Ozbrojené sily ZSSR

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Vojenské zriadenie
Zväz sovietskych socialistických republík
(Ozbrojené sily ZSSR)
Znak ozbrojených síl ZSSR
Znak ozbrojených síl ZSSR
Základňa 30 December, 1922
Rozpustenie 14. február 1992
Pododdiely Sovietska armáda
letectvo ZSSR
Sovietske námorníctvo
Strategické raketové sily
Vzdušné sily ZSSR
Ústredie
Príkaz
Najvyšší veliteľ pozri vrchný veliteľ ozbrojených síl ZSSR
minister obrany pozri vedúci vojenského oddelenia ZSSR
Vojenské sily
Vojenský vek 18 - 27 rokov
Životnosť na zavolanie pre radových príslušníkov pozemných síl - 2 roky; pre súkromníkov a nižší veliteľský personál námorných lodí - 5 rokov; pre pozemné jednotky pohraničných vojsk - 3 roky.
Zamestnaný v armáde 4 258 000 ľudí za rok 1990 (1. miesto na svete) [1]
skladom 55 000 000 ľudí za rok 1990 [1]
Financie
Rozpočet 244 miliárd USD. V roku 1990 [2] (2. miesto na svete)
Percento HNP 12,9 % [ zdroj neuvedený 1737 dní ]
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons
Vlajka ( vlajka ) ozbrojených síl ZSSR.
História ruskej armády
Jazdec Mstislav Mstislavovich.jpg Armáda starovekého Ruska

Novgorodská armáda

Štátny znak Ruska (XV. storočie) .svg Armáda ruského štátu

Ruské kakao 1699 korb.png armáda Petra I

RU Orel-1825.gif ruská cisárska armáda

Kolčak (blason) .jpg ruská armáda

Hviezda Červenej armády 1918.png Robotnícka a roľnícka Červená armáda

Odznak Červenej armády.svg Ozbrojené sily ZSSR

Stredný znak Ozbrojených síl Ruskej federácie.svg Ozbrojené sily Ruskej federácie

Ozbrojené sily Zväzu sovietskych socialistických republík (Ozbrojené sily ZSSR) - vojenská organizácia ( ozbrojené sily ) Zväzu sovietskych socialistických republík , bola určená na ochranu sovietskeho ľudu , slobody a nezávislosti Sovietskeho zväzu.

Ozbrojené sily únie zahŕňali:

Do polovice 80. rokov patrili ozbrojené sily Únie k najväčším na svete z hľadiska počtu v tom čase a vlastnili veľké zásoby jadrových a chemických zbraní.

Napriek rozpadu ZSSR koncom roku 1991 Ozbrojené sily ZSSR existovali de facto do konca roku 1993 - vo forme Združených ozbrojených síl SNŠ , hoci de iure zanikli už vo februári. 14., 1992 , keď Rada hláv štátov SNŠ oficiálne vymenovala bývalú ministerku obrany ZSSR EI Shaposhnikovovú za vrchnú veliteľku Spojených ozbrojených síl SNŠ.

Formácie ozbrojených síl ZSSR boli istý čas rozmiestnené v Rakúsku , Dánsku [4] , Nórsku , Fínsku , NDR (GSVG), Nemecku (ZGV), Poľsku (SGV), Československu (TsGV), Maďarsku (YUGV), NRB , SRR , Kuba, SRV , Kambodža, Mongolsko , Severná Kórea, Afganská demokratická republika a niektoré africké štáty a krajiny.

História

Ozbrojené sily ZSSR vznikli 30. decembra 1922 spolu so vznikom ZSSR zjednotením ozbrojených síl republík, ktoré sa stali jeho súčasťou: RSFSR , Ukrajinskej SSR , SSRB a ZSFSR .

Prvýkrát sa definícia „ozbrojených síl ZSSR“ objavila v prvej ústave Únie - hlavnom zákone štátu, ktorý prijal II. Všezväzový kongres sovietov ZSSR 31. januára 1924 :

 1. Na jurisdikciu Zväzu sovietskych socialistických republík, zastúpeného jeho najvyššími orgánmi, sa vzťahuje:
<…>
j) organizácia a vedenie ozbrojených síl ZSSR ;
<…>
- Ústava ZSSR z roku 1924 (pôvodné vydanie)

Neskôr bola táto definícia zakotvená v ďalšej Ústave ZSSR v roku 1936 [5] .

Po skončení občianskej vojny bola Červená armáda demobilizovaná a do konca roku 1923 v nej zostalo len asi pol milióna ľudí.

Koncom roku 1924 Revolučná vojenská rada prijala 5-ročný plán vojenského rozvoja , ktorý o šesť mesiacov neskôr schválil III. zjazd sovietov ZSSR. Bolo rozhodnuté zachovať kádrové jadro armády a vycvičiť čo najviac ľudí vo vojenských záležitostiach za najnižšie náklady. Výsledkom bolo, že za desať rokov sa 3/4 všetkých divízií stali územnými – regrúti v nich boli na výcviku dva až tri mesiace v roku počas piatich rokov [6] .

Ale v rokoch 1934-1935 sa vojenská politika zmenila a 3/4 všetkých divízií sa stali personálnymi. V pozemných silách sa v roku 1939 v porovnaní s rokom 1930 početdelostrelectva zvýšil 7-krát, vrátane protitankových a tankových - 70-krát. Rozvinuli sa tankové sily a letectvo . Počet tankov od roku 1934 do roku 1939 vzrástol 2,5-krát, v roku 1939 oproti roku 1930 vzrástol celkový počet lietadiel 6,5-krát. Začala sa výstavba povrchových lodí rôznych tried, ponoriek a námorných lietadiel . V roku 1931 sa objavili vzdušné sily , ktoré boli do roku 1946 súčasťou letectva.

22. septembra 1935 boli zavedené osobné vojenské hodnosti a 7. mája 1940 generálske a admirálske hodnosti. Veliaci štáb utrpel ťažké straty v rokoch 1937-1938 v dôsledku veľkého teroru .

septembra 1939 bol prijatý zákon ZSSR „O všeobecnej vojenskej povinnosti“, ktorý dal konečnú definíciu ozbrojeným silám ZSSR ako štrukturálnej štátnej vojenskej organizácii pozostávajúcej z pobočiek a pobočiek ozbrojených síl ZSSR. Sovietsky štát toho obdobia:

Článok 4 :

Ozbrojené sily ZSSR pozostávajú z Robotnícko-roľníckej Červenej armády, Robotníckeho a roľníckeho námorníctva a pohraničných a vnútorných jednotiek.

