Strelec

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Strieľacia armáda
01 106 Knižné ilustrácie Historický popis odevov a zbraní ruských vojsk.jpg
Roky existencie 1550-1720
Krajina ruský štát
Podriadenosť Streletsky poriadok
Zahrnuté v Armáda ruského štátu
Typ pechota
Patrón Svätý Juraj Víťazný
Účasť na
Nástupca Posádkové jednotky
velitelia
Významní velitelia Ivan groznyj
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons
História ruskej armády
Jazdec Mstislav Mstislavovich.jpg Armáda starovekého Ruska

Novgorodská armáda

Štátny znak Ruska (XV. storočie) .svg Armáda ruského štátu

Ruské kakao 1699 korb.png armáda Petra I

RU Orel-1825.gif ruská cisárska armáda

Kolčak (blason) .jpg ruská armáda

Hviezda Červenej armády 1918.png Robotnícka a roľnícka Červená armáda

Odznak Červenej armády.svg Ozbrojené sily ZSSR

Stredný znak Ozbrojených síl Ruskej federácie.svg Ozbrojené sily Ruskej federácie
Strelec

Strelec je v 16. -začiatku 18.storočia volený [1] vojak " podľa zariadenia ", ktorý slúžil v štátnych strelcoch a vyzbrojený " ohnivou bitkou ", zvyčajne pešiak , menej často putujúca pechota .

Lukostrelci v Rusku tvorili prvú stálu armádu . Niektorí cudzinci ich nazývali „ mušketieri[2] alebo „ arkebuzíri[3] .

Strelci sa delili na:

Príbeh

Obliehanie Kazane . Miniatúra Lícneho Kronikového kódu . XVI storočia "A veľa mlátite Tatárov a šľahajte ich do krupobitia..." Kričali v rukách Rusov aj obrancov mesta.

Pôvodne staroslovanské slovo „lukostrelci“ znamenalo lukostrelcov , ktorí boli dôležitou súčasťou každej stredovekej armády.

Po vytvorení ruského centralizovaného štátu v 15.-16. storočí sa takto nazývali predstavitelia prvých stálych jednotiek, ktoré nahradili milicionárov pod vedením Ivana IV . Hrozného . Prvý lukostrelecký zbor bol založený v lete 1550 alebo podľa chronologického systému rozšíreného v tomto období v roku 7058 od stvorenia sveta [4] :

" „V lete roku 7058 cár a veľkovojvoda Ivan Vasilievič urobili z troch tisíc ľudí zvolených lukostrelcov s lukostrelcami a nariadili im bývať vo Vorobyevskej slobode a postavili deti bojarov na hlavu; <...> A nariadil lukostrelcom, aby platili štyri ruble ročne." "

Streleckú armádu spočiatku tvorilo 3 000 ľudí, rozdelených do 6 „článkov“ ( objednávky ), po 500 ľudí. Hlavy bojarských detí velili streleckým „článkom“: Grigorij Želobov, syn Pušešnikov, Matvey (Djak) Ivanov, syn Rževského, Ivan Semjonov, syn Čeremesinova , Vasilij Funikov, syn Prončiščeva, Fjodor Ivanov, syn Durasov a Jakov Stepanov, syn Bundsa. Centurionmi „článkov“ Streletovcov boli aj bojarské deti. Lukostrelci boli ubytovaní na predmestí Vorobyevskaja Sloboda . Ich plat bol stanovený na 4 ruble ročne, strelci a stotníci dostávali miestne platy. Streltsy tvoril stálu moskovskú posádku .

Obliehanie Kazane . Miniatúra Lícneho Kronikového kódu . XVI storočia "A lukostrelci a kozáci stáli pozdĺž brehu a kopali v priekopách."

Moskovskí lukostrelci boli pokrstení ohňom počas obliehania a útoku na Kazaň v roku 1552 a neskôr sa stali nepostrádateľnými účastníkmi všetkých veľkých vojenských ťažení . V čase mieru vykonávali moskovskí a mestskí lukostrelci posádkovú službu, vykonávali funkcie polície a hasičov v mestách.

Artamon Sergejevič Matveev v rokoch 1654-1671 steward , plukovník a streltsky vedúci 3 rádov

Do začiatku 17. storočia bola odhadovaná sila streltsy armády až 20 000, z toho až 10 000 vojakov Moskvy [5] . V roku 1632 bol celkový počet lukostrelcov 33 775 a začiatkom 80. rokov 17. storočia sa zvýšil na 55 tisíc. Zároveň došlo k doplneniu radov strelcov, a to predovšetkým vďaka doplneniu moskovských strelcov, ktorých v roku 1678 bolo 26 plukov v celkovej sile 22 504 osôb [6] . Okrem tých v Moskve bolo v ruskom štáte 48 plukov streleckých peších.

Sada v strelets armáda je tradične vyrobená z "putujúcich" ľudí, "nie dane, a nie sú orané polia, a nie nevoľníci", "mladý a hravý a od samopaly strieľať veľa."

