Zlatá horda

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Historický stav
Zlatá horda
Ulus Jochi
Ulug Ulus
Vlajka podľa katalánskeho atlasu (publikovaná okolo roku 1375; podľa iných zdrojov bola vlajka žltá [1])
Vlajka podľa katalánskeho atlasu (publikovaná okolo roku 1375; podľa iných zdrojov bola vlajka žltá [1] )
Zlatá horda.jpg
Vlajka Mongolskej ríše.svg
1207 - 1483
Kapitál Bolgar [2] , Saray-Batu , Saray-Berke
Jazyky)

počiatočné obdobie: mongolčina [3] [4] , pričom hlavným spisovným a hovoreným jazykom je turkický [3]
v storočiach XIII-XIV. - Kypchak [5] [6]

následný čas: Starý Tatár [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

tiež tvoril základ literatúry [15] a bol použitý v niektorých štítkoch Ujgur
Úradný jazyk Turci , Kypchak , Ujgur , Mongol
Náboženstvo Islam (od roku 1320) - štátne náboženstvo
tengrianizmus
Katolicizmus (pre časť populácie) [16]
Pravoslávie (pre časť populácie)
Menová jednotka Dang , Poole [17]
Námestie OK. 6 000 000 km² (1 310)
Populácia Turci , Fínsko-Uhorci [18] [19] , Mongoli [20] , Slovania atď.
Forma vlády voliteľná monarchia
Dynastia Džingisid (Jochid)
Najväčšie mestá Kazan , Khadzhi-Tarkhan , Solkhat [21] , Uvek , Saraichik , Turkestan , Ak-Kerman , Madzhar , Urgench , Sygnak , Derbent , Jend , Isker , Tyumen a ďalší.
Khan
• 1207-1227 Jochi (prvý)
• 1432-1459 Kichi-Muhammad (posledný)
Predchodcovia a nástupcovia
Logo Wikimedia Commons Mediálne súbory na Wikimedia Commons

Zlatá horda alebo Horda, Turek. Ulug Ulus (Veľká krajina, Veľký štát) [22] , tiež Ulus Jochi (Krajina Jochi) [23] je stredoveký mnohonárodný štát na území strednej Eurázie , ktorý na základe turkického etnosu spájal mnoho rôznych kmeňov , národy a krajiny na čele s dynastiou Jochid (v mene najstaršieho syna Džingischána ) [24] .

V rokoch 1207-1266 bol súčasťou Mongolskej ríše [25][26] .

V roku 1266 za vlády Khan Mengu-Timura získala úplnú nezávislosť a zachovala si len formálnu závislosť od cisárskeho centra.

V ranom 1320s, pod Khan Uzbek, islam stal štátnym náboženstvom .

V polovici 15. storočia sa Ulus Jochi rozdelil na niekoľko nezávislých khanátov; jeho centrálna časť, ktorá bola nominálne naďalej považovaná za najvyššiu - Veľká horda - zanikla na začiatku 16. storočia .

Meno (vlastné meno štátu a varianty mien)

Ulug Ulus / Ulus

V samotných zdrojoch Hordy a východných ( arabsko - perzských ) štát nemal jediné meno. Obvykle bol označený výrazom „Ulus“ s pridaním nejakého epiteta ( „Ulug Ulus“ ) alebo mena vládcu ( „Ulus Juchi “, „Ulus Batu “, „Ulus Berke ) a nie nevyhnutne pôsobiacim. , ale aj predtým vládnuci („ Uzbek , vládca krajín Berke “, „ veľvyslanci Tokhtamyshkhan , suverén uzbeckej krajiny “).

Desht-i-Kipchak / Horde

Spolu s tým sa v arabsko-perzských prameňoch často používal starý geografický výraz Desht-i-Kipchak [27] . Slovo „ horda “ v rovnakých prameňoch označovalo sídlo (mobilný tábor) vládcu (príklady jeho použitia vo význame „krajina“ sa začínajú nachádzať až od 15. storočia). Kombinácia „ zlatá horda “ ( Pers. اردوی زرین , Urdu-i Zarrin) vo význame „ zlatý obradný stan “ sa nachádza v popise arabského cestovateľa Ibn Battuta vo vzťahu k bydlisku Khana Uzbeka .

Spoločnosť / Tartary

V západoeurópskych prameňoch boli rozšírené názvy „ krajina Komanov “, „ Komaniya “ alebo „ štát Tatárov “, „ krajina Tatárov “, „ Tataria[27] . Číňania nazývali Mongolov „ Tatármi “ (decht-tar) [28] .

Zlatá horda

Veta „Zlatá horda“ sa prvýkrát použila v roku 1566 v historickej a publicistickej práci moskovského štátuKazanské dejiny “ vo forme „Zlatej hordy“ a „Veľkej zlatej hordy“, keď najjednotnejší štát č. už existoval. Termín „Zlatá horda“ bol v Rusku bežný v hovorovej reči už v XIV. Storočí , ale nikdy sa neobjavuje v kronikách toho obdobia. Jeho vznik je spojený s chánovým sídlom, respektíve s chánovou obradnou jurtou, bohato zdobenou zlatom a drahým materiálom [29] .

