Tretia francúzska republika

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Historický stav
Francúzska republika
Francúzska republika
Vlajka Francúzska Znak Francúzska
Vlajka Francúzska Znak Francúzska
Motto : " Liberté, égalité, fraternité (Sloboda, rovnosť, bratstvo) "
Hymna : Marseillaise
Francúzsko a jeho kolónie v roku 1920.
Francúzsko a jeho kolónie v roku 1920.
Kapitál Paríž
Najväčšie mestá Paríž , Lyon , Marseille
jazyky) francúzsky
Úradný jazyk francúzsky
Náboženstvo

Katolicizmus , protestantizmus , judaizmus - oficiálne náboženstvá (do roku 1905 ),

v roku 1905 bol koncept oficiálneho náboženstva zrušený
Menová jednotka francúzsky frank
Populácia 35 565 800 ľudí
Forma vlády parlamentná republika
francúzsky prezident
• (1871-1873) Adolphe Thiers (prvý)
• (1932-1940) Albert Lebrun (posledný)
História
4. september 1870 Vzdelávanie
10. júla 1940 Likvidácia
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Tretia Francúzska republika ( fr. Troisième République ) je obdobie v dejinách Francúzska od 4. septembra 1870 do 10. júla 1940 .

História

Pozadie

19. júla 1870 sa začala francúzsko-pruská vojna , ktorá od samého začiatku nabrala pre Francúzsko mimoriadne nepriaznivý priebeh a odhalila celú krehkosť ríše .

V prvej zrážke obsadili Nemci Weissenburg . 4. augusta bol zbor maršala MacMahona porazený pri Werthe a zbor generála Charlesa Froassarda na Spychernských výšinách. Po porážke Francúzov pri Mars-la-Tour (16. augusta) a Gravelotte-Saint-Privat bol generál François Bazin zbavený možnosti ustúpiť, aby sa pripojil k MacMahonovi a uzavrel sa s armádou v Metz .

2. septembra sa Napoleon III vzdal po bitke pri Sedane .

Vyhlásenie republiky

3. septembra, keď sa Paríž dozvedel o sedanskej katastrofe, robotníci vyšli do ulíc a požadovali zvrhnutie Napoleona III. a vytvorenie ľudovej vlády. Jules Favre na nočnom zasadnutí zákonodarného zboru z 3. na 4. septembra navrhol vyhlásiť zosadenie cisára a zvoliť dočasnú vládu.

Ráno 4. septembra ľud vtrhol do snemovne a Gambetta v mene zástupcov ľudu oznámila, že „Louis Napoleon Bonaparte a jeho dynastia prestali vládnuť vo Francúzsku“. Na radnici ten istý dav vyhlásil republiku a bez správnych volieb vymenoval dočasnú „vládu národnej obrany“, v ktorej boli všetci parížski poslanci ( Arago , Cremieux , Ferry , Favre , Gambetta , Garnier-Pages , Pellant , Picard, Simon , neskôr Rochefort a niektorí ďalší).

V tom istom čase sa podobné udalosti konali aj v Lyone , Marseille , Bordeaux a ďalších mestách, kde bola aj vyhlásená republika.

Prvé kroky novej vlády a voľby do národného zhromaždenia

Vláda ľudovej obrany rýchlo vytvorila niekoľko armád a poskytla pôžičku vo výške 250 miliónov frankov. Počas obliehania Paríža sa jej podarilo ustrážiť mesto, rozmiestniť a ovládnuť hladný dav. 4. septembra, v deň svojho vzniku, vydala a vykonala dekrét o amnestii pre všetkých odsúdených za politické trestné činy. 5. septembra napriek silnej potrebe peňazí zrušila zbierku známok z periodickej tlače a 10. septembra od nich zástavy a vyhlásila úplnú slobodu tlače, čo tlač okamžite vo veľkom využívala. V ten istý deň zrušila požiadavku na zloženie sľubu úradníkov a poslancov. 19. septembra bolo súkromným osobám dovolené vzniesť obvinenia proti všetkým úradníkom pod zvyčajnou jurisdikciou – právo, ktoré bolo popierané dokonca aj v ére veľkej revolúcie a je vo Francúzsku úplne nové. 14. a 27. októbra bola ustanovená porota pre všetky politické zločiny.

Tieto a ďalšie opatrenia rovnakého druhu, ktoré rýchlo a zásadne pretvorili francúzsky štátny systém, hoci neboli sankcionované žiadnym zákonodarným zborom, slúžili ako východisko pre ďalší vývoj, nie vždy však progresívny. V oblasti ekonomických opatrení vláda nariadila odklad vyplácania peňazí z bytu a exekúcie na zmenky v Paríži - opatrenie, ktoré malo revolučný charakter, no zachránilo pred smrťou celú masu malých ľudí (zrušenie týchto opatrení r. Thiersova vláda v marci 1871 poslúžila ako najbližšia zámienka na povstanie komúny). 18. septembra, deň po začatí obliehania Paríža Nemcami, vzhľadom na očakávané zastavenie komunikácie medzi Parížom a zvyškom Francúzska, vláda vymenovala Cremieuxa, Gle-Bizuana, potom Gambettu a viceadmirála Furichona riadiť záležitosti Francúzska; zvyšok jeho členov zostal v Paríži. Gambetta sa k delegácii pripojil až 6. októbra, keď bolo možné opustiť Paríž iba balónom, čo sa mu aj podarilo. Delegácia mala bydlisko najskôr v Tours, potom v Bordeaux.

Napriek nepriateľskej okupácii významnej časti francúzskeho územia vzájomný boj rôznych sociálnych skupín a strán neustával a bol cítiť aj v samotnej vláde. Bonapartisti sa obávali triumfu republikánskych princípov a stavali sa proti vláde, ako sa len dalo. Proletariát, ktorý pre vojnu prinášal obrovské obete a túžil ju viesť do posledného extrému, vôbec nechcel konať výlučne v záujme buržoázie. Ten bol rozhorčený z omeškania platieb a obvinil vládu z šialenstva a požadoval skoré uzavretie mieru. Z členov vlády Trochu a Favre viac ako iní vyjadrovali záujmy a túžby buržoázie. Vzájomná nedôvera členov vlády bola taká veľká, že napríklad pred Rochefortom zatajili skutočnosť stretnutia J. Favra a Bismarcka (19. 9.), pre rokovania (neúspešné) o prímerí.

