Vstup Srbska do Európskej únie

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Srbsko a Európska únia
Srbsko a Európska únia

Srbsko

Európska únia

Proces pristúpenia Srbska k Európskej únii sa začal v novembri 2005, keď bolo Srbsko súčasťou štátneho zväzku Srbska a Čiernej Hory . V máji 2006 Čierna Hora usporiadala referendum o nezávislosti a vystúpila z únie, zatiaľ čo Srbsko pokračovalo v rokovaniach s EÚ samostatne. Srbsko a EÚ podpísali 29. júla 2008 Dohodu o stabilizácii a pridružení [1] . Dňa 22. septembra 2009 Srbsko požiadalo o vstup do EÚ [2] .

Dňa 1. marca 2012 Srbsko získalo oficiálny štatút kandidáta na vstup [3] . V decembri 2013 Rada Európskej únie schválila rozhodnutie začať rokovania o vstupe Srbska do EÚ v januári 2014 [4] , pričom 21. januára sa v Bruseli konala prvá medzivládna konferencia [5] . V decembri 2009 bolo srbským občanom s biometrickými pasmi udelené právo cestovať v krajinách Schengenu bez získania víz [6] . Európsky komisár Johannes Hahn 15. septembra 2017 zhodnotil, že Srbsko by mohlo získať členstvo v Európskej únii do roku 2025. Khan navrhuje, že proces vyjednávania môže byť ukončený do roku 2023, po ktorom bude trvať ďalšie dva roky, kým krajiny dohodu ratifikujú [7] .

História

Počiatočná fáza integrácie

V júni 2000 Európska rada na stretnutí vo Feire potvrdila, že všetky krajiny zúčastňujúce sa na stabilizačnom a asociačnom mechanizme sú „potenciálnymi kandidátmi“ na členstvo v EÚ. V tom istom roku EÚ jednostranne zrušila clá na priemyselný a poľnohospodársky tovar dovážaný zo Srbska do krajín únie v rámci systému autonómnych obchodných opatrení. V tom čase bolo toto zrušenie ciel najväčším obchodným ústupkom, ktorý EÚ urobila krajine. Srbsko začalo rušiť dovozné clá po 9 rokoch, keď Srbsko začalo implementovať obchodnú časť Asociačnej a stabilizačnej dohody [8] . V októbri 2000 sa v Srbsku odohrala buldozérová revolúcia , ktorá krajine otvorila možnosti európskej integrácie.

1. júna 2003 bolo na zasadnutí Európskej rady v Solúne potvrdené rozšírenie stabilizačného a asociačného procesu na západnú časť Balkánskeho polostrova a Srbsko spolu s ďalšími piatimi štátmi západného Balkánu dostalo status „potenciálneho“ kandidáta [6] . Srbsko išlo dopredu. Dňa 8. marca 2004 bol zriadený Úrad vlády Srbska pre vstup do Európskej únie [9] .

Rokovania o podpise Asociačnej a stabilizačnej dohody medzi Srbskom a EÚ sa začali 1. októbra 2005 [10] . 3. mája 2006 EÚ zmrazila rokovania a vysvetlila to nedostatočnou úrovňou spolupráce medzi Srbskom a ICTY . Európska komisia už skôr od Srbska požadovala zatknutie a odovzdanie Ratka Mladiča Medzinárodnému tribunálu do 30. apríla, čo však srbská vláda nemohla zrealizovať. Po konzultácii s hlavnou prokurátorkou Haagskeho tribunálu Carlou del Ponte sa Európska komisia rozhodla prerušiť rokovania o dohode. [11]

13. júna 2007 sa rokovania obnovili po zatknutí 31. mája a vydaní bývalého generála Zdravka Tolimira ICTY [12]. Štyri dni po obnovení rokovaní o Asociačnej a stabilizačnej dohode bol zatknutý bývalý šéf srbskej bezpečnostnej služby Vlastimir Djordjevič pre obvinenia zo zločinov proti kosovským Albáncom [13].

Srbský podpredseda vlády Božidar Djelič a eurokomisár pre rozšírenie Olli Rehn 7. novembra 2007 parafovali dohodu o pridružení a stabilizácii medzi Srbskom a EÚ [14] . Olli Rehn uviedol, že úplné podpísanie dohody bude možné len v prípade komplexnej spolupráce medzi Srbskom a ICTY .