Do tej doby sa vo všetkých ruských prameňoch používalo slovo „ Horda “ bez prídavného mena „ zlatý “. Od 19. storočia je tento výraz pevne zakorenený v historiografii a používa sa na označenie Ulus Jochi ako celku alebo (v závislosti od kontextu) jeho západnej časti s hlavným mestom v Sarai.

V ruských kronikách slovo „horda“ zvyčajne znamenalo armádu. Jeho používanie ako názvu krajiny sa ustálilo od prelomu storočí XIII-XIV. Do tej doby sa ako názov používal výraz „Tatári“ [30] .

V moderných jazykoch, ktoré sú spojené so starou tatárskou hordou, sa Zlatá horda nazýva: jóga / yort (starý dom, vlasť), olug ulus / olys (veľká krajina / okres, seniorský okres), Dashti Kypchak (step Presne tiež, ak sa hlavné mesto nazýva Bash kala (hlavné mesto), potom sa mobilné sídlo nazýva Altyn urda (zlaté centrum, stan, dedina).

Ulus hranice

Arabský historik Al-Omari , ktorý žil v prvej polovici XIV. Storočia, definoval hranice štátu nasledovne:

Hranice tohto stavu podľa jeyhun - Khorezm , Saganaki , Sairam , Yarkand, Jenda , Bouda , mesto na Majar , AZAK -ako, Akcha Kerman, kafa , Sudak , Saxin , Ukek , Bulharov , v oblasti Sibíri , Ibira , Bashkyrd a Chulyman ... [31]

Neskôr, v čase Tochtamiš sa Syrdarja Ulus a Khorezm boli pripojené ku stavu Chagatai a Timurid štátu , ktorý ho zdedil, a juhovýchodnej hranice Hordy sa pohybovala na sever do Ulytau hôr, ako reportovali ruské kroniky [32] .

História

Batu Khan, stredoveká čínska kresba

Pozadie

Podľa správ z rôznych nezávislých zdrojov si východný - Xi Yu Tzu , Tajná legenda o Mongoloch a Západný - Benedict Pole , Plano Carpini , Matvey Paris - Džingischán stanovil pre seba a svojich nástupcov za úlohu vytvoriť svetovú ríšu a jeho zriadenie má jednu moc a jednotné zákony [33] . Dobytie západných krajín a krajín bolo dôležité jednak pre formovanie samotnej Veľkej mongolskej ríše , jednak bolo rozhodujúce pre rast Ulus Jochi na jeho maximálne hranice [34] .

Počas rastu svojej ríše Džingischán pridelil ulusom svojim synom. V roku 1224 Ulus Jochi (budúca Zlatá horda) zahrnovala Chorezm a časť Východného Desht-i-Kipchaku (Polovtska step). Chagatai Ulus (Chagatai ulus) zahŕňal Maverannahr (významná časť strednej Ázie ) a časť východného Turkestanu (moderný Sin -ťiang ). Ulus Ogedei obsadil časť východného Turkestanu , Pamíru a severozápadného Mongolska . Napokon, Root Yurt, ktorý po smrti Džingischána mal ísť k jeho najmladšiemu synovi Tuluymu , zahŕňal vlastné Mongolsko , ako aj čínske oblasti, ktoré do tejto doby dobyli Mongoli [35]

Ulus formácia

Keď v roku 1207 Jochi, ktorý velil pravému krídlu mongolskej armády, podrobil kmene Tuva , Khakassia a Altaj , Džingischán mu pridelil tieto novo dobyté krajiny a národy v ulusoch a dal mu pokyn, aby pokračoval v rozširovaní ulusu na západ: [34] [36] [37]

... a vydal nespochybniteľný dekrét, ktorý Jochi Khan dobyl a zahŕňal región Desht-i-Kipchak a štáty v ňom umiestnené [38]

Jadro ulusu tvorili mongolské kmene Sijiut , Kingit a Khushin . V období od 1207 do 1211, počas expanzie Ulus Joch na západ sa Oirats , Kirgizská , Uryankhais , a neskôr ďalšie Turkic-Kypchak a tatárskych kmene, ktoré vyjadrené vernosť ríše, pripojil jeho populáciu a jednotky [34] .

V roku 1217 boli k Jochi Ulus pripojené severné územia Altaja , Transbaikálie a Minusinskej panvy [34] . Rozhodnutím Džingischána však Tuva , Khakassia a Gorny Altai odišli do koreňového jurtu impéria, ktorému vládol Tolui [36] .

V roku 1218, vojská Joch pod vedením Subedey a Tohuchar porazil Merkits a sledujú ich na rieke Irgiz , prvýkrát stretli s Kypchaks , a to s yemek stave sa nachádza v Aral a Trans-Volga oblastiach [ 34] a Chorezmania.

Po vstupe do Khorezm ríši, Ulus Joch rozšírila do rieky Jaiku (Ural) . Otázka Kypchaks a Yemeks bola na programe dňa . Výsledkom však namiesto vojny s jednotlivými kmeňmi Kipchakov bola vojna s koalíciou volga-uralských národov a štátov, ktorá sa začala v roku 1223 a trvala pätnásť rokov [34] .

