Stredozemné more

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Stredozemné more
Západné Stredomorie
Západné Stredomorie
technické údaje
Námestie 2 500 000 km²
Objem 3 839 000 km³
Dĺžka pobrežia Najazdené 46 000 km
Najhlbšie 5121 m
Priemerná hĺbka 1541 m
Poloha
35 ° severnej šírky NS. 18 ° východne d. H G Я O
Stredozemné more
Точка
Stredozemné more
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Stredne- Krajina mora je inter-kontinentálne more , ktoré svojim pôvodom je hlboká - vodná pseudoabyssal intrashelf depresie [1] [2] , pripojený na západe s Atlantického oceánu Gibraltársky prieliv [3] .

V Stredozemnom mori, ako jej súčasti, more sú rozlišované: Jadran , Alboránske , baleárske , Iónske more , cyperská , krétske , Levantin , líbyjský , Ligurské , Tyrhénske a Egejské more . Stredomorská morská panva zahŕňa tiež Marmara , čierna a Azov morí.

názov

Meno ( Grék Μεσόγειος Θάλασσα, Latin Mare Mediterraneum - mora v strede Zeme ) bol prvýkrát zavedený do obehu staroveký spisovateľ Gaius Julius Solin , sa spoliehať na myšlienkach svojej doby, od dávnych európskej a severoafrickej civilizácie vyvinula v umývadlo z tohto konkrétneho mora, ktorý slúžil ako prirodzený spôsob komunikácie medzi nimi.

Stredozemné more malo historicky rôzne názvy. Napríklad Kartáginci nazývali to "Sýrska more", a neskôr Rimania nazývali to Mare Nostrum (Naša mora) a niekedy Mare Internum (Inland Sea).

V dávnych sýrskych textov, fenické eposy a hebrejskej Biblie, bol v prvom rade, to je známe ako "veľké more" ( hebrejsky. הַיָּם הַגָּדוֹל, Hayam Ha-Gadol, Numbers 34: 6-7; Joshua 1: 4 9: 1, 15:47, Ezechiel 47: 10,15,20) alebo jednoducho "more" ( I Kings 5: 9; porov . Aj Mac 14:34, 15:11); Avšak, to je tiež nazývaný "The Last Sea" ( hebrejsky. הַיָּם הָאַחֲרוֹן). Vzhľadom k svojej polohe na západnom pobreží Veľkej Sýrie alebo Svätej zemi, to je niekedy prekladané ako "západné more" ( Deuteronomium 11:24; Joel 2:20). Ďalšie meno bolo "more Filištíncov " ( hebrejsky. יָם פְּלִשְׁתִּים, Exodus 23:31) o mene ľudí, ktorí obývali veľkú časť jeho brehov blízkosti Izraelitov. More je tiež nazývaný "Veľké more" ( sredneangl. Grete See) v "Hlavný prológu" [en] ( angl. Z valného prológu) Geoffrey Chaucer . V osmanskom turečtine, to bolo tiež nazývané Bahr-i Sefid "The Clear White Sea".

V hebrejčine to je volané Hayam HaTikhon ( hebrejsky. הַיָּם הַתִּיכוֹן), «Mean sea", čo odráža názov mori v starovekej gréckej (Mesogeios), latinčina (Mare Internum), nemecký (Akdeniz) a moderných európskych a blízkovýchodných jazykov ( Mediterranean, atď., atď.).

Aj v arabčine je známa ako al-Bahr [al-Abyaḑ] al-Mutawassiṭ ( Arabský: البحر [الأبيض] المتوسط), "[White] Middle Sea", zatiaľ čo v islamskom a starej arabskej literatúry je označovaný ako Bahr al -rum ( arabsky بحر الروم), alebo "Roman / byzantský Sea" [4] .

V turečtine, to je známe ako Akdeniz, "Bieleho mora", "západné more", pretože Turci mali bielej farby (AK), čo znamená západ [5] .

História

Moderné Stredozemné more je pozostatkom dávnej Tethys oceán [3] , ktorý bol oveľa širší a rozšírené ďaleko na východe. Medzi pamiatky na Tethys sú tiež Aral , Kaspické , Čierne a Marmara more, ktorá zodpovedá jeho najhlbších preliačin.

