Armáda ruského štátu

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Armáda ruského štátu
Ruské kakao 1699 korb.png
Roky existencie 1460 - 1682
Krajina Ruské kráľovstvo
Podriadenosť Panovník, cár a veľkovojvoda celého Ruska
Dislokácia
Účasť na
Predchodca Novgorodská armáda
Armáda starovekého Ruska
Nástupca armáda Petra I
velitelia
Významní velitelia Daniil Kholmsky
Vasilij IV Shuisky
Dmitrij Požarskij
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons
História ruskej armády
Jazdec Mstislav Mstislavovich.jpg Armáda starovekého Ruska

Novgorodská armáda

Štátny znak Ruska (XV. storočie) .svg Armáda ruského štátu

Ruské kakao 1699 korb.png armáda Petra I

RU Orel-1825.gif ruská cisárska armáda

Kolčak (blason) .jpg ruská armáda

Hviezda Červenej armády 1918.png Robotnícka a roľnícka Červená armáda

Odznak Červenej armády.svg Ozbrojené sily ZSSR

Stredný znak Ozbrojených síl Ruskej federácie.svg Ozbrojené sily Ruskej federácie
Bitka pri Vozhe v roku 1378. Miniatúra z Observačného kódexu zo 16. storočia
Obliehanie Moskvy Tochtamyšom v roku 1382
Ruský bojovník. "Oblečenie ruského štátu". Fedor Solntsev . 1869
Ruské zbrane 16. storočia. "Oblečenie ruského štátu". Fedor Solncev. 1869
Ruský pešiak 16. storočia. Ilustrácia z knihy Theodora Szymana "Storočie". 1886
Podnájomník na koni v roku 1678 [1]

Armáda ruského štátuozbrojené sily ( armáda , armáda ) ruského kráľovstva , predtým Moskovského veľkovojvodstva , počnúc obdobím vlády Ivana III. až do vytvorenia pravidelnej armády Petrom I.

Predchádzajúce formy organizácie

Moskovské veľkovojvodstvo nebolo novou krajinou (štátom), ale nástupcom Vladimírskeho veľkovojvodstva , ktoré bolo zasa jedným z kniežatstiev, na ktoré sa Kyjevská Rus rozpadla . História ozbrojených síl kniežatstva sa zvyčajne berie do úvahy od polovice 13. storočia (hoci Moskva nahradila Vladimíra ako politické centrum severovýchodného Ruska v druhej polovici 14. storočia ). Je to spôsobené mongolskou inváziou , ktorá viedla k regresii v ekonomike a v dôsledku toho k ozbrojenej organizácii Ruska - predovšetkým v dôsledku opakovanej devastácie miest - obchodných a remeselných centier severovýchodného Ruska v druhej polovici storočia , ako aj vznik z roku 1259, Mongolská ríša (vtedy Zlatá horda ) ovládajúca obchodnú cestu po Volge spájajúcu Strednú Áziu so severnou Európou. Najmä nožní strelci ako druh zbrane ( typ vojska ), vysledovaní v Rusku od konca 12. storočia po roku 1242, sa už nespomínajú a význam luku v konských čatách opäť narastá. Nové východné nebezpečenstvo len doplnilo predchádzajúce, takže Rusko čelilo perspektíve riešenia zložitejších problémov na úkor menšieho množstva zdrojov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím jeho histórie. Napríklad v rokoch 12281462 sa Rusko zúčastnilo najmenej 302 vojen a kampaní, z ktorých 200 bolo s vonkajšími protivníkmi [2] . V takejto situácii sa v druhej polovici 14. storočia začal proces premeny čaty , rozdelenej na staršiu a mladšiu, na kniežací dvor a pluk , vystavovaný istým kniežatstvom , ktorý sa začal v 12. storočia v južnom Rusku sa blíži ku koncu. Väčšina bádateľov nepovažuje mestské pluky za konské feudálne milície príslušných kniežatstiev, ale za pešie ľudové milície príslušných miest a sleduje ich až do 16. storočia . Prevláda názor, že v bitke pri Kulikove centrum ruskej armády predstavovali pešie ľudové milície, hoci o rozdelení spojených vojsk na taktické jednotky podľa druhov zbraní (vojska) nie je nič známe (ako napr. napríklad v roku 1185 , keď celkový počet plukov dosiahol 6) bolo všetkých 5 taktických plukov vytvorených z mestských plukov na čele s kniežatami príslušných kniežatstiev a pri výpočte strát sa rozlišujú dve kategórie obetí - starší a mladší bojovníci. .

Organizácia

Od druhej polovice 15. storočia nahrádzali čaty a mestské pluky malé feudálne organizované skupiny na čele s bojarom alebo slúžiacim kniežaťom , medzi ktoré patrili aj bojarské deti a dvorní sluhovia . Organizácia takejto armády bola veľmi zložitá a postavená podľa feudálneho princípu. Najmenšou taktickou jednotkou bola „spissa“ alebo „kopija“, ktorej velil feudálny majiteľ, ktorý bol povinný vykonávať ročnú vojenskú službu; a pozostávalo z jeho ozbrojených mužov. Tento systém je plne rozvinutý v XVI. storočí [3] .

Tento vojenský systém bol z veľkej časti zásluhou Ivana III . Prevažná časť armády tvorili servisným pracovníkom . Boli rozdelené do dvoch kategórií:

 • Služobní ľudia vo vlasti. Ide o slúžiace kniežatá a tatárske „kniežatá“, bojari, okolnichy, nájomníci, šľachtici a bojarské deti.
 • Servisní pracovníci na zariadení. Patrili k nim piskotovia a neskôr lukostrelci , plukovní a mestskí kozáci , strelci a ďalší vojaci „kanónovej hodnosti “. Počas vojny boli mobilizovaní a rozdelení medzi pluky šľachtickej armády.

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy cudzincov v ruských službách a ľudové milície.