Postupom času sa dospelí synovia a ďalší príbuzní inštrumentálnych ľudí stali pravidelným zdrojom doplňovania strelcovskej armády. Postupne sa služba v lukostrelcoch zmenila na dedičnú povinnosť, ktorej sa bolo možné vzdať a preniesť ju na niekoho blízkeho. "A oni sú navždy v strelcoch," napísal Kotoshikhin, "a podľa nich deti a vnúčatá a synovci, deti lukostrelcov, sú navždy." Čoskoro po založení 6 moskovských rozkazov Streltsy sa „zariadenie“ Streletov uskutočnilo aj v iných mestách. Ako navrhol P. P. Epifanov, v tomto prípade „staré“, dobré „na streľbu zo zbraní, piskory boli presunuté do stálej služby. Už v novembri 1555, počas rusko-švédskej vojny v rokoch 1554-1557. Na ťažení do Vyborgu sa musel zúčastniť nielen konsolidovaný rozkaz moskovských strelcov T. Teterina, ale aj strelecké oddiely z „Bielyho, z Opočku, z luku z Velikiho, z Pupoviča, zo Sebezhu, zo Zavolochye, z r. Toropets z Velizhu." Všetci na príkaz moskovských úradov rozdajú "polovicu peňazí osobe za <...> nemetské služby." Pri nástupe do služby lukostrelci, podobne ako iní „inštrumentári“, zastupovali garantov, za prítomnosti klebiet uisťujúcich úrady, že každý vojak si riadne plní svoje povinnosti. Vo vede existujú dva protichodné názory na organizáciu ručenia. ID Belyaev veril, že vojaci s novým nástrojom boli prijatí do služby na vzájomnú zodpovednosť všetkých ľudí Slobozhan. I.N. Miklashevsky proti nemu tvrdil, že pri nábore nových lukostrelcov stačila záruka 6-7 starých lukostrelcov, pretože záujmy služby mohli spájať iba jednotlivé osoby. Dochované rukou písané záznamy nám umožňujú hovoriť o existencii oboch foriem. Sú známe prípady, keď pri formovaní nových posádok platila vzájomná zodpovednosť. V roku 1593 sa v sibírskom meste Tabory tucet strelcov T. Evstikheeva zaručil za stotníka K. Shakurova „medzi sebou, vo verných službách v novom meste Tabory“. V XVII storočí. V takýchto prípadoch boli švédski lukostrelci rozdelení na dve polovice, po ktorých každá ručila za druhú polovicu. Stalo sa tak v roku 1650 počas formovania posádky streltsy v novovybudovanom meste Carev-Alekseev. Jedna polovica zahŕňala lukostrelcov presunutých z Yelets a Lebedyan, druhá - z Oskolu, Michajlova, Livenu, Cherni a Rostova. V iných mestách zároveň vláda povolila „upratať“ lukostrelcov kauciou starých vojakov. Úrady Soloveckého kláštora požadovali, aby sa pri zápise do služby streltsy vyžadovali „provízne záznamy“. Nevyhnutnou podmienkou v tomto prípade bolo ručenie celej streltskej stotiny v držbe kláštora.

Na kontrolu strelcovskej armády v polovici 50. rokov 16. storočia bola vytvorená chata Streletskaya, neskôr premenovaná na Streletsky poriadok . Finančné prostriedky a potraviny potrebné na udržanie Streltsy prišiel k likvidácii Streletsky Príkaz z rôznych oddelení, v ktorého konanie bolo ťažké obyvateľov miest a čiernovlasé roľníctvo. Tieto kategórie obyvateľov moskovského štátu niesli celé bremeno štátnych povinností, vrátane povinnosti platiť osobitnú daň – „ potravinové peniaze “, ako aj vyberanie „streleckého chleba“. V roku 1679 boli pre väčšinu mestských obyvateľov a čiernych roľníkov severných a severovýchodných žúp staré dane nahradené jedinou daňou – „streltsy money“.

V posledných desaťročiach 17. storočia sa moskovskí lukostrelci stali aktívnymi účastníkmi politických procesov prebiehajúcich v štáte a krajine a neraz so zbraňami v rukách odolávali vládnym akciám ( povstanie v roku 1682 , vzbura v roku 1698 ). To v konečnom dôsledku rozhodlo o rozhodnutí Petra I. zlikvidovať strelcovskú armádu. Vláda Petra I. začala reformovať ruské ozbrojené sily. Osem moskovských streleckých plukov bolo premiestnených z posádky hlavného mesta do „večného života“ do ukrajinských (hraničných) miest Belgorod , Sevsk , Kyjev a ďalších. Cár sa rozhodol rozpustiť streltsy armádu ako druh zbrane. Ale po porážke ruskej armády pri Narve v roku 1700 bolo rozpustenie streleckých plukov pozastavené a najúčinnejšie pluky sa zúčastnili severnej vojny a prutskej kampane ruskej armády v roku 1711. Keď boli vytvorené posádkové jednotky , mestskí lukostrelci a kozáci boli zrušení. Proces eliminácie tohto druhu zbraní bol dokončený v 20. rokoch 18. storočia, hoci mestskí lukostrelci a kozáci zostali v mnohých ruských mestách takmer do konca 18. storočia ako služba („ obsluha starých služieb “).

Výzbroj

Komplex zbraní, vybavenia a uniforiem pre lukostrelca. vystavovať GIM

Puška vojaci boli vyzbrojení vŕzganie a napodobeniny muškiet , berdyshs , lopatkový zbrane - šablí a mečov , ktoré boli nosené na pásovom popruhu . Na streľbu zo škrípania používali lukostrelci potrebné vybavenie : prak (" berendeyka ") s peračníkami s nasadenými prachovými náložami, vrecko na náboje, vrecko na knôt, roh s pušným prachom na sódu na puzdre. nabíjacia polica zaškrípala. Koncom 70. rokov 17. storočia sa niekedy dlhé vrcholy používali ako dodatočné zbrane a na vytváranie prekážok ("praky")[7] [8] . Používali sa aj ručné granáty : napríklad v inventári Streletského rádu z roku 1678 sa uvádza 267 elegantných jadier ručných granátov s hmotnosťou jeden a dva a tri granáty , sedem jadier inteligentných granátov, 92 tenkých jadier s hmotnosťou po päťgranátov .

Okrem zbraní dostávali lukostrelci z pokladnice olovo a pušný prach (v čase vojny 1-2 libry na osobu). Lukostrelcom a mestským kozákom pred vyrazením na ťaženie alebo služobný „balík“ dali potrebné množstvo pušného prachu a olova. Provinčné rozkazy obsahovali prísnu požiadavku na vydávanie streliva „s hlavami a so stotníkmi a s náčelníkmi“, ktoré mali zabezpečiť, aby lukostrelci a kozáci „nestratili elixíry a olovo bez toho, aby niečo urobili“ a ich návrat "nebudú žiadne šípy", guvernéri musia tam bol pušný prach a olovo "pre puškárov a kozákov imati v pokladnici panovníka."

V druhej polovici 17. storočia boli vlajkonosiči a hudobníci vyzbrojení len šabľami. Päťdesiatnici a stotníci boli vyzbrojení iba šabľami a protazanmi . Vyšší velitelia (hlavy, polohlavy a stotníci) mali okrem šablí nárok aj na palice .