Podľa tohto zákona „O všeobecnej vojenskej službe“ museli všetci muži spôsobilí zo zdravotných dôvodov slúžiť v armáde tri roky, v námorníctve päť rokov (podľa starého zákona z roku 1925 „ neoprávnení “ – „nezaslúžené zložky " zbavení volebného práva - v armáde neslúžili, ale boli zaradení do tylovej milície ). V tom čase boli ozbrojené sily ZSSR úplne personálne a ich počet sa zvýšil na 2 milióny ľudí.

Namiesto samostatných tankových a obrnených brigád, ktoré boli od roku 1939 hlavnými formáciami obrnených síl, sa začalo formovanie tankových a mechanizovaných divízií. Vo výsadkových silách začali formovať výsadkové zbory a v letectve začali v roku 1940 prechádzať do divíznej organizácie.

Na 9 dní od 22. júna 1941 do 1. júla 1941 vstúpilo do Ozbrojených síl ZSSR 5,3 milióna ľudí[7] .

Počas troch rokov Veľkej vlasteneckej vojny sa podiel komunistov v ozbrojených silách zdvojnásobil a do konca roku 1944 dosiahol 23 percent v armáde a 31,5 percenta v námorníctve . Koncom roka 1944 bolo v ozbrojených silách 3 030 758 komunistov, čo predstavovalo 52,6 percenta z celkovej členskej základne strany . V priebehu roka sa sieť primárnych straníckych organizácií výrazne rozšírila: ak k 1. januáru 1944 ich bolo v armáde a námorníctve 67 089 , tak k 1. januáru 1945 ich bolo už 78 640. [8]

Do konca druhej svetovej vojny v roku 1945 mali ozbrojené sily ZSSR viac ako 11 miliónov ľudí, po demobilizácii asi tri milióny. Potom sa ich počet opäť zvýšil.

V septembri 1954 sa v Semipalatinskej oblasti konalo prvé veľké vojenské cvičenie so skutočným výbuchom atómovej bomby[7] .

Od roku 1955 vedenie ZSSR vyzývalo na ukončenie pretekov v zbrojení a zvolanie svetovej konferencie o tejto otázke. Na potvrdenie nového zahraničnopolitického kurzu Sovietsky zväz znížil počet svojich ozbrojených síl z 5,8 milióna ľudí na začiatku roku 1955 na 3,6 milióna do decembra 1959, v roku 1955 - o 640 tisíc ľudí, do júna 1956 - o 1200 tisíc ľudia...

Počas studenej vojny , od roku 1955, hrali ozbrojené sily ZSSR vedúcu úlohu vo vojenskej organizácii Varšavskej zmluvy (ATS). Od 50-tych rokov minulého storočia boli raketové zbrane zavádzané do ozbrojených síl zrýchleným tempom a strategické raketové sily boli vytvorené v roku 1959. Ročne vstúpilo do služby v ozbrojených silách ZSSR 400-600 lietadiel [9] . Nehodovosť vo vzdušných silách bola v 60. – 80. rokoch na úrovni 100 – 150 nehôd a katastrof ročne [10] . Zároveň sa zvýšil počet tankov . V roku 1957 sa uskutočnilo prvé taktické cvičenie s prechodom rieky tankami po dne[7] . Na konci 70. rokov boli ozbrojené sily ZSSR vyzbrojené asi 68 tisíc tankami a tankové sily ZSSR zahŕňali 8 tankových armád . Z hľadiska počtu tankov sa ZSSR umiestnil na vrchole sveta, v 80. rokoch mali sovietske ozbrojené sily viac tankov ako všetky ostatné krajiny dohromady. Ozbrojené sily ZSSR ako prvé na svete masívne prijali takúto triedu obrnených vozidiel ako bojové vozidlo pechoty . BMP-1 sa objavil v armáde v roku 1966, zatiaľ čo v krajinách NATO sa jeho približný analóg „ Marder “ objavil až v roku 1970 [11] [12] . Počet personálu námornej pechoty námorníctva ZSSR bol 10-krát menší ako počet personálu námornej pechoty USA - hlavného potenciálneho nepriateľa [13] . Vzniklo veľké zaoceánske námorníctvo. Najdôležitejším smerom rozvoja ekonomiky krajiny sa stalo budovanie vojenského potenciálu, preteky v zbrojení . Na to sa minula značná časť národného dôchodku .

V období po Veľkej vlasteneckej vojne bolo Ministerstvo obrany ZSSR systematicky poverené úlohou poskytovať civilným ministerstvám pracovnú silu formovaním vojenských stavebných jednotiek , ktorých personál bol využívaný ako stavební robotníci. Počet týchto útvarov sa z roka na rok zvyšoval [14] .

Treba poznamenať, že nástupom M.S.Gorbačova do vedenia ZSSR začal proces postupných ústupkov USA a NATO v otázkach znižovania všetkých druhov zbraní, vrátane jadrových.

- Feskov V. I., Golikov V. I., Kalašnikov K. A. Kapitola 3. „Strategické raketové sily ozbrojených síl ZSSR“ // „Sovietska armáda počas studenej vojny (1945 - 1991)“. - Tomsk: Vydavateľstvo Tomskej univerzity, 2004 .-- S. 169

V rokoch 1987-1991, počas „ perestrojky “, bola vyhlásená politika „obrannej dostatočnosti“ av decembri 1988 boli vyhlásené jednostranné opatrenia na redukciu sovietskych ozbrojených síl. Ich celkový počet sa znížil o 500 tisíc osôb (12 %). Sovietske vojenské kontingenty v strednej Európe boli jednostranne znížené o 50 tisíc ľudí, šesť tankových divízií (asi dvetisíc tankov) bolo stiahnutých z NDR , Maďarska , Československa a rozpustených. V európskej časti ZSSR sa počet tankov znížil o 10 tisíc, delostrelecké systémy - o 8,5 tisíc, bojové lietadlá - o 820. Z Mongolska bolo stiahnutých 75 % sovietskych vojsk a počet vojakov na Ďalekom východe (oponujúci ČĽR ) bola znížená na 120 tisíc ľudí.

