Bison

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Bison
Bizón európsky býk rovinnej kaukazskej línie
Bizón európsky býk rovinnej kaukazskej línie
Vedecká klasifikácia
stredné hodnosti
doména:
kráľovstvo:
Podkráľovstvo:
Bez poradia:
Typ:
Podtyp:
Infratip:
Supertrieda:
Clade:
Trieda:
Podtrieda:
Clade:
Infratrieda:
Superobjednávka:
Clade:
Veľké oddelenie:
Oddelenie:
Clade:
Podrad:
rodina:
Podrodina:
kmeň:
Subtribe:
Rod:
Vyhliadka:
Bison
Medzinárodný vedecký názov
Bison bonasus (Linné , 1758)
Synonymá
Bos bonasus Linnaeus, 1758
Oblasť
obrázok

     Rozšírenie v holocéne      Distribúcia v historickom čase

     Distribúcia v XX storočí
Stav ochrany
Stav iucn3.1 NT ru.svg Виды, близкие к уязвимому положению
Blízko zraniteľnej pozície
IUCN 3.1 Takmer ohrozené : 2814
Červená kniha Ruska
pohľad zmizne
Zobraziť informácie
Bison

na webovej stránke IPEE RAS

Bizóny alebo zubry [1] ( lat. Bison bonasus), je druh párnokopytník cicavcov na bizónov rodu z hovädzieho rodiny bovids .

Posledný zástupca divokých býkov v Európe [2][3] . V ranom stredoveku bizón stretli v lesoch na západ , stredné a južnej - východnej Európy. Ich biotopom sú listnaté , ihličnaté a zmiešané lesy mierneho pásma . Je to stádové zviera, typické stádo má 12 až 20 zvierat a skladá sa z kráv a mláďat, dospelé býky sa k stádu pripájajú až v období párenia .

Najbližším príbuzným zubra je zubr americký ( Bison bison ), s ktorým sa môže bez obmedzení krížiť , pričom dáva plodné potomstvo - bizóna .

Až do nedávnej doby, zubry populácia sa skladala z dvoch poddruhov : na kaukazskej bizónov (Bison bonasus caucasicus) a prostý rude bizón (Bison bonasus bonasus). Kaukazský bizón vyhynul a v súčasnosti existuje výlučne ako hybridná línia s nížinným bizónom ( línia rovinno -kaukazská rude ), ktorého rodokmeň siaha až k jedinému jedincovi - býkovi „ Caucasus rude “, poslednému čistokrvnému zástupcovi poddruhu. kaukazského bizóna. V súčasnosti je každé čistokrvné zviera na svete zapísané do plemennej knihy vedenej v Bielovežskom národnom parku .

V 20. rokoch 20. storočia bol zubr ohrozený. Posledné voľne žijúce bizóny belošské boli zastrelené na západnom Kaukaze v roku 1926 [4] a posledný zástupca nížinnej línie vo voľnej prírode bol zabitý v roku 1921 v Belovezhskaya Pushcha [5] . Všetky dnešné zubry pochádzajú len z dvanástich jedincov, ktorí boli začiatkom 20. storočia v zoologických záhradách a rezerváciách[6] . Nízka genetická variabilita je jednou z hlavných hrozieb pre dlhodobú ochranu druhu [7] . Vďaka úsiliu o jej zachovanie zo strany zoologických záhrad a súkromných osôb sa v roku 1952 podarilo znovu usídliť prvé voľné stáda zubrov v Belovežskej Pušči. V roku 2013 bolo na svete 5249 jedincov, z toho 1623 zvierat žilo v zajatí a 3626 - v polovoľnom a slobodnom stave [8] .

Začiatkom roka 2020 žije vo svete 8461 jedincov zubrov, z toho voľných - 6244, polovoľných - 479 a voliérových - 1738. Najviac zubrov na svete chová Poľsko (2269 jedincov), Bielorusko (2101 jedincov), Rusko (1588 jedincov) a Nemecko (564 jedincov). V týchto štyroch štátoch je sústredených 6522 bizónov, čo predstavuje 77 % celkovej svetovej populácie [9] .

pôvod mena

Ruské slovo bizón ( starý ruský bizón ) pochádza z Prasslava . * zǫbrъ , ktoré vzniklo pravdepodobne z prasslav. * zǫbъ „zub“, čo mohlo predtým znamenať „ostrý predmet“ [10] . V tomto prípade je etymologický význam slova * zǫbrъ „zviera s ostrými rohmi“ [11] .

