Homo sapiens

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
Homo sapiens
Obraz muža a ženy od Lindy Saganovej pre LP „Pioneer“ odoslaný do vesmíru
Obraz muža a ženy odLindy Saganovej pre LP „Pioneer“ odoslaný do vesmíru
Vedecká klasifikácia
stredné hodnosti
Doména:
Kráľovstvo:
Subkingdom:
Bez poradia:
Typ:
Podtyp:
Infratip:
Nadtrieda:
Clade:
Trieda:
Podtrieda:
Clade:
Infračervené trieda:
Nadradenosť:
Veľký odstup:
Mirotryad:
Oddelenie:
Podrad:
Infraorder:
Parvotryad:
Nadrodina:
Rodina:
Podrodina:
Kmeň:
Podkmeň:
Rod:
Vyhliadka:
Homo sapiens
Medzinárodný vedecký názov
Homo sapiens Linnaeus , 1758
Poddruhy
Oblasť
obrázok

Homo sapiens ( latinsky Homo sapiens [K 1] ; hlavne latinsky Homo sapiens sapiens [K 2] ) je druh z rodu People ( Homo ) z rodiny hominidov v poradí primátov . Na začiatku mladšieho paleolitu , asi pred 40 tisíc rokmi, jej rozsah pokrýva už takmer celú Zem (okrem amerického kontinentu , ktorý bol osídlený neskôr, asi pred 15 tisíc rokmi) [4] [5] . Okrem radu anatomických vlastností sa líši od ostatných moderných antropoidov relatívne vysokou úrovňou rozvoja materiálnej a nemateriálnej kultúry (vrátane výroby a používania nástrojov ), schopnosťou artikulovať reč a vysoko rozvinutým abstraktným myslením [K 3] . Človek ako biologický druh je predmetom výskumu fyzickej antropológie . K dnešnému dňu neexistuje jediná strana alebo majetok osoby ako jednotlivca, jednotlivca alebo člena ľudskej populácie, ktorá by nebola pokrytá špeciálnym vedeckým výskumom. Hlavné disciplíny skúmajúce človeka a ľudstvo :

Od staroveku až po súčasnosť je však povaha a podstata človeka predmetom filozofických a náboženských diskusií .

Systematická poloha a klasifikácia

Spolu s mnohými vyhynutými druhmi tvorí Homo sapiens rod ľudí ( Homo ) . Homo sapiens sa líši od najbližších druhov - neandertálcov - v mnohých štrukturálnych znakoch skeletu (vysoké čelo, zmenšenie superciliárnych oblúkov, prítomnosť mastoidného procesu spánkovej kosti, absencia týlneho výbežku - „kosť“ chignon “, konkávny základ lebky, prítomnosť výčnelku brady na mandibulárnej kosti,„ kinodontické “moláry, sploštený hrudník , spravidla relatívne dlhšie končatiny) a proporcie častí mozgu („ zobák “ -v tvare „čelných lalokov u neandertálcov, široko zaoblených u Homo sapiens). V súčasnej dobe prebiehajú práce na dešifrovaní genómu neandertálcov , čo umožňuje prehĺbiť pochopenie podstaty rozdielov medzi týmito dvoma druhmi.

V druhej polovici 20. storočia niekoľko vedcov navrhlo, aby boli neandertálci považovaní za poddruh Homo sapiens - Homo sapiens neanderthalensis . Základom toho bolo štúdium fyzického vzhľadu, životného štýlu, intelektuálnych schopností a kultúry neandertálcov. Neandertálci boli navyše často považovaní za priamych predkov moderného človeka. Porovnanie mitochondriálnej DNA ľudí a neandertálcov však naznačuje, že k divergencii ich evolučných línií došlo asi pred pol miliónom rokov [6] . Toto datovanie je nezlučiteľné s hypotézou pôvodu moderných ľudí z neandertálcov, pretože evolučná línia moderných ľudí bola izolovaná neskôr pred 200 000 rokmi. V súčasnej dobe väčšina paleanthropológov má tendenciu považovať neandertálcov za samostatný druh v rámci rodu Homo - Homo neanderthalensis .

V roku 2005 boli popísané pozostatky, ktorých vek je asi 195 tisíc rokov ( pleistocén ). Anatomické rozdiely medzi vzorkami prinútili vedcov izolovať nový poddruh Homo sapiens idaltu („starší“) [7] .

V roku 2017 vedci, ktorí skúmali nálezy z marockého Jebel Irhud , ca. 300 tisíc rokov ich zaradil spolu s lebkou z Florisbadu ( Homo helmei ), odlíšenou mozaikou prechodných znakov, do špeciálnej skupiny raných predstaviteľov klanu Homo sapiens [8] [9] .

Najstaršia lebka zástupcu druhu Homo sapiens mimo Afriky, Manot 1, bola objavená počas počiatočného obdobia prieskumu krasovej jaskyne Manot v roku 2008 [10] [11] . Lebka spoľahlivého zástupcu Homo sapiens , nájdená v Izraeli, je datovaná na 51,8 ± 4,5 alebo 54,7 ± 5,5 tisíc rokov [12] [13] .

Najstaršia kosť Homo sapiens , z ktorej bola izolovaná DNA , má približne 45 tisíc rokov. Podľa štúdií, DNA Ust ishimtsa bola detekovaná genetické varianty Denisované a zdieľať Neanderthal genetické varianty bola minimálna [14] [15] [16] .

