Vojnová skupina

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Germánsky rád (germánsky rád)
Odznak Rádu nemeckých rytierov
Odznak Rádu nemeckých rytierov
Roky existencie 1190 - 1810 ,
od roku 1834 - súčasnosť
Krajina Vlajka pápežských štátov (1825-1870) .svg Pápežské štáty (1190-1870)
Vexillum Regni Hierosolymae.svg Jeruzalemské kráľovstvo (1190-1291)
Prapor cisára Svätej ríše rímskej so svätožiarou (1400 – 1806) .svg Svätá rímska ríša (1190-1806)
Vlajka štátu Rád nemeckých rytierov.svg Štát Rádu nemeckých rytierov (1224-1525)
Vlajka vojvodského Pruska.svg Pruské vojvodstvo (1525-1701)
Vlajka Pruska (1892-1918) .svg Pruské kráľovstvo (1701-1918)
Vlajka habsburskej monarchie.svg Rakúske cisárstvo (1804-1867)
Vlajka Bavorska (pruhovaná) .svg Bavorské kráľovstvo (1805-1918)
Vlajka Königreich Württemberg.svg Württemberské kráľovstvo (1805-1918)
Údajná vlajka Rýnskej konfederácie 1806-13.svg Konfederácia Rýna (1806-1813)
Vlajka Großherzogtum Baden (1891-1918) .svg Bádenské veľkovojvodstvo (1806-1918)
Vlajka Großherzogtum Hessen ohne Wappen.svg Hesenské veľkovojvodstvo (1806-1918)
Vlajka Nemeckej konfederácie (vojna) .svg Nemecká konfederácia (1815-1866)
Vlajka Nemecka (1867-1918) .svg Severonemecká konfederácia (1866-1871)
Civilný práporček Rakúsko-Uhorska (1869-1918) .svg Rakúsko-Uhorsko (1867-1918)
Vlajka Talianska (1861-1946) korunovaná.svg Talianske kráľovstvo (1870 – 1929)
Reichskolonialflagge.svg Nemecká ríša (1871-1918)
Vlajka Rakúska.svg Nemecké Rakúsko (1918-1919)
Vlajka Rakúska (štátu) .svg Prvá rakúska republika (1919-1938)
Vlajka prezidenta Nemecka (1919-1921) .svg Weimarská republika (1918-1933)
Vlajka Vatikánu.svg Vatikánsky mestský štát (1929 – súčasnosť)
Vlajka Nemecka (1935-1945) .svg Veľkonemecká ríša (1933-1945)
Vlajka Rakúska (štátu) .svg Rakúska republika (1945 – súčasnosť)
Vlajka Nemecka (štátu) .svg Spolková republika Nemecko (1945 – súčasnosť)
Podriadenosť nemecký cisár (1190-1806)
pápežstvo (c 1190)
Zahrnuté v Kríž rytierov Hospitaller.svg Hospitallers (ako nemecké nemocničné bratstvo , 1117-1190)
Typ Kresťanský katolícky duchovno-rytiersky vojenský rád (1190-1929),
Kresťanský katolícky rehoľný rád (1929 – súčasnosť)
Zahŕňa Dobrzynski braty.svg Dobrinský rád (1235-1248)
Zakon Kawalerów Mieczowych COA.svg Rád šermiarov (1237-1238)
Baltský erb.svg Livónsky rád (1238-1561)
Funkcia ochrana pútnikov, správa území, boj proti moslimom a pohanom
Počet 1100 ľudí
Dislokácia Acre (1190-1291),
Benátky (1291-1309),
Marienburg (1309-1466),
Koenigsberg (1466-1525),
Mergentheim (1525-1810),
Viedeň (1810 – súčasnosť)
prezývka "Nemeckí rytieri"
Patrón Panna Mária , Juraj Víťazný , Svätá Alžbeta Durínska
Motto „Pomáhať – chrániť – liečiť“ ( nem. Helfen – Wehren – Heilen )
Farby biely plášť s čiernym krížom
Účasť na križiacke výpravy
Známky výnimočnosti Blason ordre teutonique 2.svg Crux Ordis Teutonicorum.svg
velitelia
Úradujúci veliteľ Veľmajster Frank Bayard (Klerický Rád nemeckých rytierov)
Významní velitelia Hermann von Salza
Siegfried von Feuchtwangen
Winrich von Kniprode
Konrad von Jungingen
stránky deutscher-orden.at (it.)
deutscher-orden.de (it.)
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Rád nemeckých rytierov ( lat. Ordo Teutonicus ), tiež nemecký rád , nemecký rád ( nemecky Deutscher Orden ) je nemecký duchovno-rytiersky vojenský rád , založený koncom XII. storočia .

Motto rádu: „Pomáhať – chrániť – liečiť“ ( nem. Helfen – Wehren – Heilen ).