21. decembra 1991 pri rozpade ZSSR hlavy 11 zväzových republík – zakladatelia SNŠ podpísali protokol o poverení velením ozbrojených síl ZSSR „pred ich reformou“ ministrovi obrany r. ZSSR, maršál letectva Jevgenij Šapošnikov [15] . 14. februára 1992 Rada hláv štátov SNŠ vymenovala Shaposhnikova za hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl SNŠ [16] . 20 марта того же года на базе Министерства обороны СССР было образовано Главное командование Объединённых Вооружённых сил Содружества Независимых Государств (ОВС СНГ) [17] [18] , с целью обеспечения безопасности государств-участников Содружества, сохранения управления войсками и силами, и согласованного расформирования Вооружённых Сил Союза ССР.

12 января 1993 года вступила в силу поправка в Конституцию Российской Федерации — России (РСФСР) 1978 года, исключившая упоминание о Вооружённых Силах СССР, но вплоть до прекращения её действия 25 декабря того года в ней сохранялось упоминание о Конституции и законах Союза ССР.

В 1992 году, вследствие провала по созданию Объединённых вооружённых сил СНГ, в странах-участниках СНГ началось строительство собственных национальных вооружённых сил, которые создавались в результате раздела бывших Вооружённых сил СНГ [19] .

Правовая основа

Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооружённые Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность.
Долг Вооружённых Сил СССР перед народом — надёжно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору [20] .

Статья 32. Государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны, оснащает Вооружённые Силы СССР всем необходимым.

Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению её обороноспособности определяются законодательством Союза ССР.

Руководство

Схема стратегического управления ВС СССР
на начало 1989 года

Высшее государственное руководство в области обороны страны на основе законов осуществляли высшие органы государственной власти и управления СССР, руководствуясь политикой Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), направляя работу всего государственного аппарата таким образом, чтобы при решении любых вопросов управления страной обязательно учитывались интересы укрепления её обороноспособности : — Совет обороны СССР (Совет рабоче-крестьянской обороны РСФСР), Верховный Совет СССР (статьи 73 и 108 Конституции СССР ), Президиум Верховного Совета СССР (ст. 121 Конституции СССР), Совет Министров СССР (Совет Народных Комиссаров СССР) (ст. 131 Конституции СССР).

Совет обороны СССР координировал деятельность органов Советского государства в области укрепления обороны , утверждение основных направлений развития ВС СССР. Возглавлял Совет обороны СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС , Председатель Президиума Верховного Совета СССР .

Верховный Главнокомандующий

Резерв Верховного Главного Командования

Резерв Главного Командования (1922—1941)
Резерв Верховного Главнокомандования (1941—1945)
Резерв Верховного Главнокомандования (1946—1992)

Органы военного управления

Непосредственное руководство строительством ВС СССР , их жизнью и боевой деятельностью осуществляли органы военного управления (ОВУ).

В систему органов военного управления ВС СССР входили:

По характеру выполняемых задач и объёму компетенции в системе ОВУ различались:

 1. Центральные ОВУ .
 2. Органы военного управления военных округов (групп войск), флотов .
 3. Органы военного управления войсковых соединений и частей .
 4. Местные органы военного управления ( военкоматы ).
 5. Начальники гарнизонов (старшие морские начальники) и военные коменданты .

Воинские формирования органов военного управления

Главное разведывательное управление ГШ ВС СССР
Военно-топографическое управление ГШ ВС СССР
Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР

Состав

Состав Вооружённых Сил СССР в соответствии с советскими нормативно-правовыми актами :

Численность

Младшие командиры РККА, Парад на Красной площади в честь XX годовщины Октябрьской революции (7 ноября 1937 года).
Серия почтовых марок Советские Вооружённые Силы .
БАВ из состава 482 опдесб, г. Магдебург
 • численность Рабоче-крестьянской Красной армии см. в статье о РККА ;
 • К январю 1925 года — 562 тысячи человек [25] ;
 • На 1 апреля 1926 года РККА (сухопутные, военно-воздушные силы и военно-морской флот) — 594 195 человек [26] ;
 • В 1927 года — 586 тысяч человек [27] ;
 • Март 1932 года — 604 тысячи человек; всей РККА (сухопутной Красной Армии, Красного Воздушного Флота и Красного военно-морского флота);
 • 1 января 1939 года — 1 665 790 человек [28] ;
 • 1940 год — численность Красной Армии утвердить, в связи с утверждением новых формирований , во изменение постановления Комитета Обороны при Совнаркоме СССР, от 22 мая 1940 года, в количестве 3 461 200 человек [29] ;
 • 1940 год — общую штатную численность Красной Армии, во изменение постановления СНК СССР № 1193/464 от 6.VII.1940 года иметь 3 521 448 человек [30] ;
 • К январю 1941 года — 2 200 000 человек [27] ;
 • К 1 июля 1941 года — 3 380 000 человек [25] ;
 • К весне 1942 года — 5 500 000 человек ( Действующая Армия и Флот [ДАФ]) [27] ;
 • С весны 1942 года — 5 600 000 человек [ДАФ];
 • К лету 1942 года — около 11 000 000 человек [25] ;
 • На 1 июня 1944 года 11 200 000 человек; [31] ;
 • К началу 1945 года — 11 365 000 человек [27] ;
 • К маю 1945 года — 11 300 000 человек [27] , в другом источнике — 11 365 000 человек [32] ;
 • К началу 1948 года — 2 576 000 человек [25] , в другом источнике — 2 874 000 чел. [32] ;
 • На 1 марта 1953 года штатная численность была 5 396 038 человек [33] ;
 • К 1954 году достигла 5 763 000 чел. [32] ;
 • На 12 августа 1955 года штатная численность составляла 4 815 870 человек. Фактически по списку содержится 4 637 523 человека [34] ;
 • На 9 февраля 1956 года составляла: по штату 4 406 216 человек, по списку 4 147 496 человек [33] ;
 • На 1960 год — 3 623 000 человек [35] ;
 • На 1974 год — 3 525 000 человек [36] ;
 • На 1977 год — 3 638 000 человек [37] ;
 • На 1982 год — 3 705 000 человек [38] ;
 • На 1991 год — 3 400 000 человек [39] .

Структура

 • На 1 сентября 1939 года ВС СССР состояли из Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Морского Флота, Пограничных и Внутренних войск НКВД [40] .
 • ВС состояли из видов , а также включали Тыл ВС СССР , штабы и войска Гражданской обороны (ГО) СССР, Внутренние войска Министерства внутренних дел (МВД) СССР, Пограничные войска Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР [25] :158 .