Typizácia

Z hľadiska zoologickej nomenklatúry je lektotypom druhu Homo sapiens vynikajúci švédsky prírodovedec Karl Linnaeus (1707-1778). V 10. vydaní „ Systémov prírody “, ktorého podmienený dátum vydania, 1. január 1758, bol prijatý ako dátum začiatku zoologickej nomenklatúry, Linnaeus opísal druh Homo sapiens a niekoľko skupín súvisiacich s tento druh. Neuviedol však typové exempláre ani pre druh, ani pre ním popísané poddruhy, pretože v tom čase sa vedci nezaoberali typizáciou taxónov, ktoré opisujú. Do roku 1959 nebol žiadny človek uznávaný ako typový exemplár druhu Homo sapiens - kým anglický profesor William Thomas Stern vo svojom článku o Linnaeovom príspevku k nomenklatúre a taxonómii napísal, že „Linnaeus sa musí stať typom svojho Homo sapiens . " Pretože predtým vo vedeckej literatúre neexistovali žiadne návrhy na typizáciu moderných ľudí ako taxónov, publikácia Williama Sterna stačila na to, aby bol Karl Linnaeus označený za lektotyp druhu Homo sapiens a nominatívnych poddruhov tohto druhu Homo sapiens. sapiens [17] [18] . Prvýkrát sa o zvláštny pokus o popísanie lektotypu H. sapiens pokúsil neskôr Louis Psychoyos ( anglicky ) - použil pozostatky amerického paleontológa Edwarda Copeho , zapožičané z Pennsylvánskeho múzea archeológie a antropológie, výsledky boli publikované v roku 1994 [19] . Tento pokus však nebol v súlade so všetkými pravidlami zoologickej nomenklatúry [18] .

História

Pôvod a evolúcia

Distribučná schéma populácií Homo sapiens v modernom rozsahu . Kruhové písmena predstavujú haploskupiny MtDNA

Porovnanie sekvencií DNA ukazuje, že najbližšími žijúcimi druhmi ľudí sú dva druhy šimpanzov (obyčajný a bonobos ) [20] [21] [22] . Fylogenetická línia, ktorá je spojená so vznikom moderného človeka ( Homo sapiens ), sa oddelila od ostatných hominidov pred 6-7 miliónmi rokov (v miocéne ) [20] [23] [24] . Ostatní predstavitelia tejto línie (hlavne Australopithecus a množstvo druhov rodu Homo ) sa do dnešných dní nedochovali.

Najbližším relatívne spoľahlivo založeným predkom Homo sapiens bol Homo erectus . Homo heidelbergensis , priamy potomok Homo erectus a predchodca neandertálcov, zrejme nebol predkom moderných ľudí, ale bol predstaviteľom laterálnej evolučnej línie [25] [26] . Väčšina moderných teórií spája vznik Homo sapiens s Afrikou, zatiaľ čo Homo heidelbergensis pochádza z Európy.

Vznik ľudí je spojený s radom významných anatomických a fyziologických úprav, vrátane:

 1. Štrukturálne transformácie mozgu
 2. Zväčšenie mozgovej dutiny a mozgu
 3. Vývoj bipedálnej lokomócie ( bipedalizmus )
 4. Uchopenie vývoja ruky
 5. Zostup hrtana a hyoidnej kosti
 6. Zmenšenie veľkosti špičákov
 7. Vzhľad menštruačného cyklu
 8. Zníženie väčšiny vlasovej línie.

Porovnanie polymorfizmov mitochondriálnej DNA a fosílneho datovania naznačuje, že Homo sapiens sa objavil ca. Pred 200 000 rokmi (toto je približný čas, keď žila „ mitochondriálna Eva “ - žena, ktorá bola posledným spoločným predkom všetkých živých ľudí na materskej strane; spoločným predkom všetkých živých ľudí na otcovskej strane - „ Y -chromozomálny Adam“ “ - žil niekoľko neskôr) [27] .

Začlenenie Jebel Irhoud a Florisbada do skupiny prvých predstaviteľov Homo sapiens Homo sapiens podľa autorov publikácie v časopise „Príroda“ naznačuje, že tento druh pred 300 000 rokmi bol rozšírený v celej Afrike. kontinentu, než aby sa neskôr objavil Východ alebo Južná Afrika. Tieto zvyšky Homo sapiens majú v porovnaní s modernými Homo sapiens predĺženejšiu lebku a mierne zväčšené zuby , napriek tomu nepatria k inému druhu Homo [9] .

V roku 2009 skupina vedcov vedená Sarah Tishkoffovou z University of Pennsylvania publikovala v časopise Science výsledky komplexnej štúdie genetickej diverzity afrických národov. Zistili, že najstaršou vetvou, ktorá zažila najmenšie množstvo miešania, ako sa pôvodne predpokladalo, je genetický klaster, do ktorého patria Krumenci a ďalšie národy hovoriace khoisanskými jazykmi . S najväčšou pravdepodobnosťou sú to odvetvie, ktoré je najbližšie k spoločným predkom celého moderného ľudstva [28] .

