Japonský jazyk

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Japonský jazyk
Japonské dialekty-en.png
Vlastné meno日本語
Krajina
Regulačná organizácia Oficiálny regulátor neexistuje, v skutočnosti túto funkciu vykonáva Agentúra pre kultúru pri ministerstve školstva a kultúry.
Celkový počet reproduktorov viac ako 130 miliónov
Hodnotenie deväť
Postavenie v bezpečí
Klasifikácia
Kategória Jazyky Eurázie
Japonské jazyky Ryukyu
Písanie kanji , kana
Jazykové kódy
GOST 7.75–97 Japonsko 870
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
ISO 639-5 jpx
WALS jpn
Etnológ jpn
Linguasphere 45-CAA
ABS ASCL 72 a 7201
IETF ja
Glottolog nucl1643
Wikipedia v tomto jazyku

Japonský jazyk ( Japončina日本語nihongo ) Je jazykom Japoncov a v skutočnosti [a] štátnym jazykom Japonska , s kontroverznou taxonómiou medzi ostatnými jazykmi. Napriek tomu, že štatút japonského jazyka nie je právne stanovený, všetka oficiálna dokumentácia a japonské zákony sú napísané v tomto jazyku [1] . V japonských školách sa jazykové vzdelávanie poskytuje v rámci disciplíny „národný jazyk“. Neexistuje presný údaj o počte japonských hovorcov. Existuje predpoklad, že ich počet presahuje 130 miliónov [2] . Toto číslo zahŕňa obyvateľov Japonska, Japoncov žijúcich mimo Japonska a obyvateľov regiónov, ktoré boli niekedy pod japonskou nadvládou. Môže sa líšiť v závislosti od štatistík, no napriek tomu japonský jazyk patrí medzi desať jazykov sveta, pokiaľ ide o počet hovoriacich .

Genetické väzby japonského jazyka nie sú úplne pochopené. Existujú dve vrstvy slovnej zásoby , z ktorých jedna má paralely v altajských jazykoch a druhá v austronézskych jazykoch ; s najväčšou pravdepodobnosťou je Altajská vrstva prvotná [3] . Má originálny systém písania, ktorý kombinuje ideografiu a slabičnú fonografiu . Z hľadiska gramatickej stavby je aglutinačný s prevažne syntetickým vyjadrením gramatických významov.

názov

日本語(japončina)

Japonský jazyk má dva názvy. V kontexte iných svetových jazykov, pri výučbe japončiny pre cudzincov v zahraničí, sa používa názov nihongo (日本語), teda doslova „japončina“. Ako súčasť národnej kultúry, ako predmet štúdia v Japonsku, ako rodný a štátny jazyk sa však zvyčajne nazýva kokugo (国語), doslova: „jazyk krajiny“ alebo „ národný jazyk “ (výraz možno aplikovať nielen na japonský jazyk, ale štandardne znamená práve on).

Distribúcia vo svete

Väčšina ľudí hovoriacich po japonsky žije na japonskom súostroví . V niektorých oblastiach Severnej a Južnej Ameriky ( Kalifornia , Havaj , Brazília , Peru ) tento jazyk používajú aj japonskí prisťahovalci. Japončina je k dispozícii na štúdium na školách vo väčšine krajín Ázie a Oceánie . V roku 2012 bol najväčší počet študentov japončiny mimo Japonska v Číne (viac ako 1 milión), Indonézii (viac ako 870 tisíc), Kórei (viac ako 840 tisíc), Austrálii (asi 300 tisíc), Taiwane (viac ako 230 ..), v USA (viac ako 130 tis.) a v Thajsku (asi 130 tis.) [4] . Japončina je jedným z troch úradných jazykov štátu Angaur (počet obyvateľov - niečo cez tristo ľudí) Republiky Palau spolu s angličtinou a Palau [5] [6] [7] .

Klasifikácia

Genetické väzby japonského jazyka nie sú úplne pochopené. Japončina sa zvyčajne považuje za izolovaný jazyk (ak patrí do rovnakej skupiny ako Ryukyuan - japonsko-Ryukyuan jazyky ). Najsilnejšia z ďalších hypotéz je o príbuznosti s kórejským jazykom (japonská gramatická štruktúra je veľmi blízka kórejčine, mnohé slová jazyka štátu Goguryeo a v menšej miere aj iné jazyky Puyo nachádzajú paralely v tzv. starý japonský jazyk [8] ); navrhuje sa tiež, že existuje austronézsky lexikálny substrát a altajský gramatický superstratum ; hypotéza, že japončina patrí medzi altajské jazyky, získala určitú popularitu [9] [10] . V poslednej dobe je však Altajská teória čoraz viac kritizovaná.

História

Rovnako ako taxonómia, raná história japonského jazyka je veľmi kontroverzná. Priaznivci verzie altajského (puyoskom) pôvodu japonského jazyka pripisujú jeho formovanie do obdobia aktívnej etapy migrácie na japonské ostrovy kmeňov puyosk - ľudí z ázijského kontinentu, ktorých jazyk bol ovplyvnený autochtónnym Austro. -Aziati z japonských ostrovov (najbližší príbuzní domorodcom z Taiwanu ).

Okolo 6. storočia po Kr. NS. (ale možno aj skôr) dochádza k aktívnemu zavádzaniu čínskej kultúry ako dôsledok diplomatických vzťahov medzi japonskými vládcami Jamato v Číne a starovekým kórejským štátom Baekche , ktorý bol dôležitým centrom pre export kontinentálnych (čínskych) kultúry do Japonska. Spolu s príchodom vlády, remesiel, kultúry a umenia, budhizmu , sa v Japonsku objavuje písanie. Kojiki a Nihon Shoki sú prvé veľké japonské literárne diela. Počas tohto obdobia sa v japonskom jazyku objavilo množstvo čínskych slov a dodnes tvoria 60 % slovnej zásoby čínske výpožičky .

Zavedenie čínskeho písma však spôsobilo určité problémy spojené s rozdielom v prízvuku , používaní tónov , morfológii a syntaxi týchto dvoch jazykov. Od 7. storočia sa čínske znaky používajú v súlade s japonským jazykovým formátom, japonskou morfológiou a syntaxou. Na začiatku bola Manyogana – vybrané čínske znaky, ktoré slúžia ako slabičná abeceda. Pri pokuse o vytvorenie japonskej abecedy (ako je abeceda európskych krajín) vznikla katakana a hiragana - japonské slabičné abecedy. Budhistický mních podľa čínskych znakov vyvinie prototyp modernej katakany a v 8. storočí dáma z kjótskeho šľachtického rodu Heian vytvorí druhú slabikovú abecedu - hiragana , na zaznamenávanie básní, poviedok a denníkov. Existuje len málo spoľahlivých údajov o tom, kto konkrétne vyvinul tieto dve abecedy; niektorí historici pripisujú vynález kana Kukaiovi . Obe slabičné abecedy v upravenej forme existujú v modernej japončine. V čase, keď bol v 12. storočí napísaný eposHeike Monogatari “, sa japonské písanie formovalo na základe katakany, hiragany a hieroglyfov.

Ústna japonská reč sa delí na tieto obdobia: staroveký (do 8. storočia n. l. vrátane), neskoroantický alebo klasický japonský jazyk (9. – 11. storočie), stredný (13. – 16. storočie) a moderný (od 17. súčasnosť). Postupné zmeny sa týkajú najmä fonetiky: z ôsmich pôvodných samohlások v modernej japončine zostalo iba päť, transformácie ovplyvnili aj morfológiu a slovnú zásobu . Syntaktické znaky jazyka sa takmer nezmenili.

Od staroveku existovalo v Japonsku veľké množstvo dialektov . V 6. storočí bol hlavným dialektom Heian-kyo ( Kjóto ). V 12. storočí sa dialekt Kamakura (v blízkosti moderného Tokia ) stal hlavným dialektom. Do tejto doby bola v štáte zavedená vojenská moc. Odvtedy je tokijský dialekt hlavným dialektom japonského jazyka.

Až do 20. storočia bola vedúcou literárnou formou japonského jazyka, okrem kambuny („čínske písanie“; japonské „prevedenie“ klasického čínskeho wenyanu s čínskym slovosledom a znakmi, ktoré umožňujú čítanie textu v japončine), bol zastaraný v polovici 19. storočia . Bungo ( "písaný jazyk"), so zameraním na gramatických noriem klasického japonského jazyka Heian éry, ale obsahujú mnoho fonetickej a lexikálne zmeny v neskorších storočiach.

V ére Sengoku v 16. storočí prišli do Japonska Portugalci a ďalší Európania, ktorí priniesli technológiu, náboženstvo a portugalské pôžičky sa objavili v japonskom jazyku. O niečo neskôr významný politik Tojotomi Hideyoshi priniesol z Kórey tlačiarenský stroj s pohyblivými písmenami. V období Tokugawa sa rozvinula kníhtlač , rástla gramotnosť obyvateľstva a postupne sa vyrovnávali rozdiely medzi dialektmi. S nástupom Tokugawa Iejasu v roku 1603 sa Japonsko stáva uzavretou krajinou , úrady zakazujú kresťanstvo a styk s cudzincami (výnimkou boli len holandskí obchodníci v Nagasaki ).