Nezhody ohľadom Kosova

Nezhody v otázke Kosova sa začali ešte pred vyhlásením nezávislosti územia. Európska rada 14. decembra 2007 rozhodla o nasadení policajnej a civilnej misie v Kosove ( Misia Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove ). José Socrates , ktorý pôsobil ako predseda vlády Portugalska (vtedy ešte predtým predsedal Rade EÚ), uviedol, že EÚ vyslala silný signál o svojom vodcovstve pri riešení budúcnosti Kosova a dodal, že rozhodnutie o misii neznamená uznanie nezávislosti regiónu [15 ] . Správa o nasadení misie EÚ vyvolala nespokojnosť v Srbsku, kde sa verilo, že nová misia bola vytvorená s cieľom implementovať Ahtisaariho plán „nezávislosti pod medzinárodnou kontrolou“ pre Kosovo, po ktorom nasledoval presun právomocí z medzinárodných riadiacich orgánov. vytvorený rezolúciou Bezpečnostnej rady 1244 z roku 1999. miestnym orgánom kosovských Albáncov. Srbsko požadovalo, aby každá nová medzinárodná misia bola vedená v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1244 a schválená Bezpečnostnou radou OSN [16] [17] .

Následne vyslanie misie EÚ definitívne schválila Európska únia na zasadnutí Európskej rady 16. februára 2008 [18] . Oficiálnymi úlohami misie EULEX bolo zabezpečovať právny štát, bezpečnosť a ľudské práva, dohliadať na činnosť kosovských inštitúcií a pomáhať im pri zachovaní niektorých výkonných právomocí, ktorými disponovala medzinárodná administratíva pre správu Kosova. Ako právny základ misie boli uvedené nasledujúce body rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244: 10 (poveruje generálneho tajomníka s pomocou medzinárodných organizácií vytvoriť medzinárodnú civilnú prítomnosť v Kosove), 11 (hlavné zodpovednosti medzinárodná civilná prítomnosť: f) v konečnej fáze dohliadať na presun právomocí z dočasných inštitúcií Kosova na orgány zriadené v rámci politického urovnania; i) udržiavanie občianskeho práva a poriadku nasadením medzinárodného policajného personálu do služby v Kosove), 17 (víta kroky EÚ na vytvorenie komplexného prístupu k stabilizácii regiónu) [19] [20] . Srbský prezident Boris Tadič v reakcii na prípravy na rozmiestnenie misie EULEX uviedol, že pre vyslanie misie EÚ do Kosova neexistuje právny základ, na jej rozmiestnenie je potrebné rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN [21] . Minister pre Kosovo Slobodan Samardzic (Angl.) obvinil EÚ, že porušuje medzinárodné právo a slúži záujmom americkej zahraničnej politiky [22] .

Kosovo sa 17. februára 2008 jednostranne vyhlásilo za nezávislú republiku . So nadobudnutím platnosti Ústavy Republiky Kosovo 15. júna 2008, v ktorej nie je presne stanovená úloha UNMIK , začali orgány samozvanej republiky obmedzovať činnosť misie OSN a presúvali jej funkcie. novým orgánom Kosova. Za týchto okolností generálny tajomník OSN nariadil reorganizáciu UNMIK, ktorá zahŕňala presun právomocí na misiu EULEX. Na prekonanie nezhody so Srbskom v súvislosti s nasadením misie EULEX uskutočnil osobitný predstaviteľ OSN pre Kosovo Lamberto Zannier sériu rokovaní so srbskou vládou, ktorých výsledkom bol 6-bodový plán a správa generálneho tajomníka o dočasnej správe Organizácie Spojených národov. misia v Kosove [23] Po dosiahnutí týchto dohôd Srbsko súhlasilo s nasadením EULEX v Kosove, keďže jeho požiadavky na neutralitu EULEX o štatúte provincie a odmietnutie „Ahtisaariho plánu“ boli zohľadnené [24] . Hoci kosovské orgány odmietli 6-bodový plán, prisľúbili podporu misii EULEX. Bezpečnostná rada OSN prijala 26. novembra 2008 vyhlásenie na podporu správy generálneho tajomníka a vyslania misie EÚ v Kosove [25] [26] [27] a 9. decembra 2008 misia EULEX oficiálne začala svoju prácu [28] [29] .