Pred 6 miliónmi rokov pred vytvorením Gibraltárskeho prielivu, Stredozemného mora bola pripojená k Atlantickému oceánu menšej úžina, údolia, ktorá sa nachádza na území moderného Maroka [6] . Počas glaciálne epoch, hladina svetového oceánu klesol od 100-120 m, čo viedlo k tomu, že Stredozemné more opakovane stala izolovaný panvicu a takmer úplne vyschli (pozri Messina krízu ) [7] .

5 miliónov rokov skôr, vzhľadom k obrovské zemetrasenie, voda z Atlantiku prepichnúť Gibraltársky prieliv a zaplavila Stredomorie [6] .

Bitka pri Lepante , označujúci koniec Osmanskej námornej nadvlády v Stredomorí

Fyzickogeografický náčrt

Stredozemné more sa nachádza medzi Európe , Afrike a Ázii .

Na severovýchode, u dardanelské úžinou, pripojí sa na Marmarské more a ďalej na Bosporskej úžiny - s Čiernym morom , v juhovýchodnej u Suezského prieplavu - pri Červenom mori .

Táto oblasť je 2500 tis km? [3] . Dĺžka od východu na západ je viac ako 3700 km a najväčšia šírka od severu k juhu je 1600 km [8] . Objem vody je 3839 tis km? [3] . Dĺžka pobrežia je asi 46 000 km.

Priemerná hĺbka je 1541 m, maximum je 5121 m (stredná panva) [3] .

Brehy Stredozemného mora v blízkosti horských končinách sú prevažne abrazívne , zrovnal, v blízkosti nízkych tie, ktoré sú lagúny ústia a deltaic ; východné pobrežie na Jadrane je charakterizovaný brehu dalmatínskeho typu [3] .

Najvýznamnejšie pozície: Valencian , Lyons , janovskej , Taranto , Sidra (Big Sirte), Gabes (malé Sirte) [3] .

Najväčšie ostrovy: Sicília , Sardínia , Cyprus , Korzika , Kréta , Baleárske a Evia [3] .

Veľké rieky Ebro , Rhone , Tiber , Po , Níl a ďalšie prúdi do Stredozemného mora; ich celková ročná odtok je asi 430 km? [3] .

Panorama Tel Aviv Beach

Prímorské krajiny

Stredozemné more obmýva brehy 21 UN členských štátov :

Vnútrozemské moria

Africa (vľavo, na obzore) a Európa (vpravo), pri pohľade zo strany Gibraltáru .

Podľa Medzinárodnej hydrografické organizácie (IHO), Stredozemné more je rozdelená do niekoľkých menších vodných plôch, z ktorých každý má svoje vlastné označenie (od západu na východ):

Ostatné moria

Aj keď nie sú zmluvami IHO uznávané, existujú aj ďalšie moria, ktorých názvy sa bežne používajú od staroveku až po súčasnosť:

Ostatné predmety

Výhľad na záliv svätého Juraja a zasnežené hory Şannīn od Corniche , Bejrút

Mnohé z týchto malých morí sú spomenuté v miestnej mytológii a folklóre a požičiavajú si od nich svoje mená. Okrem morí, veľké množstvo zátok a úžin sú tiež rozpoznaný:

Geologická stavba a topografia dna

Dno Stredozemného mora sa rozdeľuje na niekoľko povodí s relatívne strmými kontinentálnymi svahmi, hlbokými 2-4 km. Pozdĺž brehu sa dutinky sú ohraničená úzkym pruhom police, prebiehajúce iba medzi pobrežím Tuniska a Sicílie , rovnako ako v Jadranskom mori .

Geomorfologicky možno Stredozemné more rozdeliť na 3 povodia: Západné - alžírsko -provensálske povodie s maximálnou hĺbkou viac ako 2800 m, spájajúce priehlbiny Alboránskeho, Baleárskeho a Ligúrskeho mora, ako aj depresiu Tyrhénskeho mora - viac ako 3600 m ; Stred - viac ako 5100 m (centrálna panva a depresie Jadranského a Iónskeho mora) a východný - Levantinský, asi 4380 m (depresie Levantského, Egejského a Marmarského mora).

