Vitebská oblasť

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Región
Vitebská oblasť
belor. Vitsebska Voblast
Strusto, Braslavské jazerá
Strusto , Braslavské jazerá
Vlajka Erb
Vlajka Erb
55 ° 20'00 ″ s. NS. 29 ° 00'00 ″ palcov d. H G Я O
Krajina Bielorusko
Zahŕňa 21 okresov a 2 mestá regionálnej podriadenosti
Adm. Stred Vitebsk
Predseda výkonného výboru Nikolay Sherstnev [1]
Predseda rady poslancov Vladimir Terentyev [2]
História a geografia
Dátum vzniku 15. januára 1938
Námestie

40 051 [3] km²

 • (2. miesto)
Výška
• Maximum Gorsheva , 296 [4] m
Časové pásmo FET (UTC + 3)
Najväčšie mestá Vitebsk , Orsha , Polotsk , Novopolotsk
Ekonomika
GRP ▼ 6 080,4 milióna rubľov [5] ( 2019 )
• miesto 6. miesto
na obyvateľa 5,19 tisíc rubľov (6. miesto)
Populácia
Populácia
oficiálne jazyky Bieloruský , ruský [6]
Digitálne identifikátory
Kód ISO 3166-2 BY-VI
Automatický kód miestnosti 2
Kontinuita
Okres Vitebsk

Oficiálna stránka
Región Vitebsk na mape
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons
Fyzická mapa regiónu Vitebsk

Región Vitsebsk ( bieloruský. Vitsebskaya Voblast ) je región na severe Bieloruska . Administratívnym centrom je mesto Vitebsk . Vznikla 15. januára 1938. Má spoločné hranice s troma štátmi: Litvou , Lotyšskom a Ruskom .

Populácia je 1 120 364 ľudí (k 1. januáru 2021), vrátane mestských 870 383 ľudí (77,7%), na vidieku - 249 981 obyvateľov (22,3%) [8] .

Geografia

Rozloha územia je 40 051 km² [3] .

Reliéf oblasti Vitebsk je charakterizovaný striedaním vrchovín a nížin. Takmer celé územie regiónu Vitebsk sa nachádza v bieloruskom Poozerie . Na juhu sa nachádza nížina Chashniki a Horná Berezinská nížina. Na východe - Luchosskaja nížina . Na severovýchode je nížina Surazh . V centrálnej časti a na západe sa nachádza Polotská nížina , ktorá zaberá takmer polovicu územia. Štvrtinu územia regiónu zaberajú kopce a hrebene:

Región je na prvom mieste v Bielorusku, pokiaľ ide o hustotu riečnej siete, pokiaľ ide o počet a celkovú plochu jazier. Rieky, ktoré tečú na území regiónu Vitebsk, patria do povodia Západnej Dviny (80% oblasti), ako aj do Dnepra , Nemanu a Lovati . Najväčšími z riek sú Západná Dvina s prítokmi Usvyach , Obol , Polota , Drissa , Kasplya , Luchos , Ulla , Ushach , Disna , ako aj splavný Dneper. Prítoky Dnepra - Berezina a Drut ' pochádzajú z územia regiónu. V regióne sa nachádza viac ako 2,8 tisíc jazier. Najväčšie v oblasti sú jazerá Osveyskoye , Lukomskoye , ako aj Drisvyaty , Drivyaty , Nescherdo , Snudy , Ezerishche , Strusto , Obsterno a ďalšie.

41% regiónu Vitebsk je pokrytých lesmi (druhý ukazovateľ v krajine po regióne Gomel). Celková plocha lesného fondu je 1892,7 tisíc hektárov, vrátane 1644,3 tisíc hektárov priamo pokrytých lesmi. Najlesnatejšou oblasťou v regióne a v celej republike je Rossony (71,4%), viac ako polovica plochy je pokrytá lesmi v Dokshitsky (51,4%), Lepel (53,8%), Gorodok (55%), Polotsk (55 (2%) oblasti. Najmenej zalesnené oblasti v regióne sú Orshansky (22,7%), Miorsky (26,3%), Sharkovshchinsky (25%) [9] .

Na území regiónu Vitebsk sa nachádzajú dva národné parky - Braslavské jazerá (úplne) a Narochansky (čiastočne), ako aj biosférická rezervácia Berezinsky (čiastočne) s celkovou rozlohou 131,8 tisíc hektárov alebo 3,3% územie regiónu (podľa týchto ukazovateľov je región Vitebsk na prvom mieste medzi všetkými regiónmi krajiny). V regióne Vitebsk sa nachádza 25 prírodných rezervácií republikového a 60 miestneho významu (rozloha 188,9 ha, 57,3 tisíc hektárov), 86 prírodných pamiatok republikového a 162 miestneho významu [10] .

Ekológia

V roku 2017 dosiahli emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v regióne Vitebsk 190,6 tisíc ton - tretí región v krajine po regiónoch Minsk a Gomel. Z hľadiska emisií z mobilných zdrojov (spolu 88,3 tisíc ton, z toho 56,5 tisíc ton oxidu uhoľnatého, 10 tisíc ton oxidu dusičitého, 18,7 tisíc ton uhľovodíkov, 3,1 tisíc ton sadzí) je región na šiestom mieste medzi regiónmi a mesto Minsk, zo stacionárnych (102,3 tisíc ton - 4,9 tisíc ton tuhej látky, 22,2 tisíc ton oxidu siričitého, 26,2 tisíc ton nemetánových prchavých organických zlúčenín a podobne) - na druhom [11] .

