Účastníci druhej svetovej vojny

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Účastníci druhej svetovej vojny.
     Spojenci pred japonským útokom na Pearl Harbor      Spojenci, ktorí sa pridali po útoku na Pearl Harbor      Axiálne sily      Neutrálne krajiny

Účastníci druhej svetovej vojny - štáty , ktoré sa zúčastnili druhej svetovej vojny . Celkovo sa druhej svetovej vojny zúčastnilo 62 zo 74 nezávislých štátov, ktoré v tom čase existovali. 2. svetovej vojny sa nezúčastnilo 12 štátov, no mnohé z nich prejavili sympatie niektorej zo strán.

koalícia

Druhá svetová vojna je spravidla vnímaná ako ozbrojený stret dvoch najväčších koalícií – krajín nacistického bloku (krajiny „osi“), ktoré vojnu vlastne rozpútali, a protihitlerovskej koalície, ktorá sa postavila prvej. Tento prístup je vo všeobecnosti spravodlivý, ale aj tak stojí za pochopenie, že koalície nevznikli okamžite a spočiatku každý štát konal samostatne a v súlade so svojimi záujmami.

Až do konca roku 1941 (pred japonským útokom) neboli Spojené štáty formálne vo vojne, ale v skutočnosti boli „nebojovým spojencom“ protihitlerovskej koalície kvôli veľkej vojenskej a hospodárskej pomoci krajinám, ktoré boli vo vojne s európskymi členmi nacistického bloku.

Rozdelenie na koalície bolo podmienené a náročné aj pre klasifikáciu množstva ozbrojených konfliktov počas druhej svetovej vojny. Napríklad Fínsko sa počas sovietsko-fínskej vojny v rokoch 1939-1940 tešilo podpore anglicko-francúzskej aj nemeckej vlády a potom vstúpilo do nacistického bloku.

Krajiny osi

Aliancia nacistického bloku (krajiny Osi), pôvodne založená na Pakte ocele a neskôr na Tripartitnom pakte , bola v podstate formalita. Krajiny, ktoré podpísali pakt, vstúpili do vojny z vlastnej iniciatívy: Tretia ríša v roku 1939, Taliansko v roku 1940, Japonsko v roku 1937 proti Číne a v roku 1941 proti Spojeným štátom, pričom sa nezaviazali vzájomne si pomáhať. Hlavní účastníci paktu si však stále vymieňali zdroje a technológie a do istej miery aj spolupracovali v rámci spoločného strategického plánovania.

Po porážke Talianska konali Nemecko a Japonsko oddelene a viedli vojenské operácie iba na svojom fronte: Nemecko na európskom operačnom poli, Japonsko na pacifickom operačnom sále .

Vlajka Bulharska Bulharsko

Spočiatku bolo tretie bulharské kráľovstvo v druhej svetovej vojne spojencom Nemecka a 1. marca 1941 sa pripojilo k silám Osi . 6. apríla 1941 sa bulharské jednotky v spojenectve s Nemeckom, Talianskom a Maďarskom zúčastnili agresie proti Juhoslávii a Grécku (pozri Invázia do Juhoslávie a Druhá invázia do Grécka ). Po tejto operácii bolo k Bulharsku pripojené východné Srbsko , časť Macedónska a pobrežie Egejského mora. 13. decembra 1941 Bulharsko vyhlásilo vojnu Spojeným štátom a Veľkej Británii a počas vojny sa bulharské letectvo aktívne postavilo proti anglo-americkým leteckým silám v Európe (hlavne kvôli ochrane ropných oblastí spojeneckého Rumunska ). Bulharské jednotky sa nezúčastnili invázie do ZSSR a obmedzili sa na poskytnutie vojenských základní na svojom území Nemcom. 5. septembra 1944 vyhlásil ZSSR Bulharsku vojnu [1] a 8. septembra vpadol na jeho územie . Bulharská armáda nekládla odpor sovietskym jednotkám [1] . Sovietskej invázii pomohli bulharskí komunisti, ktorých pozície v krajine boli dosť silné, 9. septembra sa v krajine uskutočnil štátny prevrat , [1] množstvo vodcov pronemeckého režimu vrátane princa Kirilla ( brat zosnulého cára Borisa III. a regent nezletilého cára Simeona II.), bývalý premiér Bogdan Filov a ďalší, boli zatknutí (neskôr internovaní v ZSSR a po návrate do Bulharska boli Ľudovým súdom odsúdení na trest smrti) k moci sa dostala vláda Vlastivedného frontu na čele s Kimonom Georgievom . Georgijevova vláda oznámila spojenectvo so ZSSR a vyhlásila vojnu Nemecku. 15. septembra sovietske vojská obsadili Sofiu . Následne sa bulharská armáda zúčastnila vojny proti Nemecku v Juhoslávii, Maďarsku a Rakúsku.

Vlajka Maďarska (1919-1946) Maďarsko

Maďarské kráľovstvo bolo v druhej svetovej vojne spojencom Nemecka , 24. februára 1939 sa Maďarsko pripojilo k paktu proti kominterne . V apríli 1941 sa maďarské jednotky v spojenectve s Nemeckom, Talianskom a Bulharskom zúčastnili na agresii proti Juhoslávii a tiež v spojenectve s Nemeckom na ďalších vojenských operáciách v Európe. V roku 1941 vyslalo Maďarsko na východný front mobilný zbor v počte 40 tisíc osôb (po ťažkých stratách sa zbor 6. decembra 1941 vrátil do Budapešti), 4 pešie brigády s celkovým počtom 63 tisíc osôb a 2. armádu ( pozostávajúce z deviatich divízií ľahkej pechoty). Na jar 1944 bolo Maďarsko okupované nemeckými vojskami ; Maďarská vláda vstúpila do tajných rokovaní so ZSSR a 15. októbra 1944 oznámila uzavretie prímeria, no nemecké jednotky uskutočnili vojenský prevrat , v ktorom sa na čelo Maďarska postavila nová pronemecká vláda a Maďarsko pokračovalo vo vojne proti ZSSR až do posledných dní bojov v Európe.

nacistické Nemecko Nemecko

Za začiatok 2. svetovej vojny sa považuje 1. september 1939, kedy nemecké ozbrojené sily vtrhli do samostatného Poľska [2] a v priebehu mesiaca porazili jeho armádu s pomocou ZSSR, ktorá zaútočila na Poľsko z druhej strany (tzv. posledné centrum organizovaného poľského odporu bolo potlačené 6. októbra 1939). 3. septembra Francúzsko, Anglicko a niekoľko krajín ich spojencov a domínií , konajúc v súlade so spojeneckými záväzkami k agresii Poľska, vyhlásili vojnu Nemecku. V máji 1940 začali nemecké jednotky aktívne nepriateľské akcie proti francúzskym a britským jednotkám vo Francúzsku a 22. júna Francúzsko podpísalo kapituláciu. V roku 1940 počas blitzkriegu na európskom operačnom poli nemecká armáda obsadila Dánsko, Nórsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Potom boli spolu s Talianskom a ich satelitmi (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) dobyté Grécko a Juhoslávia.

22. júna 1941 nemecká armáda a vojská jej spojencov bez vyhlásenia vojny prekročili hranice ZSSR, vykonali masívne bombardovanie množstva miest, vojenských jednotiek a priemyselných oblastí a začali rýchly postup hlboko do Sovietske územie. 30. septembra 1941 vydal Hitler rozkaz na začatie operácie Tajfún zameranej na dobytie Moskvy, v dôsledku čoho sa operácia skončila neúspechom a sovietskou protiofenzívou, ktorá sa začala 7. decembra 1941. V lete 1942 Nemecko uskutočnilo aktívne útočné operácie na Kaukaze s cieľom zmocniť sa ropných polí ZSSR, ale tieto operácie nedosiahli skutočné väčšie úspechy a pridelené úlohy. Zlomovým bodom na konci roku 1942 bola odvíjajúca sa bitka o Stalingrad, ktorá sa skončila obkľúčením a kapituláciou nemeckej Stalingradskej skupiny vo februári 1943. 5. júla 1943 sa začala nemecká útočná operácia Citadela - slávna bitka pri Kursku . Počas týchto krvavých bojov prešli sovietske vojská z obrany na rozsiahlu ofenzívu v smere začiatku oslobodzovania Ukrajiny a Bieloruska.