Druhé dotovanie Joch s Ulus konal v 1225. Získal severnú časť Khorezm (dolnom toku Amudarji) a východnej Desht-i Kipchak v Ulus polčasu. Tu Jochi premiestňuje všetky bahná (kmene), ktoré mu dal jeho otec. Najprv sa hlavné mesto ulusu nachádza na Irtyshi , potom sa prenesie do Desht-i-Kipchak [39] . Po smrti Jochiho v roku 1227 pozemky jeho ulusov prešli na jeho syna Batu .

Expanzia Ulus Joch bol plánovaný na úkor Povolžia a niektorých ruských regiónoch, a dobytie týchto krajín, hlavnú úlohu bol pridelený k Jochids vedené Batu . Ostatné krajiny, ktoré mali byť anektované - vrátane štátov strednej Európy a Blízkeho východu - potom ich dobytie bolo súčasťou všeobecného plánu na rozšírenie mongolskej ríše a nemalo žiadny priamy vzťah k nárastu majetku Ulus Jochi. . Na držanie týchto krajín majú právo počítať rody Chagatai , Ugedeya , Tolu , Kulkana a Argasuna [33] .

Po západnom ťažení (1236-1242) na čele so synom Jochi Batu (v ruských kronikách Batu) sa ulus rozšíril na západ a región Dolného Volga sa stal jeho centrom. V roku 1251, je Kurultai konala v hlavnom meste mongolskej ríše, Karakorum , kde Mongke , syn Tolu , bol vyhlásený za veľký chán . Batu, „najstarší z klanu“ ( alias ), podporoval Mongkeho Chána, pravdepodobne dúfajúc, že ​​získa úplnú autonómiu pre svoje ulity [40] . Odporcovia Jochidov a Toluidov z potomkov Chagataia a Ogedeiho boli popravení a majetok, ktorý im bol zabavený, bol rozdelený medzi Mongke, Batu a ostatných Chingizidov, ktorí rozpoznali ich moc.

Oddelenie od mongolskej ríše

Mapa Mongolskej ríše 2.gif

Po smrti Batu sa stal zákonným dedičom jeho syn Sartak , ktorý bol v tom čase v Mongolsku , na dvore Munke Khan . Po ceste domov však nový chán nečakane zomrel. Nový chán bol vyhlásený za mladého Ulagchiho - ďalšieho syna Batu [41] (podľa iných zdrojov syn Sartaka, vnuka Batu[42] ), ale čoskoro zomrel.

Vládcom ulusu sa stal Berke (1257-1266), brat Batu. Burke v mladosti konvertoval na islam , ale zrejme to bol politický krok, ktorý nezahŕňal islamizáciu širokých vrstiev kočovného obyvateľstva. Tento krok umožnil vládcovi získať podporu vplyvných obchodných kruhov mestských centier bulharského Volhy a strednej Ázie a pritiahnuť do služby vzdelaných moslimov [43] . Počas jeho vlády dosiahol urbanizmus značný rozsah, mestá Hordy boli vybudované mešitami , minaretmi , medresami a karavanserajmi . V prvom rade sa to týka Saray-Batu , hlavného mesta štátu, ktoré sa v tom čase začalo nazývať Saray-Berke (existuje kontroverzná identifikácia Saray-Berke a Saray al-Jedida ) [44] . Obnovené po dobytí Bulharov , mesta v regióne Strednej Volhy, sa stalo jedným z najdôležitejších hospodárskych a politických centier Ulusu.

Veľký minaret Bulharskej katedrálnej mešity , s výstavbou ktorej sa začalo krátko po roku 1236 a bola dokončená na konci 13. storočia [45]

Berke pozval vedcov, teológov, básnikov z Iránu a Egypta a remeselníkov a obchodníkov z Khorezmu . Obchodné a diplomatické styky s krajinami východu sa citeľne oživili. Na zodpovedné vládne miesta začali byť menovaní vysokoškoláci z Iránu a arabských krajín, čo spôsobovalo nespokojnosť nomádskej šľachty Mongolov a Kipchakov. Táto nespokojnosť však zatiaľ nebola otvorene vyjadrená.

Boj Dunaja ulus s Volhou

Za vlády vnuka Batu Khana Mengu-Timura (1266-1282) sa Ulus Jochi úplne osamostatnil od centrálnej vlády. V roku 1269 sa na kurultai v údolí rieky Talas Mengu-Timur, Borak-khan a Khaidu-khan navzájom uznali ako nezávislí panovníci a uzavreli spojenectvo proti veľkému chánovi mongolskej ríše Kubilai v prípade, že sa pokúsi spochybniť ich nezávislosť[26] .

Tamga z Chána Mengu-Timura, razená na minciach Golden Horde

Po smrti Mengu-Timura sa v krajine začala politická kríza spojená s menom Temnik Nogai . Nogai, jeden z potomkov Džingischána , zastával post beklarbek , druhý najdôležitejší v štáte pod vedením Mengu-Timura. Jeho osobný ulus sa nachádzal na západe Zlatej hordy (neďaleko Dunaja ). Noga nastaviť ako svoj cieľ vytvorenie vlastného štátu, a za vlády TuDa-Mengu (1282-1287) a Tula-Buga (1287-1291) sa mu podarilo podmaniť obrovské územie pozdĺž Dunaja, Dnester , Uzeu ( Dneper ).

