Bitka pri Orshe

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Bitka pri Orshe
Hlavný konflikt: rusko-litovská vojna (1512-1522)
Bitka pri Orshe, obraz od neznámeho autora
Bitka pri Orshe , obraz od neznámeho autora
dátum 8. september 1514
Miesto blízko Orshy , teraz Vitebskej oblasti
Výsledok víťazstvo poľsko-litovských vojsk
Odporcovia

Litovské veľkovojvodstvo banner.png Litovské veľkovojvodstvo
Poľské kráľovstvo-flag.svg Poľské kráľovstvo

Banner Najmilosrdnejšieho záchrancu, 1552.svg Ruský štát

Velitelia

Pohonia.svg Konstantin Ostrozhsky
Pohonia.svg Jurij Radziwill
Erb Poľskej koruny.svg Janusz Swierchowski
Erb Poľskej koruny.svg Wojciech Sampoliński

Herb Moskovia-1 (Alex K). Svvg Michail Bulgakov-Golitsa #
Herb Moskovia-1 (Alex K). Svvg Ivan Chelyadnin #

Sily strán

OK. 12 tisíc [1]

OK. 12 tisíc [2]

Straty

vedľajšia

významný; veľa ušľachtilých zajatcov

Bitka pri Orshe -bitka 8. septembra 1514 počas rusko-litovskej vojny v rokoch 1512-1522 , v ktorej ruská armáda na čele s vojvodmi Ivanom Čeljadninom a Michailom Bulgakovom-Golitsou vystúpila proti spojeným jednotkám litovského veľkovojvodstva a Poľské kráľovstvo pod velením litovského veľkého hejtmana Konštantína Ostroga a poľského dvorného hejtmana Janusza Sverchovského .

Bitka sa skončila taktickým víťazstvom poľsko-litovskej armády a ústupom ruskej armády, ale strategický význam bitky sa ukázal byť skromný. Cieľ poľsko -litovského ťaženia - návrat práve strateného Smolenska - sa nepodarilo dosiahnuť a úspechy sa obmedzili iba na obsadenie niekoľkých malých pohraničných pevností. Bitku napriek tomu kráľ Žigmund I. široko propagoval, aby posilnil svoju autoritu v Európe, ktorá bola otrasená po strate Smolenska [3] .

Priebeh vojny pred bitkou

Na jeseň 1512 zahájili vojská ruského štátu vojnu, pochodujúcu pri Smolensku , ktorej obliehanie (december 1512 - február 1513) neprinieslo výsledky. Rovnako bezvýsledné bolo obliehanie Smolenska v lete 1513. Na tretie obliehanie zhromaždil Vasilij III veľkú armádu, do ktorej bola okrem ťažkého obliehacieho delostrelectva zaradená aj nová vetva vojsk pre armádu ruského štátu - piškvorky . Všeobecné vedenie kampane vykonal Daniil Shchenya , smolenskú operáciu viedol Michail Glinsky . Po mesačnom obliehaní a dlhodobom delostreleckom strieľaní zo 144 (podľa iných zdrojov z 300) zbraní mesto prestalo klásť odpor. Vojská ruského štátu začali postupovať hlboko na územie Litovského veľkovojvodstva [4] . V tom čase pôsobilo v orgáne Orsha oddelenie guvernéra Shadrina, pozostávajúce z niekoľkých stoviek ušľachtilých jazdcov. Po odovzdaní smolenskej posádky boli do tejto oblasti vyslané jednotky kniežaťa Michaila Glinského s 1000 ľuďmi a oddelenie kniežaťa Michaila Bulgakova-Golitsu z novgorodských a pskovských bojarských detí . Tieto lietajúce oddiely („ohrady“) sa zaoberali ničením nepriateľského územia a zbieraním spravodajských informácií [5] . Glinsky medzitým zradil Vasilija III. A informoval Žigmunda I. o zložení ruských vojsk a trase ich postupu. Herberstein nazýva dôvod zrady, že Glinsky nebol spokojný s tým, že mu Vasilij III sľúbil Smolensk ako panstvo, ale svoj sľub nesplnil; podľa iných zdrojov mu Vasilij sľúbil nie Smolensk, ale kniežatstvo v Litve [6] . Čoskoro oddiely ruskej armády vzal Dubrovno a postúpil do Orsha regiónu, a potom Drutsk , ktoré bolo takisto prijaté.