Keď prišla do Paríža správa o kapitulácii Bazina so 120 000 armádou (27. októbra 1870), veľká časť obyvateľstva a Národná garda tušili, že parížska vláda by mohla urobiť to isté; to vyvolalo povstanie 31. októbra. Povstalci na čele s Blanqui, Flourens , Pia, Delecluse obsadili radnicu a nejaký čas držali v zajatí niekoľkých členov vlády, kým ich neoslobodila časť gardy vernej vláde. Vláda v Tours alebo Bordeaux, inšpirovaná Gambettou, bola oveľa odvážnejšia a radikálnejšia; odstránila bonapartistických úradníkov, zaviedla nové dane atď.

Po kapitulácii Paríža (28. januára 1871) vláda ľudovej obrany zákonom na 15. marca 1849 vyhlásila na 8. februára všeobecné voľby do Národného zhromaždenia (všeobecné volebné právo, scrutin de liste, 750 poslancov). Voľby sa konali so súhlasom Nemcov. Zášť voči Napoleonovi už opadla; ďalšia otázka bola zase - o pokračovaní vojny do víťazného konca, alebo o mieri za podmienok navrhnutých Bismarckom. Keďže sa radikálne živly postavili na odpor, volebné váhy sa prehupli doprava. Zhromaždenie bolo rozdelené na tieto strany: 1 a 2) krajná pravica a pravica (legitimisti), 3) pravý stred (orleanisti, prívrženci parlamentarizmu), 4) ľavý stred (republikáni), 5) republikánska ľavica, 6) krajná ľavica a 7) sa o niečo neskôr vytvorila strana apelujúca na ľud (Bonapartisti). Nie je možné presne určiť číselný pomer strán z dôvodu nejednoznačnosti presvedčenia mnohých poslancov a prítomnosti prechodných skupín; väčšina (okolo 400) však nepochybne patrila k rôznym zástancom monarchistickej či imperialistickej obnovy, a ak k nej nedošlo, tak len v dôsledku roztrieštenosti monarchistických strán, ktorá znemožňovala medzi nimi dohodu. Všetci monarchisti sa zhodli na potrebe mieru. Bolo tam asi 300 republikánov rôznych odtieňov, medzi ktorými bolo aj veľa zástancov mieru. Mestá väčšinou volili republikánov, vidiek pravicu. Medzi poslancami boli Thiers, zvolený v 26 oddeleniach, V. Hugo, Gambetta, Rochefort, Garibaldi. Náladu väčšiny zboru jasne charakterizuje skutočnosť, že meno Garibaldi bolo privítané pískaním a pískaním (čo viedlo k rezignácii Victora Huga).

V Paríži boli drvivou väčšinou hlasov zvolení zástupcovia radikálnej demokracie - Victor Hugo , Ledru-Rollin , Floquet , Locroix a ďalší, ktorí prisľúbili, že vystúpia s požiadavkou decentralizácie a slobody komunít. Z čistých socialistov, ktorých rôzne frakcie predložili spoločnú kandidátnu listinu, sa k poslancom dostalo len niekoľko, vrátane „mutualistov“ Tolena a Malona . Provincia poslala do národného zhromaždenia väčšinu tých, ktorí sa prikláňali k obnoveniu monarchie v tej či onej forme. Thiers bol zvolený za predsedu vlády.

Vláda ľudovej obrany podala demisiu. Najvyššia moc teraz patrila Národnému zhromaždeniu, ktoré sa zišlo najskôr v Bordeaux a od 10. marca 1871 vo Versailles. Volilo sa na dobu neurčitú s povinnosťou obnoviť poriadok v krajine a rozhodnúť o forme vlády.

17. februára 1871 Národné zhromaždenie zvolilo Adolpha Thiersa za „hlavu výkonnej moci Francúzskej republiky“, v mene ktorého sa mohli zbiehať všetky strany, republikáni a monarchisti; bol však len výkonným orgánom zhromaždenia a mohol byť ním kedykoľvek odvolaný. O dva dni neskôr zostavil svoj vlastný kabinet zo zástupcov rôznych strán, v ktorom si sám udržal predsedníctvo; zahŕňali J. Favre, J. Simon, Picard, Dufour.

Národné zhromaždenie v Bordeaux prijalo 10. marca dva dekréty. Na základe prvého dekrétu bolo Versailles vyhlásené za sídlo vlády a národného zhromaždenia; druhá vyhláška hovorí, že všetky zmenky, ktorým skončila platnosť 13. novembra, musia byť zaplatené do 13. marca, teda do dvoch dní. Týmto bolo celé malomeštiactvo, ktoré malo stále čo stratiť a v rozbúrenom organizme hlavného mesta bolo relatívne pokojným živlom, odsúdené na smrť: do 5 dní, od 13. do 17. marca, bolo vynesených nie menej ako 150 000 zmeniek č. výmena bola protestovaná v Paríži. Parížsky poslanec Millière nástojčivo žiadal, aby zhromaždenie umožnilo ďalšie omeškanie s platbou peňazí za byt, ktoré neboli vyplatené 6 mesiacov. Stretnutie sa však zdržalo akéhokoľvek rozhodnutia o tejto pálčivej otázke. Tým bolo 200-300 tisíc robotníkov, remeselníkov, drobných obchodníkov, ktorí minuli všetky svoje úspory a nenašli prácu, vydaných do vôle a nemilosti majiteľov domov.

parížska komúna

Zničenie stĺpa Vendome 18. mája 1871

15. marca Thiers dorazil do Paríža a nariadil zajať zbrane Národnej gardy, zhromaždené na výšinách Montmartru a strážené slabým strážcom. Vojaci obsadili Montmartre, ale nezobrali so sebou postroj a kone, a tak sa národnej garde podarilo ubrániť delostrelectvo. Vojaci prešli na stranu stráží, zatkli veliteľov a generál Lecomte , ktorý dal rozkaz strieľať do davu, a generál Clement Tom boli na mieste zastrelení.

K povstaniu sa začali pripájať armádne jednotky po celom meste, čo prinútilo Thiersa urýchlene stiahnuť zvyšné lojálne jednotky, políciu, administratívnych pracovníkov a špecialistov z hlavného mesta do Versailles.