Najväčšie ročné emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov sú vo veľkom centre petrochemického priemyslu Novopolotsk (51,7 tisíc ton, 2017), ako aj Vitebsk (3,1 tisíc ton), Polotsk (2,4 tisíc ton), Orsha (1,8 tisíc ton). Pokiaľ ide o emisie zo stacionárnych zdrojov na obyvateľa, Novopolotsk je na prvom mieste v krajine (505 kg), v ostatných mestách regiónu boli emisie oveľa nižšie - 28 kg v Polotsku, 15 kg v Orshe, 8 kg vo Vitebsku [12 ] .

História

Podľa údajov z archeologických vykopávok bolo polotské osídlenie osídlené už v roku 780. Historickým jadrom mesta bolo hradisko Krivichi , ktoré vzniklo na mieste staršieho osídlenia bantserovskej kultúry na brehu rieky Polota , neďaleko jej sútoku so Západnou Dvinou. V 9.-10. storočí sa polotská krajina vyvíjala nezávisle a nezažila vplyv Chazarov a „varangiánsky hold“. Do druhej štvrtiny 11. storočia sa Polotsk stal najväčším sociálno-ekonomickým a kultúrnym centrom pozemskej farnosti vo východnej Európe [13] . Polotsk sa spomína v Príbehu minulých rokov v rokoch 862 a 907. Nikon Chronicle spomína kampaň proti Polotsku [14] od Askolda a Dira do roku 865 [13] .

Prvá zmienka o Vitebsku je v moskovských letopisoch do roku 1021.

List Vitebskej brezovej kôry , ktorý bol náhodou nájdený v roku 1959 na námestí Svobody pri demontáži vyhodenej do vzduchu vyhodenej katedrály svätého Mikuláša, pochádza z prelomu storočí XIII-XIV [15] . Na území národného parku Braslavské jazerá pri osade Maskovichi bol na úlomkoch kostí zvierat a vtákov objavený komplex 48 mlado runových nápisov magickej povahy [16] .

Počas vlasteneckej vojny v roku 1812, 18.-20. júla (30. júla-1. augusta), sa pri dedine Klyastitsy odohrala trojdňová bitka medzi ruskými jednotkami zboru generála P. Kh. Wittgensteina a francúzskymi jednotkami. zboru maršala Oudinota , počas ktorého boli nadradené sily Francúzov ošetrené citeľnou porážkou a ofenzíva Napoleonových síl na Petrohrad bola zastavená.

Pri vytváraní ZSSR v roku 1922 bolo územie moderného regiónu súčasťou provincie Vitebsk RSFSR . V roku 1924 bola hlavná časť provincie Vitebsk (tá, ktorá je teraz vo Vitebskej oblasti) prevedená do Bieloruskej SSR .

Vitebská oblasť bola vytvorená 15. januára 1938 na základe zákona ZSSR . Región zahŕňa 7 miest a 20 okresov (Beshenkovichsky, Bogushevsky, Vetrinsky, Vitebsky, Gorodoksky, Drissensky, Dubrovensky, Lepelsky, Liozensky, Mekhovsky, Orshansky, Osveisky, Polotsky, Rossonsky, Sennensky, Sirotinsky, Surazhsky, Tolochinsky [ Ushachsky ] .

20. septembra 1944 dekrétom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR bola polotská oblasť vytvorená z častí oblastí Vileika a Vitebsk. Vitebská oblasť bola prevedená do Polotskej oblasti Vetrinskij, Drissensky, Osveisky, Polotsky, Rossony a Ushachsky [18] . 9. septembra 1946 sa sformovali okresy Kokhanovsky , Orekhovsky a Ullsky [18] .

8. januára 1954 dekrétom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR bola polotská oblasť zrušená. 6 z jeho okresov (Vetrinsky, Drissensky, Osveisky, Polotsky, Rossonsky and Ushachsky) sa stalo súčasťou regiónu Vitebsk, 9 okresov - do regiónu Molodechno [19] [20] [18] . 17. decembra 1956 boli zrušené oblasti Kokhanovsky, Orekhovsky a Ullsky, 8. augusta 1959 - región Osveisky [18] .

20. januára 1960 bol región Molodechno zrušený, do regiónu Vitebsk patrili Braslavsky, Vidzovsky , Gluboksky, Dokshitsky, Dunilovichsky , Miorsky, Plissky , Postavsky a Sharkovschinsky okresy a Vidzovsky a Dunilovichsky okresy boli okamžite zrušené. V ten istý deň boli zlikvidované aj okresy Bogushevsky, Vetrinsky a Surazh [18] . 23. novembra 1961 bol okres Sirotinsky premenovaný na Shumilinsky [18] .

17. apríla 1962 bol zrušený okres Sharkovshchinsky, 25. decembra - ďalších 9 okresov: Dubrovensky, Dokshitsky, Drissensky (premenovaný na Verkhnedvinsky), Ezerischensky, Plissky, Rossonsky, Ushachsky, Chashniksky, Shumilinsky [18] . Pracovná osada Polotsk, vytvorená 22. októbra 1959, sa 14. decembra 1963 transformovala na mesto regionálnej podriadenosti Novopolotsk [18] .

6. januára 1965 boli znova sformované okresy Dokshitsky, Dubrovensky, Rossony, Chashniksky, 30. júla 1966 - okresy Ushachsky, Sharkovshchinsky a Shumilinsky [18] .

Heraldika

2. júna 2009 získal región Vitebsk, posledný z regiónov Bieloruska, svoj erb a vlajku .