Pri Smolensku boli sústredené hlavné sily ruskej armády. Po dobytí mesta sám cár Vasilij Ivanovič s hlavnou armádou „postúpil do Dorogobuzhu a od Litvy postavil mnoho princov a guvernérov silou po cestách do Smolenska, aby strážili“ [7] . Po zatknutí princa Glinského sa začalo hovoriť o jeho vzťahoch s kráľom Žigmundom a o tom, že Žigmund dnes presne pozná počet ruských vojsk. Bolo potrebné naliehavo zhromaždiť rozptýlené „ohradové“ oddelenia. Za týmto účelom, Vasilij III "... v nadväznosti na zradcu Glinski vyhnanstva za svoju Spona, poslal svoje boyars Grigory Fiodorovič a jeho ženích a boyar Ivan Andreev a ďalších guvernérov s ľuďmi, ich príčiny, aby vziať preč s Prince Mikhail (Bulgakov ) do polí Dryut ... Nepre “ . Guvernéri museli zhromaždiť rozptýlené jednotky ohrady. Potom Vasily III nariadil „všetkým guvernérom, aby ich nasledovali“ [7] .

Armáda poľského kráľa a litovského veľkovojvodu Žigmunda sa presťahovala z Minsku do Borisova . Po príchode do Borisova Žigmund vykonal prehľad svojej armády v Borisovských poliach. Po preskúmaní vojsko pod velením veľkého litovského hejtmana Konstantina Ostrozhského a hejtmana dvora poľskej koruny Janusza Sverchovského pochodovalo na Oršu. Kráľ, ktorý zostal v Borisove, vedel zo správy Glinského o počte a zložení ruských vojsk v smere Orsha a zanechal s ním oddelenie 4 000 ľudí [7] .

Sily strán

Armáda ruského štátu

Ruskí jazdci 16. storočia . Rytina od Žigmunda Herbersteina

Armáda ruského štátu bola v tomto období v prechodnom štádiu. Úloha miestnej šľachtickej jazdy , ktorá bola v službách ruského panovníka, sa prudko zvýšila. Významnú úlohu naďalej zohrávali „mestské pluky“ pozostávajúce z mestských milícií. Jadrom týchto plukov bola „moskovská armáda“, ktorú tvorili obyvatelia Moskvy . Organizácia ruskej armády zostala rovnaká: bola rozdelená na pluky - veľkú , pravú a ľavú ruku, stráž a zálohu . Na čele plukov boli velitelia plukov, niekoľko za pluk. Na čelo celej armády dal veľkovojvoda veľkého vojvodu.

Otázka vysokého velenia armády pri Orshe zostáva nejasná. V poradových zoznamoch sú dvaja guvernéri Veľkého pluku: „vo veľkom pluku bojarský princ Michail Ivanovič Bulgakov a jazdec Ivan Andreevič (Čeľadnin)“ [8] . Čeljadnin bol teda druhým veliteľom a Bulgakov prvým. Existuje dôvod predpokladať, že po zjednotení armády pri Orshe museli guvernéri zmeniť miesto [9] . Zahraničné zdroje zároveň nedávajú priamu odpoveď na otázku najvyššieho velenia. V niektorých zdrojoch sa Čeljadnin [10] nazýva veľký vojvoda [10] , v iných Bulgakov [11] . Vojvoda Grigorij Čeľadin-Davydov bol najvyšším vo svojom postavení. Kroniky uvádzajú, že Čeľadin-Davydov bol pred bitkou na mieste armády, ale o jeho účasti v bitke neinformuje žiaden zdroj. Čeľadin-Davydov bol pravdepodobne v armáde s inšpekciou a pred bitkou opustil umiestnenie vojsk [12] .

Tradične sa nazýva ďalšia dispozícia plukov pred bitkou. Veľký pluk pod velením Chelyadnin sa skladala z troch krajinských plukov: pluku Chelyadnin sám, skladajúci sa z Murom detí boyars , regimentu Grigorij Chelyadin-Davydov z veľkovojvodský súdu a regimentu Ivan Dmitriev Pronská z Tula deti bojarov. Vpred pluk pozostával z dvoch provinčných plukov: Ivan Temka-Rostovský z kostromských detí bojarov a Nikita Vasilyevič Obolensky z vlastníkov pôdy Bezhetskej pyatiny . Pluk pravej ruky pozostával z troch provinčných plukov: pluk Michaila Bulgaka-Golitsu od vlastníkov pôdy Shelonskaya pyatina a pluky kniežat Andreja a Dmitrija Ivanoviča Bulgakova od vlastníkov pôdy Vodskaya pyatina . Ľavý pluk dvoch provinčných plukov: Andrej Obolensky od majiteľov pôdy Obonezhskaya pyatina a pluku Dmitrija Vasilyeviča Kitaeva a Mirzy Sivinduka s Meshcher Tatarmi.

Výzbroj ruského pešieho vojaka 16. storočia. Rekonštrukcia od F. G. Solntseva na základe brnenia zo zbierky Armory , 1869.

