Zvieratá

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Zvieratá
Protoreaster linckii (иглокожие)Ушастые аурелии (стрекающие)Tridacna squamosa (двустворчатые)Echiniscus sp. (тихоходки)Liocarcinus vernalis (высшие раки)Platycryptus undatus (паукообразные)ГубкиHypercompe scribonia (насекомые)Тигр (млекопитающие)МшанкаCorynosoma wegeneri (скребни)Pseudoceros dimidiatus (плоские черви)Sepiola atlantica (головоногие)Alitta succinea (кольчатые черви)Polycarpa aurata (оболочники)Enchelycore anatina (лучепёрые рыбы)Голубая сойка (птицы)Actinotrocha sp. (форониды)diversity.png Animal
Popis obrázku
Vedecká klasifikácia
Doména:
Kráľovstvo:
zver
Medzinárodný vedecký názov
Animalia Linnaeus , 1758
podporné skupiny
Geochronológia

Zvieratá ( lat. Animalia) sú tradične (od času Aristotela ) význačný kategóriu organizmov , v súčasnosti považovaný za biologický kráľovstva . Zvieratá sú hlavným predmetom štúdia zoológie .

Zvieratá patrí eukaryoty (bunky majú jadrá). Sú považované za klasické príznaky zvierat: heterotrofia (kŕmenie na hotových organických zlúčenín), a schopnosť aktívne pohybovať. Avšak, existuje mnoho zvierat vedie imobilných životný štýl a heterotrofia je charakteristické húb a niektorých parazitických rastlín .

Ruské slovo "zviera" je odvodený od "brucho", ktorý v minulosti znamenalo "život, majetok". V každodennom živote , termíny "divoké zvieratá", "domáce zvieratá" sú často chápaná len ako cicavce alebo tetrapods suchozemských stavovcov (cicavcov, plazov a obojživelníkov). Avšak, vo vede, termín "zvieratá" má širší význam, ktorý zodpovedá latinskej Animalia (pozri vyššie). Vo vedeckom zmysle, zvieratá, okrem cicavcov , plazov a obojživelníkov , obsahujú obrovské množstvo iných organizmov: ryby , vtáky , hmyz , pavúky , mäkkýše , hviezdice , červami a ďalšie. Muž tiež patrí do živočíšnej ríše, poriadok placental cicavce , primáty [1] , ale je tradične študovaná oddelene .

V rovnakej dobe, mnoho heterotrofné prvoky boli predtým pridelený tohto kráľovstva, a zvieratá bola rozdelená do subkingdoms: jednobunkových prvokov a mnohobunkových Metazoa. Teraz meno "zvieratá" v tom zmysle, taxonomické je priradený mnohobunkových organizmov. V tomto poňatí, zvieratá ako taxónu viac určité znaky - sú charakterizované oogamie , multi-tkanivové štruktúry, prítomnosť aspoň dvoch zárodočných vrstiev , štádia blastula a gastrula v embryonálneho vývoja. Drvivá väčšina zvierat mať svaly a nervy , a skupiny, ktoré nemajú ich - huby , lamelové , druhohôr , cnidosporidia - možno im stratil druhýkrát.

V rovnakej dobe, vo vede, termín "zvieratá" sa niekedy navrhuje použiť v ešte širšom slova zmysle, to znamená zvieratami nie je taxón, ale typu organizácie - formy života založené na mobilitu.

V súčasnej dobe (Zhang, 2013), vedci popísané viac ako 1,6 milióna druhov zvierat (vrátane viac ako 133 tisíc fosílnych druhov Zhang, 2013), z ktorých väčšina sú článkonožce (viac ako 1,3 milióna druhov, 78%), mäkkýšov (viac než 118 tisíc druhov) astavovcov (viac ako 42 tisíc druhov) [2] [3] .

pôvod zvierat

Predpokladá sa, že zvieratá sa vyvinuli z jednobunkových mrska , a ich najbližší známi žijúci príbuzní sú choanoflagellates , golier bičíkovce, morfologicky podobné k choanocytes z niektorých húb . Molekulárna štúdie identifikovali miesto zvierat v supergroup opisthokonta , ktorého súčasťou je aj choanoflagellate, húb a malý počet parazitických prvokov . Názov opisthokonta označuje zadné umiestnenie bičíka v pohyblivých bunke, rovnako ako vo väčšine zvierat spermií , zatiaľ čo iné eukaryotes mávajú predné bičíky.