Виды

Сухопутные войска (СВ)

Условный декоративный флаг Сухопутных войск ВС СССР, использовавшийся в оформлении плакатов, почтовых конвертов и открыток.
Военнослужащие Таманской дивизии СВ СССР на стрельбище , 3 января 1992 года.

Сухопутные войска (1946 год) — вид ВС СССР, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше, наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам ведения боевых действий. По своим боевым возможностям способен самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома группировок войск противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, его крупные воздушные и морские десанты , прочно удерживать занимаемые территории, районы и рубежи. В своём составе СВ имели различные рода войск , специальные войска , части и соединения специального назначения (СпН) и службы . В организационном отношении СВ состояли из подразделений , частей , соединений и объединений .

СВ делились на рода войск : мотострелковые войска (МСВ), танковые войска (ТВ), десантно-штурмовые части , ракетные войска и артиллерия , войсковая ПВО , армейская авиация , а также части и подразделения специальных войск ( инженерных , связи, радиотехнических, химические , технического обеспечения, охраны тыла). Кроме того имелись в СВ части и учреждения тыла. В 1988 году сформировано Центральное дорожно-строительное управление Министерства обороны СССР .

Возглавлял СВ СССР Главнокомандующий, занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления СВ. Численность Сухопутных войск СССР на 1989 год составляла 1 596 000 человек.

В оформлении торжественных мероприятий, на плакатах, в рисунках на почтовых конвертах и открытках использовалось изображение условного декоративного «флага Сухопутных войск» в виде красного прямоугольного полотнища с большой красной пятиконечной звездой в центре, с золотой (жёлтой) каймой. Данный «флаг» никогда не утверждался и не изготавливался из ткани.

Карта военных округов СВ СССР на январь 1989 года

СВ ВС СССР делились по территориальному принципу на военные округа и группы войск , военные гарнизоны :

 1. Московский военный округ (МВО)
 2. Ленинградский военный округ (ЛенВО)
 3. Прибалтийский военный округ (ПрибВО)
 4. Белорусский военный округ (БВО)
 5. Киевский военный округ (КВО)
 6. Прикарпатский военный округ (ПрикВО)
 7. Одесский военный округ (ОдВО)
 8. Северо-Кавказский военный округ (СКВО)
 9. Закавказский военный округ (ЗакВО)
 10. Приволжский военный округ (ПриВО)
 11. Среднеазиатский военный округ (САВО)
 12. Туркестанский военный округ (КТуркВО)
 13. Уральский военный округ (УрВО)
 14. Сибирский военный округ (СибВО)
 15. Забайкальский военный округ (ЗабВО)
 16. Дальневосточный военный округ (ДВО)
 1. Северная группа войск (СГВ)
 2. Центральная группа войск (ЦГВ)
 3. Группа советских войск в Германии (ГСВГ), позднее — Западная группа войск (ЗГВ)
 4. Южная группа войск (ЮГВ)
 5. Группа советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК)

Главнокомандующие:

Военно-воздушные силы

Флаг ВВС СССР

ВВС СССР организационно состояли из родов авиации : бомбардировочной , истребительно-бомбардировочной , истребительной , разведывательной , транспортной , связи и санитарной . Вместе с тем ВВС делились на виды авиации: фронтовую, дальнюю, военно-транспортную, вспомогательную. Имели в своём составе специальные войска, части и учреждений тыла.

В 1947—1950 годах началось серийное производство и массовое поступление в Вооружённые Силы реактивной авиации[7] . Tu 160 NTW 2 3 94 2.jpg

В 1991 году ВВС СССР насчитывали 211 авиационных полков и более 14 000 самолётов, включая 7000 боевых. Общая численность стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев составляла 157 самолётов. После распада СССР практически вся Дальняя авиация перешла к России. Часть стратегических бомбардировщиков осталась на Украине. С течением времени одиннадцать Ту-160 были уничтожены, а восемь переданы России в качестве погашения долгов за поставки газа.

Возглавлял ВВС Главнокомандующий (Начальник, Начальник Главного управления, Командующий ) занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления ВВС.

Штаб-квартира город Москва.

Главнокомандующие:

Войска ПВО

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик 4-го поколения МиГ-31

В состав Войск ПВО (1948 год) входили:

Кроме того имелись в Войсках ПВО части и учреждения тыла.

Войска ПВО делились по территориальному принципу на округа ПВО:

 • Округ ПВО — объединения войск ПВО, предназначенные для защиты от ударов с воздуха важнейших административных, промышленных центров и районов страны, группировок ВС, важных военных и других объектов в установленных границах. В ВС округа ПВО были созданы после Великой Отечественной войны на базе ПВО фронтов и ВО. В 1948 году округа ПВО были переформированы в районы ПВО, в 1954 году воссозданы.
 • Московский округ ПВО — был предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения противника наиболее важных административных и экономических объектов Северного, Центрального, Центрально-Чернозёмного и Волго-Вятского экономических районов СССР. В ноябре 1941 года образована Московская зона ПВО, преобразованная в 1943 году в Московскую особую армию ПВО, развёрнутая в ПВО Московского ВО. После войны на его базе был создан Московский округ ПВО, затем район ПВО. В августе 1954 года Московский район ПВО преобразован в Московский округ ПВО. В 1980 году после ликвидации Бакинского округа ПВО стал единственным в СССР объединением подобного типа.
 • Бакинский округ ПВО .

Возглавлял Войска ПВО Главнокомандующий, занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления Войск ПВО.

Штаб-квартира — город Балашиха .

Главнокомандующие:

С 1952 года Войска ПВО СССР оснащались зенитной ракетной техникой[7] .

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

Нарукавный знак по роду войск (службы) солдат и сержантов (старшин) воинских соединений, частей и подразделений Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, РВСН , Зенитно-ракетных войск ПВО, Войск РКО ПВО

Основная ударная сила ВС СССР , находившаяся в постоянной боевой готовности.

В июле 1946 года на базе гвардейского миномётного полка была сформирована первая ракетная часть[7] . В 1947 году на вооружение Советских войск начали поступать первые ракеты Р-1[7] .

Штаб-квартира находилась в городе Власиха . РВСН включали в себя:

Кроме того, имелись в РВСН части и учреждения специальных войск и тыла.

Ракета РТ-23 УТТХ «Мо́лодец» в составе железнодорожного ракетного комплекса.

Возглавлял РВСН Главнокомандующий , занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления РВСН.

Главнокомандующие:

Военно-морской флот

Советские моряки, 1982 год.
ТАКР «Новороссийск», 1986 год.
Высадка десанта морской пехоты ВС Союза ССР.