Regionálny výkonný výbor vzal za základ moderného erbu erb provincie Vitebsk v roku 1856. Erb regiónu Vitebsk je francúzsky štít , v ktorom je v červenom poli zobrazený strieborný jazdec v brnení, ktorý drží v pravej ruke meč nad hlavou, vľavo - štít so zlatým šesťcípym krížom . Erb je korunovaný veľkou zlatou mestskou korunou s piatimi zubami, zospodu je rámovaný dvoma zlatými dubovými ratolesťami, spletenými a prepojenými modrou rádovou stuhou.

Vláda

Výkonnú moc zastupuje regionálny výkonný výbor Vitebsk , predseda výkonného výboru je najvyšším predstaviteľom a vedúci výkonnej moci v regióne vymenovaný do tejto funkcie prezidentom. Predseda výkonného výboru Nikolay Nikolaevich Sherstnev .

Zákonodarnú moc predstavuje Vitebská regionálna rada poslancov , ktorú tvorí 60 poslancov volených obyvateľmi regiónu na 4 roky. Za predsedu regionálnej rady bol zvolený Vladimir Vladimirovič Terentyev.

Administratívne členenie

Región Vitebsk v administratívno-územnom pláne predstavuje 21 okresov, 2 mestá regionálnej podriadenosti ( Vitebsk , Novopolotsk ), 14 miest okresnej podriadenosti, 23 osád mestského typu, 6 480 vidieckych sídiel.

Okresy:

Populácia

Podľa sčítania ľudu k 1. januáru 2021 žije v regióne 1 120 364 ľudí. Pokiaľ ide o počet obyvateľov, región Vitebsk je po Minsku na piatom mieste v Bieloruskej republike, ako aj v regiónoch Minsk, Gomel a Brest [8] .

Dĺžka života

Do konca 80. rokov 20. storočia priemerná dĺžka života dosiahla 71,3 roka, potom však začala postupne klesať a v roku 2002 to bolo 67,5 roka (u mužov - 61,9 roka, u žien - 73,6 roka). V roku 2018 bola priemerná dĺžka života v regióne Vitebsk pod národným priemerom - 73,8 roka (68,5 u mužov a 78,8 u žien; 74,9 u mestského obyvateľstva, 70,5 u vidieckeho obyvateľstva) [21] .

Populácia

V regióne sa nachádza 6480 vidieckych sídiel, z ktorých 366 je bez obyvateľstva. Medzi vidieckymi osadami prevládajú malé osady - s počtom obyvateľov do 10 ľudí. Na začiatku roka 2006 bolo 4718 takýchto osád, čo je 73% z celkového počtu. Žije v nich 19% vidieckeho obyvateľstva. Väčšina dedinčanov žije v 116 osadách s viac ako 500 ľuďmi v každom z nich. Sú najväčšie, ako napríklad e. October a d. Novki Vitebsk , d. Farinovo Polotsky , Krulevschina Dokshitsky , d. Borovka Lepel , ar. Babinichi z Orsha okresov. V jednej vidieckej osade regiónu žije na začiatku tohto roka v priemere 58 ľudí. Najmenšie osady sa nachádzajú v okresoch Braslavsky , Miorsky a Postavy a husto osídlené v Orshe a Vitebsky.

Národnostné zloženie

Ľudia Sčítanie ľudu 1926 Sčítanie ľudu 1939 [22] Sčítanie ľudu 1959 Sčítanie ľudu v roku 1970 Sčítanie ľudu 1979 Sčítanie ľudu v roku 1989 Sčítanie ľudu 1999 Sčítanie ľudu 2009 [23] Sčítanie ľudu 2019 [24]
Bielorusi 1 061 754 1 036 550 1 131 584 1 133 027 1 119 479 1 129 141 1 047 978 934 925
Rusi 101041 118,816 167656 187016 213 911 187872 124,958 138 075
Ukrajinci 15 658 11 636 19 819 23757 26 148 21926 14557 17993
Poliaci 11 515 83800 24876 17308 25266 21 003 11141 9806
Židia 77,173 18 987 17343 15 080 12702 4633 2 127 1561
Cigáni 709 ... 1 100 1 274 1716 1598 1 186 1 231
Tatári 1221 1248 1544 1413 1538 1 260 822 1 033
Litovčania 1863 ... 1 138 1 027 1 079 917 624 944
Arméni 411 ... 335 342 571 1431 1 149 940
Azerbajdžanci 152 ... 203 259 726 834 646 599
Lotyši 4522 ... 909 788 759 755 499 388
Moldavci 76 ... 232 409 720 649 522 306
Немцы 882 232 353 476 639 268 291
Грузины 375 186 207 341 384 285 235
Чуваши 347 359 405 531 396 221 113
Всего 1 281 238 1 276 113 1 370 006 1 385 372 1 409 909 1 377 161 1 230 821 1 135 731

Населённые пункты

Населённые пункты с количеством жителей свыше 7 тысяч
по состоянию на 1 января 2021 года [8]
Витебск 362,9 Браслав 9,4
Орша 106,5 Толочин 9,9
Новополоцк 98,1 Чашники 8,1
Полоцк 80,8 Миоры 7,9
Поставы 19,2 Руба 7,7 [25]
Глубокое 17,8 Шумилино 7,4
Лепель 17,4 Сенно 7,4
Новолукомль 12,4 Верхнедвинск 7
Городок 11,8 Дубровно 7
Барань 10,6