V júni 1944 západní spojenci (USA a Veľká Británia) otvorili druhý front vylodením svojich jednotiek vo Francúzsku, čo výrazne zhoršilo vojenskú situáciu v Nemecku. Počas letných a jesenných ťažení viedla Červená armáda množstvo veľkých útočných operácií, vrátane bieloruskej , Ľvovskej , Kišiňovskej , Pobaltskej ; dokončilo oslobodenie Bieloruska, Ukrajiny, Pobaltských štátov (okrem niektorých oblastí Lotyšska) a čiastočne Československa; oslobodil severnú Arktídu a severné oblasti Nórska . Fínsko , Rumunsko a Bulharsko boli nútené vzdať sa a vstúpiť do vojny proti Nemecku.

Napriek tvrdohlavým obranným bojom nemeckých jednotiek a pomerne úspešnej ofenzíve v Ardenách na Západe pre Nemecko pokračovali spojenecké jednotky v ofenzíve v Európe, pričom oslobodili územie Francúzska, Belgicka a Holandska. V roku 1945 boli nemecké jednotky nútené ustúpiť aj z Poľska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Grécka, Juhoslávie, Československa. V Bulharsku, Rumunsku a množstve ďalších krajín sa odohrali takzvané „ľudové povstania“ – prevraty, v dôsledku ktorých sa k moci dostali prosovietske režimy. 2. mája 1945, po takmer dvoch týždňoch urputných bojov o Berlín, jeho posádka kapitulovala pred sovietskymi vojskami a 7. – 9. mája boli podpísané Akty o kapitulácii Nemecka ZSSR a jeho spojencom. Nemecko bolo medzi víťazmi rozdelené do štyroch okupačných zón, a to: sovietskej, americkej, britskej (s poľskou ) a francúzskej.

Talianske kráľovstvo (1861 – 1946) Taliansko

Taliansko vstúpilo do vojny 10. júna 1940 po prejave Mussoliniho, v ktorom vyhlásil vojnu „plutokratickým režimom“ Francúzska a Británie. Hoci sa od tohto momentu Taliansko oficiálne stalo spojencom Nemecka, takmer celý rok 1940 sa Mussolini snažil viesť vojnu nezávislú od Nemecka v Stredozemnom mori a všetkými možnými spôsobmi odmietal nemeckú vojenskú pomoc. Počítal s rýchlou porážkou Francúzska, ktorá by Britániu prinútila rokovať s Hitlerom aj Mussolinim. Po porážke v gréckej operácii a porážke talianskych vojsk v Egypte a Líbyi v decembri 1940 bol však Mussolini nútený prijať vojenskú pomoc od Hitlera a následne s ním koordinovať svoje vojenské akcie.

V priebehu spoločného nepriateľstva s Nemeckom Taliansko dobylo a obsadilo veľké územia Juhoslávie a Grécka. Vo februári 1941 bol do Líbye presunutý nemecký vojenský zbor Erwina Rommela, ktorý fakticky prevzal velenie nad nemeckými aj talianskymi jednotkami. V auguste 1941 Taliansko vyslalo do ZSSR expedičný zbor (Corpo di Spedizione Italiano v Rusku, CSIR) v počte 62 tisíc ľudí. Na jar 1942 sa zbor pretransformoval na 8. taliansku armádu , do jesene 1942 sa jej počet zvýšil na 230 tisíc ľudí. Armáda bola porazená počas ofenzívy Červenej armády pri Stalingrade v decembri 1942. Zvyšky talianskych síl boli vrátené do Talianska vo februári až marci 1943.

10. júla sa anglo-americké sily úspešne vylodili na Sicílii . 25. júla 1943 bol fašistický režim Mussoliniho zvrhnutý v úspešnom spoločnom sprisahaní predstaviteľov armády, politikov a kráľa. Po tajných rokovaniach, ktoré trvali od konca júla do začiatku septembra, podpísalo talianske velenie 8. septembra 1943 prímerie s protihitlerovskou koalíciou a 13. októbra 1943 vyhlásilo vojnu Nemecku a v rokoch 1943-1945 talianska armáda. a námorníctvo bojovalo na oboch stranách frontu - ako na strane protihitlerovskej koalície, tak na strane Nemecka a vytvorenej sociálnej republiky Salo .

Talianske kráľovstvo (1861 – 1946) Talianske Somálsko
vlajka Líbye Líbya

Do začiatku vojny Taliani vytvorili dve líbyjské koloniálne divízie - ľahko vyzbrojené jednotky po 7000 ľudí. Boli porazení v prvom roku vojny, ale samostatné koloniálne jednotky sa až do konca afrického ťaženia podieľali na hliadkovaní na južných hraniciach Líbye.

vlajka Rumunska Rumunsko

Rumunské kráľovstvo – vojská prešli množstvom reorganizácií. Rumunská armáda sa zúčastnila na okupácii Besarábie, Ukrajiny, Krymu, bola najväčším spojeneckým kontingentom spomedzi krajín – nemeckými satelitmi (267 727 osôb). Ofenzíva Červenej armády v roku 1944 spustila 25. augusta prevrat, počas ktorého kráľ Mihai I. zvrhol diktátora Iona Antonesca a Rumunsko prešlo na stranu protihitlerovskej koalície.

Vlajka Slovenska Slovensko

Бывший частью Чехословакии, регион Словакия отделился во время нападения Германии на Чехословакию 14 марта 1939 года. Сепаратистские движения воспользовались всеобщим напряжением и установили свою власть, объявив о независимости Словакии и о приверженности германскому политическому курсу, за что были поддержаны Германией и Италией. Словакия участвовала в агрессии против Польши . В августе 1944 года, было поднято восстание, целью которого был выход Словакии из-под покровительства Германии. Почти все повстанцы погибли, а те кто остался в живых ушли в горы и оттуда продолжали борьбу до прихода войск Красной армии в апреле 1945 года.

Флаг Финляндии Финляндия

Существуют различные точки зрения относительно даты вступления Финляндии во Вторую мировую войну. Согласно принятым в советской историографии взглядам, советско-финская война 1939—1940 гг. являлась отдельным конфликтом и не была частью Второй мировой войны. С этой точки зрения Финляндия вступила в войну 25 июня 1941 года. Если же рассматривать войну 1939—1940 годов как часть Второй мировой, то Финляндия участвовала в войне с 30 ноября 1939 года с перерывом на 1940—1941 годы.

Финляндия, выступая союзником нацистской Германии, выполняла важную роль в плане «Барбаросса» , оккупировав Карельский перешеек и Советскую Карелию и обеспечив, тем самым, Блокаду Ленинграда с севера.

В финских источниках боевые действия против СССР в период 1941—1944 годов принято называть «Война-продолжение», оправдывая участие Финляндии в войне территориальными потерями во время Советско-финской войны 1939—1940 годов . 9 июня 1944 года Красная Армия начала наступление на позиции финнов, и, после неудачи в оборонительных боях, 5 сентября 1944 года Финляндия перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Помимо СССР, Финляндия находилась в состоянии войны с Великобританией, Францией, Австралией, Канадой, Индией, Новой Зеландией и Южно-Африканским Союзом [3]

Флаг Хорватии Хорватия

Бывший частью Югославии, регион Хорватия отделился во время нападения Германии на Югославию. Сепаратистские движения воспользовались всеобщим напряжением и установили свою власть, объявив о независимости Хорватии и о приверженности германскому политическому курсу, за что были поддержаны Германией и Италией.

Флаг Японии Япония

Военные действия со стороны Японии на Дальнем Востоке начались ещё с 1937 года. Японская империя экспатриировала другие страны. Но в конечном итоге, из-за поражения в битве за атолл Мидуэй и потери основной части своих авианосцев экспансия Японии прекратилась. 6 и 9 августа 1945 года США осуществили атомные бомбардировки Японии . 9 августа Советский Союз начал наступление в Маньчжурии. 2 сентября 1945 Япония капитулировала.

Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания
Flag of Burma 1943.svg Бирма
Вьетнам Вьетнам
Камбоджа Кампучия
Корея

В период войны территория Корейского полуострова входила в состав Генерал-губернаторства Корея , управляемого Японией. После войны, в 1950-х годах, она была разделена на Северную и Южную по результатам Корейской войны

Лаос
Флаг Маньчжоу-го Маньчжоу-го

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, советские войска вступили на территорию Манчжоу-го и освободили его от японских войск.

Флаг Таиланда Таиланд

После поражения Франции в Таиланде возобладали националистические силы во главе с маршалом Пибунсонграмом . В ноябре 1940 года таиландские войска вторглись во Французский Индокитай и при поддержке японской дипломатии Бангкок добился присоединения к себе ряда приграничных территорий. В декабре 1941 года японские вооружённые силы вошли на территории Таиланда, используя её как плацдарм для вторжения в Малайю и Бирму . При этом произошёл ряд перестрелок с таиландскими пограничниками, пока руководство страны не подписало соглашения о союзе с Японией. В январе 1942 года Таиланд объявил войну США и Великобритании. Сиамская Северная армия в составе трёх дивизий и 35.000 военнослужащих отбросила 93-ю китайскую армию из страны Шан на северо-востоке Бирмы. 26 мая 1942 года сиамские войска вошли в город Кенгтунг близ бирмано-китайской границы. В дальнейшем участие Таиланда во второй мировой войне свелось к поставкам продовольствия Японии и строительству дорог для снабжения сражающихся в Бирме японских подразделений. В 1944 году премьер-министр Пибунсонграм потерял власть и новое руководство страны начало устанавливать контакты с антигитлеровской коалицией.

Flag of the Philippines.svg Филиппины

Антигитлеровская коалиция

Антигитлеровская коалиция — объединение государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне против агрессивного нацистского блока : гитлеровской Германии , фашистской Италии , милитаристской Японии и их сателлитов. Антигитлеровская коалиция не была формальным объединением, а вклад её участников в борьбе с фашизмом крайне неравномерен — одни участники вели активные военные действия с Германией и её союзниками, другие помогали им поставками военной продукции, третьи участвовали в войне только номинально. Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось, в том числе за счёт выхода ряда стран из блока стран «оси» и их перехода к коалиции, и к моменту окончания войны с Японией в состоянии войны с Германией и её союзниками находились 53 государства мира.

Антигитлеровская коалиция сложилась на базе « коалиции западных держав » после вторжения Германии в Польшу в 1939 году, а широкой стала в 1941 году — после поддержки США и Великобританией подвергшегося германскому нападению Советского Союза и после вступления в войну США ( подвергшихся японскому нападению ).

Флаг Австралии Австралия

Австралия была британским доминионом , де-факто оставаясь независимым государством, однако Великобритания оказывала существенное влияние на её внешнюю политику. Австралия объявила войну Германии 3 сентября 1939 года сразу вслед за Великобританией. Всего за время войны в Австралии было мобилизовано около миллиона человек из семимиллионного населения страны. Австралийский флот и армия участвовали в операциях против Германии и Италии в Средиземноморье и Северной Африке в 1940—1941 годах (см. Средиземноморский театр Второй мировой войны ). 8 декабря 1941 года Австралия объявила войну Японии . С этого времени австралийские войска использовались в основном для сражения на Тихоокеанском фронте . Австралийские войска участвовали в боевых действиях по защите Малайи , Сингапура , Голландской Индии и Новой Гвинеи . После поражения союзных войск в юго-западной части Тихого океана возникла опасность японского вторжения. В феврале 1942 года японская авиация совершила первый налёт на Дарвин . В течение 1942—1943 годов японцы ещё не раз совершали бомбардировки северных городов Австралии. Подводные лодки стран «оси» действовали возле берегов Австралии, топили грузовые и военные суда и в июне 1942 года атаковали морскую гавань в Сиднее (См. Нападение на Сидней-Харбор ). В конце 1942 года союзники завладели инициативой на Тихом океане. В 1943—1945 годах Австралия принимала участие в освобождении Новой Гвинеи, Голландской Индии, Филиппин . В 1945 году австралийцы захватывают остров Борнео . 2 сентября австралийская делегация присутствовала при подписании японцами акта о капитуляции.

Флаг Папуа — Новой Гвинеи Новая Гвинея

Летом 1942 года японцы вторгаются в австралийскую подконтрольную территорию Новая Гвинея . Бои за её столицу Порт-Морсби продолжались до января 1943 года и закончились победой Австралии (См. Новогвинейская кампания ).

Flag of Albania (1939-1943).svg Албания

Албанское королевство было оккупировано Италией ещё до начала войны в апреле 1939 года (см. Итало-албанская война ). В октябре 1940 года албанская территория была использована как плацдарм для нападения на Грецию . Однако итальянская операция в Греции провалилась и греки заняли южную часть албанской территории. После поражения Греции в апреле 1941 года вся албанская территория вновь была оккупирована Италией. 12 августа указом короля Италии Виктора Эммануила II было создано Великое Герцогство Албанское , включавшее в себя помимо самой Албании территории Косово и Метохии . С 1943 года в стране развернулось массовое партизанское движение против оккупантов. В сентябре 1943 после капитуляции Италии Албания была оккупирована немцами. 24 мая 1944 года был создан Антифашистский национально-освободительный комитет Албании , преобразованный 20 октября 1944 во Временное демократическое правительство. Это правительство присоединилось к антигитлеровской коалиции и объявило войну странам нацистского блока . 17 ноября 1944 года Национально-освободительная армия Албании освободила Тирану , а 29 ноября завершила освобождение страны. В стране был установлен коммунистический режим.

Флаг Аргентины Аргентина

Аргентина после начала войны объявила о своём нейтралитете. В самом конце войны аргентинское правительство вынуждено было поменять свои взгляды и 27 марта 1945 года Аргентина объявила войну Германии и Японии . Ещё до официального вступления в войну 800 аргентинских добровольцев лётчиков сражались в военно-воздушных силах Великобритании ( 164-я эскадрилья ВВС и др.), Канады и Южно-Африканского Союза .

Флаг Бахрейна Бахрейн

Шейх Бахрейна объявил войну Германии 10 сентября 1939 года. Войска Бахрейна сражались под британским командованием на Ближневосточном театре военных действий. Подвергся бомбардировке итальянской авиации 19 октября 1940 года.

Флаг Бельгии Бельгия

Бельгия в 1939 году объявила о своём нейтралитете и заявила, что не станет поддерживать какую-либо сторону в случае начала войны между Германией и Францией . Однако Германия нарушила нейтралитет Бельгии и 10 мая 1940 года, начав наступление во Францию, вторглась в неё (См. Вторжение во Францию ). На помощь немногочисленной бельгийской армии двинулись крупные англо-французские силы, однако они оказались в окружении под Дюнкерком. Чтобы избежать разгрома они были вынуждены эвакуироваться в Великобританию ( Битва за Дюнкерк ). 26 мая Бельгия капитулировала. Правительство Бельгии также было эвакуировано на Британские острова, хотя король остался в стране. В стране было развёрнуто партизанское движение , которое активизировалось в 1944 году после открытия «второго фронта». В сентябре-октябре 1944 года Бельгия была освобождена британскими, американскими и канадскими войсками (См. Высадка в Нормандии ).

Flag of Congo Free State.svg Бельгийское Конго

Бельгийское Конго после капитуляции Бельгии подчинялось правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне . США и Великобритания вывозили из Бельгийского Конго военно-стратегическое сырьё ( медь , олово , кобальт , цинк , уран и др.). С территории Конго бельгийские части — два колониальных батальона «Фюрс паблик» генерала Жильенра — в июне 1941 года вторглись в итальянскую Восточную Африку. 3 июля 1941 года они вступили в первое соприкосновение с отступавшими измотанными итальянцами, которые в тот же день сдались у городков Сайло и Горе.

Флаг Боливии Боливия

В 1942 года Боливия построила дипломатические отношения с Германией , Италией и Японией , но потом 7 апреля 1943 года объявила им войну. На протяжении войны Боливия поставляла олово союзникам.