Japonský prepis európskeho anatomického pojednania (1774)

Po obnove Meidži Japonsko otvára kontakty pre Európu a Spojené štáty americké a v celej krajine sa zavádzajú európske technológie. Medzitým sa v jazyku objavujú výpožičky z angličtiny , nemčiny a iných európskych jazykov, ich výslovnosť je prispôsobená japonskej fonológii. Koncom 19. storočia sa v „ medzinárodnom osídlení “ v Jokohame vytvoril kontaktný jazyk, takzvaný jokohamsko-japonský pidgin (známy aj ako „jokohamský dialekt“). Zmizol v roku 1910. V období Meidži sa literatúra rýchlo rozvíjala, odstránili sa nezrovnalosti medzi ústnym a písomným prejavom; hnutie za „hovorený jazyk“ (koho) viedlo k tomu, že v 10. rokoch 20. storočia sa starý písaný jazyk (bungo) prestal používať, s výnimkou úradných dokumentov (kde sa uchovával až do roku 1945).

Japonsko sa stalo vojenskou mocnosťou a napadlo Kóreu a počas druhej svetovej vojny časť Číny , Filipín a významné územie v juhovýchodnej Ázii . Japonský jazyk je implantovaný do týchto území [ ako? ] . V staršej generácii si významná časť obyvateľstva okupovaných krajín zachovala znalosť japonského jazyka a japonské výpožičky sú zachované v jazykoch týchto krajín.

Po porážke v druhej svetovej vojne bolo Japonsko okupované vojenskými silami protihitlerovskej koalície . Navrhli zjednodušenie japonského systému písania, ktorý považovali za ťažkopádny, a preklad japonského jazyka do latinskej abecedy. Nestalo sa tak, no ministerstvo školstva Japonska v roku 1946 hieroglyfy zrevidovalo, výsledkom čoho bol zoznam 1850 normatívnych hieroglyfov. Odvtedy vláda vykonáva prísnu centralizovanú kontrolu nad jazykom a jeho vyučovaním.

V súčasnosti, najmä vplyvom anglického jazyka a západnej kultúry, existuje priepasť medzi staršou a mladšou generáciou. Nová generácia Japoncov uprednostňuje neutrálny, neformálny prejav a v tradičnej japončine používa málo zdvorilého a rodovo závislého prejavu. Vďaka médiám sa rozdiel medzi nárečiami postupne zmenšuje, hoci vďaka regionálnemu sebauvedomeniu nárečia pretrvávajú aj v 21. storočí a živia aj regionálny slang .

Dialekty

Rozdiel vo výslovnosti ľudového spojenia だ ( áno ) v rôznych regiónoch Japonska

Vzhľadom na geografické vlastnosti Japonska (veľa izolovaných ostrovov, vysoké pohoria) existuje viac ako tucet dialektov japonského jazyka. Líšia sa slovnou zásobou , morfológiou , používaním obslužných častíc a v niektorých prípadoch aj výslovnosťou. Medzi bežné dialekty patrí Kansai-ben (関 西 弁), Tohoku-ben [en] (東北 弁) a Kanto-ben [en] (関 東 弁), dialekt Tokia a okolia. Hovorcovia rôznych vzdialených dialektov si často nerozumejú (hoci každý Japonec pozná spisovnú japončinu, keďže sa to učí v škole). Najväčšie jazykové rozdiely existujú medzi južnými ( ostrovy Ryukyu , kde sa hovorí aj príbuzným japonským jazykom Ryukyu atď.) a severnými oblasťami Japonska . Hlavné územie je rozdelené na západnú a východnú skupinu. Na základe tokijského dialektu sa vytvoril „spoločný jazyk“ ( japonsky共通 語kyo: tsu: go ) . Od roku 1886 sa vo vzdelávacích inštitúciách študuje štandardizovaný dialekt. S vyhladzovaním dialektických čŕt súvisí aj aktívne používanie bežných nárečí v médiách.

Fonetika

Samohlásky

Samohlások je päť a existuje aj kategória stručnosti – dĺžky samohlások :叔父 さ ん( odzisan , strýko) aお 爺 さ ん( oji: san , dedko).

Hiragana IPA Prepis Polivanova Komentáre (1)
[ä] a Spodná samohláska stredného radu približne zodpovedá ruskému „a“.
[i] a Horná samohláska prvého radu , zhruba ako ruské „a“.
[ɯ] alebo [ü͍] počúvať pri Trochu centralizovaná uzavretá zadná samohláska, vyslovovaná stlačenými, ale nie zaoblenými perami, ako pri vyslovovaní ruského „y“. Tiež nie 100% zodpovedá zvuku [ɯ], pri ktorom sú pery roztiahnuté do strán. Keďže v IPA nie je žiadny symbol kompresie pier, zavádza sa symbol „[uo]“ – kombinácia okrúhlej samohlásky s dilučnou diakritikou . V edukačnej praxi sa prezentuje ako zvuk vyslovený s polohou rečových orgánov pri výslovnosti ruského „y“.
[e̞] NS Samohláska stredného vzostupu predného radu. Vyslovuje sa takmer ako „e“ v ruštine.
[o̞] počúvať O Samohláska stredného vzostupu zadného radu. Произносится почти как русское «о», но губы округлены в меньшей степени.

Согласные

Японские согласные, МФА и русская транскрипция Е. Поливанова
По способу образования По месту образования
Губные Переднеязычные Дорсальные Ларингальные
Альвеолярные Постальвеолярные Палатальные Велярные Лабиовелярные Увулярные Глоттальные
Альвео-палатальные
шумные Носовые / m / — м / n / — н [ ɲ ] — н [ ŋ ] — г [ ɴ ] — н
Взрывные / p / — п / b / — б / t / — т / d / — д / k / — к / g / — г
Аффрикаты [ ʦ ] — ц [ ʣ ] — дз [ t͡ɕ ] — т [ d͡ʑ ] — дз
Фрикативы [ ɸ ] — ф / s / — с / z / — дз [ ɕ ] — с [ ʑ ] — дз [ ç ] — х / h / — х
сонанты Аппроксиманты [ ɺ ], / ɾ / — р / j / — й / w / — в
Одноударные

В таблице выше фонемы окружены косыми чертами; /ɾ/, аллофоны — квадратными скобками: [ç].

В системе Поливанова звукам [ ɕ ], [ ], [ (d)ʑ ] и [ ç ] соответствуют знаки с , т , дз , х , за которыми следуют знаки и , я , ю , ё . Эти же знаки соответствуют согласным [ s ], [ t ], [ (d)z ], [ h ], если за ними следуют а , у , э , о . О звуковых процессах см. также раздел Фонологические процессы .

 • Глухие взрывные / p /, / t / и / k / произносятся как соответствующие звуки «п», «т», «к» и имеют небольшое придыхание (для сравнения — меньшее, чем в английском языке, но большее, чем в русском) [ источник не указан 29 дней ] . Звонкие / b / и / g /, похожие на русские «б», «г», не всегда достигают полного смыкания, напоминая фрикативные или аппроксиманты. Во многих диалектах / g / произносится как [ ŋ ], если не начинает слово; этот процесс характерен прежде всего для востока Японии.
 • Альвеолярные /[ n ]/, /[ t ]/, /[ d ]/, /[ s ]/ и /[ z ]/ перед /[ i ]/ произносятся как палатальные [ ɲ ], [ ], [ ], [ ɕ ] и [ (d)ʑ ], соответственно.
 • Фрикативные [ dz ] и [ ] — варианты произношения / z /, / ʑ /. Звуки (d)z и (d)ʑ обозначаются как z в системе Ромадзи , однако обычно произносятся как аффрикаты.
 • [ ɺ ] — апикальный постальвеолярный удар, напоминает одноударный русский «р». Есть тенденция к латерализации звука, и тогда он становится похожим на «л».
 • Округлённый велярный / w / — фактически неслоговой вариант гласного [ ]. Он не эквивалентен типичному в МФА [ w ], так как произносится скорее с компрессией губ, а не их округлением.
 • [ ɴ ] принимает положение языка последующего смычного согласного, перед фрикативными согласными и между гласными не достигает полного смыкания, что делает его похожим на носовой гласный, а в конце слова его произносят как увулярный носовой согласный.
 • / h / переходит в [ ç ] перед / i / прослушать , и в [ ɸ ] перед / u / прослушать , произносимый смыканием губ.
 • [ ː ] — представляет собой обструкцию или удлинение согласного, / p ː /, / t ː /, / s ː /, и т. д.