Rozlišujú sa tieto typy zbraní (vojska):

 • pechota . Sú to lukostrelci, mestskí kozáci, vojaci plukov, dragúni , ľudáci a v niektorých prípadoch zosadnutí šľachtici a ich bojovní otroci.
 • Kavaléria . Zahŕňali šľachtické milície, cudzích vojakov, reitarov a husárov nového systému, konských lukostrelcov a mestských kozákov, konských dachov (kombinovaných) ľudí.
 • Delostrelectvo . Tvorili ho strelci a sklápači , ako aj iní inštrumentálni ľudia.
 • Vojenské inžinierske oddiely . Väčšinou to boli pososní ľudia , ale ich úlohy mohli plniť aj iní, napríklad lukostrelci.

Náš veľký panovník proti svojim nepriateľom štátu zhromaždí množstvo mnohých a nespočetné množstvo a budovy sú rôzne:
mnoho tisíc kopijných spoločnostíhusári ;
ďalšie mnohotisícové roty oštepov sú organizované v husároch, kavalériách, s ohnivým bojom , v reitarskej formácii;
mnoho tisíc s veľkými mušketami , formácia dragúnov ;
a ďalší, mnoho tisíc, v zostave vojaka .
Nad všetkými boli umiestnení pôvodní ľudia, generáli , plukovníci , podplukovníci , majori , kapitáni , poručíci , praporčík .
Sila ľudu, Kazaň, Astrachán, Sibír je tiež nespočetné množstvo mužov; a ona je celá kôň a bojuje lukostreľbou . Streltsy len v Moskve (nepočítajúc políciu) 40 000; a bitku majú systém vojakov.
Don Cossacks , Terek Cossacks , Yaik Cossacks bojujú s ohnivou bitkou; a Záporožské Čerkasy – ohnivé aj lukostreľba.

Šľachtici suverénnych miest bojujú v rôznych zvykoch: v lukostreľbe a ohnivých bitkách, kto vie ako. V cárskom pluku majú správcovia , právni zástupcovia , moskovskí šľachtici , obyvatelia svoj vlastný zvyk: len v nich, v boji, sú argamaky (čistokrvné orientálne kone) hravé a šable ostré; kamkoľvek prídu, nestoja proti nim žiadne police . Potom má náš veľký cisár vojenskú štruktúru.

- Popis ruskej armády, vzhľadom k Cosimo Medici , vo Florencii , u Kletar I.I.Chemodanov ( veľvyslanec v Benátkach ), v roku 1656 .

[4]

Tento systém bol postupne zrušený za Petra I. , ktorý armádu úplne prebudoval podľa európskeho vzoru. Nemohol však okamžite zorganizovať efektívnu armádu - utrpela sériu porážok, ako v bitke pri Narve . Preto bolo potrebné novú armádu zdokonaliť, aby ju doviedla k víťazstvám, na ktorých sa ešte začiatkom 18. storočia významnou mierou podieľali staré vojská. Nakoniec boli staré časti zlikvidované do polovice 18. storočia; a mestskí lukostrelci na niektorých miestach prežili takmer až do jeho konca [5] . Kozáci sa stali súčasťou nepravidelných jednotiek Ruskej ríše.

Klasifikácia

Ušľachtilý Moskovčan, šľachtic , rytina od Abrahama de Brain .
Bojovníci v tegílii a železných klobúkoch [6] .
Veliteľ (dôstojník) ruskej armády v roku 1577.
Moskovská centezimná hlava.

Jadro ozbrojených síl tvorila nasadená miestna armáda , ktorú tvorili šľachtici a bojarské deti . V čase mieru boli vlastníkmi pôdy, pretože za službu dostali pôdu v podmienečnom vlastníctve a za osobitné vyznamenania - a léno. Počas vojny vystupovali s veľkovojvodom alebo s guvernérmi. Jednou z hlavných nevýhod miestnej armády bola jej dlhá zbierka . Okrem toho - nedostatok systematického vojenského výcviku a zbraní podľa uváženia každého vojaka. Samostatným problémom bola neúčasť niektorých vlastníkov pôdy na bohoslužbách. Vo všeobecnosti sa však miestna armáda vyznačovala dobrou bojovou schopnosťou a jednotlivé porážky boli spojené najmä s chybami guvernéra. Na konci 16. storočia celkový počet šľachticov a bojarských detí nepresiahol 25 000. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že z 200 štvrtí pôdy musel zemepán priviesť jedného ozbrojeného muža (a na väčšiu plochu ešte jednu osobu zo 100 štvrtí), celkový počet šľachtických milícií mohol dosiahnuť 50 000. V polovici r. 17. storočí sa ich počet zvýšil: napríklad podľa „Odhadu všetkých služobníkov“ v roku 1651 bolo spolu 37 763 šľachticov a bojarských detí a odhadovaný počet ich bojujúcich otrokov bol najmenej 40 000 ľudí [7 ] .

Zmienka o piskoroch v moskovskej armáde pochádza zo začiatku 15. storočia, podrobnejšie informácie o nich sú k dispozícii začiatkom 16. storočia. Boli to dosť veľké oddiely, vyzbrojené ručnými strelnými zbraňami na náklady štátu. Najprv hrali dôležitú úlohu novgorodské a pskovské piskory, ktoré boli vystavované z mestských dvorov. Neskôr ich museli vyzbrojiť na vlastné náklady, čo bol jeden z nedostatkov, hoci to niektorí dostali od štátu. Zhromažďovali sa len počas trvania kampaní. Preto Ivan Hrozný zorganizoval stálu strelcovskú armádu . Slobodní ľudia do nej vstupovali podľa ľubovôle. Neskôr sa strelcovská služba stáva dedičnou povinnosťou, vzniká akési strelcovské panstvo. Ak bolo najprv 3000 lukostrelcov, tak do konca 16. storočia sa ich počet zvýšil na približne 20 000. Boli rozdelení do rádov po 500 ľudí, ktorým vládli hlavy lukostrelcov (okrem toho tu boli stotníci, päťdesiatnici a predáci ) a boli pri Streletskom prikaze . Na rozdiel od miestnej armády sa výcvik v streľbe uskutočňoval v streltsy armáde av 17. storočí - vo vojenskom poriadku [7] .