Predpokladá sa, že prvé zvieratá sa objavila v polovici proterozoikum . Tento tvor, nazvaný grypania spiralis, je vo forme špirálových uhlíkatých stuhy, odtlačky, ktoré boli nájdené v horninách starých 1.9-1.4 miliardami rokov sa v blízkosti jazera Superior . Príslušnosť k nálezu zvieratám je sporný. Niektorí vedci považujú za pozostatky primitívnych mnohobunkových eukaryotické riasy alebo vysoko rozvinutým kolónie siníc.

Ďalšie pravdepodobný starovekých živočíšnych sa nazýva Horodyskia , nájdené v sedimentoch 1,44 miliardy rokov, v Severnej Amerike a 1.4-1.07 miliardy rokov v Austrálii.

Prvé zvieracie fosílie sa datujú do neskorej Precambrian (asi pred 665000000rok) a sú známe ako Ediacaran alebo Vendian fauny . Je však ťažké je sa týkajú neskorších fosílie. Môžu byť predkovia moderných zvieracích vetvy, nezávislé skupiny, alebo nie zvieratá vôbec. Väčšina známych druhov zvierat sa objavili viac či menej súčasne v období kambria , pred asi 542.000.000 rok. Táto udalosť - Cambrian explózia - bol spôsobený buď rýchla divergencia skupín alebo zmenou podmienok, ktoré z zmrazeniu možné. Avšak, niektorí paleontológovia a geológovia naznačujú, že zvieratá sa objavil oveľa skôr, než sa predtým myslelo, možno dokonca pred 1 miliardou rokov - na začiatku Tony . To je indikované zníženie rozmanitosti Stromatolit okolo tohto času. Okrem toho, odtlačky a nory sú známe z Tonian vkladov, ktoré ukazujú na prítomnosť veľké (asi 5 mm) trojvrstvových červami, zložité, ako dážďovky [4] . Avšak, tento výklad týchto stôp má spochybniť zistenie, že veľmi podobné stopy na dne zostala dnes obrie jednobunkových prvokov z Gromia sphaerica [5] [6] .

Popis

Všetky zvieratá sú heterotrofné - sa živí priamo alebo nepriamo na iných živých organizmov, [7] . Podľa výhodného zdroja energie, zvieratá sú rozdelené do bylinožravé , mäsožravých ( mäsožravých ), všežravé a parazitov [8] .

Zvieratá sa veľmi líšia v dĺžke života. Medzi najdlhšia-žil je Savalia savaglia koralové kolónie, ktorých vek je 2700 rokov [9] .

Interakcia človeka

Ľudská populácia používa veľké množstvo rôznych druhov zvierat pre produkciu potravín, ako domáce zvieratá v chove zvierat , a vo voľnej prírode, a to najmä v mori [10] [11] . Tisíce rýb a bezstavovcov druhov (vrátane hlavonožcov , kôrovcov a mäkkýšov, mäkkýšov alebo ulitníkov ) sa zberajú v moriach a oceánoch, ako aj v sladkovodných telies. Objem svetového rýb a bezstavovcov produkciu v roku 2016 predstavoval asi 91 miliónov ton. Svetová produkcia akvakultúry v roku 2016 presiahol 80 miliónov ton [10] [12] [13] . Hospodárske zvieratá (sliepky, kravy, ovce, ošípané, atď) sú držané ľuďmi pre potraviny ( mäso , mlieko , vajcia ), tuku , surovín ( vlna , kožušina , dole ), štetiny , kože , kostí , perie ), as rovnako ako výkon dopravných a pracovných funkcií (trakčné, balenie), [11] [14] [15] .