S priamou podporou Nogai bol Tokhta (1291-1312) umiestnený na sarajský trón. Nový vládca najskôr svojho patróna vo všetkom poslúchal, ale čoskoro, spoliehajúc sa na stepnú aristokraciu, mu oponoval. Dlhý boj sa skončil v roku 1299 porážkou Nogai a jednota Zlatej hordy bola opäť obnovená.

Vzostup Zlatej hordy

Fragmenty kachľovej výzdoby paláca Chingizid. Zlatá horda, Saray-Batu. Keramika, preglejka, mozaika, pozlátenie. Osada Selitrennoe. Раскопки 1980-х. ГИМ

Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. В начале 1320-х годов Узбек-хан провозгласил ислам государственной религией, пригрозив « неверным » физической расправой. Мятежи эмиров [46] , не желавших принимать ислам, были жестоко подавлены. Время его ханствования отличалось строгой расправой [ прояснить ] . Русские князья , зависимые от ханов, перед отъездом в столицу Золотой Орды писали духовные завещания и отеческие наставления детям на случай своей гибели там. Несколько из них действительно были убиты. Узбек построил город Сарай аль-Джедид («Новый дворец»), много внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. Орда вела оживлённую торговлю со странами Западной Европы ,Малой Азии , Египтом , Индией , Китаем . После Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек , которого русские летописи называют «добрым» [47] .

«Великая замятня»

Куликовская битва. Миниатюра из « Сказания о Мамаевом побоище »

С 1359 по 1380 год на ордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило название «Великая замятня».

Ещё при жизни хана Джанибека (не позже 1357 года) в Улусе Шибана был провозглашён свой хан Минг-Тимур [48] . А убийство в 1359 году хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Батуидов, что стало причиной появления самых различных претендентов на сарайский престол из числа представителей восточных ветвей Джучидов. Воспользовавшись нестабильностью центральной власти, ряд областей Орды на какое-то время вслед за Улусом Шибана обрёл собственных ханов.

Права на ордынский престол самозванца Кульпы сразу же были подвергнуты сомнению зятем и одновременно беклярбеком убитого хана темником Мамаем . В итоге Мамай, приходившийся внуком Исатаю, влиятельному эмиру времён хана Узбека, создал самостоятельный улус в западной части Орды, вплоть до правого берега Волги . Не будучи чингизидом , Мамай не имел прав на титул хана, поэтому ограничился должностью беклярбека при ханах-марионетках из рода Батуидов.

Ханы из Улуса Шибана, потомки Минг-Тимура, попытались закрепиться в Сарае. По-настоящему это им не удалось, правители менялись с калейдоскопической быстротой. Судьба ханов во многом зависела от благосклонности купеческой верхушки городов Поволжья, которая не была заинтересована в сильной ханской власти.

По примеру Мамая другие потомки эмиров также проявили стремление к самостоятельности. Тенгиз-Буга, тоже внук Исатая, попытался создать самостоятельный улус на Сырдарье . Восставшие против Тенгиз-Буги в 1360 году и убившие его Джучиды продолжили его сепаратистскую политику, провозгласив хана из своей среды.

Салчен, третий внук того же Исатая и в то же время внук хана Джанибека, захватил Хаджи-Тархан . Хусейн-Суфи , сын эмира Нангудая и внук хана Узбека, в 1361 году создал независимый улус в Хорезме [49] . В 1362 году литовский князь Ольгерд захватил земли в бассейне Днепра .

Смута в Орде закончилась после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана из Мавераннахра в 1377—1380 годах сначала захватил улусы на Сырдарье , разгромив сыновей Урус-хана , а затем и престол в Сарае , когда Мамай вступил в прямой конфликт с Московским княжеством ( поражение на Воже (1378)). Тохтамыш в 1380 году разгромил собранные Мамаем после поражения в Куликовской битве остатки войск на реке Калке [50] [51] .

Правление Тохтамыша

Золотая Орда ок. 1389 года

В правление Тохтамыша (1379—1395) прекратились смуты и центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию Орды.

В 1380 году ордынский хан Тохтамыш заключил с генуэзцами мирный договор, в котором признал все их территориальные захваты в Крыму. Генуэзцы закрепили за собой Судак с восемнадцатью деревнями и побережье от Каффы до Балаклавы (т.е. весь южный берег Крыма, ранее принадлежавший княжеству Феодоро ), получившее у них название «капитанства Готии» [52] .

В 1382 году хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани . После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против среднеазиатского правителя Тамерлана (Тимура) , с которым ранее поддерживал союзные отношения. В итоге ряда опустошительных походов 1391—1396 годов Тамерлан разбил на Тереке войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе Сарай-Берке , разграбил города Крыма и др. Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться.

Распад Золотой Орды

С шестидесятых годов XIV века со времён Великой замятни произошли важные политические перемены в жизни Золотой Орды. Начался постепенный распад государства. Правители отдалённых частей улуса приобрели фактическую самостоятельность, в частности, в 1361 году обрёл независимость Улус Орда-Эджена . Однако до 1390-х годов Золотая Орда ещё оставалась более или менее единым государством, но с поражением в войне с Тамерланом и разорением экономических центров начался процесс распада, ускорившийся с 1420-х годов.