M. Fasmer dal korešpondencie v jazykoch pobaltských : v Litve - stumbras, lotyšskej - stumbrs, sumbrs, sũbrs, Old pruskej - wissambris, ktorý môže byť v porovnaní s Old High nemecký wisunt, starý islandský visundr (pozri aj moderné English Wisent, bizóna , “Európsky bizón „Požičané z nemeckého jazyka (vlastný anglický príbuzný sa nezachoval), ako aj anglický bison , bison, príbuzné slovo odvodené (cez latinčinu) z germánskeho * wisand- „ bison, divoký býk “, príp. vracajúc sa k významu „Fetidné zviera“, kvôli pachu takzvaného tvora počas ruje [12] [13] ). Počiatočné spojenie st- v litovských a lotyšských slovách mohlo vzniknúť vplyvom lit. stémbia „(je) tvrdohlavý“ alebo lit. stùmti „tlačiť“, lat. štekať . Rovnako neuveriteľný je, ako uvádza Fasmer, predpoklad požičania praslovanského * zǫbrъ z Yatvyazhu, alebo naopak - o požičaní lit. stum̃bras z praslovančiny [14] .

Taxonómia a genetika

Zubry patria do rodu Bison ( Bison ), ktorý sa objavil na konci treťohôr v pliocéne v juhovýchodnej Ázii . V pleistocéne jeho predstavitelia osídlili územie modernej Európy a Ázie a prešli cez Beringovu šiju do Severnej Ameriky [15] . Najstaršie objavené fosílne pozostatky zubra pochádzajú zo začiatku pleistocénu a sú staré jeden až dva milióny rokov [16] . Okrem zubra európskeho patrí v súčasnosti do rodu zubrov už len jeden druh - zubr americký ( Bison bison ). Zubry stepné ( Bison priscus ) vyhynuli na konci pleistocénu, keď ich v Európe nahradili moderné bizóny a v Severnej Amerike bizóny americké [17] [18] .

Doživotná fotografia kaukazského bizóna, ktorú urobil E. K. Yutner [ Ph . 1] na konci XIX storočia [5]
Obraz zabitého kaukazského bizóna z knihy E. Demidova "Poľovnícke cesty na Kaukaze" [19] (1898)

V literatúre sa stále diskutuje o tom, či bizón európsky a bizón americký patria k nezávislým druhom alebo patria k rovnakému druhu, keďže sú jeho poddruhom . Obe zvieratá majú diploidnú sadu 60 chromozómov (2n = 60) [20] ; Analýza DNA ukázala, že bizón a americký bizón sú geneticky úplne odlišné, no napriek tomu sa dokážu krížiť a dať plodné potomstvo - bizóna . A ak na otcovskom chromozóme Y majú zubry a bizón veľkú podobnosť [18] , potom podľa materskej mitochondriálnej DNA je americký bizón bližšie k jakovi ( Bos grunniens ), európsky bizón k primitívnemu turovi ( Bos primigenius ). Možným vysvetlením tejto skutočnosti je hypotéza, že výsledkom tohto kríženia sú prehistorické druhy zubrov krížené s zubrami alebo ich predkami, a teda aj moderné zubry [18] . Tieto štúdie ukazujú, že rody pravých býkov ( Bos ) a bizón sú parafyletické a mali by byť spojené do jedného rodu [21] .

Literatúra popisuje tri poddruhy bizóna, známe v historickom čase. Iba dva z nich sú všeobecne uznávané a iba jeden prežil do našej doby [22] :

Do dnešného dňa sa tak zachovala iba čistokrvná línia zubra Belovežskaja, ktorá sa zotavila zo 7 z 12 jedincov zubra európskeho, ktorí sa zúčastnili na chove . V nížinno-kaukazskej línii je pozorovaná väčšia genetická diverzita , pretože sa vzťahuje na všetkých 12 progenitorových jedincov, vrátane jediného čistokrvného zástupcu kaukazského bizóna - býka " Kavkaz rude " [28] [29] [30]. [31] ...

Nedávno boli predložené návrhy na oddelenie „ bizónov horských “ ( Bison bonasus montanus ; Rautian, Kalabuschkin, Nemtsev, 2000) na samostatný poddruh bizóna – žijúci v stádach vo voľnej prírode na Kaukaze, krížence zubra európskeho a amerického bizóna ( Bison bonasus bonasus × Bison bonasus caucasicus × ​​Bison bison) [32] [33] [34] . Zároveň je podľa iných výskumníkov takáto izolácia predčasná [35] , keďže rôzni zástupcovia týchto hybridných stád obsahujú rôzne časti génov rôznych druhov a deklarovaná adaptácia tejto línie na podmienky horského biotopu sa nepreukázala [ 36] .