Рождаемость и смертность

Рождаемость по районам области

В 2017 году в Витебской области родилось 11 408 детей и умерло 17 024 человека (естественная убыль — −5616 человек). Коэффициент рождаемости составил 9,6 на 1000 человек (среднее значение по стране — 10,8 [26] ), смертности — 14,4 (среднее по стране — 12,6 [27] ). В сельской местности коэффициент рождаемости незначительно выше, чем в городах и посёлках (9,9 против 9,6), а смертность вдвое выше (24,3 против 11,5). В городах и посёлках наблюдается незначительное снижение численности населения по естественным причинам (-1732 человека в 2017 году, −478 — в 2015 году) [28] . Самый высокий коэффициент рождаемости в 2017 году — в Шумилинском районе (11,9), самый низкий — в Новополоцке (8,7), а также в Бешенковичском и Городокском районах (по 8,9) [29] . Самый высокий коэффициент смертности — в Шарковщинском районе (23,5), самый низкий — в Витебске (10,2) и Новополоцке (10,3) [30] .

Общая карта

Легенда карты:

 • Green pog.svg от 100 000 до 500 000 чел.
 • Lightgreen pog.svg от 20 000 до 100 000 чел.
 • Yellow pog.svg от 10 000 до 20 000 чел.
 • Orange pog.svg от 5000 до 10 000 чел.
 • Red pog.svg от 1000 до 5000 чел.

Экономика

Выработка электроэнергии , млн. кВт·ч [31] [32] [33] :
Лукомльская ГРЭС — крупнейшая электростанция в Республике Беларусь.
Завод « Полимир » в Новополоцке.
Телевизор « Витязь ».
Бумажная фабрика в Чашниках .

Совокупная выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год составила 24,4 млрд. рублей (около 12,2 млрд долларов), в том числе 1,4 млрд рублей пришлось на сельское , лесное и рыбное хозяйство, 15,5 млрд на промышленность , 0,8 млрд на строительство, 5 млрд на оптовую и розничную торговлю и ремонт, 1,6 млрд на прочие виды экономической деятельности. По совокупной выручке предприятий Витебская область уступает Минску (101,9 млрд рублей), Минской (38,7 млрд.) и Гомельской (32,9 млрд.) областям. Около трёх четвертей совокупной выручки области обеспечили Витебск (10,1 млрд рублей) и Новополоцк (8,6 млрд рублей), другие крупные районы по объёму выручки предприятий — Оршанский и Полоцкий (по 1,3 млрд рублей) [34] .

Заработная плата. Безработица

Уровень безработицы в Витебской области, по данным выборочного обследования Национального статистического комитета Республики Беларусь, составил 6,4 % в 2017 году [35] . В органах по труду, занятости и социальной защите зарегистрировано в качестве безработных 0,7 % населения в трудоспособном возрасте [36] .

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (до вычета подоходного налога и некоторых отчислений) в 2017 году в области составила 687,3 руб. (около 345 долларов), по этому показателю область занимает последнее место в стране. Самая высокая зарплата наблюдается в Новополоцке (933,4 руб.), Витебске (744,9 руб.), Полоцком районе (включая Полоцк; 699 руб.) и Чашникском районе (686 руб.). В Шарковщинском районе в 2017 году была зафиксирована самая низкая зарплата во всей Республике Беларусь — 494,2 руб. При этом из 10 районов с наименьшей средней зарплатой в стране (менее 560 руб.) 7 находятся в Витебской области (Лиозненский, Городокский, Шумилинский, Миорский, Лепельский, Ушачский и Шарковщинский районы) [37] .

Энергетика

На юге Витебской области располагается крупнейшая электростанция в Республике Беларусь — Лукомльская ГРЭС установленной мощностью 2455 МВт. В 2000-е годы электростанция обеспечивала почти половину выработки электроэнергии в стране, в середине 2010-х годов этот показатель снизился до 30 %. Другие крупные электростанции — Новополоцкая ТЭЦ (270 МВт) и Витебская ТЭЦ (80 МВт). В 2010-е в области были построены две крупнейшие в республике гидроэлектростанции — Витебская ГЭС (40 МВт) и Полоцкая ГЭС (21 МВт), планируется строительство Бешенковичской и Верхнедвинской ГЭС (все на Западной Двине ).

Промышленность

Ведущие отрасли промышленности области в республиканских объёмах производства занимают: топливная — около 58 %, электроэнергетика — 10,8 %,пищевая — 8,8 % лёгкая — 5,1 %, химическая и нефтехимическая — 1,9 %.

Объём промышленного производства предприятиями отрасли в 2016 году составил 11,5 млрд. руб ., или 14,1 % в республиканском объёме (в 2012 году — 18,2 %). По объёму промышленного производства на душу населения (9653 руб.) область уступает только Гомельской и Минской областям, при этом в Новополоцке этот показатель составляет 52,3 тыс. руб., в Верхнедвинском, Витебском, Глубокском, Лепельском, Шумилинском районах и в Витебске — превышает 5 тыс. руб [38] .

Крупнейшее предприятие области — Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод . Глубина переработки нефти на предприятии — 73 % [39] , планируется повышение показателя до 90 % за счёт модернизации [40] . Химическая промышленность представлена также крупными производителями полимеров (« Полимир », Новополоцк) и стекловолокна (ОАО «Полоцк-Стекловолокно»). В 2016 году было произведено 104,6 тыс. т полимеров в первичных формах и 39,7 тыс. т химических волокон [41] .