Dno niektorých bazénoch je pokrytá neogénu - antropogénnych vrstiev (v Baleárskych a ligúrske more až do 5-7 km tlstý) sedimentárnych a vulkanických hornín. Medzi Messinian (Horný miocénnych ) ložísk alžírskeho-provensálske panvy, významnú úlohu patrí do fyziologického evaporite stratum (viac ako 1,5-2 km hrubé), ktorý tvorí štruktúry charakteristické soľných tektoniky. Po stranách a v strede Tyrhénskej panvy je niekoľko veľkých zlomov s vyhasnutými a aktívnymi sopkami, ktoré sú na nich obmedzené; niektoré z nich tvoria veľké podmorské hory ( Liparské ostrovy , Marsili sopky Vavilov, atď.) Вулканы по окраинам котловины (в Тосканском архипелаге , на Понцианских о-вах , Везувий , а также Липарские о-ва) извергают кислые и щелочные лавы, вулканы в центральной части Средиземного моря — более глубинные, основные лавы (базальты).

Часть Центрального и Восточный (Левантинский) бассейны заполнены осадочными толщами, в том числе мощными продуктами речных выносов, особенно Нила . На дне этих котловин, по данным геофизических исследований, выделены Гелленский глубоководный жёлоб и Центральный Средиземноморский вал — крупный свод высотой до 500—800 м. Вдоль подножия материкового склона Киренаики прослеживается Ливийский жёлоб, очень чётко выраженный в рельефе и слабо заполненный осадками. Котловины Средиземного моря очень разные по времени заложения. Значительная часть Восточного (Левантинского) бассейна заложилась в мезозое , Алжиро-Прованского бассейна — с конца олигоцена — начала миоцена , некоторые котловины Средиземного моря — в начале — середине миоцена, плиоцене . В конце миоцена (мессинском веке) на большей части площади Средиземного моря уже существовали неглубокие котловины. Глубина Алжиро-Прованского бассейна во время отложения солей в мессинском веке была около 1—1,5 км. Соли накапливались в результате сильного испарения и концентрации рассола вследствие притока морской воды в замкнутый водоём через пролив, существовавший южнее Гибралтара.

Современные глубины Тирренской впадины образовались в результате опускания дна в течение плиоцена и антропогенового периода (за последние 5 млн лет); в результате такого же относительно быстрого опускания возникли и некоторые другие котловины. Образование котловин Средиземного моря связывают либо с растяжением (раздвиганием) материковой земной коры, либо с процессами уплотнения земной коры и её проседания. В отдельных участках котловин продолжаются процессы геосинклинального развития. Дно Средиземного моря во многих частях перспективно для поисков месторождений нефти и газа , особенно в области распространения соляных куполов. В шельфовых зонах залежи нефти и газа приурочены к мезозойским и палеогеновым отложениям.

Геологическая история моря включает периоды его практически полного пересыхания .

Гидрологический режим

Гидрологический режим Средиземного моря формируется под влиянием большого испарения и общих климатических условий. Преобладание расхода пресной воды над приходом ведёт к понижению уровня, что является причиной постоянного притока поверхностных менее солёных вод из Атлантического океана и Чёрного моря. В глубинных слоях проливов происходит отток высокосолёных вод, вызванный разностью плотности воды на уровне порогов проливов. Основной водообмен происходит через Гибралтарский пролив (верхнее течение приносит 42,32 тыс. км³ в год атлантической воды, а нижнее — выносит 40,8 тыс. км³ средиземноморской); через Дарданеллы втекает и вытекает соответственно 350 и 180 км³ воды в год.

Циркуляция вод в Средиземном море имеет, главным образом, ветровую природу; она представлена основным, почти зональным Канарским течением, переносящим воды преимущественно атлантического происхождения вдоль Африки, от Гибралтарского пролива до берегов Ливана, системой циклонических круговоротов в обособленных морях и бассейнах слева от этого течения. Толща вод до глубины 750—1000 м охвачена однонаправленным по глубине переносом вод, за исключением Левантинского промежуточного противотечения, переносящего левантинские воды от острова Мальта до Гибралтарского пролива вдоль Африки.