Názov objednávky

Rád bol oficiálne pomenovaný v latinčine:

V nemčine sa tiež používali dva varianty:

V ruskej historiografii sa rád nazýval nemecký (z latinského teutonicus „germánsky“), pruský alebo germánsky [1] .

História rádu

Založenie Rádu nemeckých rytierov

História Rádu nemeckých rytierov sa začala v Palestíne počas tretej križiackej výpravy v roku 1190 , keď nemeckí pútnici na čele s kaplánom Konrádom a kanonikom Wurhardom založili neďaleko sýrskej pevnosti Acre nemocnicu pre chorých a zranených krajanov.

Podľa inej verzie nemocnicu založili nemeckí kupci z Lübecku a Brém , ktorí podľa vzoru iných vojensko-náboženských rádov, ktoré vznikli počas prvej križiackej výpravy , založili na vlastné náklady bratstvo, ktoré malo za cieľ pomáhať chudobných a chorých Nemcov. Vojvoda Fridrich Švábsky vzal toto bratstvo pod patronát a prihovoril sa v jeho prospech pápežskou listinou. Toto bratstvo následne nadobudlo vojenský charakter a stalo sa známym pod názvom Rád nemeckých rytierov.

Toto nemocničné bratstvo bolo najskôr súčasťou štruktúry rádu johanitov [2] a jeho vodcom bol „majster nemocnice“ (Der Meister des Lazaretes). Nemci sa však od začiatku radšej oddeľovali od ostatných národností a onedlho sa nemocnica dostala pod patronát kostola sv. Márie v Jeruzaleme.

6. februára 1191 založil pápež Klement III. pápežskou bulou „Nemecké bratstvo P. Márie v Jeruzaleme“ ( lat. Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae ), ktoré 5. marca 1198 za úspechy tzv. nemeckých križiakov, sa premenil z nemocnice na duchovný rytiersky rád pod vedením kaplána Konráda. Reorganizačnej ceremónie v chráme Acre sa zúčastnili majstri špitálov a templárov , ako aj svetskí a duchovní z Jeruzalema . 19. februára 1199 pápež Inocent III svojou bulou udelil autonómiu spoločnosti s vlastnou chartou.

Takto sa vyjadril nemecký mníšsky rytiersky „rád domu sv. Márie Germánskej v Jeruzaleme“ ( lat. Ordo domus Sanctae Mariae hurma v Jeruzaleme ), ktorého úlohami boli: ochrana nemeckých rytierov , liečenie chorých, boj proti nepriateľom katolíckej cirkvi . Rád podliehal pápežovi a cisárovi Svätej ríše rímskej .

Poriadok vo východnej Európe

Budova nemeckého rádu vo Wolframs-Eschenbach

Po založení rádu v Acre v roku 1190 gróf Boppo von Wertheim so súhlasom cirkvi v rokoch 12121220 umiestnil rád v meste Eschenbach . Komendantstvo Eschenbach založené v roku 1305 vstúpilo v rokoch 1305 - 1315 do komendantstva Norimberg . Potom, po početných výmenách, nákupoch a daroch, sa rád stal jediným vlastníkom Norimbergu [3] .

Začiatok schvaľovania vo východnej Európe

V roku 1210 si vplyv a bohatstvo Rádu nemeckých rytierov všimli mnohé mocnosti, ktoré sa chceli vysporiadať s roztrieštenými feudálnymi skupinami pod zástavou „boja proti pohanom“. [ nešpecifikovaný zdroj 1651 dní ] . Veľký vplyv mal vtedajší šéf rádu Herman von Salza ( nem. Herman von Salza , 1209-1239), ktorý mal významné majetky a stal sa významným sprostredkovateľom pápeža . V roku 1211 sa kráľ Maďarsko Andras II vyzval rytiera na pomoc v boji proti Polovtsy [ nešpecifikovaný zdroj 1651 dní ] . Germáni sa usadili na juhovýchodnej hranici Transylvánie , v Burzenlande , pričom získali značnú autonómiu. Do roku 1220 postavili päť hradov: Marienburg, Schwarzenburg, Rosenau , Kreuzburg a Kronstadt - neskôr sa tieto názvy nazývali zámky v Prusku [en] . Tieto hrady sa stali odrazovým mostíkom pre dobytie prakticky neobývaných polovských stepí. [ nešpecifikovaný zdroj 1651 dní ] . Rád zároveň ignoroval práva miestneho biskupa a odmietol sa o korisť deliť s vplyvnými ľuďmi z radov šľachty, ktorí si predtým nárokovali práva na tieto pozemky. V roku 1225 vzal pápež Honorius pod svoju ochranu územia rádu v Sedmohradsku, v dôsledku čoho sa Burzenland stal údelom Svätej stolice, čo malo tieto územia osamostatniť od uhorského kráľa. Závisť uhorského barónstva za vojenské úspechy a výsady rádu však viedla k tomu, že kráľ v roku 1225 požadoval, aby rytieri opustili jeho zem. Len malá časť z nich zostala v Transylvánii a pripojila sa k sedmohradským Sasom , ktorí tvorili výraznú nemeckú vrstvu, ktorá existovala až do exilu v roku 1945. Maďari nenahradili rytierov posádkami porovnateľnej sily a nepokračovali v ofenzíve proti Polovcom, čo im umožnilo znovu získať sebavedomie a obnoviť silu. [ nešpecifikovaný zdroj 1651 dní ] .