Klasifikácia

História klasifikácia živočíšnej ríši

Karl Linnaeus - tvorca jednotného systému klasifikácie pre flóru a faunu, zakladateľ modernej taxonómie

Aristoteles prvýkrát vo svojej vlastnej samostatnej práce "O pôvode zvierat" pokúšal sa rozdeliť žijúci svet do rastlín a živočíchov. To bolo nasledované diela Karla Linné , je švédsky prírodovedec a lekár , tvorca jednotného systému klasifikácie pre flóru a faunu (čo mu priniesli celosvetovú slávu za jeho života), v ktorom znalosti celého predchádzajúceho obdobia vývoja z biologických vied bola do značnej miery zjednodušiť a zovšeobecniť. Medzi hlavné zásluhy Linnaeus sú definície pojmu biologických druhov , zavedenie do aktívneho použitia binomickej (binárne) nomenklatúry a vytvorenie jasného podriadenosti medzi systematických (taxonomických kategórií) [16] . Okrem toho, Karl Linnaeus je autorom prvej hierarchickej klasifikácie živej prírody [17] , ktorý sa stal základom (základ) pre vedecké klasifikáciu živých organizmov. Rozdelil prirodzený svet do troch " kráľovstva ,: minerálne, rastlinné a živočíšne, pomocou štyroch úrovní ( 'pozícia"): Triedy , objednávky , rodov a druhov . Spôsob tvorby vedecký názov pre každý druh, ktorý bol zavedený Carl Linné do praxe taxonómie (tzv triviálne názvy latinského nomina trivialia, ktorý neskôr začal byť používaný ako špecifické prívlastkov v binomických mená živých organizmov ) je ešte použitý (ktoré sa predtým používali dlhé názvy sa skladajú z veľkého počtu slov, dala opis druhu, ale neboli prísne formalizované). Použitie dvoch slovo latinského názvu - mena rodu nasleduje meno konkrétneho - umožnil samostatnú klasifikáciu z taxonómie . V pôvodnom pláne Carl Linnaeus, zvieratá boli zaradení do jednej z troch ríš, rozdelené do tried červov , hmyz, ryby , plazy (neskôr obojživelníky a plazy ), vtákov a cicavcov . Od tej doby, v posledných štyroch triedach boli zlúčené do jedného typu - chordátov , zatiaľ čo zvyšok triedy boli klasifikované ako bezstavovcov .

biologická taxonómie

V danej verzie klasifikácie, existuje 32 typov moderných zvierat (slovo "type" nie je uvedený). Niektoré alternatívne klasifikácie sú popísané nižšie:

Fylogenetický strom moderných typov zvierat. Čísla v uzloch stromu ukazujú, približná doba divergencia fylogenetických skupín (MA) podľa údajov molekulárnych fylogenetika. Čísla za názvami typu označujú počet známych druhov. Все данные по http://www.onezoom.org/ на момент создания рисунка

Альтернативные варианты классификации

Классификация царства животных не является устоявшейся и существует множество вариантов. Иногда простейших относят к животным в качестве подцарства на основании того, что они (в большинстве) являются гетеротрофными активно передвигающимися организмами. Но с другой стороны, простейшие зачастую в не меньшей степени обладают признаками растений и занимают в некотором смысле промежуточное положение между животными и растениями. Поэтому протистов также выделяют в отдельное царство (или несколько царств). В некоторых классификациях выделялось подцарство Агнотозои , включающее плакозоев, ортонектид и дициемид.

Кроме того, количество и состав типов подвергаются различным изменениям. Вот лишь некоторые возможные вариации на тему типов:

Группы животных

Первичноротые

Первичноро́тые ( лат. Protostomia ) — таксон многоклеточных животных из группы Bilateria . В период зародышевого развития на месте их первичного рта ( бластопора ) образуется рот или, при щелевидном замыкании бластопора, рот и анальное отверстие . Этим они отличаются от вторичноротых , у которых на месте бластопора образуется анальное отверстие, а ротовое возникает позже в другом месте.

Spiralia

Спира́льные ( лат. Spiralia ) — огромная группа беспозвоночных животных, включающая моллюсков и кольчатых червей [18] [19] . Первые включают, в частности, улиток, двустворок и кальмаров, а вторые — дождевых червей и пиявок . При этом кольчатых червей (ввиду сегментированности их тела) считали ближе к членистоногим [20] . Группу предложил в 1995 году Kenneth M. Halanych на основе молекулярных исследований [21] . Молекулярные данные, например, эволюция маленьких субъединиц рРНК , доказывают монофилию типов этого надтипа [22] .