Donedávna sa verilo, že pred 60 000 - 40 000 rokmi ľudia migrovali do Ázie a odtiaľ do Európy ( 40 000 rokov), Austrálie a Ameriky ( 35 000 - 15 000 rokov) [27] .

V roku 2019 v Grécku vedci našli najskorší exemplár moderných ľudských pozostatkov nájdený mimo Afriky; fragment lebky nájdený v Grécku je podľa výskumníkov starý najmenej 210 tisíc rokov [29]

Vývoj špecifických ľudských schopností, ako je rozvinuté vedomie , intelektuálne schopnosti a jazyk , je zároveň problematické študovať, pretože ich zmeny nemožno priamo sledovať zvyškami hominidov a stopami ich života, študovať evolúciu z týchto schopností vedci integrujú údaje z rôznych vied, vrátane fyzickej a kultúrnej antropológie , zoopsychológie , etológie , neurofyziológie , genetiky .

Otázky, ako presne sa tieto javy vyvinuli (reč, náboženstvo, umenie) a aká bola ich úloha pri vzniku komplexnej sociálnej organizácie a kultúry Homo sapiens , zostávajú dodnes predmetom vedeckých diskusií.

Okrem dominantných teórií antropogenézy existuje mnoho menej známych, neoverených hypotéz ľudského pôvodu (až po úprimne povedané fantastické). Napríklad hypotéza o juhoamerickom pôvode človeka . Väčšina alternatívnych hypotéz je majetkom parascience a akademická veda ich vyvracia.

Formovanie civilizácie

Prví ľudia boli nomádski lovci a zberači . Okolo 10. tisícročia pred n. NS. ľudia začali ovládať poľnohospodárstvo , prebiehala neolitická revolúcia . S rozvojom poľnohospodárstva došlo k nárastu počtu obyvateľov a vzniku prvých civilizácií starovekého sveta [30] .

Neoddeliteľné súčasti ľudskej civilizácie vznikli v rôznych obdobiach. Niektoré z nich sa objavili dlho pred vznikom Homo sapiens .

Starovekí ľudia vytvorili bohatú neskoropaleolitickú kultúru (rôzne nástroje z kameňa, kosti a rohu, obydlia, vyšívané odevy, polychrómovaná maľba na stenách jaskýň, sochárstvo, rytina na kosť a roh).

Kamenné nástroje . Najstaršie sú dnes nástroje nachádzajúce sa v rokline Olduvai ( Tanzánia ). Ich vek sa odhaduje na 2,6 milióna rokov.

Ovládnutie ohňa . Viaceré archeologické nálezy dokazujú, že hominidi používali oheň najmenej 1,6-1,5 a pred 1 miliónom rokov [31] [32] .

Čl . K najranejším príkladom umenia patrí vrtuľník zdobený skamenenými zvyškami morského ježka . Jeho vek sa odhaduje na 200 000 rokov. Niektorí vedci považujú spracované kamienky nájdené v Izraeli za najstaršie umelecké dielo. Tento kameň môže predstavovať ženu. Vek artefaktu je 330 000 - 230 000 rokov.

Jazyk a reč . Čas výskytu jazyka a reči u osoby alebo jej predkov možno odvodiť iba približne iba na základe nepriamych archeologických alebo anatomických údajov. Vývoj oblastí ľudského mozgu spojených s reguláciou reči ( Brocova zóna a Wernickova zóna ) možno sledovať na lebke Homo habilis , ktorá je stará 2 milióny rokov.

Rekonštrukcia lebky „Pekingského muža“ („ Sinanthropus “). V modernej antropológii klasifikovaný ako Homo erectus

В развитии материальной культуры выделяют несколько археологических культур , которые отличаются друг от друга типом артефактов (прежде всего инструментов) и технологиями их создания.

Всю совокупность людей на планете, вне зависимости от того, в составе уже возникшей цивилизации они или нет, называют человечество . Иными словами, человечество — совокупность всех человеческих индивидов. Разнообразие культур, форм общественной жизни и социальной организации является предметом изучения социальных и гуманитарных наук ( социальной и культурной антропологии , социологии , экономики , истории и др.).

Историю человечества принято для удобства описания разделять на этапы:

Ареал и популяция

Человек заселяет практически всю Землю . На 31 октября 2011 года население мира составило 7 млрд человек [34] [35] . В начале нашей эры на Земле было уже 230 млн, к концу 1-го тыс. н. э. — 275 млн, в 1800 — 1 млрд, в 1900 — 1,6 млрд, в 1960 — 3 млрд, в 1993 — 5,5 млрд. 12 октября 1999 года население Земли составило ровно 6 млрд человек , в 2003 — 6,3 млрд, в 2006 — 6,5 млрд, в 2011-м — 7 млрд, прогноз на 2050 год — 9,2 млрд. Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому закону ; в настоящее время наблюдается прогрессирующее замедление темпов роста населения Земли.

Биология

Внешность, анатомия и физиология

Анатомическое строение человека аналогично анатомии других приматов. Наиболее явными внешними различиями являются соотношения размеров костей скелета, объём головного мозга и оволосение кожных покровов.