Фонологические процессы

Процессы, затрагивающие согласные:

 • Переход согласных / b /, / ɡ / в позиции между гласными в соответствующие фрикативы [ β ], [ ɣ ]:暴れる( абарэру , [äβäɾe̞ɾü͍], буйствовать).
 • Назализация /ɡ/ в середине слова:職業( сёкугё: , [ɕo̞kü͍ŋo̞:], работа),考える( кангаэру , [käŋŋäe̞ɾü͍], думать). Такое произношение однако поддерживается не всеми японцами.
 • Палатализация согласных перед [ i ] и в производных слогах с мягким согласным, в особенности /s, z, t/:
  • /s/ → [ɕ]:( сио , [ɕio̞], соль);
  • /dz/ → [dʑ] ([ʑ]):地震( дзисин , [dʑiɕĩɴ], землетрясение);五十( годзю: , [ɡo̞dʑü͍ː], пятьдесят);
  • /t/ → [tɕ]:知人( тидзин , [tɕidʑĩɴ], знакомый);
  • /h/ → [ç]:( хито , [çi̥to̞], человек);
  • /m/ → [mʲ]:( уми , [ü͍mʲi], море);
  • /ɡ/ → [ɡʲ]:餃子( гё: дза , [ɡʲo̞ːza], цзяоцзы );
  • /n/ → [ɲ]:( нива , [n̠ʲiw͍ä], сад).
 • Модификация согласных перед [ü͍]
  • /h/ → [ɸ]:( фута , [ɸü͍̥ta], крышка);
  • /t/ → [ts]:( цуги , [tsü͍ŋi], следующий).

Процессы, затрагивающие гласные:

 • Редукция /i, ü͍/ между двумя глухими согласными:( куцу , [kü͍̥̥tsü͍], обувь),素肌( сухада , [sü͍̥hädä], голая кожа),悲観( хикан , [çi̥kãɴ] пессимизм),比較( хикаку , [çi̥käkü͍], сравнение).
 • Назализация гласных:生産( сэйсан , [se̞ːsãɴ], производство),( эн , [ẽɴ], иена ).
 • Удлинение гласных. Гласные /o̞, ü͍/ удлиняются знаком う, гласные /e̞̞, i/ — знаком い, гласный /ä/ — знаком あ: さあ ( са: , [säː], итак),工場「こうじょう」 ( ко: дзё: , [ko̞ːdʑo̞ː], завод),人生「じんせい」 ( дзинсэй , [dʑĩɴse̞ː], человеческая жизнь). В системе Поливанова , используемой для русской транскрипции японского, редко указывают долготу звука э , и, как правило, пишут эй .

Японская письменность

Японская письменность состоит из трёх основных частей — кандзи ( иероглифов , заимствованных из Китая), и двух слоговых азбуккан , созданных в Японии на основе кандзи — катаканы и хираганы . Каждый из этих видов письма обрёл своё традиционное место в современной письменности.

Большинство слов записывается иероглифами: числительные, существительные, глаголы, прилагательные, наречия, некоторые местоимения, в то время как служебные части речи преимущественно записываются хираганой. Слова могут состоять из одного иероглифа:( ки , дерево), двух:教員( кё:ин , учитель о себе), трёх:新幹線( синкансэн , японская скоростная железная дорога) и даже четырёх高等数学( ко:то:су:гаку , высшая математика) иероглифов. Научные и технические термины могут содержать даже большее количество знаков:熱原子核反応( нэцугэнсикаку-ханно: , термоядерная реакция).

Катакана употребляется главным образом для записи иностранных имён и вообще иностранных заимствований гайрайго (外来語), кроме заимствований из китайского и частично корейского. Таким образом, все иностранные имена в японском языке записываются катаканой: アンナ ( анна , Анна ), названия государств: ロシア ( росиа , Россия ), городов: クラスノヤルスク ( курасуноярусуку , Красноярск ). Большинство иностранцев при этом отмечает сильное искажение по сравнению с оригинальным звучанием. Это связано с тем, что японская азбука слоговая, и из согласных только ん( н ) может быть неслоговым. Другой случай использования катаканы — вместо хираганы, как способ выделить часть текста (аналогично европейскому курсиву или жирному шрифту ). Катакана используется и в тексте телеграмм, посылаемых на японском языке в самой Японии (при этом адрес должен быть снабжён иероглифами, чтобы облегчить поиски адресата и местности, в которой он живёт). Кроме того, в большинстве словарей катакана используется для подписи онных (китайских) чтений иероглифов.

Хирагана используется в основном для записи суффиксов слов. Некоторые слова японского происхождения, не имеющие иероглифического написания, также записываются хираганой: в основном это вспомогательные части речи: や ( я , и), まだ ( мада , ещё), также большая часть местоимений: これ ( корэ , это). Кроме того, существует группа слов, имеющих иероглифическое написание, но традиционно записываемых хираганой: おいしい ( оисий , вкусный, в иероглифах —美味しい), ありがとう ( аригато: , спасибо, в иероглифах —有リ難う). Хирагана применяется для написания названий японских железнодорожных станций, которые также часто дублируются на ромадзи (латинице). Существует литература для детей, только начинающих читать, в которой используется одна кана.

«Винегрет» из каны и иероглифов — «смешанное письмо» ( яп.漢字仮字交じり文кандзи-кана-мадзири-бун , что можно перевести как «письменность из иероглифов с примесью каны») является нормой современного японского письма, в котором основное место принадлежит иероглифам.

Некоторые (например, Е. В. Маевский [11] ) считают элементом японского письма и прижившуюся в Японии латиницу, хотя её роль в современном японском языке значительно меньше других видов письма. Ромадзи применяются в международных телеграммах на японском языке и иногда в электронной почте . В Японии есть также некоторое количество сторонников полного перехода на ромадзи; издаётся небольшое количество книг, газет и журналов на ромадзи.

В некоторых японско-английских и даже иногда в японско-русских словарях используется ромадзи, что позволяет сортировать слова в обычном порядке латинского алфавита. Это вызвано тем, что ромадзи представляет собой буквенное письмо, а кана — силлабическое (слоговое).

Направление письма

Пример вертикального японского письма
Пример горизонтального японского письма (слева направо)

Традиционно японцы использовали китайский способ письма — символы идут сверху вниз, а столбцы — справа налево. Этот способ продолжает широко использоваться в художественной литературе и в газетах. В научной литературе, однако, чаще всего используется европейский способ письма — символы идут слева направо, а строки — сверху вниз. Это связано с тем, что в научных текстах часто приходится вставлять слова и фразы на других языках, а также математические и химические формулы. В вертикальном тексте это очень неудобно.

Официально горизонтальное письмо слева направо было принято лишь в 1959 году. А до этого многие виды текстов набирались справа налево.

Тем не менее даже сейчас всё ещё можно встретить горизонтальное письмо с направлением письма справа налево на вывесках и в лозунгах — это, строго говоря, подвид вертикального письма, в котором каждый столбец состоит всего из одного знака.

Онные и кунные чтения иероглифов

Так как почти все японские иероглифы были заимствованы из китайского языка, в японском сохранились подобия китайским чтениям иероглифов на момент заимствования — онные чтения иероглифов. Данные чтения сильно отличаются от чтений в современном китайском языке, поскольку он происходит от северных диалектов , бывших в момент заимствования периферийными. Онные чтения близки к чтениям данных иероглифов в современном китайском языке хакка , в меньшей степени — в кантонском . С другой стороны, за иероглифами одновременно закрепились и кунные чтения , то есть исконно японское произношение соответствующих слов. Как правило, иероглифы, представляющие самостоятельные слова, читаются кунными чтениями, а в сложных словах иероглифам присущи преимущественно онные чтения.

Примеры онных и кунных чтений
Иероглиф Чтение в китайском языке Чтение в хакка Онные чтения Кунные чтения
rì/жи ngit нити, дзицу :一日( итинити , целый день) хи :( хи (ひ), день)
shēng/шэн sên сэй, сё :人生( дзинсэй , человеческая жизнь) и :生きる( икиру , жить)
dà/да thai тай :大変( тайхэн , очень) оо :大きい( оокий , большой),大いに( оой-ни , весьма, очень)

Грамматика

Японский язык обладает агглютинативным грамматическим строем с начавшимися процессами флективизации . От классических агглютинативных языков ( тюркские , монгольские ) его отличает наличие двух спряжений глаголов , а также неправильных глаголов , неразвитая система притяжательных аффиксов , ограничивающаяся лишь приставкойお- ( о- ) или ご- ( го- ), в зависимости от главного слова во 2-м и 3-м лице, а также наличие трёх групп изменения прилагательных. В результате сильного китайского влияния японский язык характеризуется наличием счётных суффиксов , группы китайских прилагательных на -的( -тэки ). Характерной чертой японского языка является спряжение прилагательных и глаголов по основам, от которых образуются законченные грамматические формы слова.

Для японского предложения характерны следующие принципы:

 • подлежащее, дополнения и обстоятельства предшествуют сказуемому, сказуемое всегда ставится в конце предложения ( схема SOVангл. Subject Object Verb , «Подлежащее — прямое дополнение — сказуемое»);
 • определения предшествуют определяемому слову;
 • нет предлогов , а характерные для языка послелоги размещаются после существительного.

Имя существительное

Существительные не имеют категории рода , также нет чёткой грамматической формулировки образования множественного числа . Нет артиклей .