Európski politici opakovane tvrdili, že uznanie nezávislosti Kosova nie je podmienkou pre prijatie Srbska do EÚ [30] [31] [32] [33] [34] .

Asociačná a stabilizačná dohoda

Po iniciácii Asociačnej a stabilizačnej dohody (SAS) bola procedúra podpisu naplánovaná na 29. apríla 2008. V decembri 2007 vláda poverila podpredsedu vlády Božidara Djeliča, aby v apríli 2008 podpísal SAV. 4. apríla 2008 predseda vlády Srbska a líder „ Demokratickej strany SrbskaVojislav Koštunica povedal, že v dôsledku vyhlásenia nezávislosti Kosova (17. februára 2008) už nie je možný vstup Srbska do EÚ. agendy a obnovenie rokovaní je možné až po dosiahnutí dohody o územnej celistvosti Srbska [35] . Zástancovia tohto rozhodnutia premiéra (ministri za Demokratickú stranu Srbska a Nového Srbska ) trvali na tom, že podpis SAV s EÚ by bol v rozpore s ústavou z hľadiska územnej celistvosti krajiny, keďže väčšina členských štátov EÚ uznala nezávislosť Kosova . Srbský prezident Boris Tadič , ako aj ministri z proprezidentskej Demokratickej strany a strany G17+ s týmto prístupom nesúhlasili a uviedli, že Asociačná a stabilizačná dohoda neobsahuje žiadne odkazy na uznanie nezávislosti Kosova a naopak podporil rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 . Boris Tadič obvinil odporcov SAV, že zmenili názor na podpis SAV len kvôli blížiacim sa voľbám, keďže pred pár mesiacmi vo vláde odhlasovali splnomocnenie Božidara Dželiča na podpis zmluvy [ 36] . Božidar Djelič využil zverené právomoci a 29. apríla 2008 podpísal Asociačnú a stabilizačnú dohodu. Na slávnostnom podpise v Luxemburgu sa zúčastnili srbský prezident Boris Tadič a minister zahraničných vecí Vuk Jeremič . Zo strany EÚ SAV podpísali eurokomisár pre rozširovanie Olli Rehn a slovinský minister zahraničných vecí Dimitri Rupel. Premiér Vojislav Koštunica v reakcii na podpis SAV prisľúbil, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách podpis zmluvy zruší [37] [38] [39] .

Parlamentné voľby 11. mája 2008 vyhrala proeurópska koalícia vedená prezidentom Tadičom. Novým premiérom sa stal Mirko Cvetkovič , ktorý za prioritnú úlohu označil ratifikáciu SAV v srbskom parlamente [40] . 9. septembra ľudové zhromaždenie ratifikovalo Asociačnú a stabilizačnú dohodu [41] [42] .

Spolu s Asociačnou a stabilizačnou dohodou Srbsko a EÚ podpísali Dočasnú obchodnú dohodu, ktorá mala Srbsku a EÚ umožniť uplatňovať ustanovenia Asociačnej dohody, ktorá v tom čase ešte prebiehala v ratifikácii . Holandsko a Belgicko však zablokovali uplatňovanie dočasnej dohody, kým Srbsko nebude užšie spolupracovať s Medzinárodným tribunálom pre bývalú Juhosláviu a nevydá bývalého prezidenta Republiky srbskej Radovana Karadžiča , generála Ratka Mladiča a bývalého prezidenta Republiky srbskej Krajiny Gorana Hadžiča [38] [43] . V júli 2008 bol Radovan Karadžič zatknutý a vydaný do Haagu [44]. 15. septembra 2008 nebola EÚ schopná odblokovať obchodnú dohodu pre odpor holandskej vlády, ktorá trvala na zatknutí ďalších osôb podozrivých z vojnových zločinov [45].

Po neúspešnom pokuse EÚ odblokovať Dočasnú obchodnú dohodu sa srbská vláda rozhodla 1. februára 2009 „jednostranne“ začať zmluvu implementovať. Srbské ministerstvo financií poznamenalo, že „unilateralizmus“ je formálny, keďže EÚ v roku 2000 zrušila dovozné clá na tovar zo Srbska [46] .