Мозг

Человек обладает крайне развитым мозгом . Отношение массы мозга к массе тела больше, чем у многих других животных (за исключением, например, мелких птиц [36] , коатов или паукообразных обезьян [37] ), а абсолютная масса мозга больше лишь у слонов и китообразных [36] . Степень развития мозга может быть оценена, в частности, по соотношению массы спинного мозга к головному. Так, у кошек оно — 1:1, у собак — 1:3, у низших обезьян — 1:16, у человека — 1:50. У людей верхнего палеолита мозг был заметно (на 10—12 %) крупнее мозга современного человека [38] .

У человека хорошо развиты области мозга, отвечающие за равновесие и координацию движений, что позволяет ходить на двух ногах.

Органы чувств

Обонятельные области мозга человека развиты слабо, что соответствует чрезвычайно слабому обонянию. С другой стороны, человек, как и все приматы, обладает стереоскопическим зрением.

Физиология

График скорости бега на разные дистанции
 • Нормальная температура тела человека составляет около 36,6 °C. При постоянной температуре тела более 42 °C человек погибает .
 • Максимальная температура твёрдых предметов, с которой люди могут долго контактировать — около 50 градусов Цельсия (при более высокой температуре возникает ожог ) [ источник не указан 4322 дня ] .
 • Самая высокая зарегистрированная температура воздуха в помещении, при которой человек может провести две минуты без вреда для организма — 160 градусов Цельсия (опыты британских физиков Благдена и Чентри [39] ).
 • Жак Майоль без дыхательных аппаратов погружался на глубину 105 метров [40] . Спортивный рекорд в свободном нырянии без ограничений установил Герберт Нич , нырнув на 214 метров.
 • 27 июля 1993 года Хавьер Сотомайор прыгнул в высоту на 2,45 метра.
 • 30 августа 1991 года Майк Пауэлл прыгнул на 8,95 метра в длину.
 • 16 августа 2009 года Усэйн Болт пробежал 100 метров за 9,58 секунды.
 • 14 ноября 1995 года Патрик де Гайардон без герметичного костюма и кислородного оборудования установил рекорд высоты спортивных прыжков (с парашютом) в 12 700 метров.

Внешний вид

Иллюстрация из « Словаря французской архитектуры XI—XVI веков » архитектора Виолле-ле-Дюка (1854—1868) пропорций человеческого тела создана по оригинальным рисункам пикардийца Виллара де Оннекур (ок. 1195—1266)

Голова большая. На верхних конечностях по пять длинных гибких пальцев , один из которых несколько отстоит от остальных, а на нижних — пять коротких пальцев, помогающих балансировать при ходьбе . Помимо ходьбы, люди также способны к бегу , но, в отличие от большинства приматов , способность к брахиации развита слабо. Чаще всего люди передвигаются на двух ногах. Тем не менее, люди — не единственные современные млекопитающие, способные к прямохождению . Кенгуру , которые относятся к примитивным млекопитающим, используют только задние ноги для передвижения. Анатомия людей и кенгуру системно изменилась для поддержания прямохождения — несколько ослаблены задние мышцы шеи, перестроен позвоночник, увеличены бёдра, существенно оформлена пятка. Некоторые приматы и полуприматы также способны к прямохождению, однако лишь в течение короткого времени, поскольку их анатомия почти не помогает этому. Так на двух конечностях полубоком прыгают некоторые лемуры и сифаки . Медведи, сурикаты, некоторые грызуны периодически применяют «прямостояние» в социальных действиях, но в такой позе практически не ходят.

Основные антропологические особенности человека, отличающие его от палеоантропов и архантропов — объёмистый мозговой череп с высоким сводом, вертикально поднимающийся лоб, отсутствие надглазничного валика, хорошо развитый подбородочный выступ. Ископаемые люди имели несколько более массивный скелет , чем современные люди.

Размеры и масса тела

Средняя масса тела мужчины составляет 70—80 кг, женщины — 50—65 кг. Средний рост мужчин составляет около 175 см, женщин — около 165 см [41] . Средний рост человека менялся с течением времени.

Последние 150 лет наблюдается ускорение физиологического развития человека — акселерация (увеличение среднего роста, продолжительности репродуктивного периода) [42] [43] .

Размеры тела человека могут меняться при различных заболеваниях. При повышенной продукции гормона роста (опухоли гипофиза) развивается гигантизм. Например, максимальный достоверно зафиксированный рост человека — 272 см ( Роберт Уодлоу ), а незарегистрированный — 284 см ( Махнов Фёдор ). И наоборот, низкая продукция гормона роста в детском возрасте может приводить к карликовости .

Волосяной покров

Тело человека обычно мало покрыто волосами, за исключением областей головы, а у половозрелых особей — паха, подмышек и, особенно у мужчин, рук и ног. Рост волос на шее, лице ( борода и усы ), груди и иногда на спине характерен для мужчин. (Отсутствие волос встречается также у некоторых других млекопитающих, в частности у слонов и голых землекопов .)

Как и у других гоминид , волосяной покров не имеет подшёрстка , то есть не является мехом . К старости волосы человека седеют .

Пигментация кожи

Кожа человека способна изменять пигментацию: под действием солнечного света она темнеет, появляется загар . Эта особенность наиболее заметна у европеоидной и монголоидной рас . Кроме того, в коже у человека под воздействием солнечного света происходит синтез витамина D .

Половой диморфизм

Половой диморфизм выражается рудиментарным развитием молочных желёз у мужчин по сравнению с женщинами и более широким тазом у женщин, более широкими плечами и большей физической силой у мужчин. Кроме того, взрослым мужчинам свойственно более сильное оволосение лица и тела.