Boj proti pruským pohanom

V roku 1217 pápež Honorius III. vyhlásil ťaženie proti pruským pohanom, ktorí sa zmocnili územia poľského kniežaťa Konráda I. Mazovského . Knieža podľa presviedčania svojej ruskej manželky (vnučky Igora Svjatoslaviča Severského ) [4] požiadal o pomoc nemeckých rytierov a sľúbil im vlastníctvo miest Kulm a Dobryn , ako aj zachovanie okupovaných území. Fridrich II. schválil podnik zlatou bulou z roku 1226 .

Nemeckí rytieri prišli do Poľska v roku 1231 a usadili sa na pravom brehu Visly . Bola tu postavená prvá pevnosť, z ktorej sa zrodilo mesto Thorn . Dobrinský rád bol založený v zemi Dobrin . Po vstupe do pruských krajín založili križiaci hrad Balga , v roku 1255 bol na pruských pozemkoch založený hrad Koenigsberg . Táto udalosť otvorila rádu možnosť postupu pozdĺž riek Sambia a Nadrovia, v dôsledku čoho tam vznikli hrady Tapiau , Velau , Taplaken , Insterburg , Georgenburg , Tilsit , Ragnit . Pri pohybe na sever bolo založených niekoľko hradov, vrátane Marienwerder , Durben, Kandau, Velun.

Stratégia rytierov bola v zásade nasledovná: znepriatelené pruské kmeňové zväzky jeden po druhom rozbili, pričom porazení boli v nasledujúcich vojnách využívaní ako spojenci. Práve to umožnilo pôvodne veľmi malému počtu nemeckých rytierov úspešne poraziť mnohonásobne presnejšie sily Prusov a odolať všeobecným pruským povstaniam v rokoch 1242-1244, 1260-1262 a 1278-1280, a to aj napriek poskytnutej pomoci. k Prusom Litovcami a kniežatami Gdanského Pomoranska.

Na mieste pruských hradov rád postavil hrady, ktoré boli zároveň kmeňovými centrami. S kolonizáciou Pruského rádu [sk] tieto zámky nestrácajú svoju obvyklú hodnotu pre miestne obyvateľstvo, aby sa stali administratívnymi centrami kontrolovaných území.

K násilnej konverzii na kresťanstvo nedošlo [ zdroj neuvedený 2042 dní ] , ale vďaka aktívnemu zapojeniu pruskej šľachty so svojimi čatami v neustálych vojnách na strane rádu s najsilnejšou náboženskou agitáciou medzi rádmi, mnohí zo spomínaných pruských vojakov boli pokrstení. Potom si z nich očividne vzali príklad obyčajní príslušníci kmeňov.

To isté možno povedať o germanizácii („germanizácii“) území zabratých Rádom. Ešte v 14. storočí bol problém prekladateľov z pruského jazyka veľmi akútny. Nemčina bola zároveň predpokladom úspechu v rádovom štáte . Vznik „ostrovčekov“ nemeckých osadníkov ešte viac nahlodal pruské jazykové pole. Napriek tomu sa informácie o zachovaní jazyka Prusov nachádzajú na začiatku 16. storočia.

Rozširujúci sa vplyv

Napriek aktívnemu pôsobeniu v Európe bolo oficiálne sídlo rádu spolu s veľmajstrom v Levante . V roku 1220 rád kúpil časť pozemkov v Hornej Galilei a postavil pevnosť Montfort . Nachádzal sa tu archív a poklady rádu. V roku 1271 dobyl pevnosť Montfort Baybars , vodca mamlúkov , a sídlo rádu sa presťahovalo do Benátok .

Rozšírenie Rádu nemeckých rytierov v pobaltských štátoch

Postupne sa všetci dostali pod nadvládu Rádu nemeckých rytierov Pruska [sk] . V roku 1237 Rád nemeckých rytierov pohltil zvyšky vojenského bratstva rytierov meča (Kristovi rytieri), čím rozšíril svoju moc na Livónsko . Pri inváznej kampani do Gdanska (1308) pod heslom „Jesu Christo Salvator Mundi“ (Ježiš Kristus Spasiteľ sveta) bolo zničené takmer celé poľské obyvateľstvo (asi 10 000 kresťanov). V tom istom čase bolo zajaté Východné Pomoransko . Prepadnutie už nesledovalo žiadne náboženské ciele. A tak koncom 13. storočia rád, ktorý sa stal vlastne štátom , pokračoval vo svojej politike expanzie na východ. V roku 1309 bolo hlavným mestom Rádu nemeckých rytierov mesto Marienburg ( nem. Mary's Castle; poľ. Malbork ).