Скорости установившихся течений в открытой части моря 0,5—1,0 км/ч, в некоторых проливах — 2—4 км/ч. Средняя температура воды на поверхности в феврале понижается с севера на юг от 8—12 до 17 °C в восточной и центральных частях и от 11 до 15 °C на западе. В августе средняя температура воды изменяется от 19 до 25 °C, на крайнем востоке она повышается до 27—30 °C. Большое испарение ведёт к сильному повышению солёности . Её значения увеличиваются с запада на восток от 36 до 39,5 . Плотность воды на поверхности изменяется от 1,023—1,027 г/см³ летом — до 1,027—1,029 г/см³ зимой. В период зимнего охлаждения в районах с повышенной плотностью развивается интенсивное конвективное перемешивание, которое приводит к формированию высокосолёных и тёплых промежуточных вод в Восточном бассейне и глубинных вод на севере западного бассейна, в Адриатическом и Эгейском морях. По придонным температуре и солёности Средиземное море является одним из самых тёплых и солёных морей Мирового океана (12,6—13,4 °C и 38,4—38,7 ‰ соответственно). Относительная прозрачность воды доходит до 50—60 м, цвет — интенсивно синий.

Приливы в основном полусуточные, их величина менее 1 м, но в отдельных пунктах в сочетании с ветровыми нагонами колебания уровня могут достигать 4 м (Генуэзский залив, у северного берега острова Корсика и др.). В узких проливах наблюдаются сильные приливные течения (Мессинский пролив). Максимальное волнение отмечается зимой (высота волн достигает 6—8 м).

Климат

Средиземное море у берегов Ливии летом
Средиземное море у берегов Мальты осенью
Средиземное море летом, Сардиния
Средиземное море в пасмурную погоду

Климат Средиземного моря определяется его положением в субтропическом поясе и отличается большой спецификой, которая выделяет его в самостоятельный средиземноморский тип климата, характеризующийся мягкой зимой и жарким сухим летом. Зимой над морем устанавливается ложбина пониженного давления атмосферы, что определяет неустойчивую погоду с частыми штормами и обильными осадками; холодные северные ветры понижают температуру воздуха. Развиваются местные ветра: мистраль в районе Лионского залива и бора на востоке Адриатического моря. Летом большую часть Средиземного моря охватывает гребень Азорского антициклона , что определяет преобладание ясной погоды с небольшой облачностью и малым количеством осадков. В летние месяцы наблюдаются сухие туманы и пыльная мгла, выносимая из Африки южным ветром сирокко . В Восточном бассейне развиваются устойчивые северные ветры — этезии.

Средняя температура воздуха в январе изменяется от 14—16 °C у южных берегов до 7—10 °C на севере, в августе — от 22—24 °C на севере до 25—30 °C в южных районах моря. Испарение с поверхности Средиземного моря достигает 1250 мм в год (3130 км³). Относительная влажность воздуха изменяется от 50—65 % летом до 65—80 % зимой. Облачность летом 0—3 балла, зимой около 6 баллов. Среднее годовое количество осадков 400 мм (около 1000 км³), оно изменяется от 1100—1300 мм на северо-западе до 50—100 мм на юго-востоке, минимум — в июле-августе, максимум — в декабре.

Характерны миражи , которые часто наблюдаются в Мессинском проливе ( Фата-моргана ).

Растительность и животный мир

Растительность и животный мир Средиземного моря отличается относительно слабым количественным развитием фито- и зоопланктона, что влечёт за собой относительно небольшое количество питающихся ими более крупных животных, в том числе рыб. Количество фитопланктона в поверхностных горизонтах составляет всего 8—10 мг/м³, на глубине 1000—2000 м его в 10—20 раз меньше. Весьма разнообразны водоросли (преобладают перидинеи и диатомеи ).