Внутривидовой полиморфизм

В пределах вида Homo sapiens выделяют несколько рас — внутривидовых групп популяций, имеющих сходный набор наследуемых морфологических и физиологических признаков, варьирующих в определённых пределах и обусловленных долговременными адаптационными процессами популяций людей, обитавших в различных ареалах .

У вида наблюдается непрерывное распределение типов телосложения (мускульного, костного, жирового), пигментации кожи и других признаков; таким образом, раса или этнорасовая группа в терминах популяционной генетики определяется как группа со специфическим распределением частот генов, отвечающих за эти признаки. Комплексы признаков, характерных для этнорасовых групп, отражают не только адаптационную реакцию на условия обитания, но и миграционную историю популяций и историю генетического взаимодействия с другими популяциями.

Рацион

Для поддержания нормального течения физиологических процессов жизнедеятельности человеку необходимо питаться, то есть поглощать пищу. Люди всеядны — в их рацион входят плоды и корнеплоды , мясо позвоночных и многих морских животных, яйца птиц и рептилий, молочные продукты . Разнообразие пищи животного происхождения ограничивается главным образом специфической культурой . Значительная часть пищи подвергается термической обработке. Большим разнообразием отличаются и потребляемые жидкости — напитки .

Новорождённые дети , как и детёныши других млекопитающих, питаются материнским молоком .

Жизненный цикл

Продолжительность жизни

Продолжительность жизни человека зависит от ряда факторов и в развитых странах составляет в среднем 79 лет .

Максимальная официально зарегистрированная продолжительность жизни составляет 122 года и 164 дня, в таком возрасте умерла француженка Жанна Кальман в 1997 году . Возраст более старших долгожителей оспаривается.

Размножение

Эмбрион человека разумного

В сравнении с другими животными, репродуктивная функция человека и половая жизнь обладают рядом особенностей.

Половая зрелость наступает в 15—18 лет [44] .

В отличие от большинства млекопитающих, репродуктивная способность которых ограничена периодами течки, женщинам присущ менструальный цикл, продолжающийся около 28 суток, благодаря чему они способны к беременности в течение всего года. Беременность может наступить в определённый период месячного цикла ( овуляция ), однако никаких внешних признаков готовности женщины к ней нет. Женщины даже в период беременности могут вести половую жизнь, что нехарактерно для млекопитающих, встречается только среди приматов [45] . Однако репродуктивная функция ограничена возрастом: женщины теряют способность к размножению в среднем в 40—50 лет (с наступлением климакса ).

Нормальная беременность длится 40 недель (9 месяцев) [46] . Если ребёнок очень крупный (по данным исследований — УЗИ, акушерским замерам), а таз матери — узкий (по данным акушерских замеров), проводится оперативное родоразрешение — кесарево сечение , при котором под наркозом вскрывается передняя брюшная стенка роженицы, и ребёнок вынимается из полости матки через сделанный разрез.

Женщина, как правило, единовременно рожает только одного ребёнка (двое и более детей — близнецы — встречаются примерно один раз на 80 рождений). Новорождённый ребёнок весит 3—4 кг, зрение его не сфокусировано, и он не способен самостоятельно передвигаться. В заботе о потомстве в первые годы ребёнка участвуют, как правило, оба родителя: детёнышам ни одного животного не требуется столько внимания и ухода, сколько требуется человеческому ребёнку.

Старение

Старение человека — как и старение других организмов , это биологический процесс постепенной деградации частей и систем тела человека и последствия этого процесса. Тогда как физиология процесса старения аналогична физиологии старения других млекопитающих , некоторые аспекты этого процесса, например, потеря умственных способностей , имеют большее значение для человека. Кроме того, большое значение приобретают психологические, социальные и экономические аспекты старения.

Генетика

В каждой ядросодержащей соматической клетке человека содержится 23 пары (46) линейных хромосом , которые кодируют 19969 генов [47] . Вместе с митохондриальной ДНК в геноме человека содержится около 3,055 млрд пар оснований .

В 2006 году было обнаружено, что в геноме человека присутствует 212 копий гена MGC8902 — значительно больше, чем в геномах шимпанзе — 37 копий, мыши и крысы — по одной копии. Ген MGC8902 кодирует белок DUF1220 , функция которого неизвестна, однако установлено, что этот белок присутствует в нейронах головного мозга. Исследователи выдвигают предположение, согласно которому многократное дублирование MGC8902, по крайней мере, частично обусловило эволюцию человеческого мозга. Поскольку функция белка DUF1220 неизвестна, значение данного отличия человека остаётся неизученным.

Психология

Рисунок человеческого мозга , показывающий некоторые важные структуры

Головной мозг человека координирует центральную нервную систему и контролирует периферическую нервную систему . Помимо контроля «низших», непроизвольных, преимущественно автономных процессов, таких как дыхание и пищеварение , мозг также отвечает за «высшие» функции, такие как мышление , разум и абстракция [48] [49] [50] . Эти когнитивные процессы образуют ум , и они, вместе с их влиянием на поведение , изучаются психологией .