Для образования множественного числа может использоваться:

 • то же слово, что и в единственном числе:( нэко ) — кот, кошка, коты, кошки,( сакана ) — рыба, рыбы,自動車( дзидо:ся ) — автомобиль, автомобили; догадаться о числе при этом можно исходя из контекста;
 • удвоенное слово , при этом вместо повторного написания иероглифа может использоваться знак 々 :( яма , гора) —山々 ( ямаяма , горы); часто второе слово подвергается рэндаку , то есть начальный глухой согласный второго слова превращается в звонкий:( хи , день) —日々 ( хиби , дни),( хито , человек),人々 ( хитобито , люди),( сима , остров) —島々 ( симадзима , острова); далеко не все слова могут образовывать множественное число таким способом ;
 • суффикс -達, -たち ( -тати ):( ватаси , я) —私達( ватаситати , мы),子供( кодомо , ребёнок) —子供達( кодомотати , дети),あの人( анохито , тот человек) —あの人たち( анохитотати , те люди), однако слова( томо ) и友達( томодати ) означают и друг, и друзья;
 • счётное слово с указанием числа предметов:( ума , лошадь) —一頭の馬( итто-но ума , одна лошадь), счётное слово -( -то ), использующееся для счёта крупных животных;会社員( кайсяин , служащий фирмы) —五人の会社員( гонин-но кайсяин , пятеро служащих), счётное слово -人( -нин ), употребляется при счёте людей.

В японском языке развита система падежей существительного. Набор падежных суффиксов одинаков для всех существительных.

Кана Чтение Падежи Вопрос Пример Транскрипция Перевод
Звательный (основной, словарный) Кто? Что?私は学生ですВатаси-ва гакусэй дэсу Я студент
-は-ва Тематический показатель¹ Кто? Что? Кем или чем является объект?田中さんは軍人ですТанака-сан-ва гундзин дэсу Господин Танака — военный (ответ на вопрос: Кем является Господин Танака?)
-が-га Именительный (рематического подлежащего)² Кто? Что? У кого или чего есть какие-либо характеристики?私は日本語を勉強するのが好きですВатаси-ва нихонго-о бэнкё: суру но-га суки десу Я люблю заниматься японским языком (ответ на вопрос: Кто любит заниматься японским языком?)
-を Винительный Кого? Что?本を読みますХон-о ёмимасу Читаю книгу
-の-но Родительный Чей? Кого? Чего?父の家Тити-но иэ Дом отца
-に-ни Дательный Кому? Чему?本を学生に上げますХон-о гакусэй-ни агэмасу Даю книгу студенту
-に-ни Места при глаголах состояния Где?部屋に机がありますХэя-ни цукуэ-га аримасу В комнате — стол
-に-ни Цели Куда? Зачем?勉強に行きますБэнкё: ни икимасу Пойду учиться
-に-ни Превратительный В кого? Во что?学者になりますГакуся-ни наримасу Стану учёным
-へ Направления Куда?会社へ行きますКайся-э икимасу Иду в фирму
-で-дэ Орудия, места действия Кем? Чем? Где?箱を家で作りますХако-о иэ-дэ цукуримасу Делаю ящик дома
-から-кара Исходный Откуда? От какого места? От какого времени?ウラジオストクから来ましたУрадзиосутоку-кара кимасита Приехал из Владивостока
-まで-мадэ Предельный Докуда? До какого места? До какого времени?ロケットは星まで飛びますРокэтто-ва хоси-мадэ тобимасу Ракеты долетят до звёзд
-より-ёри Сравнения Чем кто? Чем что? По сравнению с кем (чем)?外は内より涼しいですСото-ва ути-ёри судзусий дэсу Снаружи холоднее, чем в доме
-と-то Совместный С кем? С чем?友達と映画館へ行きますТомодати-то эйгакан-э икимасу Иду с другом в кино
-も-мо Присоединительный И кто? И что?私もそう思いますВатаси-мо со: омоимасу Я тоже так думаю
¹ Частица は является тематическим показателем, который может выделять любой член предложения. Часто оформляет подлежащее предложения. Например: О-тя-ва суки дэ ва аримасэн ( яп.お茶は好きではありません, (Я) не люблю чай ) [12] .
² Частица が выделяет подлежащее-рему предложения, то есть новое в предложении — то, на что падает логическое ударение: Анна-сан-га гакусэй дэсу ( яп.アンナさんが学生です, Анна, а не кто-то ещё, студентка) [13] .

При обращении к лицу используются именные суффиксы , соответствующие словам «господин», «сэр», «товарищ», «мадам», «сударыня» в других языках: Танака-сан ( яп.田中さん, господин/госпожа Танака) , Ямамото-сэнсэй ( яп.山本先生, г-н Ямамото (обращение к врачу или преподавателю)) , Кавада-кун ( яп.川田君, коллега Кавада) .

Для обозначения пространственных, временных и других смысловых взаимоотношений используются послелоги .

Имя прилагательное

Прилагательные в японском языке не склоняются по падежам, а спрягаются по временам и наклонениям . Как и глаголы, прилагательные имеют основы, от которых образуются дальнейшие грамматические формы.

В японском языке 3 категории прилагательных:

 • предикативные, словарная основа заканчивается на -い ( );
 • полупредикативные, основная форма заканчивается на -の ( -но ) или -な ( -на );
 • китайские прилагательные, заканчивающиеся в основной форме на -的 ( -тэки ); эти прилагательные претерпевают минимальные изменения в речи.

Спряжение предикативных прилагательных происходит единообразным изменением суффикса -い ( ) на соответствующие суффиксы основ. В качестве примера — прилагательное赤い( акай , красный)

I основа
(Словарная)
II основа
(Словообразовательная)
III основа
(Наречно-соединительная)
IV основа
(Условная)
V основа
(Вероятностная)
-い ( ) -く ( -ку ) -けれ ( -кэрэ ) -かろう ( -каро: )
Пример
赤い( акай )( ака )赤く( акаку )赤けれ( акакэрэ )赤かろう( акакаро: )

Использование I основы

 • в качестве определения:黒い猫( курой нэко , чёрная кошка);
 • в качестве сказуемого; для использования в вежливой речи в этом случае требуется оформление связкой です ( дэсу ):この鉛筆は赤いです( коно эмпицу-ва акай дэсу , этот карандаш красный)

Использование II основы

 • присоединением суффикса -( -са ) происходит образование существительных со значением прилагательных с возможностью измерения степени выраженности:赤い( акай , красный) —赤さ( акаса , краснота);
 • при помощи суффикса -み ( -ми ) образуются существительные от прилагательных без возможности измерения степени выраженности: 深い ( фукай , глубокий) —深み ( фуками , глубина).
 • при помощи суффикса -かった ( -катта ) образуется форма прошедшего времени:寒い( самуй , холодный) —寒かった日( самукатта хи , день, который был холодным); для использования в качестве сказуемого в вежливой речи оформляется связкойです( дэсу ):オペラは面白かったです( опэра-ва омосирокатта дэсу , опера была интересной).

Использование III основы

 • наречие со значением прилагательного:早い( хаяй , ранний, быстрый) —早く( хаяку , рано, быстро);
 • при помощи суффикса -ない ( -най ) образуется отрицательная форма:白い( сирой , белый) —白くない( сирокунай , не белый). В качестве сказуемого в вежливой речи оформляется связкой です ( дэсу );
 • срединная форма, т. н. деепричастие от прилагательного образуется добавлением суффикса -て ( -тэ ):大きい( оокий , большой) —大きくて( оокикутэ , будучи большим);
 • уступительная форма образуется при помощи суффикса -たって ( -таттэ ):高い( такай , дорогой) —高くたって買うよ( такаку-таттэ кау ё , ну и что, что дорого, всё равно куплю!)
 • при помощи суффикса -ても (- тэмо ) образуется ещё одна уступительная форма: 暑くてもацукутэмо хотя (несмотря на то что) жарко.

Использование IV основы

 • присоединением суффикса -ば ( -ба ) образуется условная форма:寒い( самуй , холодный) —寒ければ( самукэрэба , если будет холодно):明日は寒ければ散歩に行きません。 Асита-ва самукэрэба сампо-ни икимасэн. Если завтра будет холодно, не пойдём на прогулку.

Использование V основы

 • вероятностная форма:目新しい( мэатарасий , оригинальный) —目新しかろう( мэатарасикаро: , возможно оригинальный)

Окончания полупредикативных прилагательных

 • -に ( -ни ) для формы наречия:静かな( сидзукана , тихий) —静かに( сидзукани , тихо);
 • нулевое окончание для формы сказуемого:静かな( сидзукана , тихий) —この町は静かです( коно мати-ва сидзука дэсу , этот город тихий).