Vzťahy s ruskými kniežatstvami a Litovským veľkovojvodstvom

Odraz nemeckej a švédskej agresie od Alexandra Nevského (1239-1245)

V rokoch 1239 - 1240 hrozil konflikt medzi nemeckými a dánskymi feudálmi v Pobaltí s ruskými kniežatami, oslabenými mongolským vpádom . Koncom augusta 1240 biskup Herman z Dorpatu , ktorý zhromaždil milíciu zo svojich poddaných a zvyškov rytierov Rádu šermiarov , s podporou dánskych rytierov z Revelu , vtrhol do Pskov a dobyl Izborsk . Pokus milície Pskov o dobytie pevnosti sa skončil neúspechom. Rytieri obliehali samotný Pskov a čoskoro ho obsadili, pričom využili zradu medzi obliehanými. V meste boli vysadené dve nemecké vogty . Ďalej rytieri vtrhli do Novgorodského kniežatstva a postavili pevnosť v Koporye . Alexander Nevsky prišiel do Novgorodu, po ktorom velil novgorodským jednotkám oslobodil Koporye. Potom sa vrátil do Novgorodu, kde prezimoval a čakal na príchod posily z Vladimíra . В марте объединённое войско освободило Псков.

Решающее сражение состоялось 5 апреля 1242 на Чудском озере (вероятно, близ Чудского озера). Оно закончилось сокрушительным поражением рыцарей. Епископ Дерптский и Орден (согласно папской булле 1237 включивший остатки Ордена меченосцев) вынужден был заключить мир, по которому крестоносцы отказались от захваченных русских земель.

Другим русским княжеством, столкнувшимся с орденом, стало Галицко-Волынское . В 1235 или 1238 князь Даниил Романович в битве под Дорогичином остановил экспансию рыцарей на Юго-Западную Русь (скорее всего, это были не тевтонские рыцари, а рыцари Добринского ордена ). Объектом спора в этом регионе были ятвяжские земли. В 1254 вице-магистр Тевтонского ордена в Пруссии Бурхард фон Хорнхаузен, Даниил и мазовецкий князь Земовит заключили в Рачёнже трёхсторонний союз для покорения ятвягов .

Основной и самый продолжительный натиск Ордена приняло на себя Великое княжество Литовское . Борьбу с орденом начал современник Александра Невского литовский князь Миндовг . Он нанёс рыцарям два сокрушительных поражения в битве при Сауле ( Шяуляе ) в 1236 и в битве при озере Дурбе ( 1260 ). При преемниках Миндовга князьях Гедимине и Ольгерде Великое княжество Литовское стало крупнейшим государством Европы, но продолжало подвергаться ожесточённым атакам.

В 1268 году Орден принял участие как союзник датчан против объединённого русского войска в битве при Раковоре , не имевшей определённого исхода.

В XIV веке орден совершил свыше сотни походов в пределы Литвы. Ситуация стала улучшаться лишь с 1386 года , когда литовский князь Ягайло принял католичество и обручился с наследницей польского трона. Это положило начало сближению Литвы и Польши (т. н. «личная уния» — оба государства имели одного правителя).

Закат ордена

Трудности орден стал испытывать после 1410 года, когда объединённые войска Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Польши нанесли сокрушительное поражение армии ордена около села Грюнвальд в битве 15 июля 1410 года. Общая численность войск ордена составляла по различным оценкам от 11 до 27 тыс. человек, при этом численность войск противника была значительно выше [5] . В битве погибло около 8 тыс. человек и 14 тыс. попало в плен [6] . Был убит глава ордена магистр Ульрих фон Юнгинген, также погибли великий маршал Фридрих фон Валленрод, великий командор Конрад фон Лихтенштайн, казначей Томас фон Мерем. Войско Тевтонского ордена потеряло репутацию непобедимого. Объединёнными войсками ВКЛ и Польши командовали польский король Ягайло и его двоюродный брат, великий князь литовский Витовт . В состав войска входили также чехи (есть версия, что именно в этой битве Ян Жижка потерял свой левый глаз), три смоленских полка, а также татарские союзники литовского князя.

В июле-сентябре 1410 года, после двухмесячной осады Мариенбурга, не увенчавшейся успехом для польско-литовских сил, орден выплатил контрибуцию Великому княжеству Литовскому . Был подписан мирный договор , однако мелкие стычки время от времени имели место. В целях реформы императором Священной Римской империи Фридрихом III была организована Лига Прусских государств . Это спровоцировало в дальнейшем тринадцатилетнюю войну , из которой Польша вышла победительницей. В 1457 году резиденция великого магистра ордена переместилась в Кёнигсберг . В 1466 году по Второму Торуньскому мирному договору Тевтонский орден вынужден был признать себя вассалом польского короля. Некоторые сведения о повседневной жизни в орденских городах того времени можно получить из Поваренной книги Тевтонского ордена .