Popis

kostra zubra európskeho
Lebka zubra európskeho
Zubria roha európskeho
Zubrie oko európskeho

Zubor je najťažším a najväčším suchozemským cicavcom v Európe [37] , no zároveň už koncom 19. storočia bola zaznamenaná tendencia zmenšovania veľkosti zubra európskeho [38] . Dokonca aj v prvej polovici 20. storočia existovali dospelí muži poddruhu Belovezhskiy, ktorí dosahovali hmotnosť 1200 kilogramov [39] . Dospelí býci kaukazského poddruhu boli o niečo ľahší – ich hmotnosť bola v priemere 480 kg, pričom u najväčších zvierat nepresiahla 700 kg [35] . Moderné bizóny sú svojou veľkosťou nižšie ako ich predkovia (a ich prežívajúce podobizne), ktorí žili pred storočím, ako aj jeden z amerických poddruhov bizóna - bizón lesný ( Bison bison athabascae ). Hmotnosť moderných dospelých mužov poddruhu Belovezhskiy sa pohybuje od 400 do 920 kg [39] [40] [41] . V referenčných knihách sa však až do súčasnosti uvádza hmotnosť do 1000 kg [42] . Výrazný rozdiel v hmotnosti mužov a žien je badateľný vo veku troch rokov a pretrváva počas celého života [43] . Pri narodení vážia jalovice v priemere asi 24 kg oproti 28 kg pri gobies [44] . V prvých troch mesiacoch života zdvojnásobia svoju hmotnosť a do konca prvého roka je to v priemere 175 kg u kráv a 190 kg u býkov. Vo veku štyroch rokov vážia býky v priemere asi 467 kg oproti 341 kg u kráv [41] a vo veku 6 rokov vážia býky v priemere 634 kg (od 436 do 840 kg) a kravy 424 (od 340 do 540 kg) [45] .

Dĺžka tela dospelých šesťročných býkov môže dosiahnuť 300 cm, výška v kohútiku je 188 cm, obvod hrudníka 280 cm.Sučky sú o niečo menšie: dĺžka tela je 270 cm, výška v kohútiku je 167 cm a obvod hrudníka je 246 cm [46] .

Predná časť tela zubra je oveľa masívnejšia [47] [48] , vyššia a širšia ako zadná časť. Krátky krk a predná časť chrbta zhora tvoria vysoký hrb [47] [49] v dôsledku dlhších tŕňových výbežkov hrudných stavcov obklopených svalmi medzi lopatkami [47] , ktorý je vyšší u mužov [50]. . Hrudník je vpredu široký, brucho vtiahnuté. Vemeno samíc, dokonca aj počas obdobia kŕmenia, je nepostrehnuteľné, štyri bradavky sú sotva viditeľné. Prsné žľazy sú ukryté v dvoch jazvách, ktoré sa tiahnu až do polovice brucha. Tieto genitálie sú takmer neviditeľné dokonca u tehotných zubov. U mužov je chlpatý miešok posunutý dopredu a nachádza sa blízko spodnej časti brucha. Je to podstatne menej ako u domácich býkov . Predkožka penisu končí dobre viditeľným chumáčom chlpov (hovädzí štetec), takže určenie pohlavia v teréne nie je problém [47] .

Hlava zvieraťa je taká nízka, že základňa chvosta je vždy nad korunou . Čelo je široké, konvexné a papuľa je naopak pomerne malá [51] . Rohy umiestnené v temennej oblasti, široko rozmiestnené a vystupujúce dopredu, nie sú veľké v pomere k veľkosti zvieraťa a mohutnosti hlavy. Ich ohyby smerujú do strán a vzdialenosť medzi ich hrotmi je väčšia ako medzi základňami [52] . Pri základni sú široké, ku končekom sa zužujú, zatiaľ čo u kráv sú tenšie, kratšie a zakrivenejšie. Sú čiernej farby, majú hladký, leštený povrch, v priereze po celej dĺžke duté a okrúhle. Počas života sa nemenia, avšak u starých zvierat sú rohy spravidla tupé alebo čiastočne vyrazené [53] [54] . Dĺžka rohov pozdĺž vonkajšieho ohybu dosahuje 65 cm, vyklenutie - až 78 cm [55] . Uši sú krátke, široké, pokryté srsťou a sú z veľkej časti skryté v hustej srsti na hlave [56] .

Pysky , jazyk a podnebie sú tmavé, bridlicovo-modrej farby. Jazýček je pokrytá veľké papily ru en, pery sú tenké a na vnútornej strane, podobne ako líca , sú pokryté kožovité, špicaté výrastky [53] . У зубра 32 зуба , формула которых общая с большинством жвачных ( Ruminantia ): резцы — 0/3, клыки — 0/1, предкоренные — 3/3, коренные — 3/3 [55] . Резцы расширены и имеют долотоподобную форму [57] .

Глаза небольшие относительно боковой поверхности головы, имеют выпуклые и подвижные глазные яблоки . Цвет глаз кажется чёрным, так как белок практически не виден. Зрачок имеет овальную в поперечнике форму, с сужением в центре. Края век чёрные, ресницы длинные и густые [58] [51] .