Ochranné prostriedky bežní lukostrelci až na vzácne výnimky, iné zdroje uvádzajú, že vo vojnových časoch nosili železné klobúky [9] , nízke, z plechu alebo z kovaného železa, bez uší , aventail a často aj bez remienok [10] , s malými okrajmi [11] . Výnimkou je zmienka F. Tiepola, ktorý navštívil Moskvu v roku 1560, o obmedzenom používaní prilieb ruskou pechotou [12] . Existujú dôkazy o pohľadoch na Panenskom poli v roku 1664, keď pluk Streltsi AS Matveev mal dva nosné kyrysy a jedno brnenie . Na niektorých kresbách „Knihy v tvárach o zvolení Michaila Fedoroviča do kráľovstva“ v roku 1676 sú lukostrelci vyobrazení v prilbách podobných kabassetom , ale v dokumentoch nie sú spomenutí [13] . Takéto prilby v podobe prilby s poliami boli pre pechotu vhodné - neprekážali pri streľbe a zároveň poskytovali dostatočnú ochranu [14] .

Giles Fletcher , ktorý navštívil Rusko v rokoch 1588-1589, napísal: Lukostrelci, ktorí tvoria pechotu, nenosia žiadnu zbraň, okrem samohybnej pištole v ruke, palice na chrbte a meča na strane. Hlaveň ich pištole nie je rovnaká ako hlaveň pušky vojaka , ale hladká a rovná (trochu podobná hlaveň loveckej pušky); povrchová úprava pažby je veľmi hrubá a nešikovná a samopal je veľmi ťažký, hoci je z neho vystrelená veľmi malá guľka “ [15] .

Prvá legislatívna definícia lukostreleckých zbraní pochádza zo 17. storočia. 14. decembra 1659 došlo k výmene zbraní v jednotkách operujúcich na území Ukrajiny . V dragúnskych a vojenských plukoch bola zavedená trstina a v lukostrelcoch šťuky. Cársky dekrét znel: „... v Saldatoch a dragúnoch vo všetkých plukoch Saldatov a dragúnov a v rozkazoch strelcov nariadili lukostrelci urobiť krátky vrchol, s kopijou na oboch koncoch, namiesto baldyšu a dlhé vrcholy. v plukoch Saldats a v rozkazoch pre pušky vykonať to isté s rozvahou; a zvyšok Saldatehs a lukostrelci im prikázali mať meče . A nariadil, aby sa bardyš vyrábal v pluku dragúnov a Saldatov namiesto mečov v každom pluku 300 ľudí a stále bol dobrý v mečoch. A v rozkazoch streltsy má byť bardyš zasadený na 200 ľudí a stačí byť v meči ako doteraz “ [16] .

Puškári boli vyzbrojení knôtmi s hladkým vývrtom a neskôr - pazúrikmi. Zaujímavé je, že v roku 1638 dostali lukostrelci z Vjazmy knôtové muškety, o ktorých uviedli, že „nevedia strieľať z takýchto muškiet so zhagrou a nikdy predtým takéto muškety so zhagri nemali , ale stále ich majú. tie škrípali zo zámkov . Súčasne zápalkové zbrane pretrvávali a prevládali pravdepodobne až do 70. rokov 17. storočia[7] . Strelné zbrane sa vyrábali na domácom trhu aj dovážali. Skrutkové pikshaly , ktorých vlastná výroba sa začala v polovici 17. storočia, začali najskôr dodávať puškové hlavy a polohlavy a od 70. rokov 17. storočia aj obyčajných puškárov. Najmä v roku 1671 bol strelecký pluk Ivana Polteeva vydaný 24; v roku 1675 poslali lukostrelcov do Astrachanu - 489 pušiek. V roku 1702 tvorili pušky 7% ťumenských strelcov. [17]

Do konca 17. storočia niektorí mestskí lukostrelci z malých miest ďaleko od hraníc miest získali čisto policajné funkcie, v súvislosti s ktorými zostalo len niekoľko z nich vyzbrojených pikhalmi a ostatní berdyshmi. Okrem toho policajti ozbrojení mušketiermi spomínali zbrane ako oštepy , oštepy , luky a kuše . [trinásť]

Formulár

Рябушкин А. П. Стрелецкий дозор у Ильинских ворот в старой Москве

Стрелецкие полки имели единообразную и обязательную для всех парадную форму («цветное платье»), состоявшую из верхнего кафтана , шапки с меховым околышем , штанов и сапог , цвет которых (кроме штанов) регламентировался согласно принадлежности к определённому полку.

Можно отметить общее в оружии и одежде всех стрельцов:

 • все стрельцы носили перчатки с крагами коричневой кожи;
 • в походе дуло пищали или мушкета закрывалось коротким кожаным чехлом;
 • бердыш носился за спиной через любое плечо;
 • поверх поясного ремня, к которому крепилась сабля, надевался кушак ;
 • на походном кафтане не было петлиц;
 • внешним отличием старших офицеровначальных людей ») были шитое жемчугом изображение короны на шапке и посох ( трость ), а также горностаевый подбой верхнего кафтана и опушка шапки (указывало на высокородное княжеское происхождение).

Парадная форма надевалась только в особые дни — во время главных церковных праздников и при проведении торжественных мероприятий.

Для выполнения повседневных обязанностей и в военных походах использовалось «носильное платье», имевшее тот же покрой, что и парадная форма, но сделанная из более дешёвого сукна серого, чёрного или коричневого цвета.