Povstalci rátali s podporou provincie, ale rada komúny premeškala príležitosť apelovať na krajinu. Prerokovanie programu obce v rôznych výboroch zastupiteľstva trvalo 22 dní a keď bol definitívne zverejnený, bolo už neskoro, navyše v ňom neboli jasné požiadavky. V mnohých priemyselných centrách ( Lyon , Saint-Etienne , Marseille , Toulouse , Bordeaux , Limoges ) boli povstania Communardov ľahko potlačené hneď na začiatku. Potom sa pád hlavného mesta stal otázkou času. Paríž obliehala 130-tisícová armáda tvorená najmä vojnovými zajatcami, ktorých návrat do vlasti urýchlilo Nemecko na žiadosť versaillskej vlády. Komunine sa nepodarilo vytvoriť účinný vojenský systém. Versailles obsadili jednu po druhej najvýznamnejšie pevnosti a 21. mája vstúpili do Paríža bez boja bránami, ktoré nechali federalisti bez ochrany.

Začali sa osemdňové pouličné boje, v ktorých ani jedna strana nešetrila nepriateľa. Federalisti dostali príkaz spáliť alebo vyhodiť do vzduchu všetky domy, ktoré museli opustiť. Požiare zničili len niekoľko ulíc len vďaka rýchlemu postupu Versailles. Komunardi pravdepodobne neboli vždy podpaľači: Admirál Sesse povedal vyšetrovacej komisii, že požiar Tuileries , radnice, ministerstva financií a kontrolného úradu bol bonapartistickou záležitosťou.

Za posledné 3 dni zastrelili federalisti komúny spomedzi rukojemníkov zadržiavaných v parížskych väzniciach 63 ľudí vrátane parížskeho arcibiskupa Darboisa . Na konci bojov na cintoríne Père Lachaise a pri Belleville [1] 28. mája ovládli Versailles celý Paríž. Posledná bašta komunardov – Fort Vincennes – bola uvedená do prevádzky 29. mája. Začali fungovať vojenské súdy, ktoré odsúdili vyše 13 000 ľudí; 7 500 z nich bolo vyhnaných a 21 zastrelených. Zastrelenie komunardov sa uskutočnilo najmä pri múre cintorína Pere Lachaise ; na tomto mieste teraz visí pamätná tabuľa . Bez súdu bolo počas pouličných bojov zastrelených 15 tisíc ľudí, podľa McMahona, podľa generála Uppera - 30 tisíc.

Frankfurtský svet

10. mája 1871 bol po dlhých rokovaniach uzavretý frankfurtský mier s Nemeckou ríšou , čím Francúzsko zbavilo dvoch provincií, Alsaska a Lotrinska , a zaťažilo ho 5 miliardovým príspevkom .

Povojnová rekonštrukcia

Vzhľadom na nemožnosť dohody o otázke formy vlády navrhol Thiers ešte v marci 1871 pakte de Bordeaux, ktorý strany mlčky prijali, teda rozhodnutie zaoberať sa len naliehavými záležitosťami, ponechajúc ústavné problémy do budúcnosti.

Волей-неволей, однако, национальному собранию приходилось затрагивать вопросы конституционного права, до некоторой степени предрешая будущую форму государственного устройства; так, 10 августа 1871 года был выработан закон о генеральных советах, действующий в общих чертах и поныне, в 1872 году — закон о государственном совете. 31 августа 1871 года национальное собрание заменило титул «главы исполнительной власти» титулом президента республики и определило срок его полномочий (3 года).

Во время управления Тьера правительство сумело настолько поднять кредит доверия Франции, что она без большого труда уже в июне 1871 года заключила иностранный заём в 2000 млн, а в 1873 году — в 3000 млн франков. Для увеличения государственных доходов были увеличены или введены новые налоги на спички, бумагу, железнодорожные билеты, клубы, бильярды и т. д. Была упразнена национальная гвардия и введена всеобщая воинская повинность по прусскому образцу, без права заместительства. Орлеанским принцам было разрешено вернуться во Францию и им возвращено имущество. Скоро у Тьера появились разногласия с большинством собрания, желавшим монархической реставрации.

Президентство Мак-Магона (1873—1879)

24 мая 1873 года Тьер вышел в отставку до окончания срока своих полномочий. На его место собрание в тот же день большинством 390 голосов избрало маршала Мак-Магона , на имени которого сошлись все монархические партии; левая воздержалась от голосования.

Мак-Магон, избранный коалицией правых, был намечен ею для подготовки монархической реставрации. Он тщательно очищал правительство и бюрократию от республиканцев, заменяя их монархистами, стеснял свободу печати (восстановлены залоги для органов печати), преследовал народные собрания (собиравшиеся обыкновенно в ресторанах; полиция, под всяческими предлогами отнимая разрешение у тех хозяев, которые отдают свои залы для радикальных собраний, могла почти совсем прекратить их во многих местах), предоставил полную свободу всевозможным съездам духовенства.

Крайняя правая и правый центр открыто подготовляли восстановление монархии; шли переговоры о их слиянии на почве признания королём Генриха V (граф Шамбора) , а графа Парижского — его наследником, но переговоры разбились об упорство Шамбора, не пожелавшего отказаться от белого знамени в пользу трёхцветного. После неудачи этой попытки правая коалиция определила срок полномочий Мак-Магона в 7 лет, чтобы по крайней мере надолго закрепить за собой власть.

В национальном собрании началась борьба за конституцию, и к 1875 году она была окончена. За невозможностью прийти к соглашению о личности короля, собранию поневоле пришлось согласиться на республику, но оно употребило все усилия, чтобы сделать её возможно консервативной; не решаясь отказаться от всеобщего голосования, пустившего слишком глубокие корни, оно уравновесило его сенатом, долженствовавшим быть представителем интересов деревни и вообще консервативной силой. Несмотря на это, конституция прошла с чрезвычайным трудом. После принятия конституции собрание избрало 75 несменяемых сенаторов и разошлось в декабре 1875 года. Слово «республика» в Конституции упоминалось лишь в 1 статье, которую приняли перевесом только в 1 голос.

Особенности конституции:

 • Чрезвычайный консерватизм
 • Компромиссный характер (до поправок 1879 и 1884 года — нечто среднее между монархией и республикой)
 • Краткость и отсутствие декларации о принципе государственного устройства

Законодательная власть принадлежала парламенту, состоящему из палаты депутатов и сената. Вместе две палаты составляли Национальное собрание, которое выбирало президента.

Палата депутатов (600 чел): выборы каждые 4 года по мажоритарно-пропорциональной системе на основе равного, всеобщего, тайного голосования. Но не имели права голоса женщины, военнослужащие, население колоний, лица моложе 21 года и проживающие на территории Франции менее 6 месяцев. Так из 40 млн голосовали только 12 млн.