Шея у зубров мощная, толстая, без характерного для многих быков отвисшего подгрудка ru de . Ноги сильные, толстые, причём передние намного короче задних. Копыта большие, выпуклые, есть также рудиментарные маленькие боковые копытца, которые не достигают земли [59]

Хвост , достигающий в длину 80 см [20] , покрыт длинными волосами почти по всей длине, а на конце имеет густой волосяной пучок, похожий на кисть. Хвостовых позвонков у зубра на один больше, чем у домашнего быка, но каждый из них короче, поэтому в целом и весь хвост короче, что особенно заметно при сравнительно больших размерах зверя. Последний хвостовой позвонок не доходит до скакательного сустава [59] .

Без учёта рогов и копыт зубр полностью покрыт густой шерстью и только середина верхней губы и передний край ноздрей голые [60] . Спереди туловища и на груди шерсть длинная и похожа на гриву , а на горле и подбородке — на бороду . Голова и лоб покрыты кудрявой шерстью. Сзади шерсть короткая, что особенно бросается в глаза по сравнению с длинной шерстью спереди, поэтому иногда складывается ошибочное впечатление, будто задняя часть зубра голая, но это не так — вся кожа зубра покрыта шерстью [61] . Окраска беловежских зубровсеровато -бурая с охристо-коричневым оттенком, у кавказских зубров окраска более тёмная, коричнево-бурая с шоколадным оттенком [62] . Летняя окраска зубратёмно-бурого цвета. Голова заметно темнее туловища. Борода чёрная, грива ржаво-бурая. Зимняя окраска темнее, кроме того, зимняя шерсть длиннее, гуще и более кудрявая, чем летняя [61] . Молодые кавказские зубры имеют красноватый оттенок окраски, а беловежские серого цвета [62] .

Различия между зубром и американским бизоном незначительны. У зубра более высокий горб, отличающийся по форме, более длинные рога и хвост. Голова зубра поставлена выше, чем у бизона. Тело зубра вписывается в квадрат, а у бизона — в вытянутый прямоугольник, то есть у бизона длиннее спина и короче ноги. В жаркое время года задняя часть бизона покрыта очень короткой шерстью, почти лысая, в то время как у зубра во все времена года шерсть развита по всему телу. Оба вида примерно одинаковы по величине, хотя американский бизон за счёт приземистости выглядит компактнее и сильнее [63] .

У зубра хорошо развиты обоняние и слух, а зрение чуть хуже [64] .

Распространение

Изначальный ареал зубров распространялся от Пиренейского полуострова до Западной Сибири и включал также Англию и южную Скандинавию . В этом большом ареале зубры населяли не только леса, но и открытые местности. Лишь из-за интенсивной человеческой охоты зубр стал зверем, встречающимся только лишь в густых лесах. Ещё в средние века люди высоко ценили зубров и защищали их от браконьеров, но с годами популяция неуклонно сокращалась. Вскоре зубра можно уже было встретить только в Беловежской пуще и на Кавказе . Катастрофой для зубров стала Первая мировая война и годы разрухи. Последний живущий на свободе зубр был убит в Беловежской пуще лесничим Казимиром Шпаковским в 1921 году, а на Кавказе последних трёх зубров убили в 1926 году в окрестностях горы Алоус. В зоопарках и частных владениях всего мира сохранились лишь 66 животных. По инициативе польского зоолога Яна Штольцмана во Франкфурте-на-Майне в 1923 году было создано Международное общество охраны зубра. Сегодня выселенные по специальным программам из зоопарков на природу популяции зубров обитают в Польше , Испании [65] , Белоруссии , Литве , Латвии [66] , Молдавии , Украине , Словакии , Германии [67] .

Первый зубровый питомник в России был создан в 1948 году на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника Серпуховского района Московской области. К 2009 году в питомнике выращены и отправлены в различные районы России, Украины, Белоруссии, Литвы и других стран 328 чистокровных зубров. В Спасском районе Рязанской области расположен Окский биосферный государственный заповедник с зубровым питомником (питомник действует с 1959 года). С 1989 года вольная популяция зубров обитает в Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области (около 50 голов в 2017 году). В Вологодской области зубры появились в 1991 году, их численность в настоящее время насчитывает 40 особей. В 2011 году планировалось завезти ещё 13 животных, а к окончанию реализации целевой программы численность зубра должна составить около 90 особей [68] . С 1992 года этот редкий вид краснокнижных животных есть и в новом заповеднике « Калужские засеки » на юго-востоке Калужской области на территории, пограничной с Орловской и Тульской областями. С 1996 года по настоящее время в национальный парк Орловское Полесье завезено 65 зубров. К 2001 году там создано три группы зубров общей численностью более 120 животных [69] . В 2019 году — 401 зубр, это самая большая популяция вольноживущего зубра в России и вторая по численности в мире [70] . В Шебалинском районе Республики Алтай находится Чергинский зубровый питомник . В 2015 году поголовье Зубров в Чергинском питомнике составляло 47 особей.