Špeciálnu kategóriu tvorili služobníci rangu Pushkar . Patrili medzi nich strelci, strieľajúci z kanónov , zatinschiki - zo zatinného piskľavého , ako aj tí, ktorí vyrábali a opravovali delostrelectvo, a nevoľníci. Ich počet na mesto sa mohol pohybovať od 2 - 3 do 50 a viac ľudí, celkový počet nie je známy, no v 16. storočí dosahoval minimálne 2000 ľudí. V roku 1638 bolo v Moskve strelcov a strelcov 248. V prípade obliehania pomáhali radovým strelcom mešťania, roľníci a mnísi, ktorým to predpisovali špeciálne nástenné maľby. Za svoju službu dostali peniaze. A riadenie bolo pod jurisdikciou Delového rádu , ako aj Novgorodskej a Ustyugskej štvrti, Kazaňského a Sibírskeho rádu; v bojových podmienkach - Rozkaz o prepustení . V mestách boli najprv podriadení mestským úradníkom a od konca 16. storočia obliehacím hlavám. Ruskí delostrelci sa vyznačovali dobre mierenou streľbou, o čom svedčili najmä cudzinci. Pravidelne organizované prehľady, účasť na ktorých si vyžadovala systematickú prípravu [7] .

Kozáci sa začali formovať v XIV storočí. V 15. a začiatkom 16. storočia sa usadili na " Ukrajinách " - na stepných hraniciach moskovského štátu alebo mimo nich. Boli to síce slobodní ľudia, no vláda ich chcela zapojiť do plnenia pohraničných funkcií, čo sa jej v prvej polovici 16. storočia aj podarilo. Kozáci navyše sprevádzali karavány a prepadávali nepriateľské štáty. Moskva im vo forme platu dávala najmä muníciu . Samostatnou kategóriou boli služobní kozáci, ktorí boli súčasťou vojenskej organizácie Ruska od druhej polovice 16. storočia. Žili v pohraničných mestách v kozáckych osadách s organizáciou ako v streltsy armáde. Boli regrutovaní medzi ľuďmi, ktorí poznali podmienky služby, ale v zriedkavých výnimočných prípadoch - z obyčajných roľníkov. V roku 1651 bol počet kozákov v meste 19 115 ľudí [7] .

Počas veľkých vojen zohral dôležitú úlohu obyčajný ľud – mestské a vidiecke obyvateľstvo, ako aj mníšsky ľud. Vojenská služba bola pre 1 osobu z 1 - 5 domácností a bola určovaná podľa " pluhu " v závislosti od vlastníctva a kvality pôdy. Takáto milícia sa nazývala „ pososny armáda “ a bola vybavená a udržiavaná obyvateľstvom. Vykonávali pomocné funkcie a často sa zapájali do obliehacích prác. Vo všeobecnosti boli ich úlohy veľmi rôznorodé a súviseli najmä s vojenskou ženijnou prácou, prepravou diel, munície, obsluhou zbraní a pomocou ľuďom z radov kanónov. Ďalšou úlohou bola ochrana miest. Napríklad v polotskej kampani v roku 1563 bolo asi 80 900 ľudí s armádou 43 000; v Livónskom ťažení v roku 1577 sa „čaty“ zúčastnilo 8 600 pešiakov a 4 124 jazdcov; a v roku 1636 slúžilo v 130 mestách 11 294 mešťanov a okresných ľudí. Medzi ich zbraňami boli nielen chladné, ale aj strelné zbrane - každý piaty obyvateľ mesta a šiesty roľník. Vláda sa snažila zabezpečiť, aby celé mestské obyvateľstvo bolo ozbrojené a malo aspoň škrípanie a kopiju. Bolo tiež žiaduce, aby vidiecke obyvateľstvo malo zbrane, napríklad berdysh , a ak je to možné, strelné zbrane. Bolo to spôsobené dôležitou úlohou ľudových milícií počas vojen, ktoré sa odohrávali na domácom území [7] .

Samostatne je potrebné poznamenať zahraničné jednotky v ruských službách a pluky nového systému . В начале XVII века наёмники почти со всех стран Европы принимали участие в борьбе с польско-литовским войском, однако победы это не принесло. Но предпринимались попытки устроить в России полки, организованные в европейском стиле. Первая попытка, предпринятая М. В. Скопиным-Шуйским в 1609 году — 18-тысячное войско, собранное из крестьян-ополченцев, была успешной и позволила разгромить войска захватчиков. Однако отравление царём Скопина-Шуйского привела к тому, что войско разошлось и полякам противостояли снова, в основном, наёмники . В 1630 году начался набор беспоместных детей боярских под обучение иноземных полковников . Однако они не хотели, поэтому в полки разрешили вступать татарам, новокрещённым и казакам — в 1631 году численность двух солдатских полков составила 3 323 человека. Несколько месяцев они усиленно обучались обращению с оружием и строевой службе. Впоследствии общая численность дошла до 17 000. В результате 4 солдатских полка приняли участие в Смоленской войне с поляками, но — неуспешно. Поэтому их большая часть была распущена, а иноземные полковники, в основном, уехали на родины. Однако некоторые решили остаться и несли службу на южной границе; а солдаты, рейтары и драгуны призывались лишь летом. Пополнялись они из числа вольных и даточных людей. В 1640-х годах было решено устроить на северо-западе полки нового строя, сформировав их из черносошных и дворовых крестьян, на постоянную службу, передаваемую по наследству, оставляя за ними участки и освобождая от податей. Их вооружили казённым оружием и регулярно обучали военному делу . Однако массовые приборы привели к разорению тех мест, поэтому призывы стали общегосударственными. Так, в течение Русско-польской войны 1654—1667 было собрано около 100 тысяч даточных людей. В 1663 году всего было 55 солдатских полков с 50 — 60 тысячами людей (в мирное время их численность была вдвое меньше). Так же происходило развитие конных полков нового строя — рейтары , драгуны , позднее — гусары . Командовали полками нового строя преимущественно западные военные специалисты, но были и русские [7] .