Сенат (300 чел): косвенные и многоступенчатые выборы на 9 лет. Каждые 3 года менялась 1/3. 75 членов избирались пожизненно. Это был своеобразный консервативный противовес палате депутатов.

Права Сената:

 • Без его одобрения не принимался ни один закон
 • Обсуждение и утверждение государственного бюджета
 • Мог добиться отставки кабинета министров
 • С его согласия президент мог распустить палату депутатов, но сам сенат не мог быть распущен никем
 • С согласия совета министров президент мог превращать сенат в верховный суд по преступлениям, угрожающим безопасности государства.

Исполнительная власть принадлежит президенту:

 • Право помилования
 • Не ответственен перед палатами, кроме случая государственной измены
 • Не мог критиковаться прессой
 • Глава вооружённых сил
 • Назначение чиновников
 • Внесение и утверждение законопроектов

В начале 1876 года произошли выборы в сенат, давшие (вместе с несменяемыми сенаторами) незначительный перевес монархистам, и в палату депутатов, давшие около 370 республиканцев и 170 монархистов; последние объединились теперь в одну консервативную партию. Бюффе (министр-президент) не был избран ни в палату депутатов, ни в сенат, и подал в отставку. Мак-Магон, несмотря на крайнее нежелание, принуждён был поручить составление кабинета члену левого центра Дюфору, а потом Ж. Симону. 16 мая 1877 года он обратился к последнему с оскорбительным письмом, которое и опубликовал; Симон вышел в отставку, и Мак-Магон поручил составление кабинета монархисту, герцогу Брольи. Затем последовал роспуск палаты (с согласия сената). 363 республиканских депутата объединились и выступили на выборах коллективно.

Выборы были вполне благоприятны для них, несмотря на то, что Мак-Магон прибегал к наполеоновским приёмам давления. В новой палате оказались 394 республиканца и 141 консерватор. «Министерство 16 мая» подало в отставку, но президент отвечал новым вызовом палате, назначив новый консервативный кабинет Рошбуэ. Палата приняла вызов; она отказалась идти на переговоры с министерством и одобрить бюджет. Президент испугался конфликта, который мог привести к революции, и предпочёл уступить. Он предоставил власть республиканцам, но не умел с ними ладить. Через год, чувствуя своё бессилие, тем более что выборы 1/3 сенаторов в 1879 году сделали и сенат республиканским, он вышел в отставку (январь 1879 года). На его место был избран испытанный республиканец Греви.

Президентство Греви (1879—1887)

Избрание Греви было симптомом окончательного упрочения республики, пустившей глубокие корни в народе. Причиной упрочения было то, что республика, несомненно, создала порядок, при котором экономическая жизнь страны шла правильно, без потрясений и препятствий. Значительная часть буржуазии перешла на сторону республики, и только клерикалы имели все основания относиться со злобой и боязнью к новому режиму и желать реставрации. Низшие классы народа получили от республики очень мало, но, разочарованные как в монархии Орлеанов , так и в империи Бонапарта , не имели оснований желать возврата к прошлому; для них республика открывала во всяком случае лучшие перспективы. Смерть молодого принца Луи Наполеона (умер в 1879 году), бывшего после смерти его отца (умер в 1873 году) главой бонапартистской партии, привела последнюю к разделению на сторонников принца Жерома и принца Виктора и совершенно обессилила её. Смерть графа Шамбора (умер в 1883 году) повлекла за собой слияние легитимистов со сторонниками Орлеанов (от первых отделилась группа, выставившая кандидатуру дона Карлоса испанского), но значение партии от того заметно не выросло. Она позволяла себе время от времени громкие манифестации (опубликование графом Парижским манифеста к французскому народу в 1887 году), но они оставались без отклика.

Спокойствие и порядок упрочили к концу 1870-х годов финансы страны; бюджет стал сводиться без дефицита , несмотря на наследование от империи громадного государственного долга. С присоединением к республике значительной части буржуазии изменился характер республиканской партии. Под предводительством Гамбетты выделился из левого центра и республиканской левой партии Республиканский союз . Эта партия забыла свою программу 1869 года и отказалась от своих главных требований — отделения церкви от государства, отмены постоянной армии, прогрессивного подоходного налога. Однако она отстаивала и провела в 1880 году полную амнистию коммунарам и стремилась к частичному пересмотру конституции, осуществлённому в 1884 году при Ферри (отмена пожизненных сенаторов, избрание депутатов по системе scrutin de liste). Эта партия вскоре вступила в борьбу с радикалами, делившимися на левую и крайнюю левую (во главе последней стал Клемансо ); за ними стояли социалисты разных оттенков. Большое дробление партий, их постоянная изменчивость и отсутствие прочного большинства приводили к частой смене министерств, отличающихся одно от другого обыкновенно очень мало.

Все кабинеты министров со времени избрания Греви были безусловно республиканскими, почти все были более или менее протекционистскими и все более или менее сходились в вопросах иностранной политики. В основном даже при смене министерств несколько лиц сохранили свои портфели или меняли один портфель на другой. Самые ничтожные вопросы (например, о вырытии и вскрытии трупа самоубийцы Рейнаха ) приводят к министерским кризисам. Почти все кабинеты министров при Греви были правительствами «республиканской концентрации», то есть коалиции республиканских групп. Первые три министерства при Греви (Ваддингтона, Фрейсине, Ферри) состояли, в разных комбинациях, из членов левого центра, крайней левой и республиканского союза; четвёртое, Гамбетты, было однородное.

Два важных факта отмечают деятельность правительства в президентство Греви: начало и быстрый рост колониальной политики и борьба с клерикализмом (закон об обязательном светском обучении 1880 года, изгнание множества не получивших правительственного разрешения духовных конгрегаций). Другие крупные меры: закон о печати 1881 года, отменивший залоги и передавший все преступления печати в ведение суда присяжных; закон 1882 года об избрании мэров небольших городов; изгнание из Франции всех членов когда-либо царствовавших там династий в 1886 году; подписание конвенции с железнодорожными обществами (в 1886 году), отдавшей перевозочные средства Франции в руки нескольких могущественных ассоциаций; начало конверсии 5 % займов в 1884 году; закон о разводе 1884 года.