Также зубры обитают в национальном парке « Смоленское Поозерье » [71] , Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике и Республиканском ландшафтном заказнике «Озёры» (Республика Беларусь) [72] [73] , на Кавказе в Кавказском , Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках, Цейском заказнике, в заповеднике «Брянский лес» также сформирована популяция из 40 особей.

Одно время разведением зубров занимался Хопёрский заповедник , с целью реакклиматизации этих животных на берегах реки Хопёр (где они обитали ранее), но в 1982 году, после 27 лет работы, эта практика была прекращена — во-первых, это не отвечало истинным задачам заповедника, а во-вторых, зубры превратились во вредителей, начавших портить лесные насаждения и посевы сельхозкультур. В итоге созданный на Хопре зубровый парк был закрыт, а стадо уничтожено.

В 2011 году в Плейстоценовый парк ( Якутия ) были завезены зубры из Приокско-Террасного заповедника [74]

Биология

 • Продолжительность жизни — 23—25 лет
 • Гон — с середины июля по сентябрь
  • в настоящее время чёткая сезонность гона нарушена
 • Срок беременности — 9 месяцев (262—267 суток)
 • Половое созревание — 1,5—2 года
 • Первый отёл — в 4 года
 • В благоприятных условиях размножаются ежегодно
 • Жирность молока — до 12 %
 • Кормят телёнка до 5 мес., иногда до года.
 • Период репродукции:
  • коровы — с 3 до 18 лет
  • быка — с 5 до 15 лет
 • Через 1,5 часа после рождения телёнок следует за матерью
 • Телёнок ест траву с 19—22 дней.

Поведение

Зубры живут небольшими стадами величиной от трёх до двадцати животных, состоящих в основном из самок и молодых телят. Лидером в стаде зубров является самка. Самцы предпочитают жить поодиночке (одинцы) и присоединяются к стаду только во время яра для спаривания. Проявления полового поведения ограничивают жара, заморозки и недостаток энергии, поэтому у зубров в неволе (где их хорошо кормят) при благоприятной температуре гон может начаться в любое время года. В природных популяциях гон проходит в августе-сентябре. В настоящее время чёткая сезонность гона нарушена как результат длительного невольного разведения. Между конкурирующими самцами дело может дойти до поединков, которые вполне могут оканчиваться тяжёлыми увечьями. В зимнее время отдельные стада нередко объединяются в ещё бо́льшие группы, в которых иногда находится и несколько самцов. Беременность самки длится 9 месяцев. Между маем и июлем рождается по одному детёнышу, питающемуся молоком матери на протяжении года. В четырёхлетнем возрасте зубр считается половозрелым, хотя возможно как более раннее, так и более позднее созревание. Молодые самцы, покидая материнское стадо, нередко образовывают стада молодых холостяков, прежде чем обретут достаточно сил, чтобы жить поодиночке. Продолжительность жизни зубра может достигать 28 лет.

Взаимодействие с человеком

Зубр

Уже в эпоху последнего ледникового периода зубры были объектом охоты со стороны человека . Их изображения нередко встречаются среди пещерных рисунков. Несмотря на то, что зубр вымер в средиземноморском регионе ещё до начала первых исторических записей, древние греки и римляне знали это животное, обитавшее во Фракии и в Германии . Первое описание зубра сделал Плиний Старший , нарёкший оного «бизоном». Он уподобил зубра «быку с лошадиной гривой, носящего настолько короткие рога, что в бою они не имеют никакой пользы. Вместо того, чтобы сражаться, зубр убегает от каждой угрозы и оставляет за собой на протяжении полумили след из фекалий, которые при прикосновеньи обжигают преследователя как огонь». В более поздние эпохи римляне довольно часто встречали зубров, чтобы понять, что эти истории не соответствуют действительности. Они привозили зубров в Рим , чтобы те выступали в аренах против гладиаторов .