Выдача казённого сукна московским стрельцам на пошив повседневных кафтанов производилась ежегодно, в то время как городовым стрельцам раз в 3-4 года. Дорогие цветные сукна, предназначенные для пошива парадной формы, выдавались нерегулярно, только по особо торжественным случаям (в честь одержанных побед, в связи с рождением царских наследников и т. д.) и являлась дополнительной формой поощрения за службу. Доподлинно известны цвета полков расквартированных в Москве только второй половины XVII века

Цвета парадной формы по полкам в 1674 году (по Пальмквисту): [18]

Знамёна и форма стрелецких полков. «Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году»
Полк Кафтан Подбой Петлицы Шапка Сапоги
Полк Юрия Лутохина Красный Красный Малиновые Тёмно-серая Жёлтые
Полк Ивана Полтева Светло-серый Малиновый Малиновые Малиновая Жёлтые
Полк Василия Бухвостова Светло-зелёный Малиновый Малиновые Малиновая Жёлтые
Полк Фёдора Головленкова Клюквенный Жёлтый Чёрные Тёмно-серая Жёлтые
Полк Фёдора Александрова Алый Светло-синий Тёмно-красные Тёмно-серая Жёлтые
Полк Никифора Колобова Жёлтый Светло-зелёный Тёмно-малиновые Тёмно-серая Красные
Полк Степана Янова Светло-синий Коричневый Чёрные Малиновая Жёлтые
Полк Тимофея Полтева Оранжевый Зелёный Чёрные Вишнёвая Зелёные
Полк Петра Лопухина Вишнёвый Оранжевый Чёрные Вишнёвая Жёлтые
Полк Фёдора Лопухина Жёлто-оранжевый Малиновый Малиновые Малиновая Зелёные
Полк Давыда Баранчеева Малиновый Коричневый Чёрные Коричневая Жёлтые
Полк Ивана Нарамацкаго Вишнёвый Светло-синий Чёрные Малиновая Жёлтые
Полк Василия Лаговчина Брусничный Зелёный Чёрные Зелёная Жёлтые
Полк Афанасия Левшина Светло-зелёный Жёлтый Чёрные Малиновая Жёлтые
Патриаршьи стрельцы Вишнёвый Светло-зелёный Серебряные Тёмно-красная Жёлтые

Существует также версия (см. «Цейхгауз» № 1), что упомянутые в этом перечне (составленном на основании рисунка современника) малиновые петлицы в действительности были золотыми, а чёрные — серебряными.

Внешний вид стрельцов в 1674 году . [19]

Стрелецкие знамёна

Знамёна Московских Стрелецких полков, 1674 год

В первые годы царствования Михаила Фёдоровича стрелецким приказам выдавали знамёна двух типов: сотенные знамёна и знамёна голов.

Стрелецкие знамёна изготавливались в форме прямоугольника длиной от 3 до 4 аршин и шириной от 2 до 3 аршин. В середине полотнища вшивался крест , разбивавший поле знамени на 4 равные части. В левой верхней четверти вшивался 8-ми конечный крест. В остальных четвертях вшивались признаки — то есть звёзды, кружки, косицы и т. д.

Средняя часть знамени могла изготавливаться из равносторонних четырёхугольников разного цвета. Такое знамя называлось шахматным. Иногда знамя сшивалось из треугольников разных цветов — такое знамя называлось клинчатым. Стрелецкие знамёна всегда опушались каймой.

Знамёна голов шили из шёлковых тканей, признаки на них писали золотом и серебром . Сотенные знамёна шили из киндяка, миткаля, холста, кумача, в редких случаях из тафты и других шёлковых тканей.

В царствование Алексея Михайловича использование шёлковых тканей становится более частым. В это же время появляются знамёна пятисотенные. Пятисотенные знамёна выдаются полуголовам и изготавливаются из шёлка. Знамёна голов увеличиваются в размерах — иногда до 8 аршин в длину и 6 в ширину. С 1669 года на знамёнах голов появляются священные изображения. Знамёна сотенные московских приказов изготовлялись по образцу: в середине крест, деливший знамя на 4 равные части, в левой верхней четверти размещался 8-ми конечный крест на подножии, вокруг него звёзды, число которых соответствовало номеру сотни.

После отмены сотен и введения стрелецких полков изменили своё название и знамёна. Знамёна голов стали называться полковничьими, знамёна пятисотенные — полуполковничьи, сотенные знамёна — братские. Знамёна изготавливались из камки . Всё чаще появляются священные изображения, писанные золотом и серебром.

Древки знамён крашенные, мешочки для крепления знамени к древку — из красной ткани. Навершья железные, втоки железные и медные.

В начале XVIII века стрелецкие знамёна остаются старого образца. На братских знамёнах появляются священные изображения, на знамёнах городовых стрельцов появляются гербы городов, в которых размещались полки [20] .

Прапоры

В конце XVII века появляются прапоры стрелецких начальников.

Стрелецкие прапоры строились по образцу боярских , в центре изображали Спасителя и Богородицу , лики Святых угодников, Архангелов и ангелов . Прапоры полковников, полуполковников, майоров и квартирмейстеров с двумя откосами, прапоры капитанские — с одним откосом.

Стрелецкие полки

Русский стрелец или мушкетёр

Формирования стрельцов (стрелецкие полки) первоначально именовались «прибор» ( отряд ), затем «приказ» [21] — до 1682 года . Первоначально штатная численность стрелецких приказов составляла 500 человек, разделённых на пять сотен. Впоследствии численность полкового личного состава постоянно возрастала. Во второй половине XVII века различались «тысячные» и «семисотные» приказы. В 1680-е годы была проведена унификация штатов стрелецких полков, после чего стало «во всяком полку по 1000 человек, а в полку порознь чинов пятисотной 1 человек, пристав 1 человек, пятидесятников 20 человек, десятников 100 человек», но на практике численность стрельцов в полках по-прежнему колебалась от 600 до 1200 человек.

Десятники и пятидесятники составляли унтер-офицерский корпус ; приставы, переизбиравшиеся ежегодно, выполняли функции адъютантов командиров приказов. В 1650-е годы вводится должность «пятисотного пристава» или просто пятисотенного, выбиравшегося из числа рядовых стрельцов или младших командиров. На нём лежали обязанности заместителя командира приказа по организации тылового обеспечения .

До середины XVII века офицерский состав стрелецких полков состоял из голов и сотников. В 1650-е годы была введена должность полуголовы — первого заместителя командира полка. В период русско-польской войны 1654—1667 годов в практику стрелецкой службы вводится пожалование стрелецких голов чином полковника , первоначально имевшим почётное значение. Соответственно, полуголовы жаловались чином полуполковника . В 1680 году было проведено переименование стрелецких голов в полковники , полуголов — в полуполковники , а сотников — в капитаны . С этого же времени старшим стрелецким командирам стал автоматически присваиваться придворный чин стольника , после чего их официальное наименование стало звучать как « стольник и полковник », «стольник и полуполковник».