В 1881 и 1885 годах происходили выборы в палату депутатов, из коих первые были очень благоприятны для республиканцев (всего 90 монархистов), вторые, напротив (под влиянием неудач колониальной политики и борьбы с клерикализмом, вызвавшей реакцию), благоприятны для консерваторов (201 консерватор, 373 республиканца; 3,5 млн консервативных голосов, 4,5 млн республиканских). Развитие ажиотажа шло рядом с ростом экономической деятельности страны. В этом отношении третья республика напоминает июльскую монархию ; биржа имела самое глубокое влияние на всю колониальную политику; сильное развитие ажиотажа вызывало множество крахов (в 1882 году — крах банка « Union générale [fr] », Поля Эжена Бонту ), за которыми всегда следовали тяжёлые кризисы. В 1887 году была обнаружена торговля орденами, производившаяся начальником генерального штаба генералом Кафферелем и зятем Греви, Вильсоном. Раскрытие этого последнего факта привело к досрочной отставке Греви (декабрь 1887 года), выбранного в начале 1886 года на второе 7-летие.

Президентство Карно и Казимир-Перье (1887—1895)

На место Греви был избран Карно , представитель оппортунистов . Время его управления было эпохой двух кризисов: политического, связанного с именем генерала Буланже , и экономического — краха панамского предприятия .

Политический кризис

Первый начался ещё в последний год президентства Греви . Военный министр в кабинетах Фрейсине и Гобле (1886), генерал Буланже , считавшийся радикалом (выдвинул его Клемансо ), сумел своей энергичной деятельностью по преобразованию военной организации Франции и своим отношением к солдатам и офицерам, а также несколькими речами с намёками на необходимость и желательность реванша и агрессивным поведением в деле Шнебеле (французского полицейского, который был обманом заманён на германскую территорию и там арестован), создать себе широкую популярность. Однородный оппортунистический кабинет Рувье — первый из кабинетов после отставки Мак-Магона , опиравшийся на правую, — не принял Буланже в свой состав и дал ему назначение в провинции. Буланже стал играть политическую роль, сплачивая вокруг себя особую партию на почве требования пересмотра конституции, причём он не пояснял, чего именно он желает.

Благодаря неясности его программы, и в то же время благодаря его шумной оппозиции правительству, вокруг него соединились самые разнородные элементы, недовольные существующим строем — все монархисты, нарождавшиеся тогда антисемиты ( Дрюмон ), клерикалы, многие радикалы ( Наке ), отдельные лица, считавшие себя социалистами ( Рошфор ), люди, стремившиеся к реваншу ( Дерулед ), и т. д. Буланже стал выставлять себя кандидатом на всяких дополнительных выборах, устраивая как бы плебисцит на своём имени и всегда собирая большое число голосов. Почва для такого движения была подготовлена, с одной стороны, биржевым ажиотажем, в котором противники существующей республики видели признаки её испорченности, с другой — её бессилием улучшить экономическое положение низших классов.

Экономический кризис питал недовольство, которым пользовался Буланже. Однако и против Буланже сплотилась серьёзная коалиция; в её состав вошли все оппортунисты и те радикалы, которые поняли характер генерала и его агитации (Клемансо, Флоке , Фрейсине и др.). Искусная политика министра внутренних дел Констана разоблачила ничтожество Буланже; он поспешил бежать за границу, испугавшись ареста и процесса, который мог бы быть для него только выгоден (1889). Результат громадного, казавшегося страшным движения был поразительно ничтожен. Партия буланжистов распалась на составные свои элементы. Ввиду борьбы с буланжизмом , перед выборами 1889 года была отменена система scrutin de liste (более удобная для устройства плебисцита на чьём-либо имени) и заменена системой выборов по округам (scrutin individuel).

Экономический кризис

Второй кризис был биржевого свойства . Обладая громадными свободными денежными капиталами, ищущими помещения, Франция всегда бросается на все предприятия, обещающие хорошую ренту . В 1871—1873 годах она ещё искала денежного рынка для своих бумаг, но со второй половины 1870-х годов всевозможные процентные бумаги находят в ней превосходный сбыт; на её бирже обращаются в громадном количестве не только русские, но даже турецкие, египетские и т. п. бумаги. По той же причине и акции промышленных предприятий легко находят себе сбыт во Франции.

Панамский скандал

Проект прорытия Панамского канала нашёл сочувствие во Франции; около 1,5 миллиардов франков были затрачены на него французскими акционерами и облигационерами. Чтобы добиться такого успеха на бирже, чтобы встретить необходимое содействие в парламенте и правительстве, чтобы скрывать от глаз публики истинное положение вещей, необходимо было заручиться поддержкой очень многих влиятельных лиц и газет. Администрация панамского общества истратила громадные суммы на взятки. В 1888 году произошёл крах; общество оказалось несостоятельным.

В 1892 году начались разоблачения, задевшие многих выдающихся лиц. Судом присуждены были к тюремному заключению только Фердинанд и Шарль Лессепсы , бывший министр Байго , взявший взятку в 300 000 франков, инженер Эйфель , монархист Кошю ; был уличён президент палаты депутатов, оппортунист Бюрдо , но уже после его смерти. Подозрение пало ещё на множество лиц всех партий, преимущественно монархистов и умеренных республиканцев. 1 500 млн франков, из которых большая часть принадлежали мелким рантье , пропали бесследно.

Анархизм и терроризм

Взрыв в зале заседаний Национального собрания Франции 9 декабря 1893 года устроенный анархистом Огюстом Вайяном

Быть может, в связи с этим крахом, вызванным им разорением многих тысяч людей и неизбежным вследствие этого озлоблением, или по крайней мере в связи с общим экономическим кризисом, стоит развитие анархизма во Франции в 1892—1894 годах. В 1892 году было брошено несколько бомб в Париже под полицейской казармой и у частной квартиры; виновником оказался некто Равашоль. В отместку за его арест было взорвано кафе, где он был арестован; потом некто Вальян бросил в палату депутатов бомбу, которой ранил нескольких депутатов; затем последовали покушения — посредством динамита и кинжала — ещё на нескольких лиц и, наконец, убийство 24 июня 1894 года президента Карно, в Лионе, совершённое итальянцем Казерио. Виновники подверглись казни; парламент принял законы о смертной казни за повреждение имущества динамитом, об увеличении наказаний за преступления печати и за призыв к совершению преступлений, о запрещении всех анархистских сообществ.