Фауна Средиземного моря характеризуется большим видовым разнообразием, однако число представителей отдельных видов невелико. Встречаются раки , один вид тюленей ( белобрюхий тюлень ), морские черепахи . Рыб 550 видов ( скумбриевые , сельдевые , анчоусовые , кефали , корифеновые , тунцы , пеламиды , ставриды и др.). Около 70 видов рыб-эндемиков, в том числе скаты , виды хамсы , бычков, морских собачек, губана и рыбы-иглы. Из съедобных моллюсков наибольшее значение имеют устрица , средиземноморско-черноморская мидия , морской финик . Из беспозвоночных распространены осьминоги , кальмары , сепии , крабы , лангуст ; многочисленны виды медуз , сифонофор ; в некоторых районах, особенно в Эгейском море, обитают губки и красный коралл .

Экологические проблемы

На дне Средиземного моря недалеко от берегов Италии обнаружена самая большая концентрация микропластика в морях. Здесь на один м² дна приходится до 1,9 миллионов пластмассовых частиц, в основном волокон синтетических тканей и мелких кусочков более крупных пластиковых предметов. Микропластик накапливается в разных частях моря из-за быстрых течений. Эти частицы очень маленькие, поэтому они, попадая в стремительные подводные потоки, быстро переносятся на дно [9] .

Экономико-географический очерк

Побережье Средиземного моря издавна плотно заселено, отличается высоким уровнем хозяйственного развития (особенно страны, расположенные по его северному побережью).

Сельское хозяйство средиземноморских стран выделяется производством цитрусовых (около одной трети мирового сбора), хлопка, масличных. В системе международных торгово-экономических связей Средиземное море занимает особое положение. Находясь на стыке трёх частей света (Европы, Азии и Африки), Средиземное море является важным транспортным путём, по которому проходят морские связи Европы с Азией, Северной Африкой, а также Австралией и Океанией . По Средиземному морю проходят важные торговые пути, связывающие страны черноморского бассейна с западными странами, и линии большого каботажа между черноморскими и рядом других портов.

Транспортное значение акватории Средиземного моря для Западной Европы непрерывно возрастает в связи с усиливающейся зависимостью этих стран от импорта сырья. Особенно велика роль Средиземного моря в перевозках нефти. Средиземное море — важный «нефтяной» путь между Западной Европой и Ближним Востоком. Доля южных портов (главные из которых — Марсель , Триест , Генуя ) в снабжении Западной Европы нефтью постоянно растёт (около 40 процентов в 1972 году). Порты Средиземного моря связаны трубопроводами как со странами Западной Европы, в том числе Австрией , Германией , Францией , Швейцарией , так и с месторождениями нефти Ближнего Востока и Северной Африки. Велики также перевозки различных видов сырья, металлических руд и бокситов, сельскохозяйственных продуктов по Суэцкому каналу, через который проходят связи Западной Европы с Азией и Австралией. Крупнейшие порты — Марсель с аванпортами во Франции, Генуя , Аугуста , Триест в Италии , Сидра , Марса-Брега в Ливии .

На побережье Средиземного моря и на островах созданы многочисленные промышленные предприятия. На сырье, доставляемом морем, развилась химическая и металлургическая промышленность. Крупными узлами химической промышленности стали в 1960—1975 годах острова Сардиния и Сицилия в Италии, устье Роны во Франции и др. Начата добыча нефти и газа на шельфе Средиземного моря (северная часть Адриатического моря, побережье Греции и др.).

Рыболовство в Средиземном море по сравнению с другими бассейнами Атлантического океана имеет второстепенное значение. Индустриализация побережья, рост городов, развитие рекреационных зон ведут к интенсивному загрязнению прибрежной полосы. Широко известны курорты Лазурного берега (Ривьера) во Франции и Италии, курорты Левантийского побережья и Балеарских островов в Испании и др.