Глагол

Спряжение глаголов по числам и лицам в японском языке отсутствует. Вместе с тем в японском языке существуют такие формы глагола, аналогов которым нет в русском языке, и для перевода приходится использовать аналитические конструкции, то есть дополнительные слова. Глаголы могут изменяться по пяти основам. Существуют два спряжения глаголов и два глагола неправильного спряжения: [14]

 • К глаголам II спряжения относят глаголы, заканчивающиеся на слог -る ( -ру ), которому предшествует гласный э или и . Тридцать два глагола [15] , подходящие под этот признак, составляют группу исключения и относятся к I спряжению, такие как:知る( сиру , знать),切る( киру , резать),走る( хасиру , бежать),減る( хэру , уменьшаться),交じる( мадзиру , смешиваться),帰る( каэру , возвращаться),入る( хаиру , входить),限る( кагиру , ограничиваться),要る( иру , требоваться),射る( иру , стрелять),握る( нигиру , держать в руке);
 • Есть 2 неправильных глагола: する ( суру , делать) и来る, くる ( куру , приходить);
 • Все остальные глаголы относятся к I спряжению.
 • 1 и 2 основа у глаголов второго спряжения совпадает. Для её образования нужно отбросить окончание -ру, например: 食べる — табэру, 1 и 2 основа будет 食べ — табэ-.

Помимо пяти основ, существуют формы прошедшего времени и деепричастия, образование которых у глаголов I спряжения происходит по-разному. Изменение по основам у глаголов I спряжения повторяет следование знаков в слоговой азбуке. Ниже приведена таблица спряжения глаголов по пяти основам и двум дополнительным формам:

I основа
(Отрицательная)
II основа
(Словообразовательная)
III основа
(Словарная)
IV основа
(Условно-повелительная)
V основа
(Вероятностно-пригласительная)
Прошедшее
время
Деепричастие
I Спряжение
-わ- ( -ва- ) -い- ( -й- ) -う ( ) -え ( ) -おう ( -о: ) -った ( -тта ) -って ( -ттэ )
-た- ( -та- ) -ち- ( -ти- ) -つ ( -цу ) -て ( -тэ ) -とう ( -то: ) -った ( -тта ) -って ( -ттэ )
-ら- ( -ра- ) [b] [16] -り- ( -ри- ) -る ( -ру ) -れ ( -рэ ) -ろう ( -ро: ) -った ( -тта ) -って ( -ттэ )
-な- ( -на- ) -に- ( -ни- ) -ぬ ( -ну ) -ね ( -нэ ) -のう ( -но: ) -んだ ( -нда ) -んで ( -ндэ )
-ば- ( -ба- ) -び- ( -би- ) -ぶ ( -бу ) -べ ( -бэ ) -ぼう ( -бо: ) -んだ ( -нда ) -んで ( -ндэ )
-ま- ( -ма- ) -み- ( -ми- ) -む ( -му ) -め ( -мэ ) -もう ( -мо: ) -んだ ( -нда ) -んで ( -ндэ )
-か- ( -ка- ) -き- ( -ки- ) -く ( -ку ) -け ( -кэ ) -こう ( -ко: ) -いた ( -йта ) -いて ( -йтэ )
-が- ( -га- ) -ぎ- ( -ги- ) -ぐ ( -гу ) -げ ( -гэ ) -ごう ( -го: ) -いだ ( -йда ) -いで ( -йдэ )
-さ- ( -са- ) -し- ( -си- ) -す ( -су ) -せ ( -сэ ) -そう ( -со: ) -した ( -сита ) -して ( -ситэ )
いか- ( ика- ) [c]いき- ( ики- )いく ( ику )いけ ( икэ )いこう ( ико: )いった ( итта )いって ( иттэ )
II Спряжение
— ( - ) — ( - ) -る ( -ру ) -れ ( -рэ ) -よう ( -ё: ) -た ( -та ) -て ( -тэ )
Неправильные глаголы
し-, せ-, さ- ( си-, сэ-, са- )し- ( си- )する ( суру )すれ ( сурэ )しよう ( сиё: )した ( сита )して ( ситэ )
こ- ( ко- )き- ( ки- )くる ( куру )くれ ( курэ )こよう ( коё: )きた ( кита )きて ( китэ )

Использование I основы

 • При помощи суффикса -ない ( -най ) — отрицательная форма, используемая в просторечии, информационном и литературном стилях:飲む( ному , пить) —飲まない( номанай , не пить, я не пью, он не пьёт). Эта форма также выступает как причастие , то есть определение к существительному:ビールを飲まない人( би: ру-о номанай хито , человек, не пьющий пиво). В некоторых регионах Японии для вежливого отрицания используется преимущественно не форма «II основа» + -ません ( -масэн ), а эта отрицательная форма с добавлением связки です ( дэсу ):今日は東京へ行かないです( кё:-ва то: кё:-э иканай дэсу , сегодня я не поеду в Токио).
 • При помощи суффиксов -ざる ( -дзару ), -ず ( -дзу ), -ぬ ( -ну ), -ん ( ) — отрицательная форма. Пример:知る( сиру , знать) —知らず( сирадзу , не зная).
 • Добавлением суффикса -れる ( -рэру ) для глаголов I спряжения, и -られる ( -рарэру ) для глаголов II спряжения — форма страдательного залога . Образовавшиеся формы склоняются по II спряжению.
 • С помощью суффикса -せる ( -сэру ) для глаголов I спряжения, и -させる ( -сасэру ) для глаголов II спряжения — форма побудительного залога . Образовавшиеся формы склоняются по II спряжению. Пример:読む( ёму , читать) —読ませる( ёмасэру , заставить читать).
 • Альтернативный способ образования побудительного залога : -す ( -су ) для глаголов I спряжения, и -さす ( -сасу ) для глаголов II спряжения. Образовавшиеся формы склоняются по I спряжению.
 • Существует также третий способ образования побудительного залога , ограниченно используемый: присоединением -しめる ( -симэру ). Образовавшиеся формы склоняются по II спряжению.
 • Отрицательное предположение у неправильных глаголов и глаголов 2 спряжения образуется присоединением суффикса -まい -май: (食べる, есть, кушать)ー食べまい — табэмай — наверное не есть [17] .

Вежливые формы

Основная функция II основы японского глагола — образование вежливых форм изъявительного наклонения . В связи с этим существуют четыре суффикса, добавляемые ко II основе глагола. В качестве примеров изменения — глаголы急ぐ( исогу , спешить, торопиться) и食べる( табэру , есть):

 • -ます ( -масу ) — образует форму настояще-будущего времени:急ぎます( исогимасу , я спешу, он, она спешит, я потороплюсь, он, она поторопится),食べます( табэмасу , я ем, он, она ест, я поем, он, она поест);
 • -ましょう ( -масё: ) — образует вероятностно-пригласительную форму:急ぎましょう( исогимасё: , возможно торопится, поспешим-ка!),食べましょう( табэмасё: , возможно ест, поедим-ка!);
 • -ました ( -масита ) — образует форму прошедшего времени:急ぎました( исогимасита , спешил, торопился),食べました( табэмасита , ел, ела, поел, поела);
 • -ません ( -масэн ) — образует отрицательную форму глагола в настояще-будущем времени:急ぎません( исогимасэн , я не спешу, он, она не спешит, я не буду спешить, он, она не будет спешить),食べません( табэмасэн , я не ем, он, она не ест, я не буду есть, он, она не будет есть); в отрицательной форме прошедшего времени за этой формой следует дополнительное слово でした ( дэсита ):急ぎませんでした( исогимасэн дэсита , не спешил, не спешила),食べませんでした( табэмасэн дэсита , не ел, не ела).

Эти формы используются преимущественно в нейтрально-вежливой речи. В учтиво-вежливой речи используются более сложные конструкции с использованием вспомогательных глаголов и особых вежливых слов, кэйго .

Другие случаи использования II основы

 • При помощи конструкции おNください ( о-N-кудасай ), где N — глагол во II основе образуется форма вежливой просьбы:入る( хаиру , входить — глагол I спряжения) —お入りください( о-хаири-кудасай , будьте любезны, войдите).
 • С помощью суффикса -なさい ( -насай ) образуется одна из форм повелительного наклонения:読む( ёму , читать) —読みなさい( ёминасай , читай),休む( ясуму , отдыхать, спать) —休みなさい( ясуминасай , спи). Отсюда берёт начало одна из устойчивых японских фраз —お休みなさい( о-ясуми-насай , спокойной ночи).
 • При помощи суффиксов -ろ ( -ро ), -よ ( ), присоединяемых ко II основе глаголов II спряжения, образуется одна из повелительных форм:見る( миру , смотреть) —見ろ(見よ) ( миро (миё) , смотри!),出る( дэру , выходить) —出ろ (出よ) ( дэро (дэё) , выходи!).
 • Целая группа деепричастий одновременности образуется путём прибавления суффиксов -ながら ( -нагара ), -つつ ( -цуцу ) ко II основе, либо удвоением II основы:笑う( варау , улыбаться) —笑いながら( варайнагара , улыбаясь),見る( миру , смотреть) —見つつ( мицуцу , посматривая),飛ぶ( тобу , лететь) —飛び飛び( тобитоби , пролетая).
 • Выражение желания осуществляется при помощи суффикса -たい ( -тай ):食べる( табэру , есть) —食べたい( табэтай , хочу есть),飲む( ному , пить) —飲みたい( номитай , хочу пить). Следует указать, что образовавшиеся формы по существу прилагательные, и спрягаются так же, как и последние. Поэтому для употребления в вежливой речи в качестве сказуемого необходимо их оформлять связкой です ( дэсу ):ジュースを飲みたいです( дзю: су-о номитай дэсу , хочу выпить соку). При помощи суффикса -たくない ( -такунай ) образуется отрицательная форма : いきたくない(です) ( икитакунай (дэсу) , я не хочу идти).
 • При помощи суффикса -たがる ( -тагару ) образуется аналогичная желательная форма, спрягающаяся как глагол I спряжения:歌う( утау , петь) —歌いたがる( утаитагару , хочу спеть).
 • Добавляя к желательной форме на -たい ( -тай ) словосочетаниеと思う( то омоу ), образуется выражение намерения:行きたいと思う( икитай то омоу , собираюсь пойти, поехать).

