. Литовские войска под командованием гетмана Радзивилла и польского гетмана Тарновского взяли Гомель , при взятии Стародуба уничтожили всех его жителей, 13 тысяч человек [26] , сожгли Почеп , но при Себежской крепости потерпели большое поражение от воевод князей Засекина и Тушина (в 1536 г.). После этой победы московские войска начали наступательную войну и везде теснили литовцев: заложили на Литовской земле города Заволочье и Велиж , выжгли посады Витебска и Любеча , восстановили города Стародуб и Почеп и взяли в плен множество литовцев. Однако под Кричевом русские были разбиты, а их воеводы попали в плен [27] . В 1537 г. было заключено перемирие на 5 лет, продолженное в 1542 г.; за Москвой остались Себеж и Заволочье, а за ВКЛ остался Гомель [25] . С этого времени шли нескончаемые переговоры о заключении мира с Литвой, но безуспешно.

Часть Ливонской войны

В 1561 году Жигимонт II Август потребовал от Иоанна IV очистить занятую им часть Ливонии; Иоанн ответил отказом, и началась война. Воевода князь Пётр Серебряный разбил литовцев близ Мстиславля; Курбский выжег предместье Витебска; вообще дело ограничивалось опустошительными набегами с той и другой стороны. В 1563 году сам царь, с 80-тысячным войском и артиллерией, двинулся к Полоцку и осадил его; поспешивший на выручку города князь Радзивилл был совершенно разбит русскими воеводами Репниным и Палецким и бежал к Минску, после чего город сдался. Вместо дальнейшего движения на Литву, Иоанн начал переговоры о мире; этим бездействием царя воспользовался Жигимонт Август. Когда военные действия возобновились, князь Николай Радзивил разбил близ Орши воеводу князя П. Шуйского; князь Токмаков должен был отступить, а Курбский был разбит под Невелем , после чего бежал в Литву . В скором времени Курбский с 70 000 литовского и польского войска, находившегося под начальством Радзивила, вторгся в Полоцкую землю и опустошал селения, доходя до Великих Лук. Вскоре, однако, Радзивил отступил, не доверяя Курбскому. В то же время князь Прозоровский отразил литовцев от Чернигова, а боярин Морозов из Смоленска и князь Ногтев из Полоцка рассылали лёгкие отряды против литовцев, и разбивали их. В конце 1564 года русские потерпели сильное поражение на Уле , затем одержали победу при крепости Копье , убили воеводу князя Палецкого, князя Серебряного заставили бежать в Полоцк , взяли Изборск , из которого были вскоре выгнаны, и сожгли большую часть Витебска .

Ян Матейко . Стефан Баторий под Псковом . ( 1872 )

Более 10 лет спустя Стефан Баторий склонил польский сейм возобновить войну с Иоанном, занявшим почти всю Ливонию до моря, за исключением Риги. Собрав прекрасное войско, Баторий в 1578 году послал в Ливонию Сапегу, который, соединившись у Вендена со шведским генералом Бойе, напал на русских и совершенно разбил их. В следующем году Стефан сам двинулся в русские пределы. Первый отпор был оказан ему гарнизоном Полоцка, который, после отчаянной и упорной обороны, истощив все свои средства, сдался с правом отступления. Король опустошил Северскую землю до Стародуба и выжег 2000 селений в Смоленской области. В 1580 году Стефан, двинув к Смоленску 9-тысячный отряд Кмита, сам направился к Великим Лукам — город был взят, всё его население было вырезано поляками [26] . После взятия Торопца, Заболотья и других пунктов к югу от Пскова, король подошёл к этому городу. Успех польских войск облегчался в значительной степени тем, что разбросанные русские войска не могли оказать серьёзного сопротивления: воеводы действовали без всякого плана, самого царя при войске не было [ источник не указан 2001 день ] ; лишь в начале 1581 года были двинуты из Можайска в литовские земли небольшие отряды, которые, ограничившись разорением Орши, Могилёва, Шклова, без существенных результатов возвратились в Смоленск. В феврале 1581 литовцы сожгли Старую Руссу [26] . 26 августа, подступив к Пскову с почти 100-тысячным войском, Баторий приступил к осаде; эта сильная и хорошо снабженная запасами крепость, в которой было 30—35 тысяч русского войска, оказала отпор королю и крепко держалась до заключения запольского перемирия (6 января 1582 года ). По этому перемирию, заключённому на 10 лет, Иоанн уступил Польше все завоевания, сделанные им в Ливонии.

См. также

Примечания

 1. В. Н. Темушев // Представления о территории и границах Верхнеокских княжеств в работах исследователей // Статья о территории и границах Верхнеокских княжеств. — 2010
 2. Горский А.А. От славянского расселения до Московского царства
 3. Г. Семенчук. Усяслаў Брачыславіч, князь полацкі (белорусский). — 2006. — 18 декабря.
 4. Бредис М., Тянина Е. «Свои поганые». Литва под властью Полоцкого княжества в XI—XII вв. // Крестовый поход на Русь. — М. : Эксмо, 2010. — ISBN 978-5-9265-0463-4 .
 5. Gudavičius E. Lietuvos istorija. — Vilnius, 1999. — T. 1: Nuo seniausių laikų iki 1969 metų. — С. 29.
 6. Александров Д. Н., Володихин Д. М. , Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII—XVI веках Архивировано 25 августа 2011 года.
 7. Новгородская первая летопись старшего извода
 8. Пашуто В. Т. Образование Литовского государства
 9. Лаврентьевская летопись
 10. Грушевский М., Хронология событий галицко-Волынской летописи
 11. Князівськi династiï східноï Європи .
 12. Грыцкевіч А. Канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 7. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4 .
 13. Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т.3 гл.3
 14. 1 2 Русско-литовские и русско-польские войны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 15. 1 2 3 4 Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т.3 гл.7
 16. Турчинович И. В. Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен. — Санкт-Петербург, 1857. — С. 98.
 17. Иловайский Д. И. Собиратели Руси. — Москва: Астрель, 2004. — С. 187. — ISBN 5271057038 .
 18. 1 2 Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т.4, c.502
 19. Полное собрание русских летописей. Т. 32. М., 1975. С. 158.
 20. Полное собрание русских летописей. Т. 3. М.-Л., 1950. С. 423-424.
 21. Андрей Кузьмин. На пути в Москву. Очерки генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной Руси в XIII – середине XV в . — Litres, 2017-09-05. — 336 с. — ISBN 9785457888319 .
 22. 1 2 РУ́ССКО-ЛИТО́ВСКИЕ ВО́ЙНЫ // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов . — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
 23. МОСКОВСКИЙ "ВЕЧНЫЙ" МИР 1508 // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов . — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
 24. Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т.5
 25. 1 2 Б. Н. Флоря Елена Васильевна // «Православная Энциклопедия» под редакцией Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Т. 18, С. 304—306.
 26. 1 2 3 Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т.6
 27. Кром Михаил Маркович. Стародубская война (1534—1537). Из истории русско-литовских отношений. — М. : Рубежи XXI, 2008.

Ссылки