Военно-морской флот СССР организационно состоял из родов сил : подводных, надводных, морской авиации , береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты . В его состав входили также суда вспомогательного флота , части специального назначения (СпН) и различные службы . Главными родами сил являлись подводные силы и морская авиация. Кроме того имелись в части и учреждения тыла. В 1955 году с борта подводной лодки была впервые запущена баллистическая ракета[7] . В 1966 году отряд атомных подводных лодок совершил кругосветное плавание без всплытия на морскую поверхность[7] . За период с 1967 по 1979 год в СССР было построено 122 атомные подводные лодки . За тринадцать лет построено пять авианесущих кораблей [41] ( тяжёлых авианесущих крейсеров ).

В организационном отношении ВМФ включал:

Возглавлял ВМФ Главнокомандующий (Командующий, Начальник Морских Сил Республики, Народный Комиссар, Министр) занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления ВМФ.

Главный штаб ВМФ — город Москва.

Главнокомандующие:

Отдельные рода войск и службы ВС СССР

Войска гражданской обороны (ГО) СССР

В 1971 году непосредственное руководство ГО возложено на Министерство обороны СССР , повседневное — на начальника ГО — заместителя Министра обороны СССР.

Имелись полки ГО (в крупных городах СССР), Московское военное училище гражданской обороны (МВУГО, город Балашиха ), переформировано в 1974 году в Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск (МВКУДИВ), готовило специалистов для дорожных войск и войск ГО.

Начальники:

Тыл ВС СССР

Силы и средства, предназначенные для тылового обеспечения и по службам тыла технического обеспечения войск (сил) ВС. Являлись неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно ВС. В его состав входили штаб тыла, главные и центральные управления, службы, а также органы управления, войска и организации центрального подчинения, тыловые структуры видов и родов войск ВС, военных округов (групп войск) и флотов, объединений, соединений и воинских частей.

Путеукладчик ПБ-3М Железнодорожных войск, производившийся серийно с 1971 года (экспозиция техники железнодорожных войск Барановичского музея железнодорожной техники ).

Тыл ВС в интересах Вооружённых Сил решал целый комплекс задач, основными из которых являлись: приём от экономического комплекса государства запаса материальных средств и техники тыла, хранение и обеспечение ими войск (сил); планирование и организация совместно с транспортными министерствами и ведомствами подготовки, эксплуатации, технического прикрытия, восстановления путей сообщения и транспортных средств; подвоз всех видов материальных средств; осуществление оперативных, снабженческих и других видов воинских перевозок, обеспечение базирования ВВС и ВМФ; техническое обеспечение войск (сил) по службам тыла; организация и проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинской защиты личного состава от оружия массового поражения (ОМП) и неблагоприятных экологических факторов, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и мероприятий служб тыла по химической защите войск (сил); осуществление контроля за организацией и состоянием противопожарной защиты и местной обороны войск (сил), оценка экологической обстановки в местах дислокации войск (сил), прогноз её развития и контроль за проведением мероприятий по защите личного состава от экологически вредных воздействий природного и техногенного характера; торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение; охрана и оборона коммуникаций и объектов тыла в тыловых полосах, организация лагерей (приёмных пунктов) военнопленных (заложников), их учёт и обеспечение; обеспечение работ по эксгумации, идентификации, захоронению и перезахоронению военнослужащих.

Для решения данных задач Тыл ВС в имел в своём составе специальные войска ( автомобильные , дорожные , железнодорожные [до 1989 года [3] ], трубопроводные ), соединения и части материального обеспечения , военно-строительного назначения , медицинские соединения, части и учреждения, стационарные базы и склады с соответствующими запасами материальных средств, транспортные комендатуры, ветеринарно-санитарные, ремонтные, сельскохозяйственные, торгово-бытовые, учебные (академия, училища, факультеты и военные кафедры при гражданских ВУЗах) и другие учреждения.

Штаб-квартира город Москва.

Начальники:

Пограничные войска КГБ СССР

Пограничные войска (до 1978 года — КГБ при Совете Министров СССР) — были предназначены для охраны сухопутных, морских и речных (озёрных) границ советского государства. В СССР Пограничные войска были составной частью ВС СССР. Непосредственное руководство Пограничными войсками осуществлялось КГБ СССР и подчинённым ему Главным управлением Пограничных войск. Состояли из пограничных округов, отдельных частей (пограничный отряд ) и входящих в них подразделений, осуществляющих охрану границы (пограничные заставы, пограничные комендатуры, контрольно-пропускные пункты), специальных частей (подразделений) и учебных заведений. Кроме того в Пограничных войсках имелись подразделения и части авиации (отдельные авиационные полки, эскадрильи), морские (речные) части (бригады пограничных кораблей, дивизионы катеров) и части тыла. Круг задач, решаемых Пограничными войсками, определялся Законом СССР от 24 ноября 1982 года «О Государственной границе СССР», положением об охране Государственной границы СССР, утверждённым 5 августа 1960 года указом Президиума Верховного Совета СССР [45] . Правовое положение личного состава Пограничных войск регламентировалось Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности», положениями о прохождении военной службы, уставами и наставлениями.

21 марта 1989 года Пограничные войска КГБ СССР были исключены из состава Вооружённых Сил и с того момента состояли вне штатной численности ВС СССР [3] .

Пограничные округа и части центрального подчинения, без учёта соединений, переданных из МО СССР , по состоянию на 1991 год включали:

Начальники:

Внутренние войска МВД СССР

Внутренние войска МВД СССР , составная часть ВС СССР . Предназначены для охраны государственных объектов и выполнения других служебно-боевых задач, определённых в специальных постановлениях правительства, возложенных на МВД СССР. Они охраняли особо важные объекты народного хозяйства, а также социалистическую собственность, личность и права граждан, весь советский правопорядок от посягательств преступных элементов и выполняли некоторые другие специальные задачи (охрана мест лишения свободы, конвоирование осуждённых). Предшественниками Внутренних войск были Войска внутренней охраны Республики ( Войска ВОХР ), Войска внутренней службы ( Войска ВНУС ) и Войска Всероссийской Чрезвычайной Комиссии ( ВЧК ). Термин Внутренние войска появился в 1921 году для обозначения частей ВЧК, несущих службу во внутренних районах страны, в отличие от Пограничных войск. В Великую Отечественную войну войска НКВД охраняли тылы фронтов и армий , несли гарнизонную службу в освобождённых районах, участвовали в обезвреживании агентуры противника. Внутренние войска НКВД СССР (1941—1946), МВД СССР (1946—1947, 1953—1960, 1968—1991), МГБ СССР (1947—1953), МВД РСФСР (1960—1962), МООП РСФСР (1962—1966), МООП СССР (1966—1968), МВД РСФСР (с 1991):

21 марта 1989 года Внутренние войска МВД СССР были исключены из состава Вооружённых Сил и с того момента состояли вне штатной численности ВС СССР [3] .