Использование III основы

 • Словарная форма.
 • Выражение настоящего-будущего времени в просторечии, информационном и литературном стилях:僕は工場で働く( боку-ва ко: дзё:-дэ хатараку , я буду работать на заводе).
 • Перед существительным или местоимением в любом стиле может выступать в роли определения, что обыкновенно переводится на русский язык причастием настоящего времени:歌う( утау , петь) —歌う人( утау хито , поющий человек).
 • При помощи -な ( на ) образуется форма запрета, характерная для просторечия:入る( хаиру , входить) —入るな( хаиру-на , не входи!).
 • При помощи суффикса -べき ( -бэки ) образуется пассивное определение:読む( ёму , читать) —読むべき文書( ёмубэки бунсё , документ, подлежащий прочтению).
 • Выражение намерения осуществляется при помощи слова積もり( цумори , намерение), присоединяемого после III основы. В качестве сказуемого в вежливой речи оформляются связкой です ( дэсу ):帰る( каэру , возвращаться) —帰る積もりです( каэру цумори дэсу , я собираюсь вернуться).
 • Отрицательное предположение у глаголов 1 спряжения образуется присоединением суффикса -まい -май: 書く ( каку , писать)ー書くまい — какумай — наверное не пишет [18] .

Использование IV основы

 • Одна из повелительных форм просторечия:話す( ханасу , говорить) —話せ( ханасэ , говори!).
 • При помощи суффикса -ば ( -ба ) образуется условная форма:降る( фуру , осаждаться, выпадать [дождю, снегу], идти [дождю, снегу]) —降れば( фурэба , если пойдёт дождь).
 • Также путём добавления к 4 основе глагола суффикса る (ру) можно получить форму потенциального залога. Например, 読む ( ёму — читать), 読め ( ёмэ , IV основа) + る = 読める ( ёмэру — могу прочитать), 食べる ( табэру — есть), 食べれ ( табэрэ — IV основа) + る = 食べれる ( табэрэру — могу съесть).

Использование V основы

 • Вероятностно-пригласительная форма просторечия, информационного и литературного стилей:降る( фуру , идти дождю либо снегу) —降ろう( фуро: , вероятно, пойдёт дождь),取る( тору , брать) —取ろう( торо: , возьмём-ка!).
 • Для выражения попытки используется словосочетание とする ( то суру ), следующее за V основой:見る( миру , смотреть) —見ようとする( миё: то суру , попробовать посмотреть).
 • Уступительная форма образуется добавлением слов と ( то ), とも ( томо ), が ( га ):来る( куру , приходить, неправильный глагол) —彼が来ようと( карэ-га коё: то , даже если он придёт).

Использование формы прошедшего времени

 • Выражение прошедшего времени в просторечии, информационном и литературном стилях. Также перед существительным или местоимением выступает либо как причастие прошедшего времени —起きた生徒( окита сэйто , проснувшийся ученик), либо как прилагательное, образованное от глагола:生きた人( икита хито , живой человек).
 • При помощи суффикса -り ( -ри ) образуется сочетательная форма. Эта форма используется для сочетания нескольких равноправных действий, выполняемых одновременно. После перечисления действий ставится глагол する ( суру , делать) в соответствующем времени и наклонении, или другой глагол, обозначающий действие, проявлением которого являются ранее перечисленные равноправные действия. Пример:食べる( табэру , есть) —食べたり( табэтари ),飲む( ному , пить) —飲んだり( нондари ) —朝ご飯に寿司や卵を食べたり、紅茶を飲んだりしています( асагохан-ни суси я тамаго-о табэтари, ко: тя-о нондари ситэимасу , на завтрак (я) ем суши и яйцо и пью чёрный чай).
 • С помощью суффикса -ら ( -ра ) образуется одна из условных форм:降る( фуру , идти [дождю, снегу]) — 降ったら ( футтара , если пойдёт дождь).
 • Одна из уступительных форм образуется добавлением суффикса -って ( -ттэ ):行く( ику , идти, неправильный глагол) —今行ったって遅いです( има итта-ттэ осой дэсу , даже если пойти сейчас, будет поздно).
 • В разговорной вежливой речи к форме прошедшего времени может добавляться связка -です ( дэсу ):昨日は映画へ行ったです( кино:-ва эйга-э итта дэсу , вчера я ходил(а) в кино). Такая конструкция представляет собой элизиюなのです( на но дэсу ) и в литературном языке не используется.

Использование формы деепричастия

 • Деепричастие предшествования:曲がる( магару , поворачивать) —曲がって( магаттэ , повернув).
 • Одна из форм повелительного наклонения просторечия:曲がる( магару , поворачивать) —左に曲がって( хидари-ни магаттэ , поверни налево).
 • Длительный вид глагола образуется при помощи вспомогательного глагола いる ( иру , быть):縫う( нуу , шить) —縫っている( нуттэ иру , шью сейчас).
 • Форма просьбы в нейтрально-вежливой речи образуется добавлением слова ください ( кудасай ):聞く( кику , слушать) —聞いてください( кийтэ кудасай , слушайте, пожалуйста).
 • Видовые формы глагола образуются при помощи вспомогательных глаголов しまう ( симау , завершить), くる ( куру , прийти), おく ( оку , положить), いく ( ику , идти), みる ( миру , смотреть). В отличие от соответствующих им смысловых глаголов, при образовании видовых форм эти пять глаголов записываются хираганой.
 • Одна из уступительных форм образуется с помощью суффикса -も ( -мо ). Эта форма с последующим словом良い( ий , хороший) используется для выражения разрешения:入る( хаиру , входить) —入っても良いですか? ( хаиттэ-мо ий дэсу ка? , можно войти?)
 • Одна из условных форм образуется при помощи суффикса -は ( -ва ):急ぐ( исогу , спешить) —急いでは( исоидэва , если поспешить).

Местоимения

Личные местоимения

Личные местоимения в японском языке разные в зависимости от лица , рода , числа и стиля речи. Этот класс непостоянен во времени, и существует много архаичных форм местоимений. Изменяются по падежам , подобно существительным. Кроме того, нужно учитывать что в современной японской речи стараются избегать местоимений второго лица. Вежливо обращаются по имени, или должности, а когда это невозможно, обращаются к «стороне» диалога. Из-за этого могут возникать затруднения с правильным выбором местоимения второго лица.

Некоторые личные местоимения
Лицо просторечие нейтрально-вежливая речь учтиво-вежливая речь
первое( боку , мужчина)
あたし( атаси , женщина)
( ватаси , женщина)
( орэ , мужчина)
( ватаси )( ватакуси )
второе( кими )
お前( омаэ )
貴方( аната )
そちら( сотира )
貴方様( аната-сама )
третье( карэ , мужчина)
彼女( канодзё , женщина)
あの人( анохито ),あの方( аноката )

Местоимения I лица [19] :

 • ( боку ) — мужчина, преимущественно молодой, о себе в мужской компании, просторечие;
 • あたし( атаси ) — женщина о себе, просторечие;
 • ( ватаси ) — я, универсальный нейтральный стиль;
 • ( ватакуси ) — я, универсальный формальный стиль;
 • ( орэ ) — эгоцентричное мужское я, грубое просторечие;
 • 私たち( ватакуси-тати , ватаситати ) — мы, в зависимости от указанного чтения, формальная, или нейтральная речь;
 • 私ども( ватакуси-домо ) — мы, вежливое просторечие и информационный стиль;
 • うち( ути ) — непосредственно переводится как «мой дом», «семья», но в вежливой речи может переводиться как «мы», «я», «наше», «у нас»;
 • ( варэ ) — я, архаичная эгоцентричная форма;
 • 我々 ( варэварэ ) — декламационная форма «мы», часто встречается в военно-историческом кинематографе, в мужской речи для обозначения общего мнения.