В 1650-х годах русское войско столкнулась с превосходными рейтарами шведского короля. В результате боевого опыта численность рейтарских полков была увеличена. Дворянские сотни переводились в рейтарский строй. Шведский опыт оказался полезен ввиду сходства в качествах русской и шведской конницы: русские лошади, как и скандинавские лошади шведов, проигрывали чистокровным турецким лошадям польской «гусарии», зато государство имело возможность в избытке снабдить своих рейтар огнестрельным оружием, а их полки — подготовленным офицерским составом. Новосформированные рейтары сразу выделились в среде русской конницы выучкой и снаряжением , привлекая к себе внимание иноземцев: «Конница щеголяла множеством чистокровных лошадей и хорошим вооружением. Ратные люди отчетливо исполняли все движения, в точности соблюдая ряды и необходимые размеры шага и поворота. Когда заходило правое крыло, левое стояло на месте в полном порядке, и наоборот. Со стороны, эта стройная масса воинов представляла прекрасное зрелище» , — писал польский хронист Веспасиан Коховский в 1660 году [8] .

Численность

Численность Московского войска в XVI веке неизвестна. По «верхней» оценке С. М. Середонина, к концу века она могла достигать 110 000 человек, из которых 25 тысяч помещиков, до 50 тысяч их людей (по уточнённой оценке — до 25 тысяч), 10 тысяч татар, 20 тысяч стрельцов и казаков, 4 тысячи иноземцев.

По оценкам, общая численность вооружённых сил Московского государства в XVII веке была более 100 000 человек. Однако непосредственно в походах принимала участие их малая часть. Точная численность войска в конкретные года известна по «Сметам всяких служилых людей». В 1630 году оно составляло 92 555 человек, не считая боевых холопов. Это 27 433 дворян и детей боярских (30 %), 28 130 стрельцов (30,5 %), 11 192 казаков (12 %), 4316 пушкарского чина (4,5 %), 2783 иноземцев и черкас (3 %), 10 208 татар (11 %), 8493 чуваш, мордвы и др. (9 %) [9] .

В 1651 году числилось 133 210 человек, не считая боевых холопов помещиков. Среди них: 39 408 дворян и детей боярских (30 %), 44 486 стрельцов (33,5 %), 21 124 казаков (15,5 %), 8 107 драгунов (6 %), 9 113 татар (6,5 %), 2 371 черкас (2 %), 4 245 служилых людей пушкарского чина (3 %), 2 707 иноземцев (2 %), засечная стража [9] .

Как свидетельствует «Роспись перечневая ратных людей», в 1680 году их численность составила 164 600 человек, не считая 50-тысячного гетманского войска. Из них 61 288 солдат (37 %), 20 048 московских стрельцов (12 %), 30 472 гусар и рейтар (18,5 %), 14 865 черкас (9 %), 16 097 помещиков (10 %) и 11 830 их людей (7,5 %), 10 000 даточных конных людей (6 %) [9] .

Структура

Основным органом управления вооружёнными силами был Разрядный приказ . Царь и Боярская дума совместно назначали главнокомандующего (большого воеводу), других воевод и их помощников. В Разрядном приказе большой воевода получал царский наказ с важнейшей информацией и «разряд» — роспись воевод и ратных людей по полкам. В войско направлялись дьяки и подьячие , составлявшие «разрядный шатёр» ( штаб ) — они разбирали все сведения, поступающие главнокомандующему из столицы, от других воевод, от разведывательных отрядов. Полковые воеводы получали наказы, где указывался состав подвластного им полка, его задачи, сведения о подчинённых (младших воеводах) и расписывали дворян, детей боярских и их людей по сотням или другой службы. Для срочной службы при каждом воеводе было 20 есаулов . Во главе дворянских сотен стояли сотенные головы, сначала выборные, а позднее — назначаемые Разрядным приказом или воеводой. Важным документом, регламентирующим порядок вооружённых сил, стало « Уложение о службе 1555/1556 г. ». Служилые люди по прибору приходили в войско в составе своих подразделений и с собственными командирами , но распределялись по полкам поместного ополчения [7] .

Тактика

Тактика становится довольно разнообразной, в зависимости от условий и противников. Ещё в XIII веке полномочия командиров полков расширились, и в ходе боя они уже могли действовать самостоятельно, иногда меняя первоначальный замысел. При взаимодействии родов оружия (родов войск) встречались самые различные комбинации, такие, как столкновения конницы и пехоты, спешивание конницы, вступление в бой одних лучников, или одной конницы, и другие. Однако основным ядром войска всё же оставалась конница.

Главенствующим проявлением военной активности, как и в Древней Руси, оставался полевой бой . Также, при необходимости — оборона и штурм крепостей. Со временем число полков в войске возрастало, а их построение начало регламентироваться. Например, в сражениях с тяжеловооружёнными немцами более эффективной была тактика окружения . В иных случаях применялась другая тактика. Наиболее известен ход Куликовской битвы, в которой участвовало 6 полков.