Krajinám EÚ sa 7. decembra 2009 podarilo dohodnúť a začať z ich strany uplatňovať Dočasnú obchodnú dohodu. Napriek tomu, že Hadžič a Mladič neboli zatknutí, Holandsko bolo spokojné s mierou interakcie Srbska s ICTY [47]. Od 19. decembra 2009 získali srbskí občania s biometrickými pasmi právo cestovať do krajín Schengenu bez víz [48] .

Prvou krajinou, ktorá ratifikovala Asociačnú a stabilizačnú dohodu so Srbskom 21. júna 2010, bolo Španielsko [49]. Ratifikácia všetkými krajinami EÚ sa naťahovala tri roky. Posledná Dohoda bola ratifikovaná Litvou, ktorá tak urobila 18. júna 2013 [50] . Následne dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2013 [51] .

prístupové rokovania do EÚ

Srbský prezident Boris Tadič požiadal 22. decembra 2009 o vstup Srbska do EÚ [2] [52] . Eurokomisár pre rozšírenie Štefan Füle odovzdal 24. novembra 2010 srbským orgánom Dotazník, ktorý Európska komisia použije na prípravu správy o pripravenosti krajiny plniť záväzky uložené členom EÚ. Dotazník pozostával z 2 483 otázok rozdelených do 6 častí a 33 kapitol. Odpovede na otázky by sa mali stať podkladom pre rozhodnutie Európskej komisie o perspektíve členstva Srbska. Premiér Mirko Cvetkovič zaslal 31. januára 2011 odpovede na položené otázky Európskej komisii [53] .

Európska komisia zverejnila 12. októbra 2011 správu o plnení kodanských kritérií Srbskom, v ktorej odporučila Srbsku udeliť štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ za predpokladu, že krajina bude pokračovať v politických reformách a vynaloží úsilie na zlepšenie vzťahy s Kosovom [54] [55] [56] .

Srbsko a Kosovo podpísali 24. februára 2012 dohodu, podľa ktorej samozvaná republika získala právo zúčastňovať sa na regionálnych medzinárodných fórach na Balkánskom polostrove a zároveň súhlasila so spoločným riadením hraničných priechodov [57] [58 ] [59] . Poslednou prekážkou pre získanie štatútu kandidáta bol spor medzi Srbskom a Rumunskom v otázke štatútu Rumunska k národnosti Vlachov, ktorí hovoria dialektom rumunského jazyka (angl.) [60] . 1. marca však predstavitelia Rumunska a Srbska podpísali dohodu o ochrane národnostných menšín a Rumunsko svoje nároky stiahlo [61] . V ten istý deň, 1. marca, Európska rada udelila Srbsku štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ [62] [63] .

Ďalšou dôležitou etapou pri vstupe ktorejkoľvek krajiny do EÚ je začiatok formálnych prístupových rokovaní. Aby Srbsko mohlo začať rokovania, bolo potrebné pokračovať v úsilí o normalizáciu vzťahov s Kosovom. Dňa 19. apríla 2013 Srbsko a Kosovo uzavreli Bruselskú dohodu (angličtina) , ktorý sa týkal riešenia problému severného Kosova , obývaného prevažne Srbmi a európskej integrácie oboch zmluvných strán [64] . Európska komisia vzala 22. apríla na vedomie normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom a odporučila začať oficiálne rokovania so Srbskom o vstupe do EÚ [65] . Európska rada 28. júna 2013 rozhodla o začatí rokovaní so Srbskom najneskôr v januári 2014 [66] [67] . 18 декабря 2013 года Европейский совет подтвердил своё июньское решение и назначил первую межправительственную конференцию на 21 января 2014 года [68] . 21 января в Брюсселе была проведена межправительственная конференция, ознаменовавшая начало официальных переговоров по вступлению Сербии в ЕС. Сербию представляли премьер-министр Ивица Дачич и его заместитель Александр Вучич , а ЕС европейский комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле и министр иностранных дел Греции Евангелос Венизелос [69] .

В октябре 2015 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету до конца 2015 года открыть первые переговорные главы с Сербией, отметив усилия Сербии по урегулированию кризиса беженцев и по нормализации отношений с Косово, выразившиеся в достижении 25 августа 2015 года договорённостей по проблеме Северного Косова и в сфере энергетики и телекоммуникаций [70] [71] [72] . 14 декабря 2015 года Сербия открыла для переговоров главу 32 по финансовому контролю и 35 по отношениям с Косово [73] [74] .

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия планирует закрыть все главы процесса переговоров к 2019 году [75] .

