Šablóna: Preložený článok

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Dokumentácia

Táto šablóna sa používa na inštaláciu článkov na diskusnej stránke preložených do ruštiny z iných jazykových sekcií Wikipédie.

Po preložení textu z jednej z jazykových sekcií vložte šablónu {{ Preložený článok }} na stránku diskusie k článku. Potom, čo to urobíte niekoľkokrát - vložte niekoľko šablón.

Pomôže vám to splniť povinné požiadavky na autorské práva Wikipédie . Formálne je alternatívou k CO šablóne preloženého článku uvedenie všetkých autorov z histórie revízií pôvodného článku na rovnakom mieste, ale tento prístup sa nerozšíril. Ďalším bodom pri nastavovaní šablóny je možnosť sledovať zmeny v pôvodnom článku, aby redaktori preloženého článku mohli vyhodnotiť a preložiť nahromadené zmeny. V tomto prípade by ste po predbežnom preklade mali aktualizovať verziu v parametri šablóny.

Použitie

Pridajte kód uvedený vyššie na diskusnú stránku preloženého článku:

 {{preložený článok | pôvodný kód jazyka | Pôvodný názov článku | Komentár. | translation_version = oldid - verzia článku príjemcu | verzia = oldid - verzia zdrojového článku }}

A nahraďte požadované hodnoty:

  • Nahraďte код языка оригинала zdrojového článku: de pre nemčinu, en pre angličtinu alebo iný z meta: Zoznam Wikipédií .
  • Nahraďte Название оригинальной статьи presným názvom pôvodného článku v pôvodnom jazyku.
  • Nahradiť Комментарий. (voliteľný parameter) vysvetlenia týkajúce sa dátumu prekladu, fragmentov, ktoré boli preložené atď.
  • Nahraďte oldid - версия статьи-источника konkrétnym číslom verzie pôvodného článku, ktorý ste preložili. Ak chcete zistiť verziu, otvorte si históriu cudzojazyčného článku, z ktorého bol preklad vyhotovený, kliknite na dátum príslušnej revízie a skopírujte číslo za oldid = do adresy stránky (alternatívne názvy version alebo premennej id sú tiež podporované)
  • Nahraďte oldid - версия статьи-акцептора špecifickým číslom verzie akceptorského článku, ku ktorému bol pridaný preložený text. Ak chcete zistiť verziu, otvorte históriu svojho článku, pre ktorý bol preklad urobený, kliknite na dátum príslušnej revízie a skopírujte číslo za oldid = do insertversion stránky insertversion )
  • Nahraďte автор (voliteľné) menami autorov, ak je počet autorov nevýznamný (podporované авторы aj alternatívne mená pre premennú авторы ).

Príklady

{{переведённая статья|en|Yury Usachev|Что понял, то перевёл.|версия=238645934|версия_перевода=12353165}}


{{переведённая статья|en|Marlin|Перевод по состоянию на 5 сентября 2021 года.}}

Môže byť urobené

Vypožičajte si parameter section z anglickej verzie tejto šablóny.

Táto šablóna sa používa na inštaláciu článkov na diskusnej stránke preložených do ruštiny z iných jazykových sekcií Wikipédie.

Parametre šablóny

Šablóna používa parametre formátovania reťazca.

Parameter Popis Typ Postavenie
Kód jazyka 1 Код языка

kód jazyka pôvodného článku, napríklad de pre nemčinu, en pre angličtinu a analogicky s inými jazykmi

Príklad
en, de atď
Jedna čiara požadovaný
Názov preloženého článku 2 Наименование переведенной статьи

presný názov pôvodného článku v pôvodnom jazyku

Reťazec (bez formátovania) požadovaný
Komentár 3 Комментарий

žiadny popis

Reťazec (bez formátovania) voliteľné
Číslo verzie darcovského článku версия Номер версии статьи-донора версия Номер версии статьи-донора

Ak to chcete zistiť, otvorte si históriu cudzojazyčného článku, z ktorého bol preklad vytvorený, kliknite na dátum príslušnej revízie a skopírujte číslo za `` oldid = '' do adresy stránky.

Príklad
1234
číslo požadovaný
Číslo verzie článku akceptora версия_перевода Номер версии статьи-акцептора

Ak to chcete zistiť, otvorte históriu svojho článku, kde sa ukázal byť preložený text, kliknite na dátum príslušnej revízie a skopírujte číslo za `` oldid = '' do adresy stránky.

Príklad
1234
číslo požadovaný

pozri tiež