В целом мозг человека, как наиболее способный к упомянутым высшим видам деятельности, рассматривается как более «умный», чем мозг любого другого известного вида . Хотя некоторые «не человеческие» виды и способны создавать что-либо и даже использовать простые орудия (англ.) (в основном на уровне инстинктов и подражания ), технологии человека заметно более сложные, непрерывно эволюционирующие и улучшающиеся с течением времени .

Сон и сны

Люди ведут преимущественно дневной образ жизни (англ.) . В среднем, потребность во сне составляет 7—9 часов в сутки у взрослых, и 9—10 часов у детей; пожилые обычно спят около 6—7 часов. Нередко люди спят меньше, однако депривация сна может оказать негативное воздействие на здоровье. Было обнаружено, что ограничение продолжительности сна взрослого человека до четырёх часов в день коррелирует с изменениями в физиологическом и психическом состоянии, включая ухудшение памяти , утомление , агрессивность и общий физический дискомфорт [51] . В течение сна люди могут видеть сновидения . При сновидениях люди испытывают зрительные, звуковые, тактильные и другие ощущения (образы); причём обычно человек ощущает себя скорее «участником» сновидения, чем сторонним наблюдателем этих образов. Появление снов стимулируется варолиевым мостом , а чаще всего они возникают во время фазы быстрого сна .

Разум и мышление

Люди — один из относительно небольшого числа видов, имеющих достаточное самосознание , чтобы распознать себя в зеркале [52] . Уже в возрасте 18 месяцев большинство детей осознают, что в зеркале — не кто-то другой, а сам смотрящий в него ребёнок [53] .

Человеческий мозг воспринимает внешний мир через чувства , а на каждого отдельного человека сильно влияет его собственный опыт , что ведёт к субъективному взгляду на существование и на течение времени . Обычно говорят, что люди обладают сознанием , самосознанием , умом — всё это так или иначе соответствует процессам мышления . Также говорят о таких качествах как самоосознанность, чувствительность , мудрость и о способностях воспринимать отношение с самим собой и с окружающей средой . Насколько мысленные конструкции человека или его опыт соответствуют объективности внешнего физического мира — вопрос дебатов, а также того, что именно подразумевать под вышеперечисленными терминами, и насколько корректно в принципе их использование.

Физические аспекты работы мозга, ума и нервной системы в целом лежат в области неврологии , поведенческие — в области психологии, и иногда в не до конца определённой области где-то между этими дисциплинами — в психиатрии , которая изучает психические заболевания и расстройства поведения. Психология не обязательно относится к работе мозга или нервной системы, и может быть сформулирована в терминах феноменологических или информационных (англ.) теорий разума. Тем не менее, понимание функций мозга всё чаще требуется в психологической теории и практике, особенно в области искусственного интеллекта , нейропсихологии , и когнитивной нейробиологии .

Мотивация и эмоции

Сексуальность и любовь

Поведение

Общие сведения

Человек является сложноорганизованным социальным существом. Его поведение зависит как от биологических факторов (физиологические потребности, инстинкты ), так и от множества небиологических — культура общества ( традиции , культурные ценности ), законы государства , личные моральные убеждения , мировоззрение и религиозные взгляды , но степень влияния этих факторов различна для отдельных индивидов и отдельных популяций. Поведение человека изучают этология и психология .

Отличительной особенностью человеческого общества является уровень развития образования , достаточный для сохранения накопленного опыта путём последовательной передачи информации от поколения к поколению. Известно, что некоторые животные также могут обмениваться умениями, но цепи передачи нового опыта слишком коротки и опыт зачастую оказывается утерян ещё в рамках того поколения, в котором он был обретён. Например, имеются данные, что имевшие взаимодействие с капканами волки при повторном столкновении с ними учат спутников распознавать и избегать ловушки, однако ни разу не наблюдалась передача подобного опыта волчатам.

Предполагается, что эффективное образование и накопление знаний стало возможным благодаря развитию двух отделов нервной системы: зоны Брока , давшей возможность быстро и сравнительно точно описывать семантику опыта упорядоченными наборами слов, и зоны Вернике , позволяющей столь же быстро понимать передаваемую речью семантику, — результатом чего явилось ускорение речевого обмена информацией и упрощение усвоения новых понятий. Это, в свою очередь, позволило легко формализовывать опыт в достаточно полное и легко интерпретируемое описание, избегая более ресурсоёмких методов обучения. Родственные предкам человека и сравнимые с ними по развитию неандертальцы также обладали речью, но заметно более медленной и, предположительно, менее гибкой.

В контексте эволюции человека среди других животных выделяет качественно новый характер взаимодействия с окружающей средой — помимо пассивного приспособления к изменяющимся внешним факторам человек активно влияет на них, повышая комфортность среды в соответствии со своими потребностями. Превосходство (как в гибкости, так и в безопасности экспериментов для популяции) негенетического образования над генетической передачей и обработкой данных вкупе с имманентно присущим человеку стремлением к познанию окружающего мира привело к фактически экспоненциальному нарастанию объёма доступных знаний и позволило говорить об условном переходе человека на качественно новый этап развития, в рамках которого результаты ментальной деятельности значительно более критичны, нежели результаты игравших ранее первичную роль генетических процессов.

Человеку присуща способность заранее предвидеть результаты своих действий и составлять планы, моделировать собственную деятельность и анализировать себя «со стороны». Некоторые приматы также обладают способностью предвидеть последствия своих поступков, однако она развита слабее, чем у человека.