В течение битвы могло происходить несколько соступов — противники сближались и начинали рукопашный бой , после чего расходились, и так несколько раз. Немецкий историк конца XV века Альберт Кранц писал, что русские обычно сражаются, стоя в позиции, и, набегая большими вереницами, бросают копья и ударяют мечами или саблями и вскоре отступают назад. Конница иногда использовала луки со стрелами, но основным её оружием были копья. При этом она строилась в определённый боевой порядок и атаковала тесным строем. В конце XV—XVI веках началась «ориентализация», «овосточивание» русской тактики [3] . В результате, по свидетельству Герберштейна , основой войска стала лёгкая конница, хорошо приспособленная для дальнего боя с помощью стрельбы из луков во все стороны. Она старалась обойти врага и совершить внезапное нападение с тыла . Если же войско противника выдерживало нападение, то московитяне так же быстро отступали [10] . Позднее эта ситуация менялась, однако конница оставалась главной действующей частью войска. Пехотинцы, вооружённые дистанционным оружием (стрельцы), как правило, не меняли позиций во время боя — чаще всего они вели обстрел противника с прикрытой позиции или из своего укрепления (такого, как, например, гуляй-город ). С формированием в XVII веке полков нового строя , тактика европеизируется. В частности получают развитие активные манёвры пехоты, широкое использование пеших копейщиков ( пикинёров ), вооружение и организационная структура конницы приближается к европейским аналогам [7] .

Вооружение

Оружие, используемое в России до начала XVIII века. « Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона ».

Наступательное

Холодное оружие

Древковое колющее оружие

До середины XV века оружием первого натиска были копья . С XVI века их употребление снова возрождается. В качестве колющего кавалерийского копья использовалась пика с гранёным наконечником, хорошо подходящей для таранного действия. Против конницы в XVII веке использовались пехотные пики в полках нового строя. Более распространены, ещё с XIV века, были копья с узколистными наконечниками с удлинённо-треугольным пером на массивной, иногда — гранёной втулке. Ими наносились мощные бронебойные удары. Пехотным орудием были рогатины — тяжёлые и мощные копья с лавролистным наконечником. Это было самое массовое оружие. Примерно с XVI века модифицированные рогатины использовались в поместной коннице — они отличались мечевидным наконечником. Предположительно, другой модификацией рогатины была совня , используемая в пехоте. С древних времён происходят метательные дротики — сулицы , которыми можно было и колоть. Позднее подобные дротики, джиды , хранили в особых колчанах, однако на Руси они практически не использовались [3] .

Наконечники копий конца XV — начала XVII веков можно разделить на два типа. К первому типу наконечников копий относятся вытянутые пики с шиловидным остриём. Ко второму типу — наконечники копий с подтреугольным очертанием пера. Количество находок копий конца XV — начала XVII веков говорит о том, что копье не вышло из употребления в позднесредневековую эпоху, и было одним из главных видов холодного наступательного оружия, наряду с саблей, бердышом и топором, применявшимися против конных воинов. Начиная с XVII века распространяются копья, имевшие совершенно иное функциональное назначение. Это так называемые «пикинерские» копья [11] .

Древковое рубящее оружие

Широко распространены были и разнообразные топоры , однако использовались, преимущественно, в пехоте. В коннице использовались разнообразные лёгкие топорики, а также чеканы и клевцы . В XVI веке появляются бердыши , известные, как оружие стрельцов. Позднее они становятся массовым, как рогатины, оружием [3] .

Бердыши

Бердыши на раннем этапе представляют собой некрупные образцы высотой лезвия от 190 до 500 мм. На протяжении XVII века происходит постепенное увеличение высоты лезвия. Появляются бердыши вытянутых пропорций, снабженные скважинами по тупию лезвия и орнаментом на лопасти бердыша. Характерные вытянутые бердыши с оформлением верхнего края в два острия, украшенные орнаментом и скважинами, в которые иногда продеты кольца, появляются, во второй трети XVII века и употребляются до начала XVIII века. Учитывая, что первые упоминания бердыша относятся к последнему этапу Ливонской войны, возможно, допустить, что многочисленный опыт применения такого рода войск, как стрельцы, как в войне за Казань, так и в сражениях с Крымским ханством и в осадах Ливонской войны привел к мысли о снаряжении стрельцов более внушительным холодным оружием, чем сабля [11] .

Древковое ударное оружие

Разнообразные булавы были обыкновенным оружием московитян. С XIII века получают распространение перначи и шестопёры . В простонародье нередко применяли и дешёвое самодельное оружие, например, палицыослопы [3] .

Основная масса сохранившихся позднесредневековых булав датируется либо первой половиной XV века, либо периодом, наступившим после Смутного времени. Из булав бытовавших в домонгольское и ордынское время в конце XIV — началу XV веков сохраняются в употреблении лишь булавы — брусы . Сложнее дело обстоит с так называемыми грушевидными или круглыми булавами, известными преимущественно по материалам более позднего времени. Ряд авторов связывают появление булав грушевидной формы с турецкой военной традицией. Так, уже в конце XV—XVI веке булавы «восточных форм» распространяются сначала в Венгрии, а затем в Чехии и Польше. Данный тип грушевидных булав приобретает свои наиболее характерные черты к концу XVI—XVII векам [11] .

Распространение клевцов в России следует относить к XVI веку, ко второй половине или к концу этого столетия. Ближайшими аналогиями русских типов клевцов, являются венгерские и польско-венгерские типы, применявшиеся гусарами [11] .

Гибко-суставчатое оружие

В качестве как массового, так и дворянского дополнительного оружия применялись кистени . Все виды подвесного ударного оружия могут быть разделены на обычные кистени, как имеющие рукоять, так и гасила , представлявшие собой обычную веревку или кожаный ремень, на конце которого крепилась бронзовая отливка. Другой разновидностью подвесного ударного оружия являлись более сложные изделия представлявшие собой рукоять с закрепленным на ней втульчатым навершием с петлей к которому на тяжелой железной цепи крепилась боевая гиря. Третьей разновидностью этого вида оружия являлисьбоевые цепы . Как гири на железных цепях, так и боевые цепы преимущественно изготавливались из железа [11] .