Пытаясь определить численность стрельцов, А. В. Чернов писал, что сведения о них «весьма скудны и ограничиваются сообщениями иностранцев, посещавших Россию». Действительно, по отношению к XVI в. это высказывание соответствует истине. По утверждению Флетчера, московских стрельцов насчитывалось в конце этого столетия около 7000 человек, из которых 2000 были стремянными (конными). Всего же в России, по его мнению, было 12 тысяч стрельцов. Д. Горсей полагал, что в 1571 году, во время нашествия Девлет-Гирея, в личной охране Ивана Грозного их было не менее 20 тысяч и, похоже, в своих расчётах он был близок к истине. По Маржерету, в конце XVI — начале XVII вв. московских стрельцов (аркебузиров) было 10 тысяч человек. Он писал, что аркебузиры были «в каждом городе, приближённом на сто верст к татарским границам, смотря по величине имеющихся там замков». Несомненно, что к концу XVI в. стрелецкое войско увеличилось, насчитывая около 20 тыс. человек. По сообщению С. Маскевича, в начале XVII в. только в Москве было 20 тыс. стрельцов; 18 тыс. из них польский комендант А. Гонсевский разослал по отдалённым городам. Указанная численность московских стрельцов выглядит явно завышенной — даже в середине XVII в. в столице несли службу не более 8 тысяч стрельцов. По-видимому, ожидая прихода к Москве польской армии, Василий Шуйский сосредоточил здесь стрелецкие части и из других городов. Они и были впоследствии выведены из столицы по приказу Гонсевского. Московских стрельцов в то время оставалось немного. В 1610—1611 гг. в столице их насчитывалось всего 2500 человек. После Московского восстания 1611 г. и осады города земскими войсками столичный гарнизон сократился и его пришлось формировать заново. В 1616 г. в Москве было 2000 стрельцов. С окончанием военных действий против шведских и польских войск в 1617—1618 гг. стрелецкий столичный гарнизон стал быстро увеличиваться. В 1629 г. в Москве несли службу 8 стрелецких голов, 40 сотников и 4 тысячи стрельцов. Однако из этого числа 35 стрельцов было послано в Галич, 15 — к Соли Вычегодской, 20 — на заставу в Великом Устюге, 400 — в Путивль и Брянск. В Москве оставалось 3535 стрельцов. Спустя всего лишь год численность московских стрельцов увеличилась в полтора раза. По росписи Стрелецкого приказа в столице находилось 12 голов, 61 сотник и 6100 стрельцов. 500 из них находилось в Вязьме, по 400 — в Путивле и Валуйке, 300 — в Брянске. В 1638 г. в Москве по спискам значилось уже 15 человек стрелецких голов, 76 сотников и 8100 рядовых стрельцов. Из этого числа 4 головы, 20 сотников и 2000 стрельцов были высланы на южную границу к Яблоновому лесу, где шло строительство новой крепости. В 1651 г. численность стрелецких полков возросла до 44 486 человек, в московской службе в этом году находилось 18 приказов, 18 голов, 74 сотника и 8030 рядовых стрельцов. Однако, из этого числа приборных людей 6 приказов были выведены в другие города: 3 приказа находилось в Казани, ещё 3 в Астрахани, Яблонове и Путивле. В Москве оставалось 12 голов, 50 сотников и 5556 стрельцов в 12 приказах. Как и раньше, стрельцы делились на приказы, по 500 человек в каждом. Стрелецкие головы были вполне самостоятельны, подчиняясь непосредственно центральному учреждению — Стрелецкому приказу, известному, по крайней мере, с 1571 г., но возникшему, вероятно, вскоре после учреждения первых стрелецких частей. Приказ ведал комплектованием, снабжением, вооружением и, по-видимому, обучением, стрельцов на территории всего государства, осуществляя также административно-военные и судебные функции в отношении стрельцов.

Комплектование

Стрельцы. Фрагмент картины С. В. Иванова «Царь. XVI в.» (1902)
Стрельцы. Рис. из «Книги венчания на царство Михаила Фёдоровича Романова» (1672)

Первые стрельцы, вероятно, были организованы из числа лучших пищальников. В мирное время в стрелецкую службу набирались новобранцы из числа свободных «гулящих» людей, сыновей или родственников стрельцов. В периоды военных действий власти нередко прибегали к набору в стрелецкие полки «даточных» людей, собиравшихся с определённого числа крестьянских или посадских дворов. При поступлении на службу стрельцы представляли поручителей. Служба являлась пожизненной, однако её можно было оставить, передав «по наследству». В результате сформировалось своеобразное стрелецкое сословие . Служба вознаграждалась денежным и хлебным жалованьем. Стрельцы обладали льготами по уплате судебных пошлин, а также по уплате налогов при занятии ремеслом и торговлей. На рубеже XVIXVII веков рядовые стрельцы получали в год от 4 до 5 руб., а также по 12 четвертей ржи и овса . Городовые стрельцы, в отличие от московских, имели более низкое денежное и хлебное жалованье, но дополнительно получали земельное жалованье в виде права пользования различными земельными угодьями. Московским, кроме этого, выдавали соль и сукно . Десятники и пятидесятники, выбиравшиеся из числа рядовых стрельцов, имели более высокие оклады по всем видам жалованья.

Сотники, набиравшиеся из числа городовых детей боярских, получали от 12 до 20 руб., а также «придачи» к своим поместным окладам — по 60 четей земли . Во второй половине XVII века в сотники стали выбираться также рядовые стрельцы, получавшие звание «сотенных» в отличие от дворян — «сотников» (с 1680 года — капитанов).

Командирами стрелецких полков (головами) назначались представители дворянского сословия (в XVI веке — из числа детей боярских, позднее — из числа дворян московских или стряпчих ). За службу стрелецкие командиры получали «придачи» к свои прежним денежным и поместным окладам. Денежные оклады стрелецких голов составляли от 30 до 60 руб., «придача» к их поместным окладам равнялась 100 четям земли. Во второй половине XVII века денежные оклады стрелецких голов могли достигать 200 руб. Но такие суммы получали немногие, так как по существовавшему порядку командирам «за которыми есть поместья и вотчины многие, и у них из денежного жалованья бывает вычет, сметя против крестьянских дворов». Это же правило распространялось на полуголов и сотников.