Окончательная потеря могущества произошла в 1525 году, когда великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм , сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель — основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Подобный шаг стал возможен с согласия польского короля и при посредничестве Мартина Лютера , автора этого плана. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе , но продолжало оставаться в вассальной зависимости от католической Польши .

Из-за того, что Кёнигсберг , бывшая резиденция великого магистра, оказался на территории секуляризованной Пруссии, столица ордена была перенесена в город Бад-Мергентхайм , расположенный под Вюрцбургом .

Орден был распущен в 1810 году во время Наполеоновских войн . Остававшиеся под властью ордена владения и территории отошли вассалам и союзникам Наполеона .

Восстановление ордена

XIX век

Восстановление ордена произошло в 1834 году при содействии австрийского императора Франца I . Орден был лишён политических и военных амбиций и сосредоточил усилия на благотворительности , помощи больным и тому подобном. В 1871 году великим тевтонским магистром эрцгерцогом Вильгельмом была создана ветвь марианов — кавалеров и дам ордена для ухода за больными и ранеными во время войны , а в мирное время — ради увеличения и улучшения госпиталей. Членами могли быть католики-дворяне. Марианы имели орденский знак — чёрный с серебряной каймой, на чёрной с белым ленте, с девизом: «Ordo teutonicus humanitati»; кавалеры носили его в петлице, а дамы — с бантом на левой груди. [7]

XX век

В период нацистских гонений деятельность Ордена была фактически свёрнута. После окончания Второй мировой войны ордену были возвращены аннексированные нацистами австрийские владения. В 1947 году декрет о ликвидации ордена был формально аннулирован.

Орден не был восстановлен в социалистической Чехословакии , но возродился в Германии и Австрии . После распада советского блока отделения ордена появились на территории ЧехииМоравии и Богемии ), Словении и некоторых других европейских странах. Имеется также маленькое (менее двадцати человек) сообщество членов ордена в США .

Резиденция великого магистра по-прежнему находится в Вене . Там же находятся казначейство ордена и библиотека, хранящая исторические архивы, около 1000 старых печатей, другие документы. Орденом управляет аббат-хохмейстер, хотя сам орден состоит в основном из сестёр.

Орден разделён на три владения — Германия , Австрия и Южный Тироль , и два командорства — Рим ( Италия ) и Альтенбисен ( Бельгия ).

Орден полностью обслуживает своими монахинями одну больницу в городе Фризах в Австрии и один частный санаторий в Кёльне . Сёстры ордена также работают в других больницах и частных санаториях в Бад-Мергентхайме , Регенсбурге и Нюрнберге .

Структура ордена

Великий магистр

Герман фон Зальца , скульптура в музее замка Мальборк

Верховной властью в ордене обладали великие магистры . Устав Тевтонского ордена не передаёт в руки великого магистра неограниченную власть. Его власть всегда ограничивалась Генеральным капитулом . Исполняя свои обязанности, великий магистр зависел от собрания всех братьев ордена. Однако с расширением ордена власть великого магистра значительно усиливается, ввиду невозможности собирать часто Генеральный капитул. На деле взаимоотношения Магистра и Капитула определялись больше правовым обычаем. Вмешательство Капитула было необходимым в кризисные ситуации, что порой приводило к отставке великих магистров с должности. В первую очередь великий магистр выполнял функции дипломата и управляющего хозяйством ордена. Выборы возводили его над статусом, которым он обладал по праву рождения. Он вёл пространную переписку с прелатами и монархами, включая императора и папу, много путешествовал, посещая различные монастыри ордена, проверяя дисциплину и расходование ресурсов должным образом. Наиболее важные из документов хранились у писцов великого магистра, прочие, а их насчитывалось сотни тысяч, — в местных монастырях.

Ландмейстер

Ландмейстер ( нем. Landmeister ) — следующая после великого магистра должность в структуре ордена. Ландмейстер являлся заместителем великого магистра на некоторых территориях Ордена. Всего в Тевтонском ордене существовало три вида ландмейстеров:

Ландкомтур

Дословно переводится как «управитель страны». Руководил баллеем ордена. В настоящее время в состав ордена входят баллеи:

 • «Германия»
 • «Австрия»
 • «На Тибре» (Италия)
 • «На Адидже и в горах» (Южный Тироль)
 • «В Богемии, Моравии и Силезии» (Чехия и Словакия)
 • Приорат «Лайбах» (Словения)
 • Самоуправляемое комтурство «Старый Бизен» (Бельгия)

Комтур

Низшая должностная единица в структуре ордена; так, в составе баллея Германия находились комтурства:

 • «Изар, Лех и Дунай» ( An Isar, Lech und Donau ) (Верхняя Бавария)
 • «Дунай» ( An der Donau ) (Нижняя Бавария, Верхний Пфальц)
 • «Франкония» ( Franken ) (Франкония)
 • «Верхний Рейн» ( Am Oberrhein ) (Баден, Пфальц)
 • «Тубер, Неккар, Боденское Озеро» ( An Tauber, Neckar und Bodensee ) (Вюртемберг)
 • «Рейн и Майн» ( An Rhein und Main ) (Гессен)
 • «Эльба и Балтийское море» ( An Elbe und Ostsee ) (Шлезвиг, Гольштейн, Мекленбург, Померания, Бранденбург)
 • «Рейн и Рур» ( An Rhein und Ruhr ) (Саксония, Тюрингия)
 • «Везер и Эмс» ( An Weser und Ems ) (Ольденбург)

Комтур руководил комтурством вместе с Конвентом — собранием рыцарей данного комтурства. Рыцари, подчинявшиеся комтуру, назывались попечителями ( нем. Pfleger ) или фогтами ( нем. Vögte ) и могли иметь различные «специализации» и в соответствии с ними называться, например: фишмейстерами ( нем. Fischmeister ) или лесничими ( нем. Waldmeister ).

Главные должностные лица ордена

Кроме этого, в ордене существовало пять должностных лиц, с которыми должен был совещаться великий магистр:

Великий комтур

Великий комтур ( нем. Großkomture ) — был заместителем великого магистра, представлял орден во время его отсутствия по причине болезни, отставки или кончины, осуществлял поручения великого магистра.

Маршал

Маршал ордена ( нем. Marschalle или нем. Oberstmarschall ) — в его основные обязанности входило руководство военными операциями ордена. Большую часть времени проводил либо в военных походах, либо в Кёнигсберге , являвшимся базой для сбора братьев ордена в походы против Литвы . Являлся вторым лицом ордена в сражениях после великого магистра. Его должность, изначально связанная с заботой о конях (от marshal — конюх), подчёркивает значение, которое имели оснащение и подготовка кавалерии для успешных боевых действий. Этой стороне своих обязанностей в «мирное время» он отдавал большую часть времени.

Верховный госпитальер

Верховный госпитальер ( нем. Großspittler , Oberster Spittler ) — в первые годы после создания ордена руководил госпиталями и больницами ордена. После завоевания Пруссии [en] его резиденция находилась в Эльбинге .

Верховный интендант

Верховный интендант ( нем. Ordenstrappier ) — в его функции входило снабжение братьев ордена всем необходимым в мирной жизни: одеждой, пищей и другими предметами быта. После завоевания Пруссии его резиденция находилась в замке Христбург .

Главный казначей

Главный казначей ( нем. Ordenstressler ) — руководил финансовыми операциями ордена, заведовал денежными ресурсами ордена. Вместе с гроссмейстером и главнокомандующим военными силами ордена в Святой земле он разделял ответственность за три ключа к огромному сундуку в котором хранились сокровища ордена. Эта ответственность подчёркивала пределы власти, вручавшейся одному человеку, какой бы пост он ни занимал. Теоретически только высшие чиновники ордена могли знать о его финансовом положении, но на практике все участники Великого капитула получали достаточно информации чтобы планировать строительство замков, церквей, госпиталей, ведение военных кампаний, и они передавали эту информацию своим братьям-рыцарям и капелланам.

Другие должности

 • Командор ( нем. Kommandeur ) — командующий, командир.
 • Капитульер ( нем. Capitularies ) — руководитель капитула .
 • Член Совета ( нем. Rathsgebietiger ).
 • Главный магистр Германии ( нем. Deutschherrenmeister ).
 • Магистр баллея ( нем. Balleimeister ).

Рядовые члены ордена

Братья-рыцари ( нем. Ritterbrüder ) — полноправные члены ордена из рыцарского сословия [8] . При вступлении в орден дворянин обязан был:

По уставу ордена братья-рыцари обязаны были нести военную службу, сражаясь преимущественно в конном строю [10] . Братьев-рыцарей также называли «белыми плащами», так как согласно орденскому уставу должны были носить белый плащ с нашитым с левой стороны чёрным орденским крестом [11] . В военное время этот плащ надевался поверх доспехов. По орденскому уставу братьям-рыцарям полагалось носить бороду [12] .

Братья-сарианты ( нем. Sariantbrüder ; по-немецки « услужающие братья ») — члены ордена нерыцарского происхождения [10] , хотя те из них, кто служил в качестве оруженосцевкнаппены » ; нем. Knappen ), могли происходить из знатного сословия [10] . По уставу ордена братья-сарианты обязаны были нести военную службу и составляли основную часть орденского контингента [10] . Несмотря на происхождение, являлись полноправными членами ордена наряду с братьями-рыцарями, так как при вступлении в орден приносили те же три монашеских обета, что и братья-рыцари [13] . Также их называли «серыми плащами», так как по орденскому уставу им полагались серые плащи с нашитым с левой стороны чёрным орденским крестом [13] . В военное время этот плащ надевался поверх доспехов. В военное время братья-сарианты могли исполнять функции младшего командного состава , возглавлять отряды орденского ополчения , сражаясь как в пешем , так и в конном строю. В мирное время занимали низшие административные должности — ведали конюшнями, кузницами, сбруей, обмундированием и т.п [10] . В отличие от братьев-рыцарей, братья-сарианты должны были сбривать усы и бороды [10] . В исключительных случаях за заслуги перед орденом могли быть переведены в сословие братьев-рыцарей [10] .