Флаг Бразилии (1889—1960) Бразилия

Бразилия объявила войну Германии 22 августа 1942 года. Флот Бразилии участвовал в охране коммуникаций союзников на юге Атлантики. Бразильские подразделения высадились в Италии в 1944 г. вместе с другими войсками союзников и участвовали в боях.

Флаг Великобритании Великобритания

Великобритания была участницей с самого начала и до самого конца Второй мировой войны. Участвовала в войне в Африке , затем вместе с США в боях в Италии , освобождала Западную Европу. Поставляла по ленд-лизу в СССР военную технику, боеприпасы , и другие грузы и ресурсы военного значения.

Флаг Гонконга Гонконг

Гонконг был оккупирован Японией одновременно с атакой на Перл-Харбор . Оккупация продолжалась 3 года 8 месяцев (1941—1945). За это время население города снизилось с 900 до 500 тысяч.

Флаг Британской Индии Индия

Индия принимала участие в составе британских вооружённых сил на ближневосточном театре военных действий, в боях в Бирме, Малайе, Сингапуре и Индийском океане против японских вооружённых сил, также японцами была захвачена небольшая часть территории современной Индии и подвергся бомбардировке г. Коломбо (столица современной Шри-Ланка).

Flag of Kenya (1921–1963).svg Кения

Участвовали в составе британских войск в восточной Aфрике. Небольшая часть территории была оккупирована Италией в 1940 году.

Флаг Малайзии Малайзия

Была колонией Великобритании. В феврале 1942 года была захвачена Японией и находилась под японской оккупацией до сентября 1945 года.

Флаг Мальты Мальта

Была стратегическим опорным пунктом Великобритании на Средиземноморье. См. Оборона Мальты .

Флаг Великобритании Ньюфаундленд
Флаг Омана Оман

В феврале 1939 года султан Омана Саид бин Таймур заключил с Англией договор «О дружбе, торговле и мореплавании», и в течение всей Второй мировой войны Оман сохранял нейтралитет и лояльность по отношению к Антигитлеровской коалиции.

Флаг Палестины Палестина

Палестина была британским мандатом. Из еврейских жителей была создана Еврейская бригада , принимавшая участие в боях на Итальянском фронте .

Flag of the British Straits Settlements (1904–1925).svg Сингапур

Сингапур был колонией Великобритании, а также стратегически важным пунктом на пути следования конвоев, ходивших из Азии в Европу и обратно. 7 февраля 1942 года в результате битвы за Сингапур Япония захватила его. Город был переименован в Сионань-То ( Свет Юга ) и находился под японской оккупацией до сентября 1945 год.

Flag of the Governor-General of the Anglo-Egyptian Sudan.svg Судан

Судан до 1935 года был под совместным управлением Великобритании и Египта (англо-египетский кондоминиум ), по сути английской колонией. В начале Второй мировой войны итальянская армия, действующая с территории Абиссинии , заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее , Египте, Ливии , Тунисе .

Флаг Тонги Тонга
Flag of Fiji 1924-1970.gif Фиджи

Фиджийские добровольцы воевали в составе британских и американских ВМС в войне на Тихом океане.

Флаг Цейлона (1948-1951) Цейлон

Был британской колонией. В 1942 подвергался бомбардировке японской авиации.

Флаг Южной Родезии Южная Родезия

Flag of Venezuela (1954-2006).svg Венесуэла

Flag of Haiti.svg Гаити

Следуя внешнеполитическому курсу Соединённых Штатов Америки, Гаити в декабре 1941 года объявило войну Японии, Германии и Италии.

Флаг Гватемалы Гватемала

Первоначально Гватемала соблюдала нейтралитет в войне по решению гватемальского президента Хорхе Убико , озвученного 4 сентября 1941 года и впоследствии подтверждённого 9 сентября. Несмотря на это, Убико ввёл строжайший запрет на пропаганду нацизма в Гватемале, где проживала одна из крупнейших немецких диаспор в Америке.

Только 9 декабря 1941 года Гватемала объявила войну Японии, а ещё спустя три дня — Германии и Италии.

Флаг Гондураса Гондурас

Во время Второй мировой войны Гондурас был на стороне антигитлеровской коалиции , формально объявив войну Германии и её союзникам. По требованию США там были национализированы все принадлежащие немцам предприятия. Также активно сотрудничал с США в поимке и выдаче укрывающихся в Гондурасе немецких агентов и беглых нацистов после войны.

Греция Греция

Королевство Греция вступила во Вторую мировую Войну 28 октября 1940 года, когда итальянская армия начала вторжение из Албании . Греческая армия одержала первую крупную победу среди стран антигитлеровской коалиции , нанеся поражение агрессору и заставив войска Муссолини отступить в Албанию. Гитлер послал свои войска на захват Греции в апреле 1941 года, отложив тем самым вторжение в Советский Союз на 6 недель. Несмотря на относительно быстрый захват Греции, немецкие войска встретили ожесточённое сопротивление на острове Крит , на котором элитная дивизия FallschirmJäger (Фальширмйэгер — Парашютные войска, нем.) понесла потери убитыми около 1000 солдат.

Флаг Дании Дания

Оккупирована Германией 9 апреля 1940 года. Потери: 5,1 тыс. человек погибли — Исландия получила полную независимость в 1944 году. Фарерские острова получили самоуправление в 1948 году, а Гренландия стала составной частью Дании по новой Конституции 1953 года и получила самоуправление в 1979 году.

Флаг Гренландии Гренландия

9 апреля 1941 года датский посол в США, отказавшийся признать созданное немцами марионеточное правительство в Копенгагене, подписал с американцами соглашение о размещении в Гренландии американских военных баз. В свою очередь, немцы обустраивали на восточном побережье острова метеостанции. Население Гренландии снабжалось в годы войны из США и Канады, а с острова вывозился криолит, используемый в алюминиевой промышленности и при производстве эмали.

Флаг Исландии Исландия

9 апреля 1940 Германия вторглась в Данию, в тот же день Исландия была приглашена Великобританией к вступлению в войну как «воюющая сторона и союзник». Исландское правительство отвергло это предложение. 10 мая 1940 года проведена стратегическая операция британских вооружённых сил по оккупации Исландии, вечером правительство Исландии выразило категорический протест против оккупации нейтральной страны. В июне 1941 года Британия передала свои оккупационные полномочия в Исландии США в рамках англо-американского соглашения об обороне. Президент США Франклин Делано Рузвельт провозгласил Исландию оккупированной Соединёнными Штатами 16 июня 1941 года, хотя США на тот момент ещё не вступили во Вторую мировую войну. Американские войска находились в стране до конца войны.

Флаг Фарерских островов Фарерские острова

Стратегическое положение Фарерских островов в Северной Атлантике побудило премьер министра Великобритании Уинстона Черчилля 12 апреля 1940 года их оккупировать, вслед за вторжением немецких войск на территорию Дании 9 апреля. Острова перешли под военное управление Великобритании. Британская оккупация островов закончилась в сентябре 1945 года. В оккупации участвовало более 8 000 британских солдат. В годы войны на островах был построен аэродром на острове Вагар.

Доминиканская Республика Доминиканская республика

Флаг Египта (1922—1952) Египет

Флаг Ирака (1921—1959) Ирак

Ирак обрёл независимость в 1930 году, но перед Второй мировой войной, Великобритания всё ещё контролировала политику и экономику страны. В апреле 1941 года, против англичан было поднято восстание. Иракские националисты воспользовались трудной ситуацией в которую попала Британия и вышли из-под опеки англичан. Глава нового иракского правительства Рашид-Али аль-Гайлани обратился к Германии и Италии с просьбой помочь в борьбе с Великобританией. Немцы послали на север Ирака авиацию, но самолётов было слишком мало. К тому времени англичане уже победили восставших иракцев ( Англо-иракская война ). И вот 31 мая восстание было полностью подавленно. Новое правительство (выбранное Великобританией) объявило войну странам «оси». В составе британских войск иракские отряды служили в Иране и на Ближнем Востоке .