Дислокация

Московские стрельцы располагались в Москве по слободам , городовые — по слободам в украинных (приграничных) городах: Астрахани , Киеве , Белгороде , Казани и других. Под поселения стрельцов отводились особые слободы, размещавшиеся на окраинах городских посадов . Слободы обычно защищались простыми фортификационными сооружениями. В Москве стрелецкие слободы располагались в Земляном городе или за его пределами вблизи городских ворот ( застав ). Исключение составлял Стремянной приказ , имевший две слободы, располагавшиеся в Белом городе .

Поселяемый в слободе стрелец должен был построить дом с огородом и необходимыми постройками. Для этого на «дворовую селитьбу» ему выдавалась сумма денег, которая в XVI веке составляла 1 рубль, в первой половине XVII — 2 рубля, а с 1630-х годов — 5 рублей. При переводе на новое место службы имение можно было продать. После смерти стрельца имение сохранялось за его семьёй и передавалось по наследству вместе со службой кому-нибудь из родственников.

На случай осадного времени жителям стрелецких слобод, находившихся вне городских укреплений, отводились осадные дворы в крепости или остроге.

В мирное время стрельцы также выполняли функции полиции и пожарных . По словам Григория Котошихина : «А как бывает на Москве пожарное время, и они стрелцы повинни ходить все на пожар, для отниманья, с топорами, и с вёдрами, и с трубами медными водопускными, и з баграми, которыми ломают избы. А после пожару бывает им смотр, чтоб кто чего пожарных животов захватя не унес; а кого на смотре не объявитца, бывает им жестокое наказание батоги [22] Они охраняли крепость и острог (стояли на караулах по стенам, башням, у городских и острожных ворот), правительственные учреждения (съезжую избу, таможню, «наряд», «зелейную» (пороховую) казну и т. п.). В обороне городов им отводилась главная роль. Неслучайно в 1617 г. новый углицкий воевода П. Дашков, обнаруживший во вверенном ему городе, из ранее находившихся там приборных людей 6 пушкарей, написал в направленном в Москву донесении следующую характерную фразу: «а во всех твоих государевых городех без стрелцов <…> осада крепка не живёт».

Стрельцов посылали в качестве стражников в уезды за нетчиками, на селитряные промыслы; для сопровождения послов, различных припасов, денежной казны, преступников; их привлекали к исполнению судебных приговоров. Во время войны городовые стрельцы целыми приказами или сотнями назначались в разные полки войска.

Стрелецкие войска были достаточно мобильны, поэтому их часто перебрасывали для усиления того или иного участка границы. Так, в XVII в. в летнее время на южную «украину» перебрасывалось большое число стрельцов из Москвы и пограничных северо-западных русских городов: Великого Новгорода, Пскова, Вязьмы, Торопца, Острова, Гдова, Ладоги, Изборска, Опочки, Старой Руссы, Заволочья. Эти части призваны были усилить оборону рубежей, подвергавшихся татарским и ногайским нападениям. В 1630 г. в поход на Дон были направлены стрельцы и казаки из состава гарнизонов южнорусских крепостей. Всего 1960 человек. Из некоторых городов взяли более половины имевшихся там приборных людей. Так, Воронеж, где находилось 182 стрельца и 310 казаков, выставил в армию 100 стрельцов и 180 казаков. В том же году 30 тульских и михайловских стрельцов и казаков были отправлены в Мещовск, 50 дедиловских и лебедянских — в Масальск. Иногда стрельцы из пограничных городов, наиболее опытные в военном деле, направлялись на «годовую» службу в другую, менее защищённую пограничную крепость. В этом случае их старались заменить в своём городе служилыми людьми, переброшенными из более спокойных в военном отношении уездов. Так, и 1629, и в 1638 гг. в Терках несли годовую службу 500 астраханских пеших стрельцов, а в Астрахани несли службу: в 1629 г. — 500 стрельцов-«годовальщиков» из Казани, а 1638 г. — 1325 «казанских и пригородных, и нижегородских стрельцов». в 1638 г. В Одоев перебросили 300 вяземских стрельцов (из 500 числившихся в этом городе), 200 стрельцов из Опочки (из 300); в Крапивне стояло 500 псковских стрельцов (из 1300) и т. п. Тогда же на юг к Веневу, были переброшены 500 новгородских стрельцов (50 % общего числа). В Понизовых городах отправка стрельцов в порубежные крепости стала обычным делом.

Тактика

В отличие от современной им западноевропейской пехоты, в стрелецких частях не было подразделений, вооружённых копьями или пиками ( пикинёров ). Напротив, начальные люди предпринимали постоянные усилия, чтобы каждый стрелец имел ручное огнестрельное оружие. Если западноевропейские стрелки действовали с опорой на плотный, ощетинившийся пиками строй своих однополчан, который надежно прикрывал их от атак конницы, то стрельцы вынуждены были полагаться на взаимодействие со своей конницей или на полевые укрепления. Насыщенность огнестрельным оружием повышала огневую мощь стрелецких частей, однако в истории отмечены неоднократные эпизоды, когда бегство конницы в ходе полевого сражения обрекало более стойкую стрелецкую пехоту на гибель. Так, в ходе одного из боев под Смоленском : «Московские всадники обратились в бегство, оставив всех своих пехотных стрельцов. Эти стрельцы сражались храбро и жарко… но были изрублены». Однако, например, в бою под Добрыничами в 1605 году стрельцы сумели отбить фронтальную атаку польской конницы Лжедмитрия I , открыв массированный огонь из-за возов с сеном: «залп в десять или двенадцать тысяч аркебузных выстрелов… произвёл такой ужас среди поляков, что они в полном смятении обратились в бегство» [23] . В целом, изначально по тактике стрельцы были ближе всего к турецким янычарам[7] .