Братья-священники ( нем. Priesterbrüder ) — полноправные члены ордена, подобно братьям-рыцарям и братьям-сариантам приносившие при вступлении в орден три вышеуказанных монашеских обета; набирались как из дворянского сословия, так и из простолюдинов [10] . Согласно орденскому уставу должны были носить чёрную рясу, поверх которой надевали белую мантию с чёрным орденским крестом [10] . Военную службу братья-священники не несли, и оружие им не полагалось. Тем не менее, они сопровождали орденское войско в военных походах, и вели миссионерскую деятельность на покорённых территориях [10] . В отличие от братьев-рыцарей, братья-священники должны были сбривать усы и бороды и выбривать волосы на макушке головы тонзуру [10] . Два известных орденских хронистаПётр из Дусбурга и Николай фон Ерошин ) — были братьями-священниками ордена.

Полубратья ( нем. dienende Halbbrüder ) — полноправные члены ордена, приносившие при вступлении в орден три вышеупомянутых монашеских обета и вносившие в качестве вклада всё своё имущество [10] . Военную службу полубратья не несли, а были задействованы в хозяйственной деятельности ордена; на военную службу их могли призвать лишь в самых крайних случаях [10] . Полубратья носили серые одежды и плащи с чёрным Тау-крестом [10] . По орденскому Уставу полубратья должны были сбривать усы и бороды [10] .

Фамилиары — не являлись полноправными членами ордена. В отличие от вышеперечисленных членов, не давали три вышеупомянутых монашеских обета, поэтому могли вести мирскую жизнь [10] . В их состав входили:

 • светские вассалы ордена, получавшие от ордена земельные владения за военную службу [12] ;
 • представители различных сословий (христианского вероисповедания), обладавшие умением и навыками для управления хозяйственными объектами ордена за определённую плату [10] . Подобно полубратьям, они носили серые одежды и плащи с чёрным Тау-крестом [10] ;
 • донаторы (то есть спонсоры ) ордена [14] .

Если фамилиар умирал, не оставив наследников, его имущество наследовал орден [10] .

Современная символика ордена

Традиционный символ ордена — чёрный крест (Schwarzes Kreuz)

Символ ордена — латинский крест чёрной эмали с белой эмалевой границей, перекрытый (для рыцарей чести) шлемом с чёрно-белыми перьями или (для членов общества Святой Марии) простым круговым украшением из чёрно-белой орденской ленточки.

Претенденты на наследие ордена

Государство Пруссия

Пруссия , несмотря на то, что была протестантским государством, претендовала на то, что является духовной наследницей ордена, особенно в части воинских традиций. В 1813 году в Пруссии был учреждён орден « Железный Крест », вид которого отражал символ ордена. История ордена преподавалась в прусских школах.

Третий рейх

Нацисты считали себя продолжателями дела ордена, особенно в области геополитики. Доктрина ордена « Натиск на Восток » была полностью усвоена руководством нацистского режима в Германии . Они претендовали и на материальное имущество ордена. После аншлюса Австрии 6 сентября 1938 года сохранившиеся владения ордена были национализированы. То же самое произошло после захвата Чехословакии в 1938 году . Сохранили независимость только орденские больницы и здания в Югославии и на юге Тироля . Была также произведена инспирированная Генрихом Гиммлером попытка создать некий собственный «Тевтонский орден» в целях возрождения немецкой военной элиты. В этот «орден» вошло десять человек во главе с Рейнхардом Гейдрихом .

ГДР

В ГДР деятельность ордена была официально запрещена, тем более что имидж ордена оставался «пристанищем агрессии и ревизионизма ». Военная энциклопедия ГДР 1985 года даёт такое официальное толкование: «Окровавленный орден продолжал существовать и окончательно превратился в преимущественно благотворительную церковную организацию в XX веке . В настоящее время она играет роль в Австрии и ФРГ как клерикально-милитаристское традиционное объединение». [15]