В начале 1420-х годов образовалось Сибирское ханство , в 1428 — Узбекское ханство , затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства, Ногайская Орда (1440-е) и Казахское ханство (1465) [53] . После смерти хана Кичи-Мухаммеда Золотая Орда перестала существовать как единое государство.

Главным среди джучидских государств формально продолжала считаться Большая Орда . В 1480 году Ахмат , хан Большой Орды, пытался добиться повиновения от Ивана III , но эта попытка окончилась неудачно, и Русь окончательно освободилась от татаро-монгольского ига . В начале 1481 года Ахмат был убит при нападении на его ставку сибирской и ногайской конницы. При его детях в начале XVI века Большая Орда прекратила своё существование.

Государственное устройство и административное деление

Территория Улуса Джучи (Золотой Орды) в 1300 году

Согласно традиционному устройству кочевых государств, Улус Джучи после 1242 года делился на два крыла: правое (западное) и левое (восточное). Старшим считалось правое крыло, представлявшее собой Улус Бату . Запад у монголов обозначалсябелым цветом , поэтому Улус Бату называлсяБелой Ордой (Ак Орда) [54] . Правое крыло охватывало территорию западного Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, донские и днепровские степи, Крым. Центром его был Сарай-Бату .

Левое крыло Улуса Джучи находилось в подчинённом положении по отношению к правому, и занимало земли центрального Казахстана и долину реки Сырдарьи . Восток у монголов обозначалсясиним цветом , поэтому левое крыло называлосьСиней Ордой (Кок Орда). Центром левого крыла былОрда-Базар . Ханом там стал старший брат БатуОрда-Эджен .

Крылья, в свою очередь, делились на улусы, которыми владели другие сыновья Джучи. Первоначально таких улусов было около 14-ти. Плано Карпини , совершивший путешествие на восток в 1246—1247 годах, выделяет в Орде следующих лидеров с указанием мест кочевий: Куремсу на западном берегу Днепра, Мауци на восточном, Картана , женатого на сестре Бату, в донских степях, самого Бату на Волге и двух тысячников по двум берегам Джаика (река Урал). Берке владел землями на Северном Кавказе, но в 1254 году Бату забрал эти владения себе, приказав Берке передвинуться к востоку от Волги [55] [56] .

Первое время улусное деление отличалось неустойчивостью: владения могли передаваться другим лицам и менять свои границы. В начале XIV века хан Узбек осуществил крупную административно-территориальную реформу, по которой правое крыло Улуса Джучи было разделено на 4 крупных улуса: Сарай, Хорезм, Крым и Дешт-и-Кыпчак во главе с назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками) [57] . Главным улусбеком был беклярбек . Следующим по значению сановником являлся визирь . Две остальные должности занимали особо знатные или чем-либо отличившиеся сановники. Данные четыре области делились на 70 мелких владений (туменов), во главе с темниками [27] .

Улусы делились на более мелкие владения, также называвшиеся улусами. Последние представляли собой различные по величине административно-территориальные единицы, что зависело от ранга владельца (темник, тысячник, сотник, десятник) [27] .

Города и торговля

Керамика Золотой Орды в собрании Государственного исторического музея .

На землях от Дуная до Иртыша археологически зафиксированы 110 городских центров с материальной культурой восточного облика, расцвет которых пришёлся на первую половину XIV в. Общее же число ордынских городов, по всей видимости, приближалось к 150. [58]

Столицей Орды при Бату стал город Сарай-Бату (близ современной Астрахани ) [ источник? ] ; в первой половине XIV века столицу перенесли в Сарай-Берке (основан ханом Берке (1255—1266) близ современного Волгограда ) [ источник? ] . При хане Узбеке Сарай-Берке переименовали в Сарай Ал-Джедид.

Крупными центрами главным образом караванной торговли были города Сарай-Бату , Сарай-Берке , Увек , Булгар , Хаджи-Тархан , Бельджамен , Казань , Джукетау , Маджар , Мохши , Азак ( Азов ), Ургенч и др.

Торговые колонии генуэзцев в Крыму ( капитанство Готия ) и в устье Дона использовались Ордой для торговли сукном , тканями и льняным холстом , оружием , женскими украшениями, ювелирными изделиями, драгоценными камнями , пряностями , ладаном , мехами, кожей, мёдом, воском , солью , зерном , лесом, рыбой, икрой, оливковым маслом и рабами .

Из крымских торговых городов начинались торговые пути, ведущие как в южную Европу и Средиземноморье (морские), так и в Среднюю Азию , Индию и Китай (сухопутные караванные). Торговые пути, ведущие в Среднюю Азию и Иран , проходили по Волге . Через волгодонскую переволоку была связь с Доном и через него с Азовским и Чёрным морем. Для указанного периода маршруты восток-запад можно объединить как северную ветвь Великого шелкового пути .

Внешние и внутригосударственные торговые отношения обеспечивались серебряными дирхемами , а также подобными им монетами собственной чеканки под названием данг , медными пулами [59] и сумами .