15 сентября 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. Хан предполагает, что переговорный процесс может завершиться к 2023 году, после чего ещё около двух лет потребуется на ратификацию соглашения странами [7] .

Процесс переговоров

Главы Оценка на начало переговоров Глава открыта Глава закрыта
1. Свободное перемещение товаров Необходимы дальнейшие реформы - -
2. Свободное перемещение рабочей силы Необходимы дальнейшие реформы - -
3. Свобода учреждения и движения услуг Необходимы дальнейшие реформы - -
4. Свободное перемещение капиталов Необходимы дальнейшие реформы - -
5. Государственные закупки Необходимы дальнейшие реформы 2016-12-13 [76] -
6. Корпоративное право Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
7. Право интеллектуальной собственности Необходимы дальнейшие реформы 2017-06-20 -
8. Политика конкуренции Необходимы дальнейшие реформы - -
9. Финансовые услуги Необходимы дальнейшие реформы - -
10. Информационное общество и СМИ Необходимы дальнейшие реформы - -
11. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий Необходимы значительные реформы - -
12. Безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитарная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
13. Рыболовство Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
14. Транспортная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
15. Энергетика Необходимы дальнейшие реформы - -
16. Налогообложение Нет серьёзных проблем - -
17. Экономическая и монетарная политика Нет серьёзных проблем - -
18. Статистика Нет серьёзных проблем - -
19. Социальная политика и занятость Необходимы дальнейшие реформы - -
20. Промышленная политика и предпринимательство Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] -
21. Трансъевропейские сети Необходимы дальнейшие реформы - -
22. Региональная политика и координация структурных инструментов Необходимы дальнейшие реформы - -
23. Суд и основные права Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
24. Правосудие, свобода и безопасность Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
25. Наука и исследования Нет серьёзных проблем 2016-12-13 [76] 2016-12-13
26. Образование и культура Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] 2017-02-27 [79]
27. Окружающая среда и изменение климата Полная несовместимость с правом ЕС - -
28. Защита прав потребителей и здравоохранение Необходимы дальнейшие реформы - -
29. Таможенный союз Нет серьёзных проблем 2017-06-20 -
30. Внешние связи Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
31. Иностранная политика, политика обороны и безопасности Нет серьёзных проблем - -
32. Финансовый контроль Необходимы значительные реформы 2015-12-14 [81] -
33. Бюджетные вопросы Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
34. Институты Нет - -
35. Другие вопросы: отношения с Косово Необходимы дальнейшие реформы 2015-12-14 [81] -
Прогресс 14 из 34 2 из 34

Опросы общественного мнения

Дата Агентство Вопрос Да Нет Не определились
июнь 2011 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 53 % 24 % 23 %
январь 2012 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 51 % 28 % 21 %
март 2012 [83] B92 (англ.) /Ipsos Strategic Marketing Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 34 % 17 %
сентябрь 2014 [84] Medium Gallup Поддерживаете присоединение к ЕС? 57 % 28 % 15 %
ноябрь 2014 [85] Евробарометр (англ.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 58 % 26 % 16 %
июнь 2017 [86] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 27 % 24 %
август 2017 [87] НСПМ (серб.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 51,2 % 36,3 % 12,5 %

Экономические контакты Сербии и ЕС

Евросоюз является основным торговым партнёром Сербии. Двусторонний товарооборот в 2013 году составил 16,3 млрд евро, в том числе 9,7 млрд составили поставки из ЕС в Сербию, а 6,6 млрд сербский экспорт в Евросоюз [88] . Доля экспорта из Сербии в ЕС составляла в 2013 году 62,8 % от всего экспорта из Сербии. Ещё 17,7 % сербского экспорта отправляется в страны Центрально-европейской ассоциации свободной торговли , которые являются кандидатами или «потенциальными кандидатами» в ЕС [89] . В 2013 году 61,8 % импорта в Сербию составили поставки из стран ЕС и 4,3 % поставки из ЦЕАСТ [90] . Торговый баланс Сербии с ЕС является отрицательным, хотя торговый дефицит сокращался с 2009 до 2014 года. В торговле сельскохозяйственными продуктами наблюдается обратная ситуация, и Сербия вывозит в ЕС больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозит из союза (в 2013 году больше 52 % сербского сельскохозяйственного экспорта пришлось на страны ЕС [91] ) [92] . Введение в 2014 году российского продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию стран ЕС было настороженно встречено властями Сербии. Опасаясь ввоза дешёвого европейского продовольствия на свой рынок, Сербия ввела дополнительные таможенные пошлины на ввоз из Евросоюза молока, продукции из него (в том числе сыра и сливок), а также свинины (эти пошлины отменены в декабре 2016 года) [93] .