Политические партии

В президентство Карно произошли некоторые изменения в характере партий. В силу папской энциклики 16 февраля 1890 года французское католическое духовенство «признало» республику; клерикалы, вместе с примирившимися с республикой монархистами, образовали партию «ralliés» (присоединившихся); общий состав республиканской партии стал более консервативным. Начался заметный рост социалистических партий. Появилась антисемитическая партия ( Дрюмон ), сперва примыкавшая к Буланже.

Кризис сельского хозяйства и протекционизм

В республиканской партии обнаружилось сильное протекционистское направление и в частности аграрно-протекционистское. Причиной этому является заметный упадок сельского хозяйства во Франции. Число гектаров обрабатываемой земли несколько понизилось; общий урожай всех хлебов, равнявшийся в 1871—1875 годах (в среднем) 100 млн гектолитров, поднялся, правда, к 1891—1895 годам до 112 млн гектолитров, но, ввиду падения цен на пшеницу (с 25 франков до 14 франков в 1895 году), стоимость его понизилась с 2500 млн франков до 1500 млн. Производство вина, вследствие филлоксеры и других болезней винограда, выражается в следующих цифрах: 1871—1875 годы — 70 млн гектолитров в год, 1875—1880 годы — 40 млн гектолитров, 1881—1885 годы — 32 млн гектолитров, 1886—1890 годы — 26 млн гектолитров. Из вывозящей вино страны Франция превратилась во ввозящую. Этот кризис сельского хозяйства вызвал стремление защищаться покровительственными пошлинами ; все партии, кроме социалистов и немногих фритредеров ( Л. Сэй , Леруа Болье ), являются теперь в большей или меньшей степени аграрно-протекционистскими. В 1885 году налог на ввозимый хлеб повышен с 3 до 5 франков с гектолитра. Промышленность обрабатывающая и торговля, в общем, росли, но подвергались серьёзным периодическим кризисам, вследствие чего и тут заметно усиление протекционизма . В 1892 году проведён высокий таможенный тариф.

Общие выборы

В президентство Карно общие выборы состоялись в 1889 и 1893 годах. Первые внесли мало изменений в распределение партий; появилось только 38 «ревизионистов» (буланжистов), преимущественно за счёт консерваторов. Выборы 1893 года, происходившие под влиянием панамского краха , удалили из палаты многих старых выдающихся деятелей ( Флоке , Клемансо и др.), сократили правую чуть не наполовину (со 170 до 93, в том числе 30 ralliés), усилили радикалов до 150 и социалистов до 50.

Франко-русский союз и закон о труде женщин и детей

Из отдельных событий выдаются всемирная парижская выставка 1889 года и длинный ряд значительных стачек, из которых некоторые вызывали вмешательство войск [2] . Весной 1893 года было постановлено, что полномочия имеющей быть выбранной палаты депутатов продлятся несколько более 4 лет, чтобы приурочить выборы к весне [2] . В области иностранной политики крупнейшим фактом является заключение франко-русского союза , в области экономического законодательства — закон 1892 года о труде женщин и детей на фабриках (запрещение работать на фабриках детям моложе 13 лет; 10-часовой день до 16 лет, 11-часовой для женщин; ночной труд женщин и подростков до 18 лет воспрещён) [2] .

Место Карно занял консервативный республиканец Казимир-Перье , который 15 января 1895 года вышел в отставку по причинам скорей личного, чем политического характера, и его место занял оппортунист Феликс Фор .

Президентство Фора и Лубэ (1895—1902)

В президентство Фора новый политический кризис был вызван делом Дрейфуса . Офицер-еврей Дрейфус в 1894 году (во время министерства Дюпюи) был приговорён военным судом, за выдачу иностранной державе военных тайн, к пожизненной ссылке на Чёртов остров (близ Кайенны). Вскоре печать возбудила сомнение в правильности приговора; в 1897 году брат осуждённого выступил с формальным обвинением офицера Эстергази в совершении того преступления, за которое обвинён Дрейфус. Завязалась ожесточённая борьба.

Почти все левые элементы республиканской партии до крайних социалистов, но также многие умеренные ( Трарьё [fr] , Вальдек-Руссо и др.) высказались за необходимость пересмотра процесса, ввиду несомненных неправильностей при первом производстве. Напротив, вся военная партия (генеральный штаб, офицеры), все тогдашнее министерство (умеренное, националистическое, ультрапротекционистское министерство Мелина, опиравшееся на правую), все антисемиты (Дерулед), националисты (Баррес) высказались против Дрейфуса. Дрейфусисты указывали на факт, что на судей было произведено давление тогдашним военным министром Мерсье.

Дело осложнилось доказанными подлогами, совершенными при расследовании дела. Стало ясно, что целая группа влиятельных людей, с начальниками генерального штаба и министрами во главе, как во время процесса, так и после, вовсе не стремилась к выяснению истины, а хотела во что бы то ни стало погубить обвиняемого, намекая все время на наличность каких-то доказательств, которые не могут быть предъявлены. На почве этого дела пали министерства Мелина и Бриссона, пожертвовав ранее тремя военными министрами (Кавеньяком, Цурлинденом, Шануаном, которые все настаивали на виновности Дрейфуса).

Фор скоропостижно умер 16 февраля 1899 года , и его место занял оппортунист Лубэ. Хотя последний ни разу публично не заявил о своём отношении к делу Дрейфуса, но его считали сторонником пересмотра, и потому противники Дрейфуса встретили его избрание крайне враждебно. 27 февраля, в день похорон Фора, Дерулед, Мильвуа, Габер и другие попытались произвести государственный переворот, убеждая генерала Роже двинуться с войском на Елисейский дворец, но попытка произвела скорее комическое впечатление. Дерулед был оправдан присяжными, но при вторичном разборе дела в верховном суде приговорён к изгнанию из Франции. Решение по делу Дрейфуса было наконец кассировано, и дело разобрано вторично военным судом в Ренне.

Суд происходил гласно; громадное большинство незаинтересованных слушателей и читателей вынесли твёрдое убеждение, что Дрейфус невиновен. Однако большинством 5 голосов против 2 он был признан виновным, при наличности смягчающих обстоятельств; президент республики его помиловал, и Дрейфус принял помилование, чем лишил дело значительной части его политического значения. Борьба по поводу Дрейфуса велась не из-за него лично. Его сторонники боролись против привилегированного положения армии, против военных судов, за гласность судопроизводства, против антисемитизма. Во главе их шли, между прочим, Э. Золя , Клемансо , Жорес , во главе противников — Рошфор , Дерулед , Кавеньяк , Баррес.