State flag of Iran 1964-1980.svg Иран

В ходе Второй мировой войны шахиншах Реза-хан Пехлеви отказал Великобритании и Советскому Союзу в их просьбе разместить свои войска в Иране. Тогда союзники вторглись в Иран, свергли шаха и установили контроль над железными дорогами и нефтяными месторождениями. В 1942 году суверенитет Ирана был восстановлен, власть перешла к сыну шаха — Мохаммеду . Тем не менее, Советский Союз, опасаясь возможной агрессии со стороны Турции , держал свои войска в северном Иране до мая 1946 года.

Флаг Канады Канада

К началу Второй мировой войны Канада была старейшим британским доминионом , вступив в войну 10 сентября 1939 года под влиянием Великобритании . На фоне недавней экономической депрессии, население в целом неохотно воспринимало перспективу втягивания в крупный военный конфликт. Тем не менее, при общем количестве населения, составлявшем на тот момент от 11 до 12 миллионов человек, за весь период войны (до капитуляции Японии ), в армию было призвано 1,1 миллиона канадцев. Из них, около 45 000 человек было убито и около 54 000 ранено.
Канадские военно-морские силы принимали участие в конвоировании транспортных судов в водах Атлантики совершив за время войны более 25 000 проводок. Кроме того, канадские солдаты принимали участие в сражениях на тихоокеанском театре военных действий и в союзнических кампаниях в Европе (Италия, Нормандия).
На начальном этапе войны канадский вклад в Британско-Французскую группировку составлял одну дивизию. Это количество было доведено до одного корпуса [4] к моменту высадки в Италии в 1943 году и в Нормандии в 1944 году.

Флаг Тайваня Китай

Флаг Колумбии Колумбия

После японского нападения на Пёрл-Харбор , Колумбия объявила войну всем странам оси, и вступила в войну на стороне Антигитлеровской коалиции 26 ноября 1943 года, после серии немецких подводных атак на колумбийские корабли. Колумбийский военно-морской флот активно противодействовал операциям подводных лодок противника в Карибском бассейне.

Флаг Коста-Рики Коста-Рика

8 декабря 1941 года Коста-Рика объявила войну Японии , а 11 декабря 1941 года — Германии , однако непосредственного участия в боевых действиях во Второй Мировой войне не принимала [5] .

Левое правительство президента Рафаэля Анхеля Кальдерона Гуардии было враждебным к нацизму и приняло меры, чтобы уменьшить немецкое влияние в стране. Также, США построили аэродром на острове Кокос .

Флаг Кубы Куба

8 декабря 1941 года, вслед за США, Куба объявила войну Японии , а 11 декабря 1941 года — объявила войну Германии и Италии. Непосредственного участия во Второй мировой войне кубинские вооружённые силы не принимали, но участвовали в поставках военно-стратегического сырья в США и предоставили в распоряжение войск США военно-морские и военно-воздушные базы [6] .

После начала Великой Отечественной войны на Кубе развернулась кампания помощи СССР. 24 июля 1941 года в Гаване прошла 40-тысячная демонстрация в поддержку СССР и была проведена конференция, принявшая резолюцию о отправке в СССР 40 тысяч мешков сахара, 1 млн сигар и иной возможной помощи. В дальнейшем, в стране были созданы более 100 комитетов помощи СССР [7] . В июне 1942 года демократические, рабочие и профсоюзные организации Кубы собрали и отправили в дар СССР 110 тонн товаров (кофе, табак, сигареты, мыло, кожа для сапог и др.) [8] . В Красной Армии сражались кубинские интернационалисты Альдо Виво и Энрике Вилар [9] [10] [11] .

Флаг Либерии Либерия

После начала второй мировой войны Либерия провозгласила нейтралитет, но её территория использовалась для переброски американских войск в Северную Африку. В 1944 году Либерия официально объявила войну Германии .

Флаг Люксембурга Люксембург

В 1940 году гитлеровская Германия второй раз оккупировала Люксембург . В герцогстве были установлены «традиционные» нацистские порядки, французский язык был запрещён. Герцогство вошло в состав Третьего рейха . 12 тыс. человек получили повестки о мобилизации в вермахт , из них 3 тыс. уклонились от призыва, и примерно столько же погибло на Восточном фронте . В сентябре 1944 года страна была освобождена. В том же году Люксембург вошёл в Экономический Союз с Бельгией и Нидерландами ( Бенилюкс ).

Flag of Mexico (1934-1968).png Мексика

1 июня 1942 Мексика вступила в войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Авиация Мексики патрулировала воздушное пространство над Карибским морем, охотясь на немецкие субмарины, а небольшая авиачасть (38 пилотов и 250 сотрудников наземных служб) в мае 1945 года была переброшена на Филиппины. После досадных эпизодов, в ходе которых мексиканские пилоты отбомбились по позициям американцев, авиачасть перенацелили на рейды против Тайваня и прикрытие морских конвоев.

Флаг Монако Монако

Во время Второй мировой войны княжество Монако пыталось сохранить нейтралитет. Однако в ноябре 1942 года Монако было оккупировано итальянской армией, а после падения в Италии режима Муссолини в 1943 году княжество было оккупировано немецкой армией. Ещё до начала оккупации 27 августа 1942 года в лагеря смерти были депортированы 66 евреев, вскоре за ними последовали ещё 24 еврея, жившие во французской Ривьере . Из них выжило всего 9 человек. [12] [13]

Монголия Монголия

Непал Непал

Непал объявил войну Германии 4 сентября 1939.

Флаг Нидерландов Нидерланды

Голландская Восточная Индия
Нидерландские Антильские острова

Никарагуа Никарагуа

Во время войны Никарагуа управлял Анастасио Сомоса Гарсия , который принял президентство после военного переворота в 1937. Сомоса был союзником Соединённых Штатов, и поэтому Никарагуа объявила войну Японии после нападения на Пёрл-Харбор. Три дня спустя, 11 декабря, Никарагуа объявила войну Германии и Италии, а 19 декабря Болгарии, Румынии, и Венгрии.

Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия

Войска Новой Зеландии принимали участие в боевых действиях против итальянских и немецких войск в Северной Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке, а также против японцев — в Малайзии, на Филиппинах и в Полинезии.

Флаг Норвегии Норвегия

Флаг Панамы Панама

После японского нападения на Пёрл-Харбор , в начале декабря 1941 года Панама объявила войну Германии и Японии , однако непосредственного участия в боевых действиях во Второй Мировой войне не принимала.

Флаг Парагвая Парагвай

Во время Второй мировой войны, Парагвай (будучи формально нейтральным) оказывал помощь Германии сырьём и продовольствием, но под давлением Англии и США, в феврале 1945 года был вынужден формально объявить войну Германии.

Флаг Перу Перу

Перу не принимал участия во Второй мировой войне, но поставлял промышленное сырьё в США . В феврале 1945 года, президент Прадо формально объявил войну Германии.

Флаг Польши Польша

1 сентября 1939 года, вооружённые силы Германии вторглись в пределы независимой Польши и в течение месяца разгромили её армию (последний очаг организованного польского сопротивления был подавлен 6 октября 1939). 17 сентября границы Польши перешли также войска СССР , которые дошли до т. н. «линии Керзона», заняв территории Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы, аннексированные Польшей в ходе советско-польской войны 1919—1920 гг. Вторжение Германии в Польшу принято считать началом Второй мировой войны [2] . В 1945 году территория Польши была освобождена Советской армией от германской оккупации.

Вольный город Данциг Вольный город Данциг

Вольный город Данциг перед войной был под протекторатомЛиги Наций и находился в составе таможенного союза с Польшей.

25 августа 1939 года в Гданьскую бухту с «дружеским визитом» вошёл германский линкор « Шлезвиг—Гольштейн », который на рассвете 1 сентября в 4 часа 45 минут, начал обстрел Вестерплатте . В итоге, город был захвачен в ходе польской кампании вермахта. 2 ноября 1939 года провинция стала называться Рейхсгау Данциг-Западная Пруссия .

30 марта 1945 года город был взят Красной армией. На послевоенной Потсдамской конференции было постановлено, что бывший Вольный город Данциг станет частью Польши (на Ялтинской конференции единого мнения на этот счёт не было выработано). В 1947 году было создано правительство вольного города Данциг в изгнании .