Средиземное море в картографии

Средиземное море имело большое значение в истории картографии. Его побережья и острова служили древним географам опорными пунктами для картографии земного шара. Так, Дисеарк , ученик Аристотеля , на своей карте Земли наносил различные пункты по расстоянию их от продольной оси Средиземного моря (параллель 36°) и от перпендикуляра к этой оси, проведённого через остров Родос . На берегах Средиземного моря были произведены первые астрономические определения пунктов ( Эратосфеном и Гиппархом ) и первое градусное измерение для определения размеров земного шара (Эратосфен измерил дугу меридиана между Александрией и Сиеной ). Что касается общей карты Средиземного моря, то создание её относится уже к новому времени. В древности и в средние века пользовались путевыми картами ( портуланами ), которые, отличаясь большими подробностями в отношении разных местностей, страдали неточностью в географических положениях основных пунктов. Птолемеем была составлена карта или, вернее, таблица пунктов Средиземного моря, с указанием широт и долгот их, как по личным его определениям, так и особенно по наблюдениям его предшественников (Эратосфена, Гиппарха, Марина Тирского). Многие из этих пунктов подверглись впоследствии исправлению, сделанному арабским астрономом Абул-Гассаном; это исправление значительно приблизило размеры Средиземного моря к действительным. Так, например, длина продольной оси Средиземного моря по Птолемею составляет 61°, по арабским таблицам — 42°30'; последняя отличается от действительной только на 52'. Однако и в исправленном виде Птолемеева таблица оказывалась неверной для многих мест (до 4° по долготе) [10] .

В начале XVII столетия появился первый специальный труд о Средиземном море итальянского инженера Bartolomeo Crescention («Della nautica mediterranaea», Рим , 1602), но этот труд заключал в себе лишь практические указания для мореплавателей. Только к середине XVII столетия астрономы стали обращать всё большее внимание на исправление Птолемеевой таблицы. Французская академия наук в 1666 году поручила искусному наблюдателю Шазелю ( Chazelles ) вновь определить географические координаты важнейших пунктов в восточной части Средиземного моря. Наблюдения Шазеля во многом улучшили карту Средиземного моря, сведя погрешность долгот местами всего до 0,5° ( Александретта ); тем не менее, первой полной картой Средиземного моря, с относительно точным определением главных очертаний, мы обязаны капитану Готье, который составил её по данным, собранным им в течение 1816—1819 годов. Впоследствии эту карту улучшили Досси и Келлер (в 1849—1851 годов), а также совместные труды моряков, особенно французских и английских, в 1881 году английское адмиралтейство издало подробные карты Средиземного моря (Mediterranean Sea complied from the most recent surveys), откорректированные в 1899 году [10] .

Примечания

 1. Андрияшев А. П. (1979): О некоторых вопросах вертикальной зональности морской донной фауны. В кн.: Биологические ресурсы Мирового океана. М.: Наука. С. 117—138.
 2. Парин Н. В. (1988): Рыбы открытого океана. . rgo-sib.ru . Дата обращения: 27 августа 2019. М.: Наука. 272 с.
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Средиземное море // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 4. например, в s:Сад ученых (Абу Дауд; Языков)/фрагменты , абзац 1
 5. Озхан Озтюрк утверждает, что в древнетурецком ak также означает «запад» — Pontus: Antikçağ'dan Günümüze Karadeniz'in Etnik ve Siyasi Tarihi (тур.) . — Ankara, 2011. — С. 5—9.
 6. 1 2 Бялко А. В. Наша планета — Земля. (Библиотечка «Квант», вып.29) . — М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. — С. 185—187. — 208 с.
 7. Краткая история Каспийского бассейна . stepnoy-sledopyt.narod.ru . Дата обращения: 27 августа 2019.
 8. Энциклопедия Кругосвет. Средиземное море . www.krugosvet.ru . Дата обращения: 4 апреля 2020.
 9. Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море . Информационный новостной портал «Evo-rus». Дата обращения: 4 мая 2020.
 10. 1 2 Средиземное море // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

Литература

 • Грацианский А. Н. Природа Средиземноморья . — М. , 1971.
 • Основные черты геологического строения, гидрологического режима и биологии Средиземного моря . — М. , 1965.
 • Циргоффер А. Атлантический океан и его моря . — Пер. с польск.. — M., 1975.
 • Lacombe H., Tehernia P. Caracteres. Hydrologiques et circulation deseaux en Mediterranee // The Mediterrnean Sea (англ.) . — 1972.

Ссылки