В Витебске и Орше существовало по три станкостроительных завода — « Вистан », « Визас », им. Коминтерна (Витебск; последний упразднён в 2002 году), «Красный борец», инструментальный, приборов автоматического контроля (Орша и район). В области действуют два филиала Минского тракторного завода — ОАО « Витебский завод тракторных запчастей » (580 работников [42] ) и ОАО « Лепельский ремонтно-механический завод» (160 работников [43] ). Сельскохозяйственное машиностроение представлено также ОАО «Оршаагропроммаш» (230 работников [44] ). В Витебске производятся огнетушители. Витебский приборостроительный завод ранее производил часы, но в 2000-е годы переориентировался на выпуск фурнитуры и значков. В Миорах строится (по состоянию на 2018 год) металлопрокатный завод, ориентированный на производство белой жести [45] .

Действует несколько предприятий электротехнической и приборостроительной промышленности. Телевизоры и медицинская техника производятся в Витебске (ОАО «Витязь»), трансформаторы — в Витебске и Новополоцке, некоторые типы электродвигателей переменного тока — в Новолукомле. Другие предприятия отрасли — ОАО «Измеритель» (Новополоцк [46] ), ОАО « Эвистор » (Витебск [47] ), ОАО « Витебский завод радиодеталей „Монолит“ » [48] , ОАО « Витебский завод электроизмерительных приборов » [49] , ОАО «Легмаш» (Орша [50] ). Два предприятия области специализируется на выпуске силовых и волоконных кабелей [51] .

В области развита лёгкая промышленность. В Витебске расположены крупнейший в стране ковровый комбинат и несколько обувных предприятий, в Орше — крупнейший льнокомбинат . Предприятия области производят более 90 % льняных тканей и более половины обуви в стране [51] . В Витебске действует меховой комбинат . В 2017 предприятия Витебской области произвели 29,8 млн м 2 тканей, 21,5 млн м 2 ковров и ковровых изделий, 4 млн м 2 нетканых материалов, 5,2 млн шт. трикотажных изделий, 879 тыс. шт. верхней одежды (кроме трикотажной), 5,1 млн пар чулочно-носочных изделий, 5,7 млн пар обуви [52] . Витебская текстильная фабрика «Виттекс» в 2012 году ликвидирована из-за банкротства, с 2015 года Витебский комбинат шёлковых тканей находится в стадии санации , к 2019 году в Витебске завершилась ликвидация крупного производителя трикотажных изделий ОАО «КИМ» .

Имеется ряд предприятий пищевой промышленности. В 2016 году предприятия области произвели 132,5 тыс. т мяса и субпродуктов пищевых, 27,3 тыс. т колбасных изделий, 16,4 тыс. т полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, 4,2 тыс. т рыбы, морепродуктов и рыбных консервов, 27,4 тыс. т растительных масел, 181 тыс. т цельномолочной продукции в пересчёте на молоко, 17,8 тыс. т молока и сливок сухих, 7,9 тыс. т творога, 22,7 тыс. т сыров, 13,4 тыс. т сливочного масла, 114 тыс. т муки и смесей, 4,6 тыс. т кондитерских изделий, 960 тыс. т кормов для сельскохозяйственных животных, 1,1 млн дал алкогольных дистиллированных напитков [53] . В Глубоком расположен один из двух молочноконсервных комбинатов в стране — Глубокский МКК . В Витебске действуют кондитерская фабрика «Витьба» и один из крупнейших в РБ мясокомбинат .

Деревообрабатывающие предприятия области в 2016 году произвели 518 тыс. м 3 пиломатериалов, 8 млн усл. м 2 ДВП, 749 тыс. м 2 окон и дверей деревянных (первое место в стране), 44 тыс. т гранул топливных (пеллетов), 28 тыс. т бумаги и картона [54] . Крупнейшее деревообрабатывающее предприятие области — ОАО « Витебскдрев ».

Северо-восточнее Витебска расположены карьеры ОАО « Доломит » — единственного в стране производителя доломита [51] . Предприятия области произвели в 2017 году 122,4 млн усл. кирп. строительных блоков и кирпичей, 20,6 тыс. м 3 железобетонных опор ЛЭП и контактной сети, 56,4 млн усл. кирп. керамических неогнеупорных кирпичей (второе место в стране, или 29,8 % от республиканского объёма производства), 608,6 тыс. т битумных смесей, 346 тыс. м 3 вермикулита расслоенного, вспученных глин, вспененного шлака и прочих вспученных минеральных продуктов (95 % республиканского объёма производства) [55] .

Сельское хозяйство

Растениеводство

В связи с неблагоприятными климатическими условиями урожайность сельскохозяйственных культур на большей части территории области (кроме южных и юго-восточных районов) невысокая. По состоянию на 2016 год общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в области — 927 тыс. га (четвёртое место в Республике Беларусь), в том числе 340 тыс. га занято под посевы зерновых и зернобобовых культур, 58 тыс. га под рапс, 32 тыс. га под картофель и 476 тыс. га под кормовые культуры [56] . Сахарная свёкла в области практически не выращивается. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в области составил 822 тыс. т (шестое место в республике) при средней урожайности 24,4 ц/га (шестое место), льноволокна — 12,6 тыс. т (первое место), картофеля — 622 тыс. т (шестое место) при урожайности 199 ц/га (четвёртое место), овощей — 212 тыс. т (шестое место), плодов и ягод — 75 тыс. т (пятое место) [57] .