Клинковое оружие

Мечи на Руси довольно быстро были вытеснены саблями, однако в северных регионах применялись дольше. Они импортировались из Европы и были весьма разнообразны, вплоть до двуручных. В Московском Царстве мечи практически не применялись, хотя в Оружейной палате есть некоторые немецкие и русские образцы, например, фламберги , но их боевое значение исключено. Основным же клинковым оружием по крайней мере с XV века была сабля . Сабли применялись очень разнообразные, как отечественные, так и импортированные из стран Западной Азии или Восточной Европы. Их форма тоже была различной, но, в основном, персидского или турецкого типа. Также они ковались на Черкаское, Угорское, Литовское, Немецкое «дело» и т. д., иногда их комбинировали. Ценились сабли, сделанные из булата , а также из дамаска , но они были не каждому по средствам — полоса персидской булатной стали стоила 3—4 рубля, в то время как тульская сабля из передельной стали в середине XVII века — не дороже 60 копеек. В описях, в частности упоминаются, кроме стальных, сабли из красного булата, красного железа, «полосы булат синей Московский выков». С XIV века использовались удобные для прокалывания вражеских доспехов кончары , а в XVII — палаши , но все они встречались довольно редко. С формированием полков нового строя на вооружении появляются шпаги и начинается их производство [7] [12] .

Характерной особенностью сабель XV — начале XVI веков являются, прежде всего крупные и тяжелые клинки длиной от 880 до 930 мм, при общей длине сабель 960—1060 мм с ярко выраженной елманью. Вес сабель с ножнами составлял до 2,6 кг. Клинки либо без долов или же с одним широким, но неглубоким долом. Клинки этого типа в собрании Оружейной палаты изготовлены из дамасской стали. Перекрестие у таких сабель достигает до 220 мм. Для более ранних образцов характерна слабоизогнутая рукоять с небольшим переломом в средней части. Позднее рукоять сабель в верхней части становится сильнее наклоненной к лезвию клинка, угол наклона конца рукояти к перекрестию составляет величину примерно до 75-80°. Одной из ярчайших иллюстраций таких сабель является сабля князя Ф. М. Мстиславского . Представляется, что распространение сабель этого типа следует отнести к турецкому импорту, который повлиял как на появление характерных венгерских сабель, повлиявших затем на становление польской сабли, так и на типы клинков появившихся в Московском государстве [11] .

Вторым типом сабель XV — начале XVI веков являются сабли, имевшие сравнительно узкий клинок без елмани, который генетически мог сохранять в себе элементы как более ранних сабель ордынского периода, так и сабель имевших в своей основе современные западные или восточнее инновации. К таковым следует отнести саблю боярина Д. И. Годунова, саблю кн. Д. М. Пожарского хранящуюся в Государственной Оружейной палате, клинок сабли, связываемый с гр. К. Мининым так же хранящийся в Оружейной палате. Характерной чертой этого типа сабель являются, прежде всего, клинки длиной от 800—860 мм при общей длине сабли 920—1000 мм Ширина таких клинков у пяты клинка достигает 34-37 мм. Преимущественно клинки без долов или с одним узким долом смещенным ближе к тупию [11] .

Третьим типом сабель XV — начале XVI веков являлись так называемые польско-венгерские сабли , распространившиеся в Смутное время в качестве оружия интервентов и сопутствующих им союзников. Одна такая сабля была обнаружена на территории города Руза [11] .

Единственным установленным типом специализированного боевого короткоклинкового оружия употреблявшегося в XVI—XVII веках был « подсаадачный нож », дошедший до нас в музейных собраниях ГИМ и Оружейной палаты, также известный по письменным и изобразительным источникам [11] .

14 декабря 1659 года в частях, действовавших на территории Украины, были произведены изменения вооружения. У стрельцов учреждались пики, а у драгун бердыши. Царский указ гласил: «… в салдацских и драгунских во всех полкех у салдатов и драгунов и в стрелецких приказех у стрельцов велел учинить по пике короткой, с копейцы на обеих концах, вместо бердышей, и пики долгие в салдацких полкех и в стрелецких приказех учинить же по рассмотрению; а у остальных салдатех и у стрельцов велел быть шпагам. А бердышей велел учинить в полкех драгунских и салдатских вместо шпаг во всяком полку у 300 человек, а достальным по прежнему в шпагах быть. А в стрелецких приказех бердышей учинить у 200 человек, а достальным быть в шпагах попрежнему.» [13]

Огнестрельное оружие

Пушка большого наряда (осадной артиллерии). Из альбома Э. Пальмквиста , 1674 г.
Затинная и завесная пищали.