Поначалу стрельцы во время походов и битв распределялись по полкам поместного войска . В середине XVII века они получили самостоятельность. В XVI веке стрелецкие части ещё не могли маневрировать на поле боя. Во время сражений в их задачи входила стрельба по противнику, как правило из-за полевых укреплений — гуляй-городов и других заграждений, «во рву», «в закопех»; или же под прикрытием поместной конницы, которая оставалась главной ударной силой. Наличие заграждений защищало от вражеской конницы и давало преимущество при обороне от вражеской пехоты. Однако, как показывает исход битвы под Бронницами летом 1614 года, в столкновениях с хорошо обученными иностранными наемниками, острожки не всегда выручали русских воинов.

Позднее, под влиянием полков нового строя , меняется тактика и стрелецких войск. С конца 1630-х годов они стали обучаться солдатскому строю, и со временем по тактике и вооружению стрельцы приблизились к солдатским полкам, однако стрельба у них играла более важную роль.

Для проверки боеспособности стрельцов вплоть до 1673 года проводились регулярные стрелковые смотры. Один из ранних смотров произошёл 12 декабря 1557 года , на котором стрельцы пищальным огнём разрушили вал, сложенный из ледяных глыб, с расстояния 50—60 метров.

Ликвидация

Ликвидация стрелецкого войска была начата Петром I в январе 1699 года после массовых казней участников Стрелецкого бунта 1698 года . В стрелецком бунте 1698 года, в отличие от событий 1682 года, участвовали только 4 полка из многих полков московских стрелков. Даже царевна Наталья Алексеевна в своей трагедии «Стрельцы», по некоторым воспоминаниям, подчёркивала это (текст трагедии не сохранился). Московские стрельцы были недовольны реформами князя В. В. Голицына, и поэтому подавляющее большинство их стрелецкий бунт 1698 года не поддержали. Выучка и боевые качества московских стрельцов были выше, чем у полков нового строя. Правда, частично это объяснялось тем, что в стрельцы зачислялись лучшие из «полков нового строя». Тактика стрельцов — как и у западноевропейской (голландской, испанской, шведской пехоты) — поддержка конницы. Но стрельцы были лучше обучены пользованию огнестрельным оружием, использовали гуляй-города и лучше тренированы при использовании укреплений. Это засевшие в редутах московские стрельцы из Ямбургского полка показали в Полтавской битве. Московские стрельцы выполняли функцию внутренних войск и полиции. Кроме того, в отличие от солдат, стрельцы не переходили на сторону разинцев, булавинцев и т. д., а повстанцы отвечали им ненавистью [24] . Расформирование происходило постепенно. Часть стрельцов была распущена на «житьё» в уездные города. Не менее 23 стрелецких полков было переименовано в солдатские, не менее 3 стрелецких полков было переименовано в ландмилицкие, не менее 17 стрелецких полков пошло на доукомплектование солдатских (Рабинович М. Д. Полки Петровской армии 1698—1725. М., 1977: http://www.adjudant.ru/petr/rab01.htm Отдельные полки переводились в отдалённые украинные города для несения гарнизонной ( пограничной ) службы.

Однако события начального этапа Северной войны , когда, кроме гвардии, другие солдатские полки оказались по боевым качествам хуже стрельцов, и ожидались различные бунты, вынудили приостановить расформирование. Стрелецкие полки приняли участие во многих сражениях начала XVIII века , в том числе во взятии Нарвы , под Полтавой , в Прутском походе 1711 года . Но теперь всем солдатам, не только стрельцам, бесплатно предоставляли униформы, и они отличались по отдельным полкам, а не между стрельцами и полками нового строя [25] , воевали стрельцы и в составе саксонских войск , союзных России [26] . Окончательно стрелецкие части были ликвидированы только в 1720-е годы [27] . Однако в качестве « служилых людей старых служб » городовые стрельцы кое-где сохранялись почти до конца XVIII века [25] .

Конные стрельцы

Среди элитных московских «стремянных» и провинциальных «городовых» стрельцов конные подразделения встречались часто, однако кавалерией их назвать трудно — это была лишь посаженная на коней пехота ( драгуны ). Кроме ружей, конные стрельцы даже в середине XVII века имели на вооружении луки со стрелами. Однако, в некоторых южных городах, как показывают сохранившиеся «росписи» и «сметы» русского войска второй трети XVII века, наряду с пешими находились и конные стрельцы.

Конную службу несли московские «стремянные» стрельцы, стрельцы в Осколе (в 1638 г. помимо 70 пеших здесь было 100 конных стрельцов), Епифани (в 1637 г. в городе находилось 37 конных и 70 пеших стрельцов) и так называемых «Понизовых городах» — Астрахани (в 1635 г. там было 573 конных стрельца; в 1638 г. «по окладу» — 1000, в наличии — 772 человека), Терках (по списку — 500 конных стрельцов, в наличии — 347), Казани, Чёрном Яре, Царицыне, Самаре, Уфе (по 100 конных стрельцов), Саратове (150 конных стрельцов). Несущие конную службу стрельцы получали казённых лошадей или деньги на их покупку.

Патриаршьи стрельцы

Патриаршьи огненник и стрелец. XVII век

Особняком стояли «патриаршьи» стрельцы, составлявшие в XVII веке вместе с « огненниками », патриаршьими « детьми боярскими » и патриаршьими дворянами личную гвардию Московских Патриархов .

Они были ещё и особой внутрицерковной «полицией нравов», следившей за поведением священнослужителей. « Патриаршие стрельцы постоянно обходят город , — писал побывывший в Москве архидиакон Антиохийской Православной церкви Павел Алеппский , — и как только встретят священника и монаха нетрезвого, немедленно берут его в тюрьму и подвергают всякому поношению… ». Патриаршьи стрельцы были и подобием церковной инквизиции — они занимались розыском и арестами людей, заподозренных в ереси и чернокнижии, а после церковной реформы 1666 года и старообрядцев, в том числе протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. « Патриаршьи стрельцы ухватили боярыню за цепь, сбили на пол и поволокли прочь из палаты вниз по лестнице, сосчитывая несчастной головою деревянные ступени… ». Патриаршьи стрельцы ходили по московским церквам и домам и, изъяв «неправильные» иконы, приносили их патриарху Никону, который всенародно ломал их, бросая наземь.

Так как патриаршьи стрельцы фактически были монахами-воинами, то они носили стрелецкие длиннополые кафтаны особого покроя, напоминавшие рясу . Головной убор у них был средний между шлемом - мисюркой и иноческим клобуком .