Местоимения II лица [19] :

 • ( кими ) — ты, просторечие, обращение к близким и друзьям, а также в мужской компании [19] ; происходит от архаичного «господин», в частности в адрес императора.
 • お前( омаэ ) — ты, грубое просторечие (эй ты!); дословно переводится как «тот кто передо мной»;
 • 手前( тэмаэ ) — ты, архаичный вариант, более грубое просторечие, чем омаэ , используется мужчинами; тот же смысл;
 • 貴様( кисама ) — ты, оскорбительное просторечие, используется мужчинами, бандитами;
 • 貴方( аната ) — ты, нейтральная речь; чаще по отношению к супругу, реже по отношению к собеседнику;
 • そちら( сотира ) — вы (ед. ч.), учтиво-вежливая речь; дословно: «ваша сторона»;
 • 貴方様( аната-сама ) — вы (ед. ч.), учтиво-вежливая речь; дословно: «уважаемый вы»;
 • 貴方達( аната-тати ) — вы (мн. ч.), нейтральная речь;
 • 貴方方( аната-гата ) — вы (мн. ч.), учтиво-вежливая речь; другой вариант «ваша сторона».

Местоимения III лица:

 • ( карэ ) — он, просторечие;
 • 彼女( канодзё ) — она, просторечие;
 • あの人( анохито ), あの方 ( аноката ) — он, она, вежливая речь;
 • 彼ら( карэра ) — они, просторечие;
 • あの人たち( анохито-тати ) — они, вежливая речь.

Вопросительные местоимения :

 • ( дарэ ) — кто?, просторечие;
 • 何方( доната ) — кто?, вежливая речь.

Указательные местоимения

В японском языке существует три категории дальности указательных местоимений :

 • местоимения, начинающиеся с корня こ- ( ко- ) относятся к чему-либо, находящемуся ближе к говорящему, чем к его собеседнику, а также для обозначения того, что было только что сказано, или для придания атмосферы присутствия объекта разговора;
 • местоимения, начинающиеся с корня そ- ( со- ) относятся к предмету или явлению, находящемуся ближе к собеседнику, а также для того, что было сказано, но собеседнику не известно;
 • местоимения, начинающиеся с корня あ- ( а- ) относятся к чему либо, равноудалённому от говорящего и собеседника, а также для того, что было сказано и обоим известно.

При помощи корня ど- ( до- ) образуются соответствующие вопросительные местоимения.

Указательные местоимения
こ- ( ко- )そ- ( со- )あ- ( а- )ど- ( до- )
-れ ( -рэ )これ ( корэ ), этоそれ ( сорэ ), тоあれ ( арэ ), вон тоどれ ( дорэ ), что?
-の ( -но )この ( коно ), этотその ( соно ), тотあの ( ано ), вон тотどの ( доно ), который?
-んな ( -нна )こんな ( конна ), такой, как этотそんな ( сонна ), такой, как тотあんな ( анна ), такой, как вон тотどんな ( донна ), какой?
-こ ( -ко )ここ ( коко ), это место, здесьそこ ( соко ) то место, тамあそこ ( асоко ) вон то место, вон тамどこ ( доко ), где?
-ちら ( -тира )こちら ( котира ) этот вариант, здесьそちら ( сотира ) этот, тот вариант, здесь, тамあちら ( атира ) тот вариант, тамどちら ( дотира ), какой вариант? где?
-う (удлинение)こう ( ко: ), так, этим способомそう ( со: ), так, этим, тем способомああ ( а: ), так, тем способомどう ( до: ), как? каким способом?

Числительные

В японском языке две категории числительных — китайские, посредством которых выражаются все числа, и исконно-японские, менее употребительные, только для чисел 1—10 и 20.

Сравнительная таблица китайских и японских числительных:

Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
Китайский вариант( ити )( ни )( сан )( си )( го )( року )( сити )( хати )( ку, кю: )( дзю: )二十( нидзю: )
Японский вариант一つ( хитоцу )二つ( футацу )三つ( мицу )四つ( ёцу )五つ( ицуцу )六つ( муцу )七つ( нанацу )八つ( яцу )九つ( коконоцу )( то: )二十( хатати )

Часто в разговорной речи для числительноговместо чтения ( си ) из-за созвучия с иероглифом( си , смерть) употребляется кунное чтение ( ён ). По той же причине числительноечаще читается как нана вместо сити .

Для образования разрядов употребляются следующие числительные:( дзю: , 10) —二十( нидзю: , 20),( хяку , 100) —五百( гохяку , 500),( сэн , 1000) —九千( кю: сэн , 9000),( ман , 10000) —三万( самман , 30000).

Классы японских числительных состоят не из трёх, как в русском, а четырёх разрядов. Поэтому миллион по-японски:百万( хякуман ), дословно, «сто по десять тысяч». Для обозначения высоких классов числительных используются слова( оку , сто миллионов),( тё: , триллион)

Лексика

Как отмечалось выше, существуют онные и кунные чтения иероглифов. Исконно японские слова, не заимствованные из китайского языка во время появления письменности в VI в. , составляют группу слов ваго (和語), в то время как заимствованные слова из онных чтений составляют группу канго (漢語).

Слова из группы ваго, как правило, имеют один иероглифический корень:( сара , тарелка),美しい( уцукусий , красивый),見える( миэру , виднеться), могут представлять сочетания иероглифов, читающихся в кунном чтении:花火( ханаби , фейерверк).

Слова из группы канго, как правило, многокоренные (несколько иероглифов), хотя есть и одиночные иероглифы, произносимые в онном чтении:( хон , книга),( сё , почерк, книга),禁じる( киндзиру , запрещать). Некоторые сложные слова в китайском и японском языках записываются одинаково и имеют сходные значения:教室( кё: сицу , кит. jiàoshì / цзяоши , аудитория),同志( до: си , кит. tóngzhì / тунчжи , товарищ),学生( гакусэй , кит. xuésheng / сюэшэн , студент). Для сложных слов используются разные модели. Вот наиболее распространённые:

 • определение + определяемое:石炭( сэкитан , каменный уголь, от, сэки — иероглиф со смыслом камень (далее — просто тире) и, тан — уголь),鉄道( тэцудо: , железная дорога, от, тэцу — железо и, до: — дорога),戦場( сэндзё: , поле битвы, от, сэн — сражение и, дзё: — место);
 • действие + объект:製図( сэйдзу , черчение, от, сэй — изготовлять и, дзу — схема, график),帰国( кикоку , возвращение на родину, от, ки — возвращаться и, коку — страна, родина);
 • сложение синонимичных корней:製造( сэйдзо: , изготовление, от, сэй — изготовлять и, дзо: — изготовлять);
 • сложение антонимичных корней:長短( тё: тан , длина, от, тё: — длинный и, тан — короткий).

К имеющимся словам могут присоединяться аффиксы для образования новых слов:

 • -( -гаку ), для названий наук:言語( гэнго , язык) —言語学( гэнгогаку , лингвистика),地理( тири , Земной шар) —地理学( тиригаку , география);
 • -( -кэй ), для названий измерительных приборов:気圧( киацу , атмосферное давление) —気圧計( киацукэй , барометр);
 • -( -сё, -дзё ), для названий учреждений:裁判( сайбан , суд(процесс)) —裁判所( сайбансё , суд (учреждение)).

В японском языке большой пласт заимствований, особенно из английского языка. Эти слова повторяют чтение, но не написание соответствующих английских слов: ジュース ( дзю: су , сок, англ. juice [dʒu: s]), ワイフ ( вайфу , жена, англ. wife [waɪf]), センター ( сэнта: , центр, англ. center ['sɛntə]).

Стили речи

В японской речи имеются стилистические разновидности, характеризующиеся употреблением тех или иных грамматических и лексических средств. Вот наиболее употребительные стили:

 • стили вежливой разговорной речи. Имеет две разновидности:
 • нейтрально-вежливая речь. Используются связка です ( дэсу ) и оформление глаголов в изъявительном наклонении суффиксом -ます ( -масу ) и производными от него суффиксами;
 • учтиво-вежливая речь. Помимо свойств нейтрально-вежливой речи имеются дополнительные особенности: использование вспомогательных глаголов ございます ( годзаймасу ),お願いします( о-нэгай-симасу ); использование конструкций おNです ( о-N-дэсу ), おNになります ( о-N-ни наримасу ), おNなさいます ( о-N-насаймасу ), где N — глагол во II основе, для выражения действий II, III лиц, и аналогичных конструкций おNします ( о-N-симасу ), おNいたします ( о-N-итасимасу ) для действий I лица; использование личных местоимений, характерных для этого стиля (см. раздел Личные местоимения ); особые термины родства для обозначения посторонних лиц:( тити , мой отец) —お父さん( ото: сан , Ваш, его, её отец),( цума , моя жена) —奥さん( окусан , Ваша, его супруга); глаголы для использования во 2-м, 3-м лицах: なさう ( насау , делать) вместо する ( суру ), めしあがる ( мэсиагару , есть) вместо食べる( табэру ),ご覧になる( горан-ни нару , смотреть, читать), вместо見る( миру ) и読む( ёму ); глаголы для использования в I лице:申す( мо: су , говорить) вместо言う( иу ), いただく ( итадаку , есть, пить) вместо食べる( табэру ) и飲む( ному );
 • просторечие. Особенности: употребление связки だ ( да ) вместо です ( дэсу ) после существительных-сказуемых, либо отсутствие этой связки; предикативные прилагательные не оформляются связкой; глаголы в простых формах (III основа для настоящего-будущего времени, форма на -ない ( -най ) для отрицания, глагол в форме прошедшего времени для обозначения прошедшего времени); отсутствие разницы в выражении действий 1-го и 2-го (а иногда и 3-го лица); обилие заключительных частиц; стяжение слов:読んでいる( ёндэ иру ) >読んでる( ёндэру ),書いておく( кайтэ оку ) >書いとく( кайтоку ). Используется людьми равного положения, находящимися в близких, родственных или товарищеских отношениях, также старшими по возрасту или социальному положению по отношению к младшим;
 • информационный стиль. Используется в научных, технических статьях, патентах, справочниках, некоторых рекламных проспектах. Используются простые глагольные формы, связка である ( дэ ару ) употребляется вместо です ( дэсу ). Характерными чертами являются насыщенность специальными терминами, лаконичность, точность формулировок, частая повторяемость некоторых грамматических конструкций, отсутствие эмоциональной окраски, ограниченное употребление образных выражений и общеобиходной лексики. Из групп японских слов ваго (исконно японские слова) редко употребляются в этом стиле, основное место принадлежит канго (словам из онных, то есть китайских чтений) и гайрайго (иностранным словам);
 • литературно-художественный стиль. Грамматически этот стиль близок к просторечию: употребление простых глагольных форм и связки だ ( да ).