Точная дата появления огнестрельного оружия на Руси неизвестна, но оно произошло при Дмитрии Донском не позднее 1382 года, когда оно употреблялось при обороне Москвы. Неизвестно точно и то, откуда оно пришло — от немцев или из Передней Азии. По крайней мере западное влияние было — в 1389 году в Тверь поставляют немецкие пушки, а в 1393 и 1410 немцы дарят великому князю медные пушки. Нельзя отрицать и азиатское влияние — термин «тюфяк», а также упоминание употребления огнестрела волжскими болгарами при обороне города в 1376 году. Поначалу пушки использовались для обороны крепостей, с 1393 отмечено применение на Руси пушек в качестве осадных орудий. Около 1400 года существовало местное производство, по крайней мере, кованных стволов. Пушки были различного назначения и конструкции. Если для осады городов требовались тяжёлые орудия, то для обороны — более лёгкие. Для них преимущественно использовались каменные ядра. Средне и длинноствольные орудия назывались пищалями и стреляли железными ядрами. Тюфяки с коническим стволом стреляли дробосечным железом, а с цилиндрическим — для прицельной стрельбы ядрами. Всё огнестрельное оружие того времени было довольно малоэффективным, поэтому применялось вместе с самострелами и метательными машинами, которые оно, совершенствуясь, вытесняет лишь в середине XV века. Первый зафиксированный случай применения нами огнестрела в своеобразном полевом бою относится к стоянию на Угре в 1480 году. Тогда же вводится артиллерия на колёсных лафетах («станки на колёсах»). В 1475 году в Москву приехал Аристотель Фиораванти и помог организовать крупную литейную пушечную мануфактуру, которую потом посещали греческие, итальянские, немецкие, шотландские и другие мастера. Орудия отливали из меди либо бронзы. С переходом к типовому литью была разработана система калибров, общее число которых в XVI — начале XVII века достигало 30, а видов орудий — 70—100. Для этого применялись калибровочно-измерительные циркули — «кружала». Не позднее 1494 года в Москве налаживается производство чугунных ядер и Пороховой двор, что означало переход от пороховой мякоти к гранулированному пороху [3] . Однако всё это время порох изготавливался и простым населением. В середине XVI века начали отливать и чугунные орудия. Наиболее известнаЦарь-пушка , отлитая выдающимся оружейником Андреем Чоховым . Помимо железных, каменных и чугунных, применялись также свинцовые, медные ядра и другие. Упоминается, например, о каменных и железных ядрах, покрытых свинцом или оловом. Упоминается и о цепных снарядах — «ядрах двойчатых на чепех». В качестве дроби использовали не только дробосечное железо, но и камни, и кузнечный шлак. Ко времени Ливонской войны относится применение зажигательных снарядов (огненных ядер), а позднее — калёных ядер . В простейшем случае они представляли собой камни, покрытые серно-смоляной смесью. В более сложных вариантах металлическое ядро заполнялось горючими веществами, клалось в мешок, который осмаливали, покрывали серой, оплетали и опять осмаливали. Иногда в него даже вставляли заряженные обрезки ружейных стволов. Стрельба калёными ядрами заключалась в том, что заряд закрывали деревянным пыжом, покрытым глиной, и использовали раскалённое железное ядро. С середины XVII получают распространение разрывные снаряды [7] .

Ручницы , появившиеся в конце XIV века, представляли собой небольшие, 20—30 см длиной стволы калибра 2,5—3,3 см, укреплённые на большом деревянном прикладе-ложе длиной 1—1,5 м. Их вскидывали на плечо или зажимали приклад под мышкой. Ко второй половине XV века можно отнести применение, хоть и небольшое, ручного огнестрельного оружия в коннице. Длина ствола постепенно увеличивается, конструкция ложа тоже меняется. С 1480 года термин «пищаль» относится и к ручному огнестрелу. В XVI веке у стрельцов вводятся берендейки. С 1511 года упоминается «пищальный наряд» — использовавшиеся для обороны крепостей небольшие, иногда многоствольные орудия, и крепостные ружья, включая затинные. Позднее из всего арсенала отбираются наиболее рациональные конструкции, 14 калибров от 0,5 до 8 гривенок остаётся в XVII веке [3] .

Русская артиллерия эпохи Ивана Грозного была разнообразна и многочисленна. Дж. Флетчер в 1588 году писал:

Полагают, что ни один из христианских государей не имеет такой хорошей артиллерии и такого запаса снарядов, как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые [14] .

« К бою у русских артиллеристов всегда готовы не менее двух тысяч орудий… » — доносил императору Максимилиану II его посол Иоанн Кобенцль [15] . Московская летопись пишет: «…ядра у больших пушек по двадцати пуд, а у иных пушек немного полегче». Самая крупная в Европе гаубица — «Кашпирова пушка», весом 1200 пудов и калибром в 20 пудов, — принимала участие в осаде Полоцка в 1563 году . Также «следует отметить ещё одну особенность русской артиллерии 16 столетия, а именно — её долговечность», — пишет современный исследователь Алексей Лобин . « Пушки, отлитые по повелению Иоанна Грозного, стояли на вооружении по нескольку десятилетий и участвовали почти во всех сражениях XVII века » [16] .

Многоствольные орудия — сороки и органы — использовались и в походах — например, в походе Ермака было 7-ствольное орудие. А Андрей Чохов в 1588 году изготовил «стоствольную пушку». С начала XVII века ручной огнестрел распространяется среди поместной конницы, однако пищали и карабины были, как правило, у боевых холопов, а у дворян и детей боярских — лишь пистолеты . Связано это было с тем, что из ружей из-за тяжести и сложности использования, тогда невозможно было вести стрельбу с лошади, а сражаться в пешем строю дворяне и дети боярские считали для себя унизительным. Поэтому в 1637 году царским указом им было предписано иметь более мощное оружие. До XVII века использовались фитильные замки . Хотя в XVI веке появились пистолеты, ружья и даже затинные пищали, снабжённые колесцовыми замками , однако эти замки импортировались и не получили распространения нигде, кроме как на пистолетах дворянской конницы. Со второй половины XVI века известен ударно-кремнёвый замок , получивший широкое распространение в XVII. В России применялись как оружие собственного производства, так и импорт — право выбора зависело от состояния конкретного бойца. Причём в России производили все основные типы огнестрельного оружия, включая карабины и пистолеты. В середине XVII века также отмечено собственное производство нарезных пищалей [7] .

Защитное

Подобные шеломы были основным боевым оголовьем русских воинов до второй половины XVI века