По этим же торговым маршрутам ко времени расцвета Орды в 1340-1350 годах с востока на запад прошло распространение Чёрной смерти — второй пандемии чумы . Позднее были мелкие возвратные волны. Чума и вызванная ей массовая смертность, в первую очередь в городах, также ускорила закат государства. К 1346 году чума дошла до низовьев Дона и Волги и опустошила столицу и близлежащие города. Русский летописный свод 1497 года в записи за 1346 года содержит сведения о сильном море в Орде [60] :

« Бысть мор силён под восточною страною: на Орначи , и на Азсторокань , на Сараи , на Бездежь , и на прочии грады во странах тех, на босурмене, на Татары , на Ормены , на Обезы , на Фрязи , на Черкасы , яко не бысть кому погребати их [61] . »

Население

В Улусе Джучи проживали тюркские ( кыпчаки , волжские булгары , башкиры , кумыки и др.), финно-угорские ( мордва , марийцы (черемисы), удмурты (вотяки) и др.), славянские , северокавказские ( ясы , аланы , черкасы и др.) народы [19] . Немногочисленная монгольская верхушка очень быстро ассимилировалась среди местного тюркского населения. К концу XIV — началу XV века кочевое население Улуса Джучи в русских летописях обозначалось этнонимом « татары » [19] [62] .

В Улусе Джучи происходил этногенез волжских , крымских , сибирских татар . [62] Тюркское население восточного крыла Улуса Джучи составило основу современных казахов , каракалпаков и ногайцев .

Армия

Подавляющей частью ордынского войска являлась конница , использовавшая в бою традиционную тактику ведения боя мобильными конными массами лучников . Её ядром были тяжеловооружённые отряды , состоявшие из знати, основой которых была гвардия ордынского правителя. Помимо ордынских воинов, ханы набирали в войско солдат из числа покорённых народов, а также наёмников из Поволжья , Крыма и Северного Кавказа . Основным оружием ордынских воинов был сложноставной лук восточного типа, которым ордынцы пользовались с большим мастерством. Широко распространены были и копья , применявшиеся ордынцами во время массированного копейного удара, следовавшего за первым ударом стрелами. Из клинкового оружия наиболее популярными были палаши и сабли . Распространено было и ударно-дробящее оружие: булавы , шестопёры , чеканы , клевцы , кистени .

Среди ордынских воинов были распространены ламеллярные и ламинарные металлические панцири, с XIV века — кольчуги и кольчато-пластинчатые доспехи . Самым распространённым доспехом был хатангу-дегель, усиленный изнутри металлическими пластинами ( куяк ). Несмотря на это, ордынцы продолжали пользоваться ламеллярными панцирями . Пользовались монголы и доспехами бригантинного типа . Получили распространение зерцала , ожерелья , наручи и поножи . Мечи практически повсеместно были вытеснены саблями . С конца XIV века на вооружении появляются пушки . Ордынские воины стали применять также полевые укрепления, в частности, большие станковые щиты - чапары . В полевом бою они также использовали некоторые военно-технические средства, в частности, арбалеты .

Наука

Долгое время такие аспекты истории Улуса Джучи, как наука и культура этой державы, не затрагивались специалистами. Однако развитие ордыноведения и накопление значительного количества различных письменных источников позволило сделать качественный шаг вперед в этом направлении. В разных зарубежных архивах до сих пор время от времени находят различные юридические научные трактаты ордынских авторов [63] .

Правители Улуса Джучи

Хан Портрет Начало правления Конец правления Происхождение Тамга
С признанием главенство великого каана Монгольской империи (1207—1269)
1 Джучи
Juchi Khan.JPG
1207 1227 старший сын Чингиз-хана
2 Бату
Batu han.jpg
1227 1255 второй сын Джучи
3 Сартак 1255 1256 сын Бату
4 Улагчи 1256 1257 сын Сартака
5 Берке 1257 1266 сын Джучи
6 Менгу-Тимур 1266 1269 из рода Бату
Независимо от Монгольской империи (1269—1459)
1 Менгу-Тимур 1269 1282 из рода Бату
Tamga Mengu-Timur.png
2 Туда Менгу 1282 1287 из рода Бату
3 Тула Буга 1287 1291
4 Тохта 1291 1312 из рода Бату
5 Узбек-хан 1313 1341 из рода Бату
6 Тинибек 1341 1342 из рода Бату
7 Джанибек 1342 1357 из рода Бату
8 Бердибек 1357 1359 из рода Бату
9 Кульпа август 1359 январь 1360
10Науруз-хан январь 1360 июнь 1360
11 Хизр-хан июнь 1360 август 1361 из родаОрда-Ежена
12 Тимур-Ходжа-хан август 1361 сентябрь 1361 из родаОрда-Ежена
13 Ордумелик сентябрь 1361 октябрь 1361 из родаТука-Тимура
14 Кильдибек октябрь 1361 сентябрь 1362
15 Мурад хан сентябрь 1362 осень 1364 из родаОрда-Ежена
16 Мир Пулад осень 1364 сентябрь 1365 из рода Шибана
17 Азиз шейх сентябрь 1365 1367
18 Абдуллах-хан 1367 1368
19 Хасан-хан 1368 1369
20 Абдуллах-хан 1369 1370
21 Мухаммед Булак-хан 1370 1372
22 Урус-хан 1372 1374
23 Черкес-хан 1374 начало 1375
24 Мухаммед Булак-хан начало 1375 июнь 1375
25 Урус-хан июнь 1375 июль 1375
26 Мухаммед Булак-хан июль 1375 конец 1375
27 Каганбек (Айбек-хан) конец 1375 1377
28 Арабшах (Кары-хан) 1377 1380
29 Тохтамыш 1380 1395
30 Тимур Кутлуг 1395 1399
31 Шадибек 1399 1407
32 Пулад-хан 1407 1411
33 Тимур-хан 1411 1412
34 Джалал ад-Дин-хан 1412 1413
35 Керимберды 1413 1414
36 Кепек 1414 1414
37 Чокре 1414 1416
38 Джаббар-Берди 1416 1417
39 Дервиш-хан 1417 1419
40 Кадыр-Берди 1419 1419
41 Хаджи-Мухаммад 1419 1419
42 Улу Мухаммед 1419 1423
43 Барак-хан 1423 1426
44 Улу Мухаммед 1426 1427
45 Барак-хан 1427 1428
46 Улу Мухаммед 1428 1428
47 Кичи-Мухаммед 1428 1428
48 Улу Мухаммед 1428 1432
49 Кичи-Мухаммед 1432 1459