Otázka veľkosti armády v drutských poliach zostáva otvorená. Výpravné poľsko-litovské zdroje pomenujú obrovskú veľkosť armády. Kráľ Žigmund vo svojej epištole pápežovi Levovi X. informuje o „horde Moskovčanov“ 80 -tisíc ľudí [13] . Poľský historik 16. storočia Stanislav Sarnitsky referuje iba o veľkosti pravostranného pluku, ktorý podľa jeho informácií pozostával z troch gufov a čítal 12 tisíc ľudí. Knieža Michail Glinskij naverboval pre ruského panovníka v livónskych krajinách aj malý počet žoldnierov. Zároveň z análov, správ o súčasníkoch a diel historikov, ktorí si nárokujú 70-80 tisícinu ruskej armády, zostáva úplne nejasné, prečo pri takej očividnej početnej prevahe ruských vojsk Žigmund, ktorý poznal presný počet armáda nepriateľa zo správ M. Glinského zanechala po sebe 4-5 tisíciny zboru, čo bolo asi 15% z celkového počtu jeho armády. Ruské kroniky - Sofia II a Novgorod podľa zoznamu PP Dubrovského zaznamenávajú početnú prevahu poľsko -litovských vojsk [2] . Moderný poľský historik T. Bohun poznamenáva, že „bolo by ľahkovážne prijať údaje o Žigmundovej propagande, ktorá odhaduje Čeľadninovu armádu na 80 tisíc ľudí“ [14] . Podľa poľského bádateľa M. Gembaroviča bol počet ruskej armády asi 40 tisíc. Podľa odhadov poľského historika Z. Zhigulského - asi 70 tisíc [15] . Podľa poznámky MM Kroma: „Údaj, ktorý sa v poľských prameňoch vytrvalo opakoval - 80 000 Moskovčanov porazených neďaleko Orša - mal zdôrazniť udatnosť víťazov a bol jedným z prvkov hlučnej propagandistickej kampane, ktorá sa začala na jagellonskom dvore“ [16. ] .

Celkový počet ruských ozbrojených síl v 16. storočí sa odhaduje na 40-50 až 100-150 tisíc ľudí, čo predstavovalo hranicu mobilizačných schopností [17] [18] . Pri popisovaní vojenskej situácie v prvej polovici 16. storočia V. V. Penskoy poznamenáva: „Aktívna armáda v každom prípade bude vždy tvoriť iba časť z celkového počtu všetkých ozbrojených síl štátu. Vo vzťahu k Rusku v tej dobe je táto okolnosť obzvlášť dôležitá, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že od roku 1507 do roku 1552. niekedy musela bojovať na troch hlavných frontoch - proti Litovskému veľkovojvodstvu a Khanate Krymu a Kazane - s Livónskym rádom a Švédskom ako potenciálnymi protivníkmi ... “ [19] . Americký historik D. Smith, ktorý analyzuje stav vojenských záležitostí v 16. storočí a povahu akcií armády v tejto oblasti, sa domnieva, že počet ruských poľných vojsk nemohol prekročiť 35 000 ľudí [20] .

Ruský historik A. N. Lobin vypočítal veľkosť armády pri Orshe na základe mobilizačnej kapacity tých miest, ktorých ľudia boli v armáde [21] . Historik poukazuje na to, že okrem detí boyars cára dvora, tam boli ľudia zo 14 miest: Novgorod , Pskov , Velikiye Luki , Kostroma , Murom , Borovský , Tver , Voloka , Roslavl , Vyazma , Pereyaslavl , Kolomna , Jaroslavľ a Starodub [22] . Na základe údajov dobre zdokumentovanej kampane Polotsk v roku 1563 autor uvádza nasledujúci počet ruských vojsk: 400-500 Tatárov, asi 200 detí bojarského cárskeho pluku, 3 000 Novgorodiánov a Pskovcov, 3 600 zástupcov iných miest, o Spolu 7200 šľachticov. S bojujúcimi otrokmi bola veľkosť armády 13-15 000 ľudí. Keď vezmeme do úvahy straty počas kampane, odchod šľachticov zo služby, zaznamenaný v zdrojoch a ľudí odchádzajúcich v Smolensku, uzatvára Lobin, počet vojska mohol byť asi 12 tisíc ľudí [2] . Navrhovaný spôsob počítania vo všeobecnosti podporovali historici ako Brian Davis (Texaská univerzita v San Antoniu, USA) [23] , N. V. Smirnov [24] , A. I. Pankov [25] , O. A. Kurbatov [26] , M. M. Krom [27 ] , V. V. Penskoy [28] .