Начальники:

Воинская обязанность

Всеобщая воинская обязанность , установленная советским законодательством, вытекала из конституционного положения, определяющего, что защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР, а военная служба в рядах ВС СССР — почётная обязанность советских граждан (ст. 62 и 63 Конституции СССР ). Законодательство о всеобщей воинской обязанности прошло в своём развитии несколько этапов. Отражая социально-политические изменения в жизни общества и потребности укрепления обороны страны, оно развивалось от добровольчества к обязательной военной службе трудящихся и от неё — к всеобщей воинской обязанности.

Всеобщая воинская обязанность характеризовалась следующими основными чертами:

 1. она распространялась лишь на советских граждан;
 2. являлась всеобщей: призыву на военную службу подлежали все мужчины — граждане СССР; не призывались лишь лица, отбывающие уголовное наказание, и лица, в отношении которых велось следствие или уголовное дело рассматривалось судом;
 3. являлась личной и равной для всех: не допускалась замена призывника другим лицом: за уклонение от призыва или от выполнения обязанностей военной службы виновные несли уголовную ответственность;
 4. имела ограничения во времени: законом точно были установлены сроки действительной военной службы, количество и продолжительность учебных сборов и предельный возраст состояния в запасе ;

Воинская обязанность по советскому законодательству осуществлялась в следующих основных формах:

 • служба в рядах ВС СССР в течение установленных законом сроков;
 • работа и служба в качестве военных строителей ;
 • прохождение учебных, поверочных сборов и переподготовки в период состояния в запасе ВС СССР;

Исполнением всеобщей воинской обязанности являлось также предварительная подготовка (военно-патриотическое воспитание, начальная военная подготовка (НВП), подготовка специалистов для ВС, повышение общей грамотности, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и физическая закалка молодёжи) к военной службе:

 • прохождение учащимися в средних школах, а другими гражданами — на производстве начальной военной подготовки , включая подготовку по гражданской обороне, с учащейся молодёжью в общеобразовательных школах (начиная с 9-го класса), в средних специальных учебных заведениях ( ССУЗ ), и в учебных заведениях системы профессионально-технического образования ( СПТО ) штатными военными руководителями. Юноши не обучавшиеся в дневных (очных) учебных заведениях НВП проходили на учебных пунктах, создаваемых (при наличии 15 и более юношей, обязанных проходить НВП) на предприятиях, в организациях и колхозах ; Программа НВП включала в себя ознакомление молодёжи с назначением Советских ВС и их характером, с обязанностями военной службы, основными требованиями военной присяги и воинских уставов. Руководители предприятий, учреждений, колхозов и учебных заведений несли ответственность за то, чтобы НВП были охвачены все юноши допризывных и призывных возрастов;
 • приобретение военных специальностей в учебных организациях СПТО — профтехучилищах и в организациях Добровольного общества содействия Армии, Авиации и Флоту ( ДОСААФ ), предназначалась для обеспечения постоянной и высокой боеготовности ВС, являлась заблаговременной и предусматривала подготовку специалистов (водителей автомобилей, электромехаников, связистов, парашютистов и других) из числа юношей, достигших 17-летнего возраста. В городах производилась без отрыва от производства. При этом на период сдачи экзаменов обучающимся юношам предоставлялся оплачиваемый отпуск на 7—15 рабочих дней. В сельской местности производилась с отрывом от производства на сборах в осенне-зимний период. За призывниками в этих случаях сохранялись места работы, занимаемая должность и выплачивалось 50 % среднего заработка. Оплачивались также расходы по найму жилого помещения и проезд к месту учёбы и обратно;
 • изучение военного дела и приобретение офицерской специальности студентами высших учебных заведений ( ВУЗ ) и ССУЗ, занимавшихся по программам подготовки офицеров запаса;
 • соблюдение правил воинского учёта и иных воинских обязанностей призывниками и всеми гражданами, состоящими в запасе ВС СССР.

В целях планомерной подготовки и организационного проведения призыва на действительную военную службу территория СССР разделялась на районные (городские) призывные участки. К ним ежегодно в течение февраля — марта приписывались граждане, которым в год приписки исполнялось 17 лет. Приписка к призывным участкам служила средством выявления и изучения количественного и качественного состава призывных контингентов. Она производилась районными (городскими) военными комиссариатами (военкоматами) по месту постоянного или временного жительства. Определение состояния здоровья приписываемых производилось врачами, выделяемыми по решению исполнительных комитетов ( исполкомов ) районных (городских) Советов народных депутатов из местных лечебных учреждений. Лица, приписанные к призывным участкам, именовались призывниками . Им выдавалось специальное свидетельство. Граждане, подлежащие приписке, были обязаны явиться в военкомат в срок, установленный на основании Закона. Перемена призывного участка допускалась только с 1 января до 1 апреля и с 1 июля до 1 октября года призыва. В другое время года перемена призывного участка в отдельных случаях могла быть разрешена лишь по уважительным причинам (например, переезд на новое место жительства в составе семьи). Призыв граждан на действительную военную службу проводился ежегодно повсеместно два раза в год (в мае — июне и в ноябре — декабре) по приказу Министра обороны СССР. В войска, расположенные в отдалённых и некоторых других местностях, призыв начинался на месяц раньше — в апреле и октябре [46] . Количество граждан подлежащих призыву, устанавливалось Советом Министров СССР. Точные сроки явки граждан на призывные участки определялись, в соответствии с Законом и на основании приказа Министра обороны СССР, приказом военного комиссара. От явки на призывные участки никто из призывников не освобождался (за изъятием случаев, установленных ст. 25 Закона). Вопросы, связанные с призывом, решались коллегиальными органами — призывными комиссиями, создаваемыми в районах, городах под председательством соответствующих военных комиссаров. В состав комиссии в качестве их полноправных членов входили представители местных советских, партийных, комсомольских организаций и врачи. Персональный состав призывной комиссии утверждался исполкомами районных (городских) Советов народных депутатов. На районные (городские) призывные комиссии возлагались:

 • а) организация медицинского освидетельствования призывников;
 • б) принятие решения о призыве на действительную военную службу и предназначение призванных по видам ВС и родам войск;
 • в) предоставление отсрочек в соответствии с Законом;
 • г) освобождение от воинской обязанности призывников в связи с наличием у них заболеваний или физических недостатков;

При принятии решения призывные комиссии были обязаны всесторонне обсудить семейное и материальное положение призывника, состояние его здоровья, учесть пожелания самого призывника, его специальность, рекомендации комсомольских и других общественных организаций. Решения принимались большинством голосов. Для руководства районными (городскими) призывными комиссиями и контроля за их деятельностью в союзных и автономных республиках, краях, областях и автономных округах создавались соответствующие комиссии под председательством военного комиссара союзной или автономной республики, краях, области или автономного округа. За деятельностью призывных комиссий осуществлялся контроль со стороны Советов народных депутатов и прокурорский надзор. За недобросовестное или пристрастное отношение к делу при решении вопроса призыва, предоставление незаконных отсрочек члены призывных комиссий и врачи, участвующие в освидетельствовании призывников, а также другие лица, допустившие злоупотркбления, привлекались к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В основу распределения призывников по видам ВС и родам войск клался принцип производственной квалификации и специальности с учётом состояния здоровья. Этот же принцип применялся при призыве граждан в военно-строительные отряды (ВСО), предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ, изготовления конструкций и деталей на промышленных и лесозаготовительных предприятиях системы Министерства обороны СССР. Комплектование ВСО производилось преимущественно из призывников окончивших строительные учебные заведения или имевших строительные или родственные им специальности или опыт работы в строительстве (сантехники, бульдозеристы, кабельщики и т. д.). Права, обязанности и ответственность военных строителей определялись военным законодательством, а их трудовая деятельность регулировалась трудовым законодательством (с некоторыми особенностями в применении того или другого). Оплата труда военных строителей производилась по действующим нормам. Обязательный срок работы в ВСО засчитывался в срок действительной военной службы.

Законом были определёны: — единый призывной возраст для всех советских граждан — 18 лет;

Срок действительной военной службы (срочная военная служба солдат и матросов , сержантов и старшин) в 2 — 3 года;

Отсрочка от призыва, могла быть предоставлена по трём основаниям: а) по состоянию здоровья — предоставлялась призывникам, признанным временно негодными к военной службе по болезни (ст. 36 Закона); б) по семейному положению (ст. 34 Закона); в) для продолжения образования (ст. 35 Закона);

В период послевоенной массовой демобилизации 1946—1948 призыв в ВС не проводился. Вместо этого призывники отправлялись на восстановительные работы. Новый закон о всеобщей воинской обязанности был принят в 1949 году [ источник не указан 1558 дней ] , в соответствии с ним установлен призыв один раз в год, на срок 3 года, на флот 4 года. В 1968 году срок службы был уменьшен на один год, вместо призыва один раз в год, введены две призывные кампании весенняя и осенняя.

Прохождение военной службы.

Повестка , Форма № 26 , к ст. 106, о призыве , образец 1986 года.

Военная служба — особый вид государственной службы, заключающийся в выполнении советскими гражданами конституционной воинской обязанности в составе ВС СССР (ст.63, Конституции СССР). Военная служба являлась наиболее активной формой осуществления гражданами своего конституционного долга защищать социалистическое Отечество (ст. 31 и 62, Конституции СССР), являлась почётной обязанностью и возлагалась только на граждан СССР. Иностранцы и лица без гражданства, проживавшие на территории СССР, воинскую обязанность не несли и на военную службу не зачислялись, тогда как на работу (службу) в гражданские советские организации они могли приниматься с соблюдением установленных законами правил.

На военную службу советские граждане привлекались в обязательном порядке путём призывов (очередных, на учебные сборы и по мобилизации) в соответствии с конституционной обязанностью (ст. 63, Конституции СССР), и в соответствии со ст. 7 Закона о всеобщей воинской обязанности (1967 г.) все военнослужащие и военнообязанные принимали военную присягу на верность своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству. Для военной службы характерно наличие института присваиваемых в установленном ст.9 Закона о всеобщей воинской обязанности (1967 г.) порядке персональных воинских званий , в соответствии с которыми военнослужащие и военнообязанные делились на начальников и подчинённых, старших и младших со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

В ВС СССР призывалось около 40 % от призывного контингента состоящего на воинском учёте (приписанного к военкоматам).

Формы прохождение военной службы были установлены в соответствии с принятым в современных условиях принципом строительства ВС на постоянной кадровой основе (сочетание кадровых ВС с наличием запаса военнообязанных военнообученных граждан). Поэтому согласно Закону о всеобщей воинской обязанности (ст.5) военная служба делилась на действительную военную службу и службу в запасе, каждая из которых протекала в особых формах.

Действительная военная служба — служба советских граждан в кадрах ВС, в составе соответствующих воинских частей, экипажей военных кораблей, а также учреждений, заведений и других военных организаций. Лица зачисленные на действительную военную службу, именовались военнослужащими, они вступали с государством в военно-служебные отношения, назначались на такие предусмотренные штатами должности, для которых требовалась определённая военная или специальная подготовка.

В соответствии с организационной структурой ВС, различием в характере и объёме служебной компетенции личного состава государством были приняты и использовались следующие формы действительной военной службы:

 • срочная военная служба солдат и матросов, сержантов и старшин
 • сверхсрочная военная служба сержантов и старшин
 • служба прапорщиков и мичманов
 • служба офицерского состава, в том числе офицеров, которые призывались из запаса на срок 2-3-и года

В качестве дополнительной формы прохождения действительной военной службы использовалась служба женщин, принимаемых в мирное время в ВС СССР на добровольных началах на должности солдат и матросов, сержантов и старшин;

К формам прохождения военной службы примыкала служба (работа) военных строителей.

Служба в запасе — периодическое несение военной службы гражданами, зачисленными в запас ВС. Лица состоявшие в запасе именовались военнообязанными запаса .