Для человека характерно активное формирование сложных приобретённых потребностей , практически не наблюдавшихся у других животных. Способность к формированию приобретённых потребностей позволяет повышать стабильность общества путём прививания всем индивидам некой «общепринятой» морали .

В определённых условиях человеческий разум может пересилить инстинкты, даже инстинкт самосохранения . Примером этому являются самоубийства . Другим примером являются антисексуалы и люди давшие обет безбрачия, например, монахи . Они способны долгое время сдерживать инстинкт размножения.

Общение

Человек — единственный представитель животного мира, обладающий способностью к речи . Многие птицы, например, попугай , обладают способностью к звукоподражанию, но для способности к речи необходима вторая сигнальная система , которая, по всей видимости, свойственна только человеку [54] . В ряде экспериментов обезьян и дельфинов пытались обучить пониманию простых фраз или их генерации с использованием языка жестов, но такие попытки чаще всего заканчивались безрезультатно [55] [56] [57] .

Родство

Этничность

Общество, правительство и политика

Торговля и экономика

Война

Материальная культура и технологии

Культура тела

Философия и саморефлексия

Религия и духовность

Искусство, музыка и литература

Наука

Примечания

Комментарии
 1. Также встречаются транслитные варианты Хомо Сапиенс [1] и Гомо Сапиенс [2]
 2. Разновидность современного живущего на Земле Homo sapiens имеет название Homo sapiens sapiens или Человек современной анатомии [3]
 3. Способность некоторых животных к абстрактному мышлению исследуется этологами, однако результаты не общеприняты.
Источники
 1. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. — М: Русский язык, 1998.
 2. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
 3. Alondra Oubre. Instinct and Revelation: Reflections on the Origins of Numinous Perception . — Routledge, 2013-10-11. — 316 с. — ISBN 9781134384747 .
 4. Н.Уэйд. Неудобное наследство: Гены, расы и история человечества . — Альпина Паблишер, 2018-08-10. — 347 с. — ISBN 978-5-00139-007-7 .
 5. Человек // Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров . — 1-е изд. — М. : Большая российская энциклопедия , 1991. — ISBN 5-85270-160-2 .
 6. Hofreiter M. [et al.] Ancient DNA // Nat. Rev. Genet. . — 2001. — Vol. 2(5). — P. 353—359. — PMID 11331901 .
 7. Wilford JN . Homo Sapiens Gets a Lot Older in a New Analysis of Fossils (англ.) . The New York Times (17 February 2005).
 8. Shannon P. McPherron . The Age of the Homo sapiens fossils from Jebel Irhoud (Morocco) and the origins of the Middle Stone Age // Nature, June 8, 2017, DOI: 10.1038/nature22335
 9. 1 2 Jean-Jacques Hublin, Abdelouahed Ben-Ncer, Shara E. Bailey, Sarah E. Freidline, Simon Neubauer. New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens (англ.) // Nature. — 2017-06-07. — Vol. 546 , iss. 7657 . — P. 289—292 . — ISSN 1476-4687 . — doi : 10.1038/nature22336 .
 10. Hershkovitz, Israel; Marder, Ofer; Ayalon, Avner; Bar-Matthews, Miryam; Yasur, Gal; Boaretto, Elisabetta; Caracuta, Valentina; Alex, Bridget; Frumkin, Amos; Goder-Goldberger, Mae; Gunz, Philipp; Holloway, Ralph L.; Latimer, Bruce; Lavi, Ron; Matthews, Alan; Slon, Viviane [en] ; Mayer, Daniella Bar-Yosef; Berna, Francesco; Bar-Oz, Guy; Yeshurun, Reuven; May, Hila; Hans, Mark G.; Weber, Gerhard W.; Barzilai, Omry. Levantine cranium from Manot Cave (Israel) foreshadows the first European modern humans (англ.) // Nature : journal. — 2015. — Vol. 520 . — P. 216—219 . — doi : 10.1038/nature14134 . — PMID 25629628 .
 11. 55,000-Year-Old Skull Fossil Sheds New Light on Human Migration out of Africa . Science News . Дата обращения: 2 февраля 2015.
 12. На пути из Африки в Европу? Новая находка в Израиле проливает свет на колонизацию сапиенсами Европейского континента
 13. Дробышевский С. В. Всё старше, и старше, и старше!.. Человек из Манот наш разум манит
 14. Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia , Nature
 15. Геном древнего обитателя Западной Сибири проливает свет на историю заселения Евразии , Элементы.ру
 16. Fu Q. , Li H. , Moorjani P. [et al.] Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia (англ.) // Nature. — Vol. 514 . — P. 445–449 . — doi : 10.1038/nature13810 .
 17. Notton D., Stringer C. Who is the type of Homo sapiens? (Кто является типовым экземпляром человека?) (англ.) . Frequently Asked Questions . International Commission on Zoological Nomenclature. Дата обращения: 16 января 2017. Архивировано 19 апреля 2013 года.
 18. 1 2 Д. А. Гапон. «Типичный» человек с позиции зоологической номенклатуры // Человек. — 2012. — № 4. — С. 106—114.