Pokiaľ ide o navrhovaný výpočet, MM Krom poznamenáva: „... v niektorých prípadoch výbojné maľby kampaní v rokoch 1560–1570. sa dá úspešne použiť ... na rekonštrukciu početných síl ruských vojsk v kampaniach prvej tretiny 16. storočia, ako A.N. Lobin brilantne predviedol v súvislosti s bitkou pri Orshe v roku 1514 ... až 15 tisíc ľudí , a vzhľadom na nepripravenosť guvernéra na boj a neprítomnosť mnohých vojakov v plukoch - nie viac ako 12 tisíc) sa mi zdajú veľmi cenné a presvedčivé “ [29] . NV Smirnov poznamenáva, že počet vojsk uvádzaných Lobinom v Orsha je maximálny počet vojakov, ktoré by vojvodovia mali mať v čase začiatku smolenskej kampane. Poznamenáva, že v čase bitky Orsha, ktorú mal k dispozícii guvernér, malo byť výrazne menej vojenských mužov: „... od samého začiatku kampane dochádzalo k neustálemu odlivu služobných ľudí z armády. V prvom rade to boli zranení a chorí šľachtici, ktorí dostali právo opustiť armádu. Obyčajné bojarské deti veľmi často chodili do úzadia so správami, púšťaním , petíciami , sprevádzanými väzňami a trofejami . Výsledkom bolo, že čím dlhšie kampaň trvala, bez ohľadu na stupeň jej úspechu, tým menej zamestnancov „vo vlasti“ zostalo súčasťou šľachtickej spoločnosti. V čase bitky pri Orshe bolo ťaženie z roku 1514 už dokončené. Nasledoval dlhý pochod do Smolenska a jeho trojmesačné obliehanie. Príslušníci „mesta“ vyslaní zo Smolenska na kampaň pri Orshe boli nevyhnutne výrazne menší ako na začiatku kampane “ [30] . OA Kurbatov tiež poznamenáva, že údaje navrhnuté Lobinom charakterizujú iba možné maximum ruských vojsk pri Orshe. Historik poznamenáva: „Minimálne od roku 1512 sa v prameňoch objavuje pojem„ ľahké nájazdy “, ktoré boli odoslané pri nájazdoch na nepriateľské územie alebo na prenasledovanie na dlhé vzdialenosti. Personál pre nich bol špeciálne vybraný zo všetkých plukov a zahŕňal mladé, „háklivé“ deti boyarov s veľkým počtom dobrých koní a otrokov koní s náhradnými a baliacimi koňmi. Zdá sa, že ruské pluky vyslané cez Dneper v roku 1514 boli variantom takejto „ľahkej armády“. Prítomnosť väzňov z 15 „miest“ teda v žiadnom prípade nehovorí o účasti na „veľkej bitke“ všetkých týchto spoločností v celom ich rozsahu “ [31] .

Armáda Litovského veľkovojvodstva

Poľské Maximiliánske brnenie

Litovská armáda bola tiež feudálnou milíciou. V roku 1507 Vilnius Sejm rozhodol, že šľachta a celá šľachta prepíšu všetok svoj ľud, ktorý bude povinný slúžiť na svojich panstvách, a predložiť zoznamy kráľovskému kancelárii. Takéto sčítania a prieskumy sa robili pravidelne. Litovská armáda sa zhromaždila v „povet gonfalons “ - územných vojenských jednotkách. Poľská armáda bola postavená na inom princípe. Napriek tomu, že ušľachtilé milície naďalej zohrávali veľkú úlohu, Poliaci oveľa širšie využívali žoldniersku pechotu a verbovali žoldnierov v Livónsku , Nemecku a Maďarsku . Charakteristickou črtou žoldnierskych vojsk bolo masívne používanie strelných zbraní. Ušľachtilé (šľachtické) milície pozostávali hlavne z rytierskej jazdy, tradičnej pre Poľsko, vybavenej ranou maximiliánskou zbrojou a vyzbrojenej dlhými kopijami a mečmi.

Общее руководство армией ВКЛ в Оршанском сражении осуществлял Константин Острожский , изменивший присяге Василию III, жаждущий взять реванш за разгром в Ведрошской битве и многолетний плен. Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес» , отдельными отрядами князь Юрий Олелькович , И. Б. Сапега, польские отряды возглавляли Януш Сверчовский и Войцех Самполиньский.

В отличие от русской армии, литовская армия, возглавляемая Константином Острожским, делала ставку на взаимодействие всех родов войск на поле боя. Предполагалось совместное действие тяжёлой и лёгкой конницы, пехоты и полевой артиллерии. По сведениям польского историка XVI в. Мацея Стрыйковского численность объединённых сил была около 25 000 человек, в том числе около 15 000 литовского посполитого рушения, 3000 литовских господарских дворян, 5000 тяжёлой польской кавалерии , 3000 тяжёлой польской пехоты, из этого числа 4000 человек осталось в Борисове [32] . С. Сарницкий сообщает, что в битве участвовало 2000 тяжёлой польской кавалерии, 3000 тяжёлой польской пехоты и 12 000 литовской кавалерии. По оценкам польского историка З. Жигульского, всего под командованием Острожского было около 35 000 человек, в том числе 15 000 литовского посполитого рушения, 17 000 наёмной польской конницы и пехоты с хорошей артиллерией, а также 3000 добровольческой конницы, выставленной польскими магнатами [15] .