Средневековая литература иногда упоминала зубра, хотя не всегда понятно, имелся ли в виду зубр или же вымерший ныне Bos taurus primigenius , подвид диких быков . Разрушение лесов, растущая плотность человеческих селений и интенсивная охота в XVII и XVIII веке истребили зубра почти во всех странах Европы. В начале XIX века дикие зубры оставались, очевидно, лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской пуще . Количество зверей составляло около 500 и в течение века снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 1921 году зубры были окончательно уничтожены браконьерами — последнюю корову застрелил в феврале того года бывший лесничий Беловежской пущи Бартоломеус Шпакович [75] (по иным данным — Казимир Шпаковский). На Кавказе зубры (подвид кавказский зубр ) были истреблены летом 1927, когда пастухи на горе Алоус убили трёх зубров, вероятно, последних [76] ; остались лишь несколько помесных беловежско-кавказских зубров в зоопарках СССР и зарубежных стран. Созданное в 1923 году Международное общество по сохранению зубров провело в 1926 году международную перепись содержавшихся в неволе зубров. Она выявила, что во всём мире на 1 января 1927 года, в различных зоосадах и парках сохранились лишь 48 зубров, причём все они происходили от 12 животных-основателей (5 быков и 7 коров), содержавшихся в европейских зоопарках в начале XX века.

Началась кропотливая и трудоёмкая работа по восстановлению численности сначала в Беловежской пуще в Польше , в зоопарках Европы, позже на Кавказе и в Аскании-Нова . Была издана международная племенная книга, каждому животному был присвоен номер.

Вторая мировая война прервала эту работу, часть животных погибла. Однако по окончании войны работа по спасению зубра возобновилась. В 1946 году зубров стали разводить на территории Беловежской пущи, принадлежащей Советскому Союзу (на польской территории к этому времени сохранилось 17 зубров, которые были собраны в специальный питомник).

В 2000 году количество зубров составляло около 3500 особей. У сегодняшних зубров можно выделить две формы: первая — беловежский подвид, и вторая — заводская линия. Кавказско-беловежские зубры содержат гены единственного выжившего в неволе кавказского экземпляра. С 1961 года в СССР началось расселение зубров в леса, в пределах их прежнего ареала (работы под руководством М. А. Заблоцкого).

На сегодняшний день выполнен первый этап работ по сохранению зубра: исчезновение в ближайшее время этому редкому виду не угрожает. Тем не менее, Красная Книга МСОП относит данный вид к категории уязвимый — «VU» («vulnerable») по критерию D1 (несмотря на уменьшение в 1990-х годах, популяция растёт с 2000 года) [77] . На территории России Красная книга РФ (1998) ставила зубра в категорию 1 «Находящиеся под угрозой исчезновения».

В результате целенаправленной деятельности многих специалистов на 31 декабря 1997 года в мире в условиях неволи (зоопарках, питомниках и прочих резерватах) находилось 1096 зубров, в вольных популяциях — 1829 особей. Но если в середине 1980-х годов в СССР было порядка 1100 зубров, в том числе около 300 в России, то к концу 1990-х годов вольные популяции чистокровных зубров на Кавказе несколько сократились (они живут в Кавказском заповеднике , Цейском заказнике в Северной Осетии и Архызском участке Тебердинского заповедника ).

В этой ситуации в 1997 году при участии Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды была создана и утверждена губернаторами трёх областей (Орловской, Калужской, Брянской) межрегиональная Программа сохранения российского зубра, а в 1998 году — при Госкомэкологии России была создана Рабочая группа по зубрам и бизонам, которой поручено разработать «Стратегию сохранения зубра в России»

Место зимней подкормки зубров. Национальный парк «Орловское полесье»

С сентября 1996 года РПО WWF начал реализацию проекта по созданию первой крупной вольно-живущей популяции зубров в Орловско-Брянском регионе. Очень важное участие в этой программе приняла администрация Орловской области, создавшая национальный парк — Орловское полесье, подготовившая вольеры для передержки животных и обеспечивающая уход за ними, охрану и наблюдение, а также оплатившая значительную часть расходов по транспортировке зубров. Первые зубры были завезены из зубровых питомников Окского и Приокско-Террасного заповедников. Причём наиболее генетически ценные животные из привезённых групп оставляются в этих питомниках для дальнейшего разведения. К настоящему времени в общей сложности 55 зубров передано в регион и идёт естественный рост популяции и расселение зубров по пригодным территориям. С 1998 года различные направления работы по зубрам (создание Орловско-Брянской популяции в России, трансграничной популяции в Карпатах, поддержка ведения племенной книги, поддержка написания Плана действий) поддерживаются и в рамках Европейской Инициативы по крупным травоядным Всемирного фонда дикой природы, финансируемой правительством Голландии.

Образ зубра в культуре

Зубр в геральдике

Зубр в геральдике — символ трудолюбия и жизненной силы [78] . Изображён:

Зубр на деньгах

Изображение зубра есть на обороте купюры номиналом 100 белорусских рублей 1992 года и 100 литовских талонов 1991 года.


Belarus-1992-Bill-100-Obverse.jpg
Lithuania-1991-Bill-100-Reverse.jpg
Зубр на белорусских рублях и литовских талонах.

Банками России , Украины [79] , Малави [80] и Белоруссии были выпущены монеты с изображениями зубра.