Прямые иностранные инвестиции из стран ЕС составили 76 % от общего количества прямых иностранных инвестиций в Сербию за период 2005—2014 годов (в численном выражении за 9 лет в Сербию из ЕС вложили 13,5 млрд евро) [92] . Кроме того, ЕС — самый крупный донор для Сербии, оказывающий ей значительную финансовую помощь в различных областях от реформы государственного управления до сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Фактически Сербия — главный получатель помощи от фондов ЕС на территории Западных Балкан, получая ежегодно приблизительно 200 млн евро [94] . В 2001—2014 годах Сербия получила от ЕС помощь на сумму более чем 2,5 млрд евро [88] . Только в рамках программы ЕС Инструмент для помощи в присоединении Белград получил в 2007—2013 годах 1,1 млрд евро [95] .

Примечания

 1. Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
 2. 1 2 Serbia Applies for EU Membership (недоступная ссылка)
 3. Serbia to Launch Negotiations on Accession to EU on December 14
 4. Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process (недоступная ссылка) . Council of the European Union (17 декабря 2013). Дата обращения: 17 декабря 2013. Архивировано 17 декабря 2013 года.
 5. Serbia starts negotiations to join EU . B92 (21 января 2014). Дата обращения: 21 января 2014.
 6. 1 2 The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 7. 1 2 Брюссель обозначил сроки принятия Сербии в Европейский союз - ИА REGNUM (рус.) , ИА REGNUM . Дата обращения 5 октября 2017.
 8. Serbian producers exporting duty-free to the EU since 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.
 9. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 132
 10. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 11. Отказ ЕС от переговоров «ударит по Сербии»
 12. Возобновились переговоры с Сербией о приеме в ЕС
 13. Задержан сербский генерал Джорджевич, скрывавшийся от МТБЮ
 14. Евросоюз «снизошел» до Сербии
 15. EU agrees on Kosovo mission
 16. Белград выступает против переустройства миссии ООН в Косове
 17. EU Kosovo mission 'unacceptable' for Serbia
 18. Евросоюз одобрил размещение своей миссии в Косово
 19. COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO
 20. RESOLUTION 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999 Архивировано 29 мая 2010 года.
 21. Tadić: EU mission welcome only with UN approval
 22. Serbian parties react to EU mission move
 23. Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
 24. Косово отвергло план ООН по размещению в крае Миссии ЕС
 25. Совет Безопасности открыл путь для миссии Евросоюза в Косово
 26. Совбез ООН одобрил работу своей миссии в Косове
 27. Statement by the President of the Security Council
 28. В Косово заработала гражданско-полицейская миссия ЕС
 29. EULEX deployment under way
 30. Но не ждите спешного признания
 31. Kosovo recognition «not condition for integrations»
 32. EU's approach to Kosovo «status-neutral» — spokesperson
 33. EU: Serbia Does Not Have to Recognize Kosovo
 34. Mogherini in Belgrade: Firmly on the EU path
 35. Koštunica: EU membership not on agenda
 36. Signing SAA is binding, says Tadić
 37. ЕС и Сербия подписали символическое соглашение о стабилизации и сотрудничестве. Коштуница называет его антиконституционным
 38. 1 2 ЕС и Сербия подписали ассоциативное соглашение
 39. Serbia, EU sign SAA in Luxembourg
 40. В Сербии утверждено проевропейское правительство
 41. Парламент Сербии ратифицировал договор о стабилизации и сотрудничестве с ЕС. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 июля 2019. Архивировано 5 марта 2016 года.
 42. Сербский парламент одобрил договор о сотрудничестве с Евросоюзом
 43. ЕС не дает добро договору с Сербией
 44. Караджич доставлен в Голландию
 45. The Netherlands' froze the trade related part of a pre-accession deal with Serbia
 46. Serbia applies interim deal Feb. 1
 47. EU unfreezes trade agreement with Serbia Архивировано 8 января 2010 года.
 48. EU scraps visas for three Balkan states
 49. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 133