Проблема с численностью войск Сигизмунда до конца ещё не решена. По наблюдению историка А. Н. Лобина, есть серьёзные основания сомневаться в истинности тех цифр, которые были озвучены королевской канцелярией [33] . Окружная грамота короля Сигизмунда о выступлении в поход от 24 мая 1514 года затрагивала земли ВКЛ, на которых можно было мобилизовать 16 000 войск. Мобилизация шла очень медленно, к 18 июля по реестрам в распоряжении короля оказалось всего 2000 человек. Большинство шляхты игнорировало приказ о мобилизации [33] . К концу августа в Минск собрались около 7000—8000 человек [1] .

Одновременно происходил сбор наёмников. Но здесь своё слово сказало неудовлетворительное состояние казны. На Петроковском сейме было решено нанять не 12 000 , как планировали ранее, а только 7000 наёмников. 29 апреля было выделено жалование на 2063 конных и 2000 пеших наёмников, а 20 мая ещё на 1600 конных и 1000 пеших. Всего на войну выступило 20 конных и 15 пеших рот (6663 человека) [7] . Ещё три роты нагнали войска позже. От Короны Польской выступили надворная королевская хоругвь Войцеха Самполинского и отряд Яна Тарновского. Таким образом, по подсчётам кандидата исторических наук А. Н. Лобина, общая численность армии Сигизмунда равнялась примерно 16 000 человек [7] , а за вычетом войск, оставшихся с королём в Борисове [32] , в битве при Орше принимали участие около 12 000 человек. В Борисове король оставил около 4000 человек из литовских радных панов и их почты [1] .

Ход сражения

Схема Оршанской битвы

Перейдя Березину 27 августа 1514 года, польско-литовская армия сбила с позиций русские сторожевые отряды на реке Бобр [7] , а авангард армии ВКЛ под руководством И. Б. Сапеги нанёс поражение русским сторожевым отрядам на реке Друть . Узнав о приближении противника, основная группировка русских войск отошла с Друцких полей, переправилась на левый берег Днепра и расположилась между Оршей и Дубровно, на реке Крапивне (совр. Крапивенка, приток Днепра).

После этого, по сообщению польских и русских источников, Острожский начал переговоры с русскими воеводами [7] . Во время переговоров польско-литовские войска произвели переправу на Днепре (некоторые источники ошибочно указывают находящуюся в ста километрах Березину). По сообщению «томицианских актов», во время переговоров войска Острожского «оставили на этом берегу (Днепра) у входа на брод некоторое количество легковооружённых воинов, которые гарцевали и давали московитам себя рассмотреть, создавая у них впечатление присутствия армии, тогда как войско короля не оставалось на месте, а в другом месте делало мост из челнов и брёвен, переправляло на другой берег Борисфена бомбарды, военные машины и пехоту…» [7] .

В ночь на 8 сентября литовская конница переправилась через Днепр и прикрыла наводку мостов для пехоты и полевой артиллерии. С тыла у великого гетмана литовского Константина Острожского была река, правый фланг упирался в болотистую речку Крапивну. Своё войско он построил в две линии. В первой линии стояла конница. Польские латники составляли всего лишь четвёртую часть её и располагались в центре, являя собой его правую половину. Вторую половину центра и оба фланга составляла литовская конница. Во второй линии встала пехота и полевая артиллерия.

Иаков Писо, Битва Великого княжества Литовского с Московией , 1514

Русское войско построилось в три линии для фронтального удара. Два больших конных отряда встали по флангам несколько в отдалении, чтобы охватить противника, прорваться ему в тыл и окружить.

Вот что сообщает Псковская третья летопись, подражая « Слову о полку Игореве »:

Бысть побоище великое под Оршею москвичам, и воскликаша и возопиша жены орешанки на трубы московския, и слышати быте стуку и грому велику между псковичами и Литвою; и вдаришася бояре и князи руския с дивные удальцы сыновами рускими на сильную рать литовскую, и треснули копья московские, и гремятъ мечи булатные о шеломы литовския на поле оршинскомъ [34] .

Бой начался атакой полка Правой руки под командой князя Михаила Булгакова. Князь действовал по собственной инициативе, без согласования с Челядниным, с которым у него был местнический спор [7] . Он атаковал левый фланг польско-литовского войска. Голица рассчитывал лишить противника манёвра, атаковать фланг и зайти в тыл. Первоначально атака развивалась успешно. В результате атаки даже было убито двое представителей знатных польско-литовских родов: Ян Зборовский и сиятельный барон Слупецкий. Надворная королевская хоругвь Войцеха Самполинского и польский отряд Яна Тарновского пытались контратаковать полк Булгакова, но безуспешно. Наконец в контратаку пошла гусария под командой самого надворного гетмана Януша Сверчовского. Атака полка Булгакова захлебнулась. Русские летописи сообщают, что Челяднин из зависти не помог Голице. «И нача первое биться князь Михайло Голица…, а Иван Андреевич в зависти не поможе князю Михаилу. И бившеся много и разступившись розно» [35] .