Флаг Сальвадора Сальвадор

Саудовская Аравия Саудовская Аравия

Хотя Саудовская Аравия и прервала дипломатические отношения с Италией и с Германией , непосредственного участия в боевых действиях она не принимала, однако во время итальянского налёта на Бахрейн бомбы были сброшены и на Саудовскую Аравию (видимо, по ошибке). В 1943 году правительство Рузвельта добавило Саудовскую Аравию в закон о « ленд-лизе ».

Флаг СССР Советский Союз

В советской и российской историографии, датой вступления СССР во Вторую мировую войну считается 22 июня 1941 года — день нападения Германии на СССР без объявления войны. Период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года в отечественной историографии носит название Великой Отечественной войны .

Согласно западной историографии, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года на стороне стран Оси [ источник не указан 430 дней ] . Основанием для этого послужил секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом (« Пакт Молотова »). Польский поход РККА начавшийся 17 сентября 1939 года, а также последующий ввод советских войск в Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию, нападение на Финляндию 30 ноября 1939 года — все эти события не считаются советской историографией как участие СССР во Второй мировой войне, хотя западные источники [ какие? ] относят их именно к данному конфликту [ источник не указан 430 дней ] . После разгрома Германии и её союзников в Европе, Советский Союз с 9 августа 1945 года также участвовал в войне против Японии .

Официальные данные о потерях СССР во Второй мировой войне замалчивались [ источник не указан 35 дней ] и постоянно менялись в разные годы [ источник не указан 35 дней ] . Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее [14] .

Tuvan People's Republic flag 1933-1939.png Тува

Тувинская Народная Республика вступила во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции 25 июня 1941 года (то есть спустя 3 дня после СССР), сделав заявление об объявлении войны Германии. 11 октября 1944 года Тува была поглощена Советским Союзом и включена в состав СССР в качестве Тувинской автономной области; референдум по этому вопросу не проводился.

Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки

Накануне и в начале Второй мировой войны США проводили политику изоляционизма , суть которой состояла в невмешательстве в боевые действия. Однако в 1941 г. США сами стали жертвой агрессии: 7 декабря 1941 года японская авиация разбомбила часть американского флота в Пёрл-Харборе на Гавайях . 11 декабря 1941 года Германия объявила войну США.

С 1942 года США — участник антигитлеровской коалиции . Боевые действия США вели в Тихом океане, Северной Африке и Западной Европе. В 1942 году англо-американские войска победили немецко-итальянские части в Египте под Эль-Аламейном . В 1943 году армия США участвовала в высадке в Италии; в 1944 года — во Франции; в 1945 году — в боевых действиях на территории Германии.

Президенты США принимали участие в трёх встречах «Большой тройки»: 1943 году — Тегеранская конференция ( Рузвельт ), в 1945 года — Ялтинская конференция (Рузвельт); в 1945 г. — Потсдамская конференция ( Трумэн ). На этих конференциях были приняты принципиальные решения об организации послевоенного мира, о создании ООН , штаб-квартира которой разместилась в Нью-Йорке , США.

6 и 9 августа 1945 года авиация США совершила атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки .

Флаг Американского Самоа Американское Самоа

Американское Самоа является территорией США, в годы Второй мировой войны использовался ВМС США как морская база.

Флаг Турции Турция

Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и формально присоединилась к антигитлеровской коалиции лишь на последнем этапе войны в Европе — 23 февраля 1945 года Турция объявила войну Германии, но в боевых действиях участия не принимала. Однако, учитывая важное стратегическое положение Турции, противоборствующие стороны постоянно предпринимали активные дипломатические усилия для её привлечения на свою сторону. В самой Турции также имелись политические силы, считавшие, что государство должно принять участие в общемировом конфликте на стороне стран Оси или антигитлеровской коалиции. В современной историографии имеются расхождения по поводу позиции турецкого правительства в годы Второй мировой войны. Так, часть историков (прежде всего турецких) [15] [16] [17] [18] [19] [20] , считает что правительство Турции предпринимало все возможные усилия, чтобы не допустить участие Турции в войне на стороне любой из противоборствующих сторон. Другая часть историков и публицистов (прежде всего советских) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] считает, что турецкое правительство на определённом этапе войны (в случае падения Сталинграда ) планировало вступление в войну на стороне Стран Оси и было готово к нападению на Советский Союз осенью 1942 года.

Флаг Уругвая Уругвай

В 1942 году Уругвай разорвал дипломатические отношения с Германией и Японией, а в феврале 1945 года формально объявил войну Германии.

Флаг Франции Франция

Алжир Алжир

Активное участие во Второй мировой войне Алжир начал после освобождения страны англо-американским десантом . Алжирцы участвовали в дальнейшем освобождении Африки и освобождении Европы: Италии, Франции и Германии. Алжиру в качестве дополнительной мотивации и привлечения в войну максимального числа добровольцев, Францией была обещана независимость. После окончания Второй мировой войны французы своё обещание не выполнили, в Алжире крайне жестоко подавлены любые народные акции направленные на призыв метрополии сдержать слово, что привело к Алжирскому восстанию . После этого в Алжире начался подъём национального самосознания и подготовка к борьбе за независимость страны .

Габон Габон
Ливан Ливан
Мадагаскар Мадагаскар
Марокко Марокко
Сирия Сирия

После поражения Турции в Первой мировой войне часть её бывших владений в арабском мире — преимущественно современные Сирия и Ливан — с населением около 3 650 000 человек попала под контроль Франции. Жители подмандатных территорий в период между мировыми войнами постоянно демонстрировали стремление к независимости, а в 1925-26 и 1930 годах поднимали восстания, которые были жестоко подавлены колониальными властями. К началу Второй мировой войны французы сконцентрировали в своих ближневосточных владениях значительные силы — около 120 000 солдат и офицеров, в основном, в качестве орудия подавления новых выступлений арабского населения.

Военное поражение Франции летом 1940 года усилило брожение среди арабов, которые после выхода Франции из Лиги Наций не видели легальных оснований для сохранения французского мандата на свои земли. В конце августа 1940 года после переговоров французских властей с итало-германской комиссией численность французских войск в Сирии по условиям перемирия была сокращена до 35 000 человек — количества, необходимого для поддержания порядка в колониях. Националистические элементы в Сирии вновь подняли голову, так как сочли, что настало время освобождения от французского господства. Великобритания благосклонно смотрела на этот процесс, рассчитывая, что освободительное движение сирийцев станет препятствием для распространения влияния держав «оси» на регион.

В октябре 1940 года на Ближний Восток прибыл сподвижник де Голля генерал Катру , который начал пропагандистскую кампанию, имевшую целью склонить базировавшиеся в Сирии и Ливане французские войска к переходу на сторону Свободной Франции (СФ). Был достигнут эффект, противоположный ожидаемому: прибывший в Сирию новый глава французской администрации генерал Анри Денц был настроен явно прогермански, всё больше и больше немцев стало появляться в Сирии, да и сами сирийцы, скорее, были раздражены пропагандистской кампанией голлистов. Мало чем обоснованные большие надежды на движение голлистов возлагал лично Черчилль, в то время как британское военное командование на Ближнем Востоке трезво оценивало его боевой потенциал как незначительный. Однако, Де Голль и многие британские старшие офицеры предвкушали лёгкую прогулку и не понимали того, что французы, вовсе не пылая любовью к немцам, не испытывали особых симпатий и к британцам, считая, что те бросили их на произвол судьбы в 1940-м.

По мнению известного австралийского военного корреспондента Алана Мурхеда, британское командование не отдавало себе отчёт в том, насколько далеко зашло сотрудничество между немцами и вишистами, и насколько прогермански был настроен генерал Денц. Собственно говоря, для многих французов голлисты были лишь кучкой мятежников и предателей, вышедших из подчинения французскому правительству и ставивших под угрозу перспективы достижения более-менее приемлемых условий мирного соглашения со странами «оси».

Весной 1941 года активность нацистов в Сирии заметно возросла. Глава Восточного Отдела германского МИДа Хентиг начал работу по созданию нацистских организаций в рядах арабской молодёжи в тесном контакте с местными националистами. В страну стало прибывать всё больше «технических специалистов» и «туристов», и, в конечном итоге, когда в мае в Ираке произошли первые столкновения между британцами и мятежниками Рашида Али, его поддержала немецкая авиация, использовав для промежуточного базирования и дозаправки французские аэродромы в Сирии.