 19. Psihoyos L., Knoebber J. Hunting dinosaurs. NY, 1994.
 20. 1 2 Chen FC, Li. WH. Genomic Divergences between Humans and Other Hominoids and the Effective Population Size of the Common Ancestor of Humans and Chimpanzees. Am. J. Hum. Genet., 2001, v. 68 p. 444—456
 21. Kumar S. et al. Placing confidence limits on the molecular age of the human-chimpanzee divergence. PNAS, 2005, v. 102, p. 18842-18847
 22. Brunet M. et al. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. Nature, 2002, v. 418, p. 145—151
 23. M. Ruvolo. Molecular Phylogeny of the Hominoids: Inference from Multiple Independent DNA Sequence Data Sets, Mol. Biol. Evol. 14 (1997) 248—265.
 24. Salem AH. et al. Alu elements and hominid phylogenetics. PNAS, 2003, v. 100, p. 12787-12791
 25. European Society for the study of Human Evolution (ESHE). 5th Annual Meeting. London, UK: Nuclear DNA sequences from the hominin. 10 — 12 September, 2015. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 июля 2019. Архивировано 31 мая 2019 года.
 26. Учёные: предки людей и неандертальцев разделились неожиданно рано, 18.09.2015
 27. 1 2 Cavalli-Sforza LL, Feldman MW The application of molecular genetic approaches to the study of human evolution. Nature genetics, 2003, v. 33, p. 266—275
 28. Африканское кроворазделение
 29. Найдены самые древние останки современных людей за пределами Африки. //BBC. 10 июля 2019 года
 30. Неолитическая революция // Энциклопедия «Кругосвет»]
 31. Rowlett RM Did the use of fire for cooking lead to a diet change that resulted in the expansion of brain size in Homo erectus from that of Australopithecus africanus? Science, 1999, V. 283, p. 2004—2005
 32. Brain CK, Sillent A. Evidence from the Swartkrans cave for the earliest use of fire. Nature, 1988, v. 336, p. 464—466
 33. Маныкин А. С. Новая и Новейшая история стран Западной Европы и Америки. — М.:Филол. о-во «СЛОВО»; Эксмо, 2004. — Стр. 6.
 34. Population seven billion: UN sets out challenges , BBC (26 октября 2011). Дата обращения 31 октября 2011.
 35. World's 'seven billionth baby' is born , The Guardian (31 октября 2011). Дата обращения 31 октября 2011.
 36. 1 2 С. В. Савельев. Происхождение мозга. — М. : ВЕДИ, 2005. — 368 с: ил. ISBN 5-94624-025-0
 37. Альфа и Омега, Таллин, 1988
 38. Дробышевский С. В.Глупеем ли мы? О причинах уменьшения мозга . Дата обращения: 19 мая 2013. Архивировано 5 сентября 2012 года.
 39. The Miracle Mongers, An Expose'
 40. По морям и океанам — Памяти Жака Майоля
 41. Human body (недоступная ссылка) . The Human Body . www.human-body.org. Дата обращения: 6 января 2013. Архивировано 25 сентября 2017 года.
 42. Tanner JM Growth at adolescence. Oxf., 1962
 43. Властовский В. Г. Акселерация роста и развития детей. М. : Изд-во МГУ, 1976
 44. Половое созревание . Краткая медицинская энциклопедия / Гл. редактор Б.В.Петровский. — М. : Советская энциклопедия , 1989.
 45. Mating in the rhesus monkey (Macaca mulatta) after conception and its relationship to oestradiol and progesterone levels throughout pregnancy . Дата обращения: 9 апреля 2013. Архивировано 18 апреля 2013 года.
 46. Энциклопедия «Жизнь и здоровье женщины». — Olma Media Group. — С. 497. — ISBN 5224031834 .
 47. The complete sequence of a human genome | bioRxiv
 48. Stockley, Corinne; Oxlade, Chris; Wertheim, Jane. The Usborne illustrated dictionary of science (англ.) . — Rev. ed.. — London: Usborne, 1999. — P. 302—309. — ISBN 0-7460-3486-5 .
 49. Martin, Elizabeth. A dictionary of science (англ.) . — 6th ed.. — Oxford: Oxford University Press , 2010. — P. 109 —110. — ISBN 978-0-19-956146-9 .
 50. Анатомия мозга , The Secret Life of the Brain , Public Broadcasting Service. Retrieved April 3, 2005.
 51. Grandner, Michael A.; Patel, Nirav P.; Gehrman, Philip R.; Perlis, Michael L.; Pack, Allan I. Problems associated with short sleep: bridging the gap between laboratory and epidemiological studies (англ.) // Sleep Medicine Reviews : journal. — 2010. — Vol. 14 , no. 4 . — P. 239—247 . — doi : 10.1016/j.smrv.2009.08.001 . — PMID 19896872 .
 52. P. Rochat. The Self in Infancy: Theory and Research . — Elsevier , 1995. — С. 4. — ISBN 978-0-08-054263-8 .
 53. Jack Palmer. Consciousness and the Symbolic Universe . Дата обращения: 17 марта 2006.
 54. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Смирнов, С. М. Будылина. — 2-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. с.217
 55. Мак-Фарленд Д., Поведение животных, М.: Мир, 1988
 56. Фабри, Основы зоопсихологии, М.: Российское психологическое общество, 1999
 57. Панов, Знаки, символы, языки, М.: Знание, 1983

Литература

Ссылки