Panarthropoda

Panarthropoda (лат.) — таксон беспозвоночных из группы первичноротых (Protostomia), объединяющий членистоногих , тихоходок , онихофор , включая вымершую группу ксенузий [23] [24] [25] .

Общие черты строения Panarthropoda подчинены законам метамерной симметрии : тело организма включает несколько сходных элементов — сегментов — расположенных друг за другом вдоль оси тела. Одно из наиболее заметных проявлений сегментации — расположение парных конечностей , которые у всех Panarthropoda первоначально были вооружены твёрдыми коготками. Метамерия характерна и для внутренних органов: мышц, приводящих в движение конечности, органов выделения и элементов нервной системы. Морфология Panathropoda очень разнообразна, так что нередко установление гомологичных черт облика конкретного представителя с описанным выше планом строения оказывается затруднено [26] .

Вторичноротые

Вторичноро́тые ( лат. Deuterostomia ) — группа многоклеточных животных из группы Bilateria , включает полухордовых , иглокожих и хордовых . Термин введён немецким зоологом К. Гроббеном (1908) [27] . У вторичноротых в период зародышевого развития на месте первичного рта ( бластопора ) образуется анальное отверстие, а собственно рот независимо появляется в передней части тела. Есть вторичная полость тела ( целом ). К ним относятся в том числе и наиболее прогрессивные (с позиции эволюционного учения ) животные — позвоночные (подтип хордовых ). Однако происхождение вторичноротых неясно. Возможно, они произошли от радиальных ( кишечнополостных ) животных независимо от первичноротых . Согласно другим гипотезам, предками вторичноротых были представители одного из примитивных типов первичноротых, объединяемых в группу низших червей . Но последние данные молекулярных исследований говорят в пользу первой версии [28] .