См. также

Примечания

 1. Лучинский Г. А . Тевтонский орден // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 2. ДРАНГ НАХ ОСТЕН от Средневековья до наших дней . ОФИЦЕРЫ РОССИИ . Дата обращения: 17 мая 2021.
 3. Wolframs-Eschenbach.Verlag Schnell & Steiner CmbH Regensburg/ ISBN 3-7954-4860-3
 4. Радио ЭХО Москвы :: Не так, 16.03.2013 14:15 Великое княжество Литовское: Игорь Данилевский
 5. Jučas 2009, pp. 57-58
 6. Turnbull 2003, p. 73
 7. Марианы, учреждение Тевтонского ордена // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 8. 1 2 Акунов, В.В. Герои Танненберга. О военной доблести тевтонов . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 30 июня 2020.
 9. Акунов, В.В. Облачение членов Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Акунов, В.В. Сословия или чины Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 11. Акунов, В.В. Облачение членов Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 12. 1 2 Акунов, В.В. Облачение членов Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 13. 1 2 Акунов, В.В. Облачение членов Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 14. Акунов, В.В. Сословия или чины Тевтонского ордена . Международная военно-историческая ассоциация . Дата обращения: 28 июня 2020.
 15. Ritterorden . In: Wörterbuch zur Deutschen Militärgeschichte. Militärverlag der DDR, Band II, 1985, S. 835.

Литература

 • Вартберг Герман . Ливонская хроника // Тевтонский орден. Крах крестового похода на Русь / Сост. А. Р. Андреев, С. А. Шумов. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2005. — Серия «Тайные секты и ордена». — С. 204—291.
 • Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. XI—XIII вв. / Сост. Л. М. Попова, Н. И. Щавелева. Под ред. В. Л. Янина . — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 260 с.
 • Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника / Пер. с лат. Н. Н. Малишевского. — М.: Русская панорама, 2014. — 256 с. — Серия «Mediaevalia. Средневековые литературные памятники и источники».
 • Генрих Латвийский . Хроника Ливонии. — Рязань: Александрия, 2009. — 384 с. — Серия «Источники истории».
 • Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г.: Тексты, перевод, комментарий. — М.: Индрик, 2002. — 488 с. — Серия «Древнейшие источники по истории Восточной Европы».
 • Пётр из Дусбурга . Хроника Земли Прусской / Пер. В. И. Матузовой. — М.: Ладомир, 1997. — 384 с. — ISBN 5-86218-258-6 .
 • Акунов В. В. История Тевтонского ордена. — М.: Вече, 2012. — 336 с. — Серия «История орденов и тайных обществ».
 • Акунов В. В. Держава Тевтонского ордена. — СПб.: Алетейя, 2019. — 438 с.: ил. — Серия «Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма».
 • Бискуп М . Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409—1411 гг.) в свете новейших исследований // Вопросы истории. — № 12, 1991.
 • Богдан Анри. Тевтонские рыцари / Пер. с франц. А. И. Вишневского. — СПб.: Евразия, 2008. — 304 с. — Серия «Историческая библиотека».
 • Бокман Хартмут . Немецкий орден: Двенадцать глав из его истории / Пер. с нем. В. И. Матузовой — М.: Ладомир, 2004. — 280 с. — ISBN 5-86218-450-3 .
 • Девриз Келли, Дикки Йен, Догерти Мартин, Джестайс Филлис. Великие сражения крестоносцев. 1097—1444 гг. — М.: Эксмо, 2009. — 224 с. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-30830-9 .
 • Краўцэвіч А . Тэўтонскі ордэн. Ад Ерусаліма да Грунвальда. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — 46 с (белор.) .
 • Лависс Эрнест . История Тевтонского Ордена // Тевтонский орден. Крах крестового похода на Русь / Сост. А. Р. Андреев, С. А. Шумов. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2005. — Серия «Тайные секты и ордена». — С. 23-163.
 • Машке Эрих. Немецкий орден. — СПб.: Евразия, 2003. — 256 с. — Серия «Clio».
 • Печников Б. А. Рыцари церкви — кто они? Очерки об истории и современной деятельности католических орденов. — М.: Политиздат, 1991. — 352 с. ил.
 • Печников Б. А. Тевтонский орден: вчера и сегодня // Встречи с историей: Науч.-попул. очерки. — Вып. 2. — М.: Молодая гвардия, 1988. — С. 67-74.
 • Урбан Вильям. Тевтонский орден. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2010. — 416 с. — Серия «Историческая библиотека». — ISBN 978-5-17-044178-5 .
 • Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике. XII—XIII вв. — СПб.: Евразия, 2012. — 624 с. — Серия «Clio». — ISBN 978-5-91852-024-6 .
 • Jučas M. The Battle of Grünwald. — Vilnius: National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, 2009. — 127 p. — ISBN 9786099507453 . (англ.)
 • Selart, A. Livonia, Rus' and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. — Leiden: Brill, 2015. — ISBN 978-9-004-28474-6 . (англ.)
 • Turnbull SR Tannenberg 1410: Disaster for the Teutonic Knights . — Osprey Publishing, 2003. — 96 p. — ISBN 1-84176-561-9 . (англ.)
 • Пирс Пол Рид. Тамплиеры = Piers Paul Read. The Templars. — М. : АСТ, 2008. — 347 с. — ISBN 978-5-271-19638-6 .

Ссылки