Зубр в филателии

Первая почтовая марка с изображением зубра была выпущена в Польше в 1954 году .

Марки с зубрами выпускались почтовыми администрациями Старого иНового Света .

Кроме почтовых марок существуют художественные маркированные конверты , а также специальные почтовые штемпеля с изображением зубра.

См. также

Примечания

Комментарии
 1. Эдуард Карлович Ютнер — богемец, управляющий Кубанской царской охотой.
Источники
 1. Соколов В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М. : Рус. яз., 1984. — С. 129. — 352 с. — 10 000 экз.
 2. Красная книга Республики Беларусь = Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь. — Мн. : Беларуская Энцыклапедыя, 1993. — ISBN 5-85700-095-5 .
 3. Флинт В. Е., Белоусова И. П., Перерва В. И., 2002 , с. 5.
 4. Башкиров И. С. Кавказский зубр. — Москва: Главное управление по заповедникам, зоопаркам и зоосадам, 1939. — С. 3—72.
 5. 1 2 Михайлов Р . Гибель и возрождение Кавказского зубра (7 августа 2012). Дата обращения: 11 мая 2015.
 6. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 42.
 7. Bemmer A . Lob des Wiederkäuens // Der Tagesspiegel. — 2013. — Т. 28 .
 8. Księga Rodowodowa Żubrów 2013 . — Białowieża, 2014. — С. 8. — 100 с. — ISBN 1230–459X.
 9. Научный отдел. Новая Родословная книга зубров . Национальный парк «Беловежская пуща» (25 августа 2020). Дата обращения: 16 января 2021.
 10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка . — Прогресс. — М. , 1964–1973. — Т. 2. — С. 107.
 11. Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Wydawnictwo Literackie. — Kraków, 2005. — С. 757. — ISBN 978-83-08-04191-8 .
 12. Online Etymology Dictionary. Bison
 13. English Wiktionary. Wisundz
 14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка . — Прогресс. — М. , 1964—1973. — Т. 2. — С. 107.
 15. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 19.
 16. Nigge K., Hagen KS, 2004 , S. 34.
 17. Gottschalk F., 2002 , S. 53.
 18. 1 2 3 Verkaar EL ,Nijman IJ ,Beeke M. ,Hanekamp E. ,Lenstra JAMaternal and Paternal Lineages in Cross-Breeding Bovine Species. Has Wisent a Hybrid Origin? (англ.) // Molecular biology and evolution : journal. — 2004. — Vol. 21 , no. 7 . — P. 1165—1170 . — doi : 10.1093/molbev/msh064 . — PMID 14739241 .
 19. Demidoff E. Hunting trips in the Caucasus . — London: R. Ward, limited XVI, 1898. — 319 p.
 20. 1 2 Bison bonasus Linnaeus, 1758 — Зубр . Позвоночные животные России . Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Дата обращения: 21 мая 2013.
 21. Hassanin A. ,Ropiquet A. Molecular phylogeny of the tribe Bovini (Bovidae, Bovinae) and the taxonomic status of the Kouprey (англ.) //Molecular Phylogenetics and Evolution : journal. — Academic Press , 2004. — December ( vol. 33 ). — P. 896—907 .
 22. Pucek Z., Belousova IP, Krasińska M., Krasiński ZA, Olech W., 2003 , s. 11.
 23. 1 2 Niethammer J., Krapp F., 1986 , s. 300.
 24. Зубр // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 25. Заповедники СССР. Заповедники Кавказа / Под общ. ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечевского. — М.: Мысль, 1990. — 367 с. — С. 95—96.
 26. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 21.
 27. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 22.
 28. Флинт В. Е., Белоусова И. П., Перерва В. И., 2002 , с. 22.
 29. Maas P . Caucasian Bison . The Extinction Website (2010). Дата обращения: 11 мая 2015. Архивировано 11 июля 2015 года.
 30. Genetic status of the species (недоступная ссылка) . Bison Specialist Group — Europe. Дата обращения: 11 мая 2015. Архивировано 7 марта 2013 года.
 31. Pucek Z., Belousova IP, Krasińska M., Krasiński ZA, Olech W., 2003 , s. 12, 15.
 32. Rautian GS ,Kalabushkin BA ,Nemtsev AS A new subspecies of the European bison, Bison bonasus montanus ssp. nov. (Bovidae, Artiodactyla) // Doklady Biological Sciences. — 2000. — № 375 . — С. 636—640 . — ISBN 1608-3105 .
 33. Горный зубр. Bison bonasus montanus Rautian, kalabuschkin, nemtsev, 2000 // Красная книга Краснодарского края.