Формами прохождения военной службы за время состояния в запасе являлись краткосрочные сборы и переподготовка:

 • учебные сборы, имеющие своей целью совершенствование военной и специальной подготовки военнообязанных, поддержание её на уровне современных требований;
 • поверочные сборы, имеющие своей целью определить боевую и мобилизационную готовность органов военного управления (ОВУ);

Правовое положение личного состава ВС СССР регламентировали:

 • Конституция (Основной Закон) СССР, (1977 г.)
 • Закон СССР о всеобщей воинской обязанности, (1967 г.)
 • Общевоинские уставы ВС СССР и Корабельный устав
 • Положения о прохождении военной службы (офицеров, прапорщиков и сверхсрочнослужащих и т. д.)
 • Боевые уставы
 • Наставления
 • Инструкции
 • Руководства
 • Приказы
 • Приказания

ВС СССР за границей

Военные действия

Государства (страны), на территории которых Вооружённые Силы СССР или военные советники и специалисты Вооружённых Сил СССР участвовали в боевых действиях (находились во время боевых действий) после Второй мировой войны [48] :

В филателии

Теме Вооружённых Сил СССР (РККА) посвящёно много почтовых марок, выпущенных в СССР. Ниже представлены юбилейные выпуски марок:

Особенно многочисленная и красочная серия почтовых марок была выпущена к 50-летию Советских Вооружённых Сил:

См. также

Примечания

 1. 1 2 Military Balance 1990-1991, p. 33
 2. https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1949-2017.xlsx
 3. 1 2 3 4 5 6 Указ Президиума ВС СССР от 21 марта 1989 года № 10224-XI (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 мая 2017. Архивировано 22 июля 2017 года.
 4. Борнхольмский десант .
 5. Конституция СССР 1936 года (первоначальная редакция)
 6. Мальцев Н. А. Кадровая или милиционная (О принципах комплектования Советских Вооружённых сил). // Военно-исторический журнал . — 1989. — № 11. — С.30-40.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Во Имя России, 1999 .
 8. История Второй мировой войны. 1939—1945. Том 4 — Москва: Воениздат, 1975 — с. 536, ил.
 9. Из ответов Главнокомандующего ВВС России генерал-полковника А. Н. Зелина на пресс-конференции на « МАКС —2009» (20 августа 2009 года).
 10. Аварийность ВВС СССР с 1954 по 1991 гг.
 11. Боевая машина пехоты БМП-2 Архивная копия от 3 декабря 2013 на Wayback Machine
 12. Виктор Кораблин. «ЩИТ И МЕЧ ПЕХОТЫ» (Оружие № 10 за 1999 год).
 13. Журнал «Солдат Удачи». Советская морская пехота.
 14. Записка Г. К. Жукова и В. Д. Соколовского в ЦК КПСС о сокращении численности военно-строительных частей.
 15. Loading
 16. Loading
 17. Минобороны. Министерство обороны РФ
 18. Loading
 19. Захаров В. М. Часть II. «Военные организации постсоветских государств». Глава 3. «Раздел советских вооружённых сил» // «Военное строительство в государствах постсоветского пространства». — М. : Издательство РИСИ , 2011. — С. 42—63. — 380 с. — 300 экз.ISBN 978-5-7893-0118-0 .
 20. Источник: Конституция ( Основной Закон ) Союза Советских Социалистических Республик, Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07 октября 1977 года, Москва (М.), Издательство политической литературы , 1977 год, 64 страницы (стр.)
 21. Закон СССР от 18.09.1925 . «Об обязательной военной службе» . СПС « КонсультантПлюс » . Дата обращения: 6 июля 2017.
 22. Закон СССР от 08.08.1928 . «Об обязательной военной службе» . СПС « КонсультантПлюс » . Дата обращения: 6 июля 2017.
 23. Закон СССР от 13.08.1930 № 42/253б .
 24. Закон СССР от 12.10.1967 № 1950-VII .
 25. 1 2 3 4 5 Военный энциклопедический словарь. — М. : Военное издательство, 1984.
 26. Справка Управления устройства и службы войск ГУ РККА о социальном составе РККА на 1 апреля 1926 г., от 19 февраля 1927 года.
 27. 1 2 3 4 5 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством « Советская энциклопедия » в 1969—1978 годах в 30 томах.
 28. ЦАМО , Ф. 15а, оп. 2154, д. 4, лл. 35 — 36.
 29. Из Постановления СНК СССР «Об структуре механизированного корпуса Красной Армии » (возможно у него другое название) № 1193—464 сс, от 06 июля 1940 года.
 30. Из Постановления СНК СССР «Об структуре Военных Воздушных Сил Красной Армии » № 1344-524сс 25 июля 1940 года.
 31. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. стр. 663, 664; История второй мировой войны 1939—1945. М., 1978. Т. 9. стр. 19, 21.
 32. 1 2 3 В. И. Феськов, К. А. Калашников, В. И. Голиков. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945—1991), Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2004 г. — 246 с., ISBN 5-7511-1819-7
 33. 1 2 Записка Г. К. Жукова и В. Д. Соколовского в ЦК КПСС о дальнейшем сокращении Вооружённых Сил СССР, 9 февраля 1956 года.
 34. Справка-доклад Г. К. Жукова в ЦК КПСС о сокращении численности вооружённых сил СССР, 12 августа 1955 года.
 35. The Military Balance, 1961—1962. P. 2.
 36. The Military Balance 1975, p. 8
 37. The Military Balance 1978, p. 8
 38. The Military Balance 1982—1983, p. 13
 39. The Military Balance 1991—1992, p. 36
 40. Закон СССР от 1 сентября 1939 года «О всеобщей воинской обязанности» (исходная редакция).
 41. «Круглый стол» по проблемам ВС.
 42. 1 2 3 4
 43. Приказ Министра обороны СССР № 450 от 05.12.1989 . «О введении в действие Руководства по противопожарной защите и спасательным работам в Советской Армии и Военно-Морском Флоте» (недоступная ссылка) . Российский Правовой Портал . — Статья 1.4 приложения к Приказу МО СССР 1989 года № 450 «Руководство по противопожарной защите и спасательным работам в Советской Армии и Военно-Морском Флоте». Дата обращения: 23 марта 2017. Архивировано 24 марта 2017 года.
 44. Инспекция охраны природной среды . Энциклопедия: Словари . Интернет-портал Минобороны России. Дата обращения: 23 марта 2017.
 45. «Ведомости Верховного Совета СССР» 1960 г., № 34
 46. (См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1977 г. («Ведомости Верховного Совета СССР», 1977, № 9)).
 47. Записка Г. К. Жукова и В. Д. Соколовского в ЦК КПСС о дальнейшем сокращении Вооружённых Сил СССР, 9 февраля 1956 г..
 48. Из Федеральных законов «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ).

Литература

Ссылки