 50. Lithuanian parliament ratifies SAA with Serbia
 51. The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 52. Сербия подала заявку на членство в ЕС
 53. Serbia Delivers Answers to EC's Questionnaire (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 2 октября 2015 года.
 54. EC Awards EU Candidate Status to Serbia, Accession Talks to Montenegro
 55. Сербия сдала кандидатский минимум
 56. Conclusions and Recommendations of the Commission's Opinions on the membership applications by Serbia
 57. Kosovo, Serbia Reach Deal on Regional Representation
 58. Миссия выполнима Сербия и Косово нацелились в объединенную Европу
 59. Косово получило суверенитет со звездочкой
 60. Сербию не пускают в ЕС из-за Румынии
 61. Serbia Set For EU Entry
 62. EU leaders grant Serbia candidate status
 63. Сербия получила статус кандидата на прием в ЕС
 64. Сербия и Косово пришли к договору, разойдясь в его оценке
 65. EU Commission recommends start of Serbia membership talks
 66. Брюссель согласился начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС
 67. EU set for Serbia membership talks
 68. EU sets date for Serbia membership talks
 69. Serbia starts negotiations to join EU
 70. Сербия и Косово: разные ожидания от заключенного соглашения
 71. EU to open first chapters in accession talks with Serbia
 72. EC, EEAS Recommend Opening Of Accession Chapters For Serbia
 73. Opening of chapters a historic step for Serbia
 74. Сербия открывает первые главы в переговорах о вступлении в ЕС
 75. В Сербии новый президент. Куда он поведет свою страну? (рус.) , РИА Новости (20170531T1443+0300Z). Дата обращения 11 июня 2017.
 76. 1 2 Fourth meeting of the Accession Conference with Serbia
 77. 1 2 Seventh meeting of the Accession Conference with Serbia at Ministerial level Brussels, 11 December 2017
 78. 1 2 Serbia opens chapters 33 and 13 in negotiations with EU (англ.) . europa.rs. Дата обращения: 14 августа 2018.
 79. 1 2 3 Serbia opens two new chapters — 20 and 26
 80. 1 2 Chapters 23, 24 in negotiations of Serbia, EU opened
 81. 1 2 EU membership negotiations chapters to be opened Dec. 14
 82. 1 2 Support for EU membership continues to decline
 83. Poll: Progressive Party is pro-EU, but its voters are not
 84. Serbia: 57 Percent Of Citizens In Favor Of EU Membership — Poll
 85. Serbia: Citizens Dissatisfied With Their Life — Survey
 86. ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 11 апреля 2019 года.
 87. НСПМ истраживања јавног мњења (Србија — август 2017)
 88. 1 2 Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46
 89. MORE THAN 64 % OF SERBIA'S EXPORTS GO TO THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
 90. OVER 61 % OF SERBIA'S IMPORTS COME FROM THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 91. SERBIA ENJOYS A SURPLUS IN AGRICULTURAL TRADE WITH THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 92. 1 2 Trade Benefits for Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 93. Сербия отменила пошлины на молоко и свинину из ЕС Архивировано 3 января 2017 года.
 94. The EU is by far the biggest donor to Serbia with more than €2.6 billion (as of January 2014)
 95. Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46 — 47

Ссылки

 • Radojičić, Mirjana S. Evropska unija i Kosovsko pitanje - međunarodno-etička perspektiva (хорв.) // Zbornik Radova Filozofskog Fakulteta U Prištini. — 2015. — Vol. 45 , br. 1 . — Str. 167—184 . — doi : 10.5937/zrffp45-7157 .
 • Samardžić, Slobodan. The Kosovo-Metohija problem from the European integrations angle (англ.) // Serbia in the European Union Association Process, Službeni Glasnik : journal / Samardžić, Slobodan. — 2009. — P. 193—238 .
 • Jovanović Nadica; Gardašević Jovana; Vapa-Tankosić Jelena. Strategija procesa proširenja Evropske unije i društveno-ekonomski efekti integracije Republike Srbije (хорв.) // Poslovna Ekonomija. — 2015. — Vol. 9 , br. 2 . — Str. 191—212 .
 • Gajić, Tamara. Ulazak Srbije u EU, civilno društvo i politička kultura (хорв.) // Politikon. — 2015. — Vol. 10 . — Str. 119—131 .