Валовой сбор сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств [58] [59] [60] :
Зерновые и зернобобовые , млн т: Картофель , млн т:
Животноводство

По поголовью крупного рогатого скота область находится на пятом месте в Республике Беларусь (572 тыс. голов, в том числе 208 тыс. коров), по поголовью свиней — на пятом (405 тыс.), по поголовью птицы — на четвёртом (6,8 миллионов). Больше всего крупного рогатого скота было в хозяйствах Витебского и Глубокского районов (40,1 и 41,7 тыс. голов соответственно), меньше всего — в Россонском и Ушачском районах (8 и 8,8 тыс. голов соответственно). В 2016 году хозяйства области реализовали 145 тыс. т скота и птицы (в убойном весе), по этому показателю область находилась на пятом месте в стране. Хозяйства области всех категорий произвели 836 тыс. т молока (пятое место среди областей в стране), 530 миллионов яиц (третье место), 24 т шерсти (четвёртое место). По среднему удою молока от коровы хозяйства области (4110 кг с коровы в год) — пятые-шестые в республике [61] .

Основные показатели животноводства [62] [63] [64] [65] [66] :
Поголовье КРС , тыс. голов: Поголовье свиней , тыс. голов: Поголовье птицы , тыс. голов:
Реализация скота и птицы (в убойном весе), тыс. т: Производство молока , тыс. т: Производство яиц , млн шт:
Финансовые показатели

Наибольший объём выручки предприятий в сельском хозяйстве в 2017 году отмечен в Витебском районе (286,7 млн рублей ), Витебске (203,1 млн), Оршанском районе (170,5 млн), наименьший — в Ушачском (12,8 млн) и Россонском (15,5 млн) районах [34] .

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями области — 1134,5 млрд [ уточнить ] рублей, чистый убыток — 72,8 млрд рублей, рентабельность реализованной продукции — −1,1 %, рентабельность продаж — −1 % [67] .

Транспорт

Железные дороги в Витебской области. Электрифицированные участки выделены красным. Подписаны основные станции.

По территории области проходят две крупных европейских магистрали E30 ( магистраль М1 ) и E95 ( магистраль М8 ), пересекающиеся в районе Орши . В Орше также пересекаются три железные дороги ( МоскваМинск , Киев — Санкт-Петербург, Кричев — Лепель).

Сеть автомобильных дорог общего пользования в области составляет 20 тыс. км, в том числе 9,3 тыс. км дорог с усовершенствованным покрытием (в основном — с цементобетонным или асфальтобетонным). В области наибольшая в республике протяжённость автодорог с переходным покрытием — 6,8 тыс. км [68] .

Сеть железных дорог в области вторая по густоте в республике после Брестской области, а по эксплуатационной длине железнодорожных путей — первая (1202 км) [69] . На территории области расположены три локомотивных (ТЧ-17 Полоцк, ТЧ-15 Орша, ТЧ-16 Витебск), три вагонных (там же) и одно оборотное (Крулевщизна) депо.

В 2015 году в личной собственности граждан в области насчитывалось 353 тыс. зарегистрированных легковых автомобилей [70] . На 1000 человек приходилось 296 автомобилей (пятый показатель в Республике Беларусь) [71] .

Перевозки грузов автомобильным транспортом по области составили 17,1 млн т (2015 год) [72] .

По количеству дорожно-транспортных происшествий в пересчёте на 100 тыс. человек область находится на четвёртом—шестом местах в республике (39; среднее — 44 / 100 тысяч человек). В 2015 году в области произошло 464 ДТП, повлёкших гибель или ранение людей, в которых погибло 92 и ранено 466 человек [73] .

Образование

Учреждения среднего специального (зелёным) и высшего (синим) образования в Витебской области.

По состоянию на 2017/2018 учебный год в Витебской области насчитывается 545 учреждений дошкольного образования (298 в городах и посёлках городского типа, 247 в сельских населённых пунктах) с численностью детей в них 49,2 тыс. (52,2 тыс. в городах и посёлках, 10,7 тыс. в сельских населённых пунктах). Охват детей в возрасте 1-5 лет учреждениями дошкольного образования — 73,4 % (81,8 % в городах и посёлках, 42,8 % в сельских населённых пунктах) [74] . В 2012 году 10,8 % детей в дошкольных учреждениях области обучалось на белорусском языке (в том числе 2,4 % в городах и 55,8 % в сельской местности), 85,6 % на русском (94,5 % и 37,6 %), 3,6 % на белорусском и русском языках (3,1 % и 6,6 % в городах и сельской местности соответственно) [75] .

По состоянию на 2017/2018 учебный год количество учреждений общего среднего образования в Витебской области составляет 394, численность учащихся — 111,7 тыс., учителей — 14,2 тыс. [76] В 2012/2013 учебном году в области насчитывалось 26 гимназий и 1 лицей, в которых обучалось 13,8 и 0,2 тыс. человек соответственно [77] . В 2012/2013 учебном году 14,9 % школьников обучались на белорусском языке, 85,1 % — на русском [78] .

В 2017/2018 учебном году в Витебской области действует 25 учреждений профессионально-технического образования, численность учащихся — 9,4 тыс. человек. В 2017 году было зачислено 4,5 тыс. абитуриентов, выпущено 4,6 тыс. специалистов [79] .

Количество учреждений среднего специального образования в Витебской области — 34 (2017/2018 учебный год), численность учащихся — 15 тыс. человек. В 2017 году было зачислено 5 тыс. абитуриентов, выпущено 4,7 тыс. специалистов [80] .