Акции адмирала Дарлана, министра иностранных дел Франции и второго человека после Петэна , не оставили сомнений в том, что вишисты полностью поддерживают деятельность нацистов на Ближнем Востоке. Он подписал декларацию о поддержке нацистов в Сирии и Северной Африке, согласился продать иракским мятежникам три четверти военных материалов, складированных в Сирии, предоставить самолётам немецких и итальянских ВВС топливо для дозаправки и аэродром Алеппо в Сирии, а немецкому командованию — разведданные о дислокации и планах британских сил на Ближнем Востоке. В ответ на это 14 мая 1941 года самолёты британских и австралийских ВВС начали систематическую бомбардировку французских аэродромов в Сирии.

В конце мая, когда антибританское восстание в Ираке было, в основном, подавлено, Денц обратился к Дарлану с просьбой вывести немецкую военную миссию из Сирии, чтобы лишить британцев повода для вторжения. К 6 июня все немецкие самолёты и военнослужащие покинули Сирию.

Тунис Тунис
Французский Индокитай Французский Индокитай

После капитуляции Франции, 22 сентября 1940 года Французский Индокитай был оккупирован японскими войсками [28] . В этот период вьетнамские коммунисты предприняли несколько попыток поднять восстание: в сентябре-октябре 1940 года — в уезде Бакшон (Северный Вьетнам), в ноябре-декабре 1940 года — в Южном Вьетнаме и в январе 1941 года — в уезде До-лыонг (Центральный Вьетнам), которые были подавлены французскими [29] войсками.

В мае 1941 года был создан Вьетминь , который до конца войны боролся как с японскими оккупантами, так и с подчинявшейся им французской колониальной администрацией. При этом, Вьетминь оказывал помощь странам антигитлеровской коалиции — в частности, передавая разведывательные данные о японских силах во Французском Индокитае [27] .

 • кроме того, во время Великой Отечественной войны в Красной Армии сражались пять вьетнамских интернационалистов — Выонг Тхук Тинь, Ли Тхук Тят, Ли Нам Тхань, Ли Ань Тао и Ли Фу Шан, они погибли в боях за оборону Москвы. За мужество и героизм, проявленный в боях, все они были награждены орденом Отечественной войны I степени (посмертно) [30] .

В августе 1945 года вьетнамские коммунисты подняли восстание против японцев и провозгласили Демократическую республику Вьетнам.

Французская Западная Африка
Французская Полинезия Французская Полинезия
Французская Экваториальная Африка

Флаг Чехии Чехословакия

В 1938 году Германия вынудила отдать ей 30 % земель Чехословакии, вместе со всем населением. В случае неповиновения Гитлер обещал уничтожить страну. Правительства Франции и Англии, согласившиеся на эти требования, заставили правительство Чехословакии принять эти условия.

15 марта 1939 года Чехословакия была полностью оккупирована. Из-за разграбления и уничтожения культуры, формировались многочисленные отряды Сопротивления. [ источник не указан 3140 дней ] Во главе Чехословацкого центра Сопротивления стоял Эдуард Бенеш . Эмигранты и те, кто смог сбежать из страны, вступали в иностранные войска:

 1. Отдельная чехословацкая бригада (4,5 тысяч человек)
 2. 2-й чехословацкий батальон, позже переименован в 200-й лёгкий зенитный полк (1325 человек)

После нападения Германии на СССР правительства Чехословакии и Советского Союза подписали соглашение о военных действиях против стран «оси». На основании соглашения, в Оренбурге стал формироваться 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон под командованием Людвига Свободы. После подготовки, 30 января 1943 года, в составе 974 человек батальон отправился на фронт, под Харьков .

В сентябре 1944 года Красная Армия вошла в Чехословакию, но полностью освобождена она была только 9 мая 1945 года. Потери Чехословакии в войне и в период оккупации составляют 360 тысяч погибших.

Флаг Чили Чили

Чили в начале войны выбрала нейтральную сторону, будучи тесным торговым партнёром Германии . Однако позже Чили отстранилась от стран нацистского блока, и чилийское правительство предприняло шаги к отставке про-фашистски настроенных офицеров. Дипломатические отношения со странами нацистского блока были разорваны в 1943 году, а в 1945 году Чили объявила войну Германии (14 февраля) и Японии (5 апреля), хотя в боевых действиях участия не принимала.

Флаг Эквадора Эквадор

Flag of Ethiopia (1897).svg Эфиопия

Flag of the Kingdom of Yugoslavia.svg Югославия

Флаг ЮАС Южно-Африканский Союз

3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. К ним присоединились британские доминионы Австралия и Новая Зеландия (3 сентября), Южно-Африканский Союз (6 сентября) и Канада (10 сентября).

Страны, сохранявшие нейтралитет

Флаг Андорры Андорра

Андорра официально сохраняла нейтралитет во время войны. В начале войны, в стране базировался малочисленный контингент французских войск, оставшийся со времён Гражданской войны в Испании , однако эти войска были выведены в 1940. После поражения Франции Ф. Петен , премьер-министррежима Виши , назначил нового принц-консорта Андорры. После немецкого вторжения в Виши в 1942 году, немецкие войска выдвинулись к границе Андорры около Пас-де-ла-Каса , однако не пересекли её. В ответ на эти действия у Сео-де-Уржеля были расположены испанские войска, которые также оставались вне территории Андорры. В 1944 году Шарль де Голль вступил в должность принц-консорта и отдал приказ французским войскам занять Андорру в качестве «превентивной меры». На протяжении войны Андорра служила тайным путём, связывающим Испанию и Вишистскую Францию, а также путём бегства для людей, спасающихся от профашистского коллаборационистского режима.

Flag of Afghanistan 1930.svg Афганистан

Королевство Афганистан не принимало участия в войне. Несмотря на то, что правительство короля Мохаммеда Захир-Шаха симпатизировало нацизму , [ источник не указан 4172 дня ] был сохранён нейтралитет из-за невыгодного геополитического расположения между Советским Союзом и союзнической Британской Индией . На протяжении всей войны в Афганистане шла борьба разведок. Советской разведке удалось нейтрализовать действия немецкой и итальянской разведок, сохранить Афганистан в качестве нейтральной страны и укрепить влияние СССР в этом регионе. После второй мировой войны Афганистан оказался в советской сфере влияния.

Германия планировала подорвать позиции Англии в Индии путём провоцирования выступлений племён в Афганистане. В начале 1944 года в Восточной провинции началось восстание пуштунов, однако Германия к тому времени терпела поражения от Советской армии и ей было не до событий в Азии. Тем более, что к тому времени усилиями советских и британских спецслужб активное ядро германской резидентуры в Афганистане было нейтрализовано. Восстание 1944—1945 годов историками не рассматривается как часть Второй мировой войны.

Flag of Ireland.svg Ирландия

Ирландия сохраняла нейтралитет на протяжении всей войны, обусловливая нежелание вступать в союз с Великобританией тем, что у Великобритании остаётся часть территории Ирландии .

Flag of Spain under Franco 1938 1945.svg Испания

В ходе Гражданской войны в Испании (1936—1939 гг.) сторонники военно-националистической диктатуры под командованием мятежного генерала Франсиско Франко , поддерживаемые фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, выступили против республиканского правительства страны. Гражданская война в Испании завершилась 1 апреля 1939 года. В результате, в стране была установлена диктатура генерала Франко. Во Второй мировой войне Испания официально не участвовала — 4 сентября 1939 года Франко подписал декрет о нейтралитете, однако 12 июня 1940 статус нейтралитета был заменён статусом «невоюющей стороны». Из сторонников правящей партии « Испанская фаланга » в июне 1941 года была сформирована добровольческая « Голубая дивизия », которая воевала на стороне Германии против СССР, в том числе участвовала в блокаде Ленинграда . В июле 1943 года Испания заявила о своём нейтралитете. 20 октября 1943 Франко принял решение о выводе «Голубой дивизии» с фронта и расформировании соединения. [31]

Flag of the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.svg Йемен

Во время Второй мировой войны Йемену удалось сохранить нейтралитет, несмотря на давление Италии , пытавшейся создать на его территории военные базы. В годы войны в Йемене , лишённом поставок из-за границы, начались голод и эпидемии. [ источник не указан 4172 дня ]

Флаг Лихтенштейна Лихтенштейн

Во время Второй мировой войны Лихтенштейн сохранял нейтралитет вместе со Швейцарией , однако в последний месяц войны правительство Лихтенштейна пропустило на свою территорию остатки частей 1-й Русской национальной армии под командованием генерала Б. А. Смысловского воевавших на стороне вермахта , предоставив им защиту и отказавшись выдать её военнослужащих союзникам.