Под влиянием этой борьбы образовалась партия националистов (по составу близкая к бывшим буланжистам), мечтающая о реванше, об изгнании из Франции евреев, о замене республики парламентарной республикой плебисцитарною. К ним была очень близка партия «прогрессистская» (Мелин), являющаяся клерикальной, националистической, протекционистской и готовая искать поддержки у монархистов. После падения кабинета Дюпюи президент Лубэ поручил сформирование министерства сотруднику и другу Гамбетты, Вальдеку-Руссо. Он составил кабинет концентрации, включив в него двух социалистов-радикалов, Мильерана и Бодена , а с другой стороны генерала Галлифе , известного жестокой расправой с коммунарами в 1871 году. Таким образом социалисты стали во Франции в положение одной из правительственных партий.

Это разнородное министерство продержалось необычайно долго — почти 3 года, с июня 1899 года по май 1902 года. Министерство закончило дело Дрейфуса, дав ему помилование, а потом проведя через палаты общую амнистию всем прикосновенным к делу Дрейфуса, как сторонникам его, так и противникам. После этой амнистии наступило известное успокоение. Мильеран провёл новый фабричный закон 1900 года, определяющий продолжительность рабочего дня для взрослых и детей одинаково в 10 часов, но вступающий в действие в полном объёме лишь через 4 года. Косвенным результатом деятельности министерства было распадение только что объединившейся социалистической партии. При этом министерстве состоялась всемирная Парижская выставка 1900 года, а также общие выборы в палату депутатов в мае 1902 года, после которых оно вышло в отставку, не дождавшись неодобрительного вотума палаты, несмотря даже на то, что выборы были вполне ему благоприятны. Выборы 1898 года несколько усилили радикальные элементы в палате, выборы 1902 года — усилили ещё больше: после них в палате числится 43 социалиста, 233 радикала и радикала-социалиста, 62 правительственных республиканца (сторонники министерства Вальдека-Руссо), 127 прогрессистов (мелинистов), 35 ralliés, 5 антиправительственных радикалов, 43 националиста, 41 реакционер ( монархист ), всего 589. Место Вальдека-Руссо занял Комб, начавший упорную борьбу с клерикализмом .

Падение

После нацистского вторжения в Польшу Франция и Великобритания 3 сентября 1939 года объявили войну Германии, однако активных боевых действий не вели. Французские войска несколько раз пересекали франко-германскую границу, однако по приказу командира армии Гамелена отступали. Такая ситуация стала называться странной войной . 10 мая 1940 Вермахт начал вторжение на территорию Бельгии, Нидерландов и Франции . Не имея ни численного, ни технического превосходства, англо-французские войска были не в состоянии предотвратить катастрофу на фронте. 14 мая капитулировали Нидерланды, 28 мая — Бельгия. После эвакуации британских войск под Дюнкерком ослабевшая французская армия поспешно отступала под натиском немецких войск. В начале июня французское правительство бежало из Парижа. 10 июня Италия объявила войну Франции.

14 июня в 5 утра нацисты оккупировали Париж. Потеря северной Франции и угроза полной оккупации страны спровоцировали сильный политический кризис. Правительство премьер-министра Поля Рейно отправлено в отставку. В то же время усилились позиции героя Первой мировой войны, маршала Франции Анри Филиппа Петена . Петен, служивший в межвоенные годы олицетворением традиционных консервативных ценностей и католической веры, несмотря на огромную популярность, был настроен пораженчески и антисоюзнически. Сразу же после своего назначения Петен отправил в Берлин просьбу о перемирии. 18 июня из Лондона обратился к нации Шарль де Голль, он объявил нелегитимным правительство Петена и объявил о формировании Сражающейся Франции ( Речь 18 июня ).

Подписанное в местечке Компьен франко-германское перемирие 22 июня 1940 года (в вагоне, в котором состоялось подписание капитуляции Германии в 1918 году) предусматривало оккупацию 2/3 территории Франции включая Париж, демобилизацию армии и флота, изъятие вооружения и припасов бывшей французской армии. Торговля с Союзниками была запрещена и на содержание оккупационных немецких войск французское правительство было обязано выплачивать 250 миллионов франков в день. 25 июня было подписано перемирие с Италией, согласно которой Италия оккупировала 800 км² французской приграничной территории. В итоге после перемирия с Германией и Италией Третья республика контролировала только юг страны (т. н. «Свободная зона») и колонии.

10 июля в городе Виши собрался парламент Франции, который в нарушение конституции Франции абсолютным большинством голосов передал неограниченную власть Филиппу Петену, которого назначили т. н. «Главой Французского государства» (фр. Chef de l'État français). Вместе с тем легитимный президент Франции Альбер Лебрен был низложен. Также парламент аннулировал Конституцию Франции 1875; Должности премьер-министра и президента были упразднены, а все их полномочия перешли Петену. 11 июля Петен распустил Парламент.

Начался период, известный как «Режим Виши ».

Таким образом, Третья французская республика распалась, а на её обломках был коллаборационистскийрежим Виши и сражающаяся на стороне союзников Свободная Франция во главе с Шарлем де Голлем .

Государственное устройство

Являлась демократической республикой. Законодательные органы — Национальное Собрание ( Assemblée nationale ), состоявшее из двух палат — Сенат ( Sénat ), избираемый департаментальными коллегиями выборщиков, каждая из которых состояла из генеральных и окружных советников и делегатов муниципальных советов, по мажоритарной системе по многомандатным округам единым списком в 2 тура при свободном втором туре, сроком на 9 лет, при ротации трети сенаторов каждые 3 года, и Палата Депутатов ( Chambre des députés ), избираемое гражданами-мужчинами старше 21 года по мажоритарной системе по одномандатным округам ( Circonscriptions législatives ) в два тура при свободном втором туре, сроком на 4 года, глава государства — Президент ( Président ), избирался Национальным Собранием сроком на 7 лет, осуществлял представительские функции, исполнительный орган — Совет Министров ( Conseil des ministres ), во главе с Председателем Совета Министров ( Président du Conseil ), назначался Президентом и нёс ответственность перед Национальным Собранием.