После провала атаки полка князя Булгакова Челяднин ввёл в бой основные силы. Передовой полк под командой князя Ивана Тёмка-Ростовского атаковал позиции пехоты противника. Левофланговый отряд князя Ивана Пронского пошёл в атаку на правый фланг литовского посполитого рушения Юрия Радзивилла. Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии» (1549) пишет, что литовцы после упорного сопротивления намеренно обратились в бегство и навели противника в узкое место между оврагов и ельником под свои пушки. Залп литовской артиллерии стал сигналом для общей контратаки. «И вдругие Литва пришла на Ивана Андреевича, и начать Иван Андреевич своим полком битися с Литвою» [36] . Теперь, как сообщают летописи, уже князь Булгаков не пришёл на помощь, «князь Михайло Ивану Андреевичу не поможе» . Острожский перенёс огонь артиллерии вглубь русского строя.

Сражение было решено польскими латниками, которые повторили свою атаку, но теперь ударили на главные русские силы. Полки Челяднина обратились в бегство. Часть отступающих войск оказалась зажатой на берегу Крапивны , где и понесла основные потери. Как сообщает Псковская летопись: «Иные побегоша к Смоленску, а иные в реки непроходимые забегоша» [36] .

Герберштейн рассказывает, что пытаясь переправиться через Крапивну (которую он называет Cropiwna ), московиты тонули в ней в таком количестве, что заставили её выйти из берегов [37] .

Станислав Гурский так описывал поле боя: «В этом бегстве произошло избиение московитов. На поле были видны претерпевшие убийство тела, с вытекшей на землю кровью, лежащие без голов, рук или ног, а у иных голова была разбита молотом или рассечена надвое, у кого обнажён позвоночник, у кого выпали кишки, у кого отсечено от тела плечо с рукой, у кого разбиты мечом лицо или рот, кто разрублен от головы до пупа, в ком торчало копьё, кто стонал, кто испускал дух, кто раздавлен конями, кто завален огромными тушами лошадей» [36] .

Потери сторон

«Оршанский бой» на миниатюре Лицевого летописного свода

Русские потери

Король и великий князь Сигизмунд I в письмах европейским государям, в том числе извещая ливонского ландмейстера Тевтонского ордена об Оршанской победе, писал, что литовцы взяли в плен 8 верховных воевод, 37 второстепенных начальников и 1,5 тыс. дворян, всего убитых и пленных «московитов», по сообщению короля, было 30 тыс. из 80-тысячного войска [38] . В письме к своему послу в Риме архиепископу Яну Ласкому , Сигизмунд I сообщает, что убитых было 16 тысяч, то есть в плен попало 14 тысяч «московитов» [39] . При этом Сигизмунд заявлял, что «московиты» — не христиане, а жестокие варвары, относящиеся к Азии и сговорившиеся с турками и татарами разрушить христианский мир [40] .

В XIX и XX веке эти источники без всякой критики перенимались многими историками, писавшими о битве под Оршей. В наше время числа подвергаются сомнению и пересмотру, в том числе и польскими историками. Как пишет Томаш Богун, сведения короля нельзя признать достоверными. [14]

Польские и литовские источники поимённо называют всего 611 (по русским источникам — 370) пленных из числа знатных воевод, бояр и детей боярских, захваченных в войне 1514 года. Судьба остальных тысяч пленных, которые оказались в частных руках, в этих источниках не освещается, но указывается, что учёт этих пленных не вёлся из-за большого их количества [41] . Пленные были отпущены только в 1552 году. Гибель левофлангового конного отряда русской армии сомнений не вызывает, но вряд ли он состоял из 30 тыс. человек. А остальное русское войско, преимущественно конное, после удара польских латников, скорее всего, рассеялось, понеся потери [42] . О тяжести поражения может свидетельствовать то, что из 11 больших воевод в плен попало 6 — Иван Челяднин , Михаил и Дмитрий Булгаковы, Иван Пронский , Дмитрий Китаев и мурза Сивиндук, 2 было убито — Иван Темка-Ростовский и Андрей Оболенский-Пенинский [43] , и только 3 спаслись — Григорий Челяднин-Давыдов, Никита Оболенский, Андрей Булгаков-Голица.

Вопреки существующим сегодня утверждениям о том, что Василий III объявил пленных умершими и отказался их выкупать, записи переговоров вплоть до конца 1530-х годов показывают, что русская дипломатия прикладывала немало усилий для выкупа, обмена или облегчения условий содержания пленников [44] . Неоднократно предлагалась схема обмена «всех на всех», при том что русские войска за время войны вывели из Литвы более значительный полон. Тем не менее, Сигизмунд I категорически отказывался от какого-либо обмена [44] . Челяднин умер в плену в 1516 году, а Булгаков-Голица вернулся домой глубоким стариком в 1552 году.