Флаг Монако Монако

Монако сохраняло нейтралитет во время войны, что вызывало недовольство итальянского населения страны, которое выступало за ориентацию на правительство Муссолини . Несмотря на нейтралитет, Монако не удалось избежать оккупации сначала итальянскими войсками в 1943 году, а после краха Муссолини и немецкой оккупации.

Флаг Португалии Португалия

С сентября 1939 года Португалия объявила о своём нейтралитете и сохраняла его на протяжении всей войны. При этом с 1943 года давала Британии в аренду морские базы на Азорских островах. Также страна торговала вольфрамом на обе стороны.

Флаг Макао Макао

Макао испытывал короткий период экономического процветания во время Второй мировой войны , как единственный нейтральный порт в Южном Китае , после Японской Гуанчжоу (Кантона) и Гонконга . В 1943 году Японская Империя создала виртуальный протекторат над Макао ; японское господство закончилось в августе 1945 года.

Flag of Portuguese-Timor.png Португальский Тимор

Во время Второй мировой войны остров был оккупирован Японией (с 1942 по 1945 год), после войны власть Португалии была восстановлена.

Флаг Сан-Марино Сан-Марино

ХотяСан-Марино и объявило нейтралитет , однако оно подверглось бомбардировке английской авиации в июне 1944 года [32] , а в сентябре того же года было оккупировано немецкими войсками.

Flag of Tibet.svg Тибет

Несмотря на торговую и внешнеполитическую ориентацию на Японию Тибета , и на желание Японии включить Тибет в так называемую Великую восточноазиатскую сферу сопроцветания , Тибет так и сохранил свой нейтралитет . Однако японцами были напечатаны тибетские деньги , советником по делам Тибета японского правительства был приглашён Аоки Бунке, который 20 лет до этого переводил на тибетский японские военные руководства. Капитуляция Японии в 1945 году положила конец этим планам.

Флаг Швейцарии Швейцария

Швейцария во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет , но несмотря на это, командующий Швейцарской армией генерал Анри Гизан на случай немецкого вторжения разработал стратегию тотальной обороны, основанной на постройке многочисленных опорных пунктов в горах, а также минировании горных шоссейных и железнодорожных путей, мостов и тоннелей. Этот стратегический план получил наименование «Национальный Редут».

В общем, находясь в окружении стран нацистского блока, Швейцария была в очень уязвимом положении, что вынуждало её идти на некоторые уступки (финансовую помощь Германии, транспортный коридор через Альпы) в обмен на соблюдение нейтралитета.

В ходе войны пилоты швейцарских Военно-воздушных сил неоднократно вступали в огневой контакт с залетающими в воздушное пространство страны самолётами как Люфтваффе, так и ВВС США.

Флаг Швеции Швеция

Швеция сотрудничала с обеими воюющими сторонами, наиболее известные примеры — пропуск германских войск из Норвегии в Финляндию и информирование англичан о выходе « Бисмарка » на операцию «Rheinübung».

Несмотря на свой нейтралитет, Швеция не препятствовала участию своих добровольцев в военных действиях на стороне Германии. В целом, шведский король и правительство симпатизировали нацистам и допускали серьёзные отклонения от политики нейтралитета в пользу Германии.

Швеция в середине августа 1943 года прекратила перевозку немецких военных материалов через свою страну. В период Великой Отечественной войны Швеция была дипломатическим посредником между СССР и Германией .

Примечания

 1. 1 2 3 Большая советская энциклопедия. Изд.3-е. М. , 1970—1977. Статья «Болгария».
 2. 1 2 1 сентября 1939 года: начало Второй мировой. Историческая справка . РИА Новости (23 августа 2009). Дата обращения: 26 марта 2014. Архивировано 26 марта 2014 года.
 3. s:Парижский мирный договор с Финляндией
 4. List of Canadian divisions in World War II — Список подразделений Канадских вооружённых сил, участвовавших во Второй мировой войне
 5. Вторая мировая война // Советская историческая энциклопедия / редколл., гл. ред. Е. М. Жуков. том 3. М., Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1963. стр.880
 6. Куба // Большая Советская Энциклопедия. / под ред. А. М. Прохорова. 3-е изд. Т.13. М., «Советская энциклопедия», 1973. стр.531-532
 7. Россия — Куба, 1902—2002. Документы и материалы. Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство иностранных дел Республики Куба. М., «Международные отношения», 2004. стр.35-36
 8. История Второй Мировой войны 1939—1945 (в 12 томах) / редколл., гл. ред. А. А. Гречко. том 5. М., Воениздат, 1975. стр.431
 9. В. Томин. Он упал лицом к врагу // Мы будем бороться вместе: очерки о бойцах-интернационалистах / сост. В. Р. Томин. М., Политиздат, 1985. стр.313-349)
 10. Януш Пшимановский, Ханна Прокопчук, Роман Мурани. Память. (в 2-х частях). Часть I. Варшава. «Интерпресс», 1987. стр.118
 11. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении кубинских интернационалистов Альдо Виво и Энрике Вилара орденом Отечественной войны I степени // Россия — Куба, 1902—2002. Документы и материалы. Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство иностранных дел Республики Куба. М., «Международные отношения», 2004. стр.401
 12. Максим Суханов. Лучше поздно, чем никогда . 9tv.co.il (09.11.2015). Дата обращения: 13 ноября 2015.
 13. Княжество Монако извинилось за депортацию евреев во время Второй мировой - 73 года спустя . NEWSru.com (28 августа 2015). Дата обращения: 13 ноября 2015.
 14. «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 18 февраля 2017. Архивировано 28 февраля 2017 года.
 15. Fenik MF Bu harbin kitabı. 1939 Harbi. Türkiye-İngiltere ittifakı ve Büyük Britanya İmparatorluğu. Ankara, 1941.
 16. Olaylarla Türk Dış Politikasi. Cilt: 1 (1919—1973). Ankara, 1982
 17. Tamkoç M. The Warrior Diplomats. Guardians of the National Security and Modernization of Turkey. Salt Lake City, 1976
 18. Deringil S. Turkish Foreign Policy during the Second World War: an «Active» Neutrality. Cambridge, 1989
 19. Deringil S. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. İstanbul, 2003.
 20. Tamkoз M. The Warrior Diplomats. P. 202.
 21. Н. Шаяхметов, Б. Малородов. Турция в годы Второй мировой
 22. Миллер А. Ф. Очерки новейшей истории Турции. М., 1948
 23. Миллер А. Ф. Краткая история Турции. М., 1948
 24. Лавров Н. М. Турция в 1939—1951 гг. Лекции, прочитанные в ВПШ при ЦК ВКП(б). М., 1952.
 25. Лавров Н. М. Турция в 1918—1956 годах. Учебный материал. М., 1956.
 26. Еремеев Д. Е. Турция в годы Второй мировой и «холодной» войн (1939—1990). М., 2005.
 27. 1 2 Широкорад А. Б. Тысячелетняя битва за Царьград. М., 2005. С. 633—637.
 28. The New Encyclopedia Britannica. 15th edition. Macropedia. Vol.27. Chicago, 1994. p.789-790
 29. Truong, Truong V. Vietnam War: The New Legion, Volume 1. Victoria BC: Trafford. 2010. p.355
 30. Герои-интернационалисты / сост. В. В. Тян. М., «Просвещение», 1991. стр. 4
 31. Ненужная война , ТАСС . Дата обращения 15 февраля 2018.
 32. Монумент жертвам бомбардировок в Сан-Марино