В Витебской области действует 5 вузов ( университет , технологический университет , медицинский университет и ветеринарная академия в Витебске, а также Полоцкий государственный университет с факультетами в Новополоцке и Полоцке), в которых обучается 29,4 тыс. студентов (2017/2018 учебный год). В 2017 году было зачислено 5,7 тыс. абитуриентов, выпущено 8,7 тыс. специалистов [81] . Численность студентов в 2012/2013 учебном году составила 375 в пересчёте на 10 тысяч человек населения (второй показатель в Республике Беларусь после Минска) [82] . В аспирантуре вузов области в 2012/2013 учебном году обучалось 317 человек (всего в Республике Беларусь на тот момент было 5456 аспирантов) [83] .

Наука

На территории Витебской области находятся две астрономических обсерватории (единственные во всей республике) имеющие код Центра малых планет : Обсерватория Taurus-1 и Витебская любительская астрономическая обсерватория . В Витебской обсерватории было сделано множество разных астрономических открытий, а обсерватория «Taurus-1» является лидером по числу наблюдений комет.

Культура

В области около 40 музеев .

Самые посещаемые музеи Витебской области по состоянию на 2016 год [84] :

 1. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник — 234,7 тыс.
 2. Витебский областной краеведческий музей — 138,3 тыс.
 3. Браславское районное объединение музеев — 47,2 тыс.
 4. Витебский центр современного искусства — 44,7 тыс.
 5. Музей Марка Шагала в Витебске — 34,2 тыс.
 6. Глубокский историко-этнографический музей — 33,3 тыс.

В области действует два профессиональных театра (оба в Витебске). В 2016 году Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа посетило 66 053 человека, Белорусский театр «Лялька» — 36 978 человек [85] .

Религия

Большинство верующих относит себя к православным , в западных районах области по сравнению с восточными более распространён католицизм . На западе области проживает также большинство верующих-старообрядцев , куда они переселились ещё в XVII веке, и мусульман , в местах компактного проживания белорусских татар. Всего в Витебской области зарегистрировано 289 православных общин, 94 римско-католических общины, 51 община христиан веры евангельской (пятидесятников), 38 общин евангельских христиан баптистов, 18 общин старообрядцев, по 14 общин адвентистов седьмого дня и лютеран, несколько христианских церквей с числом общин менее 10 (христиан полного Евангелия, свидетелей Иеговы, греко-католиков, новоапостольской церкви, мормонов), 8 — иудейских (5 ортодоксальных и 3 прогрессивных), 4 — мусульманских , 1 — бахаи , 1 — МОСК (кришнаитов) [86] .

Преступность и пенитенциарная система

В Витебской области расположено несколько учреждений Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь [87] :

Уровень преступности в Витебской области ниже среднего по Республике Беларусь: в 2014 году в области было зарегистрировано (в пересчёте на 100 тысяч человек) 911 преступлений при среднем показателе по стране в 991. Ниже уровень преступности только в Брестской и Гродненской областях . Самый низкий уровень преступности в Браславском районе (543) и Новополоцке (571), самый высокий — в Витебском (1586), Шумилинском (1543) и Дубровенском (1374) районах [88] . В 2014 году в области было совершено 1178 тяжких и особо тяжких преступлений, причём почти половина из них — в Витебске (474); много их совершается в Оршанском (178), Полоцком (99), Витебском (61) районах и в Новополоцке (84) [89] .

По абсолютному числу совершённых краж Витебская область (5101) уступает Минску (8594), Минской области (8294) и Гомельской области (5646); по числу краж на 100 тысяч человек (425) — Минской области (590), Могилёвской области (455), Минску (445) [90] . В 2014 году в области было совершено 259 грабежей, в том числе 80 случаев в Витебске, 45 в Оршанском районе и 36 в Полоцком районе [91] . Витебская область занимает последнее место в Республике Беларусь по числу преступлений, связанных с наркотиками (646, в том числе 327 в Витебске) [92] . По числу экономических преступлений Витебская область (332 в 2014 году) находится на третьем месте в стране после Минска (656) и Брестской области (443) [93] .