Политические партии

 • СФИО ( Section Française de l'Internationale Ouvrière , SFIO ) — выступала за демократию и парламентаризм, за социальные гарантии, в каждом из департаментов имела федерации, в каждой общине — секцию, управлялась периодически собиравшимся Национальным съездом, между национальными съездами — Руководящим комитетом;
 • Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов ( Parti républicain, radical et radical-socialiste ) — также выступала за демократию и парламентаризм, в каждом из департаментов имела федерации, в каждом одномандатном избирательном округе — комитет, пополнявшийся кооптацией, управлялась периодически собиравшимся Национальным съездом, между национальными съездами — Национальным комитетом, фиксированного членства не имела;
 • Народная демократическая партия ( Parti démocrate populaire ) — ещё одна демократическая партия
 • Существовали также менее влиятельные демократические партии — Демократический альянс, Независимые радикалы и Республиканская федерация
 • ФКП — выступала за замену парламентаризма властью советов рабочих и крестьянских депутатов по образцу существовавших тогда в России. В ряде жилых кварталов, на предприятиях и учреждениях имела ячейки, в общинах — секции, в департаментах — федерации, управлялась — национальным съездом, между национальными съездами — центральным комитетом;
 • «Консерваторы» были представлены одиночными депутатами, критиковали парламентаризм, выступая тем самым за сильную президентскую власть, многие из них были монархистами.

Административное деление

Территория Французской Республики делилась на департаменты, департаменты на общины. Представительный орган департамента — генеральный совет ( Conseil général ), избирался населением по мажоритарной системе сроком на 6 лет, исполнительный — председатель генерального совета ( Présidents du conseil général ), избирался генеральным советом, интересы центральной власти в департаменте представлял префект ( Préfet ), назначавшийся президентом, представительный орган общины — муниципальный совет ( Conseil municipal ), избирался населением по мажоритарной системе сроком на 6 лет, исполнительный — мэр ( Maire ), избирался муниципальным советом.

Экономика

Денежная единица — франк (0,290 гр. золота, 37,5 копеек) [3] был представлен:

 • бронзовыми монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 сантимов, никелевыми монетами в 25 сантимов, серебряными монетами в 50 сантимов, 1, 2 и 5 франков, золотыми монетами в 10 и 20 франков чеканившимися Парижским монетным двором ( Monnaie de Paris ) [4]
 • банкнотами достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1.000 франков эмитировавшимися Банком Франции ( Banque de France ) [5]
 • Операторы железнодорожных перевозок:
  • Железнодорожная компания Севера ( Compagnie des chemins de fer du Nord )
  • Железнодорожная компания Востока ( Compagnie des chemins de fer de l'Est )
  • Железнодорожная компания Парижа и Орлеана ( Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans )
  • Железнодорожная компания Юга и Гаронны ( Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne )
  • Железнодорожная компания Парижа, Лиона и Средиземноморья ( Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée )
 • Оператор почты и телефонии — Министерство почт, телефонов и телеграфов (PTT)

СМИ

Крупнейшее информационное агентство — Гавас . Общественное телерадиовещание было представлено вещателем RN ( Radiodiffusion nationale — «Национальное радиовещание»), включавшая в себя общенациональную информационно-развлекательную радиостанцию — Radio Paris , вещавшую на длинных волнах, региональные радиостанции вещавшие на средних волнах, развлекательно-информационную радиостанцию Radio Tour Eiffel , вещавшую на средних волнах, телеканал RN TV , вещавший на метровых волнах в Париже. Коммерческое телерадиовещание было представлено вещателем CLR , имевшим франкоязычную радиостанцию Radio Luxembourg, вещавшую из Люксембурга на длинных волнах, а также вещателями, которым принадлежали региональные радиостанции вещавшие на средних волнах. Наблюдение за соблюдением законов о СМИ осуществлял Высший совет передач ( Conseil Supérieur des Emissions ).

Список министерств третьей республики

Примечания

Литература

 • Brogan, D. W The development of modern France (1870—1939) (1953)
 • Bury, JPT France, 1814—1940 (2003) ch 9-16
 • Bernard, Philippe, and Henri Dubief. The Decline of the Third Republic, 1914—1938 (The Cambridge History of Modern France) (1988) excerpt and text search
 • Fortescue, William. The Third Republic in France, 1870—1940: Conflicts and Continuities (2000) excerpt and text search
 • Hutton, Patrick H., ed. Historical Dictionary of the Third French Republic, 1870—1940 (Greenwood, 1986) online edition
 • Mayeur, Jean-Marie, and Madeleine Rebirioux. The Third Republic from its Origins to the Great War, 1871—1914 (The Cambridge History of Modern France) (1988) excerpt and text search
 • Shirer, William L. The Collapse of the Third Republic: An Inquiry into the Fall of France , New York: Simon and Schuster, 1969
 • Quinn, Frederick. The French Overseas Empire (2001)
 • Hanson, Stephen E. "The Founding of the French Third Republic, " Comparative Political Studies (2010) 43#8-9 pp 1023—1058.
 • Kreuzer, Marcus. Institutions and Innovation: Voters, Parties, and Interest Groups in the Consolidation of Democracy--France and Germany, 1870—1939 (U. of Michigan Press, 2001)
 • Lehning, James R.; To Be a Citizen: The Political Culture of the Early French Third Republic (2001) online edition
 • La Belle Époque (фр.) . — New York: The Metropolitan Museum of Art, 1982. — ISBN 0870993291 .
 • Price, Roger. A Social History of Nineteenth-Century France (1987) complete text online at Questia
 • Robb, Graham. The Discovery of France: A Historical Geography, from the Revolution to the First World War (2007)
 • Weber, Eugen. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870—1914 (1976) excerpt and text search
 • Weber, Eugen. France, Fin de Siècle (1988)
 • Zeldin, Theodore. France: 1848—1945: Politics and Anger; Anxiety and Hypocrisy; Taste and Corruption; Intellect and Pride; Ambition and Love (2 vol 1979), topical history
 • Pedersen, Jean. Legislating the French Family: Feminism, Theater, and Republican Politics: 1870—1920 (2003) excerpt and text search
 • Smith, Leonard V. et al. France and the Great War (2003)
 • Tucker, Spencer, ed. European Powers in the First World War: An Encyclopedia (1999)
 • Winter, Jay, and Jean-Louis Robert, eds. Capital Cities at War: Paris, London, Berlin 1914—1919 (2 vol. 1999, 2007), 30 chapters 1200pp; comprehensive coverage by scholars vol 1 excerpt ; vol 2 excerpt and text search

Ссылки