Если основным доспехом русских воинов обычно была кольчуга , то к XIII веку её значительно потесняет пластинчатая система защиты. Во-первых это были ламеллярные доспехи , состоящие из соединённых ремнями пластин. Во-вторых — чешуйчатые , в которых пластины с одного конца укреплялись на кожаной или матерчатой основе. В-третьих — бригантинные , в которых тоже пластины крепились к основе. А в-четвёртых к концу XIII относят появление ранних зерцал, представлявших собой круглую металлическую бляху, одевавшуюся поверх доспеха. В Новгороде и Пскове, например, первые два типа практически полностью вытеснили кольчугу, однако в других русских землях она сохраняла важное значение. Монгольское нашествие принесло распространение некоторых новых типов доспехов. Например, уже в 1252 году войско Даниила Галицкого было, к удивлению немцев, в татарских доспехах: «Беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и людье во ярыцех» [17] . С ним же связано и появление куяков — аналогов чешуи или бригантины, бытовавших в Московской Руси, но не получивших большого распространения. Известно, что доспех принимавшего участие в Куликовской битве Дмитрия Донского был пластинчатым, поскольку «был избит и язвен зело», однако идентифицировать его невозможно; можно лишь отметить, что, по сведению летописи, князь сражался в ряду с простыми воинами. Ко второй половине XV века относятся распространение кольчато-пластинчатых доспехов — бехтерцев и, вероятно, колонтарей, а немногим позднее — юшманов. В XVI—XVII веке кольчуги снова становятся основным доспехом. Причём на Руси кольчугой называли не любой кольчатый доспех, а лишь сделанные из простых колец, скреплённых, как правило, на гвоздь, плетения 1 к 4 или 1 к 6. Отдельно выделяли байданы из широких и плоских колец; и панцири — из мелких плоских колец, именно они были преобладающим типом кольчатого доспеха. С азиатским влиянием связано применение защитной одежды — тегиляев , которые использовались в XVI веке небогатыми людьми, или в сочетании с металлическим доспехом — богатыми. Однако правительство не поддерживало их использование [18] . Богатые люди могли позволить себе зерцало , полностью сделанное из нескольких скреплённых больших металлических пластин. Довольно часто применялись наручи , реже — бутурлыки и наколенники [12] [3] . В XVII веке, что связано с организацией полков нового строя к Русско-польской войне, стали использоваться латы, состоящие из кирасы с латной юбкой (полами), и, иногда — ожерелья . Поначалу латы импортировались из Европы, но вскоре же начали изготовляться на тульско-каширских заводах [7] . В описях Оружейной палаты упоминаются и латы московского дела [19] .

До второй половины XVI века основным типом шлемов, применяемых на Руси, были высокие сфероконические шеломы . Однако применялись и другие шлемы — мисюрки , колпаки . Многообразие используемых военных наголовий было очень велико и во многом связано с западноазиатской традицией вооружения. Под стать тегиляю была шапка бумажная . В XIV веке появились шишаки , которые отличались полусферической формой — позднее они, вместе с шапками железными , вытеснили шеломы. Шлемы могли дополняться элементами защиты. Например, ерихонки снабжались сразу назатыльником, наушами, козырьком и наносником, а, если принадлежали знатным людям, то богато украшались. В полках нового строя иногда использовали кабассеты или «шишаки». Однако вооружение зависело от возможностей конкретного человека, поэтому, если один мог позволить себе бехтерец поверх панциря и шелом поверх шишака, то другой довольствовался куяком и шапкой железной [12] [3] .

В XIV—XV веках в коннице получают распространение круглые щиты . Они достигали четверти человеческого роста и имели выпуклую или воронковидную форму. В начале XVI века они выходят из употребления. До конца XV века применялись и треугольные, двухскатные щиты. Вполне вероятно и применение кавалерийских торчей европейского типа до того же времени. С середины XIV века, как в коннице, так и в пехоте, применялись щиты с желобом — павезы [3] . Сохранились уникальные боевые щиты — тарчи , вероятно, немецкие, но они были крайне редки. С XV века артиллеристы для прикрытия нередко использовали большие, передвижные щиты — гуляй-города .

Примечания

 1. Илл. 105. Конные жильцы в 1678 году // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.
 2. Соловьёв С. М. «История России с древнейших времён» ТIV, СПб, 1871, с. 207—208.
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Кирпичников А. Н. , «Военное дело на Руси в XIII—XV вв.», 1976.
 4. А. Лопатин, «Москва», М., 1948 год, С. 57.
 5. БСЭ , статья «Стрельцы».
 6. Илл. 92. Ратники в тегиляях и шапках железных // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В.Волков. «Войны и войска Московского государства»
 8. Курбатов О. А. Морально-психологические аспекты тактики русской конницы в середине XVII века // Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004: Новые научные направления. — М., 2005. — С. 193—213
 9. 1 2 3 Чернов А. В. Вооруженные силы Русского Государства в XV—XVII вв. (С образования централизованного государства до реформ при Петре I), 1954.
 10. Герберштейн «Записки о Московии».
 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Двуреченский О. В. Холодное наступательное вооружение Московского государства: конец XV — начало XVII века: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, СПб, 2008
 12. 1 2 3 Висковатов , «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск», ч.1.
 13. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, М., 1872, т.7, стр. 317
 14. Флетчер Д. О Государстве Русском. М. 2002 ; см. также английский первоисточник
 15. Письмо Иоанна Кобенцля о Московии. ЖМНП № 9.1842. Отд. 2, стр. 150.
 16. Лобин А. Н. Царевы пушкари. Родина. № 12.2004. С. 75
 17. Ипатьевская летопись под 1252 г.
 18. Например, по уложению 1556 года, служилый человек за боевого холопа в полном доспехе получал 2 рубля, а в тегиляе — 1 рубль.
 19. «Древности Российского Государства, изданныя по высочайшему повелению.» Отделение III. Броня, оружие, кареты и конская сбруя.

Литература

 • Беляев И. Д. История военного дела от воцарения Романовых до Петра Великого. — 2-е изд. — М.: Книжный дом «Либроком», 2011. — 120 с. — Серия «Академия фундаментальных исследований: история». — ISBN 978-5-397-01909-5 . [Ориг. изд.: Беляев И. Д. О русском войске в царствование Михаила Феодоровича и после его, до преобразований, сделанных Петром Великим. М., 1846]
 • Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. — Ч. 1. — 2-е изд. — М.: Кучково поле, 2008. — 344 с.: ил. — ISBN 978-5-901679-20-3 .
 • Волков В. А. Войны и войска Московского государства. — М.: Эксмо; Алгоритм, 2004. — 576 с. — Серия «Истоки». — ISBN 5-699-05914-8 .
 • Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII—XV вв. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1976. — 104 с.: ил.
 • Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. — М.: Московский рабочий , 1986. — 336 с.: ил.

Ссылки