Беклярбеки

См. также

Примечания

 1. Zahler, Diane. The Black Death (Revised Edition) . — Twenty-First Century Books (англ.) , 2013. — С. 70. — ISBN 978-1-4677-0375-8 .
 2. В. Д. Димитриев, С. А. Краснов. Болгарская земля // Электронная Чувашская энциклопедия. — Дата обращения: 25.01.2020.
 3. 1 2 Габдельганеева Г. Г. История татарской книги: от истоков до 1917 г . — Directmedia, 2015. — С. 29. — 236 с. — ISBN 9785447536473 .
 4. Золотая Орда . — Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, 2007. — С. 56. — 247 с. — ISBN 9789965081316 .
 5. Документы — Золотая Орда — Письма золотоордынских ханов (1393-1477) — Текст
 6. Григорьев А. П. Официальный язык Золотой Орды XIII-XIV вв.//Тюркологический сборник 1977. М, 1981. С.81-89."
 7. Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999. — 703 с., илл. ISBN 0-9530650-3-0
 8. Фасеев Ф. С. Старотатарская деловая письменность XVIII в. / Ф. С. Фасеев. – Казань: Тат. кн. издат., 1982. – 171 с.
 9. Хисамова Ф. М. Функционирование старотатарской деловой письменности XVI-XVII вв. / Ф. М. Хисамова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 154 с.
 10. Письменные языки мира, Книги 1-2 Г. Д МакКоннелл, В. Ю. Михальченко Академия, 2000 Стр. 452
 11. III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания : (Казань, 23-25 мая 2006 года) : труды и материалы, Том 2 Стр. 88 и Стр. 91
 12. Введение в изучение тюркских языков Николай Александрович Баскаков Высш. школа,, 1969
 13. Татарская энциклопедия: К-Л Мансур Хасанович Хасанов, Мансур Хасанович Хасанов Ин-т Татарской энциклопедии, 2006 Стр. 348
 14. История татарского литературного языка: XIII-первая четверть XX в Институт языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) имени Галимджана Ибрагимова Академии Наук Республики Татарстан изд-во Фикер, 2003
 15. http://www.mtss.ru/?page=lang_orda Э. Тенишев Язык межнационального общения золотоордынской эпохи
 16. Католические миссионеры в Золотой Орде // Золотая Орда в мировой истории / Хакимов Р.С., Фаверо М., Трепавлов В.В., Миргалеев И.М., Хаутала Р. (ред.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. С. 328–334.
 17. Денежная система Золотой Орды, вторая половина XIII-XV века
 18. Атлас истории Татарстана и татарского народа М.: Издательство ДИК, 1999. - 64 с.: илл., карт. под ред. Р. Г. Фахрутдинова
 19. 1 2 3 Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. Автор: В. Л. Егоров Издательство: Либроком Год: 2009
 20. Ракушин А. И. Монгольские племена Улуса Джучи // Монголы на Волге / Л. Ф. Недашковский. — Саратов: Техно-Декор. — С. 10—29. — 96 с.
 21. Большая Российская энциклопедия «Вскоре город стал центром правого крыла Золотой Орды со ставкой беклербека из правящего дома ... Важный пункт контроля над транзитной торговлей со Средиземноморьем»
 22. Золотая Орда Архивная копия от 23 октября 2011 на Wayback Machine
 23. Р. Г. Фахрутдинов. История татарского народа и Татарстана. (Древность и средневековье) / РГБ . Учебник для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. — Казань: Магариф, 2000. — 255 с.
 24. М. Г. Крамаровский. Открытие новой постоянной экспозиции "Золотая орда. История и культура" . Государственный Эрмитаж (7 декабря 2007).
 25. Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды / Под ред. П. Коровин. — Саранск: Мордовское Книжное издательство, 1960. — С. 28. — 279 с.
 26. 1 2 Почекаев Р. Ю. Правовое положение Улуса Джучи в Монгольской империи 1224—1269 гг. (недоступная ссылка) . — Библиотека «Центральноазиатского исторического сервера». Дата обращения: 17 апреля 2010. Архивировано 8 августа 2011 года.
 27. 1 2 3 4 См.: Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М. : Наука, 1985.
 28. Мэн-да бэй-лу (полное описание монголо-татар) Пер. с кит., введ., коммент. и прил. Н. Ц. Мункуева. М., 1975, с. 48, 123—124.
 29. Государственный Эрмитаж. История и культура Золотой Орды (рус.) . https://www.hermitagemuseum.org . Государственный Эрмитаж.
 30. Султанов Т. И. Как улус Джучи стал Золотой Ордой .
 31. В. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Орды (стр. 215), арабский текст (стр. 236), русский перевод (Б. Греков и А. Якубовский. Золотая Орда, стр. 44).
 32. Григорьев А. П., Телицын Н. Н., Фролова О. Б. Надпись Тимура 1391 г. // Тюркологический сборник 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и средневековье / Институт восточных рукописей РАН . — М. : Издательская фирма « Восточная литература » РАН , 2011. С. 109—129. стр. 113.
 33. 1 2 Почекаев, 2007 , с. 75.
 34. 1 2 3 4 5 6 Измайлов, 2009 , с. 133.
 35. Почекаев, 2017 , с. 10.
 36. 1 2 Трепавлов, 2016 , с. 138.
 37. Миргалеев, 2016 , с. 74.
 38. Рашид ад-Дин, 1960 , с. 78.
 39. Трепавлов, 2016 , с. 139.
 40. Вернадский Г. В. Монголы и Русь = The Mongols and Russia / Пер. с англ. Е. П. Беренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой. — Тверь, М. : ЛЕАН, АГРАФ, 1997. — 480 с. — 7000 экз.ISBN 5-85929-004-6 .
 41. Рашид ад-Дин . Сборник летописей / Пер. с персидского Ю. П. Верховского, редакция проф. И. П. Петрушевского. — М. , Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1960. — Т. 2. — С. 81. (недоступная ссылка)
 42. Джувейни .История завоевателя мира // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. — М. , 1941. — С. 223. Прим. 10 . (недоступная ссылка)
 43. Греков Б. Д. , Якубовский А. Ю. Часть I. Образование и развитие Золотой Орды в XIII—XIV вв. // Золотая Орда и её падение . — М.Л. , 1950.
 44. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М. : Наука, 1985. — С. 111—112.
 45. Соборная мечеть . — Сайт «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника». Дата обращения: 17 апреля 2010.
 46. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского Архивная копия от 11 сентября 2011 на Wayback Machine
 47. Н. Веселовский. Золотая орда // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 48. Сабитов Ж. М. Генеалогия Джучидов в 13-18 веках // Генеалогия Торе . — Алма-Ата, 2008. — С. 50. — 1000 экз.ISBN 9965-9416-2-9 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 27 января 2012 года.
 49. Сабитов Ж. М. Указ. соч . — С. 45. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 27 января 2012 года.
 50. Карамзин Н. М. История государства Российского .
 51. Соловьёв С. М. История России в древнейших времён .
 52. Андреев, А.Р. История Крыма: краткое описание прошлого Крымского полуострова. — Москва: Межрегион. центр отраслевой информатики Госатомнадзора России, 1997. — 251 с. — ISBN 5-89477-001-7 .
 53. Р. Ю. Почекаев. Суд и правосудие в Золотой Орде. Архивная копия от 26 марта 2012 на Wayback Machine
 54. Существует точка зрения, что деление на Белую Орду и Синюю Орду относится только к восточному крылу, обозначая, соответственно, улус Орды-Эджена и улус Шибана.
 55. Гийом де Рубрук . Путешествие в Восточные страны . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 октября 2011. Архивировано 29 октября 2007 года.
 56. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М. : Наука, 1985. — С. 163—164.
 57. Егоров В. Л. Глава четвёртая. Административно-политическое устройство Золотой Орды // Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв / Отв. редактор В. И. Буганов. — М. : Наука, 1985. — 11 000 экз. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 ноября 2007. Архивировано 10 апреля 2008 года.
 58. В. Л. Егоров. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. Москва «Наука» 1985 г. с — 78, 139
 59. Денежная система Золотой Орды, XIII-XV века (рус.) . Авторский коллекции и нагрудные знаки .
 60. Руссев Н. Д. «Безносая привратница эпох»: Чёрная смерть на Западе и Востоке Европы // Стратум: структуры и катастрофы: Сборник символической индоевропейской истории: Археология. Источниковедение. Лингвистика. Философия истории. — СПб. : Нестор, 1997. — 267 с. — ISBN 5-901007-03-4 . — С. 220—239.
 61. Летописный свод 1497 г. // Полное собрание русских летописей . — Т. 28. — М.-Л., 1963. — С. 71.
 62. 1 2 «Атлас истории Татарстана и татарского народа» М.: Издательство ДИК, 1999. — 64 с.: илл., карт. под ред. Р. Г. Фахрутдинова
 63. Почекаев Р.Ю. К истории юридической науки в Золотой Орде // Золотоордынское обозрение. 2020.
 64. Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — Казань: Издательство «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 9, 88. — 232 с.
 65. Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — С. 116—117.

Литература

Ссылки