Польско-литовские потери

Основные потери [ сколько? ] с польско-литовской стороны понесли хоругви польских добровольцев Яна Тарновского и отборный отряд придворных рыцарей Войцеха Самполинского, нанятых в Польше, Моравии и Силезии, которые были атакованы русским полком правой руки под командованием Булгакова-Голицы. Погибли некоторые [ кто? ] [ сколько? ] знатные вельможи, о которых упоминают источники. От стрел и сабель погиб один из представителей знатного рода Зборовских Ян, копытами новгородских лошадей был затоптан барон Слупецкий.

Последствия сражения под Оршей

Военные последствия

Русские войска после битвы отступили к Смоленску . Литовская армия начала возвращение занятых русскими городов — Друцка , Дубровны , Кричева , Мстиславля , в это же время гетман Острожский, получив от смоленского епископа Варсонофия известие о намерении горожан сдать Смоленск, подошёл к городу с 6-тысячным корпусом. Однако русские воеводы, оставленные для обороны Смоленска, вовремя раскрыли заговор и повесили заговорщиков, вместе с подарками Василия III по случаю сдачи города, на городских стенах ко времени подхода Острожского. Как писал русский историк Соловьёв, «Острожский посылал к смольнянам грамоты с увещаниями передаться Сигизмунду, тщетно делал приступы к городу: доброжелателей королевских не существовало более, и остальные граждане бились крепко; Острожский должен был отступить от Смоленска, русские ратные люди и горожане преследовали его и взяли много возов. Великий князь одобрил поведение Шуйского, прибавил ему войска и выступил из Дорогобужа в Москву» . [6]

Оршанская битва имела несомненный тактический успех для войска короля Сигизмунда, однако в стратегическом плане имела ограниченное значение. Главной цели похода — возвращения Смоленска, обеспечить не удалось. Как писал имперский посол Герберштейн, «эта победа не дала королю ничего, кроме возвращения трёх крепостей по сю сторону Смоленска» [45] . Василий III только на несколько месяцев приостановил активные действия своих войск, приказав находиться в обороне [45] . 28 января 1515 года псковский наместник Сабуров молниеносным набегом захватил Рославль. Князья Горбатый и Курбский ходили к Мстиславлю, Годунов — к Белой и Витебску [45] . Весной 1515 года русские войска из Пскова сожгли Браслав и Друю , в ответ отряды ВКЛ во главе с киевским воеводой А. Немировичем и Е. Дашкевичем при поддержке крымских татар разорили Северскую землю. В том же году русские воеводы совершили рейд к Витебску и Полоцку, но у последнего были разбиты, в ответ Гаштольд совершил успешный рейд под Великие Луки. В 1517 году Острожский, выступив из Полоцка, двинулся опустошать Псковскую землю. Однако осада Опочки обернулась для него разгромным поражением, после которого он был вынужден бежать, оставив артиллерию и обоз. Н. М. Карамзин приводит слова летописца об этом, «Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца» [46] .

Дипломатические последствия

При очевидных военных успехах армии Великого княжества Литовского основная цель кампании — возвращение Смоленска — не была достигнута, и этот город вместе с рядом других территорий (всего 23 тысячи км²) по договору 1522 года остался в составе Русского государства. В то же время дипломатия Ягеллонов умело использовала успех своих войск: была развёрнута широкая пропагандистская кампания, в ходе которой Сигизмунд в письмах к Папе Римскому и ряду европейских монархов представил сражение под Оршей в качестве эпической победы над восточными схизматиками , якобы являвшимися главной угрозой западному миру.

Созданный Василием III союз с Максимилианом I и Ливонской конфедерацией распался. По мнению Карамзина, причиной этому было нежелание Василия вернуть Смоленск и то, что Максимилиан опасался возвышения Русского государства [46] . Историк Алексей Лобин указывает на то, что Максимилиан ещё до Оршанской битвы не выполнял взятые на себя обязательства по отвлечению польских войск и пытался переложить тяготы войны главным образом на Русское государство [45] . В 1515 году на Венском конгрессе Ягеллоны и Габсбурги пришли к полному пониманию. Ливонская конфедерация на несколько лет попала под влияние Великого княжества Литовского. В Европе начал складываться негативный образ Русского государства. Эти изменения являются основным результатом сражения под Оршей [47] .

Память

Годовщина битвы ежегодно отмечается в Литве , Белоруссии , Польше и на Украине . Так, в 2014 году честь 500-летия битвы, в Литве и на Украине были выпущены памятные монеты номиналом 50 литов [48] и 5 гривен [49] соответственно.