 34. Трепет С. А . Горный зубр // Природа : Журнал. — Наука , 2005. — № 7 . — С. 48—57 .
 35. 1 2 Козло П. ,Буневич А . Зубр в Беларуси. — Мн. : Беларус. навука, 2011. — С. 17. — 366 с. — ISBN 978-985-08-1332-9 .
 36. Pucek Z., Belousova IP, Krasińska M., Krasiński ZA, Olech W., 2004 , s. 50.
 37. Заповедники зубров в Румынии . Интеррадио Румыния (12 августа 2011). Дата обращения: 11 мая 2015.
 38. Зубр // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 39. 1 2 Флинт В. Е., Белоусова И. П., Перерва В. И., 2002 , с. 11.
 40. Krasińska M. Hybrydy lubra i bydia domowego. — Wroclaw, 1988. — P. 192.
 41. 1 2 Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 39.
 42. Bison bonasus European bison . Animal Diversity Web (ADW) (12 октября 2013). Дата обращения: 11 мая 2015.
 43. Mysterud A. ,Barton KA ,Jedrzejewska B. , Krasiński Z. ,Niedzialkowska M. ,Kamler JF ,Yoccoz NG , Stenseth NC Population Ecology and Conservation of Endangered Megafauna: The Case of European Bison in Białowieża Primeval Forest, Poland (англ.) // Animal Conservation. — 2007. — Vol. 10 . — P. 77—87 .
 44. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 38.
 45. Wisent, European Bison - Bison bonasus . LHNet. Дата обращения: 11 мая 2015. Архивировано 21 августа 2012 года.
 46. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 39—40.
 47. 1 2 3 4 Карцев Г. П., 1903 , с. 159.
 48. Mohr E., 1952 , s. 17.
 49. Зубр . WWF.ru. Дата обращения: 11 мая 2015.
 50. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 30.
 51. 1 2 Карцев Г. П., 1903 , с. 156—157.
 52. Mohr E., 1952 , s. 9.
 53. 1 2 Карцев Г. П., 1903 , с. 157.
 54. Krasińska M., Krasiński Z., 2008 , S. 33.
 55. 1 2 Попков Ю . Зубр, зубр европейский (Bison bonasus) . BELHuntClub.net. Архивировано 9 января 2013 года.
 56. Niethammer J., Krapp F., 1986 , s. 280.
 57. Карцев Г. П., 1903 , с. 158.
 58. Niethammer J., Krapp F., 1986 , s. 281.
 59. 1 2 Карцев Г. П., 1903 , с. 159—160.
 60. Карцев Г. П., 1903 , с. 156.
 61. 1 2 Карцев Г. П., 1903 , с. 163—164.
 62. 1 2 Флёров К. К. Обзор диагностических признаков беловежского и кавказского зубров // Известия Академии Наук СССР, отдел, математ. и естеств. наук. — 1932. — Т. VII серия , № 10 . — С. 1585—1586 .
 63. Зубр | Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
 64. Брем А. Э. Жизнь животных / Предисловие и комментарии М. С. Галиной и М. Б. Корниловой. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, ОАО «Красный пролетарий», 2004. — С. 292. — 1192 с. — 5000 экз.ISBN 5-224-04422-7 .
 65. Новая встреча со старым знакомым: Зубр. Сохранение через развитие. Коллоквиум в Институте Сервантеса . Instituto Cervantes (Moscú). Дата обращения: 13 июня 2013. Архивировано 13 июня 2013 года.
 66. Природный парк Папе: Зубры в Латвии, в дикой природе, живут в области «Папе» .
 67. In Germany they have released wisent into the Wild - European Wildlife (англ.) . Архивировано 6 июля 2013 года.
 68. Официальный сайт Правительства Вологодской области — Новости (недоступная ссылка)
 69. Портал Орловской области
 70. Вести-Орёл . В Орловском полесье прошла «зубриная» перепись , Орловское информбюро (15 марта 2019).
 71. Зубры вновь на Смоленщине или мы сделали это! (30 октября 2015). Архивировано 4 марта 2016 года. Дата обращения 10 ноября 2015.
 72. Фильм «Радиоактивные волки Чернобыля»
 73. Стадо зубров в Полесском радиационно-экологическом заповеднике ежегодно увеличивается
 74. Серпухов | Пятеро смелых… зубров — БезФормата.Ru (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 мая 2011. Архивировано 2 декабря 2013 года.
 75. Акимушкин И. И. Трагедия диких животных. — Москва: Мысль, 1969.
 76. Заповедники СССР. Заповедники Кавказа / Под общ. ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечевского. — М.: Мысль, 1990. — 367 с. — С. 95.
 77. The Red List IUCN, 2009.
 78. Герб мостовского района . geraldika.ru (8 февраля 2012). Архивировано 2 июня 2012 года.
 79. Памятная монета Украины «Зубр»(2003)
 80. Зубр на монете

Литература

Ссылки