См. также

Примечания

 1. Председатель областного исполнительного комитета
 2. Председатель областного Совета депутатов
 3. 1 2 «Государственный земельный кадастр Республики Беларусь» Архивная копия от 15 июля 2019 на Wayback Machine (по состоянию на 1 января 2017 г.)
 4. Белорусский Посейдон. Ландшафты. Экология рационального природопользования . Архивировано 17 октября 2013 года.
 5. Валовой региональный продукт и валовая добавленная стоимость в январе – августе 2019 г. , Главное статистическое управление Витебской области
 6. По данным переписи населения 2009-го года, в Витебской области, белорусский язык родным назвали 52,5 % опрошенных, а русский язык — 44,2 %. Однако, языком домашнего общения белорусский был назван 22,4 % жителей области, в то же время как русский язык — 73,2 % участниками переписи.
 7. Численность населения на 1 января 2021 г. и среднегодовая численность населения за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа Национальный статистический комитет Республики Беларусь , 2021.
 8. 1 2 3 Численность населения на 1 января 2021 г. и среднегодовая численность населения за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа . Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
 9. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2017. — С. 155—157.
 10. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2018. — С. 16.
 11. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2018. — С. 42—49.
 12. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2018. — С. 58—59.
 13. 1 2 Денис Дук . Заурядный городок, затаившийся в речных излучинах? Новая концепция места и роли Полоцка в ранней древнерусской истории . Родина, № 6 2013.
 14. Чернов А. ПРОБЛЕМА 6360: Рудименты старовизантийской хронологии в русском летописании (5. ПРИЗВАНИЕ РЮРИКА: 6374 ПО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ЭРЕ, 865 ИЛИ 866 ПО Р. Х.) // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012. Вип. 6. С. 19—36.
 15. В Витебске показали оригинал первой берестяной грамоты
 16. Ромашко С. А. 2002. 04. 015. Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи: новые находки и интерпретации: тексты, перевод, комментарий / РАН. Ин-т всеоб. Истории. Ин-т Рос. Истории. М. : Вост. Лит. 2001. 496 с. (древнейшие источники по истории вос-точной Европы). Библиогр. : 403430. Engl. Summary: С. 489494 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный журнал, 2002
 17. Административно-территориальное устройство БССР: справочник. — Т. 1 (1944—1980 гг.). — Мн.: Беларусь, 1985. — С. 161—162.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Административно-территориальное устройство БССР: справочник. — Т. 2 (1944—1980 гг.). — Мн.: Беларусь, 1987. — С. 60.
 19. Административно-территориальное деление Беларуси | Архивы Беларуси
 20. s:Закон СССР от 26.04.1954 Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР
 21. Демографический ежегодник Республики Беларусь — 2019. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь , 2019. — С. 177.
 22. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
 23. Перепись населения Беларуси 2009 года (недоступная ссылка) . Архивировано 18 сентября 2010 года.
 24. Национальный состав населения Республики Беларусь по переписи 2019 года .
 25. Данные за 2017 год.
 26. Общие коэффициенты рождаемости населения по областям и г. Минску (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 февраля 2019. Архивировано 15 февраля 2019 года.
 27. Общие коэффициенты смертности населения по областям и г. Минску (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 февраля 2019. Архивировано 15 февраля 2019 года.
 28. Статистический ежегодник Витебской области. — Витебск: Главное статистическое управление Витебской области, 2013. — С. 53.
 29. Статистический ежегодник Витебской области. — Витебск: Главное статистическое управление Витебской области, 2013. — С. 55.
 30. Статистический ежегодник Витебской области. — Витебск: Главное статистическое управление Витебской области, 2013. — С. 57.
 31. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 146.
 32. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 148.
 33. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013. — С. 181.
 34. 1 2 Регионы Республики Беларусь. — Т. 1. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 634—635.
 35. Регионы Республики Беларусь. — Т. 1. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 164.
 36. Регионы Республики Беларусь. — Т. 1. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 168.
 37. Регионы Республики Беларусь. — Т. 1. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 191—194.
 38. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 39—41.
 39. Сравним октановые числа. Что будет со стоимостью бензина в этом году
 40. Глубина переработки нефти на НПЗ Беларуси в ближайшие годы вырастет до 90-92 % — Семашко
 41. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 112—113.
 42. Открытое акционерное общество «Витебский завод тракторных запасных частей» (ОАО «ВЗТЗЧ»)
 43. ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод»
 44. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРШААГРОПРОММАШ»
 45. Строительство завода по производству белой жести в Миорах: финансирование идет, темп работ ускорится
 46. Открытое акционерное общество «Измеритель» (ОАО «Измеритель»)
 47. Открытое акционерное общество "Завод «ЭВИСТОР» (ОАО "Завод «ЭВИСТОР»)
 48. Открытое акционерное общество "Витебский завод радиодеталей «Монолит» (ОАО "ВЗРД «Монолит»)
 49. Открытое акционерное общество «Витебский завод электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»)
 50. Открытое акционерное общество "Завод «Легмаш» (ОАО "Завод «Легмаш»)
 51. 1 2 3 Промышленность (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 ноября 2018. Архивировано 13 ноября 2018 года.
 52. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 98—99.
 53. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 90—95.
 54. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 104—106.
 55. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 120—122.
 56. Сельское хозяйство Беларуси. Статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 64—70.
 57. Сельское хозяйство Беларуси. Статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 98—109.
 58. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. — С. 98—103.
 59. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 98—103.
 60. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. , 2012. — С. 205—206.
 61. Сельское хозяйство Беларуси. Статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 131—170.
 62. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. — С. 131—136.
 63. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. — С. 153—155.
 64. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 131—136.
 65. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. — С. 153—155.
 66. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. — Мн. , 2012. — С. 208—210.
 67. Сельское хозяйство Беларуси. Статистический сборник. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. — С. 177—181.
 68. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 67-69.
 69. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 51.
 70. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 40.
 71. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 66.
 72. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 56.
 73. Транспорт и связь в Республике Беларусь. — Мн., 2016. — С. 84-85.
 74. Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). — Мн., 2017. — С. 9-12.
 75. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник. — Мн., 2013. — С. 47.
 76. Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). — Мн., 2017. — С. 24.
 77. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник. — Мн., 2013. — С. 83.
 78. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник. — Мн., 2013. — С. 84.
 79. Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). — Мн., 2017. — С. 27.
 80. Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). — Мн., 2017. — С. 34.
 81. Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). — Мн., 2017. — С. 42-43.
 82. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник. — Мн., 2013. — С. 174.
 83. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник. — Мн., 2013. — С. 186.
 84. Культура Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2017. — С. 25-26.
 85. Культура Республики Беларусь. Статистический сборник. — Мн., 2017. — С. 35-36.
 86. Религиозная ситуация и государственно-церковные отношения в Витебской области (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 ноября 2018. Архивировано 5 ноября 2018 года.
 87. Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 февраля 2019. Архивировано 2 марта 2018 года.
 88. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 39-40.
 89. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 44-47.
 90. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 48-51.
 91. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 57.
 92. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 82-85.
 93. Правонарушения в Республике Беларусь. — Мн. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — С. 95.

Литература

Ссылки