Примечания

 1. 1 2 3 Лобин А. Н. К вопросу о численности и составе польско-литовской армии в битве под Оршей в 1514 г. // Праблемы інтэграцыі і iнкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу. — Мн. : БIП-С ПЛЮС, 2010. — С. 18—42.
 2. 1 2 3 Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в. //Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.66
 3. Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV—начала XVI в. — М. : Наука, 1980. — С. 18.
 4. Похлёбкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах: Справочник. — М. : Междунар. отношения, 1995. — Вып. 2, Кн. 1: Войны и мирные договора. С. 371. — 782 с.
 5. Лобин, 2010а , с. 111
 6. 1 2 Соловьев С. М. История России с древнейших времён . Т. 5, Кн. 2, Гл. 2.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Лобин, 2010а , с. 111—113
 8. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 62
 9. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1—2. С. 64
 10. Fontes Rerum Austricarum. Österreichische Geschichts-Quellen. Wein, 1855. Bd IS 113.
 11. Epistola Pisonis, Legati Apostolici, ad Joannem Coritium, de Victoria Regis ex Moscis // АТ. Т. 3. № 246. Р. 204.
 12. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 65
 13. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 61
 14. 1 2 Bohun T. Bitwa pod Orsza 08.09.1514 // Rzeczpospolita. 2006. ¹ 4/20. S. 13.
 15. 1 2 Жигульский мл. З. «Битва под Оршей» — структура картины // Rocznik Historii Sztuki. T. 12. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1981. S. 85—132.
 16. Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVI в. // Российское государство в XIV—XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб. , 2002. С. 79
 17. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 147
 18. Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVI в. // Российское государство в XIV—XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб. , 2002. С. 67—68
 19. Пенской В. В. Некоторые соображения по поводу статьи А. Н. Лобина «К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства XVI в.»//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 92
 20. Smith DL Muscovite Logistics, 1462—1598 // Slavonic and East European Review. 1993. Vol. 71. № 1. P. 38.
 21. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С. 45—78
 22. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.63-64
 23. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С.120—121
 24. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.121-123
 25. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С. 125—126
 26. Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 104—119
 27. Кром М. М. Ещё раз о численности русского войска в XVI в. (По поводу статьи А. Н. Лобина)//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 79—90
 28. Пенской В. В. Некоторые соображения по поводу статьи А. Н. Лобина «К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства XVI в.»//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 79—90
 29. Кром М. М. Ещё раз о численности русского войска в XVI в. (По поводу статьи А. Н. Лобина)//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 80
 30. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С. 122
 31. Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 108—109
 32. 1 2 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. T.II Warszawa, 1846.
 33. 1 2 Лобин, 2010а , с. 112
 34. Псковские летописи. Вып. 2 // Под ред. А. Н. Насонова . М. , 1955. С. 260.
 35. Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 113—114
 36. 1 2 3 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина . 2010. № 9. С. 114
 37. Герберштейн С. Записки о Московии
 38. Acta Tomiciana III, № 232, 288, 289, 293, 295, 298, 301
 39. Acta Tomiciana III, № 234
 40. Poe MT «A People Born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476—1748 (англ.) . — Ithaca, NY — London: Cornell University Press , 2000. — P. 21. — (Studies in the Humanities). — ISBN 0-8014-3798-9 .
 41. Один из литовских источников: РЕГИСТРЪ И ИМЕНА ВСИХ вязънеи московских, где которыи, в которомъ замъку седять по Великому Кн(я)зьству Литовскому (1519).05.24 // Lietuvos metrika — Книга записей № 11 (1518—1523). Подг. Артурас Дубонис. Вильнюс: Изд. Институтата НЭ, 1997. Обл. 1500 экз., С. 87—92.
 42. А. В. Венков, С. В. Деркач «Великие полководцы и их битвы» Архивная копия от 5 мая 2007 на Wayback Machine . Ростов н/Д . 1999.
 43. Разрядная книга 1475—1598 годов. Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV—XVI вв. / Сост.: Ю. М. Эскин, А. Л. Юрганов. — М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1995. — 240 с.
 44. 1 2 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 114—115
 45. 1 2 3 4 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина . 2010. № 9. С. 115
 46. 1 2 Карамзин Н. М. Глава II. Продолжение государствования Василиева. Годы 1510—1521 // История государства Российского . — СПб. : Тип. Н. Греча , 1816—1829. — Т. 7.
 47. Граля И. Мотивы «Оршанского триумфа» в Ягеллонской пропаганде // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма: Чтения памяти В. Б. Кобрина. М. , 1992, с. 46—50
 48. Lietuvos bankas — Coin dedicated to the 500th anniversary of the Battle of Orsha Архивная копия от 10 октября 2014 на Wayback Machine (англ.)
 49. 500-річчя битви під Оршею Архивная копия от 13 октября 2014 на Wayback Machine (укр.)

Литература

Ссылки