Изучение

История изучения

Японский язык имеет собственную лингвистическую традицию изучения и описания, развившуюся с XVII века во многом под влиянием китайской, но с учётом особенностей языка. Преобладало филологическое «толкование» текстов. С XIX века начинается влияние европейского языкознания, с 1920-х — структурализма . В 1940-е годы под влиянием трудов Мотоки Токиэды складывается «школа языкового существования», изучающая японский язык в его реальном повседневном функционировании. Заметную роль в Японии с 1950-х годов играет также генеративизм .

С начала XX века растёт интерес к происхождению японского языка. Огура Симпэй публикует работы о родстве японского и корейского языков. Аналогичные идеи, которые получают развитие в рамках алтайской гипотезы , высказывают европейские лингвисты. В СССР до конца 1950-х гг. работы Огуры подвергались критике по политическим мотивам.

Первое знакомство европейцев с японским языком состоялось в конце XVI века с прибытием на архипелаг португальских миссионеров. Тогда же появились первые словари и грамматика. Из-за «изоляции» Японии изучение языка на западе возобновилось только в XIX веке, в Европе появился ряд грамматик. В XX веке некоторое время продолжалась лингвистическая традиция прошлого века, изучалась фонетика, история языка. Затем специалистами США был предложен дескриптивный метод изучения, высказано родство японского с алтайской группой [3] .

Изучение в России

Первые попытки изучения японского языка в России были предприняты в начале XVIII века. Сначала в Петербурге, а затем в Иркутске существовала школа с японскими преподавателями. Затем в начале XIX века изучение языка прекратилось до появления дипломатических отношений с Японией в 1850-х. Тогда же был издан первый японско-русский словарь (1857) и первое пособие по грамматике (1890). С 1880-х началось регулярное преподавание японского. В первой половине XX века Е. Д. Поливанов первым в России и мире начал изучение фонологии, акцентуации и диалектологии японского языка, а также разработал систему кириллической транскрипции. В советский период изучением языка занимались Н. И. Конрад , А. А. Холодович , Е. М. Колпакчи, А. А. Пашковский, С. А. Старостин, З. М. Шаляпина и другие. Под редакцией Конрада был издан «Большой японско-русский словарь» (1970), получивший Государственную премию СССР [3] .

См. также

Примечания

 1. В соответствии со статьёй 74 закона о суде, статьёй 27 закона о нотариате, путом 2 статьи 57 положения о корпоративном расчёте, статьёй 2 положения о правоохранительной деятельности в области патентного права и иных
 2. The Japanese Language . web.mit.edu . Дата обращения: 18 апреля 2021.
 3. 1 2 3 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. Ярцевой, В. Н. . — М. : Советская энциклопедия , 1990. — 682 с. — ISBN 5-85270-031-2 .
 4. Survey Report on Japanese-Language Education Abroad 2012 // Japan Foundation
 5. Constitution of the State of Angaur . Pacific Digital Library. Дата обращения: 17 декабря 2015.
 6. Osborne, PL Palau, Republic of / Patrick L. Osborne // Encyclopedia of the Developing World / Ed. Thomas M. Leonard — Routlege, Taylor & Francis Group, 2006. — Vol. 3 — 1759 p. — ISBN 978-0-415-97664-0
 7. Daniel Long & Keisuke Imamura. The Japanese Language in Palau (англ.) . Tokyo: National Institute for Japanese Language and Linguistics (2013).
 8. А. Ю. Иванов. «Влияние корейского языка на процесс формирования японского языка»
 9. Старостин С. А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / Институт востоковедения АН СССР . — М. : Наука, 1991.
 10. Masayoshi Shibatani. Japanese language (англ.) . Британская энциклопедия . Дата обращения: 3 августа 2016. (требуется подписка)
 11. Маевский Е. В. Графическая стилистика японского языка. М., 2000. С. 139—143
 12. Стругова Е. В., Шефтелевич Н. С. Читаем, пишем, говорим по-японски , Т. 1, стр. 159, 164
 13. Л. Т. Нечаева. «Японский язык для начинающих», Московский лицей, 2001. с. 57
 14. Японский язык для начинающих. Учебник. Часть 1/Нечаева Л. Т. — М.: Московский Лицей, 2001. — 344 с.; урок 10, §§ 1—4.
 15. Большой японско-русский словарь / под ред. С. Ф. Зарубиной, А. М. Рожецкиной. — М. , 1988.
 16. Новый японско-русский словарь / под ред. Сэйго Хатоямы, П. О. Зотовой. — М. , 2011.
 17. Все о японском языке
 18. Все о японском языке
 19. 1 2 3 Японский язык — аудиоуроки (недоступная ссылка) . Культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» для начинающих. — I лицо (19:32 — 22:13), II лицо (22:13 — 25:25), именные суффиксы (25:25 — 28:00). Дата обращения: 22 ноября 2010. Архивировано 19 февраля 2011 года.

Комментарии

 1. В Японии статус японского языка не определён ни конституцией , ни законами .
 2. У глагола ある(находиться) первой основы нет.
 3. Глагол 行く (ику, юку, «идти») образует форму деепричастия и прошедшего времени не так, как все глаголы первого спряжения. См. Японский язык для начинающих. Учебник. Часть 1/Нечаева Л. Т. — М.: Московский Лицей, 2001. — 344 с.; урок 10, §§ 1—4, с. 119—121; урок 17, § 1, с. 278; урок 18, § 1, с. 300—301.

Литература

 • Сыромятников Н. А. Древнеяпонский язык. — М. , 1972.
 • Алпатов В. М. Япония: язык и общество . — М. : Муравей, 2003. Архивная копия от 7 марта 2016 на Wayback Machine
 • Язык // В стране восходящего солнца : Очерки и заметки о Японии / [Соч.] Григория де-Воллана. — 2-е испр. и доп. изд. — Санкт-Петербург ; Москва : т-во М. О. Вольф, 1906 (Санкт-Петербург). — [4], 566, V с. : фронт. (портр.), ил.; 22.
 • Эрико Сато. Японский язык для чайников, 2-е издание = Japanese For Dummies, 2nd Edition. — М. : «Диалектика» , 2013. — 384 с. — ISBN 978-5-8459-1880-2 .
 • Эрико Сато. Разговорный японский для чайников. — М. : «Диалектика» , 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-8459-1884-0 .
 • Стругова Е. В., Шефтелевич Н. С. Читаем, пишем, говорим по-японски — М. : Восточная книга, 2016. — Т. 1, 2. — 624 с. — ISBN 978-5-7873-0885-3 .
 • Лаврентьев Б. П. Самоучитель японского языка. — М. , 1992.
 • Akamatsu, Tsutomu. Japanese phonology: A functional approach. — München: LINCOM EUROPA, 2000. — ISBN 3-89586-544-3 .
 • Фельдман-Конрад Н. И. Японско-русский словарь иероглифов. — М. , 1977.
 • Фельдман-Конрад Н. И., Цын М. С. Учебник научно-технического перевода. Японский язык. — М. , 1979.
 • Bloch, Bernard. Studies in colloquial Japanese IV: Phonemics // Language. — 1950. — Vol. 26. — P. 86—125.
 • 新日本語の基礎. Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)
 • Материалы по японскому языку (англ.) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 18 октября 2008. Архивировано 11 октября 2008 года. (Проверено 26 июня 2012)
 • Материалы по японской письменности (недоступная ссылка) . Дата обращения: 19 октября 2008. Архивировано 23 июля 2015 года. (Проверено 26 июня 2012)
 • Материалы по фонетике и грамматике японского языка (недоступная ссылка) . Дата обращения: 20 октября 2008. Архивировано 10 октября 2008 года. (Проверено 8 июня 2010)

Ссылки