Известные стрельцы

См. также

Примечания

 1. Чернов А. В. Образование стрелецкого войска // Исторические записки АН СССР Вып. 38. М. 1951. С. 282—283; Стрельцовое войско Архивная копия от 8 апреля 2008 на Wayback Machine
 2. Фёдор Григорьевич Солнцев , Альбом «Одежды Русского государства»
 3. Ж. Маржерет. Состояние Российской империи // М.: Языки славянских культур, 2007
 4. Виталий Пенской. «Янычары» Ивана Грозного. Стрелецкое войско во 2-й половине XVI – начале XVII в. . — Эксмо, Яуза, 14 November 2019. — ISBN 978-5-04-201868-8 .
 5. Грань эпох. Реформы Ивана Грозного и завершение «ориентализации» московского войска.
 6. Романов М. Ю. Стрельцы московские. М. 2004. С. 40
 7. 1 2 3 Марголин С. Л., 1948 .
 8. История 35-го Драгунского Белгородского… полка / Сост. штабс-ротмистр П. Е. Червинский. — Киев : тип. С. В. Кульженко, 1901. — 2, IV, 198, 12, 104 с.; 33.
 9. Форма обмундирования войск // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 10. Шлем // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 11. А. Н. Кирпичников , «Военное дело на Руси в XIII—XV веков.»
 12. Франческо Тьеполо. Рассуждение о делах Московии.
 13. 1 2 С. К. Богоявленский. Вооружение русских войск в XVI—XVII вв.
 14. Писарев А. Е. Вооружение и военная одежда московских стрельцов в XVII в.
 15. Флетчер Дж. О государстве Русском / Пер. М. А. Оболенского . — М: Захаров, 2002. — С. 91.
 16. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, М. , 1872, т. 7, стр. 317
 17. Винтовальные ружья (недоступная ссылка) . Дата обращения: 26 января 2010. Архивировано 4 ноября 2014 года.
 18. Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 1.
 19. Илл. 108-113. // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.
 20. Русские старинные знамёна.//Древности русского государства. Дополнения к III отделению. Сост. Лукиан Яковлев. Москва. Синодальная типография. 1865. стр. 67-70.
 21. Стрелецкий голова на сайте Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России).
 22. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича.
 23. Каргалов В. В. Полководцы XVII в. — М. : Патриот , 1990. — 496 с.
 24. А. Е. Писарев. Московские стрельцы: художественный стереотип и реальность самосознания. // Журнал Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение» 2016.
 25. 1 2 Стрельцы — статья из Большой советской энциклопедии .
 26. Беспалов А. Запрданный корпус // Рейтар . 2003. № 3, стр. 42—53
 27. Старица — земля православная. Монастыри и храмы

Литература

 • Буганов В. И. Московские восстания конца XVII в. — М.: Наука, 1969.
 • Волков В. А. Войны и войска Московского государства. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. — 576 с. — Серия «Истоки».
 • Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. По материалам Преображенского приказа. — М.: Изд-во МГУ, 1957.
 • Князь С. В. Прозоров, окольничий князь Ф. Ф. Волконский, дьяки Гаврила Леонтьев и Фёдор Грибоедов, Глава XXV, Соборное уложение 1649 года .
 • Марголин С. Л. Вооружение стрелецкого войска // Военно-исторический сборник Государственного Исторического музея. — 1948. — С. 85—105 .
 • Марголин С. Л. К вопросу об организации и социальном составе стрелецкого войска в XVII веке // Учёные записки Московского областного педагогического института. — М., 1953. — Т. 27: Труды кафедры истории СССР. — Вып. 2. — С. 63-96.
 • Мучник А. Б. «Восстание» стрельцов 1698 года // Народные восстания в России. От Смутного Времени до «Зелёной Революции» против Советской Власти, изд. Х.-Д. Лёве, Висбаден, 2006. — С. 163—196 (на немецком языке). (A. Moutchnik: Der «Strelitzen-Aufstand» von 1698, in: Volksaufstände in Russland. Von der Zeit der Wirren bis zur «Grünen Revolution» gegen die Sowjetherrschaft, hrsg. von Heinz-Dietrich Löwe. Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 65, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006, S. 163—196. ISBN 3-447-05292-9 ).
 • Паласиос-Фернандес Р. Московские стрельцы. «Непременные войска» Русского государства XVII века // Цейхгауз . — 1991, № 1. — С. 815.
 • Писарев А. Феномен верности престолу // Рейтар . — 2004, № 10.
 • Рабинович М. Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. // Исторические записки Института истории Академии наук СССР. — Т. 58. — М. 1956.
 • Чернов А. В. Образование стрелецкого войска // Исторические записки Института истории Академии наук СССР . — Вып. 38. — М. 1951. — С. 281—290.
 • Чернов А. В. Вооружённые силы Русского государства в XV−XVII вв. — М. : Воениздат, 1954.
 • Писцовый наказ стрелецкому голове Макарию Балавенскому. 1677 г. / Сообщ. А. П. Балавенский // Русский архив . 1895. — Кн. 1. — Вып. 1. — С. 17—22. — Под загл.: Стрелецкая служба в XVII веке.
 • Лобин А. Н. Артиллерия московских стрелецких полков в 1670—1680-х гг. // История военного дела: исследования и источники . — 2012. — Т. 2. — С. 1—41.
 • Пенской В. В. «Центурионы» Ивана Грозного. Ч. 1: стрелецкий голова Григорий Иванов сын Кафтырев // История военного дела: исследования и источники. — СПб. , 2012. — Т. 2 . — С. 42—83 .
 • Пенской В. В. «Центурионы» Ивана Грозного. Ч. 2: Иван Семёнов сын Черемисинов // История военного дела: исследования и источники. — СПб. , 2012. — Т. 3 . — С. 239—296 .
 • Moutchnik, Alexander. Der Strelitzen-Aufstand von 1698, in: Volksaufstände in Russland, ed. by Heinz-Dietrich Löwe (нем.) . — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag (англ.) , 2006. — S. 163—196. — ISBN 3-447-05292-9 .

Ссылки