См. также

Примечания

 1. Аверьянов О. А. Приматы // Большая российская энциклопедия (электронная версия) : сайт. — 2005—2019.
 2. Zhang Z.-Q. «Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013». — In: Zhang Z.-Q. (Ed.) «Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)» (англ.) // Zootaxa / Zhang Z.-Q. (Chief Editor & Founder). — Auckland: Magnolia Press, 2013. — Vol. 3703 , no. 1 . — P. 5—11 . — ISBN 978-1-77557-248-0 (paperback) ISBN 978-1-77557-249-7 (online edition) . — ISSN 1175-5326 .
 3. В. Грант, «Эволюция организмов», 1985. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 ноября 2013. Архивировано 21 мая 2014 года.
 4. Seilacher A., Bose PK, Pflüger, F. Animals More Than 1 Billion Years Ago: Trace Fossil Evidence from India (англ.) // Science : journal. — 1998. — Vol. 282 . — P. 80—83 . — doi : 10.1126/science.282.5386.80 . — PMID 9756480 .
 5. Matz, Mikhail V.; Tamara M. Frank, N. Justin Marshall, Edith A. Widder and Sonke Johnsen. Giant Deep-Sea Protist Produces Bilaterian-like Traces (англ.) // Current Biology : journal. — Elsevier Ltd, 2008. — 9 December ( vol. 18 , no. 18 ). — P. 1—6 . — doi : 10.1016/j.cub.2008.10.028 . Архивировано 16 декабря 2008 года.
 6. Reilly, Michael . Single-celled giant upends early evolution , MSNBC (20 ноября 2008). Дата обращения 5 декабря 2008.
 7. Rastogi, VB Modern Biology (неопр.) . — Pitambar Publishing, 1997. — С. 3. — ISBN 978-81-209-0496-5 .
 8. Levy, Charles K. Elements of Biology (неопр.) . — Appleton-Century-Crofts (англ.) , 1973. — С. 108. — ISBN 978-0-390-55627-1 .
 9. Cerrano, C.; Danovaro, R.; Gambi, C.; Pusceddu, A.; Riva, A.; Schiaparelli, S. Gold coral ( Savalia savaglia ) and gorgonian forests enhance benthic biodiversity and ecosystem functioning in the mesophotic zone (англ.) // Biodiversity and Conservation : journal. — 2010. — Vol. 19 , no. 1 . — P. 153—167 . — doi : 10.1007/s10531-009-9712-5 .
 10. 1 2 Fisheries and Aquaculture . FAO. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано 19 мая 2009 года.
 11. 1 2 Graphic detail Charts, maps and infographics. Counting chickens (англ.) // The Economist : newspaper. — 2011. — 27 July. Архивировано 15 июля 2016 года.
 12. Helfman, Gene S. Fish Conservation: A Guide to Understanding and Restoring Global Aquatic Biodiversity and Fishery Resources (англ.) . — Island Press (англ.) , 2007. — P. 11 . — ISBN 978-1-59726-760-1 .
 13. World Review of Fisheries and Aquaculture . fao.org . FAO. Дата обращения: 13 августа 2015. Архивировано 28 августа 2015 года.
 14. Cattle Today. Breeds of Cattle at CATTLE TODAY . Cattle-today.com. Дата обращения: 15 октября 2013. Архивировано 15 июля 2011 года.
 15. Rabbit project development strategies in subsistence farming systems . Food and Agriculture Organization . Дата обращения: 23 июня 2016. Архивировано 6 мая 2016 года.
 16. Линней Карл // Куна — Ломами. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 14).
 17. Linnaeus, Carolus . Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (лат.) . — 10. — Holmiae (Laurentii Salvii), 1758.
 18. Biodiversity: Mollusca . The Scottish Association for Marine Science. Дата обращения: 19 ноября 2007. Архивировано 8 июля 2006 года. (недоступная ссылка с 05-03-2018 [1280 дней])
 19. Russell, Bruce J. (Writer), Denning, David (Writer). Branches on the Tree of Life: Annelids [VHS]. BioMEDIA ASSOCIATES. (2000).
 20. Eernisse DJ, Albert JS, Anderson FE Annelida and Arthropoda are not sister taxa: A phylogenetic analysis of spiralean metazoan morphology (англ.) // Systematic Biology : journal. — 1992. — 1 September ( vol. 41 , no. 3 ). — P. 305—330 . — doi : 10.2307/2992569 . — JSTOR 2992569 .
 21. Halanych, KM, Bacheller, JD, Aguinaldo, AMA, Liva, SM, Hillis, DM, Lake, JA (1995). Evidence from 18S ribosomal DNA that the lophophorates are protostome animals. Science 267 : 1641—1643. doi : 10.1126/science.7886451 (англ.)
 22. Philippe, Hervé, Nicolas Lartillot1 and Henner Brinkmann. (2005) «Multigene Analyses of Bilaterian Animals Corroborate the Monophyly of Ecdysozoa, Lophotrochozoa, and Protostomia.» Molecular Biology and Evolution 2005 22(5): 1246—1253; doi : 10.1093/molbev/msi111 .
 23. В некоторых таксономических исследованиях название Onychophora используют для обозначения таксона, объединяющего ксенузий и онихофор в узком смыслe, которых в таком случае называют Euonychophora.
 24. Telford, MJ, Bourlat, SJ, Economou, A., Papillon, D., Rota-Stabelli, O. (2008). The evolution of the Ecdysozoa. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1496): 1529-37. doi : 10.1098/rstb.2007.2243 (англ.)
 25. Whittle, RJ, Gabbot, SE, Aldridge, RJ, Theron, J. (2009). An Ordovician lobopodian from the Soon Shale Lagerstätte, South Africa. Palaeontology 52 (3): 561—567. doi : 10.1111/j.1475-4983.2009.00860.x (англ.)
 26. Вестхайде В. , Ригер Р. Зоология беспозвоночных. = Spezielle Zoology. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere / пер. с нем. О. Н. Бёллинг, С. М. Ляпкова, А. В. Михеев, О. Г. Манылов, А. А. Оскольский, А. В. Филиппова, А. В. Чесунов; под ред. А. В. Чесунова. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008.
 27. Вторичноротые / Иванов А. В. // Вешин — Газли. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 5).
 28. Новые данные позволили